Page 1

Maj 2015

Modtager af årets pokaler 2014

UNG LEDERPOKAL 2014 Philip Hansen

LEDERPOKAL 2014

Lars Jonsson

se mere side 4-6

Nyhed - Volleyball – se www.snejbjergsgi.dk/volleyball


Udgiver:

DET SKER I SNEJBJERG

Snejbjerg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I)

Kontaktpersoner: Fællesformand Dorthe Poulsgård Krogstrupvej 18 Tlf. 20 20 09 14 dorthe.johs@mail.tele.dk Trykning: ReklameTryk Herning Tlf. 97 14 14 55 www.reklametryk.dk Borgerforeningen: Leif Hesselvig Munkgårdkvarteret 353, 7400 Herning Tlf. 97 16 84 96 lhe@snejbjerg-bf.dk Tennis: Poul Erik Henriksen Amalievej 2 Tlf. 97 16 80 08 tennis@snejbjergsgi.dk Amatørteater: Jørgen Rasmussen Toftbjerg 43 Tlf. 97 16 81 87 toftbjerg43@mail.dk

Forretningsfører/ Økonomi Carsten Thybo Solbjerg 20 Tlf. 97 16 82 38 fam.thybo@fibermail.dk Badminton: Jonas Hansen Vestergade 6 7400 Herning Tlf. 41 81 96 66 info@sport-net.dk Cykelmotion Svenn Vind Munkgårdkvarteret 115 Tlf. 20 71 20 66 datavind@hotmail.com Fitness: Kirsten Isager-Nielsen Solbjerg 75 · Tlf. 61 77 24 42 isager75@gmail.com Aktiv Samvær: Kjeld Christensen, Hvedemarken 5. Tlf. 97 16 16 10 bodil.kjeld@info.dk

Sportsnyt udgives 4 gange årligt af Snejbjerg Skytte-,

Forretningsfører/ Sekretær Birgitte Baden Steffensen Syrenparken 8, Snejbjerg 7400 Herning Tlf. 29 26 35 51 birgittebaden@gmail.com Fodbold: Carsten Nielsen Ørskovvænget 53, Snejbjerg 7400 Herning Tlf: 25 37 10 34 carstendyrbye@gmail.com Skydning: Niels Kjær Gødstrupvej 17 Tlf. 97 16 85 46 nkk@hflc.dk Gymnastik: Mette S. Tidemann Toustrupvej 59 Tlf. 28 91 96 28 Mette21b@yahoo.dk Håndbold: Bestyrelsesmedlem Karsten Mæng Stenbjergkvarteret 30 7400 Herning Tlf. 50 94 41 80 karsten@snejbjerghaandbold.dk

Motion: Jens Peder Mikkelsen Sydgaden 15 st. tv. Tlf. 40 46 38 77 tulsen@youmail.dk

Senior Sport: Jens Fløe Snejbjergvej 39 Tlf. 97 16 40 57 ijf@hkcpost.dk

Støtteforeningen: Erik Larsen Solbjerg 13 el@boconcept.com

Svømning: Jeppe Jonsson Agerbjerg 97 Tlf. 97 16 20 22 jeppe@familien-jonsson.dk Sportsnyt Michael Rasmussen Krogstrupsvej 25 Tlf. 96 29 32 12 sportsnyt@snejbjergsgi.dk

Opstart, sommermotion (voksne) - svømning

6. maj

Opstart strandklar -svømning

19. maj

HBC spil – Bankocentret, Smedegade

20. maj

Gratis hjertestarterkursus - svømning / Trygfonden

20. maj

Rundvisning i ”Pulsen”, kl. 17.00

14. juni

Sygehuset Rundt/Klovneløb

19. juni

Hollands Bingo – Bankocentret, Smedegade

29. juni

Start AquaCamp -svømning

2. juli

HBC spil – Bankocentret, Smedegade

21. juli

HBC spil – Bankocentret, Smedegade

5. august

Hollands Bingo - Bankocentret

16. august

Åbent bassin -svømning

17. august

Online tilmelding åbner - svømning

Stof til næste nummer bedes afleveret senest den 3. juli 2015 til:

Gymnastik- og Idrætsforening

sportsnyt@snejbjergsgi.dk

(SSG&I), samt afdelingerne

Bladet udkommer den 1. august 2015

herunder.

2

4. maj

www.snejbjergsgi.dk

Find mere info på www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 3


DET SKER I SNEJBJERG

DET SKER I SNEJBJERG

INDSTILLING VEDR. LEDERPOKAL 2014 Snejbjerg SG&I har siden 1971 hvert år uddelt en lederpokal. Lederpokalen tildeles en leder (bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem, træner, instruktør, holdleder) som gennem en årrække har ydet et stort stykke arbejde for foreningen. Årets modtager startede i klubben tilbage i 1986 , til familiesvømning med sin Far. Senere har han så prøvet andre sportsgrene af, eksempelvis håndbold og sejlads, og det blev ”det våde element” der vandt, idet han stadig er en ivrig svømmer og også interesserer sig for sejlads, hvilke 2 sportsgrene man kan sige går fint i spænd med hinanden. Da han blev gammel nok til det, blev han hjælpeinstruktør og billetsælger i Snejbjerg svømmehal. Hans store interesse for at undervise, suppleret med en del svømmeinstruktørkurser, gjorde at han også blev en dygtig instruktør, hvilket rigtig mange børn fra Snejbjerg og omegn har nydt godt af. Da han blev 18 år, bestod han livredderprøven 1. gang, og har nu taget den i 15 år og har haft mange vagter i svømmehallen, hvor vi stadig kan træffe ham iført den røde trøje og fløjte.

4

I ungdomsårene gennemgik han en ungdomslederuddannelse, arrangeret af Herning Kommune og Idrætsrådet. Denne uddannelse var møntet på, at han skulle træde ind i bestyrelsen, og vi har nu nydt godt af hans store engagement i bestyrelsen i rigtig mange år, hvor han er en ildsjæl, som trækker et utroligt stort læs. Igennem tiden, har han gjort sig fortjent til både ungdomsleder pokalen i Snejbjerg og en Nordeapris på 5.000 kr. Han lægger en utrolig stor energi i de ting han kaster sig over, både svømmeklubben og SSG&I. Tilbage i 2003 var han sammen med et par andre unge mennesker, foregangsmand til at ”genoplive” byfesten i Snejbjerg, og var med i styregruppen og med på alt det praktiske på pladsen i flere år. Han har ”fingeren på pulsen” med IT, både i svømmeklubben og som webmaster for SSG&I Som IT- ansvarlig for svømmeklubben, er han utrolig god til Conventus, lægger nyhedsbreve ud, både på hjemmesiden og

www.snejbjergsgi.dk

Modtager af lederpokal 2014, Lars Jonsson

Facebook, tager masser af billeder og film under vand, hvilket vi mener, er med til at skaffe nye medlemmer og holde ”svømmetagene” i gang i klubben. Han er god til at søge midler hjem til klubben, hvilket blandt andet har givet os en hjertestarter til Snejbjerg by og en hjertestartertræner til undervisningsbrug. Det er også blevet til et førstehjælpsinstruktørkursus, som har gjort ham i stand til at afholde kurser i livreddende førstehjælp og brug af hjertestarter, hvor der er afholdt flere kurser i byen.

at han har kørt rigtig mange livreddere igennem den årlige eksamen i svømmehallen, både her og i andre byer. Han er foregangsmand for rigtig mange nye tiltag, hvilket er utrolig vigtigt, for at holde liv i svømmeklubben. Snejbjerg Svømmeklub mener at Lars Jonsson er en kapacitet, som er til gavn for hele SSG&I, og vi indstiller ham derfor til at modtage lederpokalen i 2015. Snejbjerg SG&I ønsker Lars Jonsson tillykke med årets lederpokal 2014.

Han har også tilegnet sig et livredderdommerkursus, som har udmøntet sig i,

www.snejbjergsgi.dk 5


DET SKER I SNEJBJERG

INDSTILLING TIL UNGLEDERPOKALEN Philip Hansen startede i tidernes morgen med selv at spille håndbold i Snejbjergs små rækker.

SNEJBJERG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Organiseringen af Snejbjerg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening I forbindelse Organiseringen med generalforsamlingen denS16. april Snejbjerg SG&I tidligere   fælOrganiseringen   Organiseringen   af  Sanejbjerg   f  aSf  nejbjerg   Snejbjerg   kytte-­‐,   Skytte-­‐,   Skytte-­‐,   Gi ymnastik-­‐   Gymnastik-­‐   Gymnastik-­‐   og  oIdrætsforening   g  otrådte Ig   drætsforening   Idrætsforening       lesformand Carsten Siggård og forretningsfører Karin Svendsen tilbage. Fællesbestyrelsen I  forbindelse   I  forbindelse   I  forbindelse   med  mged   eneralforsamlingen   med   generalforsamlingen   generalforsamlingen   den  d1en   6.   den   a1pril   6.  1a6.   ipril    Sanejbjerg   pril   i  Snejbjerg   i  Snejbjerg   SG&I   SG&I   trådte   SG&I   trådte   trådte   idligere   tidligere   tidligere   fællesformand   fællesformand   fællesformand   Carsten   Carsten   Carsten   består nu af: Siggård   Siggård   Siggård   og  forretningsfører   og  oforretningsfører   g  forretningsfører   Karin   Karin   SKvendsen   arin   Svendsen   Svendsen   tilbage.   tilbage.   tilbage.   Fællesbestyrelsen   Fællesbestyrelsen   Fællesbestyrelsen   består   består   bnestår   u  anf:  u  nau   f:  af:  

Philip blev målmand og har spillet med helt op til og med U18, hvor han derefter valgte at prioritere sin skole og uddannelse højere. Han brændte dog stadig for håndbolden og tog nogle træner-kurser. Philip fik lysten til at prøve det af i praksis, og vendte tilbage til Snejbjerg Håndbold, hvor han blev hjælpetræner samme år.

komme til deres kampe og guide dem fra sidelinjen, og er utrolig vellidt blandt børnene. Philip har formået at vende titlen som målmand til noget godt, og ikke bare en plads, der skal udfyldes på holdet.

Han fik sin debut hos U14-piger, som hjælpetræner. Han er meget engagereret og en ildsjæl for pigerne. Møder altid godt forberedt op og har mange planer og ideer for deres træning. Han er god til at guide dem og få dem til at yde det maksimale, når kampene fløjtes i gang og det virkelig gælder. P.t. har trænerteamet formået at føre pigerne op i 2. division, hvor de ligger i toppen af tabellen.

Ud over træningen ved pigerne og målmændene, har han også formået at hjælpe til hos U12-drenge, da det er en stor årgang, og samtidig vil Philip gerne prøve sin teorier og erfaringer af.

Ved siden af pigernes træning, gør han brug af sin målmandserfaring. Han kører træning for U10-U14 piger/drenge’s målmænd en gang om ugen, hvor de alle har intensiv træning med ham. Til disse timer er han også utrolig godt forberedt. Han følger op, ved at 6

                Dorthe Poulsgård Baden Dorthe   Dorthe   Dorthe   Poulsgård   Poulsgård   Poulsgård   Birgitte Birgitte   Birgitte   Birgitte   Baden   Baden   BSteffensen   aden   SSteffensen teffensen   Steffensen   Carsten   Carsten   Carsten   TCarsten hybo   Thybo   T   hybo     Thybo   Fællesformand   Fællesformand   Fællesformand   Forretningsfører   Forretningsfører   Forretningsfører   Forretningsfører   Forretningsfører   Forretningsfører   Fællesformand Forretningsfører Forretningsfører (Sekretær)   (Sekretær)   (Sekretær)   (Økonomi)   (Økonomi)   (Økonomi)   (Sekretær) (Økonomi)      

    Fællesbestyrelsen   Fællesbestyrelsen   Fællesbestyrelsen   udgør   udgør   suammen   dgør   sammen   sammen   med  mformændene   ed   med   formændene   formændene   for  aflle   or  faor   lle   fdelingerne   alle   afdelingerne   afdelingerne   formandsskabet. formandsskabet. formandsskabet. Fællesbestyrelsen udgør sammen med formændene for alle afdelingerne formandsskabet.

Dette har bevirket, at Philip har ønsket at få sit eget hold til næste års sæson.Vi kan kun give ham den bedste opbakning, og mener uden tvivl, at han kan klare denne opgave. Han har derfor fået sit eget hold – nemlig U12-drenge.

Fællesformand

Fællesformand Fællesformand   Fællesformand         Forretningsfører   Forretningsfører   Forretningsfører   (Økonomi)   (Økonomi)   (Økonomi)        

Forretningsfører (Økonomi) Forretningsfører Forretningsfører   Forretningsfører   (Sekretær)   (Sekretær)   (Sekretær)   Forretningsfører (Sekretær)

AkPv AkPv   Samvær   AkPv   Samvær   Samvær   Aktiv Samvær Amatørteater   Amatørteater   Amatørteater   Amatørteater Badminton   Badminton   Badminton   Badminton CykelmoPon   CykelmoPon   CykelmoPon   Cykelmotion Fitness   Fitness   Fitness   Fitness Fodbold   Fodbold   Fodbold   Fodbold GymnasPk   GymnasPk   GymnasPk  

Gymnastik Håndbold Håndbold   Håndbold   Håndbold MoPon   MoPon   MoPon   Motion Senior   Senior   Senior   Sport   Sport   Sport   Senior Sport Skydning   Skydning   Skydning  

Derfor mener vi, at Philip Hansen har gjort sig fortjent til at være årets Ungdomsleder. Snejbjerg Håndbold

www.snejbjergsgi.dk

Svømning Svømning   Svømning   Skydning Tennis   Tennis   Tennis   Svømning  

 

 

Tennis

www.snejbjergsgi.dk 7


SNEJBJERG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

BRUGERGRUPPEN BRUGERGRUPPEN INVITERER:

FORMANDSSKIFTE I SNEJBJERG SG&I 2½ begivenhedsriges år er gået, 2½ der har givet en indsigt i hvor meget frivilligt arbejde der ligges i Snejbjerg SG&I. Tak til alle: bruger, træner, leder mfl. for jeres bidrag. Et stort tillykke til den nye ledelse, et stærkt team, der vil give Snejbjerg SG&I et stort skub fremad.

Rundvisning i ”Pulsen”. Onsdag den 20.5.2015 kl. 17.00. Onsdag den 20.5.2015 er der mulighed for den sidste rundvisning i ”Pulsen” – Snejbjergs nye Skole og haller. C.C.Contractor vil vise rundt. Der er begrænset deltagerantal på 75 personer, så skynd dig at melde til enten på Snejbjerg SGI´s hjemmeside eller på mobil 24405448 (Lene Overgaard) dog senest mandag den 18.5.2015.

Med venlig hilsen Pris: 50kr. Betaling kontant på dagen. Tidligere Fællesformand Carsten Siggaard

Med venlig hilsen Brugergruppen for PULSEN.

BRUGERGRUPPEN VED ”PULSEN”. Husk at det stadig er muligt at komme med forslag til fælles tiltag i forbindelse med vores nye Kraftcenter – PULSEN. Vi er en dynamisk gruppe, med repræsentanter fra både skole, hal og borgere. Har du lyst til at deltage i gruppen, så tøv ikke.Vi holder møde ca. 1 gang i kvartalet. Eneste krav for ”optagelse” i gruppen er, at du bor enten i Snejbjerg eller i omegnen. Se på Snejbjerg SGI´s hjemmeside, hvem gruppemedlemmerne er. Med venlig hilsen Brugergruppen for PULSEN. Carsten Siggaard ønsker Dorthe Poulsgård tillykke med valget som ny fællesformand for Snejbjerg SG&I.

8

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 9


HALFEST

SNEJBJERG HALLEN Årsmøde den 25. marts 2015

VI KOM I MÅL – FEST LØRDAG DEN 24. OKTOBER Lad os fejre at Snejbjerg har indsamlet 4 mio. kroner til multihallen

û

Sæt kryds i kalenderen allerede nu

Snejbjerg hallens repræsentantskab holdte årsmøde den 25. marts 2015 hvor der var genvalg til Mikael Yde som formand og Hans Henrik Olsen som næstformand for repræsentantskabet. Til hallens bestyrelse var der genvalg til Jan Nørgaard og Michael Rasmussen blev valgt ind i stedet for Inge Kofod der ikke ønskede at genopstiller. Snejbjerg hallens bestyrelse har herefter konstitueret bestyrelsen som følger: Formand – Steen Jensen Næstformand – Mikael Yde Kasserer – Hans Henrik Olsen Sekretær – Michael Rasmussen Bestyrelsesmedlem – Jan Nørgaard

Nyt fra Fodbold Cykel Rally fodboldgruppen fredag den 19. juli 2015! Nyhed; I år med flere aldersopdelte klasser med spændende præmier pr klasse. Så kom og cykel det du kan og har lyst til i tidsrummet kl 16.30 – 18.00. Som tidligere vil der igen i år være lodtrækningspræmier til dem som vælger at sponsorere de gæve cyklister, og som altid går overskuddet til ungdomsfodbolden i Snejbjerg. Så sæt kryds i kalenderen og mød op til et hyggelig arrangement for hele familien. Cykel Rally udvalget

10

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 11


BADMINTON

BADMINTON

KOMMUNEMESTERSKABER I denne sæson (januar 2015) har vi som noget nyt afholdt DGI´s kommunemesterskaber i badminton for Herning og Ikast/Brande kommuner for både ungdom og senior. Det var første gang vi skulle afvikle stævnet fuldstændigt elektronisk via DGI´s Cup 2000 program til stævneafvikling og med hjælp fra Karin Hansen fra DGI gik det helt uden proble-

mer. Snejbjerg var den største deltagende klub ikke mindst på grund af den store opbakning fra vores seniorafd. I seniorrækken tog Snejbjerg sig således af samtlige præmier, mon de havde luret det var special-øl der stod på præmiemenuen. På ungdomssiden var der også mange fine resultater for Snejbjerg spillere. Herunder et udsnit at medaljevinderne.

Når SportsNyt udkommer har vi også afholdt sæsonafslutning med natminton for alle ungdomsspillere. Den sidste træning foregår således fra fredag kl. 16:00 til næste morgen kl. 07:00. Der vil være forskellige sportslige og sociale aktiviteter på programmet og en masse hygge. For de som ikke kan holde sig vågne er hal 2 reserveret til sovesal. Det er også her vi siger farvel til vores to ungdomstrænere Morten og Jakob, som begge ønsker at bruge kræfterne på deres studier. Tak for indsatsen de seneste 2 år. Vi arbejder i bestyrelsen på at finde en løsning til næste år, men mangler frivillige kræfter til at tage del i bestyrelsesarbejdet. Er der blandt SportsNyt´s læsere en eller flere som gerne vil stille sig til rådighed, bedes i kontakte Jonas Hansen på tlf. 4181 9666 eller e-mail. info@sport-net.dk. For motionisterne slutter sæsonen i uge 18 men der er igen i år mulighed for at spille videre i maj og juni for 300 kr. Tilmelding via hjemmesiden www.snejbjergsgi.dk/badminton. Vi vil i bestyrelsen gerne sige tak for denne gang og ønsker den nye bestyrelse god vind med badmintonafdelingen. På bestyrelsens vegne. Dorte Grønbæk

12

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 13


MOTION

MOTION

Sygehuset Rundt / Klovneløbet I 2013 og 2014 har Snejbjerg Motion afviklet motionsløbet: ”Sygehuset Rundt”. Her har man på 6 eller 10 km ruter fået mulighed for at komme ud omkring det store sygehusbyggeri i Gødstrup. Sidste år løb deltagerne gennem innovationsstalden, hvor man kunne se, hvordan en fremtidig sengeafdeling kommer til at se ud.

Desuden bliver der en 10 km rute, hvor start og mål er ved Engbjergskolen. Deltagerne kommer ud omkring det nye sygehusbyggeri – og får samtidig set nogle af de nye veje ved motorvejen. Vær med til at støtte en god sag og samtidig have en sjov dag med familie og venner. Mød op på Engbjergskolen

De to foregående år er løbsgebyret gået ubeskåret til indsamlingen til ”Projekt multihal Snejbjerg”, men i år har vi valgt at støtte en god sag til fordel for danske hospitalsklovne og vil afholde:

Søndag den 14. juni 2015 kl. 11.00. Pris 60 kr.

KLOVNELØB Det bliver et løb, som afvikles i samarbejde med Danske Hospitalsklovne. Der bliver 3 ruter at vælge imellem. En 3 km rute som følger Danske Hospitalsklovnes anvisninger. Ruten bliver tilgængelig for alle. Der løbes på stisystemer og små veje lige omkring Engbjergskolen. Der bliver en 6 km rute, hvor deltagerne løber/går du til sygehusområdet og tilbage til Engbjergskolen.

14

Der udleveres røde næser og medaljer til alle deltagere. Lokale sponsorer har gjort det muligt for os at servere frugt, pølser, brød, øl og sodavand GRATIS til alle deltagere efter løbet. Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig på vores hjemmeside: www. Snejbjerg-motion.dk. Hilsen Snejbjerg Motion

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 15


FITNESS Åbningstider – også i juli måned Hver dag fra kl. 5.30 – 22.00 Indmeldelse Hver tirsdag kl. 18.00 – 19.30 I centret – med indgang fra mellemgangen v/ hal 2 og mod de nye haller. I juli måned bedes du kontakte Kirsten Østergaard på mobil nr. 40 57 01 70 og aftale nærmere. Du kan sagtens blive medlem også i juli måned.

TENNIS

Priser: 3 måneder: 480 kr. 6 måneder: 900 kr. 12 måneder: 1.600 kr. Ind/genindmeldelsesgebyr: 100 kr. Har du lyst til at få en prøvetime i centret eller en prøvetime i spin-cycling – så kontakt Kirsten Isager på isager75@gmail.com I juli måned holder vores spin-instruktører og instruktørerne i centret en velfortjent ferie. Men centret er åbent hver dag, så du har mulighed for at træne når det passer dig.

Årsmøde i Snejbjerg Fitness Snejbjerg Fitness afholdte årsmøde den 5. marts 2015 i Snejbjerg Hallen. Der mødte ca. 15 medlemmer op – tak for opbakningen. Årsmødet blev afviklet i god ro og orden. Per P og Kirsten Østergaard var på valg. Per P ønskede ikke genvalg. Kirsten Østergaard blev genvalgt og Jesper Niemand blev valgt ind i bestyrelsen. Under eventuelt var der ros fra de fremmødte medlemmer over at centret var lyst, rent og med en god stemning. Centrets instruktører er rigtig gode til at tage i mod medlemmerne. Samtidig var der ros, fordi Fitness havde investeret i nye brusere både i dame- og herre-omklædningen. 16

Opgaver som bestyrelsen bør arbejde med: færre på spin –holdene. Hvad kan man gøre for at få holdene fyldt? Hvordan kan vi udbrede kendskabet til Extremfit?. Bestyrelsen er begyndt at arbejde med de input, som kom på generalforsamlingen. Bestyrelsen i Snejbjerg Fitness Nyt: Morgen spin hver onsdag morgen kl 6-7 ved Vivi.

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 17


GYMNASTIK Snejbjerg Gymnastikforening takker for en god sæson 2014/2015. Sæsonen 2014/2015 har budt på rigtig mange gode timers gymnastik for både børn og voksne, men den har i den grad også budt på udfordringer. Overgangen til vores fantastiske nye multihal bød på forsinkelser, aflysninger, hold der lukkede, hold, der måtte flytte steder og tider og generelt manglende information omkring situationen. Et STORT TAK skal lyde til alle vores fantastiske instruktører og hjælpere. De gør et helt fantastisk stykke frivilligt arbejde og Snejbjerg Gymnastikforening var INGENTING uden dem! Tak fordi I har holdt fast og fået sæsonen til at kører trods udfordringerne. Til gymnaster og forældre vil vi sige tak for denne sæson – tak fordi I har vist forståelse og tålmodighed i en sæson med meget kaos.Vi håber at se jer alle igen til næste sæson. På bestyrelsens vegne Mette S. Tidemann

Hjælpere og instruktører søges! Gymnastikforeningen er i fuld gang med at få instruktør kabalen til at gå op. Det er lidt af et puslespil at få kabalen til at gå op.Vi mangler stadig nogle instruktører, så skulle der være en læser, der vil give en hånd med som træner eller hjælper hører vi gerne fra dig.Vi er selvfølgelig behjælpelige med diverse kurser og back up. Vi forventer, der er en udmelding på hjemmesiden (www.snejbjergsgi.dk/gymnastik) for de forskellige hold omkring skolestart. Har du spørgsmål eller er du blevet interesseret, så kontakt Mette S. Tidemann (28919628 / mette21b@yahoo.dk, Gitte Pedersen (50550164 / marquard_pedersen@hotmail.com) eller Anette Ø. Kristensen (24801073 / aok@dkcompany.com) 18

www.snejbjergsgi.dk

GYMNASTIK ÅRETS INSTRUKTØR Pokalen blev indført for seks år siden og bliver givet til en instruktør eller hjælper, som vi synes har gjort det lille ekstra. Det er ikke nemt at vælge mellem alle de dygtige og engagerede instruktører vi har i foreningen, men vi er nået frem til en. Han har været en del af foreningen i mange år og nu er det på tide at vi får sagt TAK for den kæmpe indsats han har gjort. Årets instruktør 2014/2015 er Helge Kyster Helge har været instruktør i foreningen i alt den tid jeg kan huske – inden for de sidste par år har han også været foreningens redskabsansvarlig.

når vi når sæson slut, så er Helge som minimum tilknyttet et hold mere – for de manglende lige en ekstra hjælper eller instruktør. Helge - vi vil fra foreningens side gerne sige mange tak fordi du bruger din tid på gymnastik. Det kan mærkes at du ånder og lever for gymnastikken og den glæde og entusiasme smitter af på folk omkring dig. Med prisen som Årets instruktør, vil vi gerne sige tusind tak for den indsats du gør i foreningen.

Helge er en utrolig engageret instruktør og hjælper. Han er god til at snakke med gymnasterne, er sjov og udfordrende og god til at få alle med. Han har stor respekt fra både andre instruktører og hjælpere og fra gymnasterne. Helge er altid klar med en hjælpende hånd, hvad enten det drejer sig om hjælp til træning, ideer til træning, vejledning af hold, redskaber der skal laves, hylder og redskaber der skal op og hænger og meget meget mere. De sidste par sæsoner har Helge meldt ud at han kun vil have et hold – og når sæsonen starter han har også kun et hold – men

www.snejbjergsgi.dk 19


GYMNASTIK TAK FOR EN FANTASTISK OPVISNING! Tak for en fantastisk dag. 14 ud af vores i alt 26 hold var på gulvet og fik vist lidt af alt det de har lavet i løbet af sæsonen. Derudover havde vi også besøg af to gæstehold, nemlig Juniorholdet og Lyngs Efterskole, der gav to helt fantastiske opvisninger. Tusind tak til alle der var med til at gøre dette til en fantastisk dag.TAK til gymnaster og instruktører, tak til redskabsslævere, til dem der har siddet ved indgangen, tak til vores gæstehold, tak til ALLE der gav en hånd med ved opvisningen.

Snejbjerg Gymnastik søger bestyrelsesmedlem/hjælper Snejbjerg Gymnastik er en gruppe under Snejbjerg SG&I - vi tilbyder gymnastik til borgere i Snejbjerg og Omegn - vi ønsker at gøre dette i så bredt et omfang som muligt. Pt. sidder vi fire personer i bestyrelsen.Vi afholder møder ca. 8-10 gange om året. Vi søger: - en/flere hjælpende hænder :-) så kunne du tænker dig at give en hånd med kontakt da en fra bestyrelsen så vi kan få en snak :-) Vi tilbyder: - Billig gymnastik for dig og dine børn - Social samvær med en "hyggelig" og ambitiøs bestyrelse Vi glæder os til at høre fra dig :-)

20

www.snejbjergsgi.dk

HÅNDBOLD Håndboldafslutning den 9. april 2015 Med næsten 220 spillere, trænere og forældre var vi klar til at skyde årets håndboldafslutning 2015 af. Formand Anette Lind bød vanen tro velkommen til afslutningen, og fortalte kort om sæsonen 2014/15. Træner Philip Hansen fik overrakt en buket blomster, da han i år er blevet indstillet til årets unglederpokal. Om Philip får pokalen må vi vente med at få at vide til torsdag den 16. april. Samtidig fik Anette Lind overrakt en buket blomster som tak for mange år som formand for Snejbjerg Håndbold. Anette holder på mandag, hvor der er generalforsamling i håndboldafdelingen.

– U12-drenge, B Simon Ahler – U12-piger, A Laura Risom Nielsen – U14-drenge, A Rasmus Holm Morthensen –U14-piger, 2. division Maria Bech Damsgaard Et STORT tillykke til dem alle sammen. Snejbjerg Håndbold

Derefter blev der serveret lasagne, salat og flutes. På en fyldt mave var alle nu klar til at høre, hvem der skulle kåres på hvert hold, som årets spiller 2014/15. Hver træner fortalte kort om den person, de havde valgt. Efter overrækkelserne var det tak for i år. For første gang var vores micro-hold også med. De fik hver to medaljer, som tak for årets sæson. Og for de forskellige hold blev det: – U10-drenge, A Mathias Hansen – U10-drenge, B Mikkel Haunstrup Andersen – U10-drenge, D Sebastian Gow – U10-piger Rebecca Guthauser – U12-drenge, B Lucas Ørskov

www.snejbjergsgi.dk 21


HÅNDBOLD

HÅNDBOLD

HÅNDBOLD U12-DRENGE

Hold 2

Hold 1

Hold 1 Sæsonen sluttede af med en rigtig flot 2. plads i B-rækken. Drengene har gennem hele sæsonen trænet flittigt, har virkelig haft gå på mod og har gerne villet lære noget nyt. De har virkelig flyttet sig i forhold til før jul. De er blevet gode til at se stregen, fået deres løbebaner og press-spillet til at fungere optimalt. Det har medført, at vi er et hold, hvor alle kan være med, alle kan skyde og alle er farlige. Selv forsvarspillet og målmanden har virkelig flyttet sig, så vi er et hold, som alle andre hold nødig vil møde.

Hold 2 Selvom drengene endte på en 5. plads i B-rækken, har de alligevel formået at finde rytmen og udvikle sig hver især. De er blevet til et hold, hvor alle spillere tager ansvar og tager deres egne chancer. De har alle gjort det godt, når man tænker på, at de fleste af dem er nye i klubben og lige har skullet falde til.

Socialt har vi har haft begge hold med ude og bowle, hvorefter de skulle i skolekøkkenet og lave mad.Vi blandede begge hold i små grupper, for at de skulle lære hinanden bedre at kende. Det blev en fantastik dag/ aften, både for spillere og trænere. Til sidst vil vi trænere gerne sige tak til forældre for tidtagning, trøjevask og kørsel til kampene. I har været fantastiske. Og en STOR tak til jer forældre, som har kunnet sponsere vores klubdragter – uden jeres hjælp var det jo aldrig blevet til noget. Tak for en god sæson - vi ses til august. Sportslige hilsner

Vi har trænet forsvar og målmandstræning. Og angrebsmæssigt har vi efter jul arbejdet med løbebaner og press-spil, så alle kan være med og være farlige. 22

www.snejbjergsgi.dk

Åge, Anna og Gitte www.snejbjergsgi.dk 23


HÅNDBOLD

STØTTEFORENING

Håndbold: Årsmøde i Snejbjerg Håndbold er nu gennemført. Der var 11 deltagere. Situationen er nu den, at bestyrelsen består af Karsten Mæng, Asger Nielsen og Christina Mortensen, som er kasserer. Det er lige i underkanten, der skal derfor findes et par bestyrelsesmedlemmer mere. Bestyrelsesarbejdet består i, at vi holder bestyrelsesmøde ca. 4 gange om året, hvor vi har det overordnede overblik over aktiviteterne i klubben. Derudover er vi ”opbakning” til vores hårdt arbejdende selvstændige Ungdomsudvalg. Bestyrelsen indgår ikke i udvalget arbejde, kun efter eget ønske.

BANKOSPIL

Klubsamarbejdet med FCM og HCM vil fortsat blive varetaget af Lene Overgaard og Anette Lind. Det ville være ønskeligt, hvis vi kunne ”ramme” en forældre i de yngste årgange samt evt. en spiller i seniorgruppen, så disse årgange vil blive en naturlig del af bestyrelsen. Det er nu, du skriver til formand@snejbjerghaandbold.dk, og enten beder om uddybning af ovenstående eller bliver en del af Snejbjerg Håndbold. DER ER BRUG FOR DIG. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Snejbjerg Håndbold.

Der kan naturligvis komme konkrete opgaver i forbindelse med driften af klubben, som udover ovenstående kræver opmærksomhed. Dette er tidligere løst enten via mail, sms eller et kort møde med de berørte parter.

Støtteforeningen for Idrætten i Snejbjerg Bankoudvalget, som er en del af Støtteforeningen for Idrætten i Snejbjerg står bag bankospil på følgende dage: Tirsdag den 19. maj Fredag den 19. juni Torsdag den 2. juli Tirsdag den 21. juli Onsdag den 5. august

HBC spil Hollands Bingo HBC spil HBC spil Hollands Bingo

Bankospillet finder sted i Bankocentret, Smedegade. Herning Bankospillet er med til at samle penge ind til Støtte for Idrætten i Snejbjerg.Vi kan derfor kun opfordre jer alle til at støtte bankospillet – og især på ovennævnte dage. Vel mødt Bankoudvalget

Bestyrelsen skal derudover deltage i ”Fællesformandsmøder” i Snejbjerg SGI. Denne opgave kan fordeles til hele bestyrelsen. Der vil være ca. 7 møder á ca. 1 time om året.

24

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 25


STØTTEFORENING BESTYRELSEN i STØTTEFORENINGEN FOR SNEJBJERG IDRÆTTEN Efter generalforsamlingen i april 2015 består bestyrelsen af: Erik Larsen, mail el@boconcept.com Gitte Vestergaard Olesen, mail: gvo@fibermail.dk Pia Ørving, mail: porving@hotmail.dk Anette Lind, mail AL@midtconsult.dk – nyvalgt i bestyrelsen. Kirsten & Jørgen Østergaard, mail: solbjerg42@gmail.com Tak til Karsten Bendixen, som ikke ønskede genvalg.

SVØMNING

AQUACAMP Vil du gerne have fuld fart på i noget af din sommerferie, og er du en af de friske sild eller barske vandhunde, – som er mellem 7 og 12 år – som er glade for vand – som ikke behøver at være verdensmester – som har lyst til 5 dage med masser af vandaktiviteter samt sjov og nye spændende oplevelser. Så er AquaCamp måske lige noget for dig!

I 2014 er der ydet følgende bidrag fra Støtteforeningen: Håndboldafdelingen har modtaget 21.725 kr. Fodboldafdelingen har modtaget 15.200 kr. Støtte Ung i Front (Fællesforeningen) 8.767 kr. Multihalprojektet, Double op husstandsindsamlingen 70.701 kr. Byfesten - bidrag til musik, torsdag 15.000 kr. Til skud til SportsNyt og til reklameaftaler Fodbold og Håndbold 9.500 kr. Bidrag fra Støtteforeningen i alt 140.893 kr. Hertil kommer bidraget fra Bankoudvalget på 1 mio. kr. til Multihalprojektet, som blev overrakt under byfesten i august 2014. Støtteforeningens formål er at støtte idrættens ledere og udøvere både praktisk og økonomisk. Ansøgningsfrister for tilskud Bestyrelsen vil som udgangspunkt behandle indkomne ansøgninger 4 gange årligt. Ansøgningsfristerne er henholdsvis 1. september, 1. november, 1. februar og 1. maj Der kan forventes svar på ansøgninger ca. 14 dage efter ovennævnte frister.

AquaCamp er masser af aktiviteter i og udenfor svømmehallen. Her får du masser af sjov samtidig med at du lærer en masse nye ting i vand og på land. Praktisk AquaCamp er 5 dage i din sommerferie hvor der er fuld fart på 6 timer hver dag kl. 9-15 (mulighed for pasning morgen og eftermiddag), så du ikke skal gå og kede dig, mens mor og far arbejder. Det koster kun 649 kr. for alle 5 dage inkl. Goodie bag og T-shirt (+ evt. pasning). Yderligere info og tilmelding på: www.snejbjergsgi.dk/aquacamp

Vi skal blandt andet: Lege i vand og på land (gymnastiksal/udendørs) Svømme og dykke Lære udspring Få kendskab til livredning, førstehjælp og sikre baderåd Spille bold På skattejagt Møde nye venner Det får du: Undervisning af uddannede instruktører/ livreddere Færdigheder i vand Kendskab til livredning, førstehjælp og sikre baderåd En T-shirt samt en Goodie bag fyldt med overraskelser Et flot diplom En sjov og anderledes uge i din svømmeklub AquaCamp i Snejbjerg Svømmehal arrangeres af Snejbjerg Svømmeklub i samarbejde med Dansk Svømmeunion.

Det koster kun

649 kr. for alle 5 dage

Ansøgningerne mailes til Erik Larsen, el@boconcept.com Kriterier mv. fremgår af hjemmesiden, www.snejbjergsgi.dk – og her finder man et link til Støtteforeningen. 26

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 27


SVØMNING

SVØMNING Sommermotion

Følger du med i, hvad vi går og laver? Vi kan godt lide at fortælle små gode historier fra svømmeundervisningen, og elsker også at høre dine gode historier. Find os på Facebook (www.facebook.com/SnejbjergSvommeklub), så lover vi, at fortælle de små gode historier og lytte til dine.

Vil du gerne holde formen vedlige henover sommeren? Så er svømmeklubbens sommermotion måske lige noget for dig?

Helt nye øvelser + ny musik!

Sommermotion er en god kombination af en halv times Vandgymnastik og en halv times Aqua Loop, Tid: fra på mandag til og med mandag d. 29. juni. Klik ind på www.snejbjergsgi.dk/svømning for at tilmelde dig sommermotion,

Mini Triathlon 4-18-4

Strandklar

Kunne du tænke dig at prøve kræfter med en mini triathlon? Så får du muligheden, når Snejbjerg Svømmeklub inviterer til 4-18-4 minitri i forbindelse med Snejbjerg Byfest 2015.

På sommerholdet “strandklar” vil dit barn på en sjov og lærende måde, blive præsenteret for gode vaner forud for sommerens, forhåbentlig, mange strandture, så hele familien kan vende sikkert hjem fra stranden.

Du skal : – svømme 400 meter – cykle 18 km – løbe 4 km.

Læs mere om holdet, og find træningstider samt priser på www.snejbjergsgi.dk/svømning

Læs mere og se billeder/video fra sidste år på www.snejbjergsgi.dk/minitri

28

I Danmark er der 7.000 km kystlinje. En stor del er badestrand, som danner rammen om mange gode timer. Men desværre drukner der stadig alt for mange hvert år - dette vil vi gøre noget ved!

www.snejbjergsgi.dk

Holdet starter onsdag d. 6. maj, men skynd dig at klikke ind og få dig tilmeldt, du kan stadig nå, at være med.

www.snejbjergsgi.dk 29


SVØMNING

SVØMNING Test dig selv: Har du styr på førstehjælp? Du finder de rigtige svar på www.snejbjergsgi.dk/hjertestart

1. Hvor dybt skal der trykkes, for at give en effektiv hjertemassage på en voksen? a: 4-5 cm

b: 5-6 cm

c: 6-7 cm

2. Hvordan placeres hjertestarterens to pads på en voksen. a: Den ene under højre kraveben, den anden under venstre armhule. b: Den ene på højre side af brystkassen, den anden på venstre side.

ÅBENT BASSIN

c: Den ene på brystkassen den anden på ryggen.

3. Hvad er trykfrekvensen ved hjertemassage? a: ca. 30 tryk pr. minut

b: ca. 60 tryk pr. minut

c: ca. 100 tryk pr. minut

- Find dit hold 4. Hvordan konstateres det, om der er hjertestop?

Kom til åbent bassin i Snejbjerg Svømmehal, søndag d. 16. august, hvor både frøen plask, og kaptajn træben helt sikkert kigger forbi for, at hjælpe børnene med, at finde det rigtige hold. Sæt kryds i kalenderen, og find yderligere info i august-udgaven af Sportsnyt.

a: Personen ruskes, der skabes frie luftveje og mærkes efter puls. b: Personen ruskes, der skabes frie luftveje, undersøges for åndedræt, og mærkes efter puls. c: Personen ruskes, der skabes frie luftveje og undersøges for åndedræt.

5. Kan en hjertestarter redde liv? a: Ja, bare du har en hjertestarter, så skal den tilskadekomne nok klare sig. b: ja, men du skal også kunne hjerte- lungeredning for, at der er chance for overlevelse. c: Nej, men den kan hjælpe med at forøge overlevelsestiden indtil ambulancen ankommer.

6. Hvordan findes trykstedet til hjertemassage? a: Midt på brystkassen. b: Fra spidsen af brystbenet måles 3 fingre op, og der er trykstedet. c: På venstre side af brystkassen.

Var testen svær? Så meld dig til det næste gratis hjertestarterkursus, som afholdes i Snejbjerg d. 20. maj. Læs mere på www.snejbjergsgi.dk/hjertestart

30

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 31


SNEJBJERG SVØMMEHAL

Åbningstider Tirsdag 19.15 - 20.45 Onsdag 20.00 - 22.00 (kun svømmere) Lørdag 09.00 - 11.00 Søndag 08.00 - 09.00 (kun svømmere) Søndag 09.00 - 12.00 Saunaerne er åbne i forbindelse med offentlig åbning, men lukker 15 min.før.

Lukket følgende dage rie lukning.

Billetsalget stopper 30 min. før lukketid.

FØLG

Priser Børn under 5 år gratis Børn / pensionister enkelt billet 12 kr. 10-turskort 100 kr. Voksen enkelt billet 20 kr. 10-turskort 170 kr. Lukket følgende dage 02. maj - 03. maj St. bededag 16. maj - 17. maj Kr. Himmelfartsdag 23. maj - 24. maj Pinse

Snejbjerg Svømmehal på facebook - søg på Snejbjerg Svømmehal eller - scan koden med din Smartphone: www.snejbjergsvømmehal.dk

Se www.snejbjergsvømmehal.dk for sommerferie lukning SCAN KODEN HER

32

www.snejbjergsgi.dk

Sportsnytmaj2015  
Sportsnytmaj2015  

Foreningsblad for Snejbjerg SG&I.

Advertisement