Page 1

Remember the parking disc!

11

Parkering i Helsingør

12

1 2

10

3

9 4

8 7

6

5

Indstilles på ankomst-klokkeslet To be set at time of arrival

-zone

Byggeplads 2008-2010 Construction site

Br

Ace link

am str æ de

Campingvogn/Caravans P-zone

&


1500 gratis p-pladser i Helsingør

1500 parking spaces in Helsingør - free of charge

Parkering i Helsingør

Parking in Helsingør

Helsingør indre by er en smuk velbevaret bykerne med smalle gader. En del er gågader, andre er ensrettede gader med parkering langs kantstenen i gadernes ene side. For at mindske trafikken i selve bykernen, anbefaler Helsingør Kommune, at bilister først og fremmest benytter p-pladserne i bykernens udkant.

The centre of Helsingør is a beautifully preserved area with narrow streets. Some of these are pedestrian streets, others are one-way streets with parking allowed in one side of the road. In order to reduce the amount of traffic in the inner city, Helsingør County Council advises vehicle drivers to primarily use the parking spaces in the outskirts of town.

Husk P-skiven

Remember your parking disc

Parkering i den indre by er tilladt i 1 time. I gågader med kørsel tilladt er parkering kun tilladt i de afmærkede båse. På de større p-pladser må man parkere 3 timer, på andre 24 timer. Se skiltningen på den enkelte p-plads. Tidsbegrænsningerne på 1 og 3 timer gælder på hverdage mellem 8.00 og 18.00, på lørdage mellem 8.00 og 13.00. P-skive skal benyttes. P-skiver kan fås hos Parkeringsservice, Helsingør Turistbureau, på benzinstationer og i byens forretninger m.fl.

Parking in Helsingør town centre is restricted to one hour. In pedestrian streets with full vehicle thoroughfare, parking is only allowed in designated areas. Some larger parking lots carry a three-hour limit while others allow 24-hour parking. Maximum limits are displayed at entrances to car parks. One and three-hour limits are effective between 8 a.m. and 6 p.m. on weekdays and between 8 a.m. and 1 p.m. on Saturdays. Parking discs must be displayed. They are available at Parkeringsservice, Helsingør Tourist Office, petrol stations and several shops in town.

Parkeringshus I parkeringshuset ved Trækbanen er parkering tilladt 12 timer på de to øverste parkeringsdæk (dæk 8 og 9). I resten af parkeringshuset er der tidsbegrænsning på 3 timer. Parkeringshuset er aflåst om natten på alle etager undtagen på plan 0 og +1. Åbningstider : Mandag-fredag kl. 6.00 - kl. 21.00. Lørdag lukkes kl. 18.00 og der åbnes igen mandag morgen kl. 6.00. Lukket alle helligdage. Man kan købe et adgangskort til parkeringshusets plan +2 til +9, og således få adgang til at parkere på de dæk også om natten. Adgangskort koster 1.300 kr. for ét år og 800 kr. halvårligt. Nærmere oplysninger fås hos Parkeringsservice tlf. 49 28 20 01 eller hos Helsingør Bycenters ejendomsinspektør på tlf. 49 26 10 60. Overalt i parkeringshuset er der en frihøjde på 2.05 m. Parkering i parkeringshuset er gratis i åbningstiden.

Ta’ bussen, toget eller cyklen Bussen, cyklen eller toget er gode alternativer til privatbilen, når man skal til Helsingør bykerne. Det er altid muligt at finde en parkeringsplads til cyklen. Og så er det sundt at cykle og godt for miljøet i Helsingør. Lige overfor Helsingør Station ligger busterminalen, hvorfra der går busser til alle kanter af kommunen og videre ud af Helsingør Kommune. Helsingør Station er endestation og knudepunkt for forbindelser til og fra København, Hillerød, Hornbæk og Gilleleje.

Vil du vide mere Har du yder­ligere spørgs­­­mål om reglerne for parkering i Helsingør Kommune, er du velkommen til at kontakte Helsingør Kom­munes Parkeringsservice, Kongevejen 3A, 3000 Helsingør, tlf. 49 28 20 01 parkeringsservice@helsingor.dk

Multi-storey Car Park Twelve-hour parking is permitted on the 8th and 9th floors of the multi-storey car park near Trækbanen. Three-hour parking is effective on all other floors. The car park is closed at night, apart from floors 0 and +1. Opening hours: Monday-Friday: 6 a.m. - 9 p.m. Saturdays: 6 a.m. - 6 p.m. The car park is closed until Monday morning Public holidays: Closed Special permits are available for night-time parking on floors +2 - +9. An annual permit costs DKK 1.300 and a six-month permit costs DKK 800. Further information is available from the Municipal Parking Authority (Tel: +45 49 28 20 01) or the Helsingør City Centre Estate Inspectorate (Tel: +45 49 26 10 60). Maximum vehicle height throughout the multi-storey car park is 2.05m and parking is free during opening hours.

Bus, train or bicycle Buses, trains or bicycles are good alternatives to cars for those visiting Helsingør. There’s always a parking space close by for your bicycle, which is both a heal­thy and environmental friendly method of transport. The bus terminus is to be found di­rect­ly ­­ opposite the train station, with public transport buses to all corners of the county and beyond. Helsingør main train station is the head of the line, with connections to Copenhagen, Hillerød, Hornbæk and Gilleleje.

Further information Further information on parking regulations in Helsingør municipality is available from Helsingør Municipal Parking Authority, Kongevejen 3A, DK 3000 Helsingør, Tel: +45 49 28 20 01 parkeringsservice@helsingor.dk Helsingør Kommune, Teknisk Forvaltning, september 2009, www.helsingorkommune.dk

/p_kort_helsingor  
/p_kort_helsingor  

http://www.toldkammeret.dk/data/archive/toldkammer_generel/p_kort_helsingor.pdf

Advertisement