Page 1

Nr. 13 - 32. ÅRGANG

Maj 2012

Årets leder 2011

Læs mere på side 30


Udgiver:

Det sker i snejbjerg

Snejbjerg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I)

Kontaktpersoner: Fællesformand Jørgen Rasmussen Toftbjerg 43 Tlf. 97 16 81 87 toftbjerg43@mail.dk

Amatørteater: Jørgen Rasmussen Toftbjerg 43 Tlf. 97 16 81 87 formand.teater@snejbjergsgi.dk

Skydning: Niels Kjær Gødstrupvej 17 Tlf. 97 16 85 46 nkk@hflc.dk

Aktiv Samvær: Anders Nørgaard Pedersen Marievej 9 Tlf. 97 16 40 81 anmarap@gmail.com

Næstformand/ forretningsfører Karin Svendsen Skolesvinget 29 Tlf. 97 16 15 54 ks@asgermsvendsen.dk

Badminton: Dorte Grønbæk Ørskovvænget 11 Tlf. 23 33 97 10 dorteg@hotmail.com

Gymnastik: Mette S. Tidemann Toustrupvej 59 Tlf. 28 91 96 28 Mette21b@yahoo.dk

Støtteforeningen: Solveig & Hans Fløe Solbjerg 9 Tlf. 97 16 82 82 p14-88@mail.dk

Borgerforeningen: Lene Stagstrup Engbjerg 48 Tlf. 97 72 44 20 rosta@live.dk

Håndbold: Anette Lind Toftbjerg 15 7400 Herning Tlf. 30 58 07 39 formand@snejbjerghaandbold.dk

Svømning: Jeppe Jonsson Agerbjerg 97 Tlf. 97 16 20 22 jeppe@familien-jonsson.dk

Redaktør af Sports-Nyt: Rikke Dyrmose Brændgårdvej 25, 3. tv 7400 Herning Tlf. 25 61 22 66 sportsnyt@snejbjergsgi.dk Foto, henvendelse til: Jørgen Rasmussen Toftbjerg 43 Tlf. 97 16 81 87 toftbjerg43@mail.dk Trykning: ReklameTryk Herning Tlf. 97 14 14 55 www.reklametryk.dk Tennis: Poul Erik Henriksen Amalievej 2 Tlf. 97 16 80 08

Cykelmotion Inge Bech Stenbjergkvarteret 45 Tlf. 61 20 96 04 ibnyt@city.dk Fitness: Kirsten Isager-Nielsen Solbjerg 75 Tlf. 61 77 24 42 isager@forum.dk

16. april

2. maj

Banko

Bankocentret

12. juni

Banko

Bankocentret

24. juni

Banko

Bankocentret

11. juli

Banko

Bankocentret

Byfest

Hallen

16  - 19. august

Speedminton opstart

Hallen

24. august

Banko

Bankocentret

13. september

Banko

Bankocentret

30. september

Banko

Bankocentret

27. oktober

Halfest

Hallen

Senior Sport: Jens Fløe Snejbjergvej 39 Tlf. 97 16 40 57 ijf@hkcpost.dk

Fodbold: Kenny Hodel Stenbjergkvarteret 27 Tlf. 21 41 22 03 formand@snejbjergfodbold.dk

Sportsnyt udgives 4 gange årligt af Snejbjerg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I), samt afdelingerne herunder.

2

Motion: Jens Peder Mikkelsen Sydgaden 15 st. tv. Tlf. 40 46 38 77 tulsen@youmail.dk

Stof til næste nummer bedes afleveret senest den 24. juni til: Rikke Dyrmose Brændgårdvej 25, 3. tv sportsnyt@snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk

Bladet udkommer den 4. august 2012

www.snejbjergsgi.dk 3


aktiv samvær

aktiv samvær

GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2012 i Snejbjerg Hallen. Der var mødt 63 medlemmer. Efter at Ole Christiansen havde budt velkommen startede vi med en sang. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Godkendelse af beretning og regnskab. 5. Bestyrelsesvalg: På valg er: Else Fredsøe & Kristian Nielsen Tille & Villy Pedersen Anna & Ole Christiansen 6. Eventuelt.

Til dirigent blev valgt Kjeld Christensen. Han indledte generalforsamlingen med at konstatere, at den var lovligt indvarslet. Formanden, Anders Nørgaard, berettede for året 2011. Han gennemgik de enkelte arrangementer, der afholdt i årets løb.Til slut rettede han en tak til webmaster Jørgen Tveen, Bodil for at modtage tilmeldinger, medlemmer og bestyrelsen for godt samarbejde.

4

www.snejbjergsgi.dk

Ole Christiansen aflagde beretning om økonomien. Årets resultat blev et overskud på kr. 3.164,50,- Et flot resultat. Han gennemgik resultaterne af de enkelte arrangementer.

Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt. Valg til bestyrelsen gav følgende resultat: Karen & Ulrik Thing Tille & Villy Pedersen Anna & Ole Christiansen. Under eventuelt fik Else og Kristian overrakt blomsten og vin med tak for de 12 års indsats. Jens Fløe forespurgte om Aktiv Samvær ville være med til at støtte den kommende haludvidelse. Formanden svarede, at der kun kunne blive tale om praktisk hjælp, idet foreningen ikke råder over likvide midler ud over driftskapital. Som nye besøgssteder blev foreslået laurids.com og Forskningscenter Foulum. Ole forelagde konditionerne for en planlagt tur til Thy Nationalpark. Han havde opstillet forskellige muligheder med tilhørende priser. Resultatet blev en tilslutning til lejet bus fra Snejbjerg tirsdag, den 21-08-12. Herefter blev generalforsamlingen hævet og Kjeld takket for ordstyreropgaven. Herefter blev ordet givet til Gerda Schmidt, der fortalte om sin barndom og ungdom i DDR. Hvordan krigen og dens afslutning havde påvirket hende og hvordan hun var havnet i Danmark. Som afslutning på aftenen stak bestyrelsen lige hovederne sammen. Arne Holst Larsen fra Brande er engageret til julekomsammen i Kirkely til en pris af kr. 3.000,- + kørsel. En kontingentforhøjelse til kr. 75,- pr. medlem blev drøftet og vedtaget. Jubilæumsarrangementet gennemføres.

www.snejbjergsgi.dk 5


aktiv samvær

RÆKKER MØLLE BRYGHUS Aktiv Samvær gæstede tirsdag, den 21. februar 2012 Rækker Mølle Bryghus. Vi var stort set max. antal deltagere, 59. Vi blev budt velkommen af brygmester og indehaver Thomas Horacek og bænket i gildesalen ved 3 langborde. Vi fik først en lille beretning om Rækker Mølle Bryghus´ forholdsvis korte levetid. I 2006 opstod tanken om at lave den gamle vandmølle om til bryggeri. Der blev solgt aktier og optaget lån og i 2007 stod bryggeriet færdig. Men den fik en meget kort levetid på grund af nogle helt urealistiske ambitioner og en helt forfejlet driftspolitik. Bryggeriet gik konkurs i 2008 og stod tomt i en længere periode. Stedet blev for en slik opkøbt af Thomas Horacek og familie. Familien kommer fra det tidligere DDR. Bryggeriet startede op igen med 1½ ansat og drives stadig af samme personale. Thomas Horaceks motto er, at han ikke slår større brød op end han hele tiden har mulighed for at bage. Et godt forretningsprincip. Der brygges på årsbasis 200.000 liter øl. 90 % af produktionen er specialøl til andre bryggerier og der fines ingen lagerfaciliteter. Der anvendes kun nye flasker i 6

produktionen, da der ingen flaskevaskeri findes. Der brygges i en turnus på 6 uger, hvoraf der i den 6. uge holdes fri. Under beretningen nød vi bryggeriets 3 ølsorter, pilsnerøl, ale og stout. Derpå blev vi inddelt i 2 hold, der skiftevis blev vist rundt i produktionen og fik forklaret øllets tilblivelse. Efter rundvisningen samledes vi igen i gildesalen, hvor vi nød Fruehøj Slagters tapas pølsebord ledsaget af al det øl, vi måtte ønske. Under spisningen fik vi endnu nogle oplysninger om bryggeriet. Det er således, at der fra 1. marts og til 1. oktober er åbent i restauranten hver fredag, hvor der tilbydes 5 forskellige menuer ledsaget af bryggeriets øl. Stedet kan også lejes på lørdage i samme tidsrum til privatfester. Det var ikke muligt at købe øl, idet der som tidligere omtalt ikke findes frostfrit lagerrum. Vi sang under spisningen fra vor sangbog. En rigtig fornøjelig aften med god stemning. Eneste lille minus var at Thomas Horacek ikke taler dansk og at de, der ikke forstår engelsk, nok ikke fik det fulde udbytte.

www.snejbjergsgi.dk

badminton

Speedminton sommertilbud

Som noget helt nyt har badmintonafdelingen i år et sommertilbud til de spillere der gerne vil holde formen ved lige hen mod sommerferien og som gerne vil ud i den friske luft. Alle kan være med, også de der aldrig har spillet badminton, klubben har ketsjere i kan låne. Jonas vores træner vil introducere Speedminton – en afart af badminton – der spilles udendørs med en rund gummibold. Badmintonketcheren kan sagtens bruges men der findes specielle speedmintonketchere. Vi spiller ved hallen og træner mandag og torsdag fra 16-18. Kom og prøv og se om det er noget for dig. Opstart mandag d. 16. april og vi fortsætter indtil skolernes sommerferie. Hvis vejret driller rykker vi ind i hallen, så der skal medbringes sko til både indendørs og udendørs træning. Der bliver også plads til diverse andre aktiviteter som styrker motorikken og træner de bevægelsesmønstre vi bruger i badminton. Det bliver super fedt – håber vi ses.

SENIOR I næste sæson er der trænerskifte på senioholdet. Martin og Lars har valgt at stoppe som trænere men bliver som spillere og holdleder. 1000 tak for jeres indsats for Snejbjerg badminton og vi håber de spillere i har formået at trække til klubben i sidste halvdel af denne sæson fortsætter til næste år. I har formået at skabe et godt miljø omkring seniorholdet. Med resultatet af den sidste holdkamp en knusende hjemmesejr bliver klubben i kvalifikationsrækken i næste sæson. Jonas har til gengæld valgt at tage imod udfordringen og overtager seniortræningen fra næste sæson. Med det engagement han ligger i ungdomstræningen skal det nok blive rigtig godt.

www.snejbjergsgi.dk 7


badminton

badminton

Tak for denne sæson

Tak til Michael

– klar til en ny

UNGDOM Det har været en fin sæson inde i hallen og når bladet her omdeles har vi afholdt natminton som afslutning på vores sæson. Jonas har ydet en kæmpe indsats som træner for vores ungdomsspillere og været med til at starte nye aktiviteter op bl.a. motorisk træning om onsdagen - tak for det. Vi er allerede godt i gang med at planlægge den kommende sæson og der bliver endnu flere aktiviteter. Vi arbejder på en ny struktur i ungdomsafdelingen, så træningen bliver mere aldersopdelt og træningsøvelserne kan dermed bedre tilpasses det udviklingsniveau spillerne befinder sig på. Der arbejdes således på at der i næste sæson bliver flere hjælpetrænere så mulighederne for at differentiere træningen bliver større.

1. weekend i november, hvor vi håber alle vores ungdomsspillere vil deltage. Nogle spillere har i denne sæson været flittige til at deltage i stævner, og med eget stævne i næste sæson håber vi det bliver endnu flere. Vi arbejder desuden på at få et ungdomsudvalg op at stå. Det er et udvalg bestående af forældre som i samarbejde med bestyrelsen skal arrangere 2-3 årlige arrangementer for ungdomsspillerne. Det kunne være en særlig aften en fredag efter træning eller en tur ud at se noget badminton etc. Så vi håber at nogle forældre vil bakke op om dette initiativ.

Michael Christensen har gennem sæsonen været tilknyttet som hjælpetræner på begynderholdet, og han er gået til opgaven på samme måde som han gør på en badmintonbane, nemlig med 100% dedikation. Michael er god til at få alle til at føle sig godt tilpas omkring sig og spillerne flokkes altid om at komme til at spille med ham, derfor har det været en fornøjelse at arbejde sammen med ham i løbet af sæsonen. Som den første nogensinde fra badmintonafdelingen deltog Michael også i projektet Ung-i-front, hvor han fik værktøjer til at planlægge træning, formidle beskeder og snakke med spillere. Den store eksamen var at han selv skulle planlægge og udføre en træning på 1½ time, hvilket han gjorde, ikke alene til lærere og censors tilfredshed, men også i høj grad til spillerenes tilfredshed. Michael skal næste sæson på efterskole og kan derfor ikke fortsætte som træner. Vi kommer til at savne ham meget, men ønsker ham held og lykke på efterskole, hvor han kommer til at spille endnu mere badminton og forhåbentlig kommer han tilbage med endnu mere badmin-tonviden i bagagen, som han kan dele ud af til spillerene i Snejbjerg. Tak for sæsonen Michael og held og lykke på efterskolen

Tak til Stefan

Hvis alle spillere fra denne sæson fortsætter til næste år og med lidt tilgang, er der mulighed for at tilmelde nogle årgange til holdturneringen, men det afgøres først når sæsonen går i gang til august.

Stefan Christiansen trådte til da vi en måned inde i sæsonen kunne bruge en ekstra træner. Han har med sit smittende humør og spilleglæde gjort træningen endnu bedre og han har været meget vellidt af spillerene. Stefan stod selv for den fysiske og motoriske træning om onsdagen i december hvilket han klarede perfekt. Stefan er generelt en ung mand der tager ansvar og dedikerer sig til det han har sat sig for. Stefan fokuserer på fodbold sommeren over, men vi håber han til vinter igen kan finde tid til at komme indendørs til et slag fjer.

Der bliver ud over familie stævnet også afholdt et træfstævne i Snejbjerg hallen den

Tak for sæsonen Stefan

8

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 9


badminton

byfest SNEJBJERG BYFEST Så er vi i gang igen Efter sidste års store succes, har byfestudvalget besluttet at vi prøver igen. Planlægningen til årets byfest er i fuld gang. Vi vil i år gentage nogle af de aktiviteter som vi havde sidste år, børnedag, tour de Snejbjerg, Snejbjerg løbet, byfestfodbold på oppustelig bane, vinsmagning, og god musik. samt nogle nye idéer. Vi håber at vi kan, ligesom sidste år, sparke byfesten i gang torsdag den 16. August med et brag af en koncert.

Tak til bagmændene Når man går til sport er det som regel træneren der repræsenterer klubben og det er denne man spørger til råds og som der lægges mærke til. Derfor vil jeg som træner gerne rette en stor tak til de 4 personer der står bag Snejbjerg Badminton og som får det hele til at fungere. Disse 4 personer har gennem sæsonen gennemført events, håndteret administrativt arbejde, gjort reklame, lagt øre til ris og ros, samt skulle tage stilling til en masse spørgsmål. Man kan næsten fristes til at kalde dem for: ”De fantastiske 4”. For mig som træner har de været uvurderlige som sparringspartnere og støtte til de ting, som jeg som træner, har villet skubbe klubben hen imod. Samtidigt har det været en fornøjelse at være med til de events som bestyrelsen har gennemført, her tænker jeg især på familiestævnet som var en kæmpe succes. Og med de ting der i øjeblikket er i støbeskeen til næste sæson, må jeg sige at jeg glæder mig endnu mere til at starte op efter sommerpausen. Tak for sæsonen ”De fantastiske 4” (Dorte, Lis, Gitte og Jens) Vh Jonas

10

www.snejbjergsgi.dk

Som alle de tidligere år, er det, at arrangere en så stor event som byfesten jo er, ikke en opgave byfest udvalget kan klare alene. Vi beder derfor alle om at byde ind med idt hjælp. Det kunne være et par timer i slik boden, en bartjans fredag eller lørdag, eller en af de mange andre opgaver. Så kan du give en hjælpende hånd med, så send venligst en mail til byfest.koordinator@snejbjergsgi.dk, og vi vil kontakte dig. På forhånd tak for hjælpen.

Hjælp, til at byfesten bliver en succes Store vinderchancer Vi har på vegne af Snejbjerg byfest fået lavet en lodseddel som vil blive husstands solgt . Lodsedlen koster kr. 25,- og vi lover mange flotte præmier. Overskuddet går naturligvis ubeskåret til byfesten/Snejbjerg støtteforening. Tag venligst rigtig godt imod byens unge, når de ringer på din dør. Med venlig hilsen Byfestudvalget

www.snejbjergsgi.dk 11


byfest

byfest

SNEJBJERG BYFEST

SNEJBJERG BYFEST

Jumping Disco

Voksen fest i teltet lørdag aften

Jumping Disco fredag den 17. august kl. 17-20 i Snejbjerg Hallen. Alle børn fra 0.-4. klasse kan denne aften glæde sig til at være sammen med en masse andre børn. Én aften, hvor børnene både kan få sved på panden og få rørt hoppemusklerne ! Der vil være hoppeborge/hoppepuder, teamtrack samt et diskotek, der spiller en masse god musik. I løbet af aftenen, vil der være underholdning og forskellige konkurrencer for alle. Entré: 60 kr inkl. pizzaslice og sodavand Armbånd kan købes til 5 kr, og disse kan veksles til is, slik, popcorn eller slush ice/vand. I garderoben opbevares dine ting/dit fodtøj i en pose. Der er voksentilsyn, så forældrene kan hygge sig i teltet imens. E

Vi er stolte af, at vi igen i år kan præsentere bandet DE STORE, som spiller op til dans i teltet lørdag aften. DE STORE består af fire meget dygtige musikere, med bl.a Lars og Troels Skærbæk. Lars og Troels Skærbæk har, siden deres fælles projekt Inside The Whale, spillet med så gode navne som Tim Christensen, Michael Falch og Niels Hausgaard. Med sig har de Thomas Fleron, som har spillet med Signe Svendsen m.fl samt Jesper Marcussen, som har spillet med Mek Pek Party Bands m.fl. Så vi kan garan tere, at gæsterne denne aften får en stor musikalsk oplevelse med i prisen.

ntré

60 kr.

HYSS Byfestparty med alkoholfrit diskotek (5.-8. klasse) fredag den 17. august kl. 20.30 - 23.00. Der er lagt op til en hæsblæsende disco aften med fed musik og sjove konkurrencer med fede præmier. Entré: 50 kr. Der kan købes slik, chips og sodavand. En

tré

50 kr.

Menuen står Fruhøj slagter for, som vil være: 3 forskellige slags grill kød, kartofler, salat og flutes. Billetpris: 150kr. pr. person. Så saml naboer, familie og venner, og lad os feste sammen til Snejbjerg byfest. Billetter til festen kan bestilles ved at sende en mail til

byfest.okonomi@snejbjergsgi.dk Vi vil herefter sende dig et konto nr. som skal bruges til betaling af billetterne. Hvis I ønsker at sidde i samlet flok, så bestil samlet. Bemærk venligst, at der sælges maksimum 200 billetter. bem æ rk ma Efter den store succes sidste år, vil der hurtig blive udsolgt. x. Vil du/I være sikre på en plads, så bestil i dag.

20 0

bi l l e

12

www.snejbjergsgi.dk

tt er

www.snejbjergsgi.dk 13


cykelmotion

fitness

Snejbjerg Cykelmotion

SNEJBJERG HALLENS

Søndag den 25. marts havde vi officiel sæsonopstart i Snejbjerg Cykelmotion.Vejret var skønt og stemningen høj. De store smil blev fundet frem efterhånden som cyklerne rullede ind på parkeringspladsen ved Snejbjerg Hallen. Nu skulle dækkene endelig ud at trille på landevejen igen. Der var gensynsglæde blandt gamle kendinge og velkomst til nye medlemmer. Der var mellem 80-100 fremmødte til sæsonopstart, hvilket må være rekorddeltagelse til en sæsonopstart. Fra bestyrelsen tager vi det som et udtryk for at Snejbjerg Cykelmotion er et godt sted at cykle, og hvor mange har lyst til at være med. Måske også det dejlige vejr havde en finger med i spillet ? Som det ses på billederne, stråler forventningens cykelglæde nærmest ud af folk - "lad os nu komme ud på landevejen".

14

Den første klubtur i forbindelse med sæsonopstart er berammet til ca. 1½ times rolig opstartskørsel, hvorefter vi mødes til mad og en sodavand/øl, mens vi får snakket og hygget. Nåede du ikke at komme med til sæsonopstart, er der stadig mulighed for at komme med til træningerne.Vi starter fra Per P.'s gård onsdage kl. 18.00 (april og september) og ellers kl. 18.30 fra 1. maj. Søndage kører vi kl. 10.00, også fra Per P.'s gård.

AKTIVITETSPRIS 2011 En stor tak fra Snejbjerg Fitness til Snejbjerg Hallens bestyrelse for tildelingen af den nyindstiftede aktivitetspris. Formand Frits Horslund overrakte prisen til formanden for Snejbjerg Fitness Kirsten Isager ved træner-leder festen i februar 2012. Begrundelsen for indstillingen var blandt andet den markante medlem-stilgang i Snejbjerg Fitness, som har skabt en væsentlig større aktivitet i hallen, både tidlig og sent. Samtidig er der blevet udnyttet tidligere ”døde” områder, som kælderen og Atrium-gården. Sammen med et flot billede fulgte et beløb på 5.000 kr. Tusind tak fra Fitness-bestyrelsen

Vi inddeler os i hold efter niveau og hastighed, så der er plads til alle, der har lyst til at prøve kræfter med cykling gennem Snejbjerg Cykelmotion.

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 15


fitness

fitness

Åbningstider

Årsmøde i Snejbjerg Fitness

– også i juli måned Hver dag fra kl. 5.30-22.00

Indmeldelse hver tirsdag kl. 18.00 – 19.30 i mødelokalet i kælderen. I juli måned bedes du kontakte Kirsten Østergaard på mobil nr. 40 57 01 70 og aftale nærmere. Priser: 3 måneder: 480 kr. 6 måneder: 900 kr. 12 måneder: 1.600 kr. Efterskolemedlemsskab: 480 kr. for 6 måneder. Ind/genindmeldelsesgebyr: 100 kr. Har du lyst til at få en prøve time i centret eller en prøve time i spincycling – så kontakt Kirsten Isager på isager75@gmail.com

Snejbjerg Fitness afholdte årsmøde den 22. marts 2012 i Snejbjerg Hallen. Der mødte ca. 25 medlemmer op – dejligt med en god opbakning. Årsmødet blev afviklet i god ro og orden. Erik Larsen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. I stedet blev Camilla Byllemos enstemmigt valgt ind i bestyrelsen i Snejbjerg Fitness. Efter årsmødet fortalte Per P om Giro D’Italia og hvor stor en oplevelse, der venter os. Snejbjerg Fitness har fået tildelt 2 boder og Snejbjerg Multihal-projektet har fået tildelt 1 bod. Det betyder, at Snejbjerg i alt skal stille med 40 personer fordelt med 20 til boder og 20 flagposter. De 40 personer får forhåbentlig alle en rigtig god og stor oplevelse. Herefter var der et indlæg om kost og ernæring afholdt af Dorte Frost. Dorte belærte os om mange gode og spændende ting. Eksempelvis skulle vi vente 20 minutter, inden vi tog 2. portion, for det var jo ikke sikkert, at vi var mere sultne. En god ide´ kunne også være at købe mindre tallerkner. Samtidig skulle vi tænke over vores vaner og dyrke en masse motion. Dorte viste en oversigt over hvor meget man kunne tabe sig, hvis man eksempelvis gik en tur hver dag eller hvad skete der ved at spinne en gang om ugen osv. Dorte fortalte også om, hvad vi skulle kigge efter når vi var på madindkøb.Vi fik alle en lille quide til at tage med på indkøb. Et spændende foredrag – som gav stof til eftertanke for de fremmødte. Tak til Dorte for et spændende indlæg og til de fremmødte. Bestyrelsen i Snejbjerg Fitness

16

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 17


fællesforeningen

fodbold

Bilen og Multihallen gik sommeren i møde Lørdag d. 24. marts havde Snejbjerg fodbold et arrangement til fordel for den nye multihal. Claus Hjøllund + 2 mand stod klar til at skifte folks vinterhjul til sommerhjul. Og samtidig kunne man få vasket sin bil på parkeringspladsen ved Snejbjerg Bageri. Her stod 8 U15 drenge klar med spand og børste, og udførte et fremragende stykke arbejde. I alt indbragte arrangementet 6000,- som nu overdrages til halprojektet. Der skal lyde en stor tak til Hjøllunds Autoværkst, Snejbjerg Bageri for at bage kage til de arbejdende og Aldi og Rema 1000 for at stille bilplejeprodukter til rådighed. Og selvfølgelig til de drenge fra U15 der tog en tørn med at vaske biler for en stor indsats.

Medlemsoversigt

i Snejbjerg SG&I pr. 31/12 2011

Medlemmer 0-18 år

Fællesforeningen 0 Fitness

2

2

2

55

356

411 338

Aktiv Samvær 0

190

190 186

Tennis

8

36

44 52

Man har nu fået sponsor på U15-drenges spillersæt - nemlig REMA 1000 - det er man naturligvis meget glade for i Snejbjerg og i den forbindelse vil de gerne sige mange tak til REMA 1000 for dette sponsorat.

Skytter

0

0

0 29

Seniorsport

0

149

149 145

Så nu er tøjet klar til turneringsopstart, hvilket man også mener, at drengene er med 10 træningskampe - nogle gode jævnbyrdige kampe med mål og seværdigt fodbold og en del sejre til U15-drenge.

Teater

0

12

12 11

Gymnastik

411

173

584 599

Svømning

171

73

244 387

U-15 drenge fra snejbjerg klar til kamp

Lørdag d. 14.04 er det så første turneringskamp i U15-drenge A og det ser ud til de er kommet i en meget spændende og jævnbyrdig pulje. Nu glæder både spillerne og træneren sig også til sæsonstart - Første hjemmekamp er lørdag d. 21.04.12 kl. 14, så kig endelig forbi :-)

U-8 går videoens vej Hvordan lærer man bedst af egne fejler og styrker? Ved at se sig selv i aktion. U8 har fået lavet en kanon flot video, som man absolut bør se. Vi har lagt et link op på vores hjemmeside, så man kan se resultatet. Se mere på www.snejbjergsgi.dk/forside/fodbold 18

Medlemmer I alt I alt over 18 år 2011 2010

www.snejbjergsgi.dk

Badminton

37

42

79 93

Motion

15

112

127 101

Cykelmotion

0

108

108 104

Håndbold

131

43

174 159

Fodbold

244

47

291 247

www.snejbjergsgi.dk 19


gymnastik

Årets instruktør Pokalen blev indført for tre år siden og bliver givet til en instruktør, som vi synes har gjort det lille ekstra. Det er ikke nemt at vælge mellem alle de dygtige og engagerede instruktører vi har i foreningen, men vi er nået frem til en. Sara Jespersen: Sara har kun været en del af gymnastik i to sæsoner, men har allerede gjort sig positiv bemærket både hos instruktører, hjælpere og hos os i bestyrelsen. Det var faktisk slet ikke meningen at Sara skulle være instruktør, men skæbnen havde andre planer da hun i 2010 mødte op til et hold, der manglede en med-instruktør. Sara sprang med det samme til.

Mangler man en hjælpende hånd til enkelte opgaver eller udvalg er hun klar til at hjælpe. Hun går til opgaven med positiv indstilling, et utroligt gå på mod og et kæmpe engagement. For Sara betyder det også meget at samarbejdet i træner-teamet fungere godt og hun kom derfor på ideen at lave "sociale-arrangementer" på de enkelte hold. Dette har flere hold efterfølgende benyttet sig af. Sara er vellidt af både instruktører, hjælpere og gymnaster, og vi er i bestyrelsen utrolig glade for, at hun har valgt at være en del af Snejbjerg Gymnastikforening Med prisen som Årets instruktør, vil vi gerne stige tusind tak for den indsats du gør i foreningen.

Året efter stod vi igen i problemer med at finde instruktør til holdet - men den udfordring gik Sara til med stor gejst og skulle nok selv finde en medinstruktør.

gymnastik

OPVISNING 17 MARTS 2012 • En fantastik dag, hvor 15 af vores 21 hold var på gulvet. Herudover besøg af to gæste hold, Spring Elite og Mini Juniorholdet. • Med 872 betalende gæster er det den største opvisning i Gymnastikforeningens tid. Og vi stak endnu en rekord til fællesspisningen efter opvisningen, hvor 170 personer deltog. • Tusind tak til alle der var med til at gøre dette til en fantastisk dag. Tak til gymnaster og instruktører, tak til redskabsslævere, til dem har siddet ved indgangen, tak til vores gæste hold, tak til ALLE der gav en hånd med ved opvisningen. • Og HUSK - alt overskuddet fra dette års gymnastikopvisning går til Snejbjergs nye Multihal !

Hallo ! ! ! !

Vi mangler dig Gymnastikforeningen søger hjælpere og instruktører.. Gymnastikforeningen er i fuld gang med at få instruktør kabalen til at gå op. Det er lidt af et puslespil at få kabalen til at gå op. Vi mangler stadig nogle instruktører, så skulle der være en læser, der vil give en hånd med som træner eller hjælper hører vi gerne fra dig. Vi er selvfølgelig behjælpelige med diverse kurser og back up. Vi er ved at have styr på nogle af holdene, men vi mangler akut hjælp til: • Motionsdamer (instruktør/instruktører) • Tumlastik (instruktør/instruktører) • Spilopper med forældre (instruktør/instruktører) • Mini Spring Turbo (instruktør/instruktører) • Hockey for damer (instruktør/instruktører) Kunne du tænke dig at give en hånd med i gymnastikforeningen eller kender du en som måske kunne være interesseret, har du spørgsmål eller vil du høre nærmere så kontakt vores formand Mette S. Tidemann på 28 91 96 28 eller mette21b@yahoo.dk

20

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 21


gymnastik

håndbold

Køb en keyhanger

U12-piger – sæsonen 2012/12

og støt den nye multihal !

Snejbjerg Gymnastikforening sælger keyhangers til 25 kr. stk. for at samle penge ind til den nye multihal. Du kan købe en keyhanger på følgende 3 måder:

Efter at begge hold endte på en flot 2. plads efter jul, kvalificerede de sig dermed til Kredsmesterskabet der skulle holdes i henholdsvis Troldhede og Herning. U12-piger C tabte begge deres kampe, og kom dermed ikke videre. De kæmp-ede ellers godt, men der var klasse til forskel…

1. Gå ind på www.snejbjergsgi.dk/gymnastik, under online tilmelding og meld dig på holdet "keyhanger" + betal med dankort. I løbet af en uge vil din keyhanger ligge i din postkasse. 2. Kør forbi Gitte Pedersen, Hvedemarken 7, betalt og få din keyhanger med, med det samme. 3. Ønsker du at lave en anden aftale omkring køb af en/flere keyhangers kontakt da Gitte Pedersen på 50 55 01 64.

SNEJBJERG GYMNASTIKFORENING takker for en god sæson 2011/2012 Sæsonen 2011/2012 har budt på rigtig mange gode timers gymnastik for både børn og voksne.Vi har i denne sæson haft 21 hold med i alt 584 aktive gymnaster på. Disse hold er der blevet taget godt af, af nogle af vores i alt 53 dygtige og engagerede instruktører og hjælpere. En STOR tak skal lyde til alle vore fantastiske instruktører og hjælpere. De gør et helt fantastisk stykke arbejde og Snejbjerg Gymnastikforening var INGENTING uden dem  ! Til både instruktører, hjælpere, gymnaster og forældre vil vi sige tak for denne sæson og vi håber at se jer alle igen til næste sæson På bestyrelsens vegne Mette S. Tidemann

U12-piger B tabte 2 kampe og vandt den 3. Men det var desværre ikke nok, de måtte også se sig besejrede, og gik dermed heller ikke videre. De kæmpede ellers som aldrig før, men også her var der klasse til forskel… Men pigerne havde uden tvivl en hyggelig og sjov dag i hallerne, og der skal lyde en stor tak til forældrene, som kom og kiggede. Tak til Claus, for flødeboller og is/sodavand. Til sidst vil vi gerne sige tak for sæsonen 2011/12 – vi syntes pigerne virkelig har udviklet sig og virkelig formået at blive bedre og bedre håndboldspillere igennem hele sæsonen. Tak for hjælpen til kørsel, trøjevask og tidtagning. Uden jer forældre var det aldrig gået… Vi ses til Vildbjerg Cup, som er det sidste arrangement i år. Hilsen Leif, Gitte og Marianne

Det store rejsespil Vi vil i maj og juni måned sælge lodsedler i ”det store rejsespil”. Vores ungdomsspillere vil komme rundt og sælge lodderne, så vi håber, I vil tage godt i mod dem. Overskuddet går dels klubben og til halprojektet. Jo flere lodder solgt, jo større gevinst til klubben og dermed halprojektet. På klubbens vegne / Anette Lind

22

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 23


håndbold

tennis 



Årsmøde 2012

Håndbold Sportsligt 2011/2012: Tilfredsstillende resultater over hele linien. Det er gået godt for vores ungdomshold i denne sæson. Vi har haft 6 hold til kredsmesterskaber, og det er blevet til 3 kredsmester – det er U10B-piger, U14A-piger og U16A-drenge. Stort tillykke herfra. Vores 2. divisions herrer må som bekendt en tur i 3. div., til gengæld rykker vores serie 1 herrer i Jyllandsserien. Så der er stadig tophåndbold i Snejbjerg Hallen. Medlemsudvikling: Vi har fået en lille tilgang i medlemstallet i denne sæson. Vi er pt. 174 aktive medlemmer – sidste sæson var der 159 spillere. Vi har stor succes med far/mor/barn håndbold. Vi håber, det smitter af på mikroholdet til næste år. Vi arbejder stadig på, at håndbolden skal udvikles i Snejbjerg.







Snejbjerg Cup: · Afholdt for 25.gang i 2011. · Frivillige hjælpere fra alle hold – både forældre og spillere. · Mogens Elbrønd er formand · Økonomisk fundament for Snejbjerg Håndbold – resultaterne er uundværlige. Sociale arrangementer: · Hjemmestævne for mikrospillere B og C – dem som går i 0. og 1. klasse · Ungarnstur for U 14piger og u16drenge · Juleafslutning · Sæsonafslutning.



Valg til bestyrelsen: Michael Hyldgaard og Karsten Mæng genvalgt for en 2-årig periode. Gitte V Olsen genvalgt som suppleant for 1 år.



 











Økonomi: · Flotte tilskud fra Støtteforeningen for Snejbjerg Idrætten og Idrætsrådet Herning Kommune (IRHK) · Godt resultat igen i år til SnejbjergCuppen. · Tilmelding og betaling fungerer fint via Conventus. · Underskud på 118.844. Skyldes jo primært vores tilskud til Multihalprojektet.







 









 

 

 

24

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 25


multihal

Projekt snejbjerg multihal 2015 I skrivende stund er arkæologerne gået i gang med at undersøge om vore forfædre har efterladt noget værdifuldt, der hvor Snejbjerg skole og Multihal skal placeres. I den virtuelle rum har vi lavet en ny hjemmeside hvorpå du kan følge de aktiviteter der sker omkring indsamlingen samt byggeriet. Besøg: www.snejbjerg-mulithal.dk Hvad der for Snejbjerg by er meget mere værdifyldt er at en masse af byens borgere hjælper til med at samle ind til Snejbjerg Multihal 2015. Lørdag den 24. marts afholdt fodboldafdelingen et forårsarrangement hvor vinterdækkene blev skiftet ud med sommerdæk og bilen blev vasket af en flok forårskåde fodbolddrenge. I alt blev der samlet 6.000 kr. ind. Projektgruppen siger alle aktører mange tak for indsatsen.

multihal

Hele Herning er på den anden ende da Giro d’Italia kommer til byen.Vi har naturligvis rigtig mange frivillige hjælpere, som enten skal stå på ruten som flagmænd eller i boderne, hvor der skal sælges forplejning. Den 6. maj kommer Giro d’Italia gennem Snejbjerg Hovedgade inden løbet gives frit ved rundkørslen ved Albæk. Vi opfordrer alle borgere i Snejbjerg til at hejse flaget for Giro d’Italia og byens konfirmander og møde op langs Snejbjerg Hovedgade med godt humør for at ønske cykelryttere en god tur.

Snejbjerg Gymnastik vil i forbindelse med Herning Rocker den 26. maj arbejde til fordel for Snejbjerg Multihal. Der ydes stadigvæk bidrag for cykler købt

Per P. Cykler støtter selvfølgelig projektet ”Snejbjerg Multihal 2015” Til alle Snejbjerg borgere. - Du kan også støtte Multihal projektet, når du næste gang skal købe ny cykel ! - Ved at handle hos Per P. Cykler giver du/I et bidrag til Projekt Multihal 2015. - Ved cykelkøb fra kr. 2500,- til kr. 10.000,- giver Per P. Cykler 100 kr. til projekt Snejbjerg Multihal 2015 - Ved cykelkøb over 10.000 kr. så giver Per P. Cykler 200 kr. til projekt Snejbjerg Multihal 2015

PER P. CYKLER

26

hos Per P. Cykler, flaskebons afleveret hos Eurospar og Rema 1000, Snejbjerg Vin og salg af streamere.

sæt allerede nu kryds I kalenderen den 27/10 hvor der spilles op til halfest i Snejbjerg Hallen. Overskuddet går ubeskåret til Snejbjerg Multi-hal.

SNEJBJERG HOVEDGADE 19 7400 HERNING TEL. 97 16 88 66 www.perpcykler.dk

Har du lyst at give et nap til fordel for Snejbjerg Multihal hører vi gerne fra dig 97 16 85 45 eller dorthe.johs@mail.tele.dk

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 27


multihal

multihal

Kæmpe 80’er fest Sæt X i kalenderen til en forrygende fest:

Følg med i Snejbjergs spændende fremtid! På www. snejbjerg-multihal.dk. kan du se nyheder, billeder, kommende events og meget mere omkring Snejbjergs nye multihal. Og så kan du naturligvis følge indsamlingen, og se, hvordan du kan bidrage til fælles glæde. Vi ses på www.snejbjerg-multihal.dk

Lørdag, den 27. oktober i Snejbjerg Hallen Ove r går skudet nye til den mu ltih al 28

rt Sto

A B B A w! sho

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 29


fællesforeningen

Årets leder i Snejbjerg SG&I for 2011 Vor kandidat har været aktiv i Snejbjerg SG&I siden pågældende flyttede til byen for 18 år siden. Han er ikke opvokset i Snejbjerg og har da heller ikke altid det orange pandebånd på, men i det daglige finder vi et meget dynamisk menneske, som har mange ideer. En person som har modet, viljen og drivkraften til at prøve ideerne af. Han vil fremad, er et konkurrence-menneske, men har også tid til ”at vente” og tage sig af nye medlemmer, der behøver hjælp og støtte.

Han kan ikke selv undvære den fysiske motion og ser det som en nødvendighed til trods for en travl hverdag – eller måske netop for at være rustet til en travl hverdag. Vi har oplistet et par ord, som beskriver vort medlem: En igangsætter, der arbejder absolut uorganiseret og derfor skal hjælpes ? Er ikke bange for at sige sin mening og står ved det. Udholdende – har han fået en idé. Bliver han ved til den er gennemført (fx opstart Fitness – sponsorspin mv.) Stort foreningsmenneske trods travl hverdag, som selvstændig Altid klar med en hjælpende hånd og kan ved afbud altid tage over Holder rytmen og styrer gerne musikken for gymnastik Er fast inventar i baren ved byfesten og er selvfølgelig en del af crewet fredag aften Er altid med på en god fest Per P er et foreningsmenneske med stort F. Han skal have stor ros for sin ildhu omkring projekt Snejbjerg Fitness. Per har været med til at løse mange udfordringer undervejs ved etableringen af Snejbjerg Fitness - og igen i

30

www.snejbjergsgi.dk

fællesforeningen forbindelse med udvidelsen. Havde Per P ikke været så vedholdende havde Snejbjerg Fitness måske slet ikke eksisteret - og i hvert fald ikke nået de resultater, som vi kan se her allerede på to-års fødselsdagen.

rator for Snejbjerg Cykelmotion har vi en meget aktiv og velfungerende gruppe, han trygt kunne overgive til nye kræfter. Men i finder fortsat Per i cykelmotion fx ved Tour De Snejbjerg.

Derfor håber vi at denne indstilling gør at Per P bliver årets leder 2011. Han har fortjent det. På vegne af Snejbjerg Fitness - Kirsten Isager-Nielsen og Kirsten Østergaard

Gymnastikopvisning er selvfølgelig gymnasternes dag på gulvet, men det der får det til at hænge sammen er samspillet med musikken – her finder i også Per som ”fast inventar”.

Men Pers cv er ikke kun Fitness – Cykelmotion blev udskilt som en selvstændig gruppe og med Pers indsats som formand og inspi-

Så det er med stor glæde, at formandsudvalget i Snejbjerg S.G. & I besluttede, at årets leder 2011 skal være Per Pedersen.

Støtteforeningen BANKOSPIL Bankoudvalget, som er en del af Støtteforeningen for Idrætten i Snejbjerg står bag bankospil på følgende dage:

Onsdag Tirsdag Søndag Onsdag Fredag Torsdag Søndag

den 2. maj 2012 den 12. juni 2012 den 24. juni 2012 den 11. juli 2012 den 24. august 2012 den 13. september 2012 den 30. september 2012

Bankospillet finder sted i Bankocentret, Smedegade, Herning Bankospillet er med til at samle penge ind til Støtte for Idrætten i Snejbjerg. Vi kan derfor kun opfordre jer alle til at støtte bankospillet – og især på ovennævnte dage. Vel mødt Bankoudvalget www.snejbjergsgi.dk 31


snejbjerg svømmehal Åbningstider Tirsdag 19.15 - 20.45 Onsdag 20.00 - 22.00 Lørdag 09.00 - 11.00 Søndag 08.00 - 09.00 Søndag 09.00 - 12.00

(kun svømmere) (kun svømmere)

Saunaerne er åbne i forbindelse med offentlig åbning, men lukker 15 min. før. Billetsalget stopper 30 min. før lukketid. Priser Enkelt billet 10-turskort Børn under 5 år Børn og pensionister Voksen

gratis gratis 10 kr. 70 kr. 15 kr. 120 kr.

Snejbjerg Svømmehal følger skolens ferieplan, og er således lukket i forbindelse med følgende ferier/helligdage. Alle nævnte datoer er første/sidste lukkedag i perioderne. St. bededag Lukket fra 4. til 6. maj Kr. Himmelfartsdag Lukket fra 17. til 20. maj Pinsen Lukket 26. til 28. maj Grundlovsdag Lukket 5. juni Sommerferie Lukket 30. juni til 13. august

32

www.snejbjergsgi.dk

SportsNyt maj 2012  

SportsNyt maj 2012. Foreningsblad for Snejbjerg SG og I