Page 1

„JAUNUJŲ MUZIEJININKŲ MOKYKLĖLĖ“ Vilniaus Aleksandro Puškino vidurinė mokykla


Muziejaus stend킬 tvarkymas. Ekspozicijos atnaujinimas.


Ekspozicijos atnaujinimas.


UĹžsiÄ—mimai ir ekskursijos


UĹžsiÄ—mimai ir ekskursijos


UĹžsiÄ—mimai ir ekskursijos


Edukaciniai uĹžsiÄ—mimai 1-2, 3-4, 5 kl. mokiniams


Unikali킬 eksponat킬 parodos.


Unikali킬 eksponat킬 parodos.


Bendradarbiavimas įgyvendinant lietuvos muziejų asociacijos projektą „Muziejus – mokykla – moksleivis”. Dalyvavimas neformaliojo švietimo edukacinėje programoje ,,Literatūrinio A. Puškino muziejaus gimnazija“.


Dalyvavimas projekte « XIX amžiaus Rusų dvaras».


Dalyvavimas neakivaizdiniuose muziejininkų mokyklos užsiemimuose. Supažindinimas su muziejininkystės pagrindais.


LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS Ò  Ò 

Ò  Ò  Ò  Ò 

Ò 

Ò 

Neakivaizdinė jaunųjų muziejininkų mokykla skirta besidomintiems muziejininkyste, kraštotyra 7–10 klasių mokiniams, jaunųjų muziejininkų, kraštotyros būrelių nariams. Susipažinsite su muziejininkystės pagrindais, įdomiausiais muziejais Lietuvoje ir pasaulyje, muziejinių vertybių inventorizavimu, pirminiu eksponatų restauravimu, Lietuvos mokyklų muziejuose vykdoma edukacine veikla, informacinių technologijų panaudojimu mokyklos muziejuje, įgysite pirmuosius mokslinio darbo įgūdžius, atliksite praktines užduotis, dalyvaudami edukaciniuose užsiėmimuose suprasite, kad kiekvieną eksponatą galima prakalbinti, paliesti, pajusti ir panaudoti užduotims, žaidimams. NEAKIVAIZDINĖS MUZIEJININKŲ MOKYKLOS PROGRAMA DETALUS PROGRAMOS TURINYS Muziejininkų mokykloje mokslininkai, muziejų specialistai supažindins su muziejininkystės pagrindais, įdomiausiais muziejais Lietuvoje ir pasaulyje, muziejinių vertybių inventorinimu, pirminiu eksponatų restauravimu. Mokiniai lankysis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų muziejaus, Lietuvos nacionalinio muziejaus, Lietuvos dailės muziejaus ir kitų muziejų edukaciniuose užsiėmimuose. Mokymosi metu susipažins su Vilniaus miesto muziejais, Lietuvos mokyklų muziejuose vykdoma edukacine veikla, informacinių technologijų panaudojimu mokyklos muziejuje. Lankydamiesi Valdovų rūmų muziejaus restauravimo grupės dirbtuvėse susipažins su pirminiu eksponatų restauravimu. Bus suteikiamos žinios, kurios yra būtinos besidomintiems muziejininkyste ir supras, kad kiekvieną eksponatą galima „prašnekinti“, paliesti, pajusti ir panaudoti užduotims, žaidimams, kur juos galima išbandyti. Dalyvaudami edukaciniuose užsiėmimuose mokiniai patenkins žinių poreikį, ugdys meninius įgūdžius, kūrybiškumą, įgis pirmuosius mokslinio darbo įgūdžius, atliks praktines užduotis. Muziejininkų mokyklos mokymo programoje numatytas edukacinių užsiėmimų, paskaitų bei praktinių užsiėmimų ciklas, muziejų lankymas (48 val.)


NEAKIVAIZDINĖS MUZIEJININKŲ MOKYKLOS Ò  Ò 

I SESIJA (12 val.)

Ò 

1. Pirmieji muziejai Lietuvoje. Įdomiausi muziejai Lietuvoje ir pasaulyje. Muziejų klasifikacija. 2. Mokyklos muziejaus funkcijos ir paskirtis, edukacinės veiklos formos. 3. „Iliuzijos, mokslas ir mistika“ (edukacinis užsiėmimas Energetikos ir technikos muziejuje). 4. Muziejaus ištakos, Lietuvos Nacionalinis muziejus (ekspozicijos lankymas). 5. Pasaulio ir Lietuvos pinigai, bankininkystės istorija. Numizmatikos fondai, jų apskaita (edukacinis užsiėmimas Lietuvos banko pinigų muziejuje). 6. Pinigų lobiai Lietuvoje (edukacinis užsiėmimas Lietuvos nacionaliniame muziejuje).

Ò 

II SESIJA (12 val.)

Ò  Ò  Ò  Ò  Ò  Ò 

Ò  Ò  Ò  Ò  Ò  Ò 

1. Lietuvos proistorė. Lietuva iki valstybės susidarymo. Ekspozicija „Lietuvos proistorė“ (edukacinis užsiėmimas Lietuvos nacionaliniame muziejuje). 2. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų radiniai. Gobelenai, kasablankos ir pan. (edukacinis užsiėmimas Taikomosios dailės muziejuje). 3. Apsilankymas Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologinių radinių saugyklose. 4. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų lobynas. (edukacinis užsiėmimas Lietuvos bažnytinio paveldo muziejuje). 5. „Mūsų senolių verslai“ (edukacinis užsiėmimas Lietuvos nacionaliniame muziejuje). 6. „Odinės kurpaitės pasakojimas“. Mokiniai susipažįsta su XIV–XVI odiniais dirbiniais, patys galės pasigaminti apyrankes ar maišelius pinigams (edukacinis užsiėmimas Taikomosios dailės muziejuje).

III SESIJA (12 val.)

Ò 

1. Pirminis eksponatų restauravimas ir saugojimas (Metalinių, keramikinių ir stiklinių, medinių, odinių radinių konservavimas, restauravimas ir tyrimai). Apsilankymas Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmų muziejaus restauravimo grupės dirbtuvėse. 2. Šalies mokyklų muziejų edukacinė veikla. (praktiniai užsiėmimai, lankomi pasirinktinai 1- 2 mokyklų muziejai). 3. Tradiciniai lietuvių amatai. Lietuvos valstiečių buities kultūra: Interjero tekstilė ir drabužiai (ekspozicija Lietuvos nacionaliniame muziejuje). 4. „Ką radai dėžėje“ – integruotas archeologijos, istorijos ir etnografijos žaidimas (edukacija Lietuvos nacionaliniame muziejuje). 5. Kalbantys valdovų ir didikų portretai (edukacinis užsiėmimas Taikomosios dailės muziejuje).

Ò 

IV SESIJA (12 val.)

Ò 

Ò 

Ò 

Ò 

Ò 

Ò 

Ò  Ò 

Ò  Ò 

Ò 

Ò  Ò  Ò  Ò  Ò 

1. Menas, muzika ir kasdienis žymių žmonių gyvenimas XIX amžiuje (edukacinis užsiėmimas Taikomosios dailės muziejuje). 2. Edukacija Vilniaus puodžių ceche. 3. Holokaustas ir didieji trėmimai.Teminės ekskursijos: buvęs KGB vidaus kalėjimas, Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje (edukacinis užsiėmimas Genocido aukų muziejuje). 4. Susitikimas su projekto „Misija Sibiras“ dalyviu. 5. Tuskulėnų rimties parko lankymas (edukacinis užsiėmimas „Tuskulėnų dvaro paslaptys“), istorinių filmų peržiūra. Ekspozicijos ir kolumbariumo lankymas.

PROGRAMOS TRUKMĖ I sesija – balandžio 5-6 d. (12 val.), Vilnius II sesija – gegužės 3-4 d. (12 val.), Vilnius III sesija – spalio 4-5 d. (12 val.), Vilnius IV sesija – lapkričio 8-9 d. (12 val.), Vilnius


SusipaĹžininimas su Vilniaus miesto muziejais Â


Dalyvavimas baigiamojoje mokyklų muziejų apžiūros konferencijoje.

Apdovanojimas už dalyvavimą konkurse „Senieji radiniai mokyklos muziejuje“.

JAUNUJŲ MUZIEJININKŲ MOKYKLĖLĖ  

JAUNUJŲ MUZIEJININKŲ MOKYKLĖLĖ