__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí: mýty a fakta Radan Šafařík ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Sekce pro lidská práva ÚV ČR


Odbor rovnosti žen a mužů •Formulace a koordinace politik v oblasti rovnosti žen a mužů, včetně prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí •Koordinace naplňování mezinárodních závazků ČR v této oblasti a závazků na úrovni EU


Proč pořádáme seminář? •Řada mýtů a desinformací v souvislosti s ratifikací (bizarní nesmysly vs částečně pochopitelné obavy) •Absence racionálního pohledu ve veřejné diskusi


Domácí násilí a násilí na ženách v ČR •Celospolečenský problém (www.tojerovnost.cz/cs/analyzy) •Příčiny na individuální a společenské úrovni (nerovné postavení žen a mužů) •Je genderově podmíněné a souvisí s rovností žen a mužů •Akční plány na vládní úrovni (nedůsledné plnění), nedostatečné prevence, ochrana obětí a pomoc osobám, které se násilí dopouští


Odpověď na 2 otázky / reakce na 2 mýty •K čemu nám úmluva bude? / Istanbulskou úmluvu nepotřebujeme? •Co se stane, když Úmluvu ratifikujeme? / Nastane konec naší civilizace?


K čemu nám úmluva bude? / Istanbulskou úmluvu nepotřebujeme?


•Praktická úroveň: • A) nástroj pro prosazování pozitivních změn • B) ukotvení prevence násilí jako priority ČR • C) externí evaluace a srovnání • D) mezinárodní výměna zkušeností a dobré praxe •Symbolická úroveň: • A) ve vztahu k obětem – je to pro stát důležité téma • B) ve vztahu k pomáhajícím profesím – záleží nám na Vaší práci • C) ve vztahu k mezinárodnímu prostředí – ČR je aktivní při ochraně lidských práv


Co se stane, když Úmluvu ratifikujeme? / Nastane konec naší civilizace?


•vláda/úředníci budou klást na o něco větší prevenci větší důraz •prevence domácího násilí bude ukotvena jako jedna z hodnot/priorit naší společnosti •jednou za cca 5 let budeme reportovat klasickému monitorovacímu orgánu •ti, co se prevencí zabývají, dostanou další nástroj, jak prosazovat pozitivní změny


Shrnutí •Istanbulská úmluva = klasická lidskoprávní úmluva z dílny Rady Evropy (s obvyklým monitorovacím systémem) •Domácí násilí je genderově podmíněné a souvisí s rovností žen a mužů •Ratifikace úmluvy má praktický i symbolický význam •Po ratifikaci se nezhroutí naše společnost, a na prevenci násilí se bude klást větší důraz


Děkuji za pozornost Radan Šafařík ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Sekce pro lidská práva ÚV ČR safarik.radan@vlada.cz tel.: 777 467 570

Profile for ToJeRovnost

seminář Istanbulská úmluva : mýty a fakta - ŠAFAŘÍK  

Ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Radan Šafařík ve svém příspěvku uvedl, že Instanbulská úmluva je klasickou lidskoprávní úmluvou z dílny R...

seminář Istanbulská úmluva : mýty a fakta - ŠAFAŘÍK  

Ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Radan Šafařík ve svém příspěvku uvedl, že Instanbulská úmluva je klasickou lidskoprávní úmluvou z dílny R...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded