__MAIN_TEXT__

Page 1

Playsant wandelen in het Land van PlaysantiĂŤn

de

2

edi

tie

10 mooie wandelingen in Lille, Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel www.landvanplaysantien.be


Welkom in het Land van Playsantiën! De gemeenten Lille, Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel verrassen je graag met de mooiste plekjes van de Kempen. Laat je verwonderen door 10 playsante wandelingen waarbij je kennis maakt met de mooiste plekjes in de regio. Het afwisselende landschap van bossen, uitgestrekte weilanden en historisch interessante locaties, zorgen voor eindeloos wandelplezier. Trek je wandelschoenen aan en trek er op uit. Er zijn zowel korte als langere wandelingen. Inhoud: Natuurgebied den Haert – Lille – 7 km Blommerschotpad – Malle – 8 km Jules Persynpad – Ranst – 7,5 km Viersels gebroekt – Zandhoven – 4,5 km Tuimelaarspad – Zoersel – 11 km Gielse molens en Aa beemden – Lille – 11,5 km Drieboomkensbergpad – Malle – 12 km Sint-Gummaruspad – Ranst – 6,5 km Lovenhoek – Zandhoven – 5 km Jukschotpad – Zoersel – 12,5 km


N AT U U R G E B I E D D E N H A E R T - L I L L E - 7 K M

Vertrekplaats: PC Mollenhof, Lichtaartsesteenweg 1, 2275 Lichtaart


Knooppunten: 88 – 77 – 75 – 74 – 76 – 66 – 67 – 69 – 73 – 74 – 75 – 77 – 78 – 5 – 84 – 85 – 87 – 88 Ontdek tijdens deze wandeling de prachtige natuur en de rijke geschiedenis van kasteeldorp Poederlee. Als je richting knooppunt 74 wandelt, zie je rechts achter de rij eikenbomen in de akker de plaats waar het tweede kasteel van de Heren van Poederlee stond. Tussen de Aa en de gracht moet hier het ontstaan van Poederlee als kasteeldorp gezocht worden rond 1300. Ter plaatse is niets tastbaars meer aanwezig. Tijdens archeologische opgravingen eind 20ste eeuw, vonden onderzoekers prachtige vondsten en enorm veel informatie waardoor er nu een goed beeld gevormd kan worden van de vroegere situatie. Na de brand van het kasteel in de 16de eeuw zijn ook de laatste gebouwen van de bijhorende hoeve in 1822 volledig uitgebrand. Tussen knooppunt 74 en 76 nader je het mooie natuurgebied “Den Haert”. Aan knooppunt 76 ben je aan de Aa-rivier die verder stroomafwaarts gevolgd wordt. Deze waterloop ontspringt in het Turnhouts Vennengebied en mondt uit in de Kleine Nete in Grobbendonk. Links aan de horizon, op de hoogste duin, zie je de Toeristentoren van Herentals. Na 300 meter, links voorbij de akker, krijg je zicht op het oude bos. Vanop de brug zie je de Oude Hofberg. Het was een motte (aangelegde aarden heuvel) met houten toren, gebouwd rond de 11de eeuw voor militaire doeleinden. Hier was dan ook het eerste hof van Poederlee gevestigd en nadien rond 1300 verplaatst naar het tweede kasteel. De vroegere gracht rond de motte, die een meander was van de Aa, is hier verwerkt in de aangelegde vispassage. De grote stuw, iets verderop, is geplaatst om het waterdebiet beter in de hand te houden na de laatste ruilverkaveling en de rechttrekking van de rivier. Aan knooppunt 66 is de monding van de slotbeek vervangen door de bouw van een lange vispassage. Dankzij de kleine niveauverschillen kunnen de vissen stroomopwaarts terugzwemmen om te paren en voedsel te zoeken.


B LO M M E R S C H OT PA D - M A L L E - 8 K M

Vertrekplaats: knooppunt 76 (op 1 km van de N153 Oostmalle - Lille)


Knooppunten: 76 – 73 – 72 – 74 – 76 Deze wandeling vertrekt aan de grens van Oostmalle en Wechelderzande. Tussen eeuwenoude beuken voert dit wandelpad je de stille Kempen in. We komen in het hart van Blommerschot, met zijn prachtige landduinen, afgewisseld met buntgras. Ondanks het nabije NAVO-reserve-vliegveld kan je hier met wat geluk reeën, fazanten en ander wild ontmoeten. De plaatsnaam “Blomonscote” wordt al in 845 vermeld in de oorkonde van de abdij van Corbie. In 1380 zou hier een burcht gebouwd zijn op een oud feodaal slot uit de 12de eeuw. Alleen de slotgrachten bestaan nog gedeeltelijk.


J U L E S P E R S Y N PA D - R A N S T - 7,5 K M

Vertrekplaats: Onze-Lieve-Vrouw Geboortekerk, Gemeenteplein, 2520 Broechem


In de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw kwam heel intellectueel Vlaanderen op bezoek in Broechem. Tijdens deze wandeling volg je de sporen van Jules Persyn en zijn gezin. Jules Persyn (1878-1933) was een van de beste literatuurrecensenten van zijn tijd. Als criticus bleef hij altijd minzaam en stijlvol. Daardoor verzamelde hij een krans geletterde vrienden rond zich, die geregeld naar Broechem afzakten: Karel van de Woestijne, Felix Timmermans, Ernest Claes, Stijn Streuvels, Jozef Simons, Cyriel Verschaeve en vele anderen. Voorbij de dagbladhandel sla je rechts de Juul Persijnstraat in. Volg de straat verder tot het T-kruispunt. Sla rechtsaf de Broddestraat in. De Broddestraat komt uit in de Pertendonckstraat. Je ziet het huisnummer 38, het woonhuis van Persyn. Volg de Pertendonckstraat naar links en sla de eerste straat rechts in, de Kapelstraat. Blijf de Kapelstraat volgen tot voorbij de kapel. Neem de tweede straat links en volg het verharde weggetje. Volg de verharde weg richting Bossenstein (niet de eigenlijke dreef tussen de bomen). Steek het voormalige erf van de hoeve van Kasteel Bossenstein over, dwars over het golfterrein, het bos in. Op het einde van het bos kom je weer op een verharde weg. Neem de weg naar rechts. Je wandelt nu een tijdje evenwijdig met de autosnelweg E 313. Daarna brengt een kasseiweg je tot aan de weg van Oelegem naar Broechem. Hou rekening met de gevaarlijke verkeerssituatie bij het oversteken. Ga na het oversteken rechtsaf richting Broechem. Voorbij de boerderij neem je de straat links naar het beboste Broechemhof. Volg de straat tot je voorbij de U-vormige hoeve een paadje rechts kan inslaan. In de verte zie je de kerktoren van Broechem alweer opduiken. Steek de Bistweg over en volg het paadje tot je aan de Pater Domstraat uitkomt. Volg de Pater Domstraat naar links tot aan het kruispunt met de Kapelstraat, daar sla je rechtsaf tot aan het kerkhof. Via de parking van WZC Czagani en het Molengangeske kom je uit aan het Streep. Steek het Streep recht over en volg het Molengangeske verder tot aan de G. Peetersstraat en sla rechtsaf. Even verderop zie je aan de rechterkant de ingang van de het gemeentehuis. Hier staat een reproductie van een borstbeeld van Jules Persyn dat beeldhouwer Ernest Wijnants maakte. Wandel ten slotte terug naar de kerk.


V I E R S E L S G E B R O E K T - Z A N D H O V E N - 4,5 K M

Vertrekplaats: kerk Viersel, Beemdstraat, 2240 Viersel


De Kleine Nete ontspringt op de grens van de provincies Antwerpen en Limburg. Vervolgens stroomt ze door de Kempen tot Lier waar ze samenvloeit met de Grote Nete en de Beneden-Nete vormt. De slingerende, oerkempense rivier bepaalt het landschap van bloemrijke graslanden en ruigten, venige moerassen en mysterieuze broekbossen. De vallei is doorspekt met tal van zijriviertjes. De vroegere vloeibeemden herbergen zeldzame dieren en planten van waterrijke gebieden. Het systeem van vloeibeemden is een oude landbouwtechniek, waarbij hooilanden langs rivieren regelmatig bevloeid werden met vruchtbaar makend rivierwater. De bevloeiing zorgde voor een hogere hooiopbrengst. Dit systeem raakte in onbruik.


T U I M E L A A R S PA D - ZO E R S E L - 11 K M

Vertrekplaats: De Castelijnshoeve, Kasteeldreef 52, 2980 Halle-Zoersel


Knooppunten: 3 – 13 – 5 – 15 – 84 – 77 – 74 – 73 – 70 – 72 – 67 – 69 – 75 – 83 – 76 – 5 – 3 De naam van de wandeling verwijst naar de naam van een Hals bier, ‘De Halsen Tuimelaar’, dat vroeger gebrouwen werd in brouwerij Sint-Martinus. Deze brouwerij/herberg lag aan het huidig pleintje met kiosk aan de kerk van Halle. Het bier werd vroeger onder andere in het Boshuisje gedronken.


G I E L S E M O L E N S E N A A B E E M D E N - L I L L E - 11,5 K M

Vertrekplaats: parking achter de kerk, Singel, 2275 Gierle


Knooppunten: 67 – 65 – 60 – 59 – 61 – 56 – 55 – 43 - 55 – 56 – 57 – 01 – 03 – 02 – 07 – 06 – 04 – 66 – 69 – 68 – 65 – 67 Zoals bijna elke Vlaamse gemeente, heeft ook Gierle enkele straatnamen die naar molens verwijzen. Behalve de Molenstraat en het Molenpad heeft Gierle ook nog een Watermolenstraat. Hoewel er in Gierle nooit een watermolen gestaan heeft, loopt deze straat naar de watermolen van Tielen. Deze zie je aan knooppunt 43. Door sommige fotografen uit de 19de en 20ste eeuw werd deze watermolen als die van Gierle bestempeld, maar ze ligt wel degelijk op grondgebied Tielen. Aan knooppunt 01 zien we aan de overkant van de weg een huizengroep. Daar stond vroeger een olierosmolen, dit is een molen aangedreven door een paard, voor de productie van koolzaadolie (smout). De gebouwen bestaan nog steeds, maar zijn omgevormd tot woonhuis. Aan knooppunt 03 komen we aan het Middelveld. Hier stond op de linkerkant van de straat een houten molen (1863 – 1911). Oorspronkelijk nieuw gebouwd in Herentals in 1843, werd deze molen, na het overlijden van de molenaar, verkocht, gedemonteerd en hier terug opgebouwd. Tussen knooppunt 66 en 69 kruisen we het Molenpad. Hier 150 meter links was de nieuwe standplaats van de molen na de verkoop in 1911. De molen heeft hier nog gestaan tot 1940 en is toen, in de nacht van 13 op 14 november, in één van de zwaarste najaarsstormen van de vorige eeuw, omvergeblazen en daarna nooit meer opgebouwd. 250 meter na knooppunt 69 bereiken we de Molenstraat. Hier ligt aan onze rechterzijde het molenveld met de in 2014 gerestaureerde molen “In stormen sterk”. De naam verwijst naar het feit dat deze molen, de eerder genoemde storm in 1940, wel weerstond. Hij had schade opgelopen aan de wieken, maar is toen hersteld. Op deze plaats staan er al sinds 1499 molens.


D R I E B O O M K E N S B E R G PA D - M A L L E - 11 K M

Vertrekplaats: Sint-Martinuskerk, Kasteellaan, 2390 Westmalle


Knooppunten: 78 – 89 – 77 – 79 – 1 – 2 – 40 – 99 – 65 – 36 – 35 – 33 – 31 – 98 – 1 – 99 – 30 – 32 – 70 – 73 – 77 – 89 – 78 Deze wandeling vertrekt aan de Sint-Martinuskerk van Westmalle. Voorbij de bron van “De Grote Schijn” wandelen we rond de Trappistenabdij, om uiteindelijk te belanden op “Drieboomkensberg”. Het is een zeer bosrijk en rustig gebied, waar de wandelaar de dagelijkse dingen des levens even kan vergeten en kan verpozen op één van de banken. Dit bedevaartsoord kent zijn oorsprong in 1746, tijdens de Konvooislag. De zwaar gewonde Engelse officier Crowbell werd door wondkoorts geteisterd. Hij beloofde hier een kapel te laten bouwen als hij genas. Blijkbaar werd zijn gebed verhoord, want rond 1750 werd er een stenen kapel opgericht, die jammer genoeg volledig door een storm verwoest werd in 1800. Rond 1810 werd aan één van de drie larixbomen, die op deze heuvel stonden, een Mariabeeldje opgehangen. Vandaar de naam Drieboomkensberg. Het kruis aan de voet van de heuvel werd in 1948 geplaatst.


S I N T - G U M M A R U S PA D - R A N S T - 6,5 K M

Vertrekplaats: centrum van Emblem, aan de Sint-Gummaruskerk, De Voortstraat, 2520 Emblem


Vertrek aan de Sint-Gummaruskerk in het centrum van Emblem. Ga naar links (in de richting van Lier) en wandel door de oude dorpskern. Een eind in de Dorpstraat kom je aan je linkerkant de Sint-Gummaruskapel tegen. Volgens de legende werd deze gebouwd op de bron die Sint-Gummarus deed ontspringen. De oudste vermelding is van 1410. Jarenlang was deze plaats een bedevaartsoord. Via een trapje aan de achterkant van de kapel kan je de oorspronkelijke bron bezoeken. Niet ver voorbij de kapel slaan we linksaf en komen op de parking (Sint-Gummarusveld). Vlak achter het tennisterrein gaan we naar links, richting het kerkhof. We wandelen rechtdoor aan de kantine van de tennisclub. Ze komen we in de Ambelweg, die overgaat in de Bosstraat. We volgen deze tot we aan de Kesselsesteenweg komen en rechts de brug nemen. Eenmaal de brug over, draaien we rechts in en nemen het meest rechtse pad. We volgen een weg die parallel loopt met de Kleine Nete. We gebruiken het geasfalteerde jaagpad. Wanneer we opnieuw de verharde weg van de Netedijk bereiken, draaien we rechtsaf en volgen tussen Bollaak en Netekanaal het jaagpad. We komen terug aan de brug over het Netekanaal, die we onderdoor gaan. We draaien onmiddellijk rechts, steken de Bollaakbeek over en volgen dan de beek over de Bollaakdijk. Na enkele honderden meters verlaten we de dijk en volgen rechts een pad tussen de bomenrijen. We volgen dit pad tot we opnieuw aan de Kleine Nete komen. Hier klimmen we de dijk op en draaien naar rechts, in de richting van de Kesselsesteenweg, totdat we terug aan de brug zijn beland. Aan de Kesselsesteenweg gaan we rechts, om opnieuw via de brug het Netekanaal over te steken. Nadat we het kanaal zijn overgestoken, nemen we onderaan de brug het baantje rechts, zodat we weer op de dijk belanden, maar nu op de oever van het Netekanaal. We gaan naar links, volgen de dijk ongeveer 200 meter, totdat we aan een klein bruggetje de omleidingsgracht kunnen oversteken. Zo komen we terug in de Voortstraat. Op het einde van de Voortstraat komen terug aan de achterzijde van de kerk van Emblem.


LO V E N H O E K - Z A N D H O V E N - 5 K M

Vertrekplaats: kruising Pulderdijk en Boskant, 2242 Zandhoven


In Lovenhoek vind je veel verschillende soorten planten en dieren. In de vallei van de Molenbeek en de Kleine Beek leven de beschermde vissoorten rivierdonderpad en kleine modderkruiper. De bovenloop van de Molenbeek is een zeldzaam voorbeeld van een nog sterk kronkelende beekvallei met moerasvegetaties en wilgenstruwelen. Lovenhoek is een natuurgebied van meer dan 145 hectare met verrassend veel verschillende leefgebieden voor planten en dieren. Centraal lag het gehucht Lovenhoek, waar tot begin vorige eeuw meerdere boerderijen stonden. Op de droge zandgronden errond vond je velden met houtkanten en uitgestrekte heideterreinen. Buiten enkele overblijfselen werd het hele heidelandschap omgezet in naaldhoutbossen. Op vochtigere plaatsen in het gebied vind je waardevolle loofbossen.


J U K S C H OT PA D - ZO E R S E L - 12,5 K M

Vertrekplaats: De Vier Seizoenen, Raymond Delbekestraat 179, 2980 Zoersel


Knooppunten: 83 – 82 – 72 – 73 – 86 – 87 – 89 – 97 – 60 – 69 – 41 – 64 – 96 - 83 Jukschot is de oude naam van deelgemeente Sint-Antonius, een ver afgelegen deel van de vroegere hoofdgemeente Brecht. ‘Jukschot’ betekent een afgesloten stuk grond dat door een juk (koppel) ossen kon bewerkt worden. Hier vond deze wandeling haar naam.


Land van PlaysantiĂŤn Land van PlaysantiĂŤn vzw is een toeristisch samenwerkingsverband tussen de gemeenten Lille, Malle, Ranst, Zandhoven en Zoersel. Schrijf je in voor de viermaandelijkse digitale nieuwsbrief via www.landvanplaysantien.be om op de hoogte te blijven over de activiteiten en fiets- en wandelbrochures.


www.landvanplaysantien.be

V.U.: Land van Playsantiën, Antwerpsesteenweg 246, 2390 Malle Foto’s: Beeldenbank Toerisme Provincie Antwerpen vzw, gemeenten Land van Playsantiën

Profile for Toerisme Malle

10 mooie wandelingen in het Land van Playsantiën  

tweede editie

10 mooie wandelingen in het Land van Playsantiën  

tweede editie

Advertisement