Page 1

Nr. 13 - 32. ÅRGANG

MAJ 2011

MODTAGER AF LEDERPOKALEN 2010

Læs mere på side 20


Udgiver:

Det sker i snejbjerg

Snejbjerg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I)

Kontaktpersoner: Fællesformand Jørgen Rasmussen Toftbjerg 43 Tlf. 97 16 81 87 toftbjerg43@mail.dk

Amatørteater: Jørgen Rasmussen Toftbjerg 43 Tlf. 97 16 81 87 formand.teater@snejbjergsgi.dk

Skydning: Niels Kjær Gødstrupvej 17 Tlf. 97 16 85 46 nkk@hflc.dk

Aktiv Samvær: Anders Nørgaard Pedersen Marievej 9 Tlf. 97 16 40 81 anmarap@gmail.com

Næstformand/ forretningsfører Kirsten Østergaard Solbjerg 42 Tlf. 97 16 82 72 solbjerg42@email.dk

Badminton: Michael Rasmussen Krogstrupvej 25 Tlf. 96 29 32 12 badminton@snejbjergsgi.dk

Gymnastik: Mette Schlosser Toustrupvej 59 Tlf. 28 91 96 28 Mette21b@yahoo.dk

Støtteforeningen: Solveig & Hans Fløe Solbjerg 9 Tlf. 97 16 82 82 p14-88@mail.dk

Borgerforeningen: Lene Stagstrup Engbjerg 48 Tlf. 97 72 44 20 rosta@live.dk

Håndbold: Anette Lind Toftbjerg 15 7400 Herning Tlf. 30 58 07 39 formand@snejbjerghaandbold.dk

Svømning: Jeppe Jonsson Agerbjerg 97 Tlf. 97 16 20 22 jeppe@familien-jonsson.dk

Redaktør af Sports-Nyt: Rikke Dyrmose Brændgårdvej 25, 3. tv 7400 Herning Tlf. 25 61 22 66 sportsnyt@snejbjergsgi.dk Foto, henvendelse til: Kirsten Østergaard Solbjerg 42 Tlf. 97 16 82 72 solbjerg42@email.dk Trykning: ReklameTryk Herning Tlf. 97 14 14 55 www.reklametryk.dk Tennis: Poul Erik Henriksen Amalievej 2 Tlf. 97 16 80 08

Cykelmotion Inge Bech Stenbjergkvarteret 45 Tlf. 61 20 96 04 ibnyt@city.dk Fitness: Kirsten Isager-Nielsen Solbjerg 75 Tlf. 61 77 24 42 isager@forum.dk

udgives 4 gange årligt af Snejbjerg Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening (SSG&I), samt afdelingerne herunder.

2

18. maj

Generalforsamling støtteforeningen

hallen

23. juni

Skt. Hans

bag Engbjergskolen

18. august

18.-21. august

Tilmelding svømning Byfest

hallen

Motion: Jens Peder Mikkelsen Sydgaden 15 st. tv. Tlf. 40 46 38 77 tulsen@youmail.dk Senior Sport: Jens Fløe Snejbjergvej 39 Tlf. 97 16 40 57 ijf@hkcpost.dk

Fodbold: Kenny Hodel Stenbjergkvarteret 27 Tlf. 21 41 22 03 formand@snejbjergfodbold.dk

Sportsnyt

Skt. Hans Afholdes som vanligt

torsdag den 23. juni 2011 Stof til næste nummer bedes afleveret senest den 26. juni 2011 til: Rikke Dyrmose Brændgårdvej 25, 3. tv sportsnyt@snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk

Bladet udkommer den 6. august 2011

på det grønne område bag Engbjergskolen, og der åbnes for salg af øl,vand og pølser kl 18.30. Hold øje med nærmere opslag hos de lokale handlende. Med venlig hilsen Borgerforeningen

www.snejbjergsgi.dk 3


aktiv samvær

aktiv samvær

GENERALFORSAMLING Generalforsamling afholdtes tirsdag den 22. marts 2011 i Snejbjerg Hallen. Der var mødt ikke mindre end 74 medlemmer, utrolig flot. Efter at Ole Christiansen havde budt velkommen og vi havde sunget en sang gik vi over til dagsorden.

Dagsorden: 1.Valg af ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Godkendelse af beretning og regnskab 5. Bestyrelsesvalg: På valg: Bodil og Kjeld Christensen Anna Margrethe og Anders Nørgaard 6. Eventuelt

4

Til ordstyrer blev enstemmigt valg Kjeld Christensen, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Formanden omtalte i sin beretning de arrangementer, der havde været i det halve år, som beretningen, som noget nyt, i år omhandlede. Den første betingelse for at tingene skal lykkes er at de adspurgte virksomheder, steder, siger ja. Det er vi meget glade for har været tilfældet. Formanden rettede en stor tak til Jørgen Tveen for arbejdet med vor hjemmeside. Ligeledes en tak til de af vore medlemmer, der havde underholdt ved arrangementet i Muslingehuset. Tak til bestyrelsen og tak for 2010. Erling Haubjerg forespurgte om det var muligt, at få flere arrangementer det samme sted. Formanden svarede, at vi allerede havde flere dobbeltarrangementer. Ole Christiansen fremlagde årets regnskab, der udviste et lille overskud på 238 kr. . Egenkapitalen er på godt 27.000 kr. Ingen kommentarer til regnskabet.

www.snejbjergsgi.dk

Beretning og regnskab godkendt enstemmigt.

Bestyrelsesvalg: Bodil og Kjeld Christensen Anna Margrethe og Anders Nørgaard genvalgt enstemmigt.

Under eventuelt drøftedes forskellige emner til nye besøgssteder. Der blev bl.a. foreslået Vestas, Herning Klædefabrik og Textilmuseum, Fotomuseet, herregården Lergrav i Aulum, modeopvisning, Mønsted Kalkgruber, portvinssmagning og Glaspusteriet i Skive. Herefter blev generalforsamlingen hævet.

Ole rettede en tak til Kjeld. Herefter blev ordet givet til aftenens gæst ”kufbestyrer” Ruth Brik Christensen. Hun berettede meget levende om sit ophold i Irak og senere i Afganistan. Her var det første gang Danmark var i krig siden 1864. Hun gennemgik sharia/Taleban lovene, som bliver håndhævet med meget hård hånd i landet. Hvad må man som mand/kvinde, hvad må man ikke (kvinder). Hun berettede om sit arbejde med at oprette et KFUM soldaterhjem med alt, hvad det måtte indebære. Om livet i lejren og alt det hun havde oplevet. En meget spændende og bevægende beretning, som hun høstede stort bifald for. Aftenen sluttede med et par sange.

www.snejbjergsgi.dk 5


aktiv samvær

badminton

FÆRCH PLAST

Snejbjerg badminton

HOLSTEBRO

Tirsdag, den 1. marts 2011 besøgte Aktiv Samvær, som det ene af 2 ens besøg Færch Plast i Holstebro.Vi var 23 gæster, 2 havde fået forfald i sidste øjeblik.Vi blev budt velkommen af rundviseren Birthe Schmidt i den meget flotte administrationsbygning. Hun gav os et grundig indblik i fabrikken fra dens start i 1973 og frem til i dag. Færch familien kendes for deres lange tilknytning til tobaksindustrien og det er også der familien har tjent næsten hele deres formue. En formue, der gør at virksomheden altid og den dag i dag er selvfinancierende. Fabrikken i dag råder over mere end 50.000² fabriksadministrations- og lagerhaller. Omsætningen er på ca. 1 milliard. Der er ansat 525 på de 2 fabrikker i Holstebro (430) og Tjekkiet (små 100). 80% af produktionen eksporteres, fortrinsvis til Europa og her især England. Det er grundlæggeren af fabrikken, Jørgen Færchs børn, der i dag driver virksomheden. Sortimentet består næsten udelukkende af plastdåser – plastbægere til fødevareindustrien. Der produceres i døgndrift. 18 lastvognstræk ankommer og afgår dagligt fra fabrikken. 6

Herefter var der rundvisning på fabrikken, hvor vi så råvarehaller, værkstedhaller og produktions- og færdigvarehaller. Alt det der kan automatiseres er automatiseret, ja selv gaffeltruckkene kører uden fører ved hjælp af infrarødt lys. Meget lyse og venlige produktionshaller med meget stor vægt på miljø. Vi så mandskabsfaciliterne. Det er således, at alle arbejdere får udleveret rent tøj hver dag og efter endt arbejde smides tøjet til vask. Når der udleveres rent tøj stikkes der et personligt kort i automaten og den størrelse, der passer til den pågældende medarbejder dukker frem. Nogle fantastiske forhold for medarbejderne og med kunst på væggene. Vi sluttede med kaffe og småkager, samtidig med at Birthe Schmidt orienterede lidt mere om virksomheden, der er en af Holstebros 2 store virksomheder og som har stor betydning for byen.

www.snejbjergsgi.dk

takker for en god sæson 2010/2011

Sæsonen 2010/2011 har budt på mange gode timer i hallen til træning og for spillerne ude til stævner og træfstævner. For senior spillerne har det også været en god sæson med oprykning til kvalifikationsrækken til Jyllandserien. Til årsmødet blev der valgt to nye ind i bestyrelsen, men klubben mangler stadigvæk en formand, så skulle du have lyst til at arbejde i Snejbjerg Badminton Klub, så kontakt Michael Rasmussen og hør mere om jobbet som formand. Vi siger tak for denne sæson, og håber at se jer alle igen til næste sæson.

På bestyrelsens vegne Michael Rasmussen

www.snejbjergsgi.dk 7


byfest

byfest

SNEJBJERG BYFEST

SNEJBJERG BYFEST

Fornyet energi til byfesten i Snejbjerg.

Kæmpe scoop!: Mød super stjernen Babou fra xfaktor

Efter mange år, hvor det er de samme der har trukket læsset til byfesten, er det nu tid til at nye kræfter tager over. Vi har fået et hold på otte frivillige fra de forskellige idrætsgrene i Snejbjerg, der nu igen vil forsøge at skabe en rigtig god byfest. Planlægningen til årets byfest er i fuld gang. Vi har i år forsøgt os med mange spændende nye ting, og vi er slet ikke i tvivl om, at vi igen i år vil samle hele Snejbjerg til et brag af en fest for både børn og voksne. Som alle de tidligere år, er det, at arrangere en så stor event som byfesten jo er, ikke en opgave byfest udvalget kan klare alene. Vi beder derfor alle om at byde ind med lidt hjælp. Det kunne være et par timer i slik boden, en bartjans fredag eller lørdag, eller en af de mange andre opgaver. Så kan du give en hjælpende hånd med, så send venligst en mail til byfest.koordinator@snejbjergsgi.dk, og vi vil kontakte dig. På forhånd tak for hjælpen. En stor tak til Euro

Spar som i år har meldt sig som byfestens hovedsponsor.

Hjælp, til at byfesten bliver en succes Store vinderchancer

Vi har på vegne af Snejbjerg byfest fået lavet en lodseddel som vil blive husstands solgt samt solgt ved Euro Spar. Lodsedlen koster 50 kr. og vi lover mange flotte præmier. Overskuddet går naturligvis ubeskåret til byfesten/Snejbjerg støtteforening. Tag venligst rigtig godt imod byens unge, når de ringer på din dør.

Din Murer v/ Bo Damgaard By Nørager v/ Charlotte Nørager Nielsen Munkgård Klip v/ Bente Bro Larsen Ravnsgaard Smede og Maskinværksted A/S Herning Kleinsmedie A/S MP Construction A/S LS trapper & stål A/S som har gjort det muligt for os at få Babou til Snejbjerg Byfest.

Med venlig hilsen Byfestudvalget

8

Ja du læste rigtigt. Hele byfest pladsen kommer til at koge, når Babou indtager scenen torsdag den 18. august 2011 kl 17.00. Der vil naturligvis være autografer til alle børn. En stor tak til :

Følg med på www.snejbjergsgi.dk/byfest som løbende opdateres med nyt om byfesten. www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 9


byfest

byfest

SNEJBJERG BYFEST

SNEJBJERG BYFEST

Jumping Disco

Voksen fest i teltet lørdag aften

Jumping Disco fredag den 19. august 2011 kl. 17-20 i Snejbjerg Hallen. Alle børn fra 0.-4. klasse kan denne aften glæde sig til at være sammen med en masse andre børn. En aften, hvor børnene både kan få sved på panden og få rørt hoppemusklerne! Der vil være hoppeborge/hoppepuder, teamtrack samt et diskotek, der spiller en masse god musik. I løbet af aftenen, vil der være underholdning og forskellige konkurrencer for alle.

Vi er stolte af, at vi i år kan præsentere bandet DE STORE, som spiller op til dans i teltet lørdag aften. DE STORE består af fire meget dygtige musikere, med bl.a Lars og Troels Skærbæk. Lars og Troels Skærbæk har, siden deres fælles projekt Inside The Whale, spillet med så gode navne som Tim Christensen, Michael Falch og Niels Hausgaard. Med sig har de Thomas Fleron, som har spillet med Signe Svendsen m.fl samt Jesper Marcussen, som har spillet med Mek Pek Party Bands m.fl. Så vi kan garantere, at gæsterne denne aften får en stor musikalsk oplevelse med i prisen.

Entré: 50 kr inkl. pizzaslice og sodavand Armbånd kan købes til 5 kr, og disse kan veksles til is, slik, popcorn eller slush ice/vand. I garderoben opbevares dine ting/dit fodtøj i en pose. Der er voksentilsyn, så forældrene kan hygge sig i teltet imens.

HYSS

Byfestparty for de unge (5-8. klasse) fredag den 19. august kl. 20.30-24.00. Der er lagt op til en hæsblæsende disco aften med fed musik. Hver halve time er der konkurrence med fede præmier. Entré: 50 kr. inkl. 10-turs kort til udvalgte konkurrencer med mulighed for præmier

10

www.snejbjergsgi.dk

Menuen står på helstegt pattegris med kartofler, salat og flutes. Billetpris: 150 kr. pr. person. Så saml naboer, familie og venner, og lad os feste sammen til Snejbjerg byfest. Billetter til festen kan bestilles ved at sende en mail til: byfest.okonomi@snejbjergsgi.dk Vi vil herefter sende dig et konto nr. som skal bruges til betaling af billetterne. Hvis I ønsker, at sidde i samlet flok, så bestil samlet. Bemærk venligst, at der sælges maksimum 300 billetter. Dem der kommer først til mølle………..får mest gris ;-)

www.snejbjergsgi.dk 11


cykelmotion

Snejbjerg Cykelmotion sæsonstart 2011 Så er sæsonen 2011 skudt i gang for medlemmerne af Snejbjerg Cykelmotion. Søndag den 27. marts bød på et fantastisk flot vejr til vores opstart, hvilket betød at ca. 70 ryttere havde fundet cyklen og var klar til én af formiddagens 5 ture.

• Træning to gange om ugen på nogle ruter og nogle hold, der passer til det niveau, du befinder dig på • Vi arrangerer fælles træningsture samt fælles deltagelse i flere motions cykelløb i det midtjyske område • Kaptajnerne er gode til støtte og motivere dig i din træning

Vi har selvfølgelig plads til flere medlemmer, og i Snejbjerg Cykelmotion får du mulighed for at cykle med andre ”nybegyndere” eller tidligere konkurrenceryttere. Det betyder, at du kommer til at køre med andre som cykler i samme tempo som dig selv, hvilket gør cykling mere spændende og mindre hårdt.

Hvordan træner vi • I starten af sæsonen vil vi typisk cykle 1- 1½ time eller det, der for nybegyndere svarer til 25-35 km. Dette øges gradvist, efterhånden som sæsonen og formen skrider frem. For de mere erfarne kører vi mellem 1½ -2½ time svarende til Hvad kan Snejbjerg Cykelmotion 45-80 km. Der kan arrangeres længere tilbyde dig ture, specielt om søndagen. • Vi stiller dygtige holdkaptajner til rådighed, • Vi cykler i grupper af 8-15 personer og hver gang vi træner altid med erfarne folk på holdene.

12

www.snejbjergsgi.dk

cykelmotion • Vi deler altid op i flere grupper, inden vi starter træningen, typisk 5 grupper. Du har her altid mulighed for at finde en gruppe, hvor tempoet passer til dig. • Når vi træner, er det altid efter princippet, vi cykler samlet ud og kommer samlet hjem. • Har du punkteringer eller andre defekter, bliver du ikke efterladt. Hvis du ikke selv kan afhjælpe problemet, bliver du hjulpet, så du med tiden får lært at afhjælpe nye defekter selv. Hvornår træner Snejbjerg Cykelmotion • Vi træner to gange om ugen, onsdag kl. 18.30 (dog kl. 18.00 i april) samt søndag kl. 10.00. Derudover køres der ofte i mindre grupper mandag aften. • Vi starter fra Per P Cykler på Sydgaden i Snejbjerg Hvem er du? • Du er kvinde eller mand i alderen 15 -? år. • Du har lyst til at lære, hvad det vil sige at cykle i en cykelmotionsklub. • Du har lyst til at cykle i en større gruppe og

deltage i det sociale samvær under træningen. • Du har som udgangspunkt en racercykel. • Du har en cykelhjelm, for hos os er det påbudt at køre med cykelhjelm. Hvorfor træne med Snejbjerg Cykelmotion • For at få en god cykeltræning, som gør det til en fornøjelse at cykle længere ture • For at få en masse luft og øge din kondition på en skånsom måde • For at med at cykle i en større gruppe • For at komme i form til at blive fortrolige kunne deltage i og gennemføre ruten på 66 km til årets Tour de Snejbjerg i august. Som nyt medlem er det gratis at deltage i Snejbjerg Cykelmotion indtil juni. Det årlige kontingent udgør herefter 150 kr. Vil du høre mere om Snejbjerg Cykelmotion, så er du meget velkommen til at besøge vores hjemmeside www.snejbjergcykelmotion.dk eller kontakte én af os: Aktivitetsudvalg: Lars 8161 4101, Knud Erik 9716 1798 og Birgit 9716 2301.

www.snejbjergsgi.dk 13


fitness

fitness

Familie spin-cykling

Efterlysning

Familie spin-cykling Søndag den 27 marts var der familie spin-cykling i fitness. Der var denne dag mulighed for, at tage børnene med til en spin-cykling time i 1 eller 2 timer. Begge hold var næsten fyldt op, med en masse unge mennesker og deres forældre. Flere at børnene havde glædet sig rigtig meget, til at komme med mor eller far til spin-cykling, og for at give dem baghjul, hvilket de gjorde. Det var nogle rigtige sjove timer, hvor forældre og børn fik pulsen op, til en masse god musik. Det er ikke sidste gang, at fitness inviterer til familiedag. Så nu er der endnu en grund til at melde sig ind i fitness.

Bestyrelsen bag Snejbjerg Fitness samarbejder med Snejbjerg Hallens bestyrelse om at få overbygget Atriumgården. Centret bliver derved 90 m2 større og får større spin-cykling lokale, bedre plads til maskiner og måske endda også flere maskiner. Så snart der er givet byggetilladelse, går vi i gang med at grave ud til tilbygningen, som vi håber at kunne indvie i forbindelse med centrets to års fødselsdag, som er januar 2012. Se godt på disse to. Tror du, at de kan nå det alene? Nej vel. Så Snejbjerg Fitness har brug for din hjælp. Find Holger og Jørgen på Fitness hjemmeside med en invitation til en omgang gratis træning (udgravning af atriumgården) i godt selskab med Snejbjerg Fitness og f.eks. din nabo, en skovl og en trillebør. Vi glæder os til at se DIG, så hold godt øje med hjemmesiden i nær fremtid.

14

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 15


fitness

Fodbold

U8 trænere på B1 trænerkursus i Ikast Information

Ændret åbnings tid for indmeldelse i Fitness. Fra 1. april til 1. september er der åbent for indmeldelse i Fitness, hver tirsdag fra kl. 18.00 – 19.30 i mødelokalet ved siden af Fitness. Kom ned og se centret og få en prøvetime. Tjek fitness hjemmeside for yderligere oplysninger. På hjemmesiden kan du læse mere om priser og åbningstider. Se billeder af instruktørerne, printe indmeldelsesblanket, se billeder fra centret, tjekke spin-cykling hold og bestille medlems login mm. Som noget nyt er centeret nu åbent fra kl. 05:30 alle ugens dage.

16

www.snejbjergsgi.dk

Vi har nu trænet U8 drengene i 3 år, og hvor vi i starten af drengenes fodbold ”karriere” havde meget fokus på at drengene skulle ”lege” til træning og have det hyggeligt, så mener vi, at drengene nu er blevet så store, at de skal have en mere ”rigtig” fodboldtræning. Selvom vi begge har spillet fodbold stort set hele vores liv, så syntes vi, at vi manglede kendskab til opbygning af en ”rigtig” træning, både i forhold til sammensætning af de rigtige træningsmoduler i forhold til drengenes alder, men også kendskab til drengenes udvikling og herunder hvordan vi kan motivere drengene til at blive endnu bedre fodboldspillere. Vi meldte os derfor til DBU´s B1 trænerkursus som foregik i weekenderne 25. - 27. februar samt 4. - 6. marts 2011 (40 timer i alt).Vi havde naturligvis store forventninger til kurset, og vi må sige at vi blev overrasket. Til trods for vores store forventninger, så havde vi kun været på kurset i ganske få timer før vi kunne fornemme, at dette kursus levede op til MEGET mere end vores forventninger.Vi startede med at blive præsenteret for 2 meget kompetente trænere, nemlig tidligere superligatræner Preben Lundby og Tonni Hermansen som er U19 samt akademi træner for FCM. Disse 2 trænere formåede med deres store entusiasme at få alle vi 26 kursister til virkelig at yde vores ypperste, og dermed give os det optimale ud af kurset. Modsat alle mulige andre kurser, hvor man bliver placeret på en stol og terper teori i 40 timer,

så kom vi på dette kursus UD PÅ BANEN og skulle selv afprøve ALT på vores egen krop - for som trænerne sagde: ” man kan ikke lære sine spillere, hvordan man laver et vristspark, hvis man ikke engang selv kan eller i det mindste har forsøgt at lære det.” Vi har naturligvis fået mange redskaber med hjem fra kurset, men en af de ting, som vi virkelig kan bruge fremad i vores træning med drengene er, at vi ikke skal være bange for at sætte dregene til at lave den samme øvelse i længere tid. Tidligere har vi stoppet læren om eksempelvis et indersidespark, når drengene begyndte at blive utålmodige og spørge til om ikke vi snart skulle lave noget andet. Kurset har givet os flere gode redskaber til, hvorledes man faktisk kan opdele læren om et indersidespark i flere moduler og dermed bruge op til 15 - 20 minutter på denne ene øvelse. Kurset har ikke kun givet os træningskundskab, men har også gjort til, at vi føler os meget mere rustet til at være gode ledere overfor vores u8 drenge. Vi anbefaler VIRKELIG, at man som træner overvejer, at tage på et sådan kursus, og vi er mere end klar til B2 kurset, når vi igen trænger til fornyelse af vores trænerviden. Hilsen de nyudklækkede B1 trænerne – Torben og Bjarne

www.snejbjergsgi.dk 17


fodbold

U 14 drenge til Limone Cup i Italien U14 drengene fra Snejbjerg havde længe ytret ønske om at komme til udlandet og spille fodbold. Forældrene bag holdet stak hovederne sammen og drøftede muligheden for at dette kunne realiseres. Forberedelserne startede næsten et år forinden. Der blev ”arbejdet penge ind” via servering ved MCH samt solgt oksefars i samarbejde med slagter Gøttsche. Da der var en sum penge på drengenes konto,

for sagen. Drengene har i den forbind-else uddelt Sportsnyt, reklamer for Rosenlund samt bagerens reklamer. Denne blev omdelt sammen med en flyer, om en event drengene sammen med bageren og Rema 1000 afholdte en lørdag formiddag. Drengene knoklede en hel lørdag formiddag med at vaske biler til en spotpris af kun 30 kr. Arrangementet var en stor succes. Nogle betalte mere end de 30 kr. Nogle hentede bil nr. 2 og fik også vasket den. Andre gav 30 kr. og fortalte, at deres mand var kørt med bilen, men hvis den havde været hjemme, skulle de også have vasket den. En knallert blev vasket. Nogle bedsteforældre betalte sågar for, at bilen ikke skulle vaskes :0). Drengene vaskede denne formiddag ca. 100 biler og tjente ca. 5.000 kr. Herning Folkeblad kiggede forbi og lavede et indslag

blev en styregruppe blandt forældrene nedsat, og drengenes ønske blev realiseret.Valget faldt på Limone Cup i Italien i efterårsferien 2010. Datoen blev meldt hurtigt ud. Det primære mål for styregruppen var, at alle hjem skulle have mulighed for at sende deres dreng af sted for et rimeligt beløb. Et mål var også, at drengene selv skulle arbejde lidt 18

www.snejbjergsgi.dk

fodbold med drengene, og de betalte naturligvis også for, at deres bil blev vasket. Med økonomien på plads kunne turen planlægges. Alle forældre blev tilbudt at rejse med for rejsens fulde pris, og med den forudsætning, at alle hjalp omkring holdet. 14 drenge, 4 søskende, 2 trænere og 12 forældre drog af sted til Italien i uge 42. Den første lørdag i efterårsferien drog drengene af sted med bus til Italien. En tur der forløb uden problemer. Søndag morgen ankom bussen til Gardaland – en forlystelsespark, hvor drengene tilbragte 6 timer. Herefter var der indkvartering på en campingplads i mobilhomes. Drengene boede sammen uden forældre, og dette ansvar levede de fuldt op til. De spillede 6 kampe i cuppen, og herud over spillede drengene mod et lokalt italiensk hold. En kamp der var købt hjemmefra. Et tilkøb hjemmefra var også en Champions Leauge kamp i Milano. Hele banden så Inter spille mod Tottenham. Det var en kanon kamp, der endte 4-3 til Inter. Drengene sad i den ende, hvor alle målene blev scoret.

Sportsligt er drengene ubesejret i Italien. 4 vundne kampe og 2 uafgjorte i cuppen. Og dertil uafgjort mod det italienske hold. En stor tak skal lyde til de 2 trænere, der valgte at bruge en uges ferie med drengene. Tak til Støtteforeningen for støtte til turen. Tak til de forældre, der har arbejdet penge ind til drengene. Også tak til de forældre der valgte at tage med. Uden dem var turen ikke blevet den oplevelse, den var. Det var en stor hjælp med mange hænder: Når drengene skulle fodres af, når der skulle hentes vand, når der skulle holdes øje med 14 drenge i Fleggaard!, når man hoppede i Gardasøen i meget koldt vand og til omsorg for alle drengene. En tak skal også lyde til Kvik Køkkener for sponsorat til drengene – dette er vi utrolig taknemlig for. Billeder fra vores tur kan ses på Snejbjerg fodbolds hjemmeside. MVH- Styregruppen bag en vellykket tur til Italien.

Dette var en fantastisk oplevelses, som helt klart kan anbefales, hvis andre vælger at tage turen til Limone Cup. www.snejbjergsgi.dk 19


Fællesforening

Lederpokal for 2010 En person der gennem sit virke altid har taget nye udfordringer op med ildhu og engagement. Et engagement, der er kommet til gavn ved bestyrelsesarbejde i badmintongruppen og senest den nye fitnessgruppe. Men ingen gruppe er gået forgæves til vor forretningsfører hvis gruppen savnede et godt råd eller anden hjælp. Som det fx udtrykkes af formanden for Fitness: ”hun er jo guld værd, et forbillede og har lært mig rigtig meget”.

Snejbjerg S G & I har siden 1971 hvert år uddelt en pokal – lederpokalen. Pokalen tildeles en leder(bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem, træner, instruktør eller holdleder), som gennem en årrække har ydet et stort stykke arbejde for vor forening til gavn for både foreningen og dens medlemmer. Ofte er pokalen blevet tildelt en person, som primært har ydet sin indsats for en af vore grupper - det er imidlertid en stor glæde i år, at kunne tildele pokalen en person, om hvem jeg kan sige har ydet en stor indsats for alle vore grupper og dermed for hele vor forening. Navnet har været på flere forslag og indstillinger fra forskellige grupper gennem flere år – men det har været svært at komme igennem med – og det ikke fordi personen ikke for længst har gjort sig fortjent til lederpokalen, men med den placering personen selv har i vort hierarki, har der været forhindringer.

Kirsten Østergaard har været vor forenings forretningsfører siden 2002 – hun er dermed næstformand, kasserer og sekretær i vor forening, hun står for vor fællesforenings regnskab og koordinerer regnskaberne for alle vore grupper med myndig og kompetent hånd også når det gælder fx fordeling af timer i haller og gymnastiksale. I de sidste tre år har jeg som fællesformand haft et meget tæt samarbejde med Kirsten. Jeg havde store forventninger til dette samarbejde – og disse forventning er til fulde blevet indfriet. En kompetent og samtidig behagelig sparringsog samarbejdspartner. Tak for din store indsats for vor forening – tak for du fortsat har lyst til at deltage i foreningsarbejdet – også selv om det mest fremover bliver i regi af fitness. Hermed tildeles Kirsten Østergård vor forenings lederpokal for 2010. Jørgen Rasmussen – Fællesformand

20

www.snejbjergsgi.dk

Fællesforening Året 2011 – festet igang i februar måned

TAK

Lørdag den 26. februar blev Snejbjerg SG&I's træner- og lederfest afholdt i Hal 2. Atter var der samlet en flok fest- og danseglade personer, hvor de yngste var ca. 18 år og de mest voksne var omkring de 60 år. Alle deltagere har kontakt til Snejbjerg SG&I som trænere, bestyrelsesmedlemmer eller har andre frivillige opgaver.

TUSIND TAK for tildelingen af årets lederpokal 2010. Det er noget der luner, og gør arbejdet i en forening rigtig sjov.

Arrangørerne af festen – repræsentanter fra de enkelte grupper – havde fået samlet ca. 180 festglade deltagere til en super god aften. Gode rammer, dejlig musik og masser af glæde fyldte hallen.

Jeg har haft mange gode timer i Fællesforeningen og haft den fornøjelse at følge udviklingen i alle grupper. Jeg har været med til at få etableret flere grupper – både Senior-Sport, Motion der blev delt til Cykelmotion og Motion samt ikke mindst Fitness.

Tak til alle deltagere for en festlig aften. Til festudvalget skal der gives en rigtig stor tak for et kanon-godt arrangement. I har, udover jeres engagenement i egne grupper, taget positiv del i at arrangere en fest til glæde for os alle sammen.TAK for det.

Håber at Snejbjerg SG&I fortsat vil have en stor vækst. Der vil en gang i mellem være sten på vejen der skal krydses – og vi må hver i sær bøje lidt af – men det er jo det, der er med til at skabe udvikling.

Vi vil gerne takke de sponsorer, som har ydet et bidrag i forbindelse med årets træner/lederfest.

FÆLLESSKAB ER MED TIL AT SKABE FREMDRIFT

Der skal også lyde en tak til jer, der gav en hjælpende hånd i forbindelse med borddækning samt oprydningen efter festen.

Tak til Jørgen Rasmussen for de pæne ord og den flotte indstilling (også til Fitness) – og tak til alle jer i grupperne for opbakningen til at jeg skulle have pokalen.

Kirsten Østergaard Tidligere forretningsfører og nu bestyrelsesmedlem i Snejbjerg Fitness

På gensyn i 2012 – håber mange flere vil finde vej og være med til at præge festen. Mon vi kan få hal 2 hel fyldt?

Kirsten Østergaard Forretningsfører www.snejbjergsgi.dk 21


Fællesforening

gymnastik

FÆLLESFORENINGEN

Årets instruktør

MEDLEMSOVERSIGT I SNEJBJERG SG&I PR. 31/12 2010 Medlemmer Medlemmer I alt I alt 0-18 år over 18 år 2010 2009 Fællesforeningen 0 2 2 2 Fitness 48 290 338 0 Aktiv Samvær 0 186 186 180 Tennis 8 44 52 46 Skytter 9 20 29 34 Seniorsport 0 145 145 142 Teater 0 11 11 9 Gymnastik 375 224 599 442 Svømning 288 99 387 313 Badminton 38 55 93 101 Motion 4 97 101 67 Cykelmotion 0 104 104 108 Håndbold 111 48 159 165 Fodbold 226 21 247 318 1.107 1.346 2.453 1.927

For to år siden besluttede vi i gymnastikforeningen at vi hvert år til opvisning vil hylde en instruktør som har gjort et ekstra godt arbejde i løbet af sæsonen. Det kan være utrolig svært at vælge mellem vores mange gode og engageret instruktører, der alle fortjener en pris for det arbejde de laver, men der er alligevel en der har gjort lidt ekstra. Snejbjerg Gymnastikforening har i år valgt at give instruktørpokalen til Mik Pedersen. Mik har gennem de sidste år været en af vores springinstruktører. Han er blandt mange ting en instruktør som har svært ved at sige NEJ. Det har resulteret i at Mik i denne sæson har 3 hold (springpiger, springdrenge og Spring-Mix). Derudover er han meget iderig og MEGET kreativt tænkende. En instruktør som er vellidt af både voksne og børn.Vi vil derfor gerne give Mik vores interne lederpokal i år. Tusind tak for din flotte indsats.

gymnastik

Tak for økonomisk støtte Der skal lyde en stor tak til de forskellige fonde der har støttet os økonomisk gennem sæsonen, så vi har haft mulighed for at købe nye redskaber mm. Specielt skal der lyde stor tak til Snejbjerg Støtteforening, som er med til at støtte op om de unge i foreningerne. Kunne I tænke jer at hjælpe Snejbjerg Støtteforening med at støtte børne- og ungdomsidrætten i Snejbjerg så læs mere på www.snejbjergsgi.dk og husk at gi' et bidrag når de banker på din dør til efteråret.

Tak for en fantastisk sæson Sæsonen 2010/2011 har budt på 23 hold med samlet 650 aktive gymnaster. Vi har som noget nyt i år kunne byde på både tumlastik for de helt små, samt hockey med et twist og Zumba Fitness. Vi kan nu se tilbage på endnu et godt år i Snejbjerg Gymnastikforening og vi er allerede godt i gang med planlægningen af næste sæson. Dejligt at mange af vore energiske, engageret og dygtige instruktører på børneholdene har valgt at tage endnu en sæson. Det er vi meget taknemmelige for i bestyrelsen, for uden dem er vi INGENTING. Endelig vil vi gerne takke alle vore samarbejdspartnere for et godt og konstruktivt samarbejde. Med venlig hilsen Bestyrelsen

22

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 23


gymnastik

Stor tak til

Vestjyllands forsikring Vi har indgået en ny og spændende aftale med Vest-jyllands Forsikring. Sponsoratet går ud på at finde emner – det kan være venner, naboer eller familie, som vil sige ja til et besøg af én af Vestjylland Forsikrings assurandører. Vi har afholdt en "ringeaften" og har på nuværende tidspunkt fået 6500 kr. som skal bruges på en pro-track.

gymnastik

Opvisning: Den 19. marts afholdte vi vores gymnastikopvisning. Det blev en fantastisk dag, der bød på 14 af foreningens egne hold på gulvet samt to gæstehold. Derudover var der amerikansk lotteri, og vi fortsatte med succes fra sidste opvisning – fællesspisning og jumping dicso. Bestyrelsen vil gerne takke alle de folk der hjalp til med at få opvisningen til at køre – Uden jer kunne det ikke lade sig gøre.

Med jeres hjælp åbner aftalen en fantastisk mulighed for at få flere sponsorkroner i foreningens kasse til glæde for alle vores medlemmer. Hvis man takker ja til et besøg fra Vestjyllands forsikring, giver det foreningen 250 kr., men ved overflytning af alle forsikringerne, bliver der afregnet med 500 kr. Det er en nem måde at bidrage til foreningsarbejdet på – uden at skulle bruge en masse tid, hvilket kan knibe for de fleste.

Vi mangler instruktører/hjælpere: Går du rundt med en tanke om at det kunne være sjovt at prøve at være instruktør eller hjælper på et hold, så vil vi rigtig gerne give dig muligheden for det. Vi er i fuld gang med sæsonplanlægningen og har nogle huller rundt omkring, som vi håber, at du vil hjælpe med at fylde ud. Vi er så uheldige at mange af vore instruktører på vores voksen-hold har valgt at takke af efter denne sæson. Så kunne du tænke dig at prøve kræfter med enten step, kom i form, rytmisk gymnastik, powerhoop, motion m/k eller måske noget helt anden, så kontakt os endeligt.Vi spiller gerne med på dine ideer.

24

www.snejbjergsgi.dk

ZUMBA FITNESS – STARTER OP IGEN I UGE 34. Tilmelding onsdag den 3. august kl. 20.00 – Læs mere om tiderne og zumba events i løbet af sommeren på vores hjemmeside. www.snejbjergsgi.dk 25


HÅNDBOLD

U10 - Piger b

Besøg af Kristian Gjessing

Efter jul havde pigerne spillet sig i række B, og vi var meget spændte på, om de kunne klare sig deroppe Men det gik udover alt forventning. De tabte 2 kampe og endte på en flot 2. plads i puljen. Så de kvalificerede sig til kredsmesterskaberne, som denne gang var i Struer. Selvom i havde godt humør og spillede to super kampe, blev det ikke til nogle sejre og røg ud af turneringen – kun 3 mål fra at komme i semifinalen. Men det var rigtig flot piger – sikke i kæmpede – og vi tror, at det var jeres bedste kampe, i spillede den dag, marginalerne var bare ikke på jeres side. Og der skal samtidig lyde en stor tak til Natascha, Cille og Ida, som har hjulpet os igennem turneringen, når vi havde afbud.

HÅNDBOLD

Den 31. marts havde vi besøg hos U10-pigerne af Kristian Gjessing fra Skjern Håndbold.

Vi glæder os til at se jer til næste år, og håber at i stadig vil være lige flittige og lige ivrige for at lære noget... Til sidst skal der lyde en stor tak til begge holds forældre – for trøjevask, kagebagning, tidtagning og kørsel og ikke mindst for opbakningen til pigernes kampe. Med sportslig hilsen Marianne og Gitte

Kristian ville træne og lave nogle øvelser med pigerne. De levede sig ind i det og havde det rigtig sjovt. Vi syntes faktisk også det så ud som om, de lige kunne skyde lidt hårdere, end de normalt plejede at gøre, når nu Kristian stod og kiggede på dem... Efter træningen var der autografskrivning – og alle fik vidst de autografer, de ville have.

Samtidig gav han sig god tid til at snakke og lytte til pigerne og de spørgsmål, de havde til ham. En stor tak til Kristian og hans måde at være på – håber han vil komme og besøge os igen en anden gang – og måske komme ud og se ham spille for Skjern Håndbold. Også en STOR tak til Claus, der fik aftalen med Kristian sat i værk. Hilsen Marianne og Gitte

U10 - Piger c Pigerne startede igen i C efter jul. De sluttede på en sidste plads inden, så nu var de klar til at få revanche. De kom godt fra start og tabte kun få kampe og endte på en flot 3. plads – kun tre mål fra at komme til kredsmesterskaberne. De har virkelig flyttet sig, og de kæmper alle en brav kamp. De er altid på plads i forsvaret, og alle er blevet gode til at skyde på mål. 26

I har virkelig overrasket os trænere og helt sikkert også jeres forældre. Vi glæder os til at se, hvordan i fremover vil udvikle jer – for i kan blive til noget stort...

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 27


håndbold

håndbold

TRÆNERE TIL SNEJBJERGS UNGDOM I HÅNDBOLD SØGES Håndboldafdelingen er i fuld gang med at få trænerkabalen til at gå op. Men for at få den til at gå op, mangler vi lige dig... Så går du med en drøm om at træne eller være hjælpetræner på et af vores ungdomshold, så giv endelig en tilbagemelding hurtigst muligt til Sportsudvalget, Gitte Rømer på telefon 26 80 88 25.

Håndboldafslutning Igen i år afholdte Snejbjerg Håndbold fælles afslutning for årgangene U10, U12 og U14. Der var i alt 157 børn, forældre og søskende tilmeldt arrangementet. Formand Anette Lind bød velkommen og fortalte om året i Snejbjerg Håndbold. Som sidste år var der fælles spisning, og der var en hyggelig stemning. Keld Hansen speakede arrangementet og præsenterede os efterfølgende for trænerne til den kommende sæson.

VI STARTER U12 OG U14-DRENGE OP I HÅNDBOLD - så går du og drømmer om at komme i gang med at spille håndbold, og er du mellem 11 og 14 år, er det lige dig vi mangler... Hvis det har din interesse, så klik ind på vores hjemmeside, som er www.snejbjergsgi.dk/haandbold i august måned, hvor vi starter op.

Derefter var det tid til uddeling af pokaler – ”Fiduser” og ”Årets kammerat”. Og de blev i år uddelt til følgende spillere: Fidus U10-drenge: Marcus Fidus U10-piger B: Anne Fidus U10-piger C: Malavika Fidus U12-piger: Sara Fidus U14-drenge: Kristoffer Fidus U14-piger: Line Årets kammerat piger: Camilla Risum (U12) Årets kammerat drenge: Jakob Byllemose (U10) På sportsudvalgtes vegne

28

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 29


håndbold

håndbold

Å R S M Ø D E 2 0 11

Dagsorden 1.Velkomst og valg af dirigent 2. Beretning for sæsonen 2010/11 3. Gennemgang af regnskab for kalenderåret 2010 4. Behandling af indkomne forslag 5.Valg til bestyrelsen: a.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år b.Valg af suppleant for 1 år 6. Eventuelt

Medlemsudvikling · Medlemstallet er faldet 9 % til 159 – Ungdom: 113 – Senior: 46 · Far-mor-barn-håndbold skal styrke til gangen til micro og videre...

Snejbjerg-Cup · 24. år i sæsonen 2010/11 500 - 600 deltagere · Frivillige hjælpere fra alle hold – spillere og forældre · Justering i Cup-udvalget – Niels Koefoed stopper · Økonomisk fundament for Snejbjerg Håndbold gennem flere år resultaterne er uundværlige

Sportsligt 2010/11 · Meget tilfredsstillende sportslige resultater – 2. division herrer: Nr. 7 i puljen og bliver 2. division – Serie 1 herrer: Nr. 3 i puljen – U10 Drenge: Nr. 2 i puljen. – U10 Pige B: Nr. 2 i puljen. – U10 Pige C: Nr. 3. i puljen. · FCM Klubsamarbejdet Håndbold – 14 klubber er pt. med i samarbej-

· Håndbolden skal udvikles i Snejbjerg!

Økonomi · Håndboldafdelingen har for tiden en solid egenkapital · Flotte tilskud fra Støtteforeningen for Snejbjerg Idrætten og Idrætsrådet Herning kommune (IRHK) · Godt resultat af Snejbjerg-Cuppen · Faldende sponsorater – dystre udsigter · Tilmelding og betaling vil via Conventus/ hjemmesiden

Informationsmedier · snejbjerghaandbold.dk har synliggjort håndboldafdelingen med en langt markantere profil end tidligere - Fællesforeningen har igangsat en ny platform for en fælles hjemmeside · Conventus – Succes med online-tilmelding til hold og arrangementer – Hurtig kontakt til medlemmer – brug det meget mere !!! · Turneringsplanen 2 gange årligt · Mange indlæg i Sportsnyt

Holdboldskole · Håndboldskolen holder pause. Opstarter forhåbentlig næste år · Tovholder · Miniudgave af håndbolddage afholdes i år i eget regi. Dejligt med initiativer fra forældre.

Snejbjerg Skole · Snejbjerg Skole/hallen · Penge bevilget · Byggeudvalgsgruppe nedsat. · Pengegruppe nedsat.

30

www.snejbjergsgi.dk

Sociale arrangementer · Hjemmestævne for mikro B og C. · Ungarnstur for U14 og U16 spillere 2010 · Juleafslutninger · Sæsonafslutninger Holdoversigt og trænere 2011/12

For elø big

Piger/damer: Far-mor-barn håndbold: Kristina Lindberg og ? Micro 0-1: Allan Pedersen, Kristina Yde Micro 2: Sara Frandsen og Dorthe Poulsgaard U10: Gitte Rømer, Asger Nielsen, og Marianne Rosendahl U12: Gitte Rømer, Asger Nielsen og Leif Søgaard U14: Åge Knudsen og Stine Fruensgaard Serie 1: Flemming? Serie 3: Ninna Elmholt, Gitte Vestergaard Olsen og Mette A. Christensen

Drenge/herrer: Far-mor-barn håndbold: Kristina Lindberg og ? Micro 0-1: Allan Pedersen, Kristina Yde Micro 2: Sara Frandsen Dorthe Poulsgaard U10: Georg Sas og Jesper Buhl U12: Henning Dalsgaard og Kian U16: Åge Knudsen og Jes Jørgensen 2. division: Erik Hinrichsen Serie 1: Esben Lindberg og Mogens Elbrønd Serie 3: Esben Lindberg og Mogens Elbrønd

www.snejbjergsgi.dk 31


håndbold

motion

Balance Tilgodehavende kontingenter/ sponsorater Likvide beholdninger Aktiver i alt

2010

2009

2008

14.650 470.925 485.575

23.750 517.657 541.407

29.839 459.997 489.835

Egenkapital primo Periodisering af sponsorater primo Årets resultat Egenkapital ultimo

245.226 - (6.610) 238.617

209.171 - 36.056 245.226

275.951 (92.849) 26.069 209.171

31.531 89.369 126.058

35.743 125.550 134.888

34.367 103.202 143.095

Anden gæld i alt

246.958

296.181

280.664

Passiver i alt

485.575

541.407

489.835

Moms Skyldige Omkostninger Forudbetalte kontingenter/sponsorater

Nyt Fra

Snejbjerg Motion Sammen med foråret kommer der gang i løberne igen, og den 4. april startede vi for 3. år i træk Løbeskolen op igen. Der mødte ca. 85 veloplagte og motiverede løbere op, som efter en kort gennemgang af sæsonens program, blev sendt til opvarmning, inden de alle skulle deles ud på de forskellige hold. Det drejede sig om hold for begyndere, for de let øvede og for de øvede. Der var stor tilslutning på alle hold, og det var dejligt at se mange af de tidligere løbere møde op igen, samt at vi endnu engang kunne tiltrække helt nye ansigter. Der er jo stadig mulighed for at deltage i Løbeskolen, såfremt man har været forhindret, og det vil glæde os at endnu flere møder op. Fra Snejbjerg Motions side er vi glade over opbakningen, og vi håber, at vi gennem de ca.

15 træninger inden målet, som er Byfesten i august, kan få mange glade løbere til at nyde at komme i form og hygge sig med andre i Løbeskolen.Vi er helt sikre på, at vi igen i år kan få mange deltagere til Snejbjerg Løbet, og det er også glædeligt at opleve, at nogle medlemmer nu er begyndt at deltage i forskellige løb andre steder, og at nogle sågar har tilmeldt sig Halvmarathon på 21 km. Snejbjerg Motion holdt årsmøde i slutningen af marts, og her var der genvalg til Jeanette Bjerregaard og Tine Mikkelsen og Jens Peder Mikkelsen. Endvidere kunne foreningen med glæde udnævne tidligere formand og mangeårige medlem Lone Thomsen til æresmedlem af klubben.

Valg til bestyrelsen Asger Nielsen, Kristina Lindberg og Anette Lind blev genvalgt til bestyrelsen, og Gitte Vestergaard Olesen blev genvalgt som suppleant

32

Bestyrelsen skal i henhold til fællesforenings vedtægter bestå af 5-7 medlemmer www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 33


Skydning

Seniorsport

Skal Skyttegruppen lukke??

En ildsjæl siger nu stop

– Nej, det håber vi ikke, men vi skal have nogle nye bestyrelsesmedlemmer. Vi er i øjeblikket 4 bestyrelsesmedlemmer i Snejbjerg Skyttegruppe, der i gennemsnit har siddet i bestyrelsen i over 20 år, og som er kørt træt i bestyrelsesarbejdet. Vi mangler derfor nogen til at tage over og komme med nye input og initiativer, så gruppen kan overleve fremover. Snejbjerg Skyttegruppe har i dag ca. 30 medlemmer. Der skydes på 15 meter i Snejbjerg Hallens kælder og på 50 meter ude i Snejbjerg Sparekasse Plantage. Derfor vil vi gerne opfordre nuværende eller tidligere skytter til at melde sig til at tage en tørn i skyttegruppens bestyrelse fremover. Det er meget vigtigt, at vi får tilsagn fra minimum 3 personer, som er villig til at træde ind i bestyrelsesarbejdet fremover. Tidsforbruget ved bestyrelsesarbejdet er størst i den periode, hvor vi skyder enten i Hallen eller i Sparekasse Plantagen. Det vil dog være muligt at fordele det mellem hin-

anden, så man ikke bliver for presset i tiden. Den nuværende bestyrelse vil MEGET gerne fortælle om, hvordan de har gjort det - men nye personer, nye skikke. Får vi ikke en eller to yderligere til at melde sig, vil det nærmest utænkelig ske, at man vil blive nødt til at nedlægge Snejbjerg Skyttegruppe, som har bestået siden 1879. Vi har fået tilsagn fra 1 person, der er villig til at træde ind i vores bestyrelse, men får vi ikke tilsagn fra yderlige 2 - 3 personer inden 1. juni 2011, så bliver vi desværre nød til at lukke foreningen. Derfor – har du eller dine børn interesse i at skyde, så har du muligheden for at bidrage til, at vi i Snejbjerg SG&I fortsat har en skyttegruppe. Den nuværende bestyrelse er klar til at hjælpe til, så den nye bestyrelse kan komme rigtig godt i gang.

Interesserede kan kontakte: Niels Kjær tlf. 9716 8546 / 4097 9768 eller mail: nkk@hflc.dk Alfred Vemmelund tlf. 9716 1050 / 4111 2540 Jørgen M. Nielsen tlf. 2166 2888 Bjarne Koczubal tlf. 9716 4182 Bestyrelsen for Snejbjerg Skyttegruppe

34

www.snejbjergsgi.dk

Gennem rigtig mange år har Kirsten Hansen ledet seniorsporten i Snejbjerg.

Det var i 1996, hun fik ideen til denne sportsgren, og det blev en lidt træg opstart, som det så ofte er, når man starter noget nyt. Der mødte kun ca. 20 op i starten. Kirsten prøvede derfor at starte udendørs aktiviteter op, som kroket, petanque og boccia, og så kom der gang i deltagerantallet. I dag er der 98 indendørs motionister og ca. 70 udendørs spillere. Ca. 85-90 seniorer møder op til træning hver tirsdag formiddag i vinterhalvåret. Mange har deltaget i gymnastikken gennem flere år og har nydt den måde, Kirsten har grebet tingene an på. Kirsten har altid vidst, hvad hun har med at gøre og holdt sig ajour med udviklingen inden for seniorsport. Der følger et ansvar med alt, hvad man har med at gøre og ikke mindst, når man skal lede et hold gymnaster på mellem 60 og 90 år, som selvsagt kan være besværet af et eller andet fysisk handicap, som der skal tages hensyn til, når programmet fastlægges. Men samtidig har Kirsten kraftigt gjort opmærksom på, at det er op til den enkelte selv at sige stop, hvis systemet ikke kan følge med. Man holder da ikke op, fordi man er blevet ældre. Men det gør Kirsten altså nu efter at have været instruktør gennem 10 -15 år. Kirsten har mødt op så at sige hver eneste tirsdag med højt humør, idet hun af og til både synger og fløjter til et program, der styrker ikke bare bevægelsesapparater, men også lattermusklerne. Fra seniorsport, kroket, petanque og boccia, (Kirsten har haft en finger med i det hele), vil vi gerne sige:

Tusind tak Kirsten for mange gode og fantastiske år.

www.snejbjergsgi.dk 35


seniorsport

svømning

HJÆÆÆÆÆLP

Sæsonafslutning

SNEJBJERG SENIORSPORT MANGLER EN INSTRUKTØR Vi er ca. 100 friske seniorer, der træner hver tirsdag fra kl. 9 til 11.30 i perioden 13.9. 2011 til 27.3. 2012. Vi har samling med morgensang for alle fra kl. 9 til 9.30, opvarmning/ motion fra kl. 9.30 til 10.30. Fra kl.10.30 til 11.30 er der mere motion eller forskellige aktiviteter efter eget valg, f.eks. badminton, tæppecurling, carpet bowls, bowling, bordtennis, bob, jakkolo eller andre muligheder. Vi mangler en instruktør fra kl. 9.30 til 10.30 til fælles opvarmning.

Lørdag den 9. april var der svømmeafslutning i Snejbjerg svømmehal, og det var for mig at se en rigtig god oplevelse. Der var ca. 140 børn der skulle op til prøver, og der var nok lige så mange voksne der kiggede på. Så jo – det var lunt i svømmehallen. Da alle prøver var overstået, var det muligt for børnene at hoppe en tur i vandet igen.

Har du mod på at sætte fut i og holde styr på en flok glade motionister, hører vi gerne fra dig snarest. Du kommer ikke til at kede dig.

Årets længste svømmer

Vi hører også gerne fra dig, hvis du kender en, der kunne have lyst til at hjælpe os. Ring til Jens Fløe Lis Haubjerg

97 16 40 57 97 16 14 34

støtteforeningen

r der fri leg

rne va Efter prøve

i vandet

Denne gang var der lagt en lidt sundere stil, nemlig i form af gulerødder til alle. Det var en virkelig hyggelig eftermiddag.

GENERALFORSAMLING Støtteforeningen holder ordinær generalforsamling ONSDAG DEN 18. MAJ 2011 – KL. 19.30 I SNEJBJERG HALLEN Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen 36

www.snejbjergsgi.dk

Årets længste svømmer blev Salina Jul Andersen, som svømmede 3850 meter. Tillykke til Salina – det var flot. Hendes navn vil naturligvis blive graveret i pokalen.

Der ven

tes spæn

dt på pr øver

På vegne af livreddere, undervisere og bestyrelsen vil vi gerne sige tak for lån af jeres børn ugentlig – med håb om, at de bliver mere vandsikre. Håber naturligvis at se mange igen til næste års sæson.

www.snejbjergsgi.dk 37


svømning

tennis 

 



 Guldfrø

Sølvfrø

Bronzefrø

Se flere billeder på vores hjemmeside www.snejbjergsgi.dk/svomning

















 



 





Frø

Vind 10-turs kort

 





Vind 10-turs kort til Snejbjerg Svømmehal !

 







Find Snejbjerg svømmehal på Facebook, og tryk ”synes godt om”, når vi når 150 fans, trækker vi lod om 2 gange 1 stk. 10-turs kort til Snejbjerg Svømmehal. Find os ved at søge på Snejbjerg Svømmehal, eller scan følgende kode med din mobil:







 



  

Husk også at Snejbjerg Svømmehal nu kan findes på www.snejbjergsvømmehal.dk, hvor du kommer direkte til siden med info om priser og åbningstider.

   

38

www.snejbjergsgi.dk

www.snejbjergsgi.dk 39


snejbjerg svømmehal Åbningstider Tirsdag 19.15 - 20.45 Onsdag 20.00 - 22.00 Lørdag 09.00 - 11.00 Søndag 08.00 - 09.00 Søndag 09.00 - 12.00

(kun svømmere) (kun svømmere)

Saunaerne er åbne i forbindelse med offentlig åbning, men lukker 15 min. før. Billetsalget stopper 30 min. før lukketid.

Priser: Børn under 5 år Børn og pensionister enkelt billet 10-turskort Voksen enkelt billet 10-turskort

Lukket følgende dage Lørdag den 21. maj Søndag den 22. maj Lørdag den 4. juni Søndag den 5. juni Lørdag den 11. juni Søndag den 12. juni 25. juni til 13. august

gratis 10 kr. 70 kr. 15 kr. 120 kr.

Find os på Facebook, og vind 10-turskort, Scan koden: Eller søg på Snejbjerg Svømmehal

www.snejbjergsvømmehal.dk 40

www.snejbjergsgi.dk

Profile for Jørgen Rasmussen

SportsNyt Maj 2011  

SportNyt - udgives af SnejbjergSGogI

SportsNyt Maj 2011  

SportNyt - udgives af SnejbjergSGogI

Profile for toftbjerg
Advertisement