Page 1

Nr. 12 – 32. ÅRGANG

NOVEMBER 2010

MODTAGER AF TIDLIGERE FÆLLESFORMANDS POKAL

Læs mere på side 14


Udgiver:

Snejbjerg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I)

Kontaktpersoner: Fællesformand Jørgen Rasmussen Toftbjerg 43 Tlf. 97 16 81 87 toftbjerg43@mail.dk

Amatørteater: Jørgen Rasmussen Toftbjerg 43 Tlf. 97 16 81 87 formand.teater@snejbjergsgi.dk

Skydning: Niels Kjær Gødstrupvej 17 Tlf. 97 16 85 46 nkk@hflc.dk

Aktiv Samvær: Anders Nørgaard Pedersen Marievej 9 Tlf. 97 16 40 81 anmar@fiberpost.dk

Næstformand/ forretningsfører Kirsten Østergaard Solbjerg 42 Tlf. 97 16 82 72 solbjerg42@email.dk

Badminton: Michael Rasmussen Krogstrupvej 25 Tlf. 96 29 32 12 badminton@snejbjergsgi.dk

Gymnastik: Anette Østergård Kristensen Agerbjerg 49 7400 Herning Tlf. 97161359 Mobil: 24801073 Anette.gym@mail.dk

Støtteforeningen: Solveig & Hans Fløe Solbjerg 9 Tlf. 97 16 82 82 p14-88@mail.dk

Redaktør af Sports-Nyt: Rikke Dyrmose Brændgårdvej 25, 3. tv 7400 Herning Tlf. 25 61 22 66 rikke42@hotmail.com Foto, henvendelse til: Kirsten Østergaard Solbjerg 42 Tlf. 97 16 82 72 solbjerg42@email.dk Trykning: ReklameTryk Herning Tlf. 97 14 14 55 www.reklametryk.dk Tennis: Poul Erik Henriksen Amalievej 2 Tlf. 97 16 80 08

Borgerforeningen: Carsten Wind Stenbjergkvarteret 33 Tlf. 97 16 87 10 carsten.wind@ehrenborg.se Cykelmotion Per Pedersen Munkgaardkvarteret 127 Tlf. 97 16 88 16 info@perpcykler.dk Fitness: Kirsten Isager-Nielsen Solbjerg 75 Tlf. 61 77 24 42 isager@forum.dk Fodbold: Kenny Hodel Stenbjergkvarteret 27 Tlf. 21 41 22 03 formand@snejbjergfodbold.dk

Sportsnyt udgives 4 gange årligt af Snejbjerg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I), samt afdelingerne herunder.

2

Håndbold: Anette Lind Toftbjerg 15 7400 Herning Tlf. 30 58 07 39 formand@snejbjerghaandbold.dk

Svømning: Jeppe Jonsson Agerbjerg 97 Tlf. 97 16 20 22 jeppe@familien-jonsson.dk

Motion: Jens Peder Mikkelsen Sydgaden 15 st. tv. Tlf. 40 46 38 77 tulsen@youmail.dk Senior Sport: Jens Fløe Snejbjergvej 39 Tlf. 97 16 40 57 ijf@hkcpost.dk

Stof til næste nummer bedes afleveret senest den 7. januar 2010 til:

www.snejbjergsgi.dk

Rikke Dyrmose Brændgårdvej 25, 3. tv rikke42@hotmail.com Bladet udkommer den 4. febuar 2010


Det sker i snejbjerg

7. november

Zumba fitness event

Hallen

14. november

Far-mor-barn h책ndbold

Hallen

4. december

Zumba fitness event

Hallen

5. december

Far-mor-barn h책ndbold

Hallen

26. december

Jule zumba event

Hallen

19. marts

Gymnastikopvisning

Hallenwww.snejbjergsgi.dk

3


aktiv samvær

BJERRELY FISKESØ OG MUSLINGEHUSET Tirsdag den 17. august 2010 indledte vi den nye sæson med at besøge Bjerrely Fiskesø med Muslingehuset.Vi var 83 medlemmer forsamlet. Sandt at sige så var vejrguderne os ikke venlig stemt. Det sjaskregnede. Det var faktisk lidt nedslående. Til alt held havde vi mulighed for at komme indendørs. I modsat fald havde vi sikkert været nødsaget til en aflysning.Vi fik os indrettet. Fik dækket borde og fik grillen opstillet under det store tagudhæng. Så var vi i det mindste i tørvejr. Vi startede med at spise de grillede pølser, de ristede brød og kartoffelsalaten, og der blev efterhånden en rigtig god stemning og snakken gik livligt. Et minus i arrangementet var, at det må have gået galt et eller andet sted i planlægningen, for vi kørte tør for både vin og øl. Heldigvis hjalp ejeren os ud af den kattepine. Men det er noget vi skal have op til diskussion for at undgå gentagelsestilfælde. En gåtur i de meget smukke omgivelser måtte desværre også aflyses. I stedet fortalte

4

ejeren af stedet Bjarne Vestergaard om stedets historie. Det er et gammelt brunkulsleje, hvor der i en forholdsvis kort periode blev gravet. Men det var ikke særlig rentabelt, for det var nødvendig at komme ned i 20 m´s dybde for at hente brunkullene, og det var et forholdsvis tyndt lag. Siden blev der etableret fiskesø i de gamle grave. Det er meget rent vand, der er i søen. Der er anlagt en meget smuk vandresti rundt om søen. Den må vi have til gode. Bjarne Vestergaard, der er tidligere mælkeproducent i Fjelstervang, overtog så stedet. Han fik opført Muslingehuset og et par andre bygninger, ligesom han indrettede et par udlejningsværelser i privaten. Det hele fremstår som et smukt hele, der er særdeles velholdt og rengjort. Absolut et sted, der er et besøg værd, og det blev vi også inviteret til. Nogle af vore medlemmer, som er medlemmer af harmonikaklubben spillede derpå dejlig harmonikamusik, afbrudt at kaffepause med hjemmebagt kage til.Vi sang nogle sange fra vor sangbog, før vi sluttede en trods alt dejlig og nærværende aften.

www.snejbjergsgi.dk


AKTIV SAMVÆR

Mediehuset Herning Folkeblad Tirsdag, den 14. september 2010 besøgte Aktiv Samvær Mediehuset Herning Folkeblad. 40 af vore medlemmer deltog i dette første af 2 arrangementer. (40 deltagere i 2. arrangement) Vi blev budt velkommen af tidligere chefredaktør Flemming Larsen, som også stod for rundvisningen. Vi startede på tredje sal i kantinen, hvor der var en betagende udsigt til den ene side til banegården, hotel Scandic, Knudmosebjerget, Multi-arenaen, MCH arena og den anden side af DGI huset. Så startede rundvisningen i det nye mediehus oppefra.Vi måtte erkende, at huset rummer ikke blot Herning Folkeblad, men rigtig mange andre aktiviteter, såsom radio- og fjernsynsstudie, reklamebureauet Konceptas, turistbureauet og et bibliotek. Efterhånden som vi passerede ned gennem afdelingerne forklarede Flemming Larsen, hvad der foregik de forskellige steder. Bl.a. fik vi oplyst, at Folkebladets trykkeri, selv om det var forholdsvis moderne, var nedlagt for kort tid siden og flyttet til 

OCM-trykkeriet i Ikast, og der indgik i et samarbejde med 3 andre virksomheder og havde en ejerandel på hver 25 %. Mediehuset står i dag for produktionen af ikke mindre end 31 lokalaviser, en mængde andre tidsskrifter bliver fremstillet (Vejdirektoratet, Nordea m.m.) og ekspanderede hele tiden ved overtagelse af andre virksomheder. Flemming Larsen redegjorde ligeledes for Folkebladets historie frem til i dag, hvor det fremstår, som et nyt og moderne Mediehus. Et hus som han var meget stolt af. Et hus som ved fremsynethed var uden gældsætning og derfor var meget konkurrencedygtig. Der var heller ingen planer om at ændre på udseendet af Herning Folkeblad, idet han mente, at mange dagblades overgang til mindre format var et udtryk for nedgang, og at de havde det utroligt svært i dagens medieverden. Vi ser fremtiden i møde med stor sindsro og optimisme sluttede Flemming Larsen af. Vi sluttede aftenen af med kaffe i mediehusets kantine, ligesom vi sang et par sange fra vor sangbog.

www.snejbjergsgi.dk

5


BADMINTON Vi er kommet godt i gang med den nye sæson, med mange nye ungdomsspillere, hvilket giver et frisk pust til træningen.

skal der tilmeldes via vores hjemmeside, se under online tilmelding hvilket træfstævner der er.

Vedr. fredagstræning for ungdom, der har vi været heldige igen i år at have 4 frivillige forældre til at hjælpe til om fredagen. Til trods for dette kan det ske, at vi bliver nød til at aflyse en gang i mellem, vi vil sende en mail rundt, så husk at se efter mails fra badminton.

Spillerne har fået en vejledning med hjem om dette, ellers kontakt klubben for mere info. Husk, vi har også i år fået tilskud fra Støtteforeningen, så vi håber mange af vores spillere vil tage ud til stævner.

Vi vil løbende melde ud om kommende arrangementer i klubben, dette vil blive gjort via e-mail og via opslag på vores hjemmeside, så husk at checke for nyheder. Vi er også startet op med stævner, dog er proceduren i år at ved stævner skal den enkelte spiller selv melde sig til, betale og klubben vil derefter (2 gange årligt) refundere klubbens tilskud.Ved træfstævner

Jakob og Morten

6

Seniorspillerne er også kommet godt i gang, men der er altid plads til flere, så har du lyst til en gang træning så mød op i hallen mandag kl. 19-21. Vi har stadigvæk flere baner ledige til motionister til en times spil om ugen, der er ledige baner både i hallen, Snejbjerg skole og Engbjerg skole. Mvh trænere og bestyrelsen

Så har Snejbjergs ungdomsspillere deltaget i sæsonens første stævne. Det var i Silkebog og med et flot resultat. Der var 2 spillere med: Morten Andresen og Jakob Kuhlmann. Sammen vandt de i U 15 C double og Jakob blev nr. 2 i single. Stort tillykke til begge.

www.snejbjergsgi.dk


byfest

Tak til

Snejbjerg

SNEJBJERG BYFEST Byfesten 2010 løb af stablen i dagene 19-22. august, og desværre valgte vejret lige netop i denne uge at vise sig fra den mindre pæne side, så både under forberedelsen og ikke mindst under selve byfesten blev vi ”udsat” for blæst og regn, som mere hører hjemme i november endaugust. Heldigvis udviste Snejbjergs borgere stor entusiasme og opbakning til alle aktiviteter, således at omsætningen blev den næsthøjeste i byfestens historie. Vi tillader os at tolke det som et bevis på, at Snejbjerg ønsker og vil have byfest, uanset hvad vejret byder os.

www.snejbjergsgi.dk

7


byfest

Årets byfest var jo igen en blanding af kendte og enkelte nye aktiviteter. Snejbjerg Fitness – den nye succesfulde afdeling under idrætsforeningen – bød ind med ”stærk mand konkurrence” for de unge om fredagen og de ”voksne” om lørdagen. Nogle friske personer meldte sig til at deltage, og så var der ellers underholdning for de mange tilskuere i sækkeløft, dækrulning, biltrækning osv. Således fulgte mere end 50 personer lørdagens udfoldelser i regnvejr! HYSS var vendt tilbage sammen med ”4 kolde fra kassen” begge som en nyhed lørdag aften. Denne satsning viste sig som en rigtig god ide med mange deltagere til begge aktiviteter, og dermed den bedste byfestlørdag aften i mange år. De øvrige mere traditionelle aktiviteter havde som sædvanlig, en rimelig pæn tilslutning. Der blev bagt mange pandekager torsdag eftermiddag af de kirkelige organisationer, der var mange løbere i aktion torsdag aften, og ligeledes havde Vin- og Whiskysmagning pæn tilslutning til nogle faglige kompetente indlæg. Gadefodbold havde prominent besøg, og mange gode oplevelser, som

8

burde deles af nogle flere deltagere. Jumping Disko er efterhånden blevet en hel institution under byfesten, og igen i år med rekorddeltagelse. Endelig havde den helt store aktivitet – Tour De Snejbjerg – næsten rekorddeltagelse trods silende regnvejr hele lørdag formiddag. Søndag sluttede byfesten med den traditionelle gudstjeneste forestået af sognets nye præst Mona Kjær Nielsen med fuldt telt. Vi vil derfor fra byfestgruppen gerne takke først og fremmest Snejbjergs borgere for at trodse vejret og møde så talstærkt op til alle aktiviteter. Det var ganske overraskende og imponerende i forhold til de bange anelser vi havde inden starten. En stor tak skal også gå til de mange, som valgte at bruge nogle timer på en vagt i diverse boder og ikke mindst til de mange som hjalp med gode forbindelser og praktisk arbejde før, under og efter selve byfesten. Uden al denne hjælp ville der ikke være en byfest

www.snejbjergsgi.dk

På byfestgruppens vegne Lars Jonsson Hans-Henrik Olsen Johannes Frandsen


byfest

Nyt blod til byfesten er nødvendigt Den nuværende byfestgruppe har nu siddet i en årrække. Det har givet mange timers fornøjeligt arbejde og rigtigt mange gode oplevelser. Som Georg Sørensen, MCH, nævnte forleden ved et foredrag, så får du selv meget igen, når du giver noget selv. Helt specielt har det været at arbejde så meget på tværs af de mange foreninger og grupper, der findes i Snejbjerg, det har givet mange lærerige oplevelser. MEN alting har sin tid, og vi føler nu, at vi er ved at løbe tør for ideer og brændstof. Den entusiasme, der er en absolut forudsætning for arbejdet, føler vi, er ved at være slidt op, samtidig med at vi føler vores egne ressourcer har været utilstrækkelige. Samtidig må vi også erkende at vores arbejde med at skaffe flere tovholdere, der kan tage et reelt ansvar for de forskellige ansvarsområder, ikke er lykkedes. Derfor er for mange opgaven havnet i vores lille 3-mandsgruppe, og af samme grund løst mindre tilfredsstillende. Vi har derfor valgt at stoppe i byfestgruppen for denne gang, inden vi brænder helt ud og overlade depechen til nogle nye personer. En lidt vemodig beslutning på baggrund af de mange gode oplevelser, men også efter vores vurdering nødvendig for at vi fortsat kan have en byfest i Snejbjerg Er du interesseret i bidrage med nyt blod kan du læse mere om opgave og ideer på www.Snejbjergsgi.dk/byfest

På den afgående byfestgruppes vegne Lars Jonsson Hans-Henrik Olsen Johannes Frandsenwww.snejbjergsgi.dk

9


FITNESS

10

www.snejbjergsgi.dk


FITNESSwww.snejbjergsgi.dk

11


fodbold

Træningstider

indendørs fodbold 2010/2011 nen o s æ s s dør Inden ter i uge 43 hold dit star er for ingstid er d herun

n Se træ

HUS

K at kont in g e nt e t dække r både en terårs/ forårss efæ son samt in dendør , s fodbold .

Træningstiderne er som følger: Lørdag

Fredag 18.15 - 19.00

U 13 Drenge

8.00 - 8.45

U6 Drenge & Piger

19.00 - 19.45

U 14 Drenge

8.45 - 9.30

U7 Drenge

19.45 - 20.30

U 17 Drenge

9.30 - 10.15

U8 Drenge

20.30 - 21.30

Herre Senior

10.15 - 11.00

U9 Drenge

11.00 - 11.45

U10 Drenge

11.45 - 12.30

U11 Drenge

12.30 - 13.15

U11 Piger

13.15 - 14.00

U13 Piger

14.00 - 14.45

U15 Piger

Piger U7-U10 er ikke nok og har derfor ikke ønsket tid.

BEMÆRK.....

Der vil blive aflyst træninger fordi hallen skal bruges til hjemmestævner i de andre sportsgrene. Så snart datoerne kendes lægges de på hjemmesiden.

12

www.snejbjergsgi.dk


fodbold

Kridtfolk søges – til fodboldafdelingen

Kan du sige ja til følgende: 1. Afse 2-3 timer 1 gang i måneden? 2. Nyder at gå rundt i den friske natur? 3. Vil gerne gøre en forskel for byens fodboldklub? 4. Vil hjælpe de 318 aktive spillere med at få streger at spille efter?

Så er det DIG vi søger til et fast team på 4 personer, som har ansvaret for opkridtning af baner hos Snejbjerg SG&I

Opgaven er simpel: 1. Du bliver fuldt oplært i at kridte baner (det er nemt og afslappende) 2. Der skal kridtes baner 1 gang i måneden, turnusordning som tager 2-3 timer 3. Kontakte den faste kontaktperson fra bestyrelsen, hvis der er problemer 4. Gå rundt på de grønne baner i den friske luft og nyde den midtjyske natur Vi sørger for at: 1. Du bliver behørigt oplært 2. En fast turnus ordning efter ønske (1 gang i måneden) 3. Kridtet bliver indkøbt og leveret 4. Kontaktpersonen har kontakten med kommunen, hvis det bliver nødvendigt

Kontakt Brian Nielsen for at høre mere om, hvordan du kan hjælpe fodboldklubben med blot 2-3 timer om måneden.

Kontaktperson vedr. baner hos Snejbjerg SG&I er: Brian Nielsen · tlf. 25 54 27 32 · mail: Brian_nielsen92@hotmail.com Vi ser frem til din henvendelse så vi stadig har streger at spille efter i Snejbjerg 

www.snejbjergsgi.dk

13


FÆLLESFORENINGEN

Tidligere

Fællesformænds Pokal På årets generalforsamling i april 2010 blev der, sædvanen tro, uddelt Unglederpokalen 2009. Pokalen er indstiftet af tidligere Fællesformænd og blev overrakt af Tidligere Fællesformand Johan Bækgaard.Vi havde modtaget flere gode indstillinger og tidligere Fællesformænd havde valgt denne indstilling. Gymnastikafdelingen vil gerne indstille Mette Schlosser. Mette har gennem en længere årrække været tilknyttet gymnastikafdelingen.

derigennem lagt grundlaget til, at alle vores gymnaster kan nyde godt af nye redskaber. Derudover er hun altid klar med en hjælpende hånd, hvis vi mangler det. Det er dejligt, at også unge mennesker vil give en hånd med i foreningsarbejdet. Det engagement og arbejdsiveren som Mette ligger for dagen, smitter af på alle som er omkring hende, og vi vil derfor gerne indstille hende til pokalen.

Mette har de seneste år været instruktør for vores funkpiger, og da vi i år stod og manglede en instruktør til juniorpigerne, var hun også klar til at give en hjælpende hånd der. Udover den aktive rolle som instruktør, har vi nydt godt af Mettes store engagement i bestyrelsen de sidste 3 år. Her har Mette bla. fungeret som vores fundraiser og har

14

www.snejbjergsgi.dk

Hilsen og tak fra Gymnastikafdelingen.


FÆLLESFORENINGEN

INDLÆG FRA TO DELTAGERE PÅ

UNG I FRONT

I Front Da vi sidste år blev konfirmeret, lå der et lykønkningskort fra Snejbjerg skyttegymnastik & idrætsforening. De ønskede tillykke med konfirmationen samt held og lykke fremover. De inviterede os til at deltage i DGI Midtjyllands Unglederuddannelse. Alt hvad vi skulle gøre var at ringe eller SMS til Kirsten Østergaard for at tilmelde os. Mødes for at lære Whau – dette kunne vi da kun sige ja til.Vi er ni unge fra Snejbjerg, der har tilmeldt sig. En fra håndbold, to fra svømning og seks fra gymnastik.Vi er sammen med andre unge fra forskellige foreninger i Midtjylland. Alle unge er fra 8. årgang. I Front giver os redskaber

til at sætte vores idéer i gang, og giver os masser af gode oplevelser undervejs. ”Det er fedt at have indflydelse på, hvad der skal ske, når vi hjælper til i diverse foreninger og være med til at give andre børn og unge nogle sjove oplevelser,” siger Maiken og Pernille, som er to af de unge, der har valgt at deltage i uddannelsen fra Snejbjerg. ”Gaven, der indeholder et kursus, gør en bedre til at være hjælpetræner. Det håber vi i hvert fald,” smiler Maiken og Pernille” Begge drager tre dage her i efterårsferien til Alhedehallerne i Frederiks, hvor de skal lære mange nye ting inden for DGI, sport, samspil, sammenhold og hvor de skal give den gas sammen med 25 andre unge.”

I Front · Opstartsmøde en aften i Bording · En aften i Snejbjerg Hallen om Snejbjerg SG&I · Tre dage i efterårsfeien i Alhedehallerne, Frederiks · Afslutning lørdag den 13. november på Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Alle dage er der sørget for transport og bespisning med mere.www.snejbjergsgi.dk

15


FÆLLESFORENINGEN

”I front er sjovt og det har givet os nye ideer.Vi har mødt andre unge fra andre foreninger, der deler vores interesse, til at blive bedre og til at få nye ideer til vores foreninger.Vi har fundet ud af, hvor meget, der ligger bag vores forening, og hvor meget vores foreningen tilbyder af sport, kultur og oplevelser.Vi glæder os, til de tre dages kursus i efterårsferien,” slutter Maiken og Pernille.

Deltagerne fra Snejbjerg Phillip B. Hansen Anne Mette Rohde Mathias Frahm Pedersen Anders Herlev Simon Skov Laura Kristensen Maiken Madsen Pernille Mølgaard Jesper Saarup Jensen

16

www.snejbjergsgi.dk


fællesforeningen

Snejbjerg SG&I afholdte Fællesbestyrelses møde den 11. oktober 2010.

En gang om året har vi i vor forening fællesbestyrelsesmøde - det er fællesformanden, forretningsføreren og alle gruppebestyrelsesmedlemmer - i år havde vi udvidet kredsen med nogle udvalgsmedlemmer - så ialt 54 deltog i mødet. På dagsordenen var blandt anden et nyt layout for vor fælles hjemmeside - nyt layout, men ikke mindst en hjemmeside, der sætter en nem redigering i højsædet - så vi kan blive endnu mere aktuelle. Vor webmaster Lars Jonsson står i spidsen for gruppen - men vi får også ekstern hjælp til at sætte den nye side op. Efter tidsplanen - skal den nye side rulles ud d. 10. januar 2011 - vi vil gerne være sikre på at nytårsløberne kan finde tilmeldingen og skrive deres resultater/ diplomer ud fra den kendte side. Herefter var der valg til blandt andet Hallens repræsentantskab og til Festudvalget bag Trænerlederfesten. Vi havde planlagt et indlæg med direktør Georg Sørensen, MCH Herning - der 

udover sit nuværende job er en kendt figur i foreningslivet - har været en meget aktiv leder i Hammerum - så indlægget fik titlen "Er idrætten vejen til succes?". Georg kunne blandt andet fortælle om, at han ikke kunne vise eksamenspapirer på lederuddannelser, kurser o.lign., men at hans ballast mange gange var erfaringer fra foreningslivet - som også kunne bruges i erhvervslivet. Han gav en række bud - på hvordan synliggørelse af mål, mod og samarbejde - giver resultater. Et indlæg som gav stof til eftertanke og en tanke om hvor mange muligheder man kan få ved at udføre et stykke frivilligt arbejde. Inden indlægget fik deltagerne en rundvisning i den nye multiarena - Jyske Bank Boxen - imponerende - Danmark nye nationalarena - med Georgs ord Vi tør det - vi gør.

www.snejbjergsgi.dk

17


gymnastik

TUMLASTIK – er du den næste instruktør?

Hver fredag formiddag kl. 10-11 er vi mange, der mødes i hal 2 til en times sjov, leg og hygge for både mor og baby. Barnets sanser og motorik stimuleres, og vi giver gode idéer til/ eksempler på, hvordan leg og bevægelse bliver en naturlig del af hverdagen. Sansning og bevægelse hænger uløseligt sammen. Man kan ikke sanse, hvis man ikke bevæger sig, og man kan ikke evæge sig, hvis ikke man bruger sine sanser. Det er uforpligtende ”kom og vær med” til 30,- pr gang (10-turs kort kan købes til 250,-) Der er hovedsagelig fokus på sjove og stimulerende sange og lege for baby, men der er også tid til øvelser, der styrker de muskler hos mor, som i særlig grad er blevet belastet ved graviditet, fødsel og ved at bære baby. Vi nyder det meget hver eneste fredag, hvor vi møder op med vores egne børn, men det får desværre snart en ende. Vores barsel slutter ved årsskiftet, hvor vi virkelig håber, at der er én eller 2 friske personer, som vil tage over. Holdet er godt besøgt, og der er en virkelig god stemning! Kunne det have din interesse, eller kender du en god kandidat, må du meget gerne kontakte os eller gymnastikforeningens bestyrelse.

Bibi Thousgaard & Mette Hesselund Bibi · 61664333 · thousgaard@email.dk Mette · 22479449 · mette-kenn@city.dk

18

www.snejbjergsgi.dk


gymnastik

sæsonopstart Så startede gymnastiksæsonen endelig, og sikke en start vi fik. Allerede i august startede de første hold op, men resten sluttede sig til midt i september. Vore 53 instruktører og hjælpere gør en fantastisk indsats på de 24 hold, der lige nu huser over 520 medlemmer. Har du endnu ikke meldt dig til, så smut forbi

www.snejbjergsgi.dk/gymnastik og meld dig på det hold, der passer dig.

Vi har hold lige fra Tumlastik og Downs, til Kom i form og Hockey m. et twist.

Gymnastikopvisning 2011 Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 19. marts 2011 til en fantastisk gymnastikopvisning. Mere info kan fås hos bestyrelsen eller i februar-udgaven af Sportsnyt.www.snejbjergsgi.dk

19


gymnastik

Zumba News Kom og vær med til en sjov og svedig Zumba lørdag og søndag. Har du lyst til at få gang i hofterne, danse til fantastisk musik, få pulsen op og stemningen i top, så kom til ZUMBA Fitness event i Snejbjerg Hallen. Instruktører: Anette Ø. Kristensen og Mette Schlosser

Søndag 7/11 fra 10-11 og/eller Lørdag 4/12 fra 10-11

Tilmelding ikke nødvendig.. Betal blot 20 kr. i døren.

Så ryster vi julegodterne af Tag din søster, veninde, kollega, nabo med til jule Zumba event i Snejbjerg Hallen. Vi danser julemaden af til fantastiske rytmer, får sved på panden, rytme i hofterne og stemningen helt i top.

Instruktører: Anette Ø. Kristensen og Mette Schlosser

Søndag den 26. december fra 10-11

Tilmelding ikke nødvendig.. Betal blot 20 kr. i døren.

20

www.snejbjergsgi.dk


håndbold

Velkommen til

håndboldsæsonen 2010/2011 Håndboldsæsonen er i gang, og Snejbjerg er fint repræsenteret i turneringerne. Herresenior sluttede sidste sæson med oprykning til 2. division – så det bliver spændende at følge holdet i den kommende sæson. U16-pigerne vandt sølvmedaljer ved landsmesterskaberne i Erritsø, som afslutning på en fin sæson. Vores U14 og U16 spillere var i juli 2010 i Ungarn for at spille håndbold. De havde en rigtig god tur. Det blev ikke til de mange

sejre, men de unge mennesker fik en oplevelse for livet, og mange af dem er klar til at tage af sted igen. I denne sæson har vi desværre et ”hul” på ungdomssiden.Vi kan ikke stille hold i U16/ drenge og piger, ej heller i U18/drenge og piger.Vi håber, det er et forbigående problem, og håber spillerne vender tilbage til Snejbjerg igen.Vi har hold for micro´er, U10 drenge og piger, U12 drenge og piger og for U14 drenge og piger. Så er der springet til herrer/dame senior. Et lille opråb: Skulle der gå én rundt, og have lyst til en trænertjans, mangler vi i denne sæson en træner til vores Damesenior I - serie 2. Giv lyd, hvis det er noget for dig, gerne til mail formand@snejbjerghaandbold.dk Snejbjerg Cup afholdtes for 24. gang i september 2010. Endnu engang har udvalget leveret et veltilrettelagt stævne med mange kampe. Tak til de frivillige hjælpere. I år har vi ikke haft mulighed for at afholde Håndboldskole.Vi mangler en styrmand til dette.Vi hører gerne, hvis du skulle have interesse i dette.Vi stiller naturligvis med baggrundsviden og hjælpere til afviklingen – men uden styrmand går det ikke.www.snejbjergsgi.dk

21


håndbold Som ovenfor nævnt, er der i en klub som Snejbjerg behov for frivillige hjælpere: Cupudvalget har behov for mange hjælpere ved afviklingen af Cuppen i september. Du kan være behjælpelig Med tidtagning ved kampene, hjælper på indkvarteringsstederne og til aftenfesten o.lign. Se på snejbjergcup.dk og meld dig under fanerne. Sponsorudvalget kan også bruge nye input/kræfter. Der arbejdes med gentegning og nytegning af sponsorater, sponsorpleje og udarbejdelse af turneringsplan 2 x årligt. Sportsudvalget afholder forskellige sociale arrangementer for ungdomsholdene.Vi har erfaring for, at forældrene er gode til at hjælpe med afvikling af disse. Tak for det.

været indbudt til et par kampe i IkastBrande Arena – og senest havde vi besøg af Line Jørgensen (HB) og Ingrid Ødegård (MÅL), der trænede vores U10 og U12 piger i 1 time, hvorefter de svarede på spørgsmål og gav autografer. Men hold øje med hjemmesiden www.snejbjerghaandbold.dk. Der ligger invitationerne, når vi får dem med oplysninger om, hvordan tilmelding/ billetter fås. Snejbjerg Håndbolds beståen afhænger af gode sportslige og sociale tilbud. Det kan lade sig gøre, når økonomien er dertil – derfor er Snejbjerg Cup og sponsorarbejdet meget betydningsfuldt for klubben. Velmødt til en god sæson 2010/2011 i Snejbjerg Håndbold.

Som et nyt tiltag har vi indledt klubsamarbejde med FCM Håndbold. Dette er endnu i opstartsfasen, men vi har

Bestyrelsen Snejbjerg SGI Håndboldafdelingen

Tjek håndboldafdelingens kampprogram på www.dhf.dk/DHF/Turneringer-Og-Resultater/Forening-Soegning.aspx (søg efter Snejbjerg) for aktuelle forhold.

22

www.snejbjergsgi.dk


håndbold

Senior Herrer - Tanker og optakt

sæsonen 2010/11

Da sæsonen 09-10 var færdigspillet, og resultaterne blev gjort op, var oprykningen til 2. division en kendsgerning for Snejbjerg. Jeg mindes fortsat den intense kamp mod SGI, Esbjerg, hvor vi sikrede os duksepladsen. Jeg har ofte stillet mig spørgsmålet, om holdet er stærk nok til at begå sig i 2. division, skal der forstærkninger til og hvis, hvem skulle man prikke til? Resultatet blev selvfølgelig, at jeg ville være min egen håndbold filosofi tro og tage udgangspunkt på de spillere samt træne med dem som vil Snejbjerg.Vores grundlæggende værdier - klubånd og personlig udvikling skal have første prioritet. Men vi ønsker også at vinde håndboldkampe, hvorfor vi er ved at skabe den træningskultur, der skal til, for at dette kan opnås. Med oprykningen af 2. holdet i Serie 1 og etablering af et 3. hold er organisationen ved at være på plads.Vi har plads til spillere på flere niveauer, både i toppen men også i bredden. Dette betyder meget for os i Snejbjerg. 1. holdstruppen er intakt. Næsten samtlige spillere har givet lovning på, at de vil spille for Snejbjerg også i næste sæson, desuden har spillertilgangen til første holdet har været betydelig. Thomas Bertelsen, Lars Gildberg, Simon Bjørkman samt unge 

talenter som Bjarke Stræde og Rasmus Bjerregård har betydet, at vores bredde på holdet er blevet kraftig forøget. Opstarten var i uge 30 – allerede på det tidspunkt kunne man mærke en anderledes intens stemning til træning. Det at kunne få lov til at spille 2. division gjorde, at intensiteten blev højere. Efter de første ugers træningspas skulle vi den 21-22.08. spille træningskampe mod Hk Århus Nord, Viby og Himmelev. Resultatet af kampene blev, at vi tabte knebent til Århus HK – tabte med 6 mod Viby og vandt med 10 mål over Himmelev. Efter yderligere nogle ugers træning drog vi fredag den 03. september til det traditionsrige Fregat Cup stævne i Ebeltoft.Vi lagde ud med at spille mod Virum, og kunne efter en underlig kamp trække os sejrrigt ud af kampen med en sejr på 26-20. Dernæst skulle vi møde FIF. Efter skiftende føringer måtte vi desværre se en sejr på få minutter forvandle sig til et nederlag efter uheldigt spil i de sidste minutter. 17-18 stod der på måltavlen efter 2 x 25 min. Lørdag aften stod der socialisering på programmet, en væsentlig del når man spiller i Snejbjerg. Efter en dejlig og hyggelig aften stod der søndag morgen atter kamp på programmet.

www.snejbjergsgi.dk

23


håndbold

Vi tilspillede os en del chancer i første halvleg, som desværre blev misbrugt og i anden halvleg ebbede kræfterne så ud – nederlaget blev på 11-22. Efter denne rædselsfulde kampe havde vi aftalt at vi i den sidste kamp ville rejse os og kæmpe til det sidste. Men det var lettere sagt end gjort, et hav af tekniske fejl gjorde at vi midt i anden halvleg var bagud med 14-22. Med et ændrede kampen sig fuldstændig - pludselig begyndte vi at score på vores chancer og lukkede fuldstændigt af i forsvaret. Dette medførte, at vi efter kampen kunne se resultatet 22-22 på måltavlen. Flot afslutning af kampen. Søndag den 12. september spillede vi træningskamp hjemme i Snejbjerg hallen mod Brabrand. Efter en katastrofal start, hvor vi var bagud med 1-8 efter 15 minutters spil, kæmpede vi os tilbage og kom foran med 24-22 med 1 ½ minut igen. 24

Desværre fik vi en udvisning i mod os til sidst, hvilket gjorde at vi spillede uafgjort 24-24. ”Landsbyens” hold er ved at tage form. Resultaterne i træningskampene har vist, at vi er ved at være der, hvor vi skal, vi har nu 14 dage, hvor vi skal pudse det sidste af i træningslokalerne, inden det går løs i weekenden 25-26.09. på udebane mod Lemvig. Vi er klar over, at vi står foran en vanskelig opgave til næste år, og vil løbe ind i nogle nederlag, dog vi vil tage kampen op og slås for hvert point.Vi får brug for Jeres opbakning og støtte, hvis missionen om overlevelse i 2 divisionen skal lykkes. Vel mødt i Snejbjerg Hallen.

www.snejbjergsgi.dk

Med venlig hilsen Erik Hinrichsen Cheftræner


håndbold

Far-mor-barn håndbold Endnu engang indbyder Snejbjerg Håndbold de mindste børn, der endnu ikke er startet i 0. klasse, til far-mor-barn håndbold. "Træningen" består af en masse leg, både med og uden bolde, der vil være aktiviteter for alle aldre. Træningen foregår i Snejbjerg Hallen på følgende datoer: Søndag den 24-10-2010 kl. 10.00-11.00 Søndag den 14-11-2010 kl. 10.00-11.00 Søndag den 05-12-2010 kl. 10.00-11.00 Der vil være et deltagergebyr på 100 kr. pr. barn. Beløbet dækker ovennævnte tre træninger, yderligere tre træninger i begyndelsen af år 2011 samt en T-shirt. Tiderne for år 2011 vil blive meddelt ved årsskiftet via hjemmesiden.

Der er online-tilmelding via hjemmesiden. Hvis man ønsker at prøve far-mor-barn håndbold, er man velkommen til at møde op i Snejbjerg Hallen og "snuse" til arrangementet.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Gitte Risom på telefon 29 45 20 44 eller Lise Jensen telefon 20 67 96 04. Velmødt! Snejbjerg Håndboldwww.snejbjergsgi.dk

25


håndbold

Dansk Håndbold Forbunds Håndboldkaravanen var i Snejbjerg den 18. august 2010. Snejbjerg og Engbjerg skoler stillede med 130 elever fra 3. og 4. klasse. En god, sjov dag for alle børn, hjælpere og voksne.

26

www.snejbjergsgi.dk


h책ndboldwww.snejbjergsgi.dk

27


Håndboldbesøg fra FCM Klubsamarbejdet

28

www.snejbjergsgi.dk


Tirsdag den 7. september 2010 havde Snejbjerg Håndbold besøg af 2 FCM-spillere Der var 23 spændte U10 og U12 piger, som skulle trænes af Line Jørgensen og Ingrid Ødegaard. Pigerne havde et program med ”hjemmefra”, så timen gik rigtig hurtig. Der blev trænet lidt angreb, og vores målmænd fik ”specialtræning”. Efter træning var der saft i restauranten, og vores piger havde forberedt spørgsmål til Line og Ingrid, som de villigt svarede på. Derefter var der autografskrivning på bolde, trøjer, sko og arme. Alt i alt en hyggelig og anderledes aftentræning.www.snejbjergsgi.dk

29


SENIOR SPORT

Landsmestre i kroket Kroket/seniorsport har fået et hold Landsmestre. Ved landsmesterskab for hold i Vildbjerg deltog Bo Karstoft, Jørn Vestergaard, Niels Videbæk og Chr. Madsen. Alfred Hansen har også deltaget i turneringen i sommerens løb. Holdet blev landsmestre i A2 rækken.

Niels Videbæk, Jørn Vestergaard, Alfred Hansen, Bo Karstoft, Bent Pedersen, Niels Chr. Nielsen, Tonni Knudsen, Kristian Østergaard og Kjeld Christensen, fraværende var Chr. Madsen.

Desuden deltog A1 ved landsmesterskabet i Vildbjerg. Holdet bestod af Niels Chr. Nielsen, Tonni Knudsen, Kjeld Christensen og reserven Bent Pedersen. Chr. Østergaard har spillet på holdet i turneringen. Det blev til en 3. plads.

Ved landsmesterskab for par i Sig deltog Bent Pedersen og Niels Chr. Nielsen, hvor det blev til en 2. plads. Det er meget tilfredsstillende at vi med så mange spillere kunne deltage i de afsluttende turneringer, idet vi jo også har deltaget i landsdelsmesterskaberne med flere hold. Kroket Seniorsport Kjeld Christensen

petanque Ved amtsmesterskabet i petanque, som blev afholdt i Gullestrup den 19. september, blev B-rækken vundet af Snejbjerg. Vinderholdet( fra venstre): Else Hinrichsen, Rita Fisker, Ragnhild Simonsen, Peder Hjøllund, Svend Erik Fisker.

30

www.snejbjergsgi.dk


Teater

Refrænfabrikken Snejbjerg Amatørteater har i de sidste 11- år hvert år "fortalt" en historie i Kirkely. I år var det en fortælling om en af Danmarks mest produktive sangtekstforfattere. Manden som skrev den danske tekst til Jens Hansen Bondegård, Bjældeklang, En dejlig dag, Så længe skuden kan gå..... det blev til mere end 500. Du finder også signaturen i Lystige viser eller Spejdersangbøgerne. Otto Georg Leisner - radio- og TV-underholdningsvært gennem en menneskealder. Pladeparaden eller Fup eller Fakta Otto var der altid med sin positive livsholdning - som vi stadig kan lære af.www.snejbjergsgi.dk

31


snejbjerg svømmehal Normale åbningstider Tirsdag Onsdag Lørdag Søndag Søndag

19.15-20.45 20.00-22.00 (kun svømmere) 09.00-11.00 08.00-09.00 (kun svømmere) 09.00-12.00

Saunaerne er åbne i forbindelse med offentlige åbningstider, men lukker 15 min. før. Vippen er periodevis åben i forbindelse med offentlig åbning – følg livredderens anvisninger Billetsalget stopper 30 min. før, og der fløjtes op 15 min. før lukketid. Priser: Børn (under 5 år) Børn og pensionister

gratis Enkelt billet 10-turs-kort

10 kr. 70 kr.

Voksne (fra 15 år)

Enkelt billet 10-turs-kort

15 kr. 120 kr.

Svømmehallen holder lukket (alle dage incl.): 23. december 2010 - 2. januar 2011 (juleferie) 12. februar 2010 - 20. februar 2010 (vinterferie)

Husk at der er svømmedisko torsdag d. 17. februar 2011 kl. 17-20 læs mere i næste nummer af sportsnyt, som kommer i starten af februar!

www.snejbjergsgi.dk/svomning

32

www.snejbjergsgi.dk

Sportsnyt November 2010  

Sportsnyt november 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you