A History of Documentation

Page 1

07

13.06.12

Left: Aryeh Halivni. Right: Heard about the tragedy on the radio. Yitzhak Navon during ‫שמע על הטרגדיה‬ filming for the .‫הקשר‬ ‫ברשת‬ (‫)מימין‬ ‫יצחק נבון‬ Toldot Yisrael project. ‫בצילומים לפרויקט‬ ‫של עמותת‬ ,"‫"תולדות ישראל‬

‫הלבני‬ ‫ואריה‬ credit: Erica Halivni, David Cohen

:‫צילומים‬ ‫ הרולד כץ‬,‫דוד כהן‬

‫היסטוריה‬ ‫של תיעוד‬

A History of Documentation

,"‫שחבל לא לדבר על מלחמת יום הכיפורים‬

“Suddenly, one of the fellows who was monitoring‫נמשך‬ the‫ביותר‬ radio communica‫הארוך‬ ‫ הראיון‬.‫מספר הלבני‬ .(‫רצופות‬come ‫ שעות )לא‬20 tions of the Arab gangs and Jordanian Legion called‫שהיה‬ me,‫בראון‬ over.‫מרדכי‬ ‘Yitzhak, �‫חניך בקורס הקצינים הראשון של צה"ל וב‬ listen to what’s going on here.’ I put on the headphones and heard cries of‫המשך‬ ‫ראש לשכתו של משה דיין כרמטכ"ל‬ ‫התגלה כמאגר מידע‬ ,‫ ’בצה"ל‬I‫ראשי‬ ‫וקצין חינוך‬ joy in Arabic. People yelling, ‘We killed them,’ ‘We slaughtered them. heard �‫להיסטו‬ ‫לדוקטור‬ ‫הפך‬them ‫ שלימים‬all. ,‫בראון‬ congratulations in Arabic and reports to headquarters, ‘We killed ’ ” .‫נדיר‬ ‫ אצר במוחו מידע עצום והיה נלהב לשתף‬,‫ריה‬ In 1978, thirty years after the death of the “Lamed Hey” (the “Thirty-Five”, ."‫בו את צוות "תולדות ישראל‬ ‫באלפי שעות‬ ‫ שצפה‬was ,‫הלבני‬elected ‫כששואלים את‬ or the “Mountain Platoon,” in Haganah parlance), Yitzhak Navon ,‫במיוחד‬ ‫לבו‬ ‫את‬ ‫שבה‬of ‫מרואיין‬ ‫ איזה‬of ,‫ראיונות‬ Israel’s fifth President. Over the years, he has granted hundreds hours ‫הוא מהרהר לרגע ובוחר בסיפורו של הרולד‬ interviews, but never before did he tell the story you are reading here for �‫ צעיר יהודי�אמריקאי ששירת ביחידה מו‬,‫כץ‬ ‫במלחמת‬ ‫הים האמריקאי‬ ‫בחרת של‬ the first time. None of Navon’s media interviews in ‫העולם‬ the past focused on‫חיל‬ rec‫מעוטר‬ ,‫מהמלחמה‬ ‫הביתה‬ ‫כשכץ חזר‬ .‫השנייה‬ reating the fateful hours and moments from the days when Israel was born. ‫ הוא החל ללמוד‬,‫בכוכב גבורה על אומץ לבו‬ “From the way they spoke, I understood the location to be near Beit �‫בבית הספר למשפטים היוקרתי בעולם באו‬ ‫הלימודים‬ ‫ בסוף שנת‬.‫הרווארד‬ ‫ניברסיטת‬ Fajar,” Navon continues, “but I didn’t know about all our operations there. ‫ההעפלה‬ ‫לפעילי‬Amir. ‫ במקרה‬I‫כץ‬walked ‫הראשונה נחשף‬ down‫החליט‬ and looked for the district commander, Yisrael ‫על הבית החם בארה"ב ולעלות‬I went ‫לוותר‬ ‫וייסברג‬ ‫אריק‬ ‫ כץ‬.‫שעמלו אז בארה"ב על רכישת ספינות‬ up to him and asked if something had happened�‫מש‬ in ‫שלימודי‬ the Etzion Bloc :‫בראיון‬ area, ‫מספר‬ ‫"אמרתי לעצמי‬ ‫ התפנה‬,‫שמו לאריה הלבני‬ ‫את‬I had ‫ששינה‬ ‫אחרי‬of .‫לישראל‬ ‫לעזור לבני‬answered ‫ אבל‬,‫בהרווארד לעולם‬ ‫פטים יהיו‬ because heard shouts glee on the radio. Yisrael me, ‘Oh ‫לבנות‬ ‫באירופה‬ ‫מהמשרפות‬ ‫שברחו‬ ‫העם שלך‬ no! Run and ‫פרויקט‬ call Tzion “the redhead”, the operations officer.’ I went to Tzion ‫שמטרתו תיעוד התקופה של דור תש"ח‬ ‫של‬ ‫להקמתו‬ ‫ אפשר רק‬- ‫לעצמם מקום בטוח בארץ ישראל‬ and told him what I had heard. He was afraid that�‫הלימו‬ this ‫מסלול‬ was ‫את‬ our platoon ‫לעזוב‬ ‫הוא החליט‬of ."‫עכשיו‬ ‫שעוד נותרו בחיים מימי הקמת‬ ‫של מי‬ ‫ואיסוף‬ ‫החל לסייע‬ ‫הוא‬started .‫ולתרום מניסיונו‬ ‫דים היוקרתי‬ students. ‘Give‫זיכרונותיהם‬ me the platoon roster, ’ Yisrael told Tzion. He looking ‫ ולאחר מכן הגיע לאירופה‬,‫ברכישת הספינות‬ at it and‫נשכח‬ reading the names of the Thirty-Five. I’m standing next to him, look‫מאין באנו || עמיחי אתאלי‬ ‫שלא‬ ‫כדי‬ ,‫המדינה‬ ‫וכבוגר יחידה מובחרת הוביל ספינות מעפילים‬ ing at the list, and suddenly the world went black �‫מהסיפו‬ when‫אחד‬I saw my ‫"אני‬ cousin’s ‫מתפעל מכל‬ .‫לארץ ישראל‬ ‫ ב‬.‫ אומר הלבני‬,"‫ אבל זה במיוחד נוגע‬,‫רים‬ name, Yaakov Ben-Atar.’ ” Navon, the commander of the Haganah’s Arabic Department, was monitoring the Jordanian radio transmissions and had discovered the fate of the “Mountain Platoon” in which his cousin served. “If this platoon hadn’t been murdered, it would have produced a foreign minister, prime minister, Knesset speaker, and chief of staff,” he lamented.

Eric Weisberg decided to give up his comfortable home in the United States and make aliya. After changing his name to Aryeh Halivni, he established a project to document the 1948 Generation and collect the memories of those who are still alive from when the State was founded, to ensure we don’t forget where we came from.

by Amihai Attali

The Silver Platter Ten years ago, Eric Weisberg left the Zionist home where he grew up in Cleveland, Ohio, made aliya, and became Aryeh Halivni. “I was always interested in Zionism, especially in the period of the birth of the State,” he relates. “If I could choose any other era to live in, it would be then. I think about how I would have acted, what I would have done, and how I could have volunteered.”

‫יי‬ �‫ח‬ ‫יה‬

�‫ג‬ �‫כ‬ ‫ל‬ ‫ת‬ �‫ו‬

,‫ק‬ ‫ין‬ �‫ח‬ ‫תי‬ �‫צ‬ ‫ת‬

‫ני‬ ‫ת‬ ‫ם‬ �‫ו‬ ‫רי‬

‫וך‬ �‫ו‬ ‫ש‬ �‫י‬ ‫תן‬ ‫ע‬ ‫נו‬


13.06.12

06 Ma’ariv June 13, 2012

to the United States. The first place he visited was New York, on the very day when the Lehman Brothers investment bank collapsed. In the end, just like the stubborn Zionists who managed to establish a state despite being surrounded by enemies and sand, Halivni’s stubbornness, too, won out. Subsequent fundraising trips to the United States netted him donations of more than a million dollars, from both private sources and American foundations. In ‫קורא‬ Israel, donations have come from private individuals, including ‫הבחורים‬ ‫לי אחד‬ ‫"פתאום‬ ‫הקשר‬ ‫בהאזנות למכשירי‬who ‫שיושבים‬ interviewees liked the project. The State of Israel, whose establishment ‫ הוא‬.‫של הכנופיות והלגיון הירדני‬ chronicles, �‫הר‬the .'‫ פה‬project ‫תשמע מה קורה‬ ,‫ בוא‬,‫ 'יצחק‬:‫לי‬has ‫ אומר‬not contributed a single shekel. But a Zionist like ‫שמחה‬ ‫שומע צהלות‬ ‫ ואני‬,‫האוזניות‬ ‫כבתי את‬ Halivni cannot be bitter about his country. “A year ago, the Prime Minister’s �‫'שחט‬ ,'‫אותם‬set ‫'הרגנו‬aside ‫צועקים‬a‫אנשים‬ .‫בערבית‬budget to document the generation of 1948,” he Office special ‫ שמעתי ברכות בערבית ודיווחים‬.'‫נו אותם‬ says. “I’m ."'‫כולם‬ still waiting for that money.” ‫ 'הרגנו את‬:‫למפקדה‬ ‫נפילת לוחמי‬ ‫שנה לאחר‬ 30 ,1978teams ‫ בשנת‬have interviewed more than 600 people, recordTo date, Halivni’s ,‫בהגנה‬ ‫"מחלקת ההר" כפי‬ ‫ או‬,‫הל"ה‬connected to the period of the establishment of ing‫שכונתה‬ the stories of people �‫נבחר יצחק נבון לנשיאה החמישי של מדי‬ the‫העניק‬ State years leading up to it. Halivni recruited documentary film‫מאות‬ ‫ הוא‬and ‫ השנים‬the ‫במרוצת‬ .‫ישראל‬ ‫נת‬ ‫לא‬maker ‫ אחד מהם‬Peleg ‫אבל באף‬Levy, ,‫ראיונות‬who ‫שעות של‬ quickly became a believer in the project. The two �‫לרא‬ ‫קוראים כעת‬ ‫ העלה את הסיפור‬and interviewers and the project got underway. trained the‫שאתם‬ photographers

�‫ אף שיחה שקיים נבון עם כלי התקשו‬.‫שונה‬ �‫רת לא התמקדה בשחזור השעות הגורליות וב‬ He Started War .‫הקמת המדינה‬the ‫אנקדוטות מימי‬ ‫ליד‬Like ‫שהמיקום הוא‬ ‫פי הדיבור‬ ‫ "על‬of the interviewees are familiar figures: Geulah Yitzhak‫הבנתי‬ Navon, many ‫ "אבל לא ידעתי על‬.‫ ממשיך נבון‬,"‫בית פאג'ר‬ Cohen, Rafi Eitan, Meir Shamgar, Zvika Zamir, and others. In addition, the ‫יורד‬ ‫ אני‬.‫שמתרחשת שם‬ ‫הפעילות שלנו‬ ‫כל‬ .‫עמיר‬ ‫המחוז ישראל‬ ‫ מפקד‬on ‫ומחפש את‬ ‫למטה‬ project focuses lesser-known people and stories, like that of Tova Savorai, ‫גוש‬in‫באזור‬ ‫משהו‬ ‫קרה‬ ‫אם‬ ‫ושואל‬ ‫אליו‬ ‫הולך‬ ‫אני‬ whose house Lehi commander Yair Stern was murdered; and Shmuel Al‫ ישראל‬.‫עציון אחרי ששמעתי בקשר צהלות‬ beck, who, by virtue ,‫הג'ינג'י‬ ‫לציון‬ ‫תקרא מהר‬ ,‫'אוי ואבוי‬of :‫לי‬being ‫ עונה‬the only bachelor in Haganah headquarters in ‫על‬Petah ‫וסיפרתי לו‬ ‫הלכתי לציון‬ .'‫המבצעים‬ ‫קצין‬in the position of causing the outbreak of the War Tikva, found himself ‫ הוא פחד שמדובר במחלקה של‬.‫מה ששמעתי‬ of Independence. “After the UN vote on November 29, 1947, everyone be‫ 'תן את‬:‫ ישראל אמר לציון‬.‫הסטודנטים שלנו‬ gan dancing in the ‫של‬ streets, ‫להסתכל‬ ‫ הוא מתחיל‬.'‫המחלקה‬ ‫ ”הרשימה‬Albeck related in an interview with Toldot Yisrael. ,‫לידו‬ ‫ אני‬.‫הל"ה‬ ‫השמות של‬I ‫רשימת‬ ‫וקורא את‬ “That evening, was the only unmarried soldier in Haganah headquarters in �‫ ופתאום חשכו עיניי כש‬,‫מסתכל ברשימה‬ Petah Everyone else was married. The commander, Avraham Barkai, ."‫עטר‬Tikva. ‫ יעקב בן‬,‫שלי‬ ‫הבחנתי בבן הדוד‬ came to ‫המחלקה‬ me and said, ,‫ההגנה‬ ‫ של‬up ‫הערבית‬ ‫מפקד‬ ,‫‘ נבון‬Shmuel, we’re all married. Stay here at headquar‫הירדנית‬ ‫‘ ’ גילה‬No problem,’ I said.” ters ‫הקשר‬ and‫לרשת‬ take‫האזנות‬ the ‫באמצעות‬ night shift. ‫מה עלה בגורל "מחלקת ההר" שבה שירת בן‬ At ‫הייתה‬ that‫הזו‬point, ‫ היו‬,‫נרצחת‬ ‫המחלקה‬everyone ‫ "אילולא‬.‫ דודו‬from Haganah headquarters went out with their wives to‫ראש‬ celebrate the ‫יוצאים‬ UN resolution in favor of partition. The unmarried Al‫יושב‬ ,‫ממשלה‬ ,‫מתוכה שר חוץ‬ .‫ הוא מסכם‬,"‫ורמטכ"ל‬ ‫ראש כנסת‬ beck remained on duty and in contact with the forces by radio. At 4:00 A.M.,

‫ ניגש אלי‬.‫ כל השאר היו נשואים‬.‫ בהם בפתח תקווה‬,‫בישראל הגיעו תרומות מאנשים פרטיים‬ first learned Steven Spielberg’s‫ביקש‬ project‫הפרויקט‬ to record ‫ אנח‬,‫ 'שמואל‬:‫ברקאי ואמר לי‬Halivni ‫המפקד אברהם‬ �‫ממדינת יש‬about .‫הפרויקט‬director ‫מרואיינים שאהבו את‬ ‫בדמויות‬ ‫להתמקד‬ ‫תישאר אתה במפקדה ותהיה‬ .‫נשואים‬ ‫כולנו‬ ‫נו‬ � ‫תו‬ ‫את‬ ‫מתעד‬ ‫שהפרויקט‬ ‫זו‬ ,‫הרשמית‬ ‫ראל‬ Holocaust survivors almost twenty years ago. Inspired by this work and with ."‫ עניתי שאין בעיה‬.'‫ אבל תורן הלילה‬.‫ לא הגיע אפילו שקל אחד‬,‫לדות הקמתה‬ ‫ובסיפורים המוכרים‬ close to his.‫ארצו‬ heart, he decided ‫כל אנשי מפקדת ההג‬Israel ‫שעות יצאו‬ ‫באותן‬ ‫ממורמר על‬ ‫כהלבני יהיה‬the ‫ציוני‬1948 ‫לא איש‬generation should be similarly ‫לחגוג את ההכרזה על תוכ‬ ‫“נה עם נשותיהם‬While �‫הממשלה תק‬ ‫הקצו במשרד ראש‬ ‫ "לפני שנה‬to document documented. it is extremely important the‫כמו‬ Holocaust, ‫סיפורו‬ ,‫פחות‬I ‫הרווק היה דרוך והפעיל‬ .‫החלוקה‬ ‫ נית‬to ‫"אני‬be .‫אומר‬ ,"‫דור תש"ח‬ ‫ציב‬ felt‫אלבק‬ there ought a ‫הוא‬ project to‫לתיעוד‬ pick ‫מיוחד‬ up where Spielberg left‫שמואל‬ off. We can’t ,‫אלבק‬ ‫של‬ ‫ בארבע לפנות‬.‫את הכוחות דרך רשתות הקשר‬ ."‫עוד מחכה לכסף הזה‬ just record of extermination and capture ‫אוטובוסים שיצאו מנתניה לירו‬ ‫ שלושה‬the ‫ בוקר‬stories ‫הלבני למעלה‬ ‫כה ראיינו הצוותים של‬ ‫ עד‬suffering; we must ‫היותו‬also ‫שעובדת‬ .‫במארב‬ ‫ שלים נתקלו‬accounts ‫בתפקיד שנגע‬ ‫ כשכל‬,‫ בני אדם‬600�‫מ‬ the incredible of‫שהיה‬ the‫ מי‬individuals that fought here in some of the ‫הרווק היחיד במטה‬ ‫הרצחנית הגיע לאלבק‬most ‫ההתקפה‬challenging ‫הדיווח על‬ ‫זכה‬ ‫המדינה והתקופה שקדמה לה‬ circumstances. This is‫הקמת‬ the‫לימי‬ story of the establishment of the ‫ הלבני גייס גם את היוצר הדוקומנט� והוא התחיל להניע את כוחות ההגנה והמודיעי‬.‫לתיעוד‬ ‫ההגנה בפתח תקווה‬ State of Israel and of the entire 1948 Generation. ” ‫ שהייתה זו שפתחה את מלח‬,‫ שהפך בתוך זמן קצר למעריץ של לעבר התקרית‬,‫רי פלג לוי‬ ‫מלחמת‬ ‫לפרוץ‬ ‫גרמה‬ ‫"האמת היא שאפילו לא שמת‬ ‫ מת‬ago, �‫והמרא‬Halivni ‫את הצלמים‬began ‫השניים הדריכו‬ .‫ התוכנית‬whether A .‫הקוממיות‬ few years exploring anyone had already ‫"רק לימים אמרתי לעצ‬ .‫מספר אלבק‬ ,"‫לב‬idea. “I started.‫לדרך‬ ‫והפרויקט יצא‬ ,‫יינים‬ ‫העצמאות‬ pursued this visiting museums and archives and saw that ‫ הייתה לי הזכות לפתוח את מלחמת‬,‫ 'רגע‬:‫מי‬ each place documented only its own field of interest. There was nothing ."'‫העצמאות‬ ‫פתח את המלחמה‬ ‫מוכיח עד כמה צדק הלבנ‬ ‫המקרה של אלבק‬ comprehensive. At the Rabin Center, they interviewed people who were as‫מהמרואיינים הם‬ ‫רבים‬ ,‫ליצחק נבון‬his ‫בדומה‬ ‫ של‬of ‫שירו‬Independence. ‫המילים האחרונות מתוך‬ ‫אחרי שהתראיין באריכות‬ .‫כי אין זמן‬with ‫כשטען‬Yitzhak sociated Rabin, including role in‫אלתרמן‬ the ‫נתן‬ War ‫ מאיר לפרויקט וסיפק אנקדוטות מעניינות ונתונים‬,‫ רפי איתן‬,‫ גאולה כהן‬:‫ הוא התחיל בתהליך גיוס הכס� שמות מוכרים‬."‫"מגש הכסף‬ with‫לצדם‬ archives back‫מגיע‬ to ‫היה‬ 1948 in ‫המשבר‬ one way or an.‫זמיר ועוד‬that ‫צביקה‬go ,‫שמגר‬ ‫הכלכלי‬ ‫ובשיאו של‬ ,‫פים‬ ‫ הלך אלבק לעו‬,‫לאיש‬There ‫היו ידועים‬are ‫שלא‬kibbutzim ‫ביקש הפרו� רבים‬ ‫המוכרים‬ ‫בדמויות‬ ‫להתמקד‬ ‫המקום הראשון‬ .‫בארה"ב‬covering ‫למסעות כאלה גם‬ ‫ חצי שנה אחר‬,‫חודשים‬ ‫כשלושה‬ ‫לפני‬it ‫למו‬ other, but was all very‫ובסיפורים‬ limited. There was‫יקט‬ no national project the .‫ שבביתה נרצח הראיון‬,‫ כמו זה של טובה סבוראי‬,‫ ביום שבו קרס בנק פחות‬,‫שבו ביקר היה ניו יורק‬ ‫ או סיפורו של שמואל‬,‫ מנהיג הלח"י יאיר שטרן‬,‫ בסופו של דבר‬."‫ההשקעות "ליהמן ברדרס‬ ‫הלבני והצוות שלו ראו שהם נכנסים לתו‬ ‫ שעובדת היותו הרווק היחיד במטה הה� מכרה זהב של ידע היסטורי שבעוד שנים ספו‬,‫כמו אותם ציונים עקשנים שהצליחו להקים אלבק‬ ‫ כך נוצר מצב שבו שליש‬.‫ גם העקש� גנה בפתח תקווה גרמה לפרוץ מלחמת העצ� רות ייעלם ללא זכר‬,‫מדינה כשסביבם רק אויבים וחול‬ .‫נות של הלבני ניצחה‬ ‫ שלי‬,‫ מהמרואיינים ממשיכים לפגישה שנייה‬,‫ "אחרי ההצבעה באו"ם בכ"ט בנובמבר‬.‫מאות‬ ‫ "כשישבנו עם רפי אית‬.‫ סיפר אלבק שית ואף תשיעית‬,"‫מסעות גיוס נוספים שערך בארה"ב הניבו כולם התחילו לרקוד ברחובות‬ ‫ "באו� אמרנו שחבל מאוד לא לרכז גם את כל הידע‬."‫ בראיון לפרויקט "תולדות ישראל‬,‫לו תרומות בגובה של למעלה ממיליון דולר‬ ‫ עם צביקה זמיר אמרנ‬.‫ תו ערב הייתי הרווק היחיד במפקדת ההגנה שלו על לכידת אייכמן‬.‫גם ממקורות פרטיים ומקרנות אמריקאיות‬

The project focuses on lesser-known people and stories, like that of Shmuel Albeck, who, by virtue of being the only unmarried soldier at Haganah headquarters in Petah Tikva, caused the outbreak of the War of Independence.

entire period that dealt with all sectors of the population and the underground movements. I started speaking with people and we realized the clock was ticking. Unfortunately, we don’t have a lot of time left with the founders of our country.” Halivni decided to leave his job and establish a nonprofit organization, “Toldot Yisrael” (Chronicles of Israel); the name is a tribute to the last two words of Natan Alterman’s poem “The Silver Platter.” He began raising money; at the height of the economic crisis, he found himself on a fundraising trip

three buses from Netanya to Jerusalem were ambushed. ‫מגש‬of the murderous attack reached Albeck, he began As soon as‫הכסף‬ the report ‫את‬moving ‫עשר שנים‬Haganah ‫וייסברג עזב לפני‬ and ‫אריק‬ intelligence forces toward the incident, leading to the ,‫הבית הציוני שבו גדל בקליוולנד שבאוהיו‬ first skirmish in what was to become the War of Independence. “The truth is, I �‫ "תמיד התענ‬.‫עלה ארצה והפך לאריה הלבני‬ didn’t‫הקמת‬ even the implications, ” Albeck relates. “Only later on did I under,"‫המדינה‬ ‫מימי‬realize ‫ בעיקר‬,‫בציונות‬ ‫יינתי‬ ‫לבחור‬ ‫‘ יכול‬just ‫שאם הייתי‬ ‫ "חשבתי‬.‫מספר‬ ‫הוא‬the merit of starting the War of Independence.’ ” stand, a minute, I had ‫ אלה היו ימי הקמת‬,‫תקופה אחרת לחיות בה‬ case how correct Halivni was when he said the window ,‫לעשות‬Albeck’s ‫ מה‬,‫איך לפעול‬ ‫ חושב‬proves ‫ הייתי‬.‫המדינה‬ of opportunity these stories was closing. After being interviewed ."‫להתנדב‬to ‫יכול‬record ‫ואיפה הייתי‬ �‫תי‬at‫לפרויקט‬ ‫לפני‬and providing important information and interestlength‫הלבני‬ for ‫נחשף‬ the ‫כעשור‬ project �‫עוד ניצולי השואה של הבמאי סטיבן ספיל‬ ing‫החליט‬ anecdotes, Albeck away three months ago, six months after his ‫לתעד‬ ‫של ימי תש"ח‬ ‫וכמעריץ‬passed ,‫ברג‬ ‫"זה‬interview. .‫את ההיסטוריה של התקופה הקרובה ללבו‬ �‫אבל יד‬Halivni ,‫תקופת השואה‬ ‫את‬his ‫לתעד‬team ‫מאוד חשוב‬ and realized they had stumbled upon a goldmine of his‫ אנחנו‬.‫עתי שחייב להיות לזה פרויקט המשך‬ torical knowledge that, in a few years, will vanish without a trace. Since this �‫חייבים לתעד לא רק את ימי ההשמדה והס‬ ‫שפעלו‬ ‫הכוחות‬ ‫אלא גם את‬to ,‫ בל‬record some of these stories, a third of the intermay‫הנהדרים‬ be the last‫כל‬chance ‫של‬views ‫זה הסיפור‬ .‫פשוטים‬ ‫מאוד לא‬ ‫פה‬ have gone on‫בתנאים‬ to a second, third, and even ninth session. “When we sat ."‫הקמת המדינה ושל כל דור תש"ח‬ with Rafi Eitan, we said it ‫הלבני החל לבדוק אם מישהו הקדים אותו‬would be a shame not to get his account about (his ‫במוזיאונים‬ ‫ "התחלתי‬.‫שהגה‬ ‫ ברעיון‬as well. With Zvika Zamir, we said it would be a role in)‫לבקר‬ Eichmann’s capture, ‫את‬pity ‫תיעד רק‬ ,‫ובארכיונים‬ not‫מקום‬ to ‫שכל‬ talk‫וראיתי‬ about the Yom Kippur War [Zamir was Director of the Mossad .‫ לא היה שום דבר מקיף‬.‫התחום שעניין אותו‬ from 1968–1974 —AH], ” Halivni says. The longest interview lasted 20 hours ‫לרבין‬ ‫שקשורים‬ ‫ראיינו אנשים‬ ‫במרכז רבין‬ ‫(עם‬not ‫קיבוצים‬ ‫ יש‬.‫למלחמת השחרור‬ ‫ וחלקם גם‬Bar-On, a cadet in the first IDF officers’ course, continuous). Mordechai ‫לימי‬ ‫או אחרת‬Dayan’s ‫ בצורה כזו‬aide-de-camp ‫ארכיונים שהגיעו‬ Moshe when he was Chief of Staff, and later IDF Chief �‫ לא היה פרו‬.‫ אבל הכל היה מאוד צר‬,‫תש"ח‬ Education Officer, treasure trove of information. Bar-On, who went on ‫בכל‬ ‫התקופה הזו שעוסק‬ ‫על כל‬was ‫לאומי‬a ‫יקט‬ �‫אנ‬to‫עם‬become ‫התחלתי לדבר‬ .‫והמחתרות‬ ‫ המגזרים‬was eager to share his encyclopedic knowledge a noted historian, ‫נותר‬ ‫ לא‬,‫לצערנו‬ .‫שהשעון דופק‬ ‫והבנו‬ ‫שים‬ with the Toldot Yisrael team. ."‫לנו הרבה זמן עם מייסדי המדינה‬ Halivni, who has accumulated thousands of hours of interviews, ‫ ולהקים‬When ‫את עבודתו‬ ‫החליט לעזוב‬ ‫הלבני‬ ‫לשתי‬ ‫ מחווה‬,‫שמה‬ "‫ישראל‬interviewee ‫ "תולדות‬,‫ עמותה‬most fascinated him, he thinks for a minute and is asked which chooses the story of Harold Katz, a young American Jew who served in an elite unit of the US Navy in World War II. When Katz returned home after the war with a Silver Star for bravery, he enrolled in Harvard Law School, one of the world’s most prestigious universities. At the end of his first year, Katz found out about clandestine immigration activists who were in the United States to buy ships. Katz relates in his interview, “I told myself that there would always be a chance to study law at Harvard, but the chance to help your people who fled the furnaces in Europe to build themselves a secure home in Israel—that can happen only now.” He decided to leave his prestigious studies and volunteer. He helped purchase ships and then went to Europe where he used his naval background to sail clandestine immigrant ships to Israel. “I am moved by every one of the stories, but this one I especially relate to,” Halivni says.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.