Page 1

Nr. 13 - 32. ÅRGANG

November 2011

Snejbjerg Fitness gør klar efter sommerens regn til udvidelsen af centret

Læs mere på side 8


Udgiver:

Det sker i snejbjerg

Snejbjerg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I)

Kontaktpersoner: Fællesformand Jørgen Rasmussen Toftbjerg 43 Tlf. 97 16 81 87 toftbjerg43@mail.dk

Amatørteater: Jørgen Rasmussen Toftbjerg 43 Tlf. 97 16 81 87 formand.teater@snejbjergsgi.dk

Skydning: Niels Kjær Gødstrupvej 17 Tlf. 97 16 85 46 nkk@hflc.dk

Aktiv Samvær: Anders Nørgaard Pedersen Marievej 9 Tlf. 97 16 40 81 anmarap@gmail.com

Næstformand/ forretningsfører Karin Svendsen Skolesvinget 29 Tlf. 97 16 15 54 ks@asgermsvendsen.dk

Badminton: Dorte Grønbæk Ørskovvænget 11 Tlf. 23 33 97 10 dorteg@hotmail.com

Gymnastik: Mette Schlosser Toustrupvej 59 Tlf. 28 91 96 28 Mette21b@yahoo.dk

Støtteforeningen: Solveig & Hans Fløe Solbjerg 9 Tlf. 97 16 82 82 p14-88@mail.dk

Borgerforeningen: Lene Stagstrup Engbjerg 48 Tlf. 97 72 44 20 rosta@live.dk

Håndbold: Anette Lind Toftbjerg 15 7400 Herning Tlf. 30 58 07 39 formand@snejbjerghaandbold.dk

Svømning: Jeppe Jonsson Agerbjerg 97 Tlf. 97 16 20 22 jeppe@familien-jonsson.dk

Redaktør af Sports-Nyt: Rikke Dyrmose Brændgårdvej 25, 3. tv 7400 Herning Tlf. 25 61 22 66 sportsnyt@snejbjergsgi.dk Foto, henvendelse til: Jørgen Rasmussen Toftbjerg 43 Tlf. 97 16 81 87 toftbjerg43@mail.dk Trykning: ReklameTryk Herning Tlf. 97 14 14 55 www.reklametryk.dk Tennis: Poul Erik Henriksen Amalievej 2 Tlf. 97 16 80 08

Cykelmotion Inge Bech Stenbjergkvarteret 45 Tlf. 61 20 96 04 ibnyt@city.dk Fitness: Kirsten Isager-Nielsen Solbjerg 75 Tlf. 61 77 24 42 isager@forum.dk

udgives 4 gange årligt af Snejbjerg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I), samt afdelingerne herunder.

2

19. november

Zumba fitness

Hallen

25. november

Holland Bingo

Herning Bankocenter

22. december

Alm. banko

Herning Bankocenter

5. januar

Banko

Herning Bankocenter

12. februar

Banko

Herning Bankocenter

17. marts

Gymnastikopvisning

Motion: Jens Peder Mikkelsen Sydgaden 15 st. tv. Tlf. 40 46 38 77 tulsen@youmail.dk Senior Sport: Jens Fløe Snejbjergvej 39 Tlf. 97 16 40 57 ijf@hkcpost.dk

Fodbold: Kenny Hodel Stenbjergkvarteret 27 Tlf. 21 41 22 03 formand@snejbjergfodbold.dk

Sportsnyt

he to t k c a b

Rikke Dyrmose Brændgårdvej 25, 3. tv sportsnyt@snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk

Bladet udkommer den 4. februar 2011

80's

Har du lyst til at få gang i hofterne, danse til fantastisk musik, få pulsen op og stemningen i top, så kom til ZUMBA Fitness event i Snejbjerg

Tag naboen, veninderne og kollegaerne med til den fedeste zumba time fyldt med fantastisk 80’er musik.

Stof til næste nummer bedes afleveret senest den 8. januar 2012 til:

Hallen

Hop gerne i 80’er tøjet eller ta’ blot almindelig træningstøj på.

Zumba® Fitness er en sjov og spændende måde at træne på ! Det er nemt at lære og du forbrænder kalorier samtidig med at du forbedrer din kondition. Det giver sved på panden, rytme i hofterne og ikke mindst godt humør.

Dato: Lørdag d. 19/11 Tid: 11.00-12.00

il s t o der  ! læ e jer g i v s at

Sted: Snejbjerg Hallen Tilmelding: Ikke nødvendig. Betal blot 30 kr. i døren. Alle pengene går til det nye halprojekt i Snejbjerg. Instruktør: Mette Schlosser

www.snejbjergsgi.dk 3


Aktiv samvær

BRØDREMENIGHEDEN I CHRISTIANSFELD Søndag, den 18. september havde Aktiv Samvær inviteret medlemmerne til et søndagsarrangement til Brødremenigheden i Christiansfeld. Spændte på hvor mange, der ville tilmelde sig, idet vi forsøgte at indfri et forslag fra vore medlemmer. Desværre må vi i bestyrelsen konstatere en vis skuffelse, da kun 19 medlemmer udover bestyrelsen tilmeldte sig turen. Men for os, der deltog, blev det en fantastisk spændende dag. Vi kørte i private biler, der efter bedste evne blev fyldt op. Hele turen til Christiansfeld foregik i regnvejr. Første programpunkt var deltagelsen i Brødremenighedens gudstjeneste søndag formiddag. En noget anderledes oplevelse end den vi er vant til i folkekirken. I det store kirkerum med plads til 1.100 mennesker fylder 100 – 150 mennesker ikke meget. Indretningen er særdeles spartansk. Specielle lysekroner og en talerstol var eneste udsmykning. Bænkene stillet op på lange rækker på et sandstrøet gulv. Det symboliserer, at alle her i kirkerummet er lige for vor Herre. En missionær fra Brødremenigheden holdt prædikenen, 4

ikke meget forskellig fra vores gudstjeneste. Deres normale præst var til kongres. Efter gudstjenesten spadserede vi i næsten tørvejr ned til Madpaletten, hvor værten ventede med schnitzel, brasede kartofler, ærter og gulerødder. Det smagte aldeles fortræffeligt og der var rigeligt af alt tilbehøret. Kl. 13 mødte vi igen ved kirken, hvor vores guide, Lorenz Asmussen, ventede os. Vi blev igen bænket i kirken. Lorenz Asmussen fortalte os her historien om Brødremenigheden helt fra dens start og frem til i dag. En særdeles spændende beretning. Efter historien i kirken var vi på byrundtur, hvor der blev fortalt om byens indretning, dens mange bygninger, og hvad de havde været anvendt til. Der forestår en stor restaurering, som er en enorm opgave for den lille menighed på ca. 150 personer og byen Christiansfeld. Bl.a. Real Danmark havde skudt mange penge i den opgave. Sidste mål for rundvisningen var besøget på Brødremenighedens begravelsesplads, Gudsageren. Igen her er alle lige, alle gravsten er ens og måler 17 x 71 cm, som skal symbolisere startåret for Brødremenighedens etablering.

www.snejbjergsgi.dk

Aktiv samvær Kvinderne på den ene side og mændene på den anden. En enestående historie, fortalt på en helt unik måde af en særdeles veloplagt Lorenz Asmussen. En ildsjæl uden sidestykke.

vi drak kaffe og gik en runde i det meget historiske område. Men så satte det også i med at hælde ned og vi sluttede dagen og påbegyndte hjemturen.

Vi sluttede af med vores eftermiddagskaffe på Skamlingsbanken med honningkager indkøbt i Christiansfeld. Det holdt tæt, mens

En utrolig spændende og lærerig dag med tørvejr på de rigtige tidspunkter, for de som deltog i turen.

Aktiv samvær

BJERRELY FISKEPARK OG MUSLINGEHUSET Tirsdag, den 23. august 2011 indledte vi sæsonen 2011-12 med at gentage besøget i Bjerrely Fiskepark og Muslingehuset i Tanderupkjær. 76 medlemmer var troppet op.

kulsgrave bevaret. Deriblandt den meget rene fiskesø. Bortset fra at deltagerne ufrivilligt blev delt i 2 hold, dog senere samlet igen, var det en rigtig fin tur ovenpå maden.

Modsat sidste år var vejrguderne os meget mildere stemt end sidste år. Meget overskyet, men det holdt tæt til ca. 21.30. Efter at vi havde fortæret de grillede pølser og kartoffelsalaten skyllet ned med lidt vin, blev der i år mulighed for en spadseretur i det meget smukke naturområde, et gammelt brunkulsleje, der efterhånden helt er plantet til med træer og med de gamle brun-

Tilbage igen blev kaffen fundet frem og der blev serveret kage til, bagt af et par bestyrelsesmedlemmer. Nogle af Aktiv Samværs medlemmer, der også er medlemmer af Harmonikaklubben underholdt med musik ligesom vi også fik sangstemmerne rørt. Alt i alt en meget vellykket aften med socialt samvær og hygge.

www.snejbjergsgi.dk 5


badminton

badminton

Sæsonen er

godt i gang Sæsonen er godt i gang og der er kommet en del nye ungdomsspillere. Vi har i denne sæson sat mere fokus på mulighederne for også som nybegynder at komme ud og spille stævner. Der er på forhånd udpeget nogle stævner tæt på, hvor Jonas (ungdomstræner) tager med og giver gode råd til spillerne og måske deres forældre. Vi håber på god opbakning.

Vi har afholdt mini-badminton 2 lørdage i oktober med fint fremmøde – dejligt når nye initiativer bliver bakket op. Vi gør et nyt forsøg til foråret og vil i bestyrelsen overveje om der er interesse for at der bliver mere fast træningstid for de 4-7 årige og deres forældre. Endnu et ny tiltag er familie stævne som afholdes fredag d. 18. November, hvor mor/far og barn spiller sammen mod andre spillere og forældre fra klubben. Der vil komme indbydelser ud til alle spillere, men reserver allerede nu denne fredag. Senior afd. er allerede i gang med holdturneringen i kvalifikationsrækken lige under divisionerne. Første hjemmekamp hvor holdet var svækket pga. afbud blev desværre til et nederlag på 5-8. Her

6

www.snejbjergsgi.dk

er der også plads til flere spillere, så har du lyst til lidt flere udfordringer end motionistbanen, så mød op mandage fra 19.00 – 21.30. Kære motionister, hvis i endnu ikke har fået jer tilmeldt er det ikke for sent. Vi har stadig ledige tider i både hal 2 og gymnastiksalene. Tilmelding og betaling foregår via hjemmesiden: www.snejbjergsgi.dk/badminton og banen skal reserveres hos Lis Andresen på 35 14 29 23. Vi er en lille afdeling i Snejbjerg SGI, men vil gerne vokse os større og det kræver noget af bestyrelse og trænere. Vores bestyrelse er med de nuværende 4 medlemmer og til sommer 3 medlemmer ikke stor nok til at løfte opgaven. Så er du lige den vi står og mangler eller kender du den rette person vil vi i bestyrelsen gerne høre fra dig/jer.

Vi ser frem til vores nye tiltag familiestævnet i november – se vi ? Bestyrelsen

www.snejbjergsgi.dk 7


fitness

fitness

Fitness udvider

INFORMATION

Nu har håndværkerne også begyndt at støbe og lægge tag på… på….. I begyndelsen af maj måned modtog Snejbjerg Hallen byggetilladelsen til at overbygge Atriumgården. Hallens bestyrelse igangsatte en udbudsrunde fra forskellige håndværkere for at indhente priser på overbygningen. Bestyrelsen i Fitness havde valgt selv at stå bag udgravningen af Centret for at spare penge og mange frivillige hjalp med at grave ud. Regnen har så efterfølgende flyttet lidt på jorden igen. I løbet af oktober måned har håndværkerne håndværkerne så taget over med Mikael Yde fra Snejbjerg Hallens bestyrelse som projektleder. Såfremt håndværkerne kan nå det og vejret tillader det, skal de nye lokaler males i november måned. Holder tidsplanen er der afleveringsforretning den 1. december 2011. Herefter skal bestyrelsen og instruktørerne i Fitness-afdelingen i gang med at få flyttet maskiner og få flere maskiner flyttet ind. Snejbjerg Fitness har mange maskiner opmagasineret og de vil blive flyttet om i det nye center. Planen for indretningen af centret efter udvidelsen er, at der kommer indgang ind i centret gennem to omklædningsrum, og at der bliver indrettet motionscenter i Atriumgården. Spinninglokalet bliver udvidet og får bedre udsugning, Samtidig vil vi forsøge at få sponsoreret 5 – 6 spinningcykler mere, så der kan komme lidt flere på de enkelte hold. Når vi har lokalerne klar – så holder vi ÅBENT HUS. Så kig efter indbydelsen i postkassen eller på www.snejbjergsgi.dk/fitness.

8

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 9


Fodbold

Fodbold Inden Døre Så er det af med støvlerne og på med indendørsskoene. Fodbolden flyttes indenfor i Snejbjerg Hallen og på hjemmesiden www.snejbjergsgi.dk/fodbold kan du nu finde træningstiderne for ungdoms spillerne. For seniorholdene foregår det fredag aften mellem 20.00-21.30. Uanset om du er en gammel ræv eller aldrig har prøvet at spille fodbold, så er du velkommen til at møde op og prøve at spille indendørsfodbold. Hen over vinteren vil vi pudse de tekniske færdigheder af og generelt træne en masse med bold, så vi bibeholder følingen med netop bolden, når forårssæsonen på græs starter op igen i 2012.

Til Italien med Penge på Lommen

10

Fodbold Med Ånden i Hånden Meget kan man sige om folk fra Snejbjerg, og det skal man også... I hvert fald er vi en forening meget værdsat af Messecenter Herning ! Vi stillede vanen tro det største hold til Vestas' firmafest i lørdags i Messehallerne ! 52 mænd og damer fra Snejbjerg SG&I stillede lørdag op i hvide skjorter til et brag af en fest i Messehallerne i anledning af Vestas' kæmpe firmafest. 7.800 ansatte og deres respektive partnere indtog 3 haller i MCH regi og fik serveret en 3 retters menu med vine, vand og massere af øl. De frivillige fra Snejbjerg styrede godt 26 borde med hver ca. 26 gæster, som fik en rigtig fin betjening i godt og vel 5 timer. Roxette og Sweet Hearts spillede op til dans i MCH Arena, mens Birthe Kjær besøgte gæsterne i begge sale, hvor der blev spist. En stor tak for indsatsen til de mange frivillige! Skulle du være interesseret i at give en hånd med er der stadig mulighed for at komme med til Rihanna eller Bob Dylan.

Også i Serie 3 kan vi følge med

Det lykkedes ! Snejbjerg SG&I Fodbolds U12 & U13 trak det helt lange strå og har nu inkasseret en rundhåndet gave fra Sparbank. 10.000 kr. til dækning af omkostningerne ved at deltage i en turnering i Italien, hvor drengene skal ned og spille med.

Sidste års oprykkere fra Snejbjergs seniorafdeling fortsætter de flotte takter og er ligger godt til i toppen af serie 3. Første holdet har vist, at de sagtens kan bide skeer med de bedste hold i rækken og efter 10 kampe ud af sæsonens 14, er de på en foreløbig flot 3 plads ud af 8 hold.

Sparbank udloddede 10.000 kr. til en god idé og U12 & U13s ønske om en tur til en fodbold turnering i Italien, kunne åbenbart trække rigtigt mange sms stemmer, hvilket var kriteriet for at vinde.

I forhold til sidste sæson, hvor holdet i serie 4 rundbarberede stort set alle konkurrenter, så er der væsentligt mere modstand i serie 3 kredsen. Bl.a. har holdet tabt 1-4 til Silkeborg, men også selv delt øretæver ud. Holdet gav f.eks. KLG en ordentlig overhaling på kunststofbanen i Vildbjerg med 3-0.

Drengene samlede bl.a. mange stemmer under dette års byfest og venner, familie og bekendte blev inddraget i opfyldelsen af drømmen om en tur til Italien; støvle landet. Til en ganske normal træning mødte så Frits Horslund op og overrakte drengene den gode nyhed og en dejlig stor check.

Målsætningen for sæsonen var at etablere sig i serie 3 og få organisationen på plads. Begge dele er indtil videre lykkedes ganske fint, og der synes at være en rigtig fin stemning på holdet trods skader, skavanker, mange kampe på kort tid og meget få træninger på grund af kampe i hverdagene.

Vi ønsker fra redaktionens side drengene et stort tillykke med de mange sms stemmer, pengene og så ønsker vi dem selvfølgelig også en rigtig god tur !

Næste hjemmekamp for det orange første hold foregår tirsdag d. 25-10-2011 kl. 19.30. Om kampen spilles på eget græs (træningsbanen med lys på) eller på fremmed kunststofbane er endnu ikke afgjort.

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 11


Hallen

Gymnastik

Projekt Snejbjerg Multihal 2015

Investering i fremtiden

AKTIVITER Som det fremgår af artiklen om Projekt Multihal 2015 andet steds i bladet skal Snejbjerg selv samle minimum 4 mio kr. ind. Der er allerede nogle aktive personer, som har påbegyndt aktiviteter, hvor overskuddet er doneret til fordel for Snejbjerg Multihal 2015. Håndboldkamp Håndboldafdelingen fik tildelt to træningskampe, henholdsvis HC Midtjylland mod Team Tvis Holstebro – herrer og Team Tvis Holstebro mod Slagelse FH damer. Entreindtægten fra disse to kampe til Projekt Snejbjerg Multihal 2015. Flaskebonner Hos både Euro-Spar og Rema 1000 hænger der orange bokse ved flaskeautomaten. Du opfordres til at putte din flaske-bon heri – og dermed støtter du projektet.

Postkasser Pr. 1. januar 2012 skal alle have en postkasse ved fortovskanten.Vi har indgået en samarbejdsaftale med en postkassemontør. Han gør det nemt for dig at få postkassen monteret korrekt. Hver gang der bliver købt en postkasse via www.snejbjergsgi.dk tilfalder der Snejbjerg Multihal 2015 50 kr. 12

Damefrokost Lørdag den 5. november afholdes damefrokost i Snejbjerg Hallen/2. Her genoplives en gammel tradition med masser af dejlige piger/ kvinder/damer, lækkert mad, god musik, skøn servering mv. Overskuddet fra arrangementet går ubeskåret til Snejbjerg Multihal 2015 projektet. Cykler Ved at handle hos Per P. Cykler giver du/I et bidrag til projektet.Ved cykelkøb (fra 20” børnecykler og opefter) giver Per P. Cykler 100 kr. til Multihal-projektet i Snejbjerg, hver gang, der er en borger i Snejbjerg, som køber en cykel til under 10.000 kr. Når en Snejbjerg-borger køber en cykel til over 10.000 kr. så giver Per P. Cykler 200 kr. til Projekt Snejbjerg- Multihal 2015. Fyrværkeri Hvis du køber dit nytårskrudt hos Energi & Hobby, Helstrupvej er du også med til at støtte det ny Multihal projekt 2015. Forudbestiller du dit fyrværkeri udløser det en bonus til Snejbjerg Multihal 2015. Yderligere informationer På www.snejbjerg-multihal.dk kan du følge med i hvilke projekter der er igangsat. Håber du vil bakke op omkring dem – jo flere aktiviteter jo flere penge. Styregruppen

www.snejbjergsgi.dk

Gymnastikforeningen har ansøgt om støtte til køb af nye redskaber ved flere fonde og har modtaget 10.000 kr. fra Tuborgfondet og 5.000 kr. fra Snejbjerg Sparekasses legatfond. Foreningen har investeret i fremtiden. Der er indkøbt nye redskaber for mere end 120.000 kr. i nuværende sæson som både store og små gymnaster kan få glæde af. En investering som vi er glade for er blevet bakket op af både Snejbjerg Sparekasses legatfond og Tuborgfondet. Penge fra Snejbjerg Sparekasses legatfond og Tuborgfondet er gået til indkøb af en pro track. Gymnastikforeningen og dens gymnaster takker varmt for støtten

Snejbjerg Sparekasses legatfond har til formål at støtte og opmuntre foreninger og lignende i Snejbjerg og Haunstrup, som arbejder med menneskeligt og kulturelt til gavn for borgerne i lokalsamfundet.

Siden oprettelsen i 1931 har fondet med over 820 mio. kr. støttet mere end 15.500 store og små aktiviteter inden for alle dele af det danske samfund, lige fra kunst, kultur, sport, foreningsvirksomhed, uddannelse samt erhvervsrelateret forskning.

Overrækkelse af Check fra Tuborgfondet

Vores nye pro track

www.snejbjergsgi.dk 13


gymnastik

Gymnastik

Gymnastikopvisning 2012

Har du hørt om vores springhold i samarbejde med KLG Gymnastik ? ? ?

- Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 17. marts 2012 til en fantastisk gymnastikopvisning i Snejbjerg. - mere info kan fås hos bestyrelsen eller i februar-udgaven af Sportsnyt.

Ynglingespringmix 8. kl. -

Sæsonopstart

Så startede gymnastiksæsonen endelig og sikke en start vi fik. Allerede i august startede de første hold op, mens resten sluttede sig til midt i september. Trods en lidt turbulent tilmelding, da systemet valgte at lege "Rasmus modsat" fik folk meldt sig til og der kom hurtigt ventelister på flere hold. Vore 57 instruktører og hjælpere gør igen igen et fantastisk stykke arbejde på de 21 hold, der lige pt huser over 519 medlemmer. Hvis du endnu ikke har fået meldt dig til, så smut forbi www.snejbjergsgi.dk/gymnastik og meld dig på det hold der passer dig..

Godt gået ! ! !

4 Snejbjerg piger er blevet optaget på ”spring elite” og 1 dreng på ”de 24” Det er vi super stolte over i Snejbjerg SG&I gymnastik. Sådan ! 14

www.snejbjergsgi.dk

Holdet er et samarbejde mellem KLG Gymnastik og Snejbjerg SG&I. Holdet er for alle piger og drenge, der gerne vil træne og udfordres i de bedste springfaciliteter. I springhallen i Holing er der stortrampoliner, springgrave, fiberbaner m.v., så der er udfordringer for alle, uanset niveau. Skal du i træning til et efterskoleophold eller er du lige kommet hjem fra et ophold, kan du få en rigtig god og inspirerende træning på dette hold. Holdet vil deltage i opvisning i både Lind, Snejbjerg og Herning. Kunne dette være noget for dig, så mød op til træning og meld dig til på www.snejbjergsgi.dk/gymnastik under online tilmelding.

www.snejbjergsgi.dk 15


Hallen

Håndbold

Projekt Snejbjerg Multihal 2015 .....fra tanke til virkelighed

Siden sidst………… I august måned skrev vi, at den endelige politiske beslutning var lige om hjørnet, og ja Byrådet godkendte den 23.08.11 de indstillinger, der var lavet. De tanker, overvejelser og indstillinger Snejbjerg Hallens bestyrelse har arbejdet med gennem de seneste 8 år, er blevet til virkelighed – Snejbjerg Hallen kan udvides og blive til et MULTIHUS i 2015, det naturlige samlingssted for alle borgere i Snejbjerg uanset alder og interesser. Der er siden sommerferien arbejdet med at stable den fornødne organisation på benene – en organisation der skal arbejde med: · at gøre projektet kendt og forberede den ”gave” Snejbjerg får. · at klargøre byggeriet, dvs. lave et byggepro gram. · at fremskaffe de nødvendige penge, dvs. min. 4 mill. kroner Det betyder, at der bliver brug for DIN HJÆLP i form af penge og praktisk hjælp – opgaverne bliver mange og både store og små, derfor: · MELD DIG til vores jobbank, således vi kan kontakte dig om hjælp i ny og næ nogle timer, en dag eller måske en weekend. · MELD DIG som gadeambassadør, hvor du bliver organisationens forlængede arm til netop din vej/gade/kvarter, altså netop der hvor du kan lave en afgørende forskel. 16

Kontakt Dorthe Poulsgaard Frandsen · tlf. 97168543 mail: dorthe.johs@mail.tele.dk Frits Horslund · tlf. 22102419 mail: fho@sparbank.dk

Den 2/11 er der afholdt det første Borgermøde, hvor vi fremlagde en status på projektet, dvs. hvad er det for en størrelse og hvorfor er det vigtigt? Vi synliggjorde den udfordring Snejbjerg står overfor de næste 3-4 år og ikke mindst tydeliggørelse af hvilket fremragende udbytte alle i byen får af en haludvidelse, et multihus og ja en ny skole = læs værdiforøgende og det gælder også huspriserne.

Klubsamarbejde HCM – Snejbjerg

I forbindelse med vores klubsamarbejde med HC Midtjylland, lagde vi hal til 2 kampe i FTZ-Cuppen den 4.8.2011. På herresiden spillede HCM mod Team Tvis-Holstebro, og på damesiden var det Team Tvis-Holstebro mod Slagelse. Team Tvis-Holstebro løb med begge sejre. Der var en god stemning i hallen, hvor 130 betalte en flad 20´er, for at se tophåndbold. Disse penge er ubeskåret gået videre til vores multihal-projekt. Ligeledes som en del af klubsamarbejdet har alle vores ungdomsspillere fået udlevet et adgangskort til den runde hal, hvor HCM spiller deres hjemmekampe. Husk at bruge det, og vær med til at skabe en god stemning i hallen – så drengene får opbakning til sejre. Bestyrelsen

Vi kan allerede nu oplyse, at der bliver et nyt borgermøde i efteråret 2012, hvor der sker en præsentation og gennemgang af det endelige byggeri af multihus og ny skole. Du kan også besøge hjemmesiden www.snejbjergmultihal.dk, hvor der løbende kommer informationer om projektet, herunder hvordan det går med indsamling af de mange penge. Har du spørgsmål, kommentar, gode idéer eller tilbyde hjælp, er du altid velkommen til at kontakte mig på telefon 22 10 24 19. Snejbjergs Fremtid ser lovende og spændende ud……….………….når blot vi står sammen ! !

www.snejbjergsgi.dk

Klubsamarbejde HCM – Snejbjerg

Som en del af samarbejde med FC Midtjylland, sælger vi i år skrabejulekalendere til støtte til vores ungdomsspillere. Så tag godt i mod vores spillere, når de i den nærmeste fremtid ringer på hos dig, og vil sælge en julekalender. Herfra skal der på forhånd lyde et ”tak for støtten”. Bestyrelsen

Frits Horslund Bestyrelsesformand Snejbjerg Hallen www.snejbjergsgi.dk 17


håndbold

håndbold

Velkommen til håndboldsæsonen 2011/2012

Håndboldsæsonen er i gang, og Snejbjerg er fint repræsenteret i turneringerne. Herresenior sluttede sidste sæson med en 7.plads i 2.division – så der bliver spillet divisionshåndbold i Snejbjerghallen endnu en sæson. Vores U16 piger og drenge var den første uge i juli 2011 i Ungarn for at spille håndbold. De havde en rigtig god tur. Det blev ikke til de mange sejre, men de unge mennesker fik igen i år en oplevelse med hjem. I denne sæson har vi desværre igen ”hul” på ungdomssiden. Vi kan ikke stille hold i U12/drenge, U16 piger samt U18/drenge. Men til gengæld har vi fået samlet et U18 pigehold igen. Det er dejligt, når vores ”gamle” spillere kommer hjem igen, og vil spille håndbold. Vi har hold for micro´er, U10 drenge og piger, U12 piger og for U14 drenge og piger, U16 drenge og så U18 pigerne. Så er der springet til herrer/dame senior. 18

Snejbjerg Cup afholdtes for 25. gang i september 2011. Endnu engang har udvalget leveret et veltilrettelagt stævne med mange kampe. I år igen en Tak til de frivillige hjælpere. I år har vi ikke haft mulighed for at afholde Håndboldskole. I år forsøgte vi i stedet for med en alternativ sommerhåndboldskole. Der var for mange andre tilbud i nærområdet inden for denne disciplin, så det resulterede i for få tilmeldte. Vi har været så heldige, at finde en tovholder til næste års Håndboldskole, så vi håber på gennemførsel i 2012. Som ovenfor nævnt, har en klub som Snejbjerg behov for frivillige hjælpere.

www.snejbjergsgi.dk

- Cupudvalget har behov for mange hjælpere ved afviklingen af Cuppen i september. Du kan være behjælpelig med tidtagning ved kampene, hjælper på indkvarteringsstederne og til aftenfesten o.lign. Se på snejbjergcup.dk og meld dig under fanerne. Får udvalget en stor database med hjælpere, bliver den enkeltes indsats jo tilsvarende mindre. - Sponsorudvalget kan også bruge nye input/kræfter. Der arbejdes med gentegning og nytegning af sponsorater, sponsorpleje og udarbejdelse af turneringsplan 2 x årligt (Du læser i den nu) - Sportsudvalget afholder forskellige sociale arrangementer for ungdomsholdene. Vi har erfaring for, at forældrene er gode til at hjælpe med afvikling af disse. Tak for det. Som et nyt tiltag har vi indledt klubsam-arbejde med HCMidtjylland. Dette er endnu i opstartsfasen, men vi har været indbudt til et par kampe i den runde hal. Alle vo-

res ungdomsspillere, både drenge og piger, får adgangskort til alle hjemmekampe hos HCM. Men hold øje med hjemmesiden www.snejbjerghaandbold.dk Her vil vi prøve at få lagt både FCM-pigernes og HCMdrengenes kampe på kalenderen. Og er der ekstraordinære arrangementstilbud fra de to klubber, vil de naturligvis også komme på hjemmesiden. Snejbjerg Håndbolds beståen afhænger af gode sportslige og sociale tilbud. Det kan lade sig gøre, når økonomien er dertil – derfor er Snejbjerg Cup og sponsorarbejdet meget betydningsfuldt for klubben. Velmødt til en god sæson 2011/2012 i Snejbjerg Håndbold. Bestyrelsen Snejbjerg SGI / Håndboldafdelingen.

www.snejbjergsgi.dk 19


Håndbold

Håndbold

Håndbold U12-piger Efter en velfortjent sommerferiepause startede vi op med knap 20 piger, fordelt på to hold.Vores opfattelse af dem er, at de meget gerne vil lære noget og suger alt til sig, lige fra systemer til små tips og tricks.

klubberne, har vi været inviteret til at være flagbærere for FCM’s piger. De skulle spille mod Slagelse og vi var næsten med alle mand mødt op for at se kampen… Det var en stor oplevelse for pigerne, at få lov til at stå med begge holds flag, mens U10 pigerne

Hver af holdene har haft et par træningskampe allerede, og det er gået godt, når man tager hensyn til, at de fleste af dem er nyoprykkere… Pigerne er kommet i henholdsvis pulje B og C.

fra Lind havde fået æren af, at løbe ind med spillerne. I pausen var der mange af pigerne, der lige nåede at komme ned og få Lærke Møllers autograf. Lærke sidder pt. ude med en skade og tog sig rigtig go tid til at pigerne både kunne få hendes autograf men også et billede af hende. Billederne vil komme ind på hjemmesiden og blive hængt op omme på opslagstavlen i hallen.

I forbindelse med, at vi er med i FCM’s samarbejde med omegns-

Under vores besøg i Ikast var vi så heldige, at få en stor plakat med hjem til at hænge i klubben med Cecilie Woller. Cecilieog hendes søster Fie har i tidernes morgen spillet i Snejbjerg. Der skulle også senere dukke en plakat på med Fie Woller. 20

www.snejbjergsgi.dk

Vi håber på en rigtig go sæson og glæder os til at være sammen med pigerne.

Sportslige hilsner Gitte, Leif og Marianne

www.snejbjergsgi.dk 21


Motion

Motion

Efterårsnyt fra Snejbjerg Motion Så er vi kommet igang med efterårets mandagsløb fra Engbjerg-Skolen hver mandag aften kl 18.00, og her vil vi da gerne opfordre til at møde op og vedligeholde og udbygge din gode form efter Løbeskolen i foråret.

stille og roligt kan udvikle dette arrangement, så vi får et løb som bliver attraktivt for både løbere fra byen og udefra. Tak til alle der løb og de som gav en hånd med til alle de praktiske opgaver.

Snejbjerg-Løbet i forbindelse med Byfesten var igen iår en succes, med ny rekorddeltagelse på ca. 250, og det er vi meget tilfredse med, og det giver jo blod på tanden til at vi

Klubbens årlige udflugt gik igen til Gendarmløbet i Broager, og det var igen en superhyggelig tur med højt humør og dejligt vejr, og fine resultater, og bagefter samvær over

en god frokost på Gråsten Gl. Slotskro og indkøbstur til Fleggård. Det vakte jo også lidt opsigt at vi ankom standsmæssigt i FCM-bussen. Vi har også haft de første løbere til marathon i Berlin, og her deltog Signe Agerbo, Henrik Thylstrup og Claus Kristensen for første gang og gennemførte alle med rigtig fine tider, og det er jo dejligt at se at løbere som er startet i Løbeskolen nu kan løbe en hel marathon, og også Fuglsangsø-Løbet havde deltagere fra Snejbjerg Motion med 22

www.snejbjergsgi.dk

stor opbakning med ca. 25 løbere. En god dag med fint vejr og hyggelig samvær bagefter med hjemmebagt kage. Vi afholder julefrokost på Engbjergskolen den 26. november, og herom mere i klubbens nyhedsbrev senere. Så find skoene frem igen og mød op om mandagen til træning, du kan sagtens være med. Sportslig hilsen Snejbjerg Motion

www.snejbjergsgi.dk 23


seniorsport

seniorsport

Danmarksmester i kroket

Klubmesterskab

Seniorsport/kroket har vundet et Danmarksmesterskab i kroket. Holdet i A1, der bestod af Bo Karstoft, Alfred Hansen, Jørn Vestergaard og Chr. Madsen vandt den lokale turnering, ligesom holdet vandt landsdelsmesterskabet, der blev afholdt her i Snejbjerg. Ved Landsdelsmesterskabet og ved Landsmesterskabet spillede Ketty Karstoft i stedet for Alfred Hansen. Ved Landsmesterskabet i Vildbjerg spillede holdet i alt 20 kampe, hvoraf de 15 blev vundet, det samme antal som nr. 2. Takket være bl. a. 4 store sejre på 20-2 havde Snejbjerg point nok til at blive nr. 1.

Tillykke med mesterskabet

Onsdag den 21. september var der tid til det årlige klubmesterskab i petanque og kroket. Dagen startede meget våd, det havde regnet hele natten, og det blev ved til op på formiddagen, men for ”petanque- og kroketfolket” betyder det ikke spor, det er kun et spørgsmål om ordentlig regntøj. Hele formiddagen blev der spillet indledende kampe. Kl. 12.00 var der frokost, hvortil klubben gav øl eller vand, en enkelt snaps eller to var der også plads til. Om eftermiddagen afvikledes de afsluttende kamp, så vi kunne få kåret årets klubmestre i petanque og kroket. Mestre i Petanque blev Egon Østergaard og Ragnhild Simonsen Mestre i kroket blev Jokum Vesterager og Kjeld Christensen. Dagen afsluttedes med fælles kaffebord, hvortil der var lagkager i alle afskygninger, lavet af bestyrelsen og hustruer. Foruden hyggeligt samvær, sang vi også 3 petanqueog kroketsange. Dermed kunne vi afslutte en rigtig god dag. Seniorsport Snejbjerg

24

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 25


Støtteforeningen

Støtteforeningen

snejbjerg vinen

Kontingent 2011/12

Snejbjerg Bageri v/Dorthe og Kurt har haft forhandlingen af Snejbjerg Vinen. For hver flaske vin der blev solgt gik der et kronebeløb til Støtteforeningen for Snejbjerg Idrætten. Dorte og Kurt har haft forhandlingen af Snejbjerg Vinen et par år. I forbindelse med årets byfest blev der overrakt en chech fra Snejbjerg Bageri v/Dorthe og Kurt til Støtteforeningen forSnejbjerg Idrætten. Chechen var på 4.400 kr. Samtidig er forhandlingen af Snejbjerg Vinen overgået til Euro-Spar. Euro-Spar v/Keld har givet tilsagn om at der gives et bidrag på 5 kr. pr. flaske solgt Snejbjerg Vin til Snejbjerg Multi-hal projekt 2015. Derfor kære Snejbjerg-borger, skal du bruge en vingave eller selv have købt vin kan du støtte Projekt Snejbjerg Multihal 2015. Tak til Dorthe og Kurt for indsatsen og det flotte beløb. Samtidig held og lykke til Euro-spar – håber det giver mange penge til Projekt Snejbjerg Multihal 2015. Bestyrelsen i Støtteforeningen for Snejbjerg Idrætten

Støtteforeningen for Snejbjerg Idrætten har været rundt og opkræve kontingent for perioden 2011/12. Var du ikke hjemme har du fortsat mulighed for at indbetale kontingentet på 60 kr. Støtteforeningen for Snejbjerg Idrætten har til formål at støtte ungdomsarbejdet i de forskellige idrætsforeninger i Snejbjerg gennem tilskud til Stævner og arrangementer. Ved at betale kontingentet er du med til at bakke op om det store frivillige arbejde, der ydes i Snejbjerg. Kontingentet på 60 kr. kan betales på girokode 73 og konto 83119594 Tak til jer der tegnede medlemskab da I fik besøg – og tak til indsamlerne. Bestyrelsen

Byfest 2011 Tak til Snejbjerg By for en super opbakning til årets byfest i august måned. Men først og fremmest en KÆMPE tak til byfestudvalget for det store arbejde, som I havde lagt i arrangementet. Det var en fornøjelse at opleve så meget liv på pladsen alle dage. De enkelte grupper i Snejbjerg SG&I var aktive med arrangementer. Det betyder bare rigtig meget, da det er med til at få gæster på pladsen.

SNEJBJERG BYFEST

Derfor tak for opbakningen og tak for indsatsen til Byfest-udvalget. FÆLLESSKAB ER MED TIL AT SKABE FREMDRIFT Bestyrelsen for Snejbjerg Idrætten

26

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 27


snejbjerg svømmehal Åbningstider Tirsdag 19.15 - 20.45 Onsdag 20.00 - 22.00 Lørdag 09.00 - 11.00 Søndag 08.00 - 12.00*

(kun svømmere) (* 8 - 9 kun svømmere)

Saunaerne er åbne i forbindelse med offentlig åbning, men lukker 15 min. før. Billetsalget stopper 30 min. før lukketid.

Priser Enkelt billet 10-turskort Børn under 5 år Børn og pensionister Voksen

gratis 10 kr. 15 kr.

gratis 70 kr. 120 kr.

Husk svømmedisko i vinterferien – læs mere i næste nummer af sportsnyt !

Lukket følgende dage Torsdag d. 22. december til tirsdag d. 3. januar - Juleferie Lørdag d. 11. februar til søndag d. 19. februar - Vinterferie Alle dage incl. Find os på Fa

cebook, og vi nd 10-turskor t, Scan koden: Eller søg på Snejbjerg Sv ømmehal

www.snejbjergsvømmehal.dk 28

www.snejbjergsgi.dk

Profile for Jørgen Rasmussen

SportsNyt November 2011  

Snejbjerg SG&i Sportsnyt november 2011

SportsNyt November 2011  

Snejbjerg SG&i Sportsnyt november 2011

Profile for toftbjerg
Advertisement