__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2014-18

100 jaar Groote Oorlog

www.aarschot1914.be

ONTDEK ALLE HERDENKINGSACTIVITEITEN IN

AARSCHOT

VA N J U N I T O T E N M E T N O V E M B E R 2 0 1 4

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 1

5/06/14 18:00


1

VOO RWOO R D

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 2

5/06/14 18:00


Op 19 en 20 augustus 1914 werd Aarschot getroffen door een ongekende opstoot van oorlogsgeweld

M

eer dan 170 burgers werden in koelen bloede geëxecuteerd, meer dan 300 woningen platgebrand, duizenden Aarschottenaren sloegen op de vlucht. De trieste balans van één van de donkerste bladzijden uit de geschiedenis van onze stad. Steden als Dendermonde, Leuven, Andenne, Dinant, Tamines (Sambreville) en Visé gingen de geschiedenis in onder dezelfde noemer van ‘de martelaarsteden’. Dit jaar organiseren ze tal van activiteiten die herinneren aan de tragische gebeurtenissen van 100 jaar geleden. Bijna 70 jaar lang leeft ons land intussen in vrede, een unicum in onze geschiedenis. Met een uitgebreid programma willen we mensen bewustmaken van deze ongekende luxe, niet in het minst onze jongeren. Daarom begonnen we onze herdenkingsactiviteiten met de Vredesloop. Op 14 mei 2014 namen meer dan 6000 scholieren deel aan een looptocht langsheen de belangrijkste herdenkingsplaatsen van onze stad. Samen met het Aarschotse verenigingsleven, de Aarschotse scholen en een ijverige ploeg vrijwilligers werkte de stad Aarschot aan een uitgebreid herdenkingsprogramma. Het zwaartepunt hiervan situeert zich in augustus met onder meer de evocatie, herdenkingsconcerten, wandelingen, boekvoorstellingen en de opening van enkele tentoonstellingen. Samen staan we stil bij de gruwel die ons 100 jaar geleden overspoelde. Opdat we het nooit zouden vergeten! ◆ Steven Omblets Schepen van Cultuur

André Peeters Burgemeester

3

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 3

5/06/14 18:00


2 CONCERTEN, VOO RSTE LLI N G E N EN EVENEMENTEN

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 4

5/06/14 18:00


DE TERUGTOCHT 1914-2014 12 AUGUSTUS 2014 17.00 · GRATIS STADSCENTRUM AARSCHOT

Van 12 tot 17 augustus 2014 ensceneert het project ‘De Terugtocht’ de terugtrekking van het Belgische leger in 1914. Met paard en kar, per fiets en te voet trekken de soldaten van Halen naar Dendermonde. Op 12 augustus komen ze in onze stad aan, waar ze ’s avonds hun tenten opslaan.

Evocatie

BLOEDNACHT: EVOCATIE VAN EEN OORLOGSDRAMA 13-14-15 AUGUSTUS 2014 21.30 · € 12 MUSEUMTUIN AARSCHOT

Wanneer de Duitse kolonel Johannes Stenger op 19 augustus 1914 dodelijk getroffen wordt door een kogel, treft het Duitse leger meteen vergeldingsmaatregelen. Dit is het begin van één van de donkerste bladzijden uit de Aarschotse geschiedenis. Koen Huybens herwerkte de gebeurtenissen in een evocatie. Het geheel staat onder regie van Ronny Verheyen. De nacht van 19 op 20 augustus 1914 is waarschijnlijk de meest gruwelijke ooit in de Aarschotse geschiedenis. ‘Bloednacht’ is de theaterevocatie van de gebeurtenissen die aan de slachtpartij voorafgingen en van de moordpartij zelf. De toeschouwer wordt meegenomen naar Aarschot op 18, 19 en 20 augustus 1914. Hij maakt kennis met de aanval van de Duitse troepen op het Belgische regiment onder leiding van kapitein Gilson. Hij had de moeilijke opdracht de Duitse aanvaller in Ourodenberg, Aarschot, op te houden. De Duitsers, die geen hevige weerstand verwacht hadden, wonnen uiteindelijk toch het pleit. Gefrustreerd trokken ze Aarschot binnen. Moordend, brandend, plunderend en verkrachtend hielden ze lelijk huis in de stad, met uiteindelijk 173 doden tot gevolg.

13-14-15 AUG

MUSEUMTUIN

▶ Tickets te bestellen via www.hetgasthuis.be

5

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 5

5/06/14 18:01


CONCERT SCALA MET AANSLUITEND KLANK- EN LICHTSPEL 16 AUGUSTUS 2014 20.45 · GRATIS GROTE MARKT AARSCHOT

SINT-ROCHUSVERLICHTING IN HET KADER VAN DE GROOTE OORLOG 15 AUGUSTUS 2014 20.30 · GRATIS STADSCENTRUM AARSCHOT

De Sint-Rochusverlichting is hét belangrijkste toeristische evenement van de stad Aarschot. Jaarlijks verlichten de Aarschottenaren hun stad op 15 augustus met tienduizenden kaarsjes. Dit jaar staat dit feeërieke schouwspel in het teken van 100 jaar Groote Oorlog. Verschillende stadswijken stellen alles in het werk om de feiten die zich 100 jaar geleden afspeelden op gepaste wijze te herdenken. Het hoogtepunt van de avond wordt zonder twijfel de laatste voorstelling van ‘Bloednacht: Evocatie van een oorlogsdrama’ in de Museumtuin van de Gasthuissite.

Het internationaal gerenommeerde meisjeskoor Scala verzorgt in zijn thuishaven een pakkend optreden op de Grote Markt. Speciaal voor de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog brengen Scala & Kolacny Brothers een eigen compositie. Aansluitend brengt een indrukwekkend lichtspel het oorlogsverleden tot leven via videomapping op de gevels van de Grote Markt. Een uniek en niet te missen schouwspel!

6

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 6

5/06/14 18:01


17/08/2014 O

p 17 augustus 2014 slaan de stad Aarschot en haar Petereenheid 6de Groep Communicatie- en informatiesystemen (6 Gp Cis) van het Belgische leger de handen in elkaar. Een hele dag lang organiseren ze samen herdenkingsactiviteiten.

HULDE AAN HET OORLOGSMONUMENT 17 AUGUSTUS 2014 10.30 路 GRATIS GROTE MARKT AARSCHOT

De dag begint om 10.30 uur met een hulde aan het oorlogsmonument op de Grote Markt. In de namiddag brengt een gezinswandelzoektocht je naar de belangrijkste herdenkingslocaties in de stad. Zo ontdek je al wandelend de geschiedenis van de slag om Aarschot. Deze gratis wandelzoektocht duurt om en bij de twee uur. GEZINSWANDELZOEKTOCHT: 100 JAAR GROOTE OORLOG 17 AUGUSTUS 2014 12.00 路 GRATIS STADSCENTRUM AARSCHOT

Vanaf 12 uur kan je je inschrijven voor de gezinswandelzoektocht in het Stedelijk Museum van Aarschot. Om 19.30 uur vindt de prijsuitreikig plaats op de Grote Markt. CONCERT KONINKLIJKE MUZIEKKAPEL VAN DE LUCHTMACHT 17 AUGUSTUS 2014 20.00 路 GRATIS GROTE MARKT AARSCHOT

Om 20 uur sluit de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht de dag af met een vredesconcert op de Grote Markt.

7

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 7

5/06/14 18:01


JAARLIJKSE HERDENKINGSMIS 18 AUGUSTUS 2014 10.00 · GRATIS SINT-ROCHUSMEMORIAAL

Naar jaarlijkse gewoonte worden de Aarschotse burgerslachtoffers herdacht met een misviering in het Sint-Rochusmemoriaal. De misviering wordt gevolgd door de onthulling van een kunstwerk, gemaakt door een samenwerking tussen het Damiaaninstituut en de Aarschotse vereniging Poëzie Aarschot.

VLUCHTELINGENMARS AARSCHOT-LEUVEN 20 AUGUSTUS 2014 14.30 · GRATIS GROTE MARKT AARSCHOT

Met deze tocht brengen we hulde aan de Aarschotse bevolking die na de gruweldagen van augustus 1914 massaal op de vlucht sloeg voor het Duitse oorlogsgeweld. Met honderden verlieten ze de stad. Aarschot bleef verwoest en verweesd achter. 100 jaar na de feiten herdenken we de vluchtelingen met een tocht van Aarschot naar Leuven. Via Gelrode, Wezemaal, Holsbeek en Kessel-Lo wandelen we van de ene naar de andere martelaarstad. Onderweg brengen we hulde aan enkele oorlogsmonumenten. Rond 22 uur komen we aan op het Martelarenplein in Leuven. ▶ Een initiatief van Poëzie Aarschot vzw

STILLE TOCHT 19 AUGUSTUS 2014 20.00 · GRATIS GROTE MARKT AARSCHOT

Als burgers onder elkaar willen we ingetogen de weg volgen die de twee groepen gijzelaars honderd jaar geleden aflegden naar de plaatsen waar ze vermoord werden. Aan het Sint-Rochusmemoriaal lezen we de namen van alle martelaren voor. We sluiten af met een paar beklijvende gedichten. Geen muziek, geen vlaggen... Gewoon als medeburgers, met in ons hart de slachtoffers van een eeuw geleden en evenveel getroffen gezinnen die de oorlog moesten zien te overleven. ▶ Een initiatief van de Hertogelijke Kring voor Heemkunde Aarschot

VERHALEN UIT DE GROOTE OORLOG 21 SEPTEMBER 2014 14.00 · GRATIS STEDELIJK MUSEUM

Wat gebeurt er met gewone mensen en gezinnen wanneer de oorlogsschaduw over hun huizen en dorpen valt? Wanneer je op een warme augustusdag rookpluimen ziet in de verte? Karren met gewonde en dode soldaten door je straat rijden? En duizenden mensen, jong en oud, alles achterlaten en in paniek vluchten? In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant organiseren het Stedelijk Museum en de Openbare Bibliotheek een vertelmoment door Rien Van Meensel met alledaagse verhalen van gewone mensen tijdens de Groote Oorlog.

8

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 8

5/06/14 18:01


NATIONAAL KAMPIOENSCHAP FILATELIE VAN 3 TOT EN MET 5 OKTOBER 2014 GRATIS STADSFEESTZAAL AARSCHOT

Van 3 tot en met 5 oktober 2014 vindt in de stadsfeestzaal van Aarschot het Nationaal Kampioenschap voor Filatelie plaats. Het kampioenschap staat in het teken van de Groote Oorlog. In samenwerking met Pro-Post, de Koninklijke Landbond der Belgische Postzegelkringen vzw, bpost, de stad Aarschot, de Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren vzw en andere deelnemende organisaties zet het organisatiecomité van BRABANTPHIL’14 zijn beste beentje voor om van dit Nationaal Kampioenschap voor Filatelie een gedenkwaardig evenement te maken. ▶ Meer info op www.brabantphil.be

THEATERVOORSTELLING DE KLEINE OORLOG 15 OKTOBER 2014 20.00 · € 14 CULTUURCENTRUM HET GASTHUIS

SKaGeN speelt in cultuurcentrum Het Gasthuis DeKleineOorloG, een monoloog van Valentijn Dhaenens. Een stuk dat gaat over ‘de andere kant’. Niet over de geschiedenis van de grote staatsmannen en bevelhebbers, maar over de slachtoffers in de breedste zin van het woord.

CONCERT KONINKLIJKE HARMONIE VERBOND OUD-STRIJDERS 16 NOVEMBER 2014 20.00 · GRATIS CULTUURCENTRUM HET GASTHUIS

De Koninklijk Harmonie Verbond Oud-Strijders sluit het herdenkingsjaar 2014 af met een concert in cultuurcentrum Het Gasthuis. De Harmonie bereidt een gevarieerd programma voor dat zonder twijfel één van de hoogtepunten uit de bestaansgeschiedenis van deze Aarschotse muziekvereniging wordt.

9

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 9

5/06/14 18:01


3

TE NTOONSTELLINGEN

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 10

5/06/14 18:01


GASTHOVEN INVITES 9 AUGUSTUS TOT 28 SEPTEMBER 2014 GRATIS CULTUURCENTRUM HET GASTHUIS

Cultuurcentrum Het Gasthuis zet Gasthoven Invites, zijn tweejaarlijkse expo rond hedendaagse kunst, in het teken van de herdenking. Het cultuurcentrum ging op zoek naar kunstenaars die de Aarschotse burgerslachtoffers uit augustus 1914 wilden eren met een kunstwerk. Meer dan 150 kunstenaars uit verschillende disciplines gaven gehoor aan de oproep. Van woord tot beeld, van installatie tot performance. De opening gaat gepaard met de voorstelling van het boek van de Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde rond de slachtoffers van WO I. Dit boek vormde voor vele kunstenaars een belangrijke inspiratiebron voor hun werk. Ook de Werkgroep Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie (WAGDI) stelt het eerste boek van de driedelige reeks 'Aarschot in de Groote Oorlog' op 9 augustus 2014 voor in CC Het Gasthuis.

AARSCHOT MARTELAARSTAD 1914 9 AUGUSTUS TOT EN MET 9 OKTOBER 2014 STEDELIJK MUSEUM AARSCHOT

Op 4 augustus 1914 vielen de Duitsers BelgiĂŤ binnen. Rond de forten van Luik werd slag geleverd. Op 5 augustus 1914 namen koning Albert I en zijn troepen hun intrek in Leuven, van waar ze de vijand trachtten op te houden in zijn opmars naar Frankrijk. Elk verdwaald schot getuigde van deelname van burgers aan de oorlog en lokte vreselijke vergeldingsacties uit. In de tentoonstelling 'Oorlog en vernietiging' brengt het Stedelijk Museum relaas van Aarschot tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit aan de hand van film, beelden en voorwerpen. Van 9 augustus tot en met 9 oktober 2014 richt het Stedelijk Museum een tentoonstelling in over martelaarstad Aarschot. Aarschot kreeg deze benaming in de historiografie omwille van de deportaties en terreur ten opzichte van de burgerbevolking in 1914. Het chronologische verhaal start met de 'Slag bij Aarschot', en eindigt met de bevrijding van Aarschot.

11

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 11

5/06/14 18:01


WAAROM, WHY, POURQUOI, WARUM? VAN 05/08 TOT 14/09/2014 GRATIS LEUVENSESTRAAT 43

Fotograaf Berten Steenwegen trok samen met Johan Noppen (vzw Poëzie Aarschot) van Ramskapelle naar Baille sur Somme. Na meer dan 4.000 foto’s kwamen ze terug, maakten een selectie en bezorgden deze aan 26 Vlaamse en Nederlandse dichters voor een begeleidend gedicht. Het resultaat is het schitterende boek ‘Waarom, Why, Pourquoi, Warum’. Van 5 augustus tot 14 september 2014 stellen ze de foto’s en gedichten tentoon in een naoorlogs pand in de Leuvensestraat.

WO I IN SAMENWERKING MET ONZE PETEREENHEID 6 GP CIS VAN 17/08 TOT 29/08/2014 GRATIS

Samen met de 6 de Groep Communicatie- en informatiesystemen van het Belgische leger werkte de stad Aarschot een thematentoonstelling uit rond communicatie in de Groote Oorlog. Op 17 augustus 2014 om 11 uur opent de tentoonstelling haar deuren met een toespraak van Lt. Kol. Raeves van 6 Gp Cis. Tot en met 28 augustus 2014 kan je de tentoonstelling elke weekdag bezoeken van 13 tot 16 uur. Tijdens het weekend van 23 en 24 augustus 2014 kan je eveneens een kijkje nemen van 14 tot 18 uur.

12

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 12

5/06/14 18:01


PASTOOR DERGENT EN GELRODE IN DE EERSTE WERELDOORLOG 30-31 AUGUSTUS 2014 GRATIS PAROCHIEZAAL GELRODE

Naast Aarschot werd ook deelgemeente Gelrode zwaar getroffen door het oorlogsgeweld. Op 19 augustus 1914 in de namiddag vallen de Duitse troepen het dorp binnen. 23 huizen worden platgebrand, 131 geplunderd. 70 burgers worden opgesloten in de kerk. Zeven van hen worden zonder enige reden gefusilleerd. Wanneer dorpspastoor Dergent op 26 augustus 1914 enkele gewonde parochianen naar het gasthuis in Aarschot wil brengen, wordt hij aangehouden en verdacht van spionage. Slagen, verwensingen, vernederingen en beledigingen worden zijn lot. Een dag later, op 27 augustus 2014, wordt Dergent doodgeschoten. Op 30 en 31 augustus 2014 herdenkt het Pastoor Dergentcomité deze feiten met de tentoonstelling ‘Pastoor Dergent en Gelrode in de Eerste Wereldoorlog’ in de parochiezaal van Gelrode.

13

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 13

5/06/14 18:01


4

TOE RISME

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 14

5/06/14 18:01


IN DE SPOREN VAN APP MARTELAARSTEDEN

Speciaal voor de herdenking van de Groote Oorlog, ontwikkelden de drie Vlaamse martelaarsteden de app ‘Martelaarsteden’. De mobiele applicatie kan je in elk van de drie Vlaamse martelaarsteden gebruiken. Per stad kom je langs de locaties waar in 1914 de gruwel plaatsvond. Bij elke locatie krijg je een verhaal, aangevuld met foto’s van vroeger en nu. Zo zie je in een oogopslag wat er sindsdien veranderde. PRAKTISCH

Je kan de app gratis downloaden via de App store of de Google Play store. De app is beschikbaar in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (zoekterm ’martelaarsteden’).

Een overzichtskaart duidt alle locaties aan. Als je kiest voor de hoofdroute, wandel je langs de locaties met de uitgebreide informatie. Kies je voor de zijwegen, dan volg je de plaatsen met een meer beknopte uitleg. Op de kaart kan je meteen zien hoe ver de locaties liggen vanaf het punt waar jij je op dat moment in de stad bevindt. Naast de stadsspecifieke informatie bevat de

app ook een algemene tijdslijn vanaf het begin van de oorlog, het moment dat Duitsland België binnenviel, tot de stilstand aan de IJzer. De ontwikkeling van de gezamenlijke app kreeg de financiële steun van Toerisme Vlaanderen. GEGIDSTE WANDELINGEN: AARSCHOT WANDELT 2014 & AARSCHOT MARTELAARSTAD 1914 14.00 · GRATIS

(De wandelingen nemen twee à drie uur in beslag)

In samenwerking met de Aarschotse gidsenbond werkte de stad Aarschot speciaal voor de herdenking van de Groote Oorlog een programma van zes wandelingen uit: 18 MEI 2014: Inval van de Duitsers in Ourodenberg 1 JUNI 2014: 19 augustus 1914, een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Aarschot 22 JUNI 2014 Terreur op en rond de Grote Markt van Aarschot 7 SEPTEMBER 2014 Het kleine dorpje Gelrode in de Groote Oorlog 21 SEPTEMBER 2014 Tussen Aarschot en Gelrode 5 OKTOBER 2014 De wederopbouw van Aarschot MEER INFO OP WWW.GIDSENBONDAARSCHOT.BE 15

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 15

5/06/14 18:01


FIETSEN LANGS SPOREN VAN DE GROOTE OORLOG

DE GROOTE OORLOG IN AARSCHOT

Haal je fi ets van stal en ontdek de sporen die de Groote Oorlog achterliet in Vlaams-Brabant.

Wens je onze Demerstad in groep te bezoeken in het kader van de herdenking? Boek dan de halve dag-excursie ‘De Groote Oorlog in Aarschot’.

Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar WO I werkte Toerisme Vlaams-Brabant het project 'Sporen van de Groote Oorlog' uit. Dit project omvat twee fietslussen - één rond de Getelinie en één rond de Dijlelinie en een belevingscentrum in Tildonk. Wie langs de Dijlelinie fietst, passeert Aarschot. Infoborden bezorgen je informatie over de gebeurtenissen die zich 100 jaar geleden in de regio afspeelden.

De dag begint in het Stedelijk Museum met een lekker kopje koffie. Vervolgens maakt de gids de impact van de Eerste Wereldoorlog op het rustige stadje Aarschot in woord en beeld duidelijk. Dit aan de hand van de vaste collectie en de tijdelijke tentoonstellingen die lopen van 9 augustus tot 9 oktober 2014. Daarna gaat het via de trots van Aarschot, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, waar zich heel wat oorlogsleed afspeelde, naar de Grote Markt. De kogels die de Duitse generaal-majoor Stenger daar troffen, hadden dramatische gevolgen voor de burgemeester en de hele bevolking. ▶ Meer informatie en boekingen via www.gidsenbondaarschot.be

16

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 16

5/06/14 18:01


AARSCHOT IN DE GROOTE OORLOG, VIJF NIEUWE BOEKEN. 1. MARTELAARSSTEDEN: BELGIË AUGUSTUS-SEPTEMBER 1914 Onder leiding van historici Axel Tixhon en Mark Derez sloegen de Vlaamse en Waalse martelaarsteden de handen in elkaar rond hun gedeelde geschiedenis. Met een interessante bijdrage voor Aarschot door Paul De Keulenaer en historica Sophie De Schaepdrijver. 2. AARSCHOT IN DE GROOTE OORLOG 1914-1918 De Werkgroep Aarschotse Geschiedenis, Documentatie en Informatie (Wagdi) brengt een boek uit rond Aarschot 1914. Later dit jaar brengt Wagdi ook een vervolg uit rond de bezetting van Aarschot. 3. WIE WAREN ZE? De Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde ging op zoek naar de verhalen achter de burgerslachtoffers. Wie waren ze? 4. AARSCHOT 1914 Johan Noppen (Poëzie Aarschot vzw), journalist Dirk Van de gaer en fotograaf Berten Steenwegen werkten samen aan de heruitgave van het boek Aarschot 1914 van wijlen priester Jozef Devroey. 5. WAAROM, WHY, POURQUOI, WARUM Johan Noppen trok samen met fotograaf Berten Steenwegen langs de frontlijn. Hun sprekende foto’s worden bijgestaan door poëtische woorden van enkele Vlaamse en Nederlandse dichters.

DE GROOTE OORLOG IN AARSCHOT EN OMGEVING Ook voor de ruimere omgeving kan je een gegidste rondleiding in het kader van WO I vastleggen. De Aarschotse gidsenbond stelt drie mogelijkheden voor: 1. WANDELING NAAR HET SINT-ROCHUSMEMORIAAL Na dezelfde tocht te hebben afgelegd als de betreurde burgers en hun burgemeester Jozef Tielemans, bereiken we een architectuurjuweel van Marc Dessauvage, een passend decor om de slachtoffers van WO I te herdenken. 2. NAAR GELRODE LANGS HET GROTE ROUTEPAD De goede stappers trekken over een Hagelandse heuvel verder tot Gelrode, waar we duidelijke sporen van het oorlogsleed vinden, zoals de marteldood van de idealistische dorpsherder. Terug te voet naar Aarschot via de beschermde ‘s Hertogenheide of met de bus. 3. AUTOCARRONDRIT DOOR HET HAGELAND LANGS DE RELICTEN VAN DE EERSTE WERELDOORLOG Een bezoek aan Aarschot is perfect te combineren met een bezoek aan het Belevingscentrum van WO I in Tildonk, dat op 12 juni 2014 de deuren opent.

▶ Meer informatie en boekingen via www.gidsenbondaarschot.be

17

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 17

5/06/14 18:01


5

PROGRAMMA OV E R Z I C H T

A

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 18

5/06/14 18:01


CONCERTEN 13/08 - 15/08 EVOCATIE VAN EEN OORLOGSDRAMA

BLOEDNACHT 15/08

LICHTSPEL

SINT-ROCHUSVERLICHTING 16/08 HERDENKINGSCONCERT

SCALA & KOLACNY BROTHERS 17/08

VREDESCONCERT

KONINKLIJKE KAPEL VAN DE LUCHTMACHT

TENTOONSTELLINGEN 09/08 EXPO

GASTHOVEN INVITES 09/08

TENTOONSTELLING

DE MARTELAARSTEDEN

VOLLEDIGE PROGRAMMA kijk op WWW.AARSCHOT1914.BE MEER INFO

Dienst Toerisme Aarschot Elisabethlaan 103 3200 Aarschot E 100JAAROORLOG@AARSCHOT.BE T 016 63 02 80

19

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 19

5/06/14 18:01


100 JAAR GROOTE OORLOG IN AARSCHOT

Aarschot werd tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar verwoest en dat wil de stad dit jaar uitgebreid herdenken met tal van activiteiten die herinneren aan wat 100 jaar geleden gebeurde.

WWW.AARSCHOT1914.BE COLOFON OPDRACHTGEVER Stad Aarschot Âľ CONCEPT & ONTWERP Absoluut FOTOGRAFIE Stedelijk Museum Aarschot

folder_A5_GOAarschot_NL.indd 20

VU: Stadsbestuur Aarschot, Ten Drossaarde 1, 3200 Aarschot

In deze brochure ontdek je de belangrijkste herdenkingsactiviteiten.

5/06/14 18:01

Profile for Toerisme Aarschot

Brochure: Aarschot herdenkt de Groote Oorlog  

In 2014 herdenkt Aarschot de Groote Oorlog. 100 Jaar geleden werd onze stad bijzonder zwaar getroffen. Meer dan 170 burgers werden in koele...

Brochure: Aarschot herdenkt de Groote Oorlog  

In 2014 herdenkt Aarschot de Groote Oorlog. 100 Jaar geleden werd onze stad bijzonder zwaar getroffen. Meer dan 170 burgers werden in koele...

Advertisement