Page 1


ELÉRHETŐSÉGEINK Budapesti Művelődési Központ 1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 371-2760, fax: 371-2761. E-mail: bmk@bmknet.hu, www.bmknet.hu

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9.00–19.00 óráig, szombaton 13.00–18.00 óráig, illetve rendezvényhez igazodva.

Közművelődési információs szolgálatunk hétköznap 9.00–19.00 óra között érhető el a 371-2760-as telefonszámon.

Intézményünk minőségirányítási rendszert működtet, szolgáltatásaink minőségéről értékelő íveinken, illetve a minosegertekeles.bmknet.hu webcímen található űrlapokon mondhat véleményt, panaszával kérjük, forduljon információs szolgálatunkhoz. Megközelíthető a 7, 7A, 7E, 103, 107E, 114, 213, 214 buszok Kelenföld városközpont megállójától. Ingyenes parkolás az Etele úton, illetve a Vahot utcai parkolóban (buszok számára is).

2


A Budapesti Művelődési Központ Magyarország Alaptörvénye XI. cikk; az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről IV. rész A közművelődésről III. Fejezet A közművelődési szakmai szolgáltatás, a területi, fővárosi közművelődési szakmai szolgáltatás; továbbá Budapest Főváros Közgyűlése 43/1998. évi rendelet a Fővárosi Önkormányzat közművelődési feladatairól alapján látja el feladatait.

A területi közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás rendszerében Budapest Főváros területén működő közművelődési szereplők, illetve a közművelődési szolgáltatásokat igénybe vevők számára kínálunk szolgáltatásokat, illetve gyűjtjük statisztikai adataikat. Ismerkedjen meg közművelődési szakmai szolgáltatásainkkal az 6. oldaltól

felnőttképzési, pályaorientációs szolgáltatásainkkal a 22. oldaltól nemzetközi projektjeinkkel a 34. oldaltól

kulturális információszolgáltatásainkkal a 37. oldaltól

a fővárosi amatőr művészeti életet támogató szolgáltatásainkkal a 44. oldaltól az intézményünkben megvalósuló lakossági programokkal, a velünk élő, dolgozó közösségekkel az 53. oldaltól az intézmény munkatársainak elérhetőségével az 63. oldaltól

az intézmény vezetőjének elköszönő, záró soraival a 66. oldaltól

3


ELISMERÉSEINK 2004. E-fesztivál Díj – Mindennapok informatikája kategória – a Magyar Tartalomipari Szövetség adományozta a „Korlát – Hogyan juthatunk zöldközelbe Budapesten és környékén?” weboldal tartalomfejlesztéséért.

2007. eInclusion-Be part of it! Európai Bizottsági kampány Editor’s choice Kattints rá, Nagyi! programnak

2008. A „Kattints rá, Nagyi!©” program az E-közigazgatási Tudásportálon bemutatott jó gyakorlat

2008. Az intézményakkreditációs kérelmet a Felnőttképzési Akkreditációs Testület első ízben elfogadta és tanúsítványával igazolta. 2009. Budapestért Díj, melyet a fenntartó Budapest Főváros Önkormányzata adományozott a budapesti közművelődés fejlesztéséért, valamint számos hiánypótló szakmai szolgáltatás kidolgozásáért.

2010. Hálózati Tanulásért Díj, melyet a TEMPUS Közalapítvány adományozott a „Kattints rá, Nagyi!©” program hálózati működési modelljéért.

2011. Minősített Közművelődési Intézmény Cím. Címbirtokos tevékenységeink: szakmai tanácsadás és szolgáltatás, képzés, ismeretterjesztés, nemzetközi munka, információszolgáltatás, rendezvényszervezés, kiállítások szervezése, művelődő közösségek.

2012. A „Kattints rá, Nagyi!©” program a Tevékeny időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve 2012 magyarországi honlapján a minisztérium kérésére a jó kezdeményezések között szerepel.

2012. A „Kattints rá, Nagyi!©” program a Magyar Adományozói Fórum Társadalmi Befektetések Díj 2012 Legnagyobb Hatást Elérő Támogatói Program Kategóriában a 6-os shortlistára került. 2012. Közművelődési Minőség Díj. A díj azoknak a közművelődési intézményeknek adományozható, amelyek a közművelődés minőségfejlesztés programjával és a minőségirányítási rendszer bevezetésével kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A díjat évente egy intézmény kaphatja meg. Az első Közművelődési Minőség Díj pályázatot 2012-ben írta ki a minisztérium, nagy örömünkre az első díjat a Budapesti Művelődési Központ vehette át. 4


KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

Közművelődési szakmai fejlesztés Projektfejlesztés-hálózatépítés, forrásbevonás és továbbítás Közművelődési szakmai fórumok, konferenciák Szakmai műhelyek Pályázati információszolgáltatás Közművelődési szakmai tanácsadás Közművelődési statisztikai adatfeldolgozás Az önkormányzatok közművelődési szakfeladat-ellátásának támogatása A felsőoktatás szakmai támogatása A közoktatás szakmai támogatása Szolgáltatások a minőségügy területén Szolgáltatások a felnőttképzés területén Adaptálható programok Lezárt fejlesztési projektjeink eredményei, a fenntartási időszakbanelérhető szolgáltatások Kiadványok


KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Közművelődési szakmai fejlesztés Partnerei vagyunk a kulturális szolgáltatások fejlesztésében a következő területeken: felnőttképzés (közművelődési szakmai képzések kifejlesztése, indítása, kihelyezése), felnőttképzési szolgáltatások (adaptálható lakossági szolgáltatások), élethosszig tartó tanulás támogatása (inaktívak bevonása, pálya-tanácsadás, tanulási korlátok mérséklése, szeniorok digitális írástudása, gyermekek biztonságos internetezése, adaptálható iskolán kívüli kompetenciafejlesztő foglalkozások, önkéntesség támogatása), nemzetközi együttműködések és szakmai műhelyek működtetése.

Projektfejlesztés-hálózatépítés, forrásbevonás és továbbítás Közművelődési szakmai fejlesztéseket generálunk az ötlettől az adaptálható programig. Pályázati források segítésével programfejlesztéseket hajtunk végre, számos esetben partnerek bevonásával. A mintaprojektek lebonyolítása után az eredményeket a szakma számára nyilvánossá tesszük, lehetőséget teremtünk azok adaptációjára. Önálló vagy együttműködésen alapuló sikeres forrásbevonás esetén hálózatokat építünk, források közös elérését tesszük lehetővé, vagy forrástovábbítással teremtjük meg az adaptáció pénzügyi feltételét. Programjainkat igény esetén kihelyezzük. Szakmák közötti együttműködéseket kezdeményezünk, melyek a közművelődési intézményhálózat interszektorális közvetítői szerepét erősítik, egyben fejlesztési alternatívákat kínálva.

Hálózatban működtethető programjaink: • Palló felnőttképzési tájékoztató szolgálat® – www.pallo.bmknet.hu, közművelődési információs szolgálat, felnőttképzési szolgáltatások fejlesztése • Kattints rá, Nagyi!® – nagyi.bmknet.hu, idősek számára számítógép, internethasználat oktatása • Netre, Te Gyerek!® – netretegyerek.bmknet.hu, gyermekek internetbiztonsági klubfoglalkozása • Idősen is aktívan – idosenisaktivan.bmknet.hu, korábbi tanulási helyzetekben megszerzett tudáskompetencia portfólióba gyűjtése, személyiség bátorítása, társadalmi aktivitásra ösztönzése

Információ: Kiss Gábor Boldizsár

6

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


Közművelődési szakmai fórumok, konferenciák szakmaiforum.bmknet.hu A főváros kerületi/nemzetiségi önkormányzatai, közművelődési intézményei, szervezetei, közösségei, szakemberei részére művelődési céljaik megvalósítása, közművelődési tevékenységük elősegítése érdekében szakmai fórumokat szervezünk. Célunk a tájékoztatás, ismeretbővítés és tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása. Rendezvényeink térítésidíj-mentesen látogathatóak, előzetes internetes regisztrációt követően. Tervezett időpontok és témák:

2013. október 15. – Fiatalok életvezetésének támogatása – önismeret, pályaismeret Fővárosi pályaválasztási börzénkhez kapcsolódó rendezvényünkön találkozási lehetőséget szeretnénk biztosítani a fiatalokkal foglalkozó szektorok – oktatás, szociális szféra, egészségügy, kulturális terület – munkatársainak. Célunk a közös kérdések megvitatása, tanulás egymástól, jó gyakorlatok megosztása. 2013. október 30. – Társadalmi felemelkedés, -adaptáció, -hálózatok. A közművelődési programok fejlesztéséhez ismernünk kell a társadalom értékrendjének, kulturális aktivitásának változásait. Előadóink elméleti megalapozását követően a témakörhöz rendezvényünk résztvevőinek kínálunk hozzászólalási alkalmat. Szakmai fórumunk moderátor a - nyugdíjba vonulása előtt utolsó alkalommal - Margittai Katalin igazgató asszony. Kompetenciamérés az önkéntesek körében – road-show Lásd: nemzetközi projekteknél a 34. oldalon.

2014. január 7. – Közművelődési statisztikai adatszolgáltatás Fórumunkra a budapesti székhelyű, OSAP 1438-as közművelődési statisztikai adatszolgáltató intézmények, szervezetek az adatlappal dolgozó munkatársait várjuk. 2014. február 18. – Új típusú közművelődési színterek a fővárosban

2014. április 15. – Helyi közművelődési igények – dokumentált igényfelmérésen alapuló intézményi stratégiai tervezés További tervezett témák: társadalmi felelősségvállalás a közszférában. Megvalósult szakmai fórumainkról a www.bmknet.hu honlap Rendezvénymúzeum menüpontjában tájékozódhat. Támogató: Nemzeti Kulturális Alap. Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

7


Közművelődési szakmai tanácsadás Témakörök: szervezeti működés, vezetés, pénzügyi- és humánerőforrásgazdálkodás, a forrásbővítés pályázati lehetőségei, dokumentáció, közművelődési statisztika, projektmenedzsment, felnőttképzés, amatőr művészeti élet támogatása, horizontális (esélyegyenlőségi, környezeti fenntarthatósági) prioritásoknak megfelelő intézményi működés, nemzetközi kapcsolatok, együttműködések, intézményi esélyegyenlőségi terv. Pályázati információszolgáltatás Információnyújtással, konzultációs lehetőséggel segítjük a közművelődési szakembereket uniós pályázati kiírások figyelésében, pályázati programok megtervezésében, a projektbeszámolók elkészítésekorelőforduló nehézségek megoldásában. Naprakész pályázati információszolgáltatásaink az alábbi honlapokon érhetők el: www.felnottkepzesinfo.hu, nemzetisegek.bmknet.hu, www,kirandul.hu, www.bmknet.hu, tamopforum.bmknet.hu. TÁMOP szakmai műhely A közművelődési intézményhálózat eredményes EU-s forráselérési és projektmegvalósítási kapacitásának fejlesztése érdekében működtetjük a TÁMOP szakmai műhelyt a Magyar Népművelők Egyesületével partnerségben. A pályázati konstrukciókhoz kapcsolódva országos rendezvényeket szervezünk, telefonos tanácsadást biztosítunk. A tamopforum.bmknet.hu honlapon információszolgáltatást végzünk, továbbá Gyakran Ismételt Kérdések rovat segítségével támogatjuk a pályázatírást és a megvalósítást.

Információ: Kiss Gábor Boldizsár, telefon: 371-2764, e-mail: szakmaiforum@bmknet.hu

Minőségfejlesztés a közművelődésben - szakmai műhely A szakmai műhely támogatást kíván nyújtani a Minősített Közművelődési Intézmény Címet elnyert szervezeteknek. Olyan technikákat és a minőségügy szempontjából fontos eszközöket mutatunk be, melyek adaptációja megkönnyíti a minőségirányítási rendszer kialakítását és továbbfejlesztését. Másrészt segítséget kívánunk nyújtani a helyszíni szemlét végző auditoroknak. A meglévő tapasztalatok és jó példák összegyűjtése, valamint bemutatása a Címet már elnyertek és a pályázók számára is egyaránt hasznos, valamint hozzájárul a közművelődés minőségfejlesztési rendszerének továbbfejlesztéséhez is.

8

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


Szolgáltatások a minőségügy területén minosegfejlesztes.bmknet.hu A közművelődés minőségfejlesztési programja azzal a céllal jött létre, hogy segítse a közművelődési szervezeteket egy korszerű minőségfejlesztési gyakorlat kialakításában. Segíteni kívánjuk a minőségfejlesztési folyamat kiépítését; konzultációs lehetőséget biztosítunk a szervezetek részére, ez irányú tevékenységüket képzési és tanácsadási szolgáltatással támogatjuk. Humánerőforrás-fejlesztés: Minőségfejlesztés a közművelődésben I. modul: Önértékelés a közművelődési szervezeteknél (30 óra), II. modul: Közművelődési szervezetek helyszíni szemléje (auditja) 30 óra, Minőségügyi alkotótechnikák (30 óra), Jó példák a szakmában – benchmarking a közművelődésben.

Tanácsadási szolgáltatás: a minőségfejlesztés bevezetése az intézményben, az önértékelés gyakorlatának meghonosítása, valamint a Minősített Közművelődési Intézmény Cím elnyeréséhez szükséges pályázati anyag összeállításának támogatása.

Információ: Brenner Zsuzsanna, telefon: 371-2770, e-mail: international@bmknet.hu

Az önkormányzatok közművelődési szakfeladat-ellátásának támogatása Szaktanácsadással, fórumok szervezésével, legjobb gyakorlatok bemutatásával segítjük a kerületi önkormányzatokban dolgozó nemzetiségi, kisebbségi és kulturális referensek munkáját. A közművelődési statisztikai jelentések fővárosi adatfeldolgozó központjaként támogatjuk az adatszolgáltatásra kötelezett kör kerületi címlistájának összeállítását.

Információ: Kiss Gábor Boldizsár

A felsőoktatás szakmai támogatása Intézményünk részt vállal a felsőoktatásban tanulók közművelődéshez kapcsolódó ismeretbővítésében módszertani könyvtár, kiadványok kutathatóságának biztosításával, saját programjainkról szakmai információ nyújtásával, egyéni konzultáció keretében szakmai tapasztalatok megosztásával, tanácsadással. Csoportos kutatómunkák esetén közreműködünk kérdőíves felmérésekben. Szakmai gyakorlatra fogadunk (kapacitástól függően) felsőoktatásban tanuló andragógus hallgatókat.

Információ: Klein Marianna, telefon: 371-2771, e-mail: kepzes@bmknet.hu

Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

9


A közoktatás szakmai támogatása - ifjúsági közösségi szolgálat kozossegiszolgalat.bmknet.hu A 213. évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről 6.§ (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Ennek igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. [97.§ (2)] Szakmai segítséget nyújtunk a közművelődési intézmények számára középiskolás diákok önkéntes tevékenységének lebonyolításához. Néhány tevékenység, amelyben a diákok bekapcsolódhatnak: idősek oktatása (számítástechnika, nyelv), rendezvényeken, fesztiválokon, ünnepeken történő közreműködés, részvétel közösségi kertek intergenerációs művelésében , a művelődési intézmények környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programjaiban történő részvétel stb.

A Budapesti Művelődési Központ fogadó szervezet. Intézményünkben a diákok tematikus ismeretterjesztő foglalkozások keretében bővítik az idősek számítógépes ismereteit, illetve egyéni mentorálásukat végzik. Kirándul.hu adatbázisunk – mely a mozgáskorlátozottak számára nyújt nélkülözhetetlen információkat a zöldterületek bejárhatóságáról – területismertetőinek frissítésében is lehetőséget biztosítunk diákcsoportok, osztályok számára.

Információ: Kovács Márta, telefon: 371-2777, e-mail: informacio@bmknet.hu

Közművelődési statisztikai adatfeldolgozás kultstat.emmi.gov.hu Intézményünk az ágazati minisztérium megbízásából a közművelődési statisztikai jelentések fővárosi adatfeldolgozó központja (közművelődési intézmények, szervezetek statisztikai regisztrációja, jelentéseinek fogadása, adategyeztetése, online adattovábbítás). Segítjük a jelentések hibátlan kitöltését, biztosítjuk továbbítását az országos rendszerbe, és az adatok feldolgozásával elemzéseket készítünk a fővárosi közművelődés helyzetéről és tendenciáiról. Információ: Kovács Márta, e-mail: statisztika@bmknet.hu

10

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


Adaptálható programok PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat® A PALLÓ projekt feladata és célja az élethosszig tartó tanulás információs, felkészítő és segítő hátterének biztosítása a közművelődési intézményekben. A közművelődési intézmények Ezáltal felnőttképzési szolgáltatással bővíthetik tevékenységüket. A PALLÓ-modell elemei:

• Felnőttképzési konzulensképzés (akkreditált 90 órás képzés) A képzés elvégzése alkalmassá teszi a közművelődési szakembereket felnőttképzéssel, munkaerőpiaccal, pályainformációval kapcsolatos tanácsadói munka ellátására, a felnőttképzés és -oktatás bármely formájába bekapcsolódni kívánók számára tájékoztatás, útmutatás nyújtására.

• Információs rendszer A PALLÓ-modellhez kapcsolódó www.felnőttképzésinfo.hu információs portál szlogenje nem véletlenül hangzik így: Minden, amit a felnőttkori tanulásról tudni érdemes! A honlap a felnőttképzési konzulensek és más, felnőttképzéssel foglalkozó szakemberek, valamint a lakosság számára gyűjti össze és teszi könnyen elérhetővé a felnőttképzési, munkaerő-piaci információkat. A honlap régiós aloldal létrehozására is lehetőséget nyújt, illetve nyitott hírek, linkek feltöltésére is. Információtartalma RSS csatornaként saját honlapba ágyazható.

• Felnőttképzési tájékoztató szolgálat A projekt harmadik legfontosabb eleme és eredménye a felnőttképzési információ nyújtásával foglalkozó Palló felnőttképzési tájékoztató szolgálat®. A PALLÓ az első olyan felnőttképzési tájékoztató szolgálat, amelyet – internetes információs háttér támogatásával – egy közművelődési intézmény működtet. A szolgálat céljai között szerepel a felnőttképzésbe való bekapcsolódás segítése, a munkaerőpiacra történő visszatérés, a jobb munkaerő-piaci pozíció elérésének támogatása, az aktuális információk összegyűjtése, eljuttatása a lakosság és a szakemberek számára. A tájékoztató szolgálat egyik legnagyobb hozama, hogy a hozzá forduló érdeklődőket pontos, naprakész, hiteles tájékoztatással segíti döntéseikben, így az ügyfél önmaga oldja meg a problémáját. A konzulensek munkájához tartozik a hivatalos intézmények, felnőttképzési- és munkaerő-piaci szervezetek, valamint a lakosság közötti kapcsolat létrehozása, és az információk áramoltatása. A PALLÓ sikerének egyik kulcsa komplexitásában rejlik: az érdeklődő egy Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

11


helyen jut hozzá a közoktatással, felsőoktatással, felnőttképzéssel, munkaerő-piaci kérdésekkel kapcsolatos információkhoz rövid tájékoztatás, vagy ha szükséges, több alkalmas egyéni tanácsadás formájában.

A PALLÓ-modell átvételét és alkalmazását a PALLÓ Adaptációs útmutató címmel kiadott szakmai módszertani kézikönyv segíti, amelyben a hat éve működő szolgálat felnőttképzési tájékoztatásban szerzett hasznos tapasztalatait gyűjtötték össze a tanácsadói munkát végző konzulensek. A szakmai tudásmegosztás jegyében létrehozott Help-desk szolgáltatás a szakembereket támogatja felnőttképzési tanácsadói munkájukban. Ez mentorálást, információcserét, szükség esetén a megfelelő szakemberhez történő továbbirányítást jelent, közös szakmai fórumokon a felvetődő problémák megbeszélését. A help-desk része a felnőttképzésinfo.hu honlapon való aktuális információk, főbb jogszabályok megjelenítése a szakemberek számára.

A „PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat®” a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala védjegyoltalmát élvezi, a BMK ezáltal is biztosítani kívánja a minőségi szakmai szolgáltatást, az egységes arculatot. A márkanév együttműködési megállapodás alapján, a megjelent és ingyenesen elérhető PALLÓ adaptációs útmutatóban meghatározott kritériumok teljesítésével használható.

A projekt kiemelkedő értékének tekinthető többek között, hogy intézmények, kistérségek, régiók és szektorok közötti együttműködést generál, és egyre több segítségre szoruló ember számára válik elérhetővé. A tájékoztató szolgálatok közreműködésével a tanulni vágyó egyén problémája kevésbé sikkad el a szektorok vertikális intézkedési gyakorlatának nagyrendszereiben, a térségi és helyi információk gyűjtése és a hátrányos helyzetű célcsoportok számára történő érthető közvetítése pedig fontos lépése lehet az esélyegyenlőtlenség csökkentésének. Adaptálás módja: • térítésköteles szakmai szolgáltatásként a BMK-tól megrendelhető • együttműködési megállapodás alapján adaptációs útmutató alapján önállóan bevezethető

Információ: Klein Marianna, pallo.bmknet.hu, e-mail: pallo@bmknet.hu

12

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


Adaptálható programok TeÉrted Akadémia Ifjúsági kompetenciafejlesztő programunk úgy juttatja információhoz, tudáshoz a fiatalokat, hogy az számukra élvezetes, szórakoztató legyen, s mindeközben újfajta tanulási módokat is elsajátítsanak.

A TeÉrted Akadémia adaptálható elemei: Nem formális tanulási módszereink során a fiataloknak fel sem tűnik, hogy „tanulnak”. A csoportmunka és az együttműködés előnyeit felmutatva a felelős felnőtté válást támogató ismeretterületeket és kompetenciákat, másrészt a tanulás segítését és a tehetséggondozást támogatjuk. Gyermek- és ifjúsági szabadidős kompetenciafejlesztő programok átvételét biztosítjuk térítésköteles szakmai szolgáltatás keretében (tematika, foglalkozásleírás, segédeszközök) a demokratikus jogok érvényesítése, nyelvi teaház, mozgásterápia, diákújságírás, kommunikációs tréning, önismereti pszichodráma, ökoműhely, színészsuli, képzőművészeti és fotós tehetséggondozás, valamint médiaismeret témakörökben. TeÉrted Akadémia pályaorientációs szolgáltatás Az intézményhálózatban működő felnőttképzési tájékoztató szolgáltatások kibővítését ifjúsági pályaorientációs szolgáltatás bevezetésének segítésével támogatjuk. Kifejlesztett szolgáltatásunk egyéni és csoportos pályaorientációs foglalkozásokat foglal magában, mely során önismereti és szakmaismereti tesztek, beszélgetések során segítjük a fiatalok iskolaválasztását. A szakmai szolgáltatás internetes információszolgáltatáshoz történő kapcsolódási lehetőségből, szakmai tanácsadásból áll.

Információ: Fülöp Melinda, teerted.bmknet.hu, e-mail: teerted@bmknet.hu

Lezárt fejlesztési projektjeink eredményei, a fenntartási időszakban elérhető szolgáltatások

Tudással a kulturális értékekért – integrációs, határon átnyúló cserekapcsolatok HU-SK-08-01/024 – Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013.

A projekt keretében kidolgozott programok: Hálóra, Nagyi!® – kezdő/belépő szintű internethasználói workshop szenior tanulóknak (internetes keresés, elektronikus levelezés)

Netre, Nagyi!® – haladó szintű internethasználói workshop szeinor tanulóknak (multimédia, utazástervezés, élménymegosztás) Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

13


Hálóra, Haver!® – internetbiztonsági érzékenyítő klubfoglalkozás kisiskolásoknak. Támogató: Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program és az Európai Regionális Fejlesztési Alap.

Információ: Kiss Gábor Boldizsár, e-mail: koordinacio@bmknet.hu, husk-cbc.bmknet.hu

Palló felnőttképzési tájékoztató szolgálat®-ok országos hálózatának kiépítése TÁMOP 1.4.3/08/2-2009-0003 – Innovatív kísérleti foglalkoztatási programok A fenntartási időszakban szakmai szolgáltatásként help desket működtetünk a kulturális intézményekben dolgozó felnőttképzési konzulensek számára, valamint mentorálással segítjük munkájukat. Napi frissítéssel működtetjük a www.felnottkepzesinfo.hu honlapot. A honlap videószpotja ingyenesen átvehető. A 2009. évi Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulási Operatív Program 1.4.3-08/2 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok – B komponens intézkedésének keretében a „PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat országos hálózatának kiépítése” című projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Információ: Klein Marianna, telefon: 371-2771, e-mail: pallo@bmknet.hu, pallo.bmknet.hu

TeÉrted Akadémia (TÁMOP 3.2.3/08/2 /KMR-2009-0001- A közművelődés a nem formális és informális tanulás szolgálatában) Fenntartásban vállalt kötelezettségek 2016-ig: ifjúsági információs honlap - Teértedakadémia.hu www.teertedakademia.hu Honlapunk elsősorban a pályaorientációhoz kapcsolódóan a szülők/pedagógusok, szakértők/diákok számára nyújt információkat. Főbb témakörök: tanulással kapcsolatos szabályozás, tananyagok, ösztöndíjak és lehetőségek, tehetséggondozás, pályaorientáció, diákjog és önérvényesítés, valamint szabadidős programok.

A projekt fenntartási időszakában egyéni pályaorientációs lehetőséget biztosítunk az érdeklődőknek, valamint meghirdetjük az Én is állampolgár vagyok! – Intézményjáró foglalkozásai közül a Demokrácia háza és hazája című foglalkozásunkat, melyen a Parlamenttel és az ott folyó munkával ismerkednek meg a fiatalok. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

14

Információ: Fülöp Melinda, e-mail: teerted@bmknet.hu, teerted.bmknet.hu Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


Kultúr-Tan-Ösvény TÁMOP 3.2.11/10-1/KMR-2010-0067 Nevelésioktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása. Fenntartásban vállalt kötelezettségek 2017-ig: biztosítjuk valamennyi partnerintézményünkben évente egy témanap megtartását. A választható témakörök a pályaorientációs csoportfoglalkozások és a környezettudatos életmódra felkészítő foglalkozások. Együttműködő partnerek: • Bethlen Gábor Általános Iskola és Újreál Gimnázium • Hugonnai Vilma Általános Iskola • Petőfi Sándor Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola • Teleki Blanka Általános Iskola • Általános Iskola, Óvoda és Közösségi Könyvtár, Herceghalom

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Információ: Csák Orsolya, e-mail: kultura@bmknet.hu, kulturtanosveny.bmknet.hu

Zöld tömb – élhetőbb panel tematikus kampányév az élhetőbb lakótelepekért KMOP-3.3.4/A-10-A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok. Hasonló projektek kidolgozásának támogatása érdekében módszertani kiadványt jelentettünk meg. Iskolai témanapok további megvalósításához szemléltető poszterek, valamint interaktív oktató tábla is rendelkezésre áll. Rendezvényekre kitelepülést, hasonló projektek kidolgozását, megvalósítását szakmai szolgáltatás keretében vállaljuk. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a KMOP-3.3.4/A-10-2010-0006. pályázati konstrukció keretében valósult meg.

Információ: Kiss Gábor Boldizsár, e-mail: zoldhaz@bmknet.hu, kampány honlap: www.zoldtomb.hu, projekt honlap: zoldtomb.bmknet.hu

Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

15


Kiadványok A közművelődés házai Budapesten 1. Csekovszky Árpád Művelődési Ház; Csili Művelődési Központ; TEMI Fővárosi Művelődési Ház A közművelődés házai Budapesten 2. Budai Táncklub; KMO Művelődési Ház; Csepeli Munkásotthon A közművelődés házai Budapesten 3. Törekvés Művelődési Központ; Láng Művelődési Központ; Csokonai Művelődési Központ A közművelődés házai Budapesten 4. Pataky Művelődési Központ; Angyalföldi József Attila Művelődési Központ; Rátkai Márton Klub

A közművelődés házai Budapesten 5. Budapesti Művelődési Központ; Trafó – Kortárs Művészetek Háza A közművelődés házai Budapesten 6. Cserepesház Zuglói Művelődési Ház; Corvin Művelődési Ház – Erzsébetligeti Színház; Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ A közművelődés házai Budapesten 7. Óbudai Társaskör; Óbudai Kulturális Központ; Wekerlei Gyermekház és Családi Könyvtár

A közművelődés házai Budapesten 8. Ady Endre Művelődési Központ; Vasas Művészegyüttes Alapítvány; Aranytíz Kultúrház; Vigyázó Sándor Művelődési Ház; Orczy Park; VOKE Vasutasok Széchenyi István Művelődési Háza

A közművelődés házai 4–8 kötetek cd-n is igényelhetők, illetve online is elérhetőek: kozmuvelodeshazai.bmknet.hu 16

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


Szakmatükör 1. Helyzetkép a közművelődésről (kiadás éve: 1997.)

Szakmatükör 2. A budapesti közművelődési intézmények tevékenysége tegnap és ma (kiadás éve: 2000.) Szakmatükör 3. A ’60-as évektől elindult szakmai innovációk és újszerű kezdeményezések (kiadás éve: 2002.) Szakmatükör 4. A ’80-as évektől elindult szakmai innovációk és újszerű kezdeményezések (kiadás éve: 2005.)

Szakmatükör 5. Trendek, változások, innovációk a budapesti közművelődésben (kiadás éve: 2012.) kiadvanyok.bmknet.hu

ÚTITÁRS – kézikönyv diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok számára ÚTITÁRS – kézikönyv diákönkormányzatok, DÖK-tagok és diákvezetők számára. A TeÉrted Akadémia (TÁMOP 3.2.3/08/2/KMR-2009-0001) projekt keretében született kiadványaink rövid elméleti összefoglalókat, gondolkodtató feladatokat és sok-sok játékot tartalmaznak. www.teertedakademia.hu

Palló adaptációs útmutató A TÁMOP 1.4.3.-08/2 kódszámú „Innovatív, kísérleti foglalkoztatási kezdeményezések – B komponens” pályázaton a PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat országos hálózatának kiépítése projekt keretében elkészült kiadvány a PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat működtetésének eddigi tapasztalatait összegyűjtő módszertani kézikönyv. Kiadványunkat azon intézményeknek ajánljuk, amelyek lehetőséget látnak meglévő lakossági közművelődési, ifjúsági információszolgáltatásuk bővítésére, egy országos hálózatban működő felnőttképzési tájékoztató hálózatba történő bekapcsolódásra. www.felnottkepzesinfo.hu Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

17


Módszertani, illetve projektkiadványaink a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően térítésidíj-mentesek. Készleten lévő kiadványainkról és a megrendelés lehetőségeiről az alábbi elérhetőségen kaphat tájékoztatást:

Információ: Mester Erika, email: bmk@bmknet.hu, www.bmknet.hu

Népművészeti és kézműves kiadványok A ’90-es években napvilágot látott kiadványaink a Petrás Anna által kezdeményezett Felsőfokú Népi Játék és Kismesterség Oktató Képző

Erdélyi viseletek: Haáz F. Rezső etnográfus a székelyföldi néprajzkutatás kiváló úttörőjének és Haáz Sándornak a gyűjteményeit, cikkeit, rajzait, zsinórozás díszítéseit, felsőszoknya díszítéseit felvonultató könyv. Ára: 577 Ft/db. Játékiskola I.: Magyar népi játékok származásait, leírásait, rajzait tartalmazó kiadvány, a játékok menetének, lehetőségeinek leírásaival. Tagolás: ölbéli gyermekjátékok, gyűjtögető játékok, vadászgató játékok, játékszeres játékok, kötött formájú többszemélyes játékok. Ára: 742 Ft/db.

Játékiskola II.: A Dráva mente és a Drávaszög területeiről előkerült értékes játékszerek, mondókák, játékok több, régiességet megőrzött történeti és recens gyűjtéséből kíván a kötet bemutatni egy sok szempontot figyelembe vevő keresztmetszetet. Ára: 600 Ft/db.

Magyar Népi Hímzések I-II. kötet: tájegységi leírásokat, részletes hímzéstechnikákat, méretarányos hímzésmintákat tartalmazó gyűjtemény Magyar Népi Hímzések (Hímzőiskola) I. kötet: – A magyar vászonhímzések, Délalföldi Szőrhímzések, Úri hímzés, – Hódmezővásárhely, Kalotaszeg, Mezőség-Szék, Rábaköz, Székelyudvarhely, Torockó

18

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


Magyar Népi Hímzések (Hímzőiskola) II. kötet: – A szőttes és varrottas darabok összeállító és befejező varrásai, Bibliográfia, Szálszorítások és vagdalásos hímzés, Szűcshímzés, Szűrhímzések, Textil anyagismeret. – Baranya, Buzsák, Kalocsa, Mezőkövesd-Matyó, Palócok, Sárköz, Zala. Ára: 2.992 Ft/I., II. kötet.

A régi szőttesek és varrottasok összeállító és szélvarrásai: a füzet szoros folytatása a Magyar Népi Hímzések I-II. kötetnek. Ez a rész folytatása Cs. Gergely Gizella a szőttes és varrottas darabok összeállító és befejező varrásai című írásának. Ára: 112 Ft/db.

A magyar népviseletekről: a tankönyv célja, hogy a népművészettel foglalkozók, valamint a népviselet iránt érdeklődők számára, mintegy 150 esztendő távlatából az egyes tájegységekre jellemző példák bemutatásával megismertesse a magyar népviseleteket. Ára: 577 Ft/db.

A munkálkodó ember környezete, alkata, eszközei és munkaszervezeti: a munkálkodó-gyakorlati ember természeti környezetét, eszközeit és munkaszervezeteit mutatja be változataiban és váltásaiban. Ára: 600 Ft/db.

Megrendelés: www.bmknet.hu/bmk-szolgaltatasok/bmk-kiadvanyok. Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

19


Online kiadványaink Zöld tömb – élhetőbb panel módszertani összefoglaló kiadvány Az összefoglaló százhúsz oldalon keresztül vezeti végig az érdeklődőt a Budapesti Művelődési Központ által megvalósított ifjúsági élettérzöldítő, életmódformáló éves kampány lebonyolítási munkálatain; hangsúlyt helyezve a program felépítésére, tartalmi ívére, tervezési, szervezési fázisaira, az alkalmazott környezeti nevelési módszerekre, a kampány eredményeire, illetve a program során kifejlesztett kommunikációs és oktatási segédanyagok ismertetésére is. Kiadványunkat kiemelten ajánljuk a közművelődési szakemberek, kulturális szervezők, környezeti nevelők és a pedagógusok figyelmébe; s bízunk abban, hogy a leírtak ötleteket adnak, ráirányítják a figyelmet a környezet- és életmódkultúra kiaknázható, friss tudásterületeire, és segítő kiindulópontot jelentenek hasonló jellegű, valamint hasonló célú programok tervezéséhez, megvalósításához is. zoldtomb.bmknet.hu Fenntartható tanulás a közösségben – kézikönyv Előtérben az idősek tudása és tapasztalata – új lehetőségek azonosítása az aktív időskor és a tanulás érdekében. A kézikönyv szenioroknak szóló workshopok megvalósítását támogatja módszertani útmutató, mintaűrlapok segítségével. Készült az Európai Bizottság Élethosszig Tartó Tanulás program Grundtvig alprogramjának támogatásával. kiadvanyok.bmknet.hu

20

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


LIFE LONG LEARNING – AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS TÁMOGATÁSA

Minőségfejlesztés a közművelődésben A felnőttképzés alapjaitól az intézményakkreditációig Uniós pályázatíró 1x1 Kommunikációs képességek fejlesztése Vezetői kompetenciák fejlesztése a hatékony szervezeti működés támogatására PALLÓ felnőttképzési információs tanácsadás Komplex munka- és képzési tanácsadás A Budapesti Művelődési Központ akkreditált felnőttképzést folytató intézmény. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 01-0294-04. Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-1738.


FELNŐTTKÉPZÉS Képzési kínálatunkkal és felnőttképzési szolgáltatásainkkal a kulturális szakembereknek, valamint a lakosság számára kínálunk lehetőséget és segítséget a felnőttképzésbe történő bekapcsolódáshoz. A. KULTURÁLIS SZAKEMBEREK SZERVEZETT TOVÁBBKÉPZÉSE – AKKREDITÁLT KÉPZÉSEK

Minőségfejlesztés a közművelődésben I. modul: Önértékelés a közművelődési szervezeteknél A képzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak közművelődési szervezetek minőségfejlesztési célú önértékelési tevékenységének megszervezésére, lebonyolítására, értékelés készítésére. A résztvevők a minőségügyi felelősi teendők ellátásához megfelelő kompetenciával rendelkezzenek. A képzés tartalma: minőségügyi alapismeretek, a közművelődés minőségfejlesztési modellje, önértékelést segítő eszközök, a Közművelődési Minőség Díjhoz tartozó adottságok és eredménykritériumok, önértékelés megvalósítása a szervezetnél. A jelentkezés feltétele: minimum középfokú iskolai végzettség és legalább 3 éves közművelődési vagy minőségügyi szakmai gyakorlat. A képzés időtartama: 30 óra. Minőségfejlesztés a közművelődésben II. modul: Közművelődési szervezetek helyszíni szemléje (auditja) A képzés célja, hogy a résztvevők képessé váljanak a minősülni kívánó közművelődési szervezetek önértékelést követő helyszíni szemléjének (eredmények ellenőrzésének) végrehajtására; az audit előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására, értékelő jelentés készítésére. A képzés tartalma: az audit fogalma, folyamata, auditor személyi jellemzői, az auditor és a szakfelügyeleti tevékenység kapcsolata, a pályázati anyagok átvizsgálása és értékelése a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj esetében, audit előkészítése, lefolytatása, követő-audit, a tanúsítás folyamata. A jelentkezés feltétele: felsőfokú iskolai végzettség és legalább 5 éves közművelődési vagy minőségügyi szakmai gyakorlat. A II. modulon való részvétel feltétele az I. modul (Önértékelés a közművelődési szervezeteknél) tanúsítvánnyal igazolt elvégzése. A képzés időtartama: 30 óra. További információ: kepzes.bmknet.hu 22

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


A felnőttképzés alapjaitól az intézményakkreditációig I. modul: Felnőttképzési ismeretek A képzés célja, hogy a résztvevők az itt szerzett ismeretek birtokában képesek legyenek a törvényi előírásoknak megfelelően szervezni az intézmény keretei között folyó felnőttképzési tevékenységet. A képzés tartalma: a felnőttképzés alapfogalmai, jogszabályi előírások alkalmazása, oktatásszervezői feladatok ellátása, a képzés megfelelő dokumentálása, közművelődési programakkreditáció előkészítése. A jelentkezés feltétele: középfokú iskolai végzettség. A képzés időtartama: 30 óra.

A felnőttképzés alapjaitól az intézményakkreditációig II. modul. Intézményakkreditációs ismeretek A képzés célja, hogy a résztvevők az itt szerzett ismeretek birtokában képesek legyenek a törvényi előírásoknak megfelelően előkészíteni a szervezet intézményakkreditációját. A képzés tartalma: minőségmenedzsment alapfogalmai, értelmezése a felnőttképzés rendszerében, jogszabályi előírások gyakorlati alkalmazása, az intézményakkreditációhoz szükséges dokumentációs összefüggések átfogó ismerete, folyamatleírás készítése, minőségügyi alapvetés, minőségirányítási rendszer kialakítása. A jelentkezés feltétele: középfokú iskolai végzettség, egyéb feltétel: legalább 2 éves szakmai gyakorlat a felnőttképzés területén. A képzés időtartama: 30 óra. Információ: Makk Katalin, telefon: 371-2760, e-mail: kepzes@bmknet.hu

Uniós pályázatíró 1x1 A képzés témakörei: pályázatfigyelés, pályázatok értelmezése, pályázat előkészítése, projekt tevékenységei, ütemezés, indikátorok, kockázatelemzés, horizontális szempontok, költségvetés, projekt eredményeinek fenntartása, pályázat benyújtása. A jelentkezés feltétele: középfokú iskolai végzettség és alapfokú számítógépfelhasználói ismeretek. A képzés időtartama: 30 óra. Információ: Fülöp Melinda, telefon: 371-2784, e-mail: kepzes@bmknet.hu

További információ: kepzes.bmknet.hu Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

23


Uniós projektek sikeres megvalósítása (menedzselése) A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az itt szerzett ismeretekkel képessé válnak az elnyert uniós támogatású projektek sikeres vezetésére, szakmai és pénzügyi végrehajtására. A képzést közművelődési szakemberek, könyvtárak, civil szervezetek, múzeumok munkatársai számára ajánljuk. A képzés témakörei: a projekt fázisai, a projektmenedzser feladatai, projekt szervezése és vezetése, monitoring. A jelentkezés feltétele: felsőfokú iskolai végzettség. A képzés időtartama: 30 óra.

Információ: Fülöp Melinda, telefon: 371-2784, e-mail: kepzes@bmknet.hu

Kommunikációs képességek fejlesztése I. modul: Beszéd és önkifejezés A mindennapi érvényesülésünkhöz szükséges, hogy mondanivalónkat könnyen értetően tudjuk előadni. Ennek elsajátításában segít a tanfolyam. Az oktatás tréningmódszerrel, sok egyéni és közös gyakorlással történik. A képzés időtartama: 30 óra. A jelentkezés feltétele: legalább középfokú iskolai végzettség. Kommunikációs képességek fejlesztése II. modul: Hatásos fellépés, hatásos személyiség Összeszorul a torka, ha közönség előtt beszél? Mindig a hangosabbaké a babér? Meggyőzőbb is lehetne a prezentációja? Szürke eminenciásnak érzi magát? Állítsa szolgálatába a tudatosan alkalmazott metakommunikációt! A szép beszéd nem minden. A jól alkalmazott testbeszéd és a helyesen megválasztott külső eszközök segítenek az érvényesülésben! Az oktatás tréningmódszerrel, sok egyéni és közös gyakorlással történik. A képzés időtartama: 30 óra. A jelentkezés feltétele: legalább középfokú iskolai végzettség. Információ: Egervári Krisztina, telefon: 371-2774, e-mail: kepzes@bmknet.hu

További információ: kepzes.bmknet.hu 24

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


A hiteles kulturális tájékoztatás készségeinek fejlesztése I. modul: Az információszolgáltatás ismeretszintjei, alapképességeinek fejlesztése A képzés célja információs munkakörben dolgozó munkatársak továbbképzése, akik a képzés végére képesek az információs tevékenységet elhelyezni intézményük tevékenységrendszerében, meghatározni a minőségi feladatellátás indikátorait és az elégedettségmérés eszközeit. Össze tudják állítani az intézmény tájékoztatási eszköztárát a tájékoztatás különböző csatornáinak használatával. Munkájukban alkalmazni tudják az eltérő kommunikációs csatornák sajátosságaihoz igazodó kommunikációs technikákat a speciális célcsoportok igényeihez is igazodva. A képzés témakörei: kulturális információszolgáltatás szakmai és jogi alapismeretei, információs tevékenység minőségbiztosítása, tájékoztatási tevékenység menete, eszköztára, IT-kompetenciák, kommunikációs tréning, kompetencialeltár. A jelentkezés feltétele: középfokú iskolai végzettség. Egyéb feltétel: alapfokú számítógép-kezelési ismeretek. A képzés időtartama: 30 óra. A hiteles kulturális tájékoztatás készségeinek fejlesztése II. modul: A korszerű információszolgáltatás menedzsmentje A képzés célja a szervezeti és látogatói igények tudatosításával, az információszolgáltatáshoz szükséges IT-kompetenciák birtokában a résztvevők meg tudják szervezni a külső-belső információáramlást; az információgyűjtés, -rendszerezés és -megosztás folyamatait képesek legye¬nek menedzselni. Ismerjék az információs tevékenység lehetséges indikátorait, és tudják mérni a hagyományos és elektronikus információszolgáltatás eredményességét. Az információs munkában alkalmazzák a szerzői és személyiségi jogokkal kapcsolatos ismereteket. A képzés témakörei: információmenedzsment, információgyűjtés, a rendszerezés informatikai eszköztára, információs tevékenység minőségbiztosítása, információs tevékenység jogi háttere, intézménylátogatás: jó példák bemutatása. A jelentkezés feltétele: középfokú iskolai végzettség. Egyéb feltétel: 2 éves kulturális intézményben (közművelődési intézmény, könyvtár, múzeum) eltöltött gyakorlat, alapfokú számítógép-kezelési ismeretek. A képzés időtartama: 30 óra. Információ: Makk Katalin, telefon: 371-2760, e-mail: kepzes@bmknet.hu

Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

25


Vezetői kompetenciák fejlesztése a hatékony szervezeti működés támogatására A képzés célja olyan ismeretek nyújtása és kompetenciák erősítése, melyek elősegítik a kulturális és oktatási intézmények közép- és felsővezetőinek hatékonyabb munkavégzését, ezáltal támogatva az intézmények működését. A képzés tartalma: időgazdálkodás, célmeghatározás, kommunikáció, tárgyalástechnika, helyzetfüggő vezetés, motiválás, konfliktuskezelés. Az oktatás tréningmódszerrel történik, sok egyéni és közös gyakorlással. A jelentkezés feltétele: felsőfokú iskolai végzettség. A képzés időtartama: 40 óra. Információ: Klein Marianna, telefon: 371-2771, e-mail: kepzes@bmknet.hu Képzéseinket folyamatosan indítjuk Budapesten, illetve igény szerint kihelyezett képzésként eltérő helyszíneken. B. SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAMOK „Kattints rá, Nagyi!®” – az internet használatának elsajátítása idős korban A nyugdíjas generáció számára kidolgozott internet-oktatási képzésünk több mint 10 éve töretlen népszerűségnek örvend. Tanfolyamunk a számítógép és a világháló rejtelmeibe vezeti be a harmadik életkorban lévőket. A képzésünkön résztvevő szépkorúak megismerkedhetnek az elektromos kommunikáció, az internetezés és az elektronikus levelezés alapjaival. Az új típusú ismereteikkel és a vadonatúj kommunikációs tudásuk birtokában eddig számukra ismeretlen területeket fedezhetnek fel. Tanfolyamunk jelenleg a BMK-n kivül az ország 28 különböző pontján érhető el jelképes 1000 Ft-os összegért. 2013-ban immár a tízezredik hallgató is sikeresen végezte el a tanfolyamot. A jelentkezés feltétele: a képzésen való részvétel előképzettséget nem igényel, a tanfolyam elvégzésének egyetlen feltétele a nyugdíjas státusz megléte. A képzés időtartama: 25 óra. A tanfolyam díja: 1000 Ft. A program támogatója országos szinten a UPC Magyarország Kft. Információ az országos képzésekről: Csák Orsolya, telefon: 371-2782, e-mail: nagyi@bmknet.hu

26

Információ a BMK-s képzésekről: Egervári Krisztina, telefon: 371-2774, e-mail: nagyi@bmknet.hu Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


A képzési helyszínek számára az oktatási hálózatba csatlakozás a minden év decemberében megjelenő nyílt pályázati felhívásra történő jelentkezés útján lehetséges, UPC-internetszolgáltatással lefedett településeken, a pályázati kiírás feltételei szerint.

Információ az országos hálózatról: Kiss Gábor Boldizsár, nagyi.bmknet.hu

„Folytassa, Nagyi!” – további kalandozások az internet világában A világhálón való böngészés és az elektronikus levelezés nem okoz már gondot? Tovább szeretne lépni? Meg szeretné ismerni a világháló legújabb felhasználási területeit? Jöjjön el haladó szintű internettanfolyamunkra, amit a „Kattints rá, Nagyi!® tanfolyamot végzetteknek is ajánlunk. A tanfolyamon való részvétel feltétele: a képző központ által kiküldött előzetes tudást felmérő tesztsor elkészítése és visszaküldése. A tanfolyam időtartama: 25 óra. A tanfolyam díja: 15 000 Ft.

Információ: Csák Orsolya, telefon: 371-2782, e-mail: nagyi@bmknet.hu

Internet kezdő felhasználóknak C. KÜLSŐ PARTNERREL EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉS SZÓL-E? Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz. A diagnosztikus eszköz elméleti háttere és alkalmazása a gyakorlatban A továbbképzés a LogoTech+Kft. képzési programja alapján valósul meg. A képzés célja: a logopédusok és logopédushallgatók számára az óvodás korúak szűréséhez módszertani anyag megismertetése. Tanfolyam időtartama: 6 óra.

Információ: Klein Marianna, telefon: 371-2771, e-mail: kepzes@bmknet.hu

További információ: kepzes.bmknet.hu Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

27


FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Előzetes tudásszint mérése Igény esetén és a képzési programnak megfelelően – a képzés megkezdése előtt lehetőséget biztosítunk a résztvevő tudásszintjének felmérésére. TanulóPont

Számítástechnikai képzéseink résztvevői számára térítésidíj-mentesen igénybe vehető közösségi internetelérési pontot üzemeltetünk. Önkéntes teremfelügyelőink a tanultak gyakorlásában nyújtanak segítséget. A szolgáltatás a tanfolyam kezdetétől számított fél évig vehető igénybe. Szakmai szolgáltatások szakmai.felnottkepzesinfo.hu Partnerek vagyunk új képzési programok kifejlesztésében, a felnőttképzési intézmény felnőttképzési dokumentációs rendszerének kialakításában. Komplett képzésszervezési és megvalósítási feladatokat is vállalunk (oktatótermi kapacitással) budapesti és vidéki képző szervezetek számára.

Felnőttképzési pályázatokkal kapcsolatos információnyújtást, egyéni és csoportos konzultációs lehetőségeket biztosítunk. PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat®

Információ: Klein Marianna.

Tájékoztató szolgálatot működtetünk, melynek keretében a felnőttképzési és szakképzési programok megismertetésével az élethosszig tartó tanulást, valamint a munka világában történő sikeresebb elhelyezkedést támogatjuk. Többrétű képzési információval látjuk el a pályakorrekció, valamint a szakma és pályaválasztás előtt állókat, vagy csak a szakmájukban elmélyültebb tudást megszerzőket.

Információs tanácsadás Pályaválasztás, pályakorrekció előtt álló személyek széles körű tájékoztatását célozza. Elsősorban önálló informálódásra épülő szolgáltatás. A felnőttképzési konzulens segít tájékozódni a szakmákról, foglalkozásokról, képzési lehetőségekről, iskolákról, munkahelyekről és ezek ismeretében hozzájárul az egyéni döntések meghozatalához. Az információs tanácsadás formája lehet telefonos, személyes (előzetes bejelentkezés nem szükséges) és e-mail-es.

28

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


Célcsoport: szakmaválasztás előtt álló, diplomaszerző továbbtanuló, pályakorrekciós és pályamódosító egyének. Ügyfélfogadási idő: kedd 13.00–16.00 óráig, csütörtök 13.00–18.00 óráig. Kapcsolat: Egervári Krisztina felnőttképzési konzulens, Makk Katalin felnőttképzési konzulens és munkavállalási tanácsadó. Elérhetőség: 371-2772; 371-2773, e-mail: palloinfo@bmknet.hu. Információs tanácsadásunk térítésidíj-mentes.

Komplex munka- és képzési tanácsadás Egyéni munka- és képzési tanácsadás: több alkalomból álló egyéni igényekhez igazított irányított beszélgetés. A tanácsadás célja: hogy segítségével a tanácskérő a jövőjét illetően a lehetőségek közül tudjon választani, és képes legyen a számára legkedvezőbb döntés meghozatalára. Célcsoport: pályakezdők, pályakorrekciót tervezők, pályamódosításon gondolkodók, álláskeresők. A komplex egyéni tanácsadás térítési díja: első alkalom 1000 Ft, további alkalmak 800 Ft/alkalom. Csoportos komplex munka- és képzési tanácsadás (4–8 résztvevő) A komplex tanácsadás csoportos formában is történhet, ahol a hatékony munkavállalás módszereivel, a sikeres önéletrajzírással, az önmenedzseléssel, a helyes viselkedéskultúrával, a munkáltatók alkalmazási szokásaival, és az állásmegtartás fortélyival ismerkedhetnek meg. Időtartam: öt alkalom A komplex csoportos tanácsadás térítéses díja: első alkalom: 1000 Ft/90 perc; további alkalom: 800 Ft/90 perc.

Kapcsolat: Makk Katalin munkavállalási tanácsadó. telefon: 371-2772, e-mail: palloinfo@bmknet.hu.

PALLÓ információs rendszer – Felnőttképzésinfó.hu Minden, amit a felnőttkori tanulásról tudni érdemes A www.felnottkepzesinfo.hu honlap a PALLÓ felnőttképzési tájékoztató szolgálat® tematikus honlapja. A weblap kettős céllal bír: 1. segíti a felnőttképzési konzulenseket a naprakész információk gyors elérésében, 2. jól strukturált menürendszer segítségével információt nyújt a felnőttképzés iránt érdeklődő laikusok és szakemberek számára. Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

29


A tartalmi feltöltés országos hatókörű és – bár fókuszban a felnőttképzés áll – az oktatás teljes spektrumát lefedi (közoktatás, szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás). Az oktatás mellett fontos információk szerezhetők az alábbi menüpontokból: • Munka: álláskeresési technikák, munkaerő-piaci információk, önkéntesség. • Tanácsadás: képzési- és pályaorientációs tanácsadó intézmények, szervezetek; szakmaismeret. • Segítség tanuláshoz: tanulási technikák, tréningek; elektronikus és hagyományos tananyagok. A honlapra felkerülő hírek RSS hírfolyamban is nyomon követhetőek.

Információ: Egervári Krisztina, telefon: 371-2776, e-mail: palloinfo@bmknet.hu.

A Felnőttképzésinfó.hu honlap regionális aloldal működetésére is alkalmas. Honlapunkon térítésköteles szakmai szolgáltatás keretében kialakítjuk a regionális aloldalt.

Információ: Kiss Gábor, Klein Marianna, e-mail: pallo@bmknet.hu

PALLÓ-helpdesk A PALLÓ-modell átvételét és alkalmazását a PALLÓ Adaptációs útmutató címmel kiadott szakmai módszertani kézikönyv segíti, amelyben a hat éve működő szolgálat felnőttképzési tájékoztatásban szerzett hasznos tapasztalatait gyűjtötték össze a tanácsadói munkát végző konzulensek.

A szakmai tudásmegosztás jegyében létrehozott Help-desk szolgáltatás a szakembereket támogatja felnőttképzési tanácsadói munkájukban. Ez mentorálást, információcserét, szükség esetén a megfelelő szakemberhez történő továbbirányítást jelent, közös szakmai fórumokon a felvetődő problémák megbeszélését. A help-desk része a felnőttképzésinfo.hu honlapon való aktuális információk, főbb jogszabályok megjelenítése a szakemberek számára. Információ: Klein Marianna, telefon: 371-2771, e-mail: pallohelpdesk@bmknet.hu

30

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


IFJÚSÁGI PROGRAMOK, SZOLGÁLTATÁSOK Környezeti nevelési programok óvodásoknak és iskolásoknak Környezeti fesztiválok, természetismereti órák és szabadidős programok formájában kínálunk alkalmi vagy rendszeres ismeretterjesztő foglalkozásokat, melyek a résztvevők aktív részvételén alapulnak. A tudásátadás saját élményen, gyakorlati cselekedtetésen és tréningfeladatokon keresztül történik. Feldolgozható témák: hulladék-megelőzés és kezelés, természet közeli életvitel, tudatos fogyasztás, élőhely- és állatvédelem. Az ismeretterjesztést kézműves foglalkozások követik. Információ: Fülöp Melinda, e-mail:teerted@bmknet.hu

TeÉrted diák- és pályaorientációs tanácsadás Az egyéni tanácsadás az iskola- és szakmaválasztás előtt állókat támogatja a számukra legmegfelelőbb továbbtanulási forma kiválasztásában.

Lehetőséget biztosít: • általános- és középiskolás, valamint a közoktatásból kikerült fiatalok támogatására az iskolaválasztásban, • szakmák, foglalkozások megismerésére, • meglévő információik bővítésére, • döntéseik megerősítésére, • igény esetén a megfelelő szakemberhez történő továbbirányításra. A pályaorientáció, diáktanácsadás igénybe vehető: • e-mailben vagy telefonon történő rövid informálódás útján, • egyéni tanácsadás formájában (a Budapesti Művelődési Központban), • csoportfoglalkozások keretében általános és középiskolákban (3x2 tanórában).

Csoportos diák- és pályaorientációs tanácsadás A csoportfoglalkozások újszerű, interaktív foglalkozások formájában, igény esetén üzem/intézménylátogatásokkal egybekötött program keretében ismertetik meg az általános és középiskolás korú fiatalokat a pályaválasztás szempontjából különösen fontos önismeret, pályaismeret, szakmaismeret kérdéseivel. Célcsoport: 13–21 éves fiatalok. Pályaorientációt támogató honlapunk a www.teertedakademia.hu.

Telefon: 06/1-371-2760,

Információ és bejelentkezés: Klein Marianna diáktanácsadó, telefon: 371-2771, e-mail: palyaori@bmknet.hu

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

31


Pályaválasztási börze Tervezett időpont: 2013. október 15. 2013 őszén a Budapesti Művelődési Központban lehetőséget teremtünk a főváros középiskoláinak, hogy bemutatkozzanak a felvételi előtt álló fiataloknak. A rendezvényen résztvevőknek lehetősége nyílik pályáorientációs tanácsadáson is részt venni, valamint szakmabemutatókon megismerni különböző mesterségeket, foglalkozásokat. A fiataloknak szóló programot a velük foglalkozó szakemberek számára szervezett szakmai fórum egészíti ki.

Sok oldal – egy fiatal Pályaválasztási börzéhez kapcsolódó rendezvényünkön találkozási lehetőséget szeretnénk biztosítani a fiatalokkal foglalkozó szektorok – oktatás, szociális szféra, egészségügy, kulturális terület – munkatársainak. Célunk a közös kérdések megvitatása, tanulás egymástól, jó gyakorlatok megosztása. Tervezett időpont: 2013. október 15. Információ: Fülöp Melinda, Klein Marianna, e-mail: teerted@bmknet.hu

Színes játékok, sokszínű ország 2014 A Budapesti Művelődési Központban, a KMO Művelődési Házban, illetve a Marczibányi Téri Művelődési Központban családi szombatokat tervezünk a fővárosban élő migráns kultúrák bemutatása érdekében. A külföldi népek meséiből készült bábelőadások során a gyermekek és szüleik megismerkedhetnek a magyarországi bevándorló közösségekkel, zenéikkel, természetessé téve az ő ittlétüket, és ezáltal segítve elfogadásukat. Az előadásokhoz az adott kultúrára jellemző technikákkal kézművesfoglalkozások is kapcsolódnak. A programsorozatot két szakmai mini-fórum zárja, ahol a főváros migráns civil szervezetei és a kerületi közművelődési intézmények képviselői találkozhatnak. A program pályázati támogatás esetén valósul meg. Támogató: Európai Integrációs Alap.

32

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


PROJEKTALAPÚ NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Communication between generations - think, act, volunteer together! ComeOn - Community projects for social innovation through intergenerational volunteering experiences Intergenerational Training for European Citizenship and digital Inclusion Recognition of intergenerational Volunteering Experiences and Results Kompetenciamérés az önkéntesek körében – hazai road-show


PROJEKTALAPÚ NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK Nemzetközi munkánkban évek óta hangsúlyosan van jelen az idősek képzése, tanulásuk kapcsán a társadalmi megítélés formálása, annak tudatosítása, hogy ők közösségeink erőforrásai. Nemzetközi együttműködéseink olyan témák köré csoportosulnak, melyek hozzájárulnak az időskorúak információs esélyegyenlőségének megteremtéséhez, tanulási korlátaik mérsékléséhez, társadalmi részvételük erősítéséhez, önkéntes munkájuk támogatásához.

RIVER – Önkéntesek tapasztalatainak és kompetenciaváltozásainak mérése Az önkéntesség kulcsszerepet játszik társadalmunkban, így nagyobb figyelmet és elismerést érdemel. A RIVER projekt célja, hogy személyre szabottan, a kompetenciaváltozást mérő eszköz fejlesztésével láthatóvá tegye az önkéntesség tanulási eredményeit. A RIVER projekt a LEVEL5 modell megközelítését alkalmazza azzal a céllal, hogy felmérje és értékelje az informális tanulási alkalmak során elsajátított kompetenciákat, valamint a modellt az önkéntes szektor egyedi követelményeihez igazítsa. Ezen megközelítésre alapozva egy átfogó módszer fejlesztése történik mind az önkéntesek, mind az önkéntes koordinátorok támogatására. A kidolgozás alatt álló eszközzel • meg lehet határozni az önkéntes tevékenységhez kapcsolódó személyes célokat, • a célnak megfelelően lehet tervezni az önkéntes tevékenységet, • értékelni lehet az önkéntesre és a folyamatban résztvevőkre gyakorolt hatást. Kompetenciamérés az önkéntesek körében – road-show

A közművelődési intézmények önkéntesfogadó szerepe egyre erősödik. RIVER projektünk keretében olyan kompetenciamérési módszer és eszköz továbbfejlesztésében vettünk részt, amely segít felmérni az önkéntes meglévő kompetenciáit és láthatóvá tenni az önkéntes munkának köszönhető kompetenciaváltozást. Ezzel az eszközzel könnyen fel tudja mérni minden szervezet, hogy az önkéntes jelölt megfelel-e az adott feladatra, illetve a módszerhez rendelt szoftver segítségével igazolást tud kiállítani az önkéntes számára, amely bemutatja a fejlődése is. 34

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


Az igazolást az önkéntes később csatolhatja önéletrajzához, számára ez segítséget jelenthet az álláskeresésben. 2013 őszén egy road-show keretében mutatjuk be a kompetenciamérés módszerét az érdeklődő közművelődési és civil szervezeteknek. river.bmknet.hu Generációk közötti kommunikáció – Gondolkodj, cselekedj, önkénteskedj együtt! A projekt átfogó célja a generációk közötti kommunikáció fejlesztése. A nemzetközi együttműködés keretén belül az aktív állampolgárság és a generációk közötti kommunikáció előmozdítása érdekében a partnerek helyi intergenerációs programokat valósítanak meg. A projekt fontos célkitűzése a felnőttképzési szervezetek gyakorlatának fejlesztése, az új tudások, módszerek, tapasztalatok nemzetközi szintű megosztása. Eredményeként a partnerek összeállítanak egy olyan összegző tanulmányt, amely bemutatja az intergenerációs programok módszertani, gyakorlati tapasztalatait. A projekt nyomon követkető a Facebook-on is: www.facebook.com/Intergenerational.Learning.LLP ComeOn – Közösségi projektek a társadalmi innovativitás érdekében az intergenerációs önkéntesség tapasztalatainak felhasználásával ComeON! projekt az idősek és a fiatalok aktív együttműködésén alapul. Elsődleges célja egy innovatív, generációk közötti képzési program kialakítása és tesztelése, melyben kiemelkedően fontos szerephez jut az önkéntesség és a mai kornak megfelelő kulcskompetenciák elsajátítása. A projektben idősek, középiskolai tanárok, valamint diákok vesznek részt. Megvalósítás: sikeres pályázás esetén várhatóan 2014. január – 2015. december között. A projektek ez Európai Bizottság Élethosszig tartó tanulás program/Grundtvig alprogramjának támogatásával valósulnak meg.

Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

Információ: Brenner Zsuzsanna, e-mail: international@bmknet.hu

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

35


Intergenerational Training for European Citizenship and digital Inclusion Olasz, francia, svéd partnereinkkel intergenerációs, nonformális tréningmódszereket fejlesztünk ki a szenior korosztály digitális írástudásának fejlesztése érdekében. A fiatal önkéntesek számára útmutatót készítünk az idősek internetoktatásába történő bekapcsolásuk érdekében. Megvalósítás: sikeres pályázás esetén várhatóan 2013. második félévétől 2 éven át.

Kapcsolódó közművelődési szolgáltatások

36

Információ: Kiss Gábor Boldizsár, e-mail: koordinacio@bmknet.hu

• tanácsadás, információszolgáltatás, partnerközvetítés • konzultációs lehetőség biztosítása nemzetközi projektek előkészítése és bonyolítása terén

Információ: Brenner Zsuzsanna, e-mail: international@bmknet.hu

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


INFORMÁCIÓS SZOLGÁLATÁSOK


INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOK BMKnet.hu www.bmknet.hu Híroldalunkon naprakészen gyűjtjük és publikáljuk a közművelődési szakma számára elérhető pályázati forrásokat, a legfontosabb szakmai rendezvényeket, információkat, háttéranyagokat, felhívásokat. Szolgáltatások menüpontunk alatt a művelődésszervezői munka egyes részterületeit célzottan is támogató tartalmakat közlünk. Részletes tájékoztatást nyújtunk az intézmény igénybe vehető szolgáltatásairól, a lezajlott szakmai fórumokról, a fejlesztő és mintaprogramok során elért eredményekről, az adaptálható programokról. Az új honlapon a fővárosi intézményrendszer rendezvényeinek, illetve szolgáltatásainak bemutatására kiemelt figyelmet fordítunk (akadálymentes intézmények, közösségi internet elérési pontok, ifjúsági/felnőttképzési információs pontok, idősek internetoktatása, nagyobb létszámú rendezvények befogadása terembérleti rendszerben témakörökben). Másodközöljük a budapesti intézmények felhívásait, pályázatait is. Webfelületünk információ tartalmát RSS hírfolyamként is olvashatja, illetve befűzheti saját honlapjába. Tekintse meg Facebook profilunkat, Youtube csatornánkat és elektronikus kiadványtárunkat (kiadvanyok.bmknet.hu) is. Információ: Kovács Márta, Nagy Anna e-mail: informacio@bmknet.hu

TIPP adatbázisunkban a fővárosi közművelődési intézményrendszer rendezvényei, állandó programjai, szolgáltatásai elérhetők el (szolgaltatas.bmknet.hu, program.bmknet.hu, rendezveny.bmknet.hu). Az egyes adatbázisok keresődobozát saját honlapjába is beágyazhatja, így látogatóik egy helyen elérhetik az Önök intézményére vonatkozó összes általunk gyűjtött adatot. Havi műsorfüzetüket, rendezvényajánlataikat a tipp@bmknet.hu címre várjuk. Információ: Simonné Nagy Ágnes

Illessze be saját intézményének honlapjába rendezvény-adatbázisunk keresődobozát! Látogatói az összes általunk gyűjtött adatot lekérhetik intézményéről. Információ: Kovács Márta e-mail: informacio@bmknet.hu 38

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


TÁMOP szakmai fórum tamopforum.bmknet.hu A BMK a Magyar Népművelők Egyesületével együttműködve a TÁMOP pályázati kiírások hatékony elérése érdekében szakmai információszolgáltatást nyújt. A pályázati felhívások, közlemények másodközlésén túl az oldal Gyakran Ismételt Kérdések rovata megválaszolja az egyes pályázati konstrukciók kapcsán felmerülő jellemző szakmai, pénzügyi kérdéseket. Kérdéseit a szakmaiforum@bmknet.hu címen várjuk. Információ: Kiss Gábor Boldizsár. A szolgáltatás a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

Felnőttképzésinfó.hu www.felnottkepzesinfo.hu Linkgyűjteményünk a felnőttképzéssel, pályamódosítással, munkavállalással kapcsolatos honlapokat, internetes szolgáltatásokat, segítő tartalmakat gyűjti tematikus csokorba. A menüpontok kitérnek a témakörhöz kapcsolódó jogi szabályozásra, ismertetik a képesítések rendszerét, támogatják a hatékony munkakeresést, gyűjtik a szolgáltató szervezetek elérhetőségét, segítséget nyújtanak továbbtanulóknak, speciális helyzetben lévőknek. Az oldalon elérhetők a felnőttképzés területét érintő pályázatok is. A szerteágazó tartalmak megtalálását kulcsszavas kereső támogatja. A felnőttképzés témakörében napi hírfigyelést és publikálást végzünk, melyet RSS hírfolyamként is követhet; emellett a tartalomszolgáltatást saját honlapjába is beágyazhatja. Információ: Egervári Krisztina e-mail: palloinfo@bmknet.hu

TeÉrtedAkadémia.hu www.teertedakademia.hu A honlap az ifjúsági információszolgáltatás, az oktatás, pályaorientáció, tehetséggondozás, diákjogok, ifjúsági szervezetek témaköröket öleli fel tematikus linkgyűjtemény, illetve hírszolgáltatás keretében. A szülők és szakértők, illetve a diákok számára külön felület és tartalomszolgáltatás áll rendelkezésre. Mindkét hírszolgáltatás RSS hírfolyamként is elérhető, illetve saját honlapba ágyazható. A honlap infokommunikációs szempontból akadálymentes, RSS hírcsatornája más honlapok számára átvehető. Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

Információ: Fülöp Melinda e-mail: teerted@bmknet.hu

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

39


Nemzetiségi Kulturális Mozaik nemzetisegek.bmknet.hu Oldalunkon a fővárosi bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén és ukrán nemzetiség kulturális információit, híreit és programjait gyűjtjük és publikáljuk. A nemzetiségi szervezetek számára elérhető pályázatokat ezen a honlapon jelenítjük meg. Ismertetjük a nemzetiségek jeles napjait, ünnepeit, ajánljuk a témakörhöz kapcsolódó konferenciákat. Az egyes nemzetiségek aloldalain az általános ismertető mellett a fővárosi önkormányzatok, szervezetek, médiumok, közművelődési intézmények címlistáját tesszük közzé. A nemzetiségi kulturális programajánlókat a nemzetisegek@bmknet.hu címre várjuk. Információ: Simonné Nagy Ágnes Kirándul.hu www.kirandul.hu Oldalunk a Közép-magyarországi régió zöldterületeinek akadálymentes használatát és közművelődési (programszíntérként való) hasznosíthatóságát ismerteti. Az egyes területek bejárását terepleírások, fotók, térképek segítik. Az oldal Intézmények menüpontja külön is rendezi a zöldterületekhez kapcsolódó, s egyben akadálymentesen használható kulturális intézményeket. A fővárosi művelődési házak természetjáró programjait ezen a honlapon tesszük közzé. A bemutatott zöldterületekhez kapcsolódó információkat, túraajánlatokat RSS hírfolyamként is elérhetővé tesszük, amely további honlapokba is beágyazható, megjeleníthető. Túraajánlatokat, természeti környezetben megvalósuló programokat az info@kirandul.hu e-mail címen várjuk. Információ: Nagy Anna

Zöldtömb.hu www.zoldtomb.hu Honlapunk a „Zöld Tömb – élhetőbb panel” családi kampányunk eredményeinek elérhetőségét biztosítja. Az oldal hír- és linkgyűjteménye a hulladékmegelőzés, az energiatakarékosság, a tudatos fogyasztás, az ökoháztartás-vezetés és az épített, élhető környezet témakörökhöz igazodóan ajánl jó gyakorlatokat. Hasonló programok szervezését fenntarthatósági mintaprogramunk kisfilmsorozata, letölthető módszertani útmutatója és válogatott környezeti nevelési forráslista támogatja. Információ: Simonné Nagy Ágnes e-mail: zoldhaz@bmknet.hu

40

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


Internetes tartalomszolgáltatásaink közvetlen elérhetőségei allas.bmknet.hu Közművelődési állás keres-kínál animacio.bmknet.hu Animációs filmkészítés workshop megváltozott munkaképességűeknek (archív) fotok.bmknet.hu BMK fotótára galeria.bmknet.hu BMK Galéria husk-cbc.bmknet.hu Tudással a kulturális értékekért projekthonlap idosenisaktivan.bmknet.hu Fenntartható tanulás a közösségben projekt kaleidoskop.bmknet.hu Kaleidoskop – a kultúra nézőpontja (archív) kepzes.bmknet.hu BMK képzések kiadvanyok.bmknet.hu BMK kiadványok kornyezetineveles.bmknet.hu Térítésköteles óvodai/iskolai szolgáltatásaink kozossegiszolgalat.bmknet.hu Iskolai közösségi szolgálat kozmuvelodeshazai.bmknet.hu Közművelődés házai Budapesten sorozat kulturtanosveny.bmknet.hu Kultúr-Tan-Ösvény projekthonlap minosegertekeles.bmknet.hu Minőségértékelő űrlapok minosegfejlesztes.bmknet.hu Minőségfejlesztési szolgáltatások a BMK-tól nagyi.bmknet.hu Kattints rá, Nagyi!® netretegyerek.bmknet.hu Netre, Te gyerek!® (archív) pallo.bmknet.hu Palló felnőttképzési tájékoztató szolgálatok országos hálózatának kiépítése palyaori.bmknet.hu TeÉrted pályaorientációs szolgáltatás program.bmknet.hu Állandó programok a budapesti közművelődési intézményekben rendezveny.bmknet.hu Fővárosi közművelődési rendezvénynaptár river.bmknet.hu Recognition of Intergenerational Volunteering Experiences and Results szakmaiforum.bmknet.hu Közművelődési szakmai fórumok a BMK-ban teremberlet.bmknet.hu A BMK bérbe vehető termei teerted.bmknet.hu TeÉrted Akadémia projekthonlap zoldtomb.bmknet.hu Zöld Tömb – élhetőbb panel projekthonlap videok.bmknet.hu BMK videótára

Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

41


KÖZMŰVELŐDÉSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK Információs szolgálat Intézményünk információs szolgálata hétköznapokon 9.00–19.00 óra között érhető el a főváros szabadidős programjairól érdeklődők számára.

telefon: 371-2760, e-mail: informacio@bmknet.hu

42

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


AMATŐR MŰVÉSZETI ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLET TÁMOGATÁSA, FEJLESZTÉSE

„Tedd ki a pontot!” Nemzetközi Legényesverseny Vizuális Művészeti Hónap Zeneiskolák a népzene tükrében BMK Galéria Ismeretterjesztés Művészeti csoportok Civil szervezetek Közösségek


AMATŐR MŰVÉSZETI ÉLET TÁMOGATÁSA Kórustalálkozó – István király emlékezete Az intézményünkhöz tartozó három kórus, a Fővárosi Énekkar, a Budapesti Vándor Kórus és a Bárdos Lajos Vegyes Kar közreműködésével Isván király halálának 975. évfordulója alkalmából rendezzük meg éves kórustalálkozónkat. Helyszíne: Szent Margit Gimnázium (Bp. XI. kerület). A program támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Zeneiskolák a népzene tükrében Advent első vasárnapján XVII. alkalommal kerül megrendezésre a népzenét oktató iskolák találkozója. A délelőtti órákban a növendékek bemutatkozását hallgathatják, melyet a tanárok, szakemberek szakmai megbeszélése, a zsűri értékelése követ. A rendezvényre a főváros területérő 12–15 iskola növendékeit, tanárait, szakembereket – kb. 100–120 résztvevőt – várunk. A délelötti programra várjuk a népzene, népművészet iránt érdeklődő közönséget is, diákokat és felnőtteket egyaránt. A rendezvény időpontja: 2013. december 1., vasárnap 11.00 óra. Helyszíne: BMK.

„Tedd ki a pontot!” XVI. Nemzetközi Legényesverseny és emlékműsor dr. Martin György tiszteletére A Bartók Kulturális Táncegyesület és a Budapesti Művelődési Központ 2013 novemberében teszi közzé versenyfelhívást, amely tartalmazza a versenyre nevezés feltételeit, a megtanulandó táncanyagot. A versenyre a 18. életévüket 2014. Szent György-napjával bezárólag betöltött férfiak jelentkezhetnek. A rendezvény időpontja: 2014. április 26., 10.00–22.00 óra. Helyszíne: BMK.

Információ: Vadócz Zsuzsa e-mail: muveszetek@bmknet.hu

44

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


XXIX. Vizuális Művészeti Hónap pályázat- és kiállítássorozat galeria.bmknet.hu A Budapesti Művelődési Központ 2013-ban 29. alkalommal rendezi meg a fővárosi amatőr alkotók éves seregszemléjét.

A pályázaton az alkotók műfajonként meghatározott számú, kötetlen témájú pályaművel indulhatnak. Résztvevő lehet mindenki, aki vállalja a nyilvános megmérettetést, elmúlt 16 éves, nem végzett semmilyen képzőés iparművészeti főiskolát, egyetemet, sem itthon, sem külföldön, és jelenleg sem hallgatója ilyen intézménynek, valamint hivatásszerűen nem foglalkozik alkotóművészeti tevékenységgel. Feltétel az is, hogy a benyújtandó alkotások az elmúlt két évben készültek, és a Vizuális Művészeti Hónap pályázatain még nem szerepeltek. A beérkezett alkotásokból szakmai zsűri választja ki a csoportos kiállításon szereplőket, és dönt az egyéni díjak odaítéléséről is. A zsűrizés nem nyilvános, de befejeztével lehetőséget teremtünk arra, hogy a pályázók személyesen is érdeklődhessenek az eredményről, illetve konzultálhassanak a beadott művekkel kapcsolatban. A kiválasztott művek kategóriánként két-három hétig tekinthetők meg az intézmény galériájában. A legjobbak a következő évre elnyerhetik az egyéni vagy egy újabb csoportos kiállítás lehetőségét. BEADÁSI HATÁRIDŐK: Fotópályázat beadási határideje: október 10. Kiállítása: 2013. november 5–24.

Festészet-szobrászat kategória beadási határideje: november 8. Kiállítás I. rész: 2013. november 26 – december 11. Kiállítás II. rész: 2013. december 12 – 2014. január 4. Grafika, kisplasztika kategória beadási határideje: december 6. Kiállítása: 2014. január 6–20.

Információ: Vadócz Zsuzsa, telefon: 371-2783, 30/251-8707, e-mail: muveszetek@bmknet.hu, illetve a kategóriánkénti nevezési lapokon és az intézmény honlapján. A program támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

45


A Vizuális Művészeti Hónap szakmai programjai: Képzőművészeti konzultáció 2013. szeptember 30-án október 28-án, november 25-én 16.30–19.30 óra között a VMH pályázatára készülő alkotók szakember véleményét kérhetik a már elkészült műveikkel kapcsolatban. A konzultációkat vezeti: Fiók László. Budapesti Amatőr Alkotók Stúdiója 2013. szeptember 28. 10.00–17.00 óra Elmélet: Alakábrázolás a képmezőben. Gyakorlat: Mozdulattanulmányok modell után.

2013. október 26. 10.00–17.00 óra Elmélet: A tér és az alak viszonya a térben – mozdulatábrázolások. Gyakorlat: Alak a térben. Egész alak ábrázolása modell után képzeletbeli hangulati tér létrehozásával. 2013. november 30. 10.00–17.00 óra Elmélet: Alakábrázolás – két vagy több alak viszonya a képmezőben. Gyakorlat: Alakábrázolás két alakkal, emberi alakok egymáshoz hasonlítása, képzeletbeli tér létre hozásával. A programokat Fiók László képzőművész vezeti. A program támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorváltozás jogát fenntartjuk. ISMERETTERJESZTÉS

A képzőművészet nagy mesterei 2013. szeptember 18-tól kéthetente szerdán 18.00 órakor Ludmann Mihály művészettörténész vetítettképes előadássorozata várja a művészettörténet iránt érdeklődőket. 2013. szeptember 18. 18.00 óra: Claude Oscar Monet (1840–1926) 2013. október 2. 18.00 óra: Paul Cezanne (1839–1906) 2013. október16. 18.00 óra: Georges Seurat (1859–1891) 2013. november 13. 18.00 óra: Paul Gauguin (1848–1903) 2013. november 27. 18.00 óra: Vincent Van Gogh (1843–1890) 2013. december 11. 18.00 óra: Pablo Picasso (1881–1973) A program támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

Quadriga – író-előadó-rendező-befogadó találkozása Együttműködő partner a Budapesti Versklub, vezető Wiegmann Alfréd rendező. A részletes programot a www.bmknet.hu oldalon találja. Támogató: Nemzeti Kulturális Alap.

46

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


Kiállítások – BMK Galéria Utazás fotókiállítás a magyar fotográfia napja alkalmából a MAFOSZ fotópályázati anyagából. 2013. augusztus 27–szeptember 15. A Képzőművészeti Szakközépiskola (Budapest) végzős diákjainak kiállítása. 2013. szeptember 17–szeptember 30. A Székely Bertalan Baráti Társaság képzőművészeti kiállítása. 2013. október 1–14. Fiók László festőművész kiállítása. 2013. október 15–31.

A XXIX. Vizuális Művészeti Hónap kiállításai. 2013. november 5 – 2014. január 18.

Klösz György (1844-1913): Budapesti Fotográfiák (Metró Galéria) emlékkiállítás. 2014. január 21–február 4. Ludmann Mihály művészettörténész kiállítása. 2014. február 6–29. A XXIX. Vizuális Művészeti Hónap kiállításai. 2014. március 7 – június 30.

A BMK Galéria térítési díj mentesen látogatható. Támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

Információ: Vadócz Zsuzsa e-mail: muveszetek@bmknet.hu

Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

47


MŰVÉSZETI CSOPORTOK Budapesti Vándor Kórus www.vandorkorus.hu A kórus 1936-ban alakult, első karnagyának, Vándor Sándornak nevét viseli. Repertoárja a reneszánsztól 21. századi kompozíciókig terjed. Az amatőr énekkarok hagyományos próba- és koncertszokásain túl az énekkar számos egyedi projektet dolgozott ki az elmúlt évek során. Természetesen részt vesz különböző kórusrendezvényeken, fesztiválokon, versenyeken itthon és külföldön (az utóbbi évek mérlege három ezüst- és három aranydiploma egy kategóriagyőzelemmel a különböző nemzetközi versenyeken), minősítéseken. A Budapesti Vándor Kórus a legmagasabb minősített kategória, a Kiemelt Hangversenykórus cím tulajdonosa. A Budapesti Vándor Kórust 1999 óta vezénylő Németh Zsuzsanna Artisjus-díjas karnagy és az együttes mögött működő két civil szervezet (A Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesület, valamint a Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány) segítségével 2010-től több, évről évre visszatérő tevékenység révén egyre jelentősebb szerepet tölt be a hazai zenei életben. A próbák helyszíne: Szilágyi Erzsébet Gimnázium. Időpontja: hétfő, csütörtök 18.00–20.00 óráig. Művészeti vezető: Németh Zsuzsa karnagy.

Fővárosi Énekkar www.fovarosienekkar.hu 1912-ben a zeneszerető, lelkes népdalgyűjtő, több hangszeren játszó Bárczy István főpolgármester rendeletére alakult, javarészt műkedvelő fővárosi tisztviselőkből és pedagógusokból. A jelenlegi kórus öntevékeny amatőr együttes, amely a hagyományok alapján dolgozik: műsorán világi és egyházi művek egyaránt szerepelnek. Barokk műveket, kortárs darabokat énekel, és rendszeresen közreműködik oratórikus művek előadásában. A darabokat eredeti nyelven szólaltatják meg. Az országban és Budapesten sokfelé koncertező énekkar nevéhez több Kodály-, Szőnyi-, Noseda-mű ősbemutatója fűződik. Az énekkar Budapest díjban részesült. A Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen bronz diplomát szerzett. 2012-ben Magyar Örökségdíjjal ismerték el munkájukat. A próbák helyszíne: Talentum Ház – Budapest, VII. kerület Rottenbiller u. 16–22. Időpontja: hétfő, csütörtök 18.30–20.30 óráig. Tagfelvétel: szoprán, alt, tenor, és basszus szólamba este fél 7 és 7 óra között a próbák helyszínén. Művészeti vezető: Krasznai Gáspár karnagy. Az énekkarok tagjaik sorába folyamatosan fogadnak jelentkezőket!

48

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


Bárdos Lajos Vegyes Kar www.bardos.uw.hu A kórust G. Horváth József – Bárdos Lajos tanítványa és veje 1986-ban hívta létre. Működését a Budapesti Művelődési Központ és a Corvinus Egyetem biztosítja. Legfőbb feladatuknak nemzeti hagyományaink ápolását tekintik, de fontosnak tartják az európai zenekultúra legjavának ismeretét is. Repertoárjukban fellelhetők a barokk és reneszánsz a capella művei; Vivaldi, Mozart, Schubert, Liszt miséi; Bach, Händel és Brahms oratórikus művei is. A próbák helyszíne: Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának „G” épülete. Időpontja: szeptembertől júniusig csütörtökönként 18.30– 20.30 óráig. Karnagy: Somorai Eleonóra.

Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes www.bartokdance.hu Az együttes 2008 őszén ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Dr. Martin György zene- és tánckutató tudományos munkássága és barátsága segítségével 1970-től Timár Sándor e műhelyben fejleszthette ki a világon egyedülálló táncoktatói módszerét. Ezáltal válhatott az együttes a táncházmozgalom fő mozgatójává, világméretű elterjesztőjévé. Ma a Bartók Táncegyüttes a korábbi művészeti vezetők legsikeresebb koreográfiái mellett vendég alkotóművészek és a jelenlegi művészeti vezetés tánckompozícióit vonultatja fel műsorán. A színpadi előadásokon túl az együttes gyermekek, felnőttek és külföldiek számára is szívesen tart táncházakat, valamint igény szerint mesével, népi játékokkal, kézművesfoglalkozásokkal és népviselet-bemutatóval színesített tánctanfolyamokat indít. Az együttes gyermek- és utánpótlás csoportjaiba (8–18 éves korig) felvételt hirdet. A felvételiző ritmuskészsége, énektudása, valamint mozgáskészsége alapján kerülhet a csoportba. A próbák időpontjai: pöttöm csoport: hétfő, szerda 17.30–19.00 óráig; utánpótlás csoport: hétfő, szerda 17.30–19.00 óráig, felnőtt utánpótlás csoport: péntek 19.00–22.00 óráig, felnőtt együttes: hétfő, szerda 19.00–22.00 óráig. Alapító művészeti vezető: Timár Sándor. Művészeti vezető: Szappanos Tamás.

Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

49


CIVIL SZERVEZETEK Bartók Táncegyüttes Alapítvány Az Alapítvány célja a Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes támogatása céljainak elérésében, táncegyüttesek kutató és továbbfejlesztő tevékenységének segítése, valamint a népzene- és néptáncoktatás ügyéért való tevékeny részvétel. Kuratóriumi elnök: Borbély Jolán.

Bartók Kulturális Táncegyesület Az egyesület a magyar nyelvterület tánckultúrájának megismerését, ápolását és alkotó módon való továbbfejlesztését tekinti feladatának. A Budapest Főváros Bartók Táncegyüttest és utánpótlás csoportjait a BMK-val közösen működteti, valamint szervezi az együttes hazai és nemzetközi szakmai programját. Elnök: Bárány Dániel. Alelnök: Gál István. Magyar Táncpedagógusok és Professzionális Táncosok Szövetsége A Szövetség feladatai között szerepel a táncpedagógusok szakmai érdekvédelme, neves szakemberek meghívásával továbbképzések szervezése, kapcsolatteremtés és együttműködés hazai és nemzetközi táncszervezetekkel. Elnök: Becz Attila.

DunapArt Művészeti Társaság A művészeti társaság története 1987-ben egy több mint harmincfős alkotócsoport létrejöttével kezdődött. A művészeket a kezdetek óta nem a stílustörekvések azonossága vagy generációs rokonság fűzi össze, hanem a közös tenni akarás és egymás munkájának megbecsülése. A művészeti társaság tevékenysége ma már nem merül ki a közös kiállításokban: aktív művészetszervező szerepet is vállalnak. Elnök: Szentgyörgyi József Munkácsy-díjas festőművész. Művészeti igazgató: Zsolnai Gábor

EZÜSTNET – Internetező Idősek Országos Egyesülete www.ezustnet.hu Az egyesület a Kattints rá, Nagyi!® tanfolyamot végzett szenior tanulókat tömöríti. Tagjai saját maguk számára szerveznek szabadidős programokat, melyek során elmélyíthetik számítógépes és internetes ismereteiket, nyelvtudást szerezhetnek vagy gyakorolhatnak is, emellett részt vesznek különböző nemzetközi projektekben. Kapcsolatot tartanak a különböző városokban működő hasonló tanfolyamokat végzett szenior internetezőkkel. A tagok önkéntes tevékenységet folytatnak és önkénteseket fogadnak. Elnök: Takács Márta, e-mail: ezustnet@hotmail.com

50

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


KÖZÖSSÉGEK Budapesti Versmondó Klub www.vers.hu/muhely-bpivers A Magyar Versmondók Egyesületével együttműködve a versmondással komolyabban foglalkozni kívánó versmondókat várjuk. A foglalkozások időpontja: szeptembertől májusig havonta egy szombat 10.00 órától. Vezeti: Wiegmann Alfréd színházi rendező.

Reflex fotóklub bmkreflex.ning.com/ A 35. éve működő klubnak bárki tagja lehet, aki a fotográfia iránt érdeklődik. A foglalkozások programja egymás felvételeinek bemutatása, bírálata, hibáiknak kijavítása, kiállításokra történő képválogatások, technikai újdonságokról történő ismertetések. A kezdők is elsajátíthatják a fotózás alapjait. A klub évente több alkalommal vesz részt különböző országos és regionális fotópályázatokon, nyári alkotótáborokban. Alkalmanként előadássorozatokat szerveznek a különböző fotográfiai stílusok megismertetésére, gyakorlására, amelyre külső érdeklődőket is szívesen fogadnak. Időpont: szeptembertől június végéig szerda 17.00–21.00 óráig. Vezeti: Kührner László. eHázmester klub A klubot a „Folytassa Nagyi” tanfolyamot végzők számára működtetjük. A témák az internet és az új elektrotechnikai eszközök (mobiltelefon, digitális fényképezőgép, mp3 lejátszó stb.) használatába nyújtanak betekintést. A részvétel térítésidíj-mentes, regisztrációhoz kötött. Érdeklődjön a BMK Információs szolgálatán. A program a BMK önkéntes program keretében valósul meg.

Nagyi-diák tanulókör Középiskolás diákok közreműködésével térítésmentes foglalkozást szervezünk azoknak az időskorúaknak, akik bővíteni szeretnék ismereteiket a számítógép, az internet, illetve a mobileszközök világában. A nagyi-diák tanulókör tevékenysége facebook oldalunkon is követhető: facebook.com/ nagyidiaktanulokor. Információ: Kovács Márta e-mail: informacio@bmknet.hu

Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

51


VENDÉGPROGRAMOK

Etka-jóga Energetizáló-gerinctorna Gerinctorna Mélyizomtorna Gyermekbalett Showtánc Zumba Logikai játszóház Gyerekdráma csoport iskolások részére Babaváró szülők klubja


Etka-jóga Az Etka-jóga erőgyűjtő és felszabadító mozgás az ősi, veleszületett tartással, légcserével és mozgással. Segítségével elérhető az erőnlét javítása, könnyedebb sportolás és napi teendők elvégzése. Óradíj:1000 Ft Időpont: péntek 17.00–18.00 óráig. Foglalkozásvezető: Miskolczi Katalin (telefon: 06/30/469-7909).

Energetizáló-gerinctorna Olyan komplex mozgásforma, amely életünk számos területére változást hoz. Az energetizáló gerinctorna az egész testre és ezen keresztül a lélekre is hat, erősebbé, kitartóbbá és mozgékonyabbá tesz. Ez a torna ötvözi egy ősi, több ezer éves mozgásforma kifejezetten a gerincoszlopra és annak izmaira koncentrált gyakorlatait, valamint a nyugati, modern tudomány által is egyre inkább emlegetett, testünk középrészének átmozgatására, erősítésére szolgáló tornagyakorlatokat. Óradíj: 700 Ft Időpont: kedd 10.00–11.00 óráig. Foglalkozásvezető: Kovácsné Szilvási Éva (telefon: 06/30/386-054). Gerinctorna A foglalkozásokon alkalmazott speciális törzsizom nyújtó, erősítő gyakorlatok segítik a gerincproblémák megelőzést, enyhítik a meglévő nyaki és háti panaszokat, deréktáji fájdalmakat. A tornát elsősorban az ülőmunkát végző hölgyeknek ajánljuk bármely korosztály számára. Óradíj: 1 000 Ft, bérlet 10 alkalomra 7 000 Ft. Időpontok: kedd, csütörtök 18.30–19.15 óráig. Foglalkozásvezető: Zelenyákné Balázs Márta (telefon: 06/20/288-7767). Mélyizomtorna Alakformáló női torna, mely hangsúlyozza a hasizmok, farizmok és combizmok fejlesztését, segítve ezzel a hölgyek általános kondíciójának javulását. Óradíj: 1000 Ft, bérlet 10 alkalomra 7000 Ft. Időpont: kedd, csütörtök 19.15–20.00 óráig. Foglalkozásvezető: Zelenyákné Balázs Márta (telefon: 06/20/288-7767).

53

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


Gyermekbalett www.gyermekbalett.hu „A klasszikus balett a legártatlanabb és legtisztább minden művészet közül, ezért viszik a gyerekeket annyi balettelőadásra.” A gyermek a klasszikus balett kultúra magas szintű szellemiségét, a táncművészet legmagasabb szintű műfaját fogja gyakorolni. Az életkori sajátosságoknak megfelelő intelligens testképzés a balett mozgásrendszerének segítségével. A rendszeres mozgás segíti a szellemi teljesítőképességet, így a balettet tanuló gyerek az óvodában és az iskolában, jobb teljesítményt nyújt azokhoz képest, akik nem végeznek rendszeres mozgást. Az órák 4–7, illetve 7–10 éves gyerekek számára elérhetők. Éves díj: 54 000 Ft mely negyedévente fizetendő. Időpontok: hétfő, szerda 16.30–18.30 óráig; kedd, csütörtök 16.30–18.30 óráig. Foglalkozásvezetők: Farkas Kata és Oláh Zsófia a Balettművészetért Kulturális Egyesület tanárai (telefon: 06/30/555-3545). Showtánc A tánc nemcsak a művészetek szeretetére nevel, hanem kitartásra, szorgalomra az élet más területein is az önkifejezés olyan eszközét adva, amellyel felszabadíthatók a gátlások, szorosabbra fűzhetők a baráti kapcsolatok. A tánc a tanulási nehézségben szenvedőknek is segíthet, mivel fejleszti a koncentrációt és a vizuális képességeket, térérzékelést... stb.” Óradíj: 1000 Ft. Időpontok: szerda, péntek 16:30–17:30 óráig. Foglalkozásvezető: Kanka Tímea (telefon: 06/30/424-1631, e-mail: timea.kanka@gmail.com).

Zumba A Zumba vérpezsdítő, fitnessedzés, ahol a résztvevő táncolva hozhatja magát formába.A Zumba egyesíti a forró latin ritmusokat a könnyen követhető mozdulatokkal, ezáltal egyedülálló, páratlan fitness program jön létre. Az órákon az összes latin ritmussal találkozhat. Szórakozva, észrevétlenül tanulja meg a salsa, a merengue, a reggaeton, a cumbia, a bachata, a samba, stb. táncok alaplépéseit. Óradíj: 1000 Ft Bérlet: 10 alkalmas 8000 Ft; 5 alkalmas 4500 Ft. Időpont: hétfő 18.00–19.00 óráig. Foglalkozásvezető: Nádai Ivett zumbaoktató (e-mail: ivettnadai@gmail.com).

Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

54


Logikai játszóház matematikaland.hu A matematika tanulásának leghatékonyabb módja a cselekvés által történő tanulás. Képesség- és készségfejlesztés élményalapú tanulással, játékos formában az 5–15 éves gyermekeknek. Óradíj: 1000 Ft. Időpont: péntek 16.30–17.30 óráig. Foglalkozásvezető: Palicskáné Szamosvölgyi Anna matematikatanár (telefon: 06/70/294-3824; e-mail: matematikaland@gmail.com). Gyerekdráma csoport iskolások részére A gyerekek az általuk kitalált történetet, mesét játsszák el, az általuk választott szerepben. A kicsik legtöbbször kész jelmezeket használnak, a nagyobbak gyakran együtt készítik különböző kellékeiket, maszkjaikat. A résztvevők kipróbálhatják magukat akár a főhős, akár a mellékszereplő bőrében, de ha épp szívesebben szemlélődnének, úgy erre is lehetőségük van. Az együtt töltött idő alatt a csoport tagjai lassan megtanulnak egymásra figyelni, érzékelik a másik szempontjait is, és elfogadó, összetartó kis közösséggé érnek. A csoportban megélt tapasztalataikat a gyerekek később kiválóan hasznosíthatják mindennapjaikban. Időpont: 7–8 éveseknek kedden 16.00–17.00 óráig, 9–10 éveseknek kedden 17.30–18.30 óráig. A csoportok 6–8 fővel működnek, a csoportba kerülést a szülővel folytatott személyes beszélgetés előzi meg. A csoportokat képzett szakemberek vezetik. Ár: 2800 Ft/alkalom Jelentkezni lehet Geszti Ágnes gyerekdráma vezetőnél (telefon: 06/30/6884966; e-mail: gesztiagi@gmail.com). Babaváró szülők klubja Az anyaságra való felkészülést segítő, heti rendszerességgel megvalósuló védőnői beszélgetéssorozat folytatódik. A tanácsadás érinti a várandósság időszakához, a szoptatáshoz, az anyatejes tápláláshoz, a gyermekágyi időszakhoz, gyermekeink helyes táplálásához kapcsolódó tudnivalókat. Időpont: kedd 17.00–19.00 óráig. Foglalkozásvezető: dr. Bisztrayné Szilágyi Katalin védőnő. A sorozat a Budapesti Művelődési Központ önkéntes programja keretében valósul meg. A program ingyenes.

55

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


ÖNKÉNTESTOBORZÓ Az önkéntesként végzett tevékenység során az önkéntesek megőrizhetik és továbbadhatják tudásukat, tapasztalataikat, valamint új ismereteket, igazolt szakmai gyakorlatot szerezhetnek. Intézményünk önkénteseket fogadó szervezet. Nyilvántartási számunk: 00068.

Jelenleg a Budapesti Művelődési Központ a következő területeken kínál önkéntes lehetőséget: – számítógépes adatrögzítés, – foglalkozásbemutató 10 perces előadás tartása pályaválasztás előtt álló diákok számára, – angol és német nyelvoktatás közművelődési szakemberek számára, illetve szenioroknak, – ruhatárosi feladatok ellátása nagyrendezvények idején, – szintügyeletesi feladatok ellátása nagyrendezvények idején, – BMK Galéria kiállításainak őrzése, – fordítás magyarról angol nyelvre.

Önkénteseink részére balesetbiztosítást, velük önkéntes szerződést kötünk. További, aktuális ajánlatok a www.onkentes.hu honlapon!

Információ: Simonné Nagy Ágnes, e-mail: onkentes@bmknet.hu

TEREMBÉRLETI LEHETŐSÉGEK A BMK-BAN

Konferenciák, képzések, workshopok, előadások, megbeszélések, toborzás számára – szabad kapacitás terhére – terembérleti szolgáltatást nyújtunk. Oktatási cégek, szervezetek számára kihelyezett képzési helyszínként (akár oktatásszervezéssel együtt) is szolgáltatást biztosítunk.

Konferenciatermek, oktatótermek: Kamaraterem: II. emelet, 150 m2 nézőtér, 67 m2 színpad, 130 ülőhely (karosszékek, projektor, vászon a színpadon, előadói pult, klimatizált)

Művészklub: II. emelet, 81 m2 – 60 ülőhely (szőnyegpadlós, projektor, vászon, flipchart, karosszékek, dohányzóasztalok, klimatizált) 56

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


202. Oktatóterem: II. emelet, 100 m2 – 90 ülőhely (parkettás, új bútorzat, projektor, fehér tábla, 25 db rajzbakkal is berendezhető, klimatizált)

211 Oktatóterem: II. emelet, 84 m2 – 70 ülőhely (parkettás, fehértábla, új székek, projektor, asztalok, rombusz asztalokkal 2 kör is kialakítható, illetve rajzbakokkal is berendezhető, klimatizált) 212. Oktatóterem: II. emelet, 54 m2 – 45 ülőhely (parkettás, fehértábla, tv szekrény)

Mozgásos foglalkozásokra oktatóterem: 204. Balett terem, 54 m2 – 25 fő részére (tükör, gumipadló, balettrúd, hangtechnika)

Multimédiás oktatótermek: 201. Számítógépterem, II. emelet, 40 m2 – 15 darab számítógép (+ oktatógép, projektor, flipchart, légkondicionált)

Intézményünkben közösségi terek állnak rendelkezésre, melyek regisztrációra, várakozásra alkalmasak. A földszinten és a második emeleten kávéautomata üzemel. A termekben álló fogasok állnak rendelkezésre, nagy létszámú rendezvény esetén ruhatárat tudunk biztosítani. A termek egyedi berendezési igénnyel (pl. U alakú tárgyaló berendezéssel is kérhetők). Igény esetén WiFi szolgáltatás, hangosítás igényelhető. Terembérlet normál időtartama: munkanapokon 9.00–19.00 óra között. Eltérő esetben egyedi egyeztetés alapján. További információ: teremberlet.bmknet.hu oldalon talál.

Információ: Mester Erika e-mail: bmk@bmknet.hu

Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

57


ÉPÜLETÜNKBEN MŰKÖDŐ SZERVEZETEK

Guzsalyas bolt – Természetes alapanyagok – hagyományos és mai technikák:

- nemezeléshez különféle gyapjú, selyem - szövéshez alapanyagok , eszközök (szövőkeretek, karmantyúszövők, gyapjú- és pamutfonal) - kosárfonáshoz fűzvessző, peddignád, gyékény, csuhé, szalma, rafia, könyvek és még sok egyéb.

Nyitva tartás: kedd–péntek 11.00–18.00 óra között, szombattól hétfőig zárva. Szeretettel és szakmai segítséggel várunk minden érdeklődőt.

Vezetők: Roskóné Mogyorósi Mária, Roskó Gábor, Telefon: 371-2769, 06-20-416-27-24, e-mail: kezmuves@guzsalyasbolt.hu, www.guzsalyasbolt.hu

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Kelenföldi Könyvtára Szolgáltatásaink: - könyvek és folyóiratok helyben használata és kölcsönzése - CD, DVD, diafilm, hangoskönyv, nyelvi oktatócsomag kölcsönzés - számítógép és internet használat - könyvek ingyenes házhoz szállítása rászoruló olvasóink számára - gyermekkönyvtár - családi programok (diafilmvetítés, kézműves foglalkozások) Nyitva tartás: hétfő, szerda, péntek: 12.00–19.00, kedd, csütörtök: 9.00–16.00, szombat: 13.00–18.00 óráig.

A FSZEK Kelenföldi Könyvtár vezetője: Pataki Éva Telefon: 371-2788, e-mail: fszek1105@fszek.hu, www.fszek.hu


SZOLGÁLTATÁSAINK HORIZONTÁLIS VETÜLETEI

Emberi jogok Állampolgári jogok Társadalmi felzárkóztatás Munkavállalói jogok Jogérvényesítés Környezeti fenntarthatóság


A Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működő Budapest Művelődési Központ horizontális intézményi működésének vetületei: Emberi jogok • tolerancia, társadalmi befogadás, a kulturális sokszínűség erősítése • egyenlő bánásmód , esélyegyenlőség biztosítása • információhoz való hozzáférés támogatása • kulturális jogok biztosítása • személyes adatok védelme

Állampolgári jogok • részvételi demokrácia támogatása • demokratikus intézményrendszer megismerésének támogatása • állampolgári aktivitásra ösztönzés • e-ügyintézés – hozzáférés biztosítása • kisebbségi jogok érvényesítése • önkormányzati intézmények átlátható működése – közintézményekbe vetett bizalom erősítése • nyilvánosság biztosítása • fejlesztő programok eredményeinek nyilvános publikálása • nyilvános pályáztatás, bevonás • minőségirányítási, panaszkezelési rendszer működtetése Társadalmi felzárkóztatás • társadalmi egyenlőtlenségek enyhítése • alacsonyküszöbű szolgáltatások biztosítása • pályaválasztási információszolgáltatás és tanácsadás • felnőttoktatási és munkavállalási információszolgáltatás és tanácsadás • idősek internetoktatásának országos hálózata 60

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


Munkavállalói jogok • munkavállalói érdekvédelem • javadalmazás átláthatósága • részmunkaidős foglalkoztatás • rugalmas munkaidő • megfelelő nagyságú munkahelyi tér biztosítása • önképzés, szakmai fejlődés támogatása • családi élethez igazodó munkavégzés • testmozgás helyszínének biztosítása • GYES/GYED-en lévő munkatársakkal szervezett kapcsolattartás • intézményi esélyegyenlőségi terv szerinti működés, tudásmegosztási alkalmak Jogérvényesítés • jogszabályoknak megfelelő működés • piaci ár igazoláson alapuló beszerzések Környezeti fenntarthatóság • takarékos használat • energiatakarékos eszközök • újra használat • szelektív hulladékgyűjtés • szállítási költségek csökkentése központosított beszerzésekkel • látogatói szemléletformálás • tömegközlekedéssel megközelíthető helyszínválasztás • intézményi fenntarthatósági terv szerinti működés, tudásmegosztási alkalmak

Telefon: 06/1-371-2760,

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

61


MUNKATÁRSAINK

Igazgató, Titkárság Koordinációs és Fejlesztési osztály Képzési osztály Gazdasági osztály Műszaki csoport Önkénteseink


IGAZGATÓ, TITKÁRSÁG Margittai Katalin igazgató

Telefon: 371-2762, e-mail: margittai@bmknet.hu, igazgato@bmknet.hu

Kiss Gábor Boldizsár szakmai igazgatóhelyettes

Telefon: 371-2764, e-mail: koordinacio@bmknet.hu

Dobrováné Micskey Magdolna titkárságvezető

Telefon: 371-2762, e-mail: bmk@bmknet.hu

KOORDINÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI OSZTÁLY Brenner Zsuzsanna minőségbiztosítási főmunkatárs, nemzetközi referens Kovács Márta informatikus főmunkatárs

Telefon: 371-2770, e-mail: international@bmknet.hu

Mester Erika koordinációs és fejlesztési asszisztens Nagy Anna szerkesztő intézményi esélyegyenlőségi felelős

Telefon: 371-2777, e-mail: informacio@bmknet.hu

Telefon: 371-2763, e-mail: bmk@bmknet.hu

Telefon: 371-2876, e-mail: informacio@bmknet.hu

Simonné Nagy Ágnes rendezvényadatbázis szerkesztő, önkéntes koordinátor e-mail: tipp@bmknet.hu, onkentes@bmknet.hu Tóth Gergő Alex kép- és kiadványszerkesztő Telefon: 371-2785, e-mail: pr@bmknet.hu Vadócz Zsuzsa művészeti főmunkatárs Telefon: 371-2783, e-mail: muveszetek@bmknet.hu

63

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


KÉPZÉSI OSZTÁLY Klein Marianna osztályvezető, ifjúsági tanácsadó

Telefon: 371-2771, e-mail: kepzes@kepzes.hu

Csák Orsolya képzési munkatárs

Egervári Krisztina képzési munkatárs, felnőttképzési konzulens Fülöp Melinda képzési munkatárs, ifjúságsegítő

Makk Katalin képzési munkatárs, munkavállalási tanácsadó GAZDASÁGI OSZTÁLY Palacskó Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Bolla Józsefné pénzügyi előadó

Telefon: 371-2774, e-mail: nagyi@bmknet.hu

Telefon: 371-2776, e-mail: palloinfo@bmknet.hu Telefon: 371-2784, e-mail: teerted@bmknet.hu

Telefon: 371-2772, e-mail: palloinfo@bmknet.hu Telefon: 371-2766, e-mail: gazdasagi@bmknet.hu Telefon: 371-2786

Sőti Györgyi pénzügyi előadó

Telefon: 371-2767

Tóth Ágnes könyvelő

Telefon: 06/1-371-2760,

Telefon: 371-2768

I fax: 06/1-371-2761.,

I e-mail: bmk@bmknet.hu,

I www.bmknet.hu

64


MŰSZAKI CSOPORT Turi László műszaki vezető Magyar János karbantartó

Mlecsenkov László berendező Mézes Erika takarító

Rauscher Lászlóné takarító

65

Telefon: 371-2787, e-mail: muszak@bmknet.hu

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


UTÓSZÓ

„ ... S ki viszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra”

Kedves Munkatársaim, Kollégáim! Kedves Barátaim! 2013. október 31-én lejár a vezetői megbízásom, és kérésemre közös megegyezéssel megszűnik közalkalmazotti munkaviszonyom is. Aki ismer, tudja, hogy nagyon sok szálon és nagyon szorosan kötődtem mindig is, és kötődöm ma is a BMK-hoz. Munkatársként jelen voltam, amikor az intézmény 1979-ben megnyitotta kapuit, majd a következő évtizedekben több munkakörben és különböző vezetői posztokon is lehetőséget kaptam arra, hogy kipróbálhattam képességeimet, bizonyíthattam elkötelezettségemet az intézmény és a kultúraközvetítés, közművelődés ügye iránt. Mindig úgy voltam ezzel az intézménnyel, mint ez a számomra sokat jelentő fenti idézet. Az elmúlt évtizedekben szakmai munkánkat minden akadályozó tényező ellenére „tégláról téglára raktuk”, tevékenységünket, szolgáltatásainkat következetesen, a minőségből soha nem engedve rendszerszemléletben fejlesztettük. Ez a sok-sok év alatt végzett munka időről-időre meghozta a maga gyümölcsét, szakmai sikereit, eredményeit, de azt is tudni kell, hogy a mi munkánk jelentős része nem nálunk, nem itt a BMK-ban jelenik meg, hanem máshol, a közművelődés szereplőinél hasznosul. Működésünk sajátossága az is, hogy a tevékenységünknek a látható, a jelenben manifesztálódó része olyan, mint egy jéghegy csúcsa. A nagyobb munka mindig a láthatatlan mezőben zajlik. Sokszor hosszú évekig dolgozunk egy-egy projekten, kiadványon, szakmai műhelymunkán. Vagyis a mások által is látható munka mögött lázas szorgalommal építettük, építjük a „jövőt.”


Stratégiai céljaink kitűzésével és megvalósításával nemcsak az intézmény, de a közművelődési szakma társadalmilag hasznos és eredményes munkáját, jövőjét is támogatni kívántuk, kívánjuk. Szeretném, ha a BMK továbbra is valódi kulturális szolgálatot teljesítene, elkötelezetten és a mostoha körülményekkel is dacolva, céljait soha fel nem adva meghatározó, sőt megkerülhetetlen intézménye maradna a közművelődésnek. Megőrizné, megbecsülné látogatói kapcsolatrendszerét, tovább építené, fejlesztené hazai és nemzetközi partnerkapcsolatait. Érzékenyen és proaktívan reagálna a társadalom, a kultúra és a közművelődés meghatározó folyamataira. Hogy e célok megvalósítására van-e, lesz-e jó recept,– nem tudom. Azt tudom, hogy én mindig hittem a kultúra, a közművelődés társadalomformáló, jobbító szerepében, bizakodtam a szakma jövőjében és a siker zálogának tartottam a minőségközpontú gondolkodást, a folyamatos fejlesztést. Azt is tudom, hogy amikor nehéz helyzetbe kerültünk sohasem adtuk fel. Széchenyivel vallottuk: „Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.” És azt is tudom, hogy mindig hittem a munkatársaimban, akikre büszke vagyok, akik nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. Utódomnak, a BMK leendő igazgatójának jó szívvel ajánlom munkatársaimat, akikkel az intézmény eddigi sikereit, eredményeit elértük, és őszintén remélem, hogy a megkezdett munkák hasonló szellemben folytatódhatnak. Budapest, 2013. július 1.

67

Margittai Katalin

Budapesti Művelődési Központ

I 1119 Budapest, Etele út 55.


Iránymutató szakmai fejlesztések Nemzetközi jó gyakorlatokon alapuló, kipróbált mintaprogramok Ingyenesen elérhető adaptációs útmutató kiadványok Interneten elérhető, széles körű szakmai információszolgáltatások Bevált közművelődési képzési programok Hálózatban működtetett szakmai programok, közös forráselérés Szakszerű szakmai tanácsadás és minőségi szolgáltatások Helyi közművelődés-történeti, intézménybemutató kiadványsorozat publikálása Szakmai találkozók, módszertani műhelyek

TÁMOGATÓINK:

SZAKMAI PARTNEREINK:

Ajánló 2013– 2014  

A5-ös kiadvány (a Budapesti Művelődési Központ alkalmazott kép- és kiadványszerkesztőjeként)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you