{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 7

‫بالويا م�ش هحكي عليها‬ ‫�أيام ياما من غري وال لقمة‬ ‫عندي اعرتافات ما تتقال�ش‪..‬‬ ‫غري للريح الغربة‬ ‫يف الغابة ويف النهر‬ ‫�أنا بعلن الع�صيان‬ ‫و�ألعن �صلوات القتلة‬ ‫وريحة معابدهم!‬ ‫فرن�سا �ست بال تاريخ‬ ‫وبتحكي ق�ص�ص وال يهمها!‬ ‫" َعذبت العامل" هامن!‬

‫فرن�سا �ست بال تاريخ‬ ‫بتحكي ق�ص�ص الكوت ديڤوار‬ ‫يا فرن�سا‪� ..‬أنهو تاريخ دة!‬

‫اللي هيق�ضي علي حمور ال�رش والإرهاب‬ ‫يفر�ضوا علينا تعاليمهم اجلديدة‬ ‫ويقوللك مت�آمرين ومتواطئني‬

‫ينقع ال�سمك يف البرتول!‬ ‫ويُب�شرّ بال�سم يف بالد الإ�سالم‬ ‫العامل العربي‪ ..‬حكايتك عجيبة!‬

‫�أمريكا �ست بال تاريخ‬ ‫وبتحكي للي عاوز ي�صدق!‬ ‫" َعذبت العامل" هامن!‬ ‫�أمريكا �ست بال تاريخ‬ ‫بتتعمل �شوپنج بالليل يف بغداد!‬ ‫يا �أمريكا‪� ..‬أنهو تاريخ دة!‬

‫�إ�رسائيل �ست بال تاريخ‬ ‫وبتحكي ق�ص�ص ا�ستعمارية‬ ‫" َعذبت العامل" هامن!‬ ‫م�سو ّرة نف�سها وتتحامى يف جي�شها‬

‫العم �سام راجل بال تاريخ‬ ‫وبيحكي ق�ص�ص ال ليها را�س من رجلني‬ ‫�أ�ستاذ "بهدل العامل"!‬ ‫العم �سام راجل بال تاريخ‬ ‫ومم�شي العامل ع الر�صيف!‬

‫بالويا النهاردة بقت للبيع‬ ‫لتاجر ال�سالح واملان�شيتات والرعب!‬

‫العامل العربي راجل بال تاريخ‬ ‫وبيحكي حكاوي الإقطاع‬ ‫�أ�ستاذ "عاي�ش مع نف�سه"‬ ‫عاوز يف�صل العرب عن باقي العامل‬

‫�أغنية‪ :‬بال تاريخ‪ /‬من �ألبوم‪ :‬م�سرية �سوداء‬ ‫‪Sans Histoire/ Marchez Noir‬‬

Profile for TokTok

TokTok03  

TokTok Comics from Egypt

TokTok03  

TokTok Comics from Egypt

Profile for toktokmag
Advertisement