Page 18

støtteforening Byfesten 2014 TRE I EN MØD FREM TIL BYFESTEN TORSDAG DEN 21. AUGUST og bak op om Byfesten – Støtteforeningen og Multihalprojektet. Torsdag under byfesten (ca. 17.30) vil Støtteforeningen overrække Styregruppen bag Multihallen ”double-up” beløbet og samtidig vil der være et mindre event.Vi kan derfor kun opfordre jer til at møde frem.

støtteforening Hvis du vil hjælpe os, skal du bruge et par aftner i løbet af september måned. Du får et par gader, hvor du får til opgave at opkræve kontingent.Vi klargør det praktiske – vi har blot brug for dig. Du må gerne tage din nabo med – så får I samtidig en gåtur ud af det. Meld dig allerede nu, og senest den 23. august 2014 til bestyrelsen på mail: solbjerg42@gmail.com eller telefon 97 16 82 72 Bestyrelsen Støtteforeningen for Snejbjerg-idrætten

Se byfestprogrammet andet steds i bladet.

STØTTEFORENINGEN KONTINGENT MERE STØTTE TIL UNGDOMSIDRÆTTEN SÅ HJÆLP STØTTEFORENINGEN Lad os gentage de sidste års succesfulde husstandsopkrævninger af kontingentet.

I kan allerede nu betale kontingent til Støtteforeningen. Kontingentet er fortsat 60 kr. og kan indbetales til konto 6230 – 0008512221. I 2013 udbetalte Støtteforeningen 59.000 kr. i støtte til grupperne i Snejbjerg SG&I

MERE STØTTE TIL UNGDOMSIDRÆTTEN – DET KRÆVER DIT BIDRAG.

For at vi kan dække hele byen til kontingentopkrævningen har vi brug for en række frivillige hjælpere, som sammen med bestyrelsen vil kræve kontingent op i hele Snejbjerg. 34

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 35

Sportsnytaug2014  

Sports-Nyt er foreningsblad for Snejbjerg SG&I - læs om vore aktiviteter, byfest mv.

Sportsnytaug2014  

Sports-Nyt er foreningsblad for Snejbjerg SG&I - læs om vore aktiviteter, byfest mv.

Advertisement