Page 1

infoblankenberge

23 ste ja argang / APRIL, MEI EN JUNI 2009 / w w w.bl ankenberge.be

Š Westtoer


inhoud nieuw(s)

Evenementen.................................................................................................................4 / 16-17 / 60 Goed om weten...................................................................................................5-11 / 14-15 / 18-19 Handelszaken................................................................................................................................ 12-13

cultuur

Erfgoeddag....................................................................................................................................20-21 Winteracademie................................................................................................................................ 22 Cultuurprogramma. ................................................................................................................... 23-24 Tentoonstellingen.............................................................................................................................. 25 Academie voor muziek en woord............................................................................................... 26 Bibliotheek.................................................................................................................................... 27-28 Belle Epoque Centrum.................................................................................................................... 29 Blankenbergse studies.................................................................................................................... 31 CC Casino............................................................................................................................................. 58

sociaal

Sociale Premies................................................................................................................................. 32 Het Lindenhof..................................................................................................................................... 32 Gehandicaptenadviesraad............................................................................................................ 33 OCMW............................................................................................................................................34-35 OCMW - De Bollaard....................................................................................................................... 35 OCMW - De Strandjutter................................................................................................................ 36 Senior..................................................................................................................................................... 37 Werkwinkel...................................................................................................................................38-39

sport & vrije tijd

Sport............................................................................................................................................... 40-42 TMVW - Noordzeebad..................................................................................................................... 41

jeugd

Jeugddienst................................................................................................................................. 43-44 Vakantiezorg. ...................................................................................................................................... 45

praktisch

Politie & verkeer.......................................................................................................................... 46-47 Preventie........................................................................................................................................ 47-49 Milieu............................................................................................................................................... 50-51 Huisvuilophalingen................................................................................................................... 52-53 Uit de gemeenteraad............................................................................................................... 54-55 Uit het college van burgemeester en schepenen......................................................... 56-57 Nuttige telefoonnummers.............................................................................................................. 59

colofon Info Blankenberge is een uitgave van de stad Blankenberge en verschijnt vier maal per jaar. verantwoordelijke uitgever: Het college van burgemeester en schepenen communicatieambtenaar: Linda De Mey redactie: Nancy Maes m.m.v. de stadsdiensten historische bijdrage: Robert Boterberge foto’s: Norbert Minne, Fonz, Paul Gheyle, André Cockuyt, Westtoer coördinatie en briefwisseling: Dienst Toerisme Blankenberge, Leopold III-plein, 8370 Blankenberge lay-out: Skinn - www.skinn.be - 050 31 28 32 Blankenbergse Steenweg 14C, 8000 Brugge druk: Callier - Weststraat 96, 8370 Blankenberge oplage: januari, oktober: 14.000 ex. april, juli: 16.000 ex. e-mail: stadhuis@blankenberge.be online: uw stadsmagazine kunt u ook digitaal bekijken via www.blankenberge.be De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te publiceren, in te korten of te wijzigen. De informatie in dit magazine wordt met de grootste zorg samengesteld. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in dit stadsmagazine.


Beste inwoners, Blankenberge is – zonder overdrijving – een unieke stad. Onze troeven zijn uitzonderlijk, vele van onze initiatieven en tussenkomsten bestaan niet of nauwelijks in andere gemeenten. U reageert sceptisch? Even grasduinen dan… Op toeristisch vlak vormen zon, zee en strand overal aan de kust dé succesformule voor een geslaagde vakantie, maar alleen hier staan de redders ook buiten het seizoen paraat voor uw veiligheid. Enkel in onze stad heb je één Pier en twee staketsels voor een wandeling in zee. En waar vind je een jachthaven vlakbij de markt? Waar vind je zes viersterrenhotels? Het allweatheraanbod oogt indrukwekkend. Denken we maar aan het Sea Life Marine Park en het Serpentarium (nu de Antwerpse Zoo), maar ook aan de Bowling Stones, het Zuivelmuseum en Living Stone, de lunaparken en de velodroom voor bewolkte dagen. Straks nog een opgefriste vuurtorensite en geen andere stad kan bogen op dergelijk palet. Natuurliefhebbers blijven evenmin op hun honger. Twee duinengordels bakenen duidelijk het centrum af: ook dat is een zeldzaamheid. De Uitkerkse Polder is Europees bekend en nodigt uit tot een fiets- of wandeltocht. Wie wat meer informatie wenst, kan steeds terecht in het bezoekerscentrum. Sporten kan op elk niveau, in meer dan 50 disciplines! Het Noordzeebad biedt attractieve accommodatie, om nog te zwijgen over het Bloso-centrum met zijn enig wellnessaanbod en alle andere sportinfrastructuur. Een culturele injectie kan je krijgen in het pas geopende Belle Epoque Centrum, het heemkundig centrum De Benne en het Casino/Cultureel centrum met zijn uitgebreid en prijsbewust pakketaanbod. Gratis openluchtfeesten zijn in Blankenberge een traditie geworden, van nieuwjaar tot Parkklanken in volle zomer. Ook de wijkfeesten bloeien. Blankenberge weet zich ook op het sociale vlak te onderscheiden dankzij een rist unieke maatregelen. Onderwijscheques bestaan alleen in onze stad. Huiswerkbegeleiding is ook niet overal evident. Overigens is het voor ouders een ongekende weelde twee uitstekende onderwijsnetten vlak bij de deur te hebben. Onze sociale premies zijn fors, en gebruiken de hoogste inkomensplafonds in Vlaanderen. Ook een hard werkende vereniging als St.- Vincentius vind je niet in elke gemeente. Niet minder succesvol zijn de uitgebreide bouw- en renovatiepremies en de verwervingspremie voor jonge inwoners. We zijn nog steeds de enige stad met deze premie. Velen vinden ondertussen voor hun huisvestingsproblematiek de weg naar de dienst Woonwijzer. Ouderen en zorgbehoevenden kunnen overal rekenen op de inzet van actoren zoals het OCMW. Maar in Blankenberge heb je ook het dienstencentrum De Bollaard, kan je terecht in een ziekenhuis naast je deur, kan je kiezen uit verschillende bejaardeninstellingen en word je bijgesprongen door de zeer actieve stedelijke senioren- en gehandicaptenadviesraad. Gratis busvervoer tot de leeftijd van 12 en tussen 60 en 65 jaar, de taxicheques en het mindervalidenvervoer kaderen alle binnen het weldoordacht stedelijk mobiliteitsbeleid. Ga even na hoeveel van uw kennissen al dit aanbod in hun gemeente hebben? Bovendien brengen trein en tram u desgewenst bijna vanaf uw deur door geheel ons land. Op veiligheidsvlak spelen we kort op de bal en met resultaat. Lokale projecten zoals de werkgroep familiaal geweld bewijzen hun nut, en worden elders als voorbeeld gesteld. Een uitgebreid, maar soepel verkeersvrij centrum, ook dat vind je niet overal aan de kust, evenmin als private nachtbewaking op het strand. Nachtelijke huisvuilophalingen zijn ook in andere gemeenten zeldzaam. Deze opsomming is verre van volledig, maar geeft u toch een beeld van een levenskrachtige, dynamische gemeenschap die tegen een betaalbare prijs aan de noden van iedereen werkt. Als u intussen nog niet overtuigd bent van het unieke van onze stad, zal ik u nooit kunnen overtuigen. Dat zou spijtig zijn voor die vele Blankenbergenaars die de laatste decennia zo hard gewerkt hebben aan hun stad en er zoveel in hebben geïnvesteerd. Ludo Monset, uw burgemeester


59ste HAVENFEESTEN Programma 16 t.e.m. 24 mei 18 t.e.m. 20 mei 19 mei 20 mei 21, 22, 23 & 24 mei

Havenkermis Schoolprogramma Maritiem Erfgoed - Project Horizon Educatief Voordracht ‘Wat Ijslandvaarders vertelden’ - org. Heemkundige kring Dr. Van Damme Voordracht ‘Herald of Free Enterprise, de ramp/de berging’ – org. vtbKultuur Blankenberge Antiek- en brocantemarkt in de havenbuurt / Reddingsdemonstraties / opendeur en rondvaarten bij de zeereddingsdienst VBZR / Visbakdemonstratie en degustatie door VONA / Open schip: B72 Jacqueline Denise – Nele – Christ Roi – Rupel – Ostrea Rose B19 Canot - Endlich / Demonstratie vissersambachten / Vissersdorp met maritieme stands

Donderdag 21 mei 10.30 u. 11 u. 13.30 u. 14 u. 14.30 u. 15 u. 16 u. 20 u.

Maritiem Erfgoedwandeling onder begeleiding van een stadsgids (start: Paravang) Accordeon Ensemble Officiële opening havenfeesten / Havenwandeling met bloemenhulde aan het monument van de overleden vissers Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst: opendeur + rondvaarten Sterken Dries en Rescue Lions Ontvangst Neptunus Sea Scouts Blankenberge Toneelspel ‘Het havenkwartier’ door Toneelkring Onder Ons Groot Scutefeest op de Scutewerf Podiumoptredens Leopoldstraat

Vrijdag 22 mei 10.30 u. 10.30 u. 11 u. 14 u. 14 u. 15 u. 20 u. 20 u.

Maritiem Erfgoedwandeling onder begeleiding van een stadsgids (start: Paravang) Roeiwedstrijd in de havengeul Rondgang vissersfanfare De Pekkers Volksmuziek uit alle windstreken met het Scuteorkest, Boreas en ’t Scheepsfolk Volksdansfestival (feesttent havenkade) met De Noordzeedansers (Blankenberge) Etalagewedstrijd Rondgang met jury Haven en Gebuurte Neptunusrondgang met vissersfolkloregroepen De Bremers en De Vrye Visscherye Podiumoptredens Leopoldstraat

Zaterdag 23 mei 10.30 u. 11 u. 14 u. 14 u.

20 u. 20 u.

Maritiem Erfgoedwandeling onder begeleiding van een stadsgids (start: Paravang) Aperitiefconcert Reddingsdemonstratie: presentatie van alle zeereddingsdiensten Shantyfestival – internationaal Shanty & Seasong Festival Shantykoor Blankenberge – Scheldeloodsenkoor (NL) – De Batraven (NL) – ’t Scheepsfolk (NL) – Het Veerse Scheeptuig (NL) – Les Soleils Boulonnais (FR) Shantyavond – internationaal Shanty & Seasong Festival Grote feesttent aan de havenkade - Jamsession Podiumoptredens Leopoldstraat

Zondag 24 mei 6.15 u. 10.30 u. 11 u. 11.30 u. 14 u. 15 u. 20 u.

Vissersbedevaart naar Meetkerke (vertrek St.-Antoniuskerk) Maritiem Erfgoedwandeling onder begeleiding van een stadsgids (start: Paravang) Reuzenrondgang (Paravang) Pijprokerswedstrijd aan boord van de B72 Jacqueline-Denise Muzikale rondgang met brassband Grote Vissersstoet Podiumoptredens Leopoldstraat

Programma onder voorbehoud – wijzigingen mogelijk


nieuw(s)  |  goed om weten

Valentijn winters & warm!

De 4de editie van Valentijn kon op heel wat bijval rekenen. Heel wat Blankenbergenaars en toeristen waren op het appel en genoten dankzij het mooie weer van de vele activiteiten die allemaal een aanloop waren naar de grote Salsafiesta in het Casino.

Straattheater door Kon. Toneelgroep Onder Ons

Knuffelverzen in De Terp Cupidovuurwerk Dansen in zee op de Pier: dansinitiaties

Optreden Arrow and the Flagpole

Evenementenkalender 2009 De handige evenementenkalender is net uit. Dit jaar zit de kalender opnieuw in een fris en hedendaags jasje en ze biedt u een klare kijk op het ruime Blankenbergse evenementenaanbod. Eind juni verschijnt een tweede, bijgewerkte editie van deze folder met alle zomerevenementen. info  Het foldertje valt binnenkort bij alle inwoners van Blankenberge in de bus en u kunt het ook gratis afhalen in de Dienst Toerisme op het Leopold III-plein.

5


6

goed om weten  |  nieuw(s)

Wintertoerisme in de lift

Waar de cijfers voor de kust in 2008 een forse achteruitgang weergeven, blijkt Blankenberge op de diverse voormelde indicatoren zelfs duidelijk vooruit te gaan, tegen de algemene tendens in dus. Zo stegen de overnachtingen in juli en augustus in Blankenberge met 3,3%, terwijl ze over de ganse kust daalden met 3,7%! De recentste cijfers voor de maanden september en oktober 2008 zijn nog opvallender en geven het volgende resultaat:

© Westtoer

Blankenberge is toegetreden tot het project ‘KITS’ van Westtoer, waarbij tweemaandelijks gerapporteerd wordt over de toeristische indicatoren van de totale kust enerzijds en van Blankenberge anderzijds. Daarbij worden de overnachtingen in de hotels, de overnachtingen van doelgroepen en bezoekers aan attracties becijferd, dus zowel van de totale kust als van Blankenberge. Winteractiviteiten Dat het stadsbestuur niets onverlet laat om het wintertoerisme te activeren blijkt uit de volgende activiteiten die het organiseert. Vooreerst is er Halloween in samenwerking met de Middenstandsraad. Een zeer druk programma gespreid over de ganse herfstvakantie met als topper het totaalspektakel met vuurwerk dat op een stevig applaus onthaald werd.

Kust

Blankenberge

overnachtingen in hotels (sept. en okt.)

- 8,70%

+ 4,30%

overnachtingen voor doelgroepen (sept. en okt.)

- 7,90%

+ 8,00%

bezoerkers attracties (sept. en okt.)

- 9,90%

+ 13,10%

Alle indicatoren geven dus aan dat Blankenberge uitzonderlijk – en tegen de algemene trend in - goed boert tijdens de wintermaanden; de eerste berichten over de eindejaarsperiode liggen in dezelfde lijn. Inzake toeristische attracties kregen het Sea Life Centre, het Serpentarium en het Zuivelmuseum samen voor de maand september 2008 12% en voor de maand oktober 2008 zelfs 14% van alle bezoekers aan de kustattracties (waaronder dus ook bv. Plopsaland) over de vloer! Voeg daarbij de Pier en het nieuwe Belle Epoque Centrum en het is duidelijk dat Blankenberge leeft tijdens de wintermaanden.

Vtm Kerst in ‘t land en de vtm Kerstparade waren toppers. Vele handelaars, en dan vooral de Horeca, zijn hoogst tevreden met de komst van duizenden toeristen, met als kers op de taart meer dan 80.000 kijkers voor de Kerstparade. De Kerstmarkt in samenwerking met de Middenstandsraad en diverse Carnavalverenigingen werd ook goed onthaald. De Lustige Velodroom bracht een originele en belangrijke meerwaarde. Over carnaval dient uiteraard niet uitgeweid te worden. Blankenberge is op alle vlakken al jaren koploper in zijn onvoorwaardelijke steun aan het carnavalgebeuren, omdat de stad zich ten volle bewust is van de impact van het carnaval op het wintertoerisme. De jaarlijkse toeloop van

toeristen naar een steeds mooiere, originelere en grotere carnavalstoet, bewijst dat we op het goede spoor zitten.   Ook dit jaar werd een belangrijke inspanning gedaan om de valentijnsfeer in Blankenberge te brengen. Er was bovendien een speciaal hotelaanbod, wat alweer op specifieke wijze het wintertoerisme ten goede komt. Tenslotte mag de tweejaarlijkse modelspoortentoonstelling, telkens goed voor meer dan 5000 bezoekers in het paasweekend, niet vergeten worden.


nieuw(s)  |  goed om weten

7


8

goed om weten  |  nieuw(s)

Filip Tetaert voor zes maanden naar India Op 1 oktober 2008 vertrok Filip Tetaert voor zes maanden naar India om er als vrijwilliger te gaan werken bij de Indische nietgouvernementele organisatie (ngo) SEDS. SEDS werd opgericht in 1980 opgericht en is een uitgebreid project dat op verschillende domeinen actief is. Door de jaren heen is de organisatie uitgegroeid op vier pijlers: het organiseren van lokale gemeenschappen en empowerment van vrouwen, het beheer van natuurlijke hulpbronnen, het verbeteren van het levensonderhoud en tenslotte gezondheid en educatie.

Filip die school liep aan het Maertlant Atheneum in Blankenberge, studeerde aan de Universiteit Gent waar hij zijn Master Geschiedenis en Master Conflict & Development behaalde. Meer lezen over Filip zijn wedervaren in Anandaparum in India kan op zijn blog www.sedsinanandapuram.blogspot.com

Maatjeshappening 6 juni 2009 – 19 uur Proef de eerste maatjes! Havenkade – Podiumboot Victorine


Crisis inspireert mooiste stoet sinds jaren

nieuw(s)  |  goed om weten

1ste prij s gro ep + pub liek spr

ijs: Fris se Jon gen s

2de prij s gro ep: Wa terp olo

1ste prijs wagen: Splenterbomme 2de prijs wagen: d’Echte

3d e pri js wa ge n: Ze es

ter

3de prijs groep: Schudders

Prins Remi I & voorzitte r van de Confrerie van de Leute Carlos Dedeyne .

Per spr ijs: Zee ste r

9


10

goed om weten  |  nieuw(s)

Blankenberge valt tweemaal in de prijzen

Uitbreidingsplannen voor jeugdherberg De Wullok Dat de Blankenbergse jeugdherberg De Wullok een succesverhaal is, is al lang bekend. In het afgelopen jaar deden alleen de jeugdherbergen van grootsteden als Brussel en Gent het beter. Met pakweg 15.000 overnachtingen en een stijging van iets meer dan 1.000 overnachtingen ten opzichte van 2007 mag De Wulllok fier terugblikken op de afgelopen jaren. De bezettingsgraad op jaarbasis bedroeg 53 procent, maar de zomermaanden piekten met een gemiddelde bezettingsgraad van een stuk boven de 80 procent. Het zal dan ook niemand verrassen dat er uitbreidingsplannen voorliggen. Deze uitbreidingsplannen beogen eerder de kwaliteit van de huisvesting, veeleer dan de beddencapaciteit van om en bij de 80 bedden op te trekken. Bedoeling is een drietal kamers te voorzien voor andersvaliden en de infrastructuur uit te breiden en te moderniseren. Ook het fietsvriendelijke karakter zal nog worden versterkt. Voor de materiële uitvoering van de plannen waren er al een tijdje onderhandelingen met de ‘buren’, meer bepaald met de verantwoordelijke instanties van het Gemeenschapsonderwijs dat eigenaar is van het achterliggende schoolgebouw De Zilvermeeuw. Naar gelang de kostprijs beslist het stadsbestuur in de nabije toekomst of er een grondige renovatie zal plaatsvinden, dan wel of de gasten van ‘De Wullok’ de komende jaren in een gloednieuw gebouw zullen terecht kunnen. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Bibliotheek wint West-Vlaamse Bib-Award De Bibliotheekweek, die liep van 11 tot 19 oktober 2008, lokte heel wat bezoekers naar de Blankenbergse bibliotheek. Ook de Provincie WestVlaanderen vond het Bibliotheekweekprogramma van de Blankenbergse bib aantrekkelijk. Blankenberge was namelijk één van de zes genomineerde bibliotheken voor de West-Vlaamse BIB-Award 2008 in de categorie ‘Beste activiteit Bibliotheekweek 2008’, naast Knokke-Heist, Beernem, Oostkamp, Harelbeke en Damme. Op de uitreiking van de BIB-Awards in Roeselare werd de Blankenbergse bibliotheek als laureaat van deze prestigieuze Award geloofd voor haar aansprekend programma. Het Blankenbergs bibliotheekteam wint een superverwendag, geschonken door de Provincie West-Vlaanderen.

E-Gov Award 2008 voor geoloket bouwvoorschriften De BIB-Award is de tweede prijs die de stad Blankenberge onlangs in ontvangst mocht nemen. Op 4 december kreeg Blankenberge een e-Gov Award van Agoria (de Federatie van de Technologische Industrie) die ieder jaar de markantste realisaties en proefprojecten op vlak van e-government bekroont. De prijs werd toegekend in de categorie ‘lokale ontwikkeling’. Het geoloket bouwvoorschriften bleek het ‘beste lokale ontwikkelingsproject dat de gemeentegrenzen overstijgt’. De e-governmenttoepassingen, waaronder het bekroonde geoloket bouwvoorschriften, werden in samenwerking met Cevi NV tot stand gebracht. Het geoloket laat toe om, via een kaart, een perceel of gebouw op te zoeken en de bouwvoorschriften te vinden die specifiek voor deze locatie van toepassing zijn. Het loket is zo geconcipieerd dat de particulier vlot eenvoudige bouwinformatie kan vinden (bv. “hoe hoog/diep mag ik hier bouwen?”) én dat de professional (architect, immobiliën…) ook aan zijn trekken komt met gedetailleerde bouwvoorschriften. De toepassing werd al vaak op waarde geschat door zowel de bezoekers van het geoloket als collega-gemeenten.


nieuw(s)  |  jubilea

11

Jubilea

60 diamant Julien Aspeslagh en Louisa Lenaerts

50 goud

Roland Ossieur en Jeannine Van Middel

100! Eeuwelingen

Het Blankenbergse verenigingsleven bloeit. Met 135 verenigingen komt iedereen wel aan zijn trekken op cultureel of sportief vlak. Twee van Blankenberges oudste verenigingen mochten onlangs zelfs 100 kaarsjes uitblazen. Zowel De Bremer Straatmuzikanten als turnvereniging Rust Roest zijn onlangs de kaap van 100 gepasseerd. Een welgemeende proficiat aan beide verenigingen!

8 nov. ‘08

50 goud

Jules Waeghe en Jenny Verlinden

15 nov. ‘08

29 nov. ‘08

50 goud

André Daene & Christiane Hoenraet

6 feb. ‘09.


12

handelszaken  |  nieuw(s)

Handelszaken

Isogno

Wilt u met uw nieuwe/vernieuwde handelszaak in volgende Info Blankenberge? Bezorg uw gegevens vóór 15 mei 2009 bij Dienst Toerisme Blankenberge. Contactpersoon: Nancy Maes, tel. 050 41 22 27, toerisme@blankenberge.be.

Nieuw

Philip Devos

Vernieuwd

Sinds 31 januari kunt u bij boetiek Isogno kiezen uit de nieuwe collecties van Gigue, Giovane, Stills en Mac. Uitbaatster Mieke Lams blijft ook trouw aan de modelijnen San Martino, Frank Walder, Rabe, Lucia en Estheme. Molenstraat 24, tel. 050 41 23 43, www.isogno.be

Op 21 februari heropende Michel Devos de deuren van zijn volledig vernieuwde schoenenzaak. U vindt er meer dan 40 topmerken voor alle leeftijden van 7 maanden tot... jaar. Langestraat 21-27, tel. 050 41 27 11, www.devos.be

Streza

Au Merveilleux

Vernieuwd

verhuisd

De familie De Wilde – Smet stak haar ruime schoenenzaak in een nieuw en fris kleedje. Streza blijft trouw aan de merken zoals Janet & Janet, Guess, Dolce & Gabanna, Replay en vele andere. Kerkstraat 89-91, tel. 050 42 84 99

Françoise Van Alphen en Frank Vanhove van feestwinkel Au Merveilleux verhuisden begin januari naar een winkelpand dat drie maal groter is dan hun vorige zaak. De kostuums, maskers, pruiken, grimeartikelen en accessoires komen nu helemaal tot hun recht! Weststraat 41-43, tel. 050 41 22 41

Belle

Flocom Shop

Verhuisd

Linda Sabo verhuisde haar kledingzaak naar de overkant van de straat. Een greep uit de merken: Bandolera, Passport, Olsen, Sao Paulo, Etoile du monde, Rosner, Sunlight, Salt & Pepper, … Molenstraat 1 d, tel. 0476 47 07 65

nieuw

Nick Vandenbulcke en Paul Depoot baten sinds kort de Flocom Shop uit. U kunt er terecht voor alle Belgacom- en Proximusdiensten, pc’s en elektronica, gsm’s en accessoires. Kerkstraat 8-10, tel. 050 43 28 68, www.belgacom.be


FaBB

nieuw(s)  |  handelszaken

Nieuw

BV Optics

13

nieuw

Grafisch communicatiebureau FaBB staat voor Fabulous Communication. Zaakvoerster Ine Verfaillie geeft vorm aan een waaier van materiaal gaande van visitekaartjes en uitnodigingen over affiches en folders tot websites, huisstijlen en logo’s. Visserstraat 3, tel. 050 68 38 37, www.fabb.be

Hebt u een nieuwe bril nodig, dan kunt u sinds begin januari terecht bij BV Optics. Bert Vancoppenolle opende begin januari zijn nieuwe optiekzaak die erkend is door alle mutualiteiten. Albertstraat 5, tel. 050 67 03 47, www.vancoppenollebrillen.be

De Perse

DUBBEL PUNT

Vernieuwd

VerHUISD

Begin dit jaar stak Rudy Koekoekx Bistro De Perse in een nieuw jasje. Zin in een snack? Of zoekt u een feestzaal met eigen traiteurdienst voor alle feesten en rouwmaaltijden? Hier bent u aan het goede adres. Van Maerlantstraat 21, tel. 050 41 60 45

Michael Claerhoudt verhuisden onlangs hun dagbladhandel van de Albertstraat naar de Malecotstraat. Hét adres voor uw Lotto, krant en week- en maandbladen. De uitbaters bedienen u met de glimlach en een knipoog! Malecotstraat 18, tel. 050 42 40 51.

St.-Sauveur & Starckx

DELHY

Vernieuwd

Alle vernieuwde designkamers in hotel St.-Sauveur stralen rust en luxe uit en beschikken over de modernste snufjes. Raimund Stumpf zorgde ook dat de brasserie, die nu bistro Starckx heet, een metamorfose onderging. De luchtige inrichting en beperkte, dagverse kaart met als specialiteit bouillabaisse, zijn alvast grote troeven. Langestraat 50 – Kerkstraat 26, tel. 050 42 70 00, www.saintsauveur.be

Vernieuwd

In januari stak Danielle Delhy haar gekende zaak in een nieuw kleedje. Delhy blijft het vertrouwde adres voor confiserie en pralines. Alle chocoladeartikelen worden trouwens in huis gemaakt. Kerkstraat 31, tel. 050 41 74 96, www.delhy.be


14

goed om weten  |  nieuw(s)

Uitbreiding van politielokalen verzoenen met een parkfunctie Het stadhuis, waarvan één vleugel werd voorzien voor de politie, is in 1952 gebouwd. Het korps bestond in die tijd uit hooguit een goeie twintig manschappen, aangevuld met de ‘zomerpolitie’, politieambtenaren die slechts een deel van het jaar in dienst bleven. De groei van Blankenberge, de fusie met Uitkerke, de steeds belangrijker rol van de veiligheid en tenslotte de uitbouw van de eenheidspolitie op twee niveaus, verveelvoudigden de bezetting van het korps in iets meer dan een halve eeuw.

niet meer aan de huidige arbeidsvoorwaarden over het welzijn op het werk. Het personeel moet zich op de gang verkleden, de verhoorlokalen bieden geen privacy, een vergaderzaal is er niet. Bovendien is de politie nu op twee locaties werkzaam, wat de samenhang en functionaliteit niet ten goede komt.

Parkfunctie

Thans werken er voor de Politiezone Blankenberge-Zuienkerke een tachtigtal manschappen, aangevuld met een vijftiental burgers die de politieadministratie mee helpen afhandelen.

Uit onderzoek bleek dat hoger bouwen op de bestaande stadhuisvleugel onmogelijk was want daarvoor zijn de fundamenten van het huidige gebouw niet draagkrachtig genoeg. De enige oplossing was dan ook het gebouw uitbreiden op eigen terrein. Spijtig genoeg wordt daardoor het Albertpark geschonden.

Sinds de fusie met de Rijkswachtbrigade in 2000 is een nieuwe behuizing dus absoluut noodzakelijk geworden. De kantoren voldoen

Om de parkbeleving toch maximaal te behouden, wordt gewerkt met lage, halfverzonken units, waartussen waterpartijen zijn voorzien.

Op de units komen hellende groendaken en de delen tussen het stadhuis en de nieuwe kantoren worden opnieuw als park ingericht. Tevens heeft de stad als compenserende maatregel gronden verworven om een nieuw park aan te leggen (het Florapark). Op die manier komt er ook een gelijkmatige spreiding van de openbare groenvoorzieningen in Blankenberge en Uitkerke. Ten slotte zal de stad in het vrijkomende gebouw van de oude Rijkswachtbrigade een jeugdhuis inrichten.


nieuw(s)  |  goed om weten

15

Stadsbestuur zoekt alternatieve mogelijkheden voor gratis leerlingenvervoer Voor het schooljaar 2006-2007 is Blankenberge als pilootgemeente ingestapt in het project ‘Netoverschrijdend leerlingenvervoer’. Vanaf 1 september 2006 werden een 70-tal Blankenbergse leerlingen uit het lager onderwijs die buiten een straal van 1250m van de school woonden, gratis met twee lusbussen naar de school gevoerd. Daarnaast werd het ‘stappen’ en ‘trappen’ gepromoot voor de leerlingen die binnen de straal van 1250m wonen. De totale kostprijs bedroeg 80.530 euro, waarvan 23.030 euro gedragen werd door de stad. Vanaf 1 september 2008 kan Blankenberge maximaal nog rekenen op +/- 20.000 euro subsidie, wat de last voor de stad brengt op +/- 65.000 euro.

Zomerse wandelzoektocht: ‘Van belle époque tot hedendaagse architectuur’ Tussen 1 juni en 30 september kunt u voor de derde keer deelnemen aan een boeiende en aangename wandelzoektocht in onze badstad. Deelnemen kost 5 euro (brochure te koop in de Dienst Toerisme) en er zijn mooie prijzen te winnen! De opbrengst gaat integraal naar het activiteitencentrum De Kajuit uit Blankenberge. De Kajuit - een initiatief van de vzw Beschut Wonen Oostkust – is een activiteitencentrum voor mensen met psychische problemen.

info & brochure Dienst Toerisme, Leopold I-plein, 8370 Blankenberge, tel. 050 41 22 27, toerisme@blankenberge.be Openingsuren: juni & september: elke dag 9 tot 11.45 u.

Schepen Debedts – Van Ryssel: “Enerzijds vinden we als stadsbestuur 1.000 euro per leerling een hoge kostprijs, maar anderzijds willen we ijveren voor een veilige schoolomgeving en een veilig woon-schoolverkeer voor de Blankenbergse schoolgaande jeugd. De betrokken diensten onderzoeken momenteel of het project ‘Duurzaam naar School’ kan opgenomen worden in plaatselijk lopende vervoersinitiatieven van de stad.”

Euro-Children zoekt gastgezinnen Zoals elk jaar zorgt Euro-Children ervoor dat kinderen uit probleemgebieden in Europa op vakantie kunnen komen in Vlaamse gastgezinnen. Euro-Children verwelkomt dit jaar ongeveer 200 kinderen, waarvan 65 voor de eerste maal. De kinderen wonen in Slovakije, Kroatië en Bosnië-Herzegovina. Er komen een tiental Romakinderen uit Oost-Slovakije in het kader van een plaatselijk project om de Roma uit hun isolement te halen, wat dringend nodig. De kinderen volgen nu een cursus Engels en krijgen als beloning voor hun inspanningen een vakantie in Vlaanderen. Voor Kroatië en Bosnië-Herzegovina gaat het om kinderen die de oorlog hebben meegemaakt. Het zijn meestal ontheemde families. Zij kunnen niet terugkeren naar hun geboortestreek omdat alles er verwoest is. Moeizaam bouwen ze een nieuw bestaan op.

“Vergeet de kinderen uit het nieuwe Europa niet!”

De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe kandidaten. Dit jaar verwacht Euro-Children 65 jongens en meisjes tussen 9 en 12 jaar die voor de eerste maal naar Vlaanderen komen. Voor hen zoekt Euro-Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt vriendschapsbanden willen onderhouden met deze kinderen en hun ouders.

& 13.30 tot 17 u / juli & augustus: elke dag van 9 tot 19 u. info & kandidaat gastgezinnen Euro-Childeren vzw - tel. 03 247 88 50 – info@eurochildren.be - www.eurochildren.be


16

evenementen  |  nieuw(s)

Blankenberge Onder Zeil Jachthaven Blankenberge vzw Zaterdag 13 juni 2009 De VZW jachthaven Blankenberge (de koepelvereniging van alle Blankenbergse jachtclubs en het stadsbestuur) organiseert voor de tweede keer het maritiem evenement ‘Blankenberge Onder Zeil’.

Eens de maaltijd verorberd is, beginnen we met het Onder Zeil Zangfeest, waarbij we - bijgestaan door het Shantykoor - volkse en zeemansliederen tot leven brengen. Blankenberge Onder Zeil sluit af met een dansfeest.

Blankenberge Onder Zeil werd voor het eerst in 2007 georganiseerd en was meteen een daverend succes! Met meer dan 60 deelnemende schepen die het ruime sop kozen en in totaal zowat 500 zeebonken en stagiair-zeebonken die het beste van zichzelf gaven, werd de toon gezet voor een tweede editie.

Kostprijs: zeebonken barbecue + ontbijt + visbak + receptie: 15 euro (volw.) en 7,5 euro (kind).

Gevuld programma

Inschrijven

De dag begint met een stevig ontbijt in de Onder Zeil tent op het schiereiland tussen de nieuwe en de oude haven. Daarna komen de praktische proeven aan land (vragen rond de geschiedenis van de jachthaven, het maritiem milieu,…).

Vooraf inschrijven is verplicht! U vindt het inschrijvingsformulier op www.blankenberge.be/onderzeil. Inschrijvingen zijn pas definitief na overschrijving op rekeningnummer 001-352694-096 op naam van vzw Jachthaven Blankenberge, met vermelding ‘Blankenberge Onder Zeil’. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt. Inschrijven kan tot 8 juni 2009.

Wanneer dit achter de rug is, kan iedereen letterlijk en figuurlijk van wal steken aan boord van een zeegaand motor- en zeiljacht of een vissers- of hengelsloep, zodat de ‘natte’ oefeningen kunnen beginnen (aanduiden van herkenningselementen op zee, enkele scheepsmanoeuvres uitvoeren, het leggen van marineknopen,…). Na het inleveren van de logboeken, kan iedereen een natje en een droogje nuttigen. Er is ook een prijsuitreiking voor de meest verdienstelijke zeebonken waarna iedereen kan aanschuiven aan de Blankenberge Onder Zeil barbecue.

Als het weer niet meezit, is er een alternatief maar daarom niet minder gezellig programma onder het motto ‘Blankenberge (Z)Onder Zeil’.

info Stadhuis - tel. 050 42 99 42 contactpersoon: Ben Brasseur e-mail: blankenberge_onder_zeil@blankenberge.be

BEAUFORT 03 Na het succesvolle Beaufort 01 en 02 wordt de kust opnieuw het decor voor ‘kunst aan zee’. De derde editie, Beaufort 03 strijkt vanaf maart 2009 neer langsheen de Belgische kust. Tot begin oktober gaan kunstenaars in dialoog met de kustgemeenten, hun geschiedenis, erfgoed, inwoners... Beaufort 03 belooft andermaal een zee van beelden, woorden en impressies. Buiten en binnen, zout en zoet, vrij en ingesloten, heden en verleden... Beaufort 03 vertelt een bijzonder verhaal. Laat u onderdompelen en ontdek kust en kunst als nooit tevoren. Zes maanden lang, uniek, indrukwekkend, spannend... In alle kustgemeenten, Beaufort Outside, worden stranden, dijken, duinen en tuinen ingepalmd door hedendaagse kunstenaars, uit verschillende generaties, van heinde en ver.Ze verkennen de kuststreek en drukken hun persoonlijke stempel op een unieke locatie. Parallel loopt in het Kunstmuseum aan zee (voormalig PMMK) te Oostende Beaufort Inside met kunstwerken, van 1830 tot vandaag, geïnspireerd door de Belgische kust. Ook de Beaufort 03-kunstenaars ontbreken niet op het appel, een uitmuntende selectie brengt hun werk nog dichterbij! Kunst en kust in symbiose. Smaakt dit naar meer... Lonkt de zee? Tijdens Beaufort 03 ben je in alle kustgemeenten aan het juiste adres! Verwacht een onvergetelijk verblijf en ontdek een bonte mengeling hedendaagse kunst aan zee.

VONA

info www.beaufort03.be – e-mail: info@beaufort03.be


nieuw(s)  |  evenementen

17

40ste Internationale Tweedaagse van Vlaanderen zaterdag 2 & zondag 3 mei 2009 De internationale Tweedaagse van Vlaanderen viert dit jaar zijn 40ste jubileum. En dit wensen we met de verjongde bestuursploeg niet zomaar voorbij te laten gaan. We hopen er samen met u een echt feest van te maken. Net als de vorige jaren zullen we ook dit jaar nieuwe accenten leggen, zonder evenwel de vroegere aandachtspunten uit het oog te verliezen. Gezonde voeding, een gezond lichaam, aandacht voor het milieu, verbroedering,… blijven immers de steunpilaren van onze organisatie.

Uitzicht met inzicht Dit jaar zetten we Blankenberge en onmiddellijke omgeving extra in de verf als internationaal trefpunt van wandelaars. Het thema van dit jaar is dan ook “Actief – Uitzicht met inzicht op het kustlandschap”. Door de keuze voor dit thema willen we aantonen dat de Vlaamse Kust, en Blankenberge in het bijzonder, de perfecte locatie is om er met het hele gezin, jong en oud, op uit te trekken. Dit wensen we aan te tonen door de vele wandelaars op de prachtige panoramapunten inzicht bij te brengen in het uitzicht van ons kustlandschap.

Dit jaar is de wandeling in zuidwestelijke richting vernieuwd. Hierbij doorkruisen we nog steeds de historische waardevolle concessie van De Haan. Maar dit keer zullen we de polderdorpen Vlissegem, Houtave en Meetkerke opnieuw in de schijnwerper plaatsen. Ook hier krijgt u op verschillende uitkijkpunten verdere toelichting bij het panorama dat u voorgeschoteld wordt. Na deze prachtige uitzichten hopen we u te kunnen verwelkomen in de feesttent waar u tussen de vele wandelaars kan genieten van een deugddoende Brugse Zot of iets anders fris.

Op stap met Seven Jupeird

Ook voor de jongste wandelaars moet deze editie een feest worden. Zo valt onze wandeling samen met de Week van de Zee. En de deelnemers aan het zeskilometerparcours zullen zeker kunnen deelnemen aan één van de activiteiten die een verrassende kijk werpen op onze Noordzee. Met de extra springkastelen, schminkateliers, Fost+ iglo,… langsheen het parcours worden de kleuters en jongeren extra verwend. U ziet het. Het wordt gegarandeerd een FEEST!

INFO & INSCHRIJVEN Dienst Toerisme, Leopold III plein tel. 050 41 22 27 toerisme@blankenberge.be of via www.2daagse.be

Gastland Taiwan De gasten van dit jaar zijn Taiwan en de andere IML-landen. De verschillende delegaties zullen dan ook samen met ons deze editie extra kleur geven. Veertig jaar geleden stonden we met 505 wandelaars aan de start. Dit jaar zou het fantastisch zijn als we de kaap van de 10.000 wandelaars kunnen ronden. Om dit doel te halen werden ook de parcours opnieuw onder handen genomen.

NIEUW

Tekst: Luc Henau


18

goed om weten  |  nieuw(s)

Begraafplaatsenbeheer die voor volledige bewaring in aanmerking kunnen komen. Verder adviseerde de werkgroep om van 80 graven en grafmonumenten enkel de belangrijkste funeraire symbolen en grafornamenten, waaronder palmtakken, kruisbeelden, urnen en foto’s te bewaren. Onlangs werd al gestart met de ontruiming van de graven vermeld op de bovengenoemde lijst die de werkgroep niet als waardevol heeft weerhouden. De vrijgekomen plaatsen worden ontknekeld, ingezaaid en hergebruikt. In een volgende fase zullen de lijsten met de in 2007 en 2008 verstreken grafconcessies aan de werkgroep worden voorgelegd. Ook over de lijst met de 200 verwaarloosde graven, waarvan de procedure doorlopen werd, moet nog aan de werkgroep advies gevraagd worden. Het is de bedoeling van schepen Cathy Verburgh om de lijsten met verstreken grafconcessies in de toekomst jaarlijks aan de werkgroep voor te leggen.

Grafconcessie verlengen

Onder impuls van schepenen Ivan De Clerck en Cathy Verburgh levert het stadsbestuur conform het stedelijk beleidsplan, ernstige inspanningen om de stedelijke begraafplaats in de Scharebrugstraat op te frissen. Het resultaat van de infrastructurele inspanningen is al zichtbaar. Denken we maar aan het pas aangelegde kinderperkje, het urnenveld, de nieuwe strooiweide en de ingezaaide zones. Verder staan heel wat zaken op stapel: zo onder andere de heraanleg van de wandelpaden, het voorzien van bijkomende groenzones, het plaatsen van een elektronisch informatiebord en extra rustbanken en de bouw van een tweede schuilhokje en een onthaal- en sanitair paviljoen. Op deze manier moet de stedelijke begraafplaats evolueren van een begraaf’plaats’ naar een begraaf’park’. Tegelijkertijd onderzoekt het stadsbestuur op welke wijze het de parkeerruimte en voetpaden aan de ingang van de begraafplaats structureel kan verbeteren. Ook de begraafplaats in de Blankenbergse Dijk wordt aangepakt. De Uitkerkse begraafplaats heeft sinds kort een gloednieuwe toegangspoort (die trouwens integraal vervaardigd werd door eigen diensten). Graven waarvan de concessie niet verlengd werd, werden verwijderd en de vrijgekomen zones zijn heringezaaid.

Werkgroep Funerair Erfgoed Daarnaast wordt deze opfrissing ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt aangepakt. Op de stedelijke begraafplaatsen bevinden zich namelijk een aantal waardevolle graven en grafmonumenten waarvan bewaring, hetzij gedeeltelijk, hetzij volledig, op grond van cultuurhistorische, architectonische of symbolische redenen wenselijk is. Een speciaal hiervoor opgerichte stedelijke werkgroep onder leiding van schepen Cathy Verburgh, de Werkgroep Funerair Erfgoed, buigt zich over de problematiek van het funerair erfgoed. Naast stadspersoneel en een vertegenwoordiger van de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid zijn in deze werkgroep ook lokale culturele verenigingen vertegenwoordigd. Uit een lijst met 467 graven en grafmonumenten waarvan de concessie in 2006 en vroeger is verstreken én die niet door de nabestaanden werden verlengd, selecteerde deze werkgroep 12 graven

Uiteraard is het in de eerste plaats aan de nabestaanden van de overledene om de verstreken grafconcessie al dan niet te verlengen. We stellen echter vast dat heel wat mensen de vroegere eeuwigdurende grafconcessies niet meer verlengen of dat de familie het graf niet meer onderhoudt. Dergelijke grafconcessie verlengen is nochtans gemakkelijk én volledig gratis. Het enige wat u daarvoor moet doen, is een eenvoudig formulier invullen bij de dienst Burgerlijke Stand op het stadhuis. Het spreekt vanzelf dat u daarnaast ook de plicht hebt om het graf te onderhouden. De strikte wetgeving over begraafplaatsbeheer verplicht ons overigens om bij elk graf waarvan de concessie verstreken is, een bordje te plaatsen met de aankondiging van de ontruiming, indien de concessie niet wordt verlengd. Hetzelfde geldt voor de verwaarloosde graven. Het stadsbestuur geeft toe dat de vele honderden bordjes het uitzicht van de stedelijke begraafplaats misschien wat verstoren, maar vraagt begrip voor deze tijdelijke, maar wettelijk verplichte situatie. Het stadsbestuur betreurt eveneens de schade die door onbekenden aan sommige graven werd aangericht.


nieuw(s)  |  goed om weten

Het college van burgemeester en schepenen stemde ondertussen in met het voorstel van de werkgroep om de grote wandelassen van de stedelijke begraafplaats, in het bijzonder de monumentale middengang, zo veel als mogelijk te behouden. Het is de bedoeling om de waardevolle grafmonumenten waarvan de werkgroep een volledige bewaring adviseert, gaandeweg onder te brengen langs weerszijden van de centrale middengang.

Peterschap of adoptie van een graf Het demonteren, monteren, restaureren en onderhouden van graven en grafmonumenten brengt uiteraard hoge kosten met zich mee voor de stad. Vandaar ook het voornemen om slechts een beperkt aantal graven en grafmonumenten volledig te bewaren. Daarnaast kunt ook u uw steentje bijdragen tot het behoud en de bewaring van het funerair erfgoed. Er zijn twee mogelijke formules: het peterschap of adoptie én het hergebruik van graven. Deze twee formules klinken misschien

wat ongewoon, maar verschillende gemeenten passen ze al toe en met succes. Het peterschap van een graf houdt in dat iemand zich gedurende een bepaalde periode engageert om een verstreken grafconcessie te adopteren, mits hij de bijhorende onderhoudsplicht naleeft. De andere formule (hergebruik van een graf) gaat nog een stap verder. Deze formule biedt namelijk de mogelijkheid om een al bestaande, niet-verlengde grafconcessie te hergebruiken bij overlijden. Het Blankenbergse stadsbestuur overweegt momenteel de invoering van deze beide formules die door de Vriendenkring Stadsgidsen werden gesuggereerd.

Vrijwilligers gezocht De werkgroep stelde het schepencollege ook voor om de waardevolle funeraire symbolen en grafornamenten in een kleinschalig lapidarium onder te brengen. Dit voorstel kadert trouwens

ook in het beleidsplan. Het lapidarium is een op de stedelijke begraafplaats voorziene ruimte die bedoeld is om funeraire erfgoedelementen en -relicten tentoon te stellen en te bewaren. De werkgroep Funerair Erfgoed staat in voor de inhoudelijke invulling van dit lapidarium. Voor de praktische ondersteuning wil het stadsbestuur een beroep doen op de vzw De Benne én op vrijwilligers om de kosten te drukken. Hun takenpakket zal voornamelijk bestaan uit het afnemen, verwijderen, oppoetsen, fotograferen en inventariseren van de grafelementen. Een achttal enthousiaste vrijwilligers heeft zich al aangemeld, maar wie zich nog geroepen voelt om mee te helpen, is uiteraard altijd welkom. Hebt u interesse, neem dan contact met stadsarchivaris Pieter Deschoolmeester (tel. 050 42 99 42 of e-mail archief@blankenberge.be). info Dienst Burgerlijke Stand – stadhuis – tel. 050 43 57 02

7 de Internationale Modelspoorexpo 11-12-13 april 2009 van 10 tot 18 uur Casino Blankenberge inkom: € 4,00 • kind -12 j. gratis per betalende volwassene • driedagenpas: € 9,00

www.spoorwegenvoortoeristen.be

organisatie: Stadsbestuur Blankenberge & Dienst Toerisme

19


20

erfgoeddag  |  cultuur

Erfgoeddag Uit Vriendschap!? Zondag 26 april 2009 Wandeling: Vriendschapsverhalen

Tentoonstelling: Internationale Tweedaagse Voettocht

i.s.m. stadsbestuur Blankenberge

i.s.m. stadsbestuur Blankenberge

We wandelen o.l.v. een stadsgids die anekdotes over vriendschap oprakelt. Thema’s die aan bod komen: Blankenberge als kunstenaarskolonie in de zomer, vriendschappen tussen soldaten in Congo, personeel in hotels, vissers, kinderen op het strand... Locatie: Belle Epoque Centrum, Elisabethstraat 24 Start om 10 uur en 14 uur

Van 24 april 2009 t.e.m. 10 mei 2009 loopt er in CC De Benne een tentoonstelling over de Internationale Tweedaagse Voettocht te Blankenberge. Deze voettocht is door de jaren heen een vaste waarde geworden in Blankenberge. Het geheel draait rond internationale vriendschappen. Tal van nationaliteiten nemen deel aan deze voettocht. Veel Europeanen maar ook Japanners zijn van de partij.

Dankzij de verhalen en anekdotes zeker ook voor (iets oudere) kinderen geschikt.

Locatie: CC De Benne, Hoogstraat 2 Doorlopend open tussen 10 en 18 uur

Tentoonstelling: Blankenbergse verenigingen

De tentoonstelling is aantrekkelijk voor gezinnen.

i.s.m. de culturele verenigingen van Blankenberge

Belle Epoque Centrum

De culturele verenigingen slaan de handen in elkaar. Ze laten je genieten van een tentoonstelling die tot stand kwam dankzij onderlinge vriendschappen tussen de verenigingen en tussen de leden zelf. Je maakt kennis met wat leeft in Blankenberge. Vriendschap is het fundament van een goed verenigingsleven!

Maak kennis met de glorie van de belle époque. In het bezoekerscentrum word je ondergedompeld in de zorgeloze, feestelijke sfeer van toen.

Locatie: CC Oud Stadhuis, Kerkstraat 47 Doorlopend open tussen 10 en 18 uur

Tentoonstelling: Masereel, Laure Malclès en de zee i.s.m. stadsarchief Blankenberge

We ontrafelen de relatie van Frans Masereel met Laure Malclès (vriendin, later minnares en uiteindelijk zijn echtgenote), als voorsmaakje van de Masereeltentoonstelling in de zomer. Je leert werk kennen van Malclès. Daarnaast kom je te weten wie Malclès was, wat ze betekende voor Masereel en hoe beiden hun geheime relatie beleefden. Locatie: CC De Benne, Hoogstraat 2 Doorlopend open tussen 10 en 18 uur

Gratis toegang ter gelegenheid van Erfgoeddag! Locatie: Belle Epoque Centrum, Elisabethstraat 24 Doorlopend open tussen 14 en 17 uur.

Filmvoorstelling: Vrienden voor het leven i.s.m. World Piers Exhibition , stadsbestuur Blankenberge

Tentoonstelling en demonstratie: Vrienden van Moeder Aarde Als blijk van vriendschap schenk je een mineraal of juweel aan je vriend. Hoe is deze fascinerende collectie tot stand gekomen? Kom eens langs en duik met een microscoop in de wereld van de micromineralen, geniet van de grotere mineralen en ook de mooie wereld van de juwelen. Nadine Vanacker geeft demonstraties en leert je hoe je mineralen kunt bekijken met de microscoop. Locatie: Living Stone Museum, Vissersstraat 47 Doorlopend open tussen 10 en 18 uur Het interactieve gedeelte van deze activiteit zal kinderen zeker boeien terwijl de ouders kunnen genieten van de tentoonstelling.

Tentoonstelling en rondleiding: Zuivelmuseum i.s.m. stadsbestuur Blankenberge

De leden van de Cinéclub, een vriendengroep, tonen een compilatie van filmpjes van de voorbije 50 jaar. Ze werden gemaakt bij uitstappen van vriendengroepen. De voorstelling vindt plaats in de unieke cinemazaal in de pier van Blankenberge. De wandeling naar de kop van de pier en de afdaling naar de filmzaal zijn een belevenis op zich! Locatie: Pier Blankenberge, Zeedijk 261 Vanaf 10.30 telkens om het half uur tot 17.30 uur De unieke bioscoopzaal en de filmpjes zijn een belevenis voor het hele gezin.

Terwijl de kinderen deelnemen aan de workshop ‘poëziealbum maken’, kunnen hun ouders de uiterst interessante tentoonstelling bezoeken. Het Zuivelmuseum is vandaag volledig gratis, er is een vaste gidsbeurt om 14 u. en 15.30 u. Ook krijg je als ouder de kans om kennis te maken met het fenomeen ‘Facebook’. Terwijl de ouders zich bezig houden met de uiterst moderne versie van de voor hun gekende vriendenboekjes, gaan de kinderen terug in de tijd met oude(rwetse?) versjes. Daarnaast wordt zowel aan ouders als kinderen een gratis zuiveldrankje aangeboden.


Locatie: Zuivelmuseum, Brugse Steenweg 68 Doorlopend open tussen 10 en 18 uur

Workshop voor kinderen en tentoonstelling: Poëziealbum maken

cultuur  |  gezocht

21

gezocht! Toon uw verzameling!

i.s.m. jeugddienst Blankenberge

Als kind houd je ervan veel vriendjes te hebben. Het is leuk je vriendjes ook eens op een andere manier te leren kennen. Uit vriendschap ontleen je hen je poëziealbum waarin ze hun creativiteit kunnen botvieren. Zo houd je een leuke herinnering aan hen over. Tijdens de workshop kun jij alvast de eerste pagina’s versieren, daarna is het de beurt aan je vrienden en vriendinnetjes... Locatie: Zuivelmuseum, Brugse Steenweg 68 Start om 13.45 u. – einde 16 u. Reserveren verplicht: tel. jeugddienst 050 42 82 23 (van 5 april tot 18 april). Maximum plaatsen: 30 Doelgroep: 8 tot 11 jaar (geboren ‘01-’00-’99-’98) De jeugddienst staat enkel in voor het toezicht tijdens de uitvoering van deze activiteit.

Tentoonstelling en concert: De Scute en ‘t Kliekske De Scute vzw is een vriendengroep op zich. Toch willen ze op Erfgoeddag wijzen op een aparte vriendschap; hun sterke vriendenband met folkmuzikanten uit het Pajottenland. Doordat Herman Dewit, leider van folkgroep ‘t Kliekske, mee aan de wieg stond van De Scute vzw, heeft hij een grote groep muzikanten naar de Blankenbergse vereniging meegebracht. Daaruit is het Scuteorkest ontstaan. Locatie: Scutewerf, Bevrijdingsplein 15 Doorlopend open tussen 10 en 18 uur

De Blazuin, het culturele samenwerkingsverband tussen De Haan, Blankenberge en Zuienkerke, organiseert van 7 t.e.m. 15 november 2009 een grote tentoonstelling. Mensen uit de drie gemeenten die een verzameling hebben, krijgen de kans die tentoon te stellen op enkele plaatsen in de gemeenten. De tentoonstellingen zullen ook omkaderd worden met randactiviteiten. Om alles tijdig te kunnen voorbereiden, vragen wij dat verzamelaars die willen meewerken aan de tentoonstelling, zich nu al melden bij de cultuurdienst. Wie zijn verzameling niet in een tentoonstellingsruimte wil opstellen, maar bereid is bezoekers thuis te ontvangen, kan dat ook melden. De Blazuincommissie, die bestaat uit afgevaardigden van de drie gemeenten, zal een selectie maken wanneer er te veel deelnemers of verzamelingen rond hetzelfde onderwerp zijn. Beschikt u over een opmerkelijke collectie die tot stand gekomen is na jaren verzamelen en wil u die collectie graag eens tonen aan het grote publiek? Contacteer dan vóór 1 juni het cultuurcentrum! Tel. 050 43 20 43 of e-mail cultuur@blankenberge.be.

Lokale kunstenaars! Jaarlijks organiseert het Blankenbergse cultuurcentrum in september een tentoonstelling met werk van lokale kunstenaars. Hiervoor schrijft de cultuurdienst telkens het bestand ‘lokale kunstenaars’ aan. Zit u in dat bestand, dan ontvangt u ook telkens een brief met een oproep om deel te nemen aan de Week van de Amateurkunsten (WAK). Bent u een lokale kunstenaar maar zit u nog niet in ons bestand? Vul dan onderstaand strookje in en wij nemen uw gegevens op in ons bestand. Wilt u geschrapt worden uit het bestand ‘lokale kunstenaars’? Laat het ons ook even weten op cultuur@blankenberge.be of telefonisch op 050 43 20 43.

Een aangenaam folkconcert om met heel de familie van te genieten.

Toon uw verzameling! info & brochure

Lokale kunstenaars!

(aanvinken wat past)

Naam:

Cultuurcentrum De Benne – Hoogstraat 2 – 8370 Blankenberge www.erfgoeddag.be – http://cultuur.blankenberge.be

Adres:

Telefoon: E-mail: Dit strookje afgeven in het Cultuurcentrum De Benne, Hoogstraat 2 te Blankenberge


22

WAK  |  cultuur

winteracademie  |  cultuur

Winteracademie Kalligrafie

inschrijven kan nog ! Contacteer de cultuurdienst

Kalligrafie betekent letterlijk ‘schoon schrijven’. Dankzij deze lessenreeks, waarin zowel oude als nieuwe lettertypen worden aangeleerd, kan je van je kerst- en nieuwjaarskaarten of je verjaardagswensen een origineel en esthetisch kunstwerkje maken. Lesgever Frans De Smedt volgde lessen bij verschillende nationale en internationale kalligrafen. Meebrengen: pen 3mm (Brausse), penhouder, inkt, potlood, niet pluizende vod en oude tandenborstel. Beginnelingen kunnen materiaal ter plaatse aankopen (± € 6). Wanneer: woensdag 22 & 29 april – 6, 13, 20 & 27 mei – 19.30 tot 22 uur Waar: CC Casino - Loge II Bijdrage: 45 euro

Ontspanning en relaxatie i.s.m. Vormingplus Regio Brugge

Spanningen kennen we allemaal, grote en kleine. Het leven is er vol van. Deze spanningen hebben een weerslag op hoe we ons voelen, zowel lichamelijk als psychisch. De spanning kan zo oplopen dat we er last van krijgen: we krijgen er hoofdpijn, spierspanningen of hartkloppingen van, we voelen ons futloos of angstig. Linda Verplancke is ontspanningstherapeute en leert ons voelen waar we spanningen vasthouden en hoe we ze kunnen loslaten. Dit gebeurt door het uitvoeren van eenvoudige lichaamsbewegingen, ademhalings- en relaxatieoefeningen. Ze begeleidt ons in het richten van onze aandacht op de bewuste beleving van de oefeningen. Zo leren we zowel fysisch, mentaal als emotioneel tot rust te komen. Trek soepele kledij aan en breng een matje en een kussentje mee. Van 24 april t.e.m. 3 mei vindt in Vlaanderen en Brussel de Week van de Amateurkunsten plaats. Het thema is dit keer ‘Van Harte’. Laat je inspireren door het thema ‘Van Harte’: liefdevol, hartstochtelijk, enthousiast, begeesterd, joviaal, vurig, bezeten, plezierig, intens… Alles en iedereen met een passie voor kunst heeft zijn plaats in de WAK. Gedurende tien dagen krijgen kunstenaars, groepen en verenigingen de kans om hun artistieke productie, workshop of evenement aan het grote publiek voor te stellen. Het is een unieke gelegenheid waarbij kunstenaars naar buiten kunnen komen met hun creatief talent, gelijkgezinde kunstliefhebbers ontmoeten, naambekendheid verwerven etc. Maar ook voor het publiek is het een unieke kans: je ziet waar je buren, vrienden, amateur-kunstenaars in hun vrije tijd mee bezig zijn en leert hen zo op een andere manier kennen! Ook in Blankenberge nemen verenigingen en kunstenaars deel aan WAK. Noteer dus alvast de data in uw agenda en kom kijken wat er artistiek leeft in Blankenberge! info Cultuurcentrum - Hoogstraat 2 - Blankenberge - tel. 050 43 20 43 e-mail: cultuur@blankenberge.be - http://cultuur.blankenberge.be - www.wak.be

Wanneer: woensdag 22, 29 april en 6 mei - 20 tot 21.30 uur Waar: CC Casino - Roeschaertzaal Bijdrage: 30 euro info & inschrijven CC De Benne - Hoogstraat 2 - Blankenberge tel. 050 43 20 43 - e-mail: cultuur@blankenberge.be - http://cultuur.blankenberge.be

Tentoonstelling Winteracademie 2 tot 19 april 2009 Van 2 t.e.m 19 april 2009 vindt op de benedenverdieping van het CC De Benne een prachtige tentoonstelling plaats met werk van alle cursisten uit de Winteracademie. De kinderen van het kleuter- en jeugdateljee en de cursisten van de lessen tekenen en schilderen, boetseren, kalligrafie en creatief atelier laten er het resultaat zien van een jaar lang intensief werken. Openingsuren: weekdagen van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur. Weekend van 14 tot 18 uur. Toegang is gratis.


cultuur  |  cultuurprogramma

23

Cultuuraanbod 2009-2010 In het nieuwe seizoen is er een aanbod van meer dan 20 voorstellingen waaruit u vrij kunt kiezen. U stelt uw abonnement zelf samen vanuit uw persoonlijke interesse: muziek (klassiek of hedendaags), theater, cabaret, muzikale humor, operette… er is voor elk wat wils. Een abonnement voor volwassenen bestaat uit minimum acht voorstellingen, jongeren tot 26 jaar kunnen genieten van het goedkope tarief vanaf vier voorstellingen.

Hoeveel kost een abonnement? Wanneer u kiest voor een pakket kosten tickets 6 euro; er zijn een aantal ‘topproducties’ waarvoor de cultuurpakketprijs van een ticket 13 euro is. Volwassenen kunnen een pakket kopen vanaf 48 euro, jongeren tot 26 jaar vanaf 24 euro. Ik neem geen abonnement maar koop losse tickets voor één of meerdere voorstellingen. Vanaf 1 september kunt u losse tickets kopen in het cultuurcentrum. U kunt ook telefonisch reserveren en de tickets binnen de 15 dagen afhalen aan de balie van het cultuurcentrum, zoniet worden de tickets weer vrijgegeven. Beslist u de avond zelf, dan kunt u een ticket kopen aan de ingang.

De prijs van losse tickets varieert van 10 euro tot 20 euro. Er is 1,50 euro korting voor jongeren (-26) en senioren (+55) en houders van een lerarenkaart. Alle houders van een CJPpas krijgen 10% korting met een minimum van 1,50 euro.

Een greep (onder voorbehoud) uit het aanbod voor volgend seizoen: - Wim Helsen - Fred Delfgaauw - Bootleg Beatles - ’t Arsenaal en BraaklandZheBilding - Kommil Foo - ManManMan

© Frank Bahnmuller

Ik wil een cultuurabonnement kopen. Indien u vorig seizoen al een abonnement had, ontvangt u de nieuwe brochure in de bus. Neemt u voor het eerst een abonnement, dan kunt u vanaf eind mei de brochure afhalen in het cultuurcentrum, Hoogstraat 2, 8370 Blankenberge of uw naam en adres doorgeven via tel. 050 43 20 43 of e-mail cultuur@ blankenberge.be. U ontvangt de brochure met

de post en geeft uw keuze door. Uw aanvraag wordt behandeld, u ontvangt een overschrijvingsformulier, betaalt en ontvangt de bestelde tickets per post.

Bodixel en Jan Vanlangendonck

Elastic

Sint-Amanduskerk – vrijdag 3 april 2009 – 20 uur

Saveryszaal – CC Casino – zaterdag 18 april 2009 – 20 uur

Op het podium laten Bodixel en Jan Vanlangendonck Marquez en zijn verhalen door elkaar lopen. Excentrieke personages, magie en de harde realiteit, het ruige verleden en de grootse schoonheid: ze zijn er allemaal.

‘Artisto!’ is een visuele voorstelling, waarin ‘Elastic’ het publiek gedurende een 80tal minuten meeneemt in een opeenvolging van excentrieke cabaretnummers, vol verrassing, plezier en poëzie. Verwacht u aan een horizontale bungeesprong, grappige vingerkunsten, een eenwieleract en nog veel meer!

De ogen van een blauwe hond

Door de muziek van Bodixel, de groep rond Ludo Vandeau en Bruno de Castro, klinkt de liefde en de poëzie. Zij brengen Spaans en Frans chanson gesprokkeld uit hun drie cd’s. Met beeldprojectie wordt de sfeer van Zuid-Amerika opgeroepen. ‘Ogen van de blauwe hond’ is een ode aan Marquez, die in 2008 tachtig werd.

Abonnementsprijs: € 6 - Los ticket: € 10

Artisto

Mimeartiest, ballonnenplooier, acrobaat, jongleur en humorist met weinig woorden… Elastic is het allemaal. Hij brengt het perfecto in een italiano bravissimo.

Abonnementsprijs: € 6 - Los ticket: € 10

info Cultuurcentrum De Benne - Hoogstraat 2, Blankenberge - tel. 050 43 20 43 - e-mail: cultuur@blankenberge.be - http://cultuur.blankenberge.be.


cultuurprogramma  |  cultuur

© Peter Dewindt

24

Toneelgroep Ceremonia

Regent en Regentes

Saveryszaal – CC Casino – donderdag 30 april 2009 – 20 uur Gratis inleiding op de voorstelling om 19.15 uur. 1944. De tweede wereldoorlog woedt in alle hevigheid. Albert Beirendonck en Carla Parmentier behalen desondanks hun graduaat Germaanse talen. De kersverse regent en regentes die op de schoolbanken verliefd zijn geworden, willen zo snel mogelijk trouwen. Maar ’t zal voor na de oorlog zijn want samen met zijn studiegenoot René wordt Albeir opgeroepen om het einde van de grote wereldbrand te helpen blussen. Toneelgroep Ceremonia creëert dit toneelstuk op basis van een authentieke briefwisseling uit 1946.

Vlaams Muziektheater Heistse Operette Kring

Abonnementsprijs: € 6 - Los ticket: € 10

Masker in blauw

Saveryszaal – CC Casino – zaterdag 25 april 2009 – 20 uur De geschiedenis speelt zich af in San Remo en in Argentinië, vóór de Tweede Wereldoorlog. Evelyne Valera, grootgrondbezitster in Argentinië, heeft zich tijdens een bezoek aan Italië laten schilderen door Armando Cellini. Ze verscheen bij die gelegenheid gemaskerd in zijn atelier zodat Cellini niet te weten kwam wie zijn model was. Toch is hij dolverliefd op haar geworden. Tijdens het poseren heeft hij haar een kostbare ring gegeven als teken van zijn liefde. Cellini’s portret, het ‘Masker in Blauw’, wint de eerste prijs op een tentoonstelling in San Remo. Evelyne is op dat moment, in gezelschap van haar majordomus Gonzala, in deze Italiaanse badplaats om Armando Cellini weer op te zoeken. Op zijn beurt doet Cellini alle moeite om de identiteit van zijn model te ontdekken. Hij wordt daarbij dapper geholpen door zijn vrienden: de schilders Franz Kilian en Josef Fraunhofer, en diens verloofde, de temperamentvolle Hongaarse Juliska Varady. Maar tijdens een feest op het paleis van markies Cavalotti is er een kaper op de kust, Pedro dal Vegas …

Abonnementsprijs: € 6 - Los ticket: € 20

Gino Sancti

VIP

Saveryszaal – CC Casino – woensdag 13 mei 2009 – 20 uur Gino Sancti bestaat uit de tv- en theateracteurs Han Coucke en Frank Van Erum. In 2002 won Gino Sancti met ‘Niet op de openbare weg strooien’ het Humorologieconcours te Marke, de Wim Sonneveldprijs in Amsterdam en het Cabaretske festival te Eindhoven. Daarop speelde het duo in 2005 hun succesvoorstelling ‘Après-ski’. In 2007 ging ‘Terminaal’ in première. Elke productie deed in een uitgebreide tournee van telkens een honderdtal optredens zowel België als Nederland aan. In 2009 houden ze hun jongste telg ‘VIP’ boven de doopvont.

Abonnementsprijs: € 6 - Los ticket: € 10


cultuur  |  tentoonstellingen

25

CC Casino

Masereel en de zee 1 juli tot 4 oktober 2009

CC De Benne

Tweedaagse voettocht 24 april tot 10 mei 2009 Naar aanleiding van de 40ste Tweedaagse Voettocht te Blankenberge en op verzoek van het inrichtend comité hebben de vrijwilligers van De Benne beslist een tentoonstelling aan dit evenement te wijden. Niemand minder dan de promotors van het eerste uur - Toon Lamote, Luc Henau en Luc Baert - hebben hun toezegging verleend om stukken en archieven in hun bezit uit te lenen om de tentoonstelling uit te bouwen. Uiteraard mogen ook andere medewerkers fotomateriaal ter beschikking stellen. Open: maandag tot vrijdag: 10 tot 12 u. & 14 tot 17 u.; donderdag tot 19.30 u.; weekends en feestdagen van 14 tot 18 u. Inkom: gratis.

Met ‘Masereel en de zee’ wenst het stadsbestuur het veelzijdige oeuvre van deze beroemde houtsnijkunstenaar voor een breed publiek te ontsluiten. Het ligt voor de hand dat de stad Blankenberge - geboortestad van Frans Masereel en de stad waaraan hij naar eigen zeggen zijn mooiste jeugdherinneringen bewaart - het decor vormt voor deze tentoonstelling. ‘Masereel en de zee’ kan beschouwd worden als één van de meest prestigieuze culturele evenementen die het stadsbestuur de voorbije jaren heeft georganiseerd. De zee is het centrale thema van de tentoonstelling. U zult er ruim 200 werken (houtsneden, etsen, aquarellen, olieverfdoeken en keramiek) van Masereel kunnen bezichtigen. De tentoongestelde werken zijn afkomstig uit gerenommeerde instellingen zoals het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis (AMSAB-ISG), het Museum voor Schone Kunsten Gent en de Prentenkabinetten van de Koninklijke Bibliotheek van België, Antwerpen en Luik. Ook werken van enkele binnenlandse en buitenlandse privéverzamelaars en werken uit het eigen kunstpatrimonium komen aan bod. Deze prestigieuze expositie wordt opgenomen in het programma van ‘Beaufort 03’. ‘Masereel en de zee’ zal één van de grote binnententoonstellingen worden op deze internationale triënnale voor hedendaagse kunst aan zee.

CC De Benne

Collectie De Vent deel II 6 juni tot 31 augustus 2009 Deze tentoonstelling bouwt verder op de tentoonstelling ‘Collectie De Vent deel I’, die heel wat succes kende. De tentoonstelling loopt in samenwerking met de stadsarchivaris. Opnieuw wordt uit het stadsarchief geput om het nodige materiaal tentoon te stellen. Samen met de stadsarchivaris beslisten de vrijwilligers om dit jaar speciaal de nadruk te leggen op de vele litho’s uit deze waardevolle collectie. Ook de aangekochte maquettes van schuiten en boten worden tentoongesteld. Dit alles aangevuld met heel wat schilderijen uit de collectie De Vent, die in deel I niet aan bod kwamen. Wie de uitgebreide verzameling postkaarten uit dezelfde collectie wil bewonderen, zal nog tot volgend jaar geduld moeten hebben. Dan organiseren de vrijwilligers van de Benne de tentoonstelling ‘De Zeedijk vroeger en nu’. Open: maandag tot vrijdag: 10 tot 12 u. & 14 tot 17 u.; donderdag tot 19.30 u.; weekends en feestdagen van 14 tot 18 u. Inkom: gratis.

Catalogus & lezing Het stadsbestuur geeft naar aanleiding van deze expositie een kleurencatalogus uit. De eminente Masereelkenner Joris Van Parys, winnaar van de Gouden Uil voor zijn Masereelbiografie in de categorie beste non-fictieboek 1996, verzorgt hiervoor de redactie. In september is er ook een lezing met deze schrijver over het leven en werk van Masereel. Scholen en academies kunnen dan ook een bezoek aan de tentoonstelling combineren met een workshop gravure-/drukperstechnieken en gebruik maken van het educatieve pakket. Voorsmaakje Wie niet kan wachten om met het boeiende oeuvre van deze kunstenaar kennis te maken, nodigen we uit om op zondag 26 april 2009 een kijkje te komen nemen in De Benne. Naar aanleiding van de jaarlijkse Erfgoeddag zult u daar alvast al enkele werken van deze beroemde kunstenaar en van zijn levensgezellin Laure Malclès kunnen bezichtigen. Open: elke dag van 10 tot 18 uur. Inkom: 3 euro. Voordeel- en groepstarieven: zie website

info http://cultuur.blankenberge.be/masereelendezee


26

academie voor muziek en woord  |  cultuur

binnenkort in de academie... Leerlingenconcert 8 mei 2009 - 19.30 uur Op dit leerlingenconcert komen de klassen piano, zang, cello fluit, klarinet, koperblazers, samenspel en ensemble aan bod. In de gezellige aula laten de leerlingen u meegenieten van hun kunnen.

Opendeurdag – 14 uur – academie Attestenuitreiking – 17.30 uur – stadhuis 28 juni 2009 Op de laatste zondag van het schooljaar sluit de academie af met een opendeurdag. Voor alle geïnteresseerden is het een unieke gelegenheid om kennis te maken met de academie. Vanaf 14 u kunt u er terecht voor info, optredens en open lessen. Om 17.30 uur reikt schepen Cathy Verburgh in de feestzaal van het stadhuis de attesten uit aan de laureaten van dit schooljaar. Leerlingen en leraars verzorgen de muzikale omkadering.

Alle concerten vinden plaats in de academie. Inkom is gratis!

wat voorbij is...

Aperitiefconcert Op 24 januari brachten Sabine Warnier (fluit), Tim Breckpot (viool), Mark Lambrecht (cello) en Peter Ledaine (klavecimbel en orgel), een aperitiefconcert met triosonates van Johann Sebastian Bach. Ook het concertorgel van de academie werd gedemonstreerd. Voor de vele toehoorders was vooral het ‘pedaalspel’ op het orgel een openbaring.

info De Smet de Naeyerlaan 141/145 - Blankenberge - tel. 050 41 33 27 - muziekacademie@blankenberge.be - http://academie.blankenberge.be .


cultuur  |  bibliotheek

27

wat voorbij is...

Bib blikt tevreden terug op 2008 De rode draad door de werking van de bibliotheek in 2008 was het doorvoeren van interne reorganisaties om de bibliotheekwaren beter onder aandacht te brengen van onze klanten. In alle afdelingen werden inspanningen geleverd om de collectie aantrekkelijker te presenteren. In de volwassenenafdeling kregen de tijdschriften een nieuwe plaats in de leeszaal, bij de informatieve boeken werd de signalisatie geoptimaliseerd en een ‘sprinter’-collectie zorgde voor snellere beschikbaarheid van veel gevraagde titels. In de jeugdbib werd een aantrekkelijke peuterhoek uitgebouwd. Ook de collectie kreeg een facelift. Een grote wiedoperatie zorgde ervoor dat verouderde en weinig uitgeleende titels uit de bibliotheekrekken verdwenen. Het aanbod aan informatieve boeken, volwassenenstrips en dvd’s werd uitgebreid. Een fris ogende, aantrekkelijke en actuele collectie bleef in de rekken achter.

Ruime aandacht werd ook besteed aan vorming voor het hele bibteam. Alle medewerkers volgden het traject ‘vraaggericht werken’ van de Provincie West-Vlaanderen. Dit dienstverleningsmodel heeft als doel om op een kwaliteitsvolle manier antwoorden te geven op de vragen van het publiek. Uit de werkingsresultaten van 2008 blijkt dat al deze inspanningen wel vruchten afwierpen. Voor het eerst sinds 2000 wordt de dalende trend in de uitleencijfers een halt toegeroepen. We sloten 2008 immers af met een lichte stijging (+ 0,8 %) in het aantal uitleningen. Opvallend is dat minder leners (- 2,3 %) meer materialen ontleenden. In de jeugdafdeling stellen we globaal gezien een status quo vast qua leners en uitleningen. Opmerkelijk is wel dat we aanzienlijk meer peuters en kleuters over de vloer kregen. Wellicht een gevolg van de gerichte acties naar deze doelgroep en hoopgevend voor de toekomst!

Wij helpen u graag! Raakt u soms uw weg kwijt in de bibliotheek? Durft u zich met uw vraag niet te richten tot de baliemedewerker? Dan stellen wij voor dat u eens tussen 16 en 17 uur langskomt. Er staat dan een extra bibliotheekmedewerker voor u klaar! Die bibliotheekassistent (uitgerust met rode keycord) zal u graag helpen en begeleiden in uw zoektocht. U vraagt, wij helpen u met plezier en discretie!

Uit de cijfers in de volwassenenafdeling blijkt dat vooral de informatieve boeken meer werden uitgeleend (+ 7,2 %). In de cd-afdeling zet de daling van het aantal uitleningen zich wel verder (- 10,1 %). Het uitleencijfer van de dvd’s ging dan wel opmerkelijk de hoogte in (+ 26,0 %). Het voorbije jaar telden we elke dag gemiddeld 280 bezoekers. Dagelijks gingen er gemiddeld 613 materialen de deur uit. Onze 4.748 leden ontleenden in 2008 samen 182.063 informatiedragers. Deze cijfers geven echter enkel een gedeeltelijk beeld van de service die de bibliotheek biedt. Met onze leesgroepen (zowel voor volwassenen en kinderen/jongeren), de boekendienst aan huis, de auteurslezingen in de bib en de talrijke leesbevorderingsactiviteiten voor de Blankenbergse kinderen zorgen wij ook voor een kwaliteitsvolle dienstverlening, binnen en buiten de bib!

Aanwinstenlijsten Bent u op zoek naar de recentste aanwinsten van de bibliotheek? Neem dan een kijkje op de website van de bibliotheek op http://bibliotheek. blankenberge.be. Op de homepagina vindt u een link naar diverse aanwinstenlijstjes van de bib (beschikbaar via de catalogus). Met een overzicht van onze allernieuwste romans, informatieve boeken, dvd’s, cd’s en jeugdboeken. Thrillerfanaten en liefhebbers van waar gebeurde verhalen of chicklit treffen er ook hun voorkeurslijstjes aan.


28

bibliotheek  |  cultuur

wat komt...

Auteurslezingen in de bib Vlaams misdaadauteur Jos Pierreux te gast

Hotel Prison, wereldreis van een tralietrotter - Jan De Cock getuigt

22 april 2009 – 20 uur

7 mei 2009 – 20 uur

Waar Pieter Aspe zijn commissaris Pieter Van In ten tonele voert in Blankenberge, laat Jos Pierreux zijn speurder Luk Borré optreden in Knokke. En Jos Pierreux beschrijft met gevoel en kennis van zaken de Knokse scène. In het echte leven is de selfmade man Pierreux zelfstandig ondernemer. Hij is actief op de vastgoedmarkt en hij heeft zelf een tweede verblijf in de mondaine badstad.

Hoe voelt het om gevangen te zitten? Leuk is het natuurlijk niet, maar het wordt helemaal vreselijk als je in een land met slechte voorzieningen opgesloten wordt. Ontwikkelingswerker Jan De Cock zette vanuit een mengeling van nieuwsgierigheid en solidariteit de bizarre stap om zich te laten opsluiten in gevangenissen overal ter wereld. Van Zuid-Afrika naar Moskou, van Polen naar Pakistan, van Japan naar Amerika ontmoette hij kruimeldieven, huurmoordenaars en vliegtuigkapers. Met zijn reizen en boeken wil De Cock mensen uitnodigen om genuanceerder over gevangenen te spreken en te denken.

Pierreux verslond in zijn jonge jaren massa’s boeken en strips. Geïnspireerd door James Ellroy, vatte hij in 2001 het plan op om zelf een thriller te schrijven. Het resultaat van 4 jaar prospectie en schrijven verscheen in 2004. ‘De dode die met z’n tweeën was’ werd meteen genomineerd voor de Hercule Poirotprijs. De jaren daarop publiceerde uitgeverij Houtekiet nog misdaadromans met Jos Borré in de hoofdrol. ‘De overvallers die met z’n drieën waren’ (2005), ‘ Het trio dat iets te vieren had’ (2006) en ‘Het viervijfde principe’ (2007)’.

(Organisatie in samenwerking met het Davidsfonds) Graag vooraf inschrijven!

Zijn laatste thriller ‘La Réserve en de vloek van het zesde gebod’ stond wekenlang op de bestsellerlijsten. In Pierreux’ vijfde Knokse politieroman verdwijnen tieners, worden rituele moorden gepleegd en zijn een paar politiemensen spoorloos. Maar nog belangrijker: een oude man belet dat luxehotel La Réserve tegen de vlakte gaat, en La Compagnie dreigt veel geld te verliezen. “Pierreux is grof en gevoelig tegelijk, geestig en tegenstrijdig. En ook al doet subtiliteit hem wellicht huiveren, hij blijft charmant.”, aldus Fred Braeckman in De Morgen. Bent u een thrillerfan? Noteer dan alvast dit rendez-vous in uw agenda. Jooris Van Hulle zet de misdaadauteur het mes op de keel in de bib. Graaf vooraf inschrijven!

Parijs Retour, literaire reisgids voor Frankrijk - Bart Van Loo vertelt 29 april 2009 – 20 uur Bart Van Loo, auteur en spreker, voegt de daad bij het woord en reist in de voetsporen van uw geliefde schrijvers. Hij zocht de plekken op waar de allergrootste Franse negentiende-eeuwse auteurs leefden, maar ook de plaatsen die we met hun romans in de hand vandaag nog kunnen bezoeken. Op de fiets Hugo achterna op de Kanaaleilanden, per auto door de Provence met Daudet als gids, te voet in de sporen van De Maupassant langs de Seine en de Côte d’Azur, flaneren met Balzac en Zola door de Franse hoofdstad en veel meer.

Leer Blankenberge en uw bib kennen – voor nieuwe inwoners 2 april 2009 – 14 uur Als nieuwe inwoner van Blankenberge kunt u uitgebreid kennismaken met onze badstad aan de hand van een gidsbeurt in woord en beeld. Onze stadsgidsen van dienst, Lydie Van Craeynest en Freddy Pas, tonen u via een presentatie de evolutie van Blankenberge van vissersdorp tot moderne badstad. Daarna vergasten zij u op een verhalenwandeling door de stad. De bibliotheek nodigt u uit op deze kennismaking met uw stad, op donderdag 2 april 2009.Afspraak in de bib om 14 uur (duur ca. 4 uur). Graaf vooraf inschrijven!

(Organisatie in samenwerking met vtbKultuur) Graag vooraf inschrijven!

info Koning Leopold III-plein - Blankenberge - tel. 050 41 59 78 - blankenberge@bibliotheek.be - http://bibliotheek.blankenberge.be .


cultuur  |  Belle Epoque Centrum

29

Belle Epoque Centrum lokt een pak bezoekers

Albertstraat

De belle époque herleeft in Blankenberge

Nieuwe aanwinsten in het BEC

Met de oprichting van het Belle Epoque Centrum (BEC) slaagde het stadsbestuur in de opzet om Blankenberge opnieuw in zijn glorie van 100 jaar geleden te herstellen. Als voornaamste doel stelt het Belle Epoque Centrum immers de opwaardering van de stad Blankenberge door het aanbieden van een hoogwaardige culturele attractie voor de toeristen, van een heemkundig aspect voor de inwoners en vooral door de voorbeeldfunctie voor de restauratie van historisch waardevolle panden in de Sint-Rochuswijk.

Recent nog arriveerden -in bruikleen vanuit een privécollectie - authentieke Thonetmeubelen en een eikenhouten balgcamera van Birmingham uit 1890. Deze nieuwigheden komen alvast uitstekend tot hun recht en betekenen een nieuwe meerwaarde voor het Belle Epoque Centrum.

Nu al zijn de inspanningen van tal van eigenaars duidelijk merkbaar in het straatbeeld. In de Albertstraat en in de Malecotstraat kregen ondertussen enkele woningen een grondige opknapbeurt. Onlangs nog werden nieuwe aanvragen goedgekeurd voor de restauratie van enkele panden in de Elisabethstraat. Intussen krijgt ook een heus kenniscentrum in het BEC vorm. Eigenaars kunnen er binnenkort terecht met vragen over restauratie en subsidies.

Overrompeling tijdens openingsweekend Eind november 2008 opende het Belle Epoque Centrum zijn deuren. Na enkele weken kreeg Blankenberges nieuwste bezienswaardigheid al meer dan 2.000 bezoekers over de vloer!

Malecotstraat

Het Belle Epoque Centrum (gelegen in de Elisabethstraat 24) is ondergebracht in drie belleépoquevilla’s, daterend van 1894, die werden gerestaureerd en omgetoverd tot een uniek bezoekerscentrum. Het Belle Epoque Centrum biedt naast diverse authentiek gerestaureerde ruimtes en meubilering ook een permanente interactieve tentoonstelling.

Tentoonstellingsruimte

Open zondag 26 apr il 01/09 tot 30/06: 14 – 17 uur gratis 01/07 tot 31/08: 14 – 18 uur toegang maandag gesloten Inkom 3 euro - 1,50 euro (6-26 jaar, >55 jaar, groepen vanaf 10 personen) 1 euro (inwoners Blankenberge, leraren en schoolgroepen)

info Belle Epoque Centrum Elisabethstraat 24 - Blankenberge

Gerestaureerd interieur

Het opendeurweekend werd een overweldigend succes met een 900-tal kijklustigen. Ook de gratis zondagen (tot eind december) lokten maar liefst 675 Blankenbergenaars naar het gloednieuwe centrum.

tel. 050 42 87 41 www.belle.epoque.blankenberge.be belle.epoque@blankenberge.be


Gastronomische

Magic Wheel Maandag 23 maart & Dinsdag 21 april In de maand mei: Surprise Magic Wheel Telkens van 18 tot 22 uur

Paasactie Dinsdag 7 april

Trekking om 18-19-20-21-22 en 23 uur Alle eitjes zijn gevuld met leuke prijzen

al met Speelza 0 slots, 9 n a d r , mee Roulette e h c s i n o , Elektr Roulette e s n a a k r Ameri en Poke k c a j k c Bla

Restaurant l’Orange met niet te evenaren prijs-kwaliteitsverhouding

www.casinoblankenberge.be Zeedijk 150, 8370 Blankenberge • T : 050 43 20 20 • F : 050 41 98 40 minimumleeftijd 21 jaar - legitimatie verplicht met identiteitskaart


cultuur  |  Blankenbergse studies

31

De verdwenen slachthuizen van Blankenberge deel 3 Het eerste slachthuis van 1868 De gemeenteraad keurde op 15 mei 1868 – ondanks de bezwaren – de aanbesteding van een slachthuis goed voor een bedrag van 1.060 fr. Aannemer was Theophile Moens die tegen eind oktober 1868 met de bouw klaar was en daarvoor tenslotte 2.094 fr. uitbetaald werd. De plannen waren door de Brugse architect Karel Poupaert opgemaakt waarvoor hij 135 fr. als ereloon ontving. Het slachtuis, op de hoek van de huidige de Smet de Naeyerlaan en de Ontmijnersstraat, werd op 1 november in gebruik genomen waarvoor intussen een reglement opgesteld en goedgekeurd was. Art. 1. Verbod wordt gedaan geenerhande beesten te slagten elders dan in het openbaar slagthuis. Art. 2. De in Stad komende beesten zullen aanstonds naar het slagthuis geleid worden. Art. 3. De slagters of vleeschhouwers zullen het door de beesten benoodigd stroo moeten leveren en zich gedragen voor het plaatsen der dieren aan de bevelen des Bestuurs. Art. 4. De slagters of vleeschhouwers hebben geen recht op het mest of andere voortbrengselen des slagthuizes. Art. 5. De beesten tot het slagten bestemd zullen voorafgaandelyk door eenen bevoegden ambtenaar nagezien worden. Diegene door ziekte besmet of tot verbruiking ongepast zullen in beslag genomen worden. Art. 6. Het vervoeren des vleesches buiten het slagthuis zal niet mogen by mindere stukken dan van een vierde geschieden. Art. 7. Aan de slagters of vleeschhouwers wordt er stiptelyk bevolen de door hun benuttigde plaatsen in eenen voldoenden staat van netheid te houden, de bakken, emmers, kruiwagens en andere gereedschappen mede begrepen. Art. 8. De regten voor het slagten der beesten worden vastgesteld zoo als volgt:

voor eenen stier voor een kalf voor eene os voor een schaap voor eene koe of vaars voor een zwyn

3 fr. 1 fr. 2 fr. 0,75 fr. 1,50 fr. 0,75 fr.

Deze rechten zullen voorafgaandelyk aan het slagten in bevoegd bureel betaald worden, in verwisseling eener kaart die de beurt van het beest zal aanwyzen. Het gemeentebestuur moest al na een jaar erkennen dat het slachthuis te klein uitviel en dat het aantal slachters constant toenam. Zijn ‘Afdeling Openbare Werken’ concludeerde in een rapport de noodzaak aan een nieuw slachthuis maar het schepencollege ging daar niet op in “uit hoofde der geringheid der Gemeentemiddelen”. Cijfers bevestigen de spectaculaire toename van het aantal geslachte dieren. Dat was niet verwonderlijk. Blankenberge had immers vanaf omstreeks 1865 als badplaats Europese naambekendheid verworven en was ’s zomers “le caravansérail (karavanenherberg) de la Belgique et des pays voisins”.

Alfred Verwee, Os in de klaprozen, z.d. (Priv. verz.) Alfred Verwee (1838-1895) verbleef meermaals in Blankenberge en nam er deel aan groepstentoonstellingen. Hij huwde in 1868 Hermina Vernieuwe, dochter van de Blankenbergse onderwijzer Sebastiaen Vernieuwe.

Geslachte dieren in 1870

Geslachte dieren in 1871

juli

augustus

totaal

juli

augustus

totaal

Ossen

3

2

5

4

13

17

Vaarzen

11

4

15

32

33

65

Kalveren

13

7

20

46

87

133

Schapen

25

19

44

86

206

292

Varkens

3

-

3

18

13

31

Totaal

55

32

87

186

352

538

De op pensioen gestelde Blankenbergse veldwachter Amand Dufort werd in november 1872 uit zes kandidaten als ‘toezichter’ van het slachthuis aangesteld.

Wordt vervolgd...

door Lic. Robert Boterberge.


32

sociale premies  |  sociaal

Het Lindenhof  |  sociaal

Bij de dienst sociale premies en pensioenen in het stadhuis kunt u volgende sociale teruggaven aanvragen.

Gratis vuilniszakken

Algemeen Gezinnen en alleenstaanden kunnen gratis vuilniszakken krijgen. Op voorwaarde dat: - zij ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste zes jaar ten minste drie jaar ingeschreven waren; - het totaal bruto-belastbaar jaarinkomen van het gezin of de alleenstaande niet hoger is dan 15 000 euro (plus 3 000 euro per extra gezinslid) - het totaal niet-geïndexeerde kadastraal inkomen niet hoger is dan 1 000 euro

Koopwoningen Westkwartier

Aantal gratis vuilniszakken voor - gezinnen: 60 grote of 80 kleine vuilniszakken + 20 PMD-zakken. - alleenstaanden: 40 grote of 60 kleine vuilniszakken + 20 PMD-zakken.

Het project gericht op Blankenbergse gezinnen krijgt eindelijk vorm. Officieel was de start van de werken voorzien voor 2 februari. De werken zijn dus ondertussen al van start gegaan. Volgens Björn Prasse, voorzitter van huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof, heeft het de nodige voeten in de aarde gehad, maar heeft de maatschappij nu de finale stappen kunnen zetten om dit project vorm te geven.

De gratis huisvuilzakken kunt u afhalen tijdens de maanden juni, juli en augustus in de dienst sociale premies en pensioenen (stadhuis).

Specifiek 1. Ouders van kinderen tot 3 jaar hebben per kind tot de leeftijd van 3 jaar, per levensjaar éénmaal recht op gratis huisvuilzakken. Op voorwaarde dat: - zij ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste zes jaar ten minste drie jaar ingeschreven waren; Aantal gratis huisvuilzakken voor ouders van kinderen tot 3 jaar: 40 grote of 60 kleine vuilniszakken 2. Mensen die lijden aan incontinentie, nierdialysepatiënten en stomapatiënten kunnen éénmaal per jaar gratis huisvuilzakken krijgen. Op voorwaarde dat: - zij ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Blankenberge en er in de laatste zes jaar ten minste drie jaar ingeschreven waren; Aantal gratis huisvuilzakken voor - mensen die lijden aan incontinentie, nierdialysepatiënten en stomapatiënten:40 grote of 60 kleine vuilniszakken De gratis vuilniszakken voor ouders van kinderen tot 3 jaar, mensen die lijden aan incontinentie, nierdialysepatiënten en stomapatiënten, kunt u het ganse jaar aanvragen. Deze zakken zijn cumuleerbaar met de zakken voor alleenstaanden en gezinnen, op voorwaarde dat de aanvrager ook voldoet aan de voorwaarden i.v.m. het jaar- en kadastraal inkomen.

info & aanvragen Dienst sociale premies & pensioenen – stadhuis J.F. Kennedyplein 1 – tel. 050 43 57 05 – socialepremies.pensioenen@blankenberge.be

Dit project waarin zestien koopwoningen gerealiseerd zullen worden, is uniek voor onze stad. Er is gekozen voor een koopformule waarbij de toekomstige eigenaars zelf nog maximaal invulling kunnen geven aan de inrichting van de woning. Dit betekent dat er dus casco verkocht wordt. Daardoor kunnen de kopers de keuze van bv. keuken en badkamer integraal zelf bepalen. Het Lindenhof heeft in november 2008 de goedkeuring van de minister gekregen om dit project op te nemen in het bouwprogramma. De woningen die ter hoogte van het Boezingepad gebouwd zullen worden (de straat waarin de woningen zelf zullen komen, zal het Vladslopad heten) zorgen ook voor een ideale mix. Ze worden ingeplant tussen de wijk met huurwoningen van Het Lindenhof en de sociale verkaveling met alleenstaande huizen die destijds ook door Het Lindenhof gerealiseerd werd. Het einde van de werken is voorzien tegen halfweg 2010. Voorzitter Prasse: “Met dit project wordt opnieuw meer dan 2,4 miljoen euro geïnvesteerd in sociale huisvesting in onze badstad. Bovendien zorgt dit project ervoor dat mensen die momenteel misschien niet op de koopmarkt terecht kunnen, toch een woning in hun eigen stad kunnen verwerven. Op die manier kunnen we de eigen bevolking alsnog in Blankenberge houden.”

HET LINDENHOF TOT UW DIENST! De lokale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof verhuurt en verkoopt sociale woningen in Blankenberge, De Haan en Zuienkerke, en is medeactor in het stedelijke woonbeleid en het sociale beleid. Openingsuren: maandag en donderdag 14 tot 16 u. of na afspraak. Tel. 050 41 60 19 Zitdag voorzitter Björn Prasse: vrijdag van 9 tot 11 u. (enkel na afspraak – tel. 050 41 60 19)


sociaal  |  gehandicaptenadveisraad

33

REVA 2009 Informatiebeurs voor mensen met een handicap of ouderen 23, 24, 25 april 2009 Je bent op zoek naar een aangepaste auto, een hulpmiddel voor de badkamer of keuken, of aangepaste kledij? Je ervaart de eerste lichamelijke problemen omwille van ouderdom en je wenst je zelfstandigheid zo lang mogelijk te bewaren? Kom dan op 23, 24 of 25 april 2009 naar de 11de editie van REVA de informatiebeurs voor mensen met een handicap en ouderen in Flanders Expo Gent van 10.00 tot 18.00 uur REVA richt zich naar mensen met een handicap en ouderen met beginnende beperkingen. Op deze beurs met meer dan 170 exposanten, staat zowat alles wat vandaag te koop is op de markt van hulpmiddelen en aanpassingen: domotica voor de woning, rolstoelen voor alle doeleinden, computers, meubilair, sanitair, hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, vrijetijdsartikelen en therapeutisch materiaal. Ook de diensten en overheden en de verenigingen zijn sterk aanwezig, zodat REVA een compleet antwoord kan geven op alle vragen in verband met een handicap of beperking.

Bereikbaarheid REVA is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer en met de auto. - trein: tot Gent Sint-Pieters en dan tram n°1 die u rechtstreeks naar Flanders Expo brengt. Op de tram zijn rolstoelplaatsen voorzien. - auto: Flanders Expo ligt langs de autobaan E40, afrit n°14.

toegangskaart waarde € 5 - omruilen aan de kassa

Informatiebeurs

voor mensen met een handicap en ouderen

23, 24, 25 april 2009 10-18 uur FLANDERS EXPO | Gent

Toegang Met bijgaande vrijkaart ter waarde van 5 euro kunt u de beurs gratis bezoeken of u kunt via de website www.reva.be een gratis toegangskaart downloaden. info www.reva.be

Op 24 april bezoekt de gehandicaptenadviesraad de beurs met de trein. Inschrijven kan nog tot 15 april!

info & inschrijven stadhuis - onthaal - Pascale Guns - Tel. 050 42 99 42

REVA | PB 38 | 1731 Zellik • tel ++32 (0)2 463 58 33 gsm ++32 (0)478 90 81 88 • fax ++32 (0)2 463 58 34 www.reva.be • reva@reva.be


34

OCMW  |  sociaal

Dagverzorgingscentrum De Vierboete valt in de prijzen met project ‘Veilige stap… gewonnen stap’ In het kader van de gesubsidieerde projecten thuiszorg, heeft het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid recent het project van Centrum voor Dagverzorging ‘De Vierboete’ weerhouden. Dit project wil een optimaal veiligheidsbeleid voeren ten aanzien van personen met dementie (o.m. gebruik van medicatie, fixatiemiddelen,…) met maximaal respect voor de integriteit van de persoon. Er wordt op maat een programma uitgewerkt voor de bezoekers met dementie en tezelfdertijd is er ook begeleiding voor de mantelzorger/ familie zodat die ook thuis een veilige en fixatiearme (fysische en medicamenteuze) situatie kunnen creëren. Zodoende wordt het werk voor de mantelzorger en de familie aangenamer en verlicht. Het uiteindelijke doel is de persoon met dementie langer in zijn familiale milieu te laten verblijven en de zorg van mantelzorger/familie te verlichten.

De verantwoordelijken van de Sociale Dienst die De Binnenwipper zullen dragen, samen met OCMW-voorzitter en OCWM-secretaris.

Nieuw! De Binnenwipper Heb je zin in een goede babbel? Wil je ook graag eens nieuwe mensen ontmoeten? Of wil je gewoon een kopje koffie met een stukje taart? Wip dan gerust binnen! De sociale dienst van het OCMW heet je welkom sinds 3 maart 2009. Voor wie? OCMW-klanten Wanneer? Elke eerste dinsdag van de maand tussen 14 en 16.30 uur Waar? De Brislam, Zeedijk 340 (strand, naast de vuurtoren), Blankenberge info OCMW Blankenberge - Inge Standaert tel. 050 43 24 57 Raymond Carpentier 050 43 24 58

De initiatiefnemers van het project van de Vierboete en de Strandjutter.

Drughulpverlening te Blankenberge Sinds 1 november 2008 heeft het OCMW een samenwerkingsovereenkomst gesloten met De Sleutel en Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Prisma. Jongeren en volwassenen met een middelenverslaving (soft- en harddrugs) kunnen opnieuw terecht in het centrum geestelijke gezondheidszorg Prisma, Astridlaan 35 te Blankenberge voor begeleiding en behandeling. Openingsuren: Ma 8.30 – 11.30 uur / Wo 13.00 – 17.00 uur / Do 17.00 – 20.00 uur info & afspraken CGG Prisma – Astridlaan 35 – Blankenberge contactpersoon: Tamara Rau – tel. 050 41 84 22

Jochem Vincke nieuw OCMWraadslid Op 21 januari 2009 heeft Jochem Vincke (sp.a) de eed afgelegd als OCMW-raadslid. Jochem volgt hiermee Jean-Pierre Meyers op die ontslag neemt uit de OCMW-raad. Jochem Vincke zit onder meer in het bestuur van de jongerenvereniging ASPro en buiten de politiek houdt hij zich vooral bezig met carnaval als voorzitter van ‘De Splenterbomme’.


sociaal  |  OCMW

35

OCMW-serviceflats binnenkort in gebruik: schrijf in vanaf 13 april 2009!

De Bollaard, altijd iets… voor iedereen - Vrijdag 10 april: SOS Ivonne. Democratisch kokkerellen Je maakt een gebakje of een klein gerechtje klaar. - Vrijdag 17 april: Taart & Kaart (2 euro) - Vrijdag 24 april: verwenkoffie (3 euro). Je krijgt een stukje cake, een advokaatje met slagroom, een bolletje vanille-ijs en uiteraard een koffie. - Vrijdag 15 mei: Ice Cream Afernoon. Je kunt kiezen uit een Dame Blanche, Coupe advokaat, Coupe Bresilienne of de bekende Coupe Bollaard, bestaande uit vanille-ijs en verschillende soorten vers fruit. - Vrijdag 29 mei: daguitstap met de fiets. We fietsen langs rustige polderbaantjes van Blankenberge naar Sluis en terug.

Het OCMW van Blankenberge schenkt de nodige aandacht aan huisvesting voor senioren die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de ouderen waarborgt. Daarom heeft het OCMW in de Frans Masereellaan tien bejaardenwoningen gerenoveerd tot serviceflats, waaronder zes voor koppels. De serviceflats worden half 2009 in gebruik genomen. In één van de gebouwen is het dagverzorgingscentrum De Vierboete gehuisvest. Voorts leunen ze aan bij het woon- en zorgcentrum De Strandjutter en liggen ze op loopafstand van het dienstencentrum De Bollaard. De serviceflats liggen in een rustige omgeving waar het aangenaam is om te wandelen en te verpozen in de nabijheid van het centrum van Blankenberge. De centrumbus stopt aan het serviceflatgebouw.

Voor wie - minimum 60 jaar zijn - minimum 3 jaar in Blankenberge wonen op datum van aanvraag of een verwantschap in eerste graad die al 3 jaar in Blankenberge woont op datum van aanvraag - valide en voldoende zelfredzaam zijn - bij opname van een koppel mag een van beiden hulpbehoevend zijn - in het bezit zijn van maximum één eigendom

Dagprijs info De Bollaard – tel. 050 43 20 00 – www.debolaard.be of in het maandelijks boekje De Bolleboos (te verkrijgen in de diverse OCMW-centra)

OCMW Kledij - en speelgoeddepot In het kledijdepot kunnen ouders met kinderen en zwangere vrouwen terecht voor babyspulletjes, kinderkledij, zwangerschapskledij en speelgoed. Het depot is er voor alle inwoners van Blankenberge met een matig inkomen. We bereikten in 2008 meer dan honderd gezinnen en het aantal groeit nog steeds. Daarom is het kledijdepot blijvend op zoek naar bruikbare kinderkledij en speelgoed. U kunt de spullen binnenbrengen van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur in het dienstencentrum De Bollaard. Kunt u niet tot bij ons komen, dan komen wij de spullen ook graag ophalen.

Flat van 43 m2 = 22 euro per dag Flat van 48 m2 = 25 euro per dag In de dagprijs zijn inbegrepen: - Huur van de flat - Een oproepsysteem met spreek- en luistersysteem waarbij de bewoner in nood een beroep kan doen op een verzorgende uit dagverzorging of het rusthuis - Maatschappelijke dienstverlening - Gebruik van polyvalente ruimte in het rusthuis - Mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten in het rusthuis - Brandverzekering (uitgezonderd eigen inboedel) - Driemaandelijks reinigen van ruiten langs de buitenzijde - Onderhoud, verwarming, en verlichting van de gemeenschappelijke delen - Onderhoud van de tuin In de dagprijs zijn niet inbegrepen: - Energieverbruik en schoonmaak van de eigen flat - Kosten voor kabeltelevisie en telefoon - Brandverzekering inboedel - Diensten aan huis: poetsdienst, warme maaltijden,… - Individuele taksen (bv. huisvuil,…)

Bijkomende dienstverlening tegen betaling - warme maaltijden op weekdagen in DC De Bollaard, in het weekend in het rusthuis De Strandjutter - gebruik van de diverse dienstverlening in het DC De Bollaard bv. kapsalon, wassalon, activiteiten, busvervoer, …

Openingsuren: woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur. info & inschrijven Woonzorgcentrum De Strandjutter (Annelies Devoogt) info Dienstencentrum De Bollaard, Koning Albert I laan 112 (lokaal 108 – 1ste verdieping)

F. Masereellaan 9, Blankenberge – tel. 050 43 24 86

tel. 050 43 20 05 - contactpersoon: Veerle Scherpereel

e-mail: annelies.devoogt @ocmw-blankenberge.be - elke werkdag tussen 8.30 & 16.30 uur.


36

OCMW - De Strandjutter  |  sociaal

In De Strandjutter heerst altijd een gezellige drukte. Het Strandjutterteam zorgt voor een waaier aan activiteiten waar de bewoners naar keuze kunnen aan deelnemen. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dansnamiddag Bewonersraadverkiezing & country line dansers Kleuters Zilvermeeuw: muzikaal pak Zotte Namiddag 100 jaar Rust Roest Ontbijtbuffet om de vrijwilligers te bedanken Winterklanken

8. De kerstman op bezoek 9. Nieuwjaarsdrink & uitdelen geschenken 10. Bezoek van de Cercle-spelers in functie van het thema teambuilding 11. Turnen met de kleuters van d’Oefenschool 12. Emilie Van den Navoij werd 100 jaar!

info Fr. Masereellaan 9 - Blankenberge - tel. 050 43 24 50 - info@ocmw-blankenberge.be - www.ocmw-blankenberge.be.


sociaal  |  senior

Binnenkort...

37

Senioren op stap...

Jaarlijkse daguitstap voor senioren

Eindejaarsfeest Naar jaarlijkse traditie hebben de senioren ook nu weer een prachtig eindejaarsfeest kunnen beleven. Door het grote succes van de vorige edities, werd het feest gespreid over twee data (15 & 16 december). De lekkere maaltijd en de aansluitende wervelende show brachten de aanwezige senioren in een vroege eindejaarsstemming.

Maandag 4 mei 2009 info & inschrijven Stadhuis - onthaal elke werkdag van 9 tot 11.30 u. - tel. 050 42 99 42 Organisatie: stadsbestuur samen met Stedelijke Seniorenraad

Seniorentoneel

Seniorendansavond Zaterdag 9 mei 2009 CC Casino (Saveryszaal) – 19 u.

Het toneelgezelschap ‘Onder Ons’ bracht op 17 januari weeral een komisch toneelstuk met een speciale opvoering voor de Blankenbergse senioren. Het toneelstuk ‘Mystery Man’ geschreven door Ronny De Reese en prachtig opgevoerd door de leden van ‘Onder Ons’ bracht de aanwezigen meermaals aan het lachen. Voor alle medewerkers van ‘Onder Ons’ een dikke proficiat!

Kinepolis achter de schermen Op de tweede donderdag van de maand, gaan de Blankenbergse senioren naar de film in Kinepolis Oostende. Op deze speciale seniorennamiddag worden steeds recente films getoond in het luxekader van een cinemazaal in het Kinepoliscomplex. Op 8 januari hadden de senioren zelfs de gelegenheid om een bezoekje te brengen achter de schermen. De medewerkers van Kinepolis gaven een klare uitleg over de werking van een cinemacomplex, voor velen toch een onbekende wereld.

Feest voor alleenstaanden

Sportieve namiddag met BBQ als afsluiter Dinsdag 2 juni 2009

Het stadsbestuur en de seniorenraad brachten op tweede kerstdag de alleenstaande inwoners van Blankenberge samen in het CC Casino. Dankzij de talrijke sponsors, de medewerking van mandatarissen en een groot aantal vrijwilligers konden ook deze mensen een gezellig kerstfeest beleven. Een uitgebreid buffet zorgde voor de innerlijke mens en de danslustigen konden hun hartje ophalen op de fijne muziek van stadsgenoot Dirk Bolleire.

Carnavalfeest met verkiezing Seniorenprinsenpaar 2009 In aanloop tot het carnavalgebeuren kozen de senioren op zaterdag 31 januari voor de tweede maal hun Seniorenprinsenpaar. De Seniorenraad en de Confrérie van de Leute leidden deze namiddag vol carnavalplezier in goede banen. De juryleden en de talrijke aanwezigen mochten zich uitspreken over de kandidaten: Erik Wittevrongel en Gertrude Brehm, Louis Jacobs en Georgette Depecker, Karel Van den Hof en Lea Saelens. Alle kandidaten zetten hun beste beentje voor, maar na een spannende strijd waren het Georgette en Louis die de titel van Seniorenprinsenpaar 2009 in de wacht sleepten. Er was een prachtige prijzentafel voorzien voor alle kandidaten dankzij de talrijke sponsors.

Sponsors 2008 Bakkerij Ketelers, Bakkerij Debedts, Groenten en Fruit Galle, Groenten en Fruit Tanghe Wim, Groenten en Fruit Van Craeymeersch, Groenten en Fruit huis Pettens, Versmarkt Fruitpaleis, Slagerij De Baets, Slagerij Ignace Callant, Kwaliteitsbeenhouwerij Raf, Keurslager Kris Theuninck, GB Partner, Vishandel Azuur, Vishandel Justin, Vishandel Philips, Vishandel Norman, Zeevisgroothandel André, Oesterpark Devriendt nv, Restaurant Oberbayern, Restaurant Griffioen, Mama Tomy, Liberty, Den Egel, Café au lait, Brasserie Les Vedettes, Guy Tijssens Hotel Pacific, Horeca Blankenberge, Ivan De Clerck, Vanden Broecke Ronny, Garrit en Linda Hinderyckx – Poppe, Stephanie De Deyne Voorzitter Jong Open VLD, Carlos De Deyne, Frizo, Marc Vermeulen + nog vele medewerkers die telkens belangeloos helpen.


38

werkwinkel  |  sociaal

De Werkwinkel is een loket waar werkzoekenden en werkgevers terecht kunnen bij de verschillende diensten zoals het PWA, de VDAB en Jobkracht 10 van het OCMW. Andere organisaties zoals GTB (arbeidsbemiddeling voor gehandicapten ) en Yambo (voor vreemdelingen/nieuwkomers) hebben er hun zitdag en het Huis van het Nederlands neemt er testen af voor beginners lessen Nederlands. Werkwinkel Blankenberge blijft zich inzetten voor het toeleiden naar vacatures en voor de creatie van nieuwe jobs o.a. in de sociale economie.

De Werkwinkel blijft alert! In deze onzekere tijden waar nog geen zicht is op de verdere ontwikkeling van de economie ligt voor de Werkwinkel een belangrijke taak weggelegd. Bijkomende acties om knelpuntvacatures in te vullen met werkzoekenden zijn nodig en worden opgezet in overleg met de partners. De Werkwinkel heeft de opdracht om de dienstenwerkgelegenheid uit te bouwen door het opzetten van nieuwe diensten. Met deze diensten komt De Werkwinkel tegemoet aan de noden van de burger door werkzoekenden in te schakelen uit de kansengroepen. Deze win-winsituatie voor de ganse bevolking krijgt financiële ondersteuning van de hogere overheden door middel van subsidies.

OPROEP AAN ALLE WERKGEVERS

studenten) op Maak al uw vacatures bekend (ook die voor het nummer 050 het gratis nummer 0800 /30 700 of via en). Daerd Linda – ge Brug B (VDA 44 04 17 t, mag maak aar kenb er mani deze op Als u uw vacatures meest de via en word rd blicee gepu ze dat u er op rekenen computer, enz. eigentijdse kanalen zoals internet, WIS-

Werkloosheidscijfer: recessie vertaalt zich (nog niet) in de cijfers

Met een attest Nederlands op weg naar een job!

In december was de werkloosheidsgraad* te Blankenberge 10,80%. Dit is nog steeds gunstig als we dezelfde maand december bekijken tijdens de laatste jaren.

Ben je anderstalig, al dan niet werkzoekend? Meld je aan bij Jobkracht 10 in de Werkwinkel. Een goede kennis van het Nederlands is een eerste stap naar een goede job en naar integratie in je leefomgeving! Ben je aan het werk, geen nood, ook ’s avonds kun je les volgen. Wil je het praktisch houden, meld je aan voor de conversatieklas op dinsdagavond. Vanaf oktober kunnen anderstalige jongeren tussen 12 en 18 jaar ook Nederlands volgen op dinsdag- en donderdagavond (initiatief Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen).

Jaar

%

December 2007

10,49

December 2006

11,59

December 2005

14,71

December 2004

15,51

December 2003

13,76

Taalschool – Nederlands voor anderstaligen

info Françoise Viaene - 050 43 35 18 jobkracht10@ocmw-blankenberge.be

* Werkloosheidsgraad: de verhouding tussen het aantal niet werkend werkzoekenden jonger dan 65 jaar en de beroepsbevolking jonger dan 65 jaar.

Als we de jaargemiddelden van de werkloosheidsgraden bekijken komen we tot volgend beeld: Jaar

%

2008

9,54

2007

9,57

2006

12,14

2005

13,17

2004

12,75

2003

11,64

2002

11,52

2001

11,18

2000

10,93

2008 kende dus nog steeds het meest gunstige jaargemiddelde sinds jaren, maar de verwachting is dat de economische recessie zich zal laten voelen in de werkloosheidscijfers vanaf het voorjaar 2009. Deze en andere cijfers rond werkloosheid en werkgelegenheid zijn terug te vinden op www.vdab.be/cijfers/Arvastat.

Wil je Nederlands leren op een makkelijker tempo? Wijzer (centrum voor basiseducatie) geeft ook lessen ‘Nederlands voor anderstaligen’ in De Bollaard info Wijzer – 050 34 15 15 - info@wijzer.be

Beroepsopleidingen openen deur naar een job! De VDAB organiseert regelmatig arbeidsmarktgerichte opleidingen in het dienstencentrum de Bollaard. Cursussen voorjaar 2009: opleiding bewakingsagent (30/03 tot 4/5/2009) en opleiding verkoper multimedia (4/05 tot 15/6/2009). info Corinna Nourica - tel. 050 28 86 30 corinna.nourica@vdab.be

Basiscursus PC Ook de basiscursus ‘kennismaking met de computer’ kun je nog volgen in de Werkwinkel. Schrijf je in bij een VDAB-consulent in de Werkwinkel.

info Werkwinkel - Kerkstraat 236 - Blankenberge - tel. 050 43 35 15 - jobkracht10@ocmw-blankenberge.


sociaal  |  werkwinkel

Klusjesdienst KADEE Met de zomer in het vooruitzicht zijn er heel wat werkjes in de tuin - Snoeien van heesters en hagen - Plantenbordes bewerken en opkuisen - Mos bestrijden in gazon, verticuteren, maaien, bemesten, zaaien, … - Paden opkuisen

Beheer je eigen VDAB-dossier Aan de pc’s voor zelfinschrijving kun je zelf je dossier bijwerken, werk en opleidingen zoeken, enz.

VDAB zet een tandje bij in de Werkwinkel VDAB zet in 2009 twee bijkomende trajectbegeleiders in om werkzoekenden te helpen die al een tijdlang inactief zijn. De ploeg wordt versterkt met Marijke Van Rie en Caroline Houtmont. Alle werkzoekenden die nood hebben aan een intensieve begeleiding kunnen de hulp van een trajectbegeleider aanvragen. Ook jonge werkzoekenden worden nauwer opgevolgd met een speciale begeleiding door consulenten van het jeugdwerkplan. Zij spelen kort op de bal en geven de vacatures door per sms en e-mail. De jonge consulenten die hiervoor gaan zijn Machteld Decorte en Steve Dinneweth.

JOBKRACHT 10 zorgt voor jobs met Europees geld In 2009 haalt Jobkracht 10 opnieuw centen van Europa naar Blankenberge om werkzoekende personen aan het werk te krijgen. Mensen met een leefloon krijgen een tijdelijk arbeidscontract en volgen tijdens de werkuren vorming en opleiding. Na de periode van de tewerkstelling (art.60) krijgen zij begeleiding tot ze een volgende job hebben. Een greep uit het werkaanbod: kinderhulp, poetsvrouw, logistiek medewerker, administratief medewerker, strijkster, chauffeur, barhulp, keukenhulp, ... Binnen de Werkwinkel begeleidt Jobkracht 10 werkzoekenden naar een job met hulp van het ESF: het Europees Sociaal Fonds. Meer info? www.esf-agentschap.be

Ook binnenshuis is de lenteschoonmaak in volle gang, als u wil dat eindelijk die losliggende tegel hersteld wordt, dat stopcontact vervangen wordt, het plafond afgewassen wordt, … dan is dat nu het moment! Kortom: kleine huishoudelijke karweitjes in en rond de woning, die beperkt zijn in omvang en tijd waarbij geen gespecialiseerde vakkennis vereist is. Hebt u daarbij hulp nodig? Klussendienst Kadee kan helpen! Bent u 60+, bent u mindervalide of hebt u een laag inkomen? Bel ons! info Cindy Vandeweghe Tel. 050 43 35 26 of 0498 50 90 93 cindy.vandeweghe@ocmw-blankenberge.be Een initiatief van vzw SEB Sociale Economie Blankenberge

vzw ’t Schoonschip Zitbankenonderhoud als nieuw lokaal sociaal tewerkstellingsinitiatief In 2009 zal vzw ’t Schoonschip, als gevolg van de gemaakte doelstellingen, een aantal initiatieven binnen sociale economie te Blankenberge verder ontwikkelen en investeren in de tewerkstelling van kansengroepen. De al bestaande samenwerking met de Oesterbank van Oostende wordt verder uitgebreid. Voor het opruimen van zwerfvuil in de binnenstad, op het strand en in de duinen werden er vorig jaar al een tweetal personen gedurende 3 maanden tewerkgesteld. In samenspraak met de dienst BODI wordt dit project uitgebreid naar een tewerkstelling van 12 maanden, waarin nu ook het onderhoud (afwrijven, schilderen, kleuren,…) van alle zitbanken in Blankenberge voorzien is.

Mobiel Blankenberge Ondertussen is ook het project Mobiel Blankenberge definitief van start gegaan. Deze gespecialiseerde dienst voor aangepast vervoer van personen met beperkte mobiliteit is, zeker tijdens de eindejaarsperiode, een grote hulp geweest voor mensen die op uitstap wilden met een vereniging of het kerstfeest met familie niet wilden missen. De positieve reacties liegen er niet om en sterken de voltallige raad van bestuur in hun overtuiging dat dit initiatief een absolute kans op slagen heeft. info ’t Schoonschip - Werkwinkel, Kerkstraat 236 Blankenberge - Tel. 050 43 35 15 & 050 43 35 24 e-mail: schoonschip@ocmw-blankenberge.be Open: van 8.30 tot 12.00 uur, in de namiddag enkel op afspraak

39


sport  |  sport & vrije tijd

Meer dan 600 deelnemers voor tweede Mountainbike Strandrace De Brugse Bikers en de Blankenbergse sportdienst organiseerden voor de tweede maal de Blankenbergse strand- en duinenrace. Ondanks de helse weeromstandigheden – zware wind en vriestemperaturen - kwamen toch meer dan 600 deelnemers aan de start. Deelnemers konden kiezen uit twee verschillende afstanden nl. 24 km of 48 km. Het prachtige parcours liep over strand, dijk, pier en duinen. Meer info vindt u op www.mountainbike.be/beachrace

foto’s: © Gert Van Horebeek

40

BK Biljart 2009 Van 11 tot en met 18 januari 2009 werd in het Casino van Blankenberge de Belgische Kampioenschappen Biljarten georganiseerd. Het was andermaal een groot succes!

info Sportdienst - A. Van Ackersquare 1 - Blankenberge - tel. 050 41 56 34 - sport@blankenberge.be - http://sport.blankenberge.be.


sport & vrije tijd  |  sport

sport

kort

5 april Blauwe Wimpel Tafeltennistornooi Sportzaal d’Hoogploate Org.: Tafeltennisclub Blankenberge 26 april Voetbaltornooi voor duiveltjes en preminiemen Bloso – sportcentrum Org : Sporting Club Blankenberge 29 april Kindernamiddag in het TMVW–Noordzeebad

41

Zwemlessen paasvakantie 2009

Lessenpakket van 10 lessen (40 minuten/les) - 3 kinderen per lesgeefster Voor wie? Alle kinderen geboren vanaf 2003 en ouder Prijs? Lessenpakket: 50 euro (ingang niet inbegrepen). Wanneer? Maandag 6 april tot en met vrijdag 17 april 2009. Uren? Lessen van 40 minuten te kiezen uit volgende uren Ochtend: 9 tot 9.40 u. / 9.40 tot 10.20 u. 10.30 tot 11.10 u. / 11.10 tot 11.50 u. Avond: 17 tot 17.40 u. / 17.40 tot 18.20 u. 18.20 tot 19 u. inschrijven en betalen vooraf! TMVW-Noordzeebad - A.Van Ackersquare 1 - Blankenberge

2 en 3 mei 40ste Internationale Tweedaagse Voettocht van Vlaanderen 2 mei Voetbaltornooi voor miniemen en knapen Bloso – sportcentrum Org.: Sporting Club Blankenberge 3 mei Voetbaltornooi voor scholieren en juniores Bloso – sportcentrum Org.: Sporting Club Blankenberge 9 mei Voetbaltornooi voor Veteranen Bloso – sportcentrum Org.: Veteranen Blankenberge 29 en 30 mei Tweedaags Turnfeest Rust Roest Bloso – sportcentrum Org.: Koninklijke Turnvereniging Rust Roest 20 juni Voetbaltornooi ZVC Parasol Voetbalterrein De Sportdoze vanaf 9 uur Org.: ZVC Parasol

tel. 050 41 56 34 - sport@blankenberge.be

Watergewenning & kleuterzwemmen 23 maart tot 3 april 2009

Voor kleine waterratten die nog te jong zijn voor de zwemlessen van de Stedelijke Sportdienst, organiseert de Gezinsbond watergewenning en kleuterzwemmen in het ploeterbad van het TMVW-Noordzeebad. Kinderen van 3 tot 6 jaar worden ingedeeld in groepjes en leren volgens hun eigen mogelijkheden. info & inschrijven Gezinsbond Blankenberge – Eric De Wasch – tel. 050 41 46 36 – dewasch.eric@scarlet.be

Openingsuren TMVW-Noordzeebad Paasvakantie: 4 april – 19 april 2009 Maandag

9.00 u. – 11.45 u. / 14.00 u. – 18.30 u.

Dinsdag

8.30 u. – 10.00 u. (enkel voor 50+)

10.00 u. – 11.45 u. / 14.00 u. – 19.45 u.

Woensdag

9.00 u. – 11.45 u. / 14.00 u. – 19.45 u.

Donderdag

9.00 u. – 11.45 u. / 14.00 u. – 18.30 u.

Vrijdag

9.00 u. – 11.45 u. / 14.00 u. – 20.45 u.

Zaterdag

9.00 u. – 11.45 u. / 14.00 u. – 18.45 u.

Zon- en feestdagen

9.00 u. – 12.15 u.

Opgelet: Paasmaandag 13 april open van 9 tot 12.15 u!


42

sport  |  sport & vrije tijd

Carnavalsduik groot succes: 300 moedige ijsberen trotseren ijskoud zeewater Als afsluiter van de krokusvakantie en de carnavalperiode organiseerde het stadsbestuur voor de tweede keer de carnavalsduik. Vooraleer de 300 deelnemers de Noordzee indoken, kregen ze een ludieke maar stevige opwarming van turnvereniging Rust Roest. Om 15 uur stormden de ijsberen het water in. Daarna konden ze bekomen met een warm drankje of een borrel.

info Sportdienst - A. Van Ackersquare 1 - Blankenberge - tel. 050 41 56 34 - sport@blankenberge.be - http://sport.blankenberge.be.


jeugd  |  jeugddienst

Het JIP stelt voor Folder in de kijker

Politie Iedereen kan wel eens te maken krijgen met de politie. Je kunt de politie ooit eens nodig hebben. Zowel de politie als de burgers dienen zich daarbij aan bepaalde regels te houden. Waarvoor kun je terecht bij de politie? Waarvoor kun je door de politie uitgenodigd worden? Waarvoor komt de politie naar je toe? In de folder worden deze vragen toegelicht. Er staan ook interessante websites in waar je extra informatie met betrekking tot dit thema kunt terug vinden. Het JIP is een plaats waar je als jongere terecht kunt voor informatie over zowat alles wat jongeren aanbelangt. Je kunt er terecht met vragen of problemen in verband met wonen, werk, seks, relaties, sport, jeugdverenigingen, vorming, drugs, geld, cultuur, toerisme, mobiliteit, gezondheid, onderwijs, geweld enz.

Blankenberge zoekt jonge kunstenaars en podiumbeesten Om de drie jaar organiseren de jeugddienst, het cultuurcentrum en de jeugdraad BLeJK. BLeJK staat voor BLankenberge en Jonge Kunstenaars en bestaat uit twee onderdelen: een tentoonstelling (beeldende kunsten) en een vrij podium (muziek en performance). De tentoonstelling loopt van zaterdag 31 oktober t.e.m. zondag 8 november 2009. Het vrij podium staat klaar op zaterdag 31 oktober 2009. Beide vinden plaats in het CC Casino (Consciencezaal). Voorwaarden om deel te nemen: 1. een connectie hebben met Blankenberge (er geboren zijn, wonen of school gelopen hebben) 2. tussen 16 en 36 jaar oud zijn 3. voor groepen die deelnemen aan het vrij podium: de helft van de leden moet voldoen aan bovenstaande voorwaarden. Deelnemen aan BLeJK09 is gratis. Het stadsbestuur zorgt voor de publiciteit, de zaal, de officiële opening en de PA op het vrij podium. Inschrijven kan tot vrijdag 1 mei 2009. info Jeugddienst Blankenberge J.I.C. ’t Loft - Van Monsstraat 19, 8370 Blankenberge tel. 050 42 82 23 - e-mail: jeugddienst@blankenberge.be - http://jeugd@blankenberge.be

Erfgoeddag 2009 ‘Uit vriendschap’ workshop ‘poëziealbum maken’ Als kind houd je ervan veel vriendjes en vriendinnetjes te hebben. Samen spelen, sporten, kletsen, ravotten,… het hoort er allemaal bij. Het is echter ook leuk je vriendjes en vriendinnetjes eens op een andere manier te leren kennen. Uit vriendschap ontleen je hen jouw poëziealbum waarin ze hun creativiteit kunnen botvieren. Zo houd je een leuke herinnering van hen over.

politie

Tijdens de workshop kun jij alvast de eerste pagina’s van je poëziealbum versieren. Je krijgt de nodige tips en ideetjes om dit op een originele en leuke manier te doen. Daarna is het de beurt aan je vriendjes en vriendinnetjes … wanneer? waar? start? einde? prijs? doelgroep? inschrijven?

zondag 26 april 2009 Zuivelmuseum, Brugse Steenweg 68 13.45 u. 16.00 u. gratis! van 8 tot 11 jaar (geboren in ’01, ’00, ’99 en ’98) telefonisch inschrijven verplicht vanaf 5 april t/m 18 april 2009 - tel. 050 42 82 23

Het Zuivelmuseum Blankenberge biedt alle kinderen een gratis zuiveldrankje aan. Opgelet: de jeugddienst staat enkel in voor het toezicht tijdens deze activiteit. organisatie jeugddienst, Cultuurcentrum & stadsbestuur

43


44

jeugddienst  |  jeugd

Joyce Maene is speelpleincoördinator bij speelpleinwerking Vakantiezorg

Meimaand Speelmaand De jeugddienst organiseert opnieuw op verschillende speelpleinen of -terreinen activiteiten om deze locaties in de kijker te zetten zodat de kinderen ze (her)ontdekken. Woensdag 6 mei 2009 van 14 tot 16 uur Speelplein De Leutegoart (Sint-Elooistraat) - Circus Woesh (6 t/m 12 jaar)

Beste ouders en kinderen, Ik ben Joyce Maene (25 jaar) en sinds januari 2009 werk ik bij de jeugddienst Blankenberge. Ik studeerde orthopedagogie (opvoedkunde) aan de Hogeschool Gent. Als jobstudent was ik zelf actief op het speelplein en de Grabbelpas- en Swapwerking van de jeugddienst Blankenberge. Na 4 jaar ervaring bij andere diensten ben ik blij dat ik nu mag meehelpen aan de organisatie van Vakantiezorg. Als speelpleincoördinator van Vakantiezorg ga ik elke vakantie aan de slag met een groep enthousiaste animatoren. We stellen alles in het werk om de kind(eren) een onvergetelijke tijd op het speelplein te bezorgen.

Woensdag 13 mei 2009 van 14 tot 16.30 uur Speelplein De Speurneuze (Oudengemse Laan) - Waterraketten (6 t/m 12 jaar) - Kleefmuur (6 t/m 12 jaar) Woensdag 20 mei 2009 van 14 tot 16.30 uur Speelplein De Soetekoeke (J. Soetestraat) - Muurschilderen (9 t/m 12 jaar) Woensdag 27 mei 2009 van 14 tot 17 uur Zeebos (avontuurlijk speelterrein, Zeebruggelaan) - Boomelfen maken (3 t/m 12 jaar) - BOSMOS (voorstelling) (6 t/m 12 jaar)

Als nieuwe werkkracht op het speelplein wil ik maar al te graag met u, als ouder, kennis maken. Zowel tijdens de vakantieperiodes als daarbuiten, sta ik u graag te woord. Wenst u meer inlichtingen? Neem gerust contact op met de jeugddienst Blankenberge (tel. 050 42 82 23 of e-mail: vakantiezorg@blankenberge .be). Speelse groeten Joyce Maene

Grabbelpas en Swap zomer 2009 De jeugddienst is volop bezig met het klaarstomen van een Grabbelpas- en Swapprogramma voor de zomer. Jullie kunnen in juli en augustus opnieuw deelnemen aan een gevarieerd aanbod met voor elk wat wils: workshops, crea- en kookactiviteiten, sport, avontuur, muziek, dans, uitstappen, voorstellingen,… Het definitieve Grabbelpas- en Swapaanbod zal half mei volledig klaar zijn. Vanaf dan verdeelt de jeugddienst het Grabbelpas- en Swapboekje via de scholen en alle andere kanalen.

Telefonisch inschrijven? zaterdag 6 juni 2009 tussen 8 en 10 uur (tel. 070 22 20 29).

Ter plaatse inschrijven? vanaf maandag 8 juni 2009 tijdens de kantooruren

Voor wie? iedereen tussen 4 en 16 jaar (’05, ’04, ’03, ’02, ’01, ’00, ’99, ’98, ’97, ’96, ’95, ’94 en ’93)

info JIC ‘t Loft - Van Monsstraat 19 - Blankenberge - tel. 050 42 82 23 - jeugddienst@blankenberge.be - http://jeugd.blankenberge.be .


jeugd  |  vakantiezorg

45

speelpleinwerking vakantiezorg zomer 2009 Tijdens de zomervakantie vindt de speelpleinwerking plaats op het strand aan de vuurtoren in De Brislam (Zeedijk 344). Vakantiezorg is open van woensdag 1 juli tot en met dinsdag 25 augustus 2009. De speelpleinwerking is gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen. Voor en na de speelpleinwerking kunnen de kinderen terecht in de buitenschoolse opvang op dezelfde locatie.

Voor wie De speelpleinwerking is er voor alle kinderen, jongens en meisjes, vanaf de leeftijd van 3 jaar (zindelijk) tot en met 12 jaar.

Openingsuren Weekdagen van 8 tot 17.15 u.

Hoe inschrijven • In de jeugddienst, Van Monsstraat 19, Blankenberge • Telefonisch: 050 42 82 23 • E-mail: vakantiezorg@blankenberge.be

Wanneer inschrijven

VANAF ZOMER 2009 IS ER GEEN WERKING MEER OP ZATERDAG

Van 8 juni tot en met 20 juni 2009 • elke werkdag van 8.15 tot 12 u. & 13.30 tot 17.15 u. • op donderdag: van 8.15 tot 12 u. & 13.30 tot 19.30 u. • op zaterdag: van 10 tot 11.30 u.

Tarieven (verzekering + ijsje inbegrepen) Normaal tarief

Van 1 tot 10 dagen (prijs per dag)

Van 11 tot 20 dagen (prijs per dag)

Van 21 tot 30 dagen (prijs per dag)

Meer dan 30 dagen (prijs per dag)

Eerste kind Tweede kind Vanaf derde kind

€ 7,50 € 7 € 6,50

€ 6 € 5,50 € 5

€ 5,50 € 5 € 4,50

€5 € 4,50 €4

Sociaal tarief *

Van 1 tot 10 dagen (prijs per dag)

Van 11 tot 20 dagen (prijs per dag)

Van 21 tot 30 dagen (prijs per dag)

Meer dan 30 dagen (prijs per dag)

Eerste kind Tweede kind Vanaf derde kind

€ 5,50 € 5 € 4,50

€ 4 € 3,50 € 3

€ 3,50 € 3 € 2,50

€3 € 2,50 €2

* Sociaal tarief: voor gezinnen waarvan het bruto belastbaar jaarinkomen niet hoger is dan 15.000 euro plus 3.000 euro per extra gezinslid en het totaal niet geïndexeerd K.I. niet hoger is dan 1.000 euro. Enkel en alléén een kopie van het aanslagbiljet telt als bewijsstuk. Opgelet: schrijft u in ná de uiterste inschrijvingsdatum, dan betaalt u een éénmalige administratieve meerprijs van 7,50 euro per inschrijving, per periode! Middagmaal € 2,50 per dag • Soep voor boterhameters = verplicht: € 0,75 per dag

Betalen? Vakantiezorg stuurt u na de vakantie een factuur die u kunt betalen per overschrijving.


46

politie & verkeer  |  praktisch

Voetgangersoversteekplaatsen Regels en tips voor bestuurders Het verkeersreglement is overduidelijk: “Op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten, mag de bestuurder een oversteekplaats voor voetgangers slechts met matige snelheid naderen. Hij moet voorrang verlenen aan de voetgangers die er zich op bevinden of op het punt staan zich erop te begeven.“

6 gouden regels 1. Geef voetgangers voorrang! Beeld je vòòr de witte strepen van de oversteekplaats omgekeerde driehoeken (haaietanden) in op het wegdek. Voetgangers die oversteken of op het punt staan om dit te doen, hebben voorrang.

2. Vertraag! Het verkeersreglement zegt dat je een zebrapad slechts met matige snelheid mag naderen. Je kunt maar beter voorzichtig zijn en anticiperen op gevaar door te vertragen. Je moet kunnen stoppen vòòr de oversteekplaats, want voetgangers durven wel eens over te steken zonder te kijken. 3. Inhalen is verboden bij het naderen van een oversteekplaats Het is verboden om een bestuurder links in te halen als deze een onbeschermde oversteekplaats voor voetgangers nadert of ervoor stopt. 4. Afslaan? Wees dubbel voorzichtig! Bij het afslaan in straten met een oversteekplaats voor voetgangers is dubbele voorzichtigheid geboden. Je moet voetgangers uiteraard voorrang geven. 5. Zoek oogcontact! Probeer oogcontact te maken met de voetganger om zo elk risico op een ongeval uit de weg te staan. Als je oogcontact hebt, weet de voetganger dat je hem gezien hebt en weet jij dat hij wil oversteken. Om misverstanden te vermijden, geef je hem best een teken om te tonen dat hij over mag. 6. Stoppen op een zebrapad: gevaarlijk en irritant. Je mag geen kruispunt oprijden als er zich al zoveel verkeer op bevindt dat je waarschijnlijk zult moeten stoppen op de oversteekplaats. Stilstaan op een oversteekplaats verplicht de voetgangers om tussen de auto’s te slalommen, wat niet alleen storend, maar ook gevaarlijk is.

Regels en tips voor voetgangers Ook hier is het verkeersreglement overduidelijk: “Op plaatsen waar het verkeer geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten, moeten voetgangers extra voorzichtig zijn en rekening houden met de naderende voertuigen.“ Als voetganger heb je uiteraard rechten maar ook plichten. Doordat je geen beschermend koetswerk hebt, ben je bijzonder kwetsbaar: wees dus op je hoede.

6 gouden regels 1. Zebrapad = veiligste oplossing Hoewel er zich soms ongevallen voordoen, blijft

het zebrapad voor voetgangers de veiligste plaats om over te steken. Als er zich op minder dan 30 meter een zebrapad bevindt, ben je verplicht om het te gebruiken. Zo niet moet je volgens het verkeersreglement loodrecht de rijbaan oversteken zonder onnodig te vertragen of stil te staan. 2. Kijk uit je doppen Voorrang hebben betekent niet dat je blindelings mag oversteken. Wees voorzichtig als je je op het zebrapad begeeft en houd rekening met naderende wagens. Zal deze wagen stoppen ? Heeft de bestuurder me gezien? Wordt hij ingehaald door een andere bestuurder die lak heeft aan het verkeersreglement? Steek niet over als het naderende voertuig hierdoor bruusk moet remmen. 3. Zoek oogcontact! Door oogcontact worden problemen vermeden. Als je oogcontact hebt met de bestuurder, weet hij dat je hem gezien hebt en weet je dat je veilig kunt oversteken. Om hem te bedanken kan je je hand opsteken of met het hoofd knikken: hoffelijkheid werkt aanstekelijk. 4. Wees op je hoede! Blijf tijdens het oversteken naar links EN naar rechts kijken. Het is immers mogelijk dat voertuigen uit één richting stoppen, maar dat de voertuigen uit de andere richting gewoon doorrijden. Vergeet niet dat fietsers en bromfietsers in sommige éénrichtingsstraten van beide kanten kunnen komen. 5. Trams hebben voorrang Als er een tram aankomt, mag je het zebrapad dat over de tramrails loopt niet betreden, behalve als dit toegestaan is door verkeerslichten. Iedere weggebruiker moet immers voorrang verlenen aan spoorvoertuigen en zich daartoe zo snel mogelijk van de sporen verwijderen. 6. Laat je opmerken! Voor de veiligheid is het belangrijk om zoveel mogelijk op te vallen ! Bij slecht weer of in het duister is een donker geklede voetganger zelf voor een oplettende automobilist zo goed als onzichtbaar. Heldere kleuren of kledij met reflecterende stroken kunnen wonderen verrichten.


praktisch  |  politie & verkeer / preventie

47

Vraag uw beveiligingspremie!

Parkeerabonnementen nu ook voor lichte vrachtwagens Tot nu was het voor bestuurders van lichte vrachtwagens niet mogelijk om een parkeerabonnement te kopen om vrijgesteld te worden van het betalend parkeren. Na overleg tussen het stadsbestuur, de lokale politie en het parkeerbedrijf OPC is dit vanaf 2009 wel mogelijk. Iedere bestuurder van een motorvoertuig (dus ook van een lichte vrachtwagen) kan kiezen voor een abonnement dat één kalenderjaar geldig blijft en nummerplaatgebonden is. Er zijn twee verschillende parkeerabonnementen.

Abonnement 40 euro In dit geval betaalt u 2 euro per dag. Dit dagticket betaalt u door de nodige muntstukken in te brengen in de parkeerautomaat volgens de instructies die u vindt op de toestellen. Op de daartoe uitgeruste toestellen kunt u ook met Proton betalen.

Inbraak blijft een belangrijk aandachtspunt voor de preventiedienst en de politie. Denk niet dat inbraak altijd de andere overkomt! Ook u kunt ongewenst bezoek krijgen. Een minimale kans, maar toch … Voor het slachtoffer betekent inbraak een catastrofe die niet alleen in financiële termen wordt uitgedrukt. Slachtoffers van inbraak hebben ook vaak moeilijkheden om de schok te boven te komen. In de meeste gevallen kan de inbraak vermeden worden. Veel woningen zijn immers weinig of onvoldoende beschermd. Door relatief eenvoudige maatregelen te nemen, kunt u de risico’s aanzienlijk verminderen. Een adviseur inbraakbeveiliging, die erkend en opgeleid is door de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken, is dé persoon om u te helpen bij de keuze van geschikte maatregelen om het risico op inbraak in te perken Omdat beveiliging geld kost kunt u sinds januari 2006 een beroep doen op de fiscale aftrekbaarheid voor de beveiliging van uw woning. Dit zorgt ervoor dat u elk jaar tot 690 euro kunt aftrekken van uw belastingen. Omdat alle beetjes helpen en omdat niet iedereen kan genieten van deze fiscale aftrekbaarheid doet ook het stadsbestuur een duit in het zakje. Via het stadsbestuur kunt u namelijk een premie verkrijgen. Deze premie bedraagt 25% van de kostprijs van de werken, met een maximum van 250 euro.

Abonnement 100 euro U kunt ook een abonnement kopen van 100 euro waarbij u geen dagticket van 2 euro moet nemen. Beide abonnementen zijn te koop in de parkeerwinkel OPC ( P. Devauxstraat 16). Opgelet: bestuurders van kameerauto’s kunnen géén parkeerabonnement kopen.

De premie kunt u aanvragen tot 31 december 2010 en dit binnen de beschikbare budgetten. Vóór de uitvoering van de werken moet u wel een voorafgaandelijk advies vragen aan een adviseur van de preventiedienst. Deze adviseur komt gratis en vrijblijvend bij u langs om een advies op maat te geven.

info & parkeerfolder Parkeerwinkel OPC - P. Devauxstraat 16 - tel. 050 41 08 41 - www.parkeren.be Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag: 14 u. tot 18 u.

info Preventiedienst, stadhuis Blankenberge

zaterdag: 10 u. tot 12 u. en 13.30 u. tot 18 u.

tel. 050 43 57 32 - preventiedienst@blankenberge.be


48

preventie  |  praktisch

De elektronische identiteitskaart (eID): wat kunt u er allemaal mee doen? Op 24 november 2004 is de stad Blankenberge gestart met de uitreiking van de elektronische identiteitskaart (eID). Ondertussen zijn we een hele tijd verder en zijn er al talrijke toepassingen ontwikkeld waarbij u de eID kunt/ moet gebruiken. Vaak stellen mensen aan het loket de vraag “Maar wat kunnen we hier nu mee doen, waarvoor kan ik de elektronische identiteitskaart al gebruiken?” De mogelijkheden zijn uitgebreid aangezien er bij de chip in de kaart een pincode hoort. Deze code is eigenlijk uw digitale handtekening. Vergelijk het met de pincode van uw bankkaart. Omdat de pincode strikt persoonlijk is, kunt u zich hiermee identificeren. Heel wat praktische informatie over het gebruik van de elektronische identiteitskaart, zowel technische als wettelijke gegevens, vindt u terug op http://eid.belgium.be. Hier vindt u ook hoe u uw computer klaar kunt maken voor het gebruik van de kaart. Voorwaarde is uiteraard dat u in het bezit bent van een kaartlezer. Dergelijke kaartlezers kunt u kopen in elektronica- en/of computerwinkels. Gezien de talrijke toepassingen (zie verder) is het belangrijk dat u, indien uw identiteitskaart gestolen wordt of verloren raakt, onmiddellijk contact opneemt met de dienst ‘Doc Stop’ op het gratis nummer 0800 2123 2123. Doc Stop blokkeert dan uw kaart onmiddellijk. Hieronder vindt u een overzicht van de huidige mogelijkheden. Let wel! Er kunnen nog toepassingen bestaan die op deze lijst niet voorkomen. U kunt per gemeente en/of regio ook alle toepassingen opvragen via http://map.eid.belgium. be/nl.html. Klik dan op de eID-landkaart.

Waar en hoe gebruik ik de eID in Blankenberge? Bibliotheek In de bibliotheek wordt u als nieuw lid ingeschreven via de elektronische identiteitskaart. De gegevens worden uitgelezen en zo onmiddellijk in het computerprogramma overgenomen. Dit betekent een vlotte verwerking en de zekerheid dat de genoteerde gegevens correct zijn. Uw identiteitskaart vervangt dan uw lidkaart. Hiermee kunt u via de website ook boeken verlengen en/of reserveren. Containerpark Aan de ingang van het containerpark kunt u zichzelf met de elektronische identiteitskaart identificeren als inwoner van Blankenberge. E-loket In Blankenberge kunt u via de website www.blankenberge.

be inloggen op het e-loket van de bevolkingsdienst, de dienst burgerlijke stand en de belastingsdienst. Op deze manier kunt u verschillende attesten of informatie opvragen zonder dat u zich daarvoor naar het stadhuis moet verplaatsen. Huisartsen Verschillende huisartsen in Blankenberge gebruiken de kaart om de patiënt in te schrijven. De gegevens worden bij het uitlezen van de kaart automatisch in het dossier overgenomen. Belangrijk is wel om te weten dat dit niet de SIS-kaart vervangt! Op de eID staan geen medische gegevens. De huisartsen gebruiken hun eigen identiteitskaart om toegang te krijgen tot verschillende medische databanken (bijvoorbeeld voor vaccinatiegegevens). Stedelijke academie voor muziek en woord In de loop van 2009 zullen de leerlingen ingeschreven worden door middel van de eID. De werkwijze en de voordelen zijn dezelfde als bij de bibliotheek.

Waar gebruik ik de eID nationaal? Artsen Sommige artsen van psychiatrische centra ondertekenen hun voorschriften digitaal. Banken Diverse banken en verzekeringsmaatschappijen registreren of identificeren hun klanten, geven toegang tot e-banking, beveiligen de toegang tot hun bestanden of voeren gegevens in databanken in via de eID. Checkdoc / docstop Met www.checkdoc.be kunt u kosteloos nagaan of een Belgisch identiteitsdocument bij de overheden bekend staat als gestolen, verloren, verlopen, ongeldig of niet-uitgereikt. Contracten ondertekenen Bij verschillende bedrijven kunt u met de eID een contract elektronisch ondertekenen. De Lijn: online aankopen van een abonnement Na het inloggen op www.delijn.be wordt de gezinssituatie van de reiziger opgehaald. Vervolgens kunt u aanduiden voor welke gezinsleden u een abonnement wilt bestellen. De Lijn biedt per persoon automatisch het meest voordelige abonnement aan. U kunt de bestelling ook online betalen. Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) U kunt uw wagen inschrijven in het voertuigenregister van de DIV.

Elektronische handtekening E-mails en documenten (Acrobat, MS Office,...) kunt u zo elektronisch ondertekenen. Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid De federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid heeft al een dertigtal toepassingen gecreëerd o.a.: - als professional toegang krijgen tot eWorkspace (kruispuntbank sociale zekerheid) - een tegemoetkoming voor personen met een handicap aanvragen - aangiftes indienen en raadplegen - de RSZ-kwartaalaangifte en de Dimona-aangifte doen. Inkijken van uw belastingsdossier Dit kan online via de website www.myminfin.be van de federale overheidsdienst (FOD) Financiën. Inschrijving bij ziekenhuizen Sommige ziekenhuizen (momenteel nog niet in het ziekenhuis van Blankenberge) schrijven de patiënten in via de eID. De gegevens van de chip worden ingelezen en automatisch ingevuld in het registratiescherm van het ziekenhuis. Leeftijdsgebonden chatten Kinderen kunnen veilig chatten met Saferchat. Bij het inloggen op de chatbox wordt een controle op leeftijd uitgevoerd. Alleen wie minderjarig is, wordt toegelaten. Vijftigplussers kunnen op dezelfde manier inloggen op Seniorennet. Rijbewijsexamens Automatische registratie van personen die zich aanbieden voor een rijbewijsexamen. My Certipost U kunt via www.mycertipost.be facturen, loonbrieven en aangetekende brieven ontvangen in uw persoonlijke internetbrievenbus. Rijksregister Via de website ‘mijn dossier’ (https://mijndossier.rrn.fgov. be/) van het rijksregister kunt u uw persoonlijke gegevens nagaan en zien welke instellingen of personen die gegevens hebben geraadpleegd (uitgezonderd overheden belast met onderzoek naar strafbare feiten). RVA Indien u een dossier heeft bij de RVA, kunt u via hun website www.rva.be uw eigen gegevens opvragen. U kunt ook uw fiscale fiche opvragen en afdrukken, de betalingsgegevens bekijken,...


Selor (Selectiebureau van de overheid) Op www.selor.be kunt u via Mijn Selor en eRecruiting online solliciteren, vacatures ontvangen, uw CV ingeven of aanpassen, gematcht worden voor contractuele functies of interne vacatures, u voorbereiden op taalexamens,... Studenten U kunt zich als student inschrijven in sommige onderwijsinstellingen. Tax on web (en de variant voor de vennootschapsbelasting Vensoc). U kunt via de website www.taxonweb.be uw belastingsaangifte digitaal indienen. Voordeel hiervan is dat al heel wat gegevens vooraf ingevuld zijn. De aangifte ondertekent u met de pincode. Tijdsregistratie Verschillende bedrijven gebruiken de elektronische identiteitskaart voor het inklokken van de werknemers. Toerisme Verschillende hotels registreren de toerist automatisch via de elektronische identiteitskaart. Uitzendkantoren Bij sommige uitzendkantoren kunt u zich zo elektronisch inschrijven. Websites U kunt zich met uw eID aanmelden op diverse officiële websites. Ziekenfondsen U kunt de kaart gebruiken voor het beheer van persoonlijke dossiers bij sommige ziekenfondsen. Andere toepassingen - hobbyverenigingen gebruiken de eID voor hun ledenwerking - de treinconducteur kan uw eID inlezen via zijn draagbare terminal - bij de Vlaamse Milieuadministratie kunt u het milieuverslag opvragen via het internetloket - een studiefinanciering aanvragen bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en vorming - een verhuis melden aan de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening - zich inschrijven voor een sociale woning bij de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij - agenda’s, documenten en pv’s van vergaderingen bij de FOD Kanselarij raadplegen info & vragen Contacteer de bevolkingsdienst (stadhuis) op het nummer 050 43 57 01 of via e-mail op bevolking@blankenberge.be

praktisch  |  preventie

49

DOC STOP, meer veiligheid voor uw identiteitsdocumenten! Bent u uw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met chip) verloren of werd deze gestolen? Bel gratis 00800 2123 2123 en blokkeer uw kaart. Uw identiteit is waardevol. Verlies of diefstal van één van uw identiteitsdocumenten stelt een dief in staat om in uw naam allerlei misdrijven te plegen. Deze misdrijven zijn allemaal rechtstreeks aan u gelinkt, waardoor u als dader kunt worden bestempeld. Daarnaast zijn er voor u vaak financiële gevolgen (vb. aankopen via de post, het openen van een telefoonabonnement, …). DOC STOP Om al uw identiteitsdocumenten beter te beschermen werd onlangs de helpdesk DOC STOP opgestart. Via één internationaal nummer kunt u al uw Belgische identiteitspapieren (identiteitskaart, paspoort of (elektronische) verblijfstitel) laten blokkeren. Zodra het document bij DOC STOP is geregistreerd wordt deze onbruikbaar gemaakt en gemeld op de beveiligde website www.checkdoc.be. Dit is een website die door banken en andere administraties wordt gebruikt om na te gaan of een identiteitsdocument geldig is. De werkwijze kunt u het best vergelijken met CARD STOP, het meldnummer voor diefstal of verlies van uw bankkaarten. Dankzij DOC STOP en Checkdoc, bent u beschermd tegen frauduleus gebruik van uw verloren of gestolen documenten. Let wel: het is nog altijd nodig om aangifte te doen van uw verlies of diefstal bij de lokale politie!

Wat als u alsnog de documenten terug krijgt? Uw identiteitskaart of verblijfstitel kunt u binnen de zeven dagen na blokkering laten deblokkeren. Indien dit niet gebeurt, wordt het document onbruikbaar en moet u een nieuw document aanvragen bij uw gemeentehuis. Uw paspoort wordt direct onbruikbaar zodra u DOC STOP belt.

Hoe DOC STOP bereiken? Het gratis nummer 00800 2123 2123 24u/24u – 7 dagen per week of +32 2 518 2123 (in landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is) info www.docstop.be – info@docstop.be www.checkdoc.be


50

milieu  |  praktisch

Project zwerfkatten 2009

MobiDis mobiel klantenkantoor TMVW Waar en wanneer in Blankenberge? - Donderdag 7 mei 2009 van 16.30 tot 18.30 uur - Donderdag 2 juli 2009 van 16.30 tot 18.30 uu in de Ontmijnerstraat (parking naast het stadhuis)

AQUAFOON Defectennummer water (7/7, 24/24) 078 35 35 88 - Melden van defecten en storingen Algemeen waternummer 078 35 35 99 (elke werkdag van 8 tot 20 u., zaterdag van 9 tot 13 u.) - Verhuizing melden - Vragen over aansluiting - Algemene vragen over onze dienstverlening en over water - Vragen over uw factuur, vragen over onze tarieven - Vragen over de meteropname - Informatie over kortingen en subsidies

Het stadsbestuur zet het zwerfkattenbeheersingsproject ook in 2009 verder. Eén zwerfkat kan elk jaar voor een tiental nakomelingen zorgen. Als je weet dat die kleintjes op hun beurt na zes maanden vruchtbaar zijn, is het duidelijk dat de beheersing van de hoeveelheid zwerfkatten in eerste instantie gericht moet zijn op een beperking van de voortplanting. Er zijn verschillende redenen die de zwerfkat onpopulair maken: planten die verwelken door teveel kattenplas, opengescheurde vuilniszakken, nachtelijk ‘liefdesgezang’, besmetting van huiskatten, ... Toch kunnen zwerfkatten ook nuttig zijn. Ze jagen namelijk op muizen of ander ongedierte… maar daarvoor moeten ze wel fit genoeg zijn. En dat kan niet als er teveel zijn. Een vrijwilligster van Poezenopvang Elsie vangt de zwerfkatten en brengt ze naar een lokale dierenarts. Aan alle Blankenbergse dierenartsen werd gevraagd of ze willen meewerken. Na behandeling door de dierenarts (sterilisatie of castratie) worden de dieren uitgezet op plaatsen waar ze weinig of geen overlast kunnen veroorzaken. Jaarlijks worden op die manier een twintigtal poezen behandeld. Daarenboven worden eigenaars van huiskatten ertoe aangezet, ondermeer via sensibilisering, om hun eigen katten op hun kosten te laten behandelen. info & melden van zwerfkatten

info klantendiensten@tmvw.be - www.tmvw.be

Week van de Zee

24 april tot 10 mei 2009 De Week van de Zee wordt dit jaar officieel op gang geschoten vanop de Pier in Blankenberge. Het thema is Aan zee VOELT het anders. De Week van de Zee bruist van activiteiten waarin de biotopen zee, strand en duinen een rol spelen. Onze kust is echt bijzonder: het water, de wind en de mens creëer(d)en de zeer gevarieerde natuur- en landschapstypen van onze kust.

Milieudienst - tel. 050 43 57 19 of elsievanwonterghem@hotmail.com

De Blankenbergse schoolklassen kunnen aan tal van activiteiten en projecten deelnemen: - klassen kunnen koffers uitlenen om zelf een project uit te werken - elke klas kan één halve dagmodule uitkiezen - elke klas kan deelnemen aan één van de themadagen > ZEEROVER voor de oudste kleuters en 1ste graad > WATERDAG voor de tweede graad > OEVEREN voor de derde graad - bovendien is er opnieuw, speciaal voor de Blankenbergse klassen, een aanbod rond Maritiem Erfgoed op 18 en 19 mei 2009. De activiteiten duren een halve of een volledige dag en vinden ofwel plaats in Blankenberge zélf of in Middelkerke, Oostende, De Haan of Bredene. info www.weekvandezee.be


Tuin en lente in De Kringwinkel Van 11 tot 26 april 2009 begint het te zomeren in de Blankenbergse Kringwinkel: in die periode verkoopt De Kringwinkel namelijk allerhande zomerartikelen aan een zacht prijsje. April start met tuin- en lenteartikelen en wees maar zeker dat je er een koopje zult kunnen doen. Zoek je een luie strandstoel of een paar leuke terrasstoelen? Hier is het te vinden. Ook voor de jeugdbewegingen en de studenten doet De Kringwinkel een forse inspanning in de zomer.

Een goed gevoel met tweedehandsspullen Als je iets koopt in een Kringwinkel, krijg je er gratis een goed gevoel bij. Omdat je een nog perfect bruikbaar voorwerp van de vuilnisbelt redt. Omdat je werk geeft aan mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. En omdat je voor een appel en een ei iets leuk in huis haalt. Iets dat je meteen kunt gebruiken, of waar je iets heel origineels en persoonlijks mee kunt creëren.

info Kringwinkel ’t Rad Blankenberge - J. Vande Puttelaan 3 tel. 050 42 91 47 - blankenberge@trad.be - www.trad.kringloop.net

praktisch  |  milieu

51

Bebloemingswedstrijd 'Blankenbergse Blommen' Om het uitzicht van de stad nog meer te verfraaien, richt het stadsbestuur een bebloemingsactie in voor het versieren van voortuinen en voorgevels door middel van bloeiende planten. Iedereen die inwoner of tweedeverblijver is te Blankenberge kan deelnemen. U kunt inschrijven in één van de volgende categorieën: • voortuinen van particulieren • gevels van particulieren (incl. appartementsgebouwen) • gevels van handelsgebouwen • landbouwbedrijven Opgelet: alleen tuinen en gevels die zichtbaar zijn van op straat komen in aanmerking. Een deskundige jury zal de deelnemende bebloemingsinitiatieven beoordelen in de loop van de maand augustus. Bij het beoordelen houdt de jury rekening met: • het bebloemde uitzicht en de esthetische waarde van het geheel • de keuze, verscheidenheid en samenhang van de gebruikte bloemen en planten • de algemene toestand van voortuin, onderhoud, gazonaanleg en beplante oppervlakte • het onderhoud en de versiering van de omgeving • het ontwerp van de tuin Inschrijven kan tot uiterlijk 1 juni 2009 via onderstaand inschrijvingsformulier. info & regelement Milieudienst – tel. 050 43 57 19 – fax 050 42 92 29 – e-mail milieu@blankenberge.be

Winkelverantwoordelijke: Veronique Delbecque Openingsuren Kringwinkel: dinsdag tot zaterdag van 10 tot 17.30 uur

Bebloemingsactie Blankenberge 2009 InschrijvingsformulIEr Naam . ........................................................................................................................................................................ Adres .......................................................................................................................................................................... Tel. .............................................................................................................................................................................. schrijft zich in voor de bebloemingsactie in Blankenberge en heeft kennis genomen van het reglement en verklaart het te aanvaarden. Hij/zij neemt deel in de volgende categorie (aankruisen): ❍ ❍ ❍ ❍

voortuinen van particulieren gevels van particulieren (incl. appartementsgebouwen) gevels van handelsgebouwen landbouwbedrijven

Knip uit en bezorg vóór 1 juni 2009 aan de Milieudienst, stadhuis, Kennedplein 1, 8370 Blankenberge, tel. 050 43 57 19 – fax 050 42 92 29 – milieu@blankenberge.be


52

milieu  |  praktisch

Alle huis-aan-huisinzamelingen worden uitgevoerd door IVBO (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering- en verwerking in Brugge en Ommeland). Het betreft de ophaling van papier en karton, PMD, restafval (van particulieren) en bedrijfsafval. Ook de ophalingen van grofvuil en snoeihout gebeuren door IVBO. Vragen of problemen in verband met de huis-aan-huisophalingen? Bel het gratis nummer van IVBO: 0800-97 238 (bereikbaar van 8 tot 16.30 uur).

Legenda

HUISVUILOPHALINGEN

april, mei, juni 2009

ZONE 1A april mei

juni

Nachtophalingen: vanaf 00.15 uur voor PMD, papier en karton, restafval en bedrijfsafval. Opgelet: vanaf 30 maart 2009 nachtophaling in zone 1A & 1B

Restafval

ZONE 1B

Bedrijfsafval

april mei

pmd

Papier én karton

Grofvuil - tweemaandelijks vanaf 7 uur

Snoeihout - 1 keer per maand vanaf 7 uur

KGA (klein gevaarlijk afval) op het containerpark: van 8.30 u tot 16 u.

KGA (klein gevaarlijk afval) wijkinzamelingen op: Dinsdag 14 april • 9 u. – 10 u.: Mgr. Waffelaertlaan (middenste gedeelte straat) • 10.15 u. – 11 u.: Ruitersstraat (Wullok) Maandag 11 mei • 13 u -14 u: W. Tellstraat (d’Hoogploate) • 14.15 u -15 u: Grote Markt Maandag 8 juni • 9 u. – 10 u.: Mgr. Waffelaertlaan (middenste gedeelte straat) • 10.15 u. – 11 u.: Ruitersstraat (Wullok)

juni

Nachtophalingen: vanaf 00.15 uur voor PMD, papier en karton, restafval en bedrijfsafval. Opgelet: vanaf 30 maart 2009 nachtophaling in zone 1A & 1B

ZONE 2 april mei

juni

Dagophalingen vanaf 7 uur.

Weet u niet goed tot welke zone uw straat behoort? Surf dan snel naar www.ivbo.be!

Duinen - Dunes

IN PLE GS JDIN BEVRI

KO

DE

SM

ET

DE

NA

E.

EY

NI

NK

LIJ

KE

ER

LA

AN

LA

AN

S

NMB


praktisch  |  milieu

Afvalkalender 2009 Alle informatie over de praktische regeling (frequentie,datum, uur, sorteerregels, aanbiedingsvoorwaarden,…) voor alle voorziene ophalingen vindt u terug in de afvalkalender 2009. Raadpleeg uw afvalkalender regelmatig! - Nachtophalingen starten na overschakeling op zomeruur. (In 2009 op maandag 30 maart). - Nachtophalingen eindigen bij de overschakeling op winteruur.(In 2009 op vrijdag 23 oktober) - Papier en karton en PMD: de ophalingen grijpen in zone 1a altijd plaats de dinsdag en in zone 1b altijd op donderdag. Dit heel het jaar door, onafhankelijk van nacht- of dagregime. Op een verkeerde manier (bv. verkeerde datum of plaats) huishoudelijk afval buitenplaatsen, wordt gelijkgesteld met sluikstorten. Houd hiermee rekening en vermijd zo het oplopen van de indirecte belasting die geïnd kan worden bij vaststelling van sluikstort. Belangrijk natuurlijk ook, is dat door het respecteren van de richtlijnen opgenomen in uw afvalkalender, u uw steentje bijdraagt aan het behoud van de netheid van ons openbaar domein. Dit komt iedereen ten goede. Een propere omgeving is een aangenamere omgeving.

53

OPGELET! De vergoeding van het opruimen of verwijderen van sluikstorten wordt contant ingevorderd en bedraagt voor het ophalen en verwijderen van: Klein afval, met uitzondering van hondenpoep (flessen, blikken, e.d.) op weekdagen

€ 37

op zon- en feestdagen

€ 55

Middelgroot afval (vuilniszakken, grote kartonnen dozen, kleine huisraad, e.d.) op weekdagen

€ 62

op zon- en feestdagen

€ 93

Hondenpoep, fecaliën en braaksel op weekdagen

€ 62

op zon- en feestdagen

€ 93

Groot afval (grote huisraad, TV’s, ijskasten, matrassen, e.d.) op weekdagen

€ 125

op zon- en feestdagen

€ 187

Wie niet meewerkt, zal het moeten voelen in zijn portemonnee! Beëdigde ambtenaren en politie controleren regelmatig!

Hondenpoep! Ruim de hondenpoep van uw hond altijd op en gooi de hondenpoepzakjes niet in de goot of straatkolk. Maak gebruik van de hondenpoepbuizen of hondentoiletten want niemand ziet graag hondenpoep. Vanuit hygiënisch oogpunt zijn uitwerpselen niet zonder gevaar en daarom horen ze niet thuis op de openbare weg. Dit is een kwestie van gezond verstand, burgerzin en respect voor de medemens. Hondenpoep op straat, op grasvelden, in de speeltuin en op andere plekken, zorgt ervoor dat mensen een hekel krijgen aan het trouwste huisdier ter wereld. Vele hondenbezitters houden zich aan de regels, maar het is misschien wel goed eraan te herinneren dat deze regels bindend zijn. Hondenbezitters die hun huisdier om het even waar uitwerpselen laten deponeren kunnen en zullen onmiddellijk bestraft worden.

Bestrijdingsmiddelen horen bij KGA! Heb je in het verleden of onlangs nog bestrijdingsmiddelen gebruikt ? De lege verpakkingen en de restanten van bestrijdingsmiddelen horen bij het Klein Gevaarlijk Afval (KGA). Om je gezondheid en die van je huisgenoten te beschermen, kan je ze beter niet bijhouden. Ook als je nog oude restanten hebt van producten die je allang niet meer gebruikt en die ergens vergeten in een hoekje staan, zoek ze bij elkaar. Breng alle lege verpakkingen en overschotten naar de inzamelplaats voor KGA in je gemeente (raadpleeg de afvalkalender). Landbouwers en andere professionele gebruikers van bestrijdingsmiddelen kunnen vervallen producten en lege verpakkingen binnenbrengen op de inzamelpunten van Phytofar Recover vwz. Phytofar Recover vzw organiseert jaarlijks een inzameling van lege verpakkingen en tweejaarlijks een inzameling van lege verpakkingen en tweejaarlijks van vervallen producten.


54

uit de gemeenteraad  |  praktisch

Gemeenteraad van 1 december 2008 Brandweer Brevetten Jana Aspeslagh, Kenn Gurdebeke en Frederiek Rabaey krijgen het brevet van korporaal overhandigd. Korporaal Patrick Dewulf ontvangt de zilveren medaille in de kroonorde en Erwin Degrande krijgt het certificaat module reddingstechnieken en het certificaat module brandbestrijding en hulpverlening overhandigd.

Sportdienst – goedkeuring reglement impulssubsidies 2009-2013 voor sportverenigingen In uitvoering van het hoofdstuk 4.5. van het sportbeleidsplan werd een reglement impulssubsidies voor de sportverenigingen opgesteld. In de periode 2009-2013 kan de stad impulssubsidies krijgen van de Vlaamse Gemeenschap voor een bedrag van 14.760 euro (0,80 euro per inwoner) om de kwaliteit te verbeteren van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen. Via een subsidiereglement wordt dit bedrag aan de erkende sportvereniginen toegekend.

Gemeenteraad van 20 januari 2009 Brevetten Provinciale Brandweerschool Francis Daniaux ontvangt het brevet van technicus-brandvoorkoming en Marc De Langhe en Dirk Maertens ontvangen het brevet crisissituatiebeheer. Benoeming op proef Met ingang van 1 januari 2009 kan een beroepsonderluitenant bij de brandweer benoemd worden.

Goedkeuring OCMW-meerjarenplan 2009-2012 De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2009-2012 voor het OCMW goed. De gemeentelijke bijdrage bedraagt voor: - 2009: 2.709.770 euro - 2010: 2.763.965 euro - 2011: 2.819.245 euro - 2012: 2.875.629 euro

Budget 2009 De gemeenteraad heeft de stadsbegroting (budget) 2009 goedgekeurd. De gewone dienst sluit met een boni van 1.821.047 euro en de buitengewone dienst met een boni van 415.798 euro.

Plantsoenen & reinigen wegen De gemeenteraad beslist om enkele machines en voertuigen te kopen die de aanpak van de openbare reinheid en het onderhoud van ons stedelijk groen verder kunnen optimaliseren. Voor de groendienst wordt een mulchingzitmaaier aangekocht die het gras zeer fijn vermaalt zodat het niet langer dient opgevangen te worden, maar ter plaatse composteert. Naast de besparing op de verwerkingskosten, wordt hier aanzienlijk veel tijd bespaard op het verzamelen van het afgereden gras. (Kostenraming: 10.000 euro.) Met de aankoop van een voetpadveegmachine en een stratenafspuitmachine wil het stadsbestuur extra middelen inzetten om onze voetpaden, straten en pleinen dagelijks te onderhouden. Daarenboven wordt een driewielige minibestelwagen aangekocht die zich gedurende de weekends en in de vakantieperiodes probleemloos door de drukke centrumstraten kan begeven om kleine interventies inzake sluikstort en hondenpoep uit te voeren. Deze aankopen worden gezamenlijk geraamd op ongeveer 170.000 euro.

Goedkeuring deontologische code lokale mandatarissen De deontologische code voor lokale mandatarissen omvat het geheel van beginselen, gedragsregels, richtlijnen en principes, die de lokale mandatarissen tot leidraad nemen bij de uitoefening van hun mandaat en bij de dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de bevolking. De lokale mandatarissen zijn de burgemeester, de schepenen, de gemeenteraadsleden en de door de gemeenteraad afgevaardigden in commissies, werkgroepen, raden, enz.

Binnen het commerciële centrum worden evenmin nieuwe vergunningen verleend voor nachtwinkels op het Koning Leopold III-plein of in één van volgende straten: Kerkstraat, Molenstraat, Visserstraat, Grote Markt, Zeedijk, Bakkerstraat en Weststraat. Daarnaast behoudt de burgemeester zijn bevoegdheid om individuele maatregelen te treffen tegen nachtwinkels.

Nieuw gemeentelijk reglement nachtwinkels De gemeenteraad heeft het invoeren van een uitbatingsvergunning voor nachtwinkels goedgekeurd. Wie straks nog een nachtwinkel wil openen, zal zich aan een administratief onderzoek moeten onderwerpen. Dit voorafgaandelijk administratieve onderzoek omvat een brandveiligheidsonderzoek, een financieel onderzoek, een stedenbouwkundig onderzoek, een moraliteitsonderzoek en een milieuonderzoek. Het stadsbestuur kan een uitbatingsvergunning weigeren als de openbare rust, orde of gezondheid ongunstig worden geadviseerd. De vergunning wordt ook geweigerd wanneer de nachtwinkel zich bevindt buiten het commerciële centrum.

Stadseigendommen – aankoop reftergebouw Zilvermeeuw Het stadsbestuur koopt het reftergebouw van basisschool De Zilvermeeuw. Dit kadert in de kwalitatieve uitbreiding van jeugdherberg De Wullok. Kostprijs: 215.000 euro.


praktisch  |  uit de gemeenteraad

55

Sportdienst & jeugddienst – aanleg speelplein + aankoop speeltoestellen De gemeenteraad keurt het ontwerpdossier goed voor de aanleg van een multifunctioneel speelplein op de gronden van de Maerlantschool – d’Oefenschool (kant Vlaamsestraat).Kostenraming: 102.000 euro. Ook het ontwerpdossier voor de aankoop van een aantal speeltoestellen voor de inrichting van dit speelplein wordt goedgekeurd. Kostenraming: 20.000 euro.

Gemeenteraad van 17 februari 2009 Intergemeentelijke samenwerking wonen In het kader van de intergemeentelijke samenwerking wonen willen de gemeentes Blankenberge, De Haan en Zuienkerke gaan samenwerken. Taakstelling: laagdrempelige dienstverlening, beleidsvoorbereiding en ondersteuning, kwaliteitsbewaking en woonbegeleiding. Om de subsidie (62,5 % van de personeelskosten) aan te vragen, moeten de drie samenwerkende gemeentes een overeenkomst ondertekenen.

Mobiliteitsconvenant De Lijn Om de sneltramverbinding tussen Blankenberge en De Haan te realiseren, vraagt De Lijn om de koepelmodule die bij het convenant hoort, goed te keuren. Via dit document verbindt de stad zich tot het verdelen van de folders die het project promoten en het meewerken aan haalbare maatregelen inzake doorstroming in de stad.

De bedoeling van Info Blankenberge bestaat in het op gang brengen van een dialoog tussen stadsbestuur en bevolking. De taak van het stadsbestuur behelst onder meer het nauwgezet verstrekken van informatie over wat op bestuurlijk vlak beslist en gerealiseerd wordt en voor u belangrijk is. Om echter van een volwaardige dialoog te kunnen spreken, moet ook u aan bod komen. De invulstrook biedt u daartoe de mogelijkheid. Op deze strook kunt u uw op- en aanmerkingen, vragen of voorstellen kwijt. Zo blijft het stadsbestuur op de hoogte van wat onder de bevolking leeft en kan het beter op uw wensen en noden inspelen. Alle inzendingen worden met de nodige aandacht behandeld en schriftelijk beantwoord. Naamloze inzendingen komen NIET in aanmerking. Reacties op artikels zijn welkom. De redactie zal deze naar eigen inzicht al dan niet opnemen, inkorten of er vermelding van maken.

Inspraak Ondergetekende Adres

Wenst het volgende mee te delen (liefst beknopt en duidelijk: suggesties, initiatieven, opmerkingen enz.)

Datum,

Handtekening

Deze strook terug bezorgen aan de Dienst voor Toerisme, t.a.v. de Infodienst, Leopold III-plein, 8370 Blankenberge


56

uit het college van burgemeester en schepenen |  praktisch

College van 18 november 2008 • Bij diverse ceremonieën in de St.-Antoniuskerk rijden voertuigen tot aan de ingang. Om deze voertuigen gemakkelijker te laten terugdraaien zal op de toegangsweg tussen de Ontmijnersstraat en de St.-Antoniuskerk een pijpenkop aangelegd worden. De uitbreiding van de bestaande weg wordt uitgevoerd in grasdallen (open tegelstructuur waar gras doorgroeit), waardoor het huidige groene karakter zo min mogelijk verstoord wordt en er toch een voldoende draaicirkel wordt gecreëerd. Kostenraming: 8.118 euro. • Het stadsbestuur hecht veel belang aan de uitbouw van een sociaal en verkeerstechnisch verantwoord mobiliteitsbeleid. Zo zal het stadsbestuur in 2009 opnieuw 50.000 euro vrijmaken bovenop de faciliteiten die de Vlaamse Gemeenschap voorziet. Het stadsbestuur zal voor de 10de keer zorgen dat alle Blankenbergenaars jonger dan 12 jaar of tussen 60 en 65 jaar gratis gebruik kunnen maken van de bussen en trams van De Lijn. • De opdracht voor het reiten van grachten wordt toegewezen. De werken starten in november en de kostprijs bedraagt 34.236 euro.

College van 25 november 2008 • Begin november 2007 leed de Pier stormschade aan het houten wandelpad als gevolg van de extreem hoge waterstand en golfslag bij de storm van 9 november. De verzekeringsmaatschappij Ethias voerde de expertise uit in het kader van de tienjarige aansprakelijkheid. Onder leiding van de aangestelde expert kwamen alle betrokken partijen een degelijke herstellingsmethode overeen, die voorkomt dat dergelijke schade zich in de toekomst zou herhalen. Daarom zal gewerkt worden met een systeem met laufers, metalen looproosters met een breedte van ongeveer 1 meter. De herstelkost naar de vorige toestand wordt begroot op 46.000 euro. Het gebruik van de metalen looprooster wordt, naargelang de ingenomen oppervlakte, de maasopening en het gekozen materiaal, gemiddeld geraamd op 95.000 euro. De verzekeringsmaatschappij meldde echter op 20 november 2008, dat zij geen tussenkomst verleent, behalve een commerciële. De maatschappij verwijst daarbij naar rekennota’s die een opwaartse belasting op de houten vloer aantonen hoger dan deze die in het ontwerp werd in aanmerking genomen. Het stadsbestuur en de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf zijn van oordeel dat juist dit gegeven een conceptfout voor de houten vloer uitmaakt en dus door de tienjarige verzekering dient gedekt te worden. Men kan zich niet van de indruk ontdoen dat de moeilijke financiële situatie bij de betrokken maatschappij een rol kan hebben gespeeld in de genomen beslissing. Daarom is het noodzakelijk de verzekeringsmaatschappij in gebreke te stellen. Onafhankelijk daarvan dient thans de procedure voor het verkrijgen van de restauratiepremie van Onroerend Erfgoed opgestart worden, gezien altijd eerst de verzekeringsmogelijkheden dienen uitgeput worden.

Intussen kan de aanbesteding opgestart worden, zodat de herstellingen kunnen gebeuren na een eventuele principiële belofte van toelage.

College van 2 december 2008 • Binnen het jeugdbeleidsplan 2008-2010 kon het stadsbestuur extra middelen ontvangen als het bestuur de prioriteit jeugdwerkinfrastructuur en jeugdinformatie uitgebreid aanpakte. Eén van de concrete doelstellingen in het jeugdbeleidsplan 2008-2010 is vanuit het Jongeren Informatie Punt (J.I.P) kleine antennepunten creëren in andere stadsdiensten en de plaatselijke scholen. Het stadsbestuur zal drie infozuilen aankopen, die geplaatst worden in de twee middelbare scholen en de bibliotheek. Dergelijke infozuilen zijn voorzien van uniforme folders en dit in 45 diverse thema’s. De zuil biedt een laagdrempelig informatieaanbod voor jongeren: een twintigtal folders over diverse (wisselende) onderwerpen. Elk thema wordt behandeld in een korte tekst, telkens aangevuld met enkele adressen, folders, websites,… Intussen zijn er al een driehonderdtal zuilen verspreid over heel Vlaanderen. • Om zowel de lokale burgers als de toeristen nog beter op de hoogte te kunnen brengen van zijn publicaties en activiteiten, werd beslist om vanaf 1 januari 2009 een zogenaamde RSS-feed op te starten via www. blankenberge.be. Dit houdt in dat men zich via de website kan abonneren op deze dienst en zo via e-mail of internet automatisch op de hoogte wordt gebracht van nieuwsmeldingen en geplande activiteiten te Blankenberge. • In het kader van de heraanleg van de voetpaden rond de Grote Markt werd de situatie van de drinkwaterleidingen in verschillende straten (Van Mullemstraat, Van Maerlantstraat en P. Benoitstraat) rond de markt geëvalueerd. Hieruit blijkt dat de bestaande drinkwaterleidingen onbeschermd onder de weg liggen en niet ontdubbeld zijn. Tijdens de werken in het voorjaar van 2009 zullen een aantal leidingen verplaatst en vervangen worden door de TMVW (Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening). Kostenraming: 149.576 euro, waarvan 83.274 ten laste van het Drinkwaterstructuurfonds en 66.302 euro ten laste van TMVW. Ook in de verkaveling Scharebrugstraat worden, op vraag van de verkavelaar, de drinkwaterleidingen uitgebreid. Kostenraming: 56.357 euro, ten laste van de verkavelaar. Deze werken worden uitgevoerd door TMVW.

Coiffure Knapp specialiteiten snit / permanent / kleuren Langestraat 31, Blankenberge, tel. 050 41 37 21


praktisch  |  uit het college van burgemeester en schepenen / uit het politiecollege

57

College

College

van 9 december 2008

van 27 januari 2009

• Het stadsbestuur is van plan enkele volkstuintjes te openen in het Tiendepark. Gebruikers van vroegere volkstuintjes krijgen hiervoor de eerste keuze en zullen hierover een brief krijgen. Wie een volkstuintje wenst te houden, dient het tuintje, het aangrenzend pad en de al aangeplante fruitbomen degelijk te onderhouden.

• De sociale werkplaats Strijkatelier vzw van het OCMW Blankenberge liet onlangs een audit uitvoeren gebaseerd op een analyse van financiële en operationele gegevens. Daarin werden in de eerste plaats de resultaten van de sociale doelstellingen geprezen nl. het tewerkstellen van zwakkere doelgroepen. Ook de economische doelstellingen met een jaarlijks groeiende omzet en winst waren succesvol. De absenteïsmecijfers van het personeel liggen beduidend onder het gemiddelde wat de sfeer op de werkvloer ten goede komt. Een ander belangrijk punt in het rapport is dat de winst van vzw Strijkatelier gebruikt wordt om de Sociale Economie Blankenberge te steunen.

College van 20 januari 2009 • In het kader van het Voetpadenplan 2008-2012 voert het stadsbestuur de voorziene investeringen verder op. Er zal in clusters gewerkt worden om bepaalde wijken extra op te waarderen. In 2009 voorziet de stad de heraanleg van de voetpaden in de cluster Grote Markt, voor 2010 in de cluster Kemmelbergstraat. Concreet betekent dit dat in het voorjaar de voetpaden in de Luikstraat, een gedeelte van de Van Maerlantstraat, P. Benoitstraat, Haelenstraat en Van Mullemstraat worden aangepakt. In een latere fase komt ook de S. Debruynestraat aan de beurt. Kostenraming: 255.000 euro.

• Het pompstation in het Leopoldpark dat ervoor zorgt dat alle afvalwater doorgepompt wordt naar een waterzuiveringsstation dient nodig gerenoveerd te worden. Door de jarenlange werking in een agressieve omgeving (rioolgassen) is het noodzakelijk dat deze werken zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Op hetzelfde moment zal op de hoogspanningscabine halverwege de Paravang een groendak aangelegd worden. Dit zal het zicht van de wandelaar verbeteren en zo kan er ook vrij een groendak bezichtigd worden. Kostenraming : 361.500 euro, volledig ten laste van TMVW-AquaRio.

College van 17 februari 2008 • Een gezamenlijke audit vanwege de Preventiedienst van de Vlaamse Overheid en de beheerder van het gebouw, VLOOT, heeft duidelijk gemaakt dat enkele dringende werkzaamheden en een belangrijke interne opfrissing van de vuurtoren nodig zijn. Hierdoor is het gebouw tijdelijk niet toegankelijk voor de bezoekers. Om de nodige werken uit te kunnen voeren, zal de collectie van het Zeegenootschap verhuizen. Na de verhuis zal verder onderzoek de toekomstmogelijkheden voor de vuurtoren bepalen, los van haar blijvende operationele functie ter ondersteuning van de scheepvaart die vanzelfsprekend gegarandeerd blijft. Ondertussen werd voor de collectie een oplossing bereikt tussen het stadsbestuur (schepen Verburgh) en het Zeegenootschap. • De loop van de bevolking 2008 ziet er als volgt uit: op 1 januari van dit jaar telde Blankenberge 18.661 inwoners. Op 1 januari 2008 waren er 18.449 inwoners; een stijging met 212 inwoners. Er waren 163 geboorten, 265 sterfgevallen, 1257 inwijkingen en 952 uitwijkingen en 9 geregulariseerde asielzoekers. • Tussenkomsten brandweer en ambulancedienst 2008 - tussenkomsten van de brandweer: 489 oproepen - aantal interventieoproepen brandweer: 447 oproepen - aantal ritten ambulancedienst: 2.485 • Het stadsbestuur zal in de loop van 2009 een aantal onderhoudswerken aan de wegen laten uitvoeren. Volgende zaken worden aangepakt: - wandelpad Boezingepad - parking & voetpad stedelijke begraafplaats - voetpad Sint-Antoniuskerk - verzakking Pasteistraat - voetpad Ontmijnerstraat, kant stadhuis

Oproep vrijwilligers inventarisatie Collectie De Meere Wegens een noodzakelijke renovatie van het vuurtorengebouw zal de collectie De Meere tijdelijk moeten verhuizen. De verhuizing is de ideale gelegenheid om deze collectie maritieme voorwerpen te inventariseren. In samenspraak met de heer De Meere en vzw De Benne wenst het stadsbestuur hiervoor een beroep te doen op vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de stadsarchivaris, Pieter Deschoolmeester (tel. 050 42 99 42, e-mail: archief@blankenberge.be).

• Het Belle Epoque Centrum dient zijn kandidatuur in voor de Vlaamse Monumentenprijs 2009. In elke provincie wordt een laureaat geselecteerd die 2.500 euro krijgt. De winnaar krijgt 12.500 euro.


programma CC Casino  |  praktisch

58

CC Casino Programma april/mei/juni 2009

info en reservatie

donderdag 2 april

14 uur

Voordracht: gehoorproblemen

Gezinsbond Blankenberge

050 41 42 16

vrijdag 3 april

20 uur

Cultuurabonnement: Bodixel en Jan Vanlangendonck

Cultuurcentrum Blankenberge

050 43 20 43

11, 12 & 13 april

10 uur

Modelspoorexpo

Dienst Toerisme

050 41 22 27

donderdag 16 april

13 uur

Kris Kras

Stedelijke Jeugddienst

050 42 82 23

vrijdag 17 april

12 uur

Knuffels Knuffelen

Stedelijke Jeugddienst

050 42 82 23

zaterdag 18 april

20 uur

Cultuurabonnement: Elastic Artisto

Cultuurcentrum Blankenberge

050 43 20 43

zaterdag 25 april

20 uur

Cultuurabonnement: VMT- Masker in blauw

Cultuurcentrum Blankenberge

050 43 20 43

maandag 27 april

20 uur

Voodracht David Dehenauw

Gezinsbond Blankenberge

050 41 42 16

donderdag 30 april

20 uur

Cultuurabonnement: Ceremonia

Cultuurcentrum Blankenberge

050 43 20 43

zaterdag 2 mei

10.30 uur

Feest van de vrijzinnige jeugd

Humanistisch Verbond

050 41 40 26

vrijdag 8 mei

20 uur

Voordracht: Zes maanden in Anandapuram

vtbKultuur Blankenberge

050 41 46 85

zaterdag 9 mei

19 uur

T-Dansant Senioren

Seniorendienst

050 42 99 42

maandag 11 mei 14 uur

Voordracht: Toepassingen van de elektronische identiteitskaart

De Korenbloem

0479/80 34 31

woensdag 13 mei

20 uur

Cultuurabonnement: Gino Sancti

Cultuurcentrum Blankenberge

050 43 20 43

zaterdag 16 mei

17.30 uur

Dansvoorstelling Cadanza

Cultuurcentrum Blankenberge

050 43 20 43

19.30 uur

Dansvoorstelling Cadanza

Cultuurcentrum Blankenberge

050 43 20 43

Voordracht: Herald of Free Enterprise: de ramp/de berging (Marc Claus)

vtbKultuur Blankenberge

050 41 46 85

woensdag 20 mei 20 uur

Een blommeke voor yvonneke Zaterdag 9 mei 2009 Het Witte Paard Spetterende variétéshow voor Yvonne Verbeeck, met medewerking van talrijke Vlaamse artiesten Namiddagshow: 14.30 uur Avondshow: 20.00 uur Inkom: 30 euro Ten voordele van vzw De Helpende Hand tickets & info Dienst Toerisme – Leopold III-plein – Blankenberge tel. 050 41 22 27 – toerisme@blankenberge.be


praktisch  |  nuttige telefoonnummers

Stadhuis Blankenberge...............................................................................................................................................................050 42 99 42

Politiezone Blankenberge - Zuienkerke................................................................................................................ noodnummer.......101 ................................................................................................................................................................................................050 42 98 42 Brandweer Blankenberge.................................................................................................................................. noodnummer.......100 of 112

B.O.D.I.......................................................................................................................................................................................050 41 37 19 Bibliotheek................................................................................................................................................................................050 41 59 78 Dienst Cultuur & Feesten.............................................................................................................................................................050 43 20 43 Dienst Toerisme .........................................................................................................................................................................050 41 22 27 Jeugddienst...............................................................................................................................................................................050 42 82 23 Sportdienst................................................................................................................................................................................050 41 56 34 Stedelijke Academie voor Muziek en Woord...................................................................................................................................050 41 33 27 Werkwinkel................................................................................................................................................................................050 43 35 10 OCMW - sociale dienstverlening...................................................................................................................................................050 43 24 50

Apothekers - wachtdienst...........................................................................................................................................................0900 10 500

- na 22u00 via politie................................................................................................................................................050 42 98 42

Dokters

- wachtdienst...........................................................................................................................................................050 41 77 11

Tandartsen - wachtdienst...........................................................................................................................................................050 28 99 39 Ziekenhuis A.Z. Koningin Fabiola..................................................................................................................................................050 43 41 11

Informatie elektriciteit, teledristibutie en aardgas............................................................................................................................078 35 35 34 Defect elektriciteit.......................................................................................................................................................................078 35 35 00 Defect water..............................................................................................................................................................................078 35 35 99 Melden gasreuk .........................................................................................................................................................................0800 65 0 65 Defect openbare verlichting.........................................................................................................................................................0800 6 35 35

Openingsuren stadhuis Het stadhuis is open van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 12u00. Op woensdagnamiddag van 13u30 tot 17u15 en op donderdagavond van 16u00 tot 19u30. Het stadhuis is gesloten op 13 april, 1 & 21 mei en 1 juni 2009.

www.blankenberge.be

59


Stadsmagazine Info Blankenberge  

23ste jaargang - april/mei/juni 2009