Page 1

info Š Westtoer

blankenberge

uitneembare

zomeragenda juli - augustus

stadsmagazine - juli, augustus, september 2017 31e jaargang - www.blankenberge.be

Strandredders klaar voor de zomer Expo Nick Ervinck 1/7 tot 24/9

Dienst Toerisme verhuist Duik in het cursusaanbod van het cultuurcentrum


Beste inwoners, beste toeristen, Na een aantal jaren aan het roer van onze prachtige stad te hebben mogen staan, geef ik vanaf 1 juli het burgemeesterschap over aan schepen-OCMW-voorzitter Ivan De Clerck. Schepen Björn Prasse wordt de nieuwe OCMW-voorzitter. Verder in deze Info Blankenberge komen de nieuwe bevoegdheden uitgebreid aan bod. Ik neem dan ook, met spijt in het hart, afscheid van “de job van mijn leven”. Fier kijk ik terug op de afgelopen legislatuur, waarbij onder impuls van het college van burgemeester en schepenen heel wat dossiers tot uitvoering werden gebracht. Ik wil graag mijn collega’s uit het college en de gemeenteraad bedanken voor de goede samenwerking, waardoor we gezamenlijk Blankenberge op een hoger niveau konden tillen.

Na 10 boeiende jaren als OCMW-voorzitter en schepen van Openbare werken en Financiën neem ik deze nieuwe uitdaging vol enthousiasme aan. Ik zal ze met evenveel toewijding en inzet uitvoeren zoals voorheen. Daarbij zullen jullie, de inwoners, steeds op de eerste plaats komen. Vanuit mijn OCMW-verleden zal mijn prioritaire aandacht vooral gaan naar de maatschappelijk kwetsbaarste burgers en gezinnen. Ook de samenwerking met handelaars en ondernemers wil ik extra stimuleren. Tenslotte wil ik zo dicht mogelijk bij de diensthoofden en de werkvloer van onze stadsdiensten staan. Bedankt dat ik deze kans krijg. Bedankt voor 10 jaar OCMW en de toffe samenwerking met alle OCMWpersoneelsleden en –raadsleden.

Op financieel vlak rolden we een pallet aan subsidies uit (verwervingspremies voor jongeren, extra stimulansen voor startende ondernemers,…) en de aanvullende belasting op de personenbelasting daalde in deze legislatuur. Inzake wonen werden er nieuwe woongebieden geconcipieerd en bestaande zones verbeterd. In het najaar wordt de buurtparking ter hoogte van de voormalige Q8- site een feit, openen we het nieuwe toerismekantoor en ondergaat het stationsplein een gedaantewisseling... Maar… het werk is nog niet af. Met onze ploeg én met uw steun blijven we ons verder inzetten om Blankenberge als Place To B verder vorm te geven! Patrick De Klerck en Ivan De Clerck

Ivan Samen konden we de afgelopen jaren met dit team heel wat verwezenlijken. Voor de jeugd realiseerden we o.a. een skateplaza en een jeugdhuis en op sportief vlak kwam er een nieuwe

© Kris Lagast

Inhoud } juli, augustus, september 2017

Patrick

Sportdoze. Het straatfestival Strat’e Varia en het kerstspektakel Bel’Lumière vulden ons evenementenaanbod aan. De beachbars zorgen voor een gezellige sfeer op het strand en een waaier aan straten kregen een modern jasje: de Prinsenlaan, de Koninginlaan, de ‘Viswijk’, de centrumstraten,… Bovendien wordt in functie van de kustveiligheid de volledige havenzone opgewaardeerd. Nog een belangrijk dossier is de stationsomgeving met het parkeergebouw, de hotels (Mercure en Ibis) en het station zelf. Andere pareltjes zijn ‘t Schelpje en het Sociaal Huis. Ook naar de zwakke weggebruikers toe werden er heel wat inspanningen geleverd.

Cultuur Nieuws

Erfgoed 15

Sociaal

Nieuws 4-7

Belle Epoque Centrum 16

Het Lindenhof 28

Jubilea 7-8

Bibliotheek 17-20

OCMW 28-32

Uit in Blankenberge 9-11

Cultuurcentrum 21-27

Sociale economie 32

Ondernemen 12-14

Academie 24

Sociaal Huis 33

COLOFON Info Blankenberge is het officiële stadsmagazine en verschijnt vier maal per jaar. Het magazine wordt gratis aangeboden aan de inwoners. Oplage: 14.000 (januari & oktober) - 16.000 (april & juli). redactieadres: dienst Toerisme, Koning Leopold III-plein, 8370 Blankenberge, stadhuis@blankenberge.be. coördinatie & eindredactie: dienst Toerisme. Info Blankenberge wordt samengesteld met medewerking van de verschillende stadsdiensten. fotografie: comma, merkenmarketeers, Jason Wittevrongel (rubrieken jubilea & handelszaken), www.krantvanblankenberge.be en de verschillende stadsdiensten. coverfoto: Westtoer opmaak & druk: comma, merkenmarketeers – www.merkenmarketeers.be verantwoordelijke uitgever: Patrick De Klerck, burgemeester, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge online: Info Blankenberge kun je ook digitaal bekijken op www.blankenberge.be. Info Blankenberge wordt met de grootste zorg samengesteld. De uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding in dit magazine. De redactie behoudt zich het recht voor artikels niet te publiceren, in te korten of te wijzigen. let op: Omdat Info Blankenberge verspreid wordt over meerdere dagen, is het mogelijk dat sommige activiteiten voorbij zijn op het moment dat het magazine in je brievenbus valt.


5

6 Strandredders klaar voor de zomer

Nieuwe stek voor dienst Toerisme

27

25 Duik in het cursusaanbod van het cultuurcentrum

Expo in de kijker: Nick Ervinck een zomer lang in Blankenberge

uitneembare

zomeragenda

Praktisch Sport

Jeugd

Sport 34-36

Jeugddienst 38-40

Praktisch 43-44

Farys-Noordzeebad 36-37

Speelberge 40

Mobiliteit 45

Milieu 41-43

3


Nieuws

Burgemeesterswissel Op 1 juli 2017 geeft burgemeester Patrick De Klerck zijn sjerp door aan huidig OCMW-voorzitter Ivan De Clerck. Patrick De Klerck zal op dat moment zijn schepenambt weer opnemen. De wisseling van burgemeester heeft tot gevolg dat er nog enkele verschuivingen plaatsvinden.

BEVOEGDHEDEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VANAF 1 JULI 2017 IVAN DE CLERCK zal als burgemeester bevoegd zijn voor Algemeen Beleid, Intergemeentelijke samenwerking, Interne communicatie (+ stadsmagazine Info Blankenberge), Personeel (inclusief jobstudenten), Veiligheid (politie, preventie, verkeerscommissie, mobiliteit), Brandweer, Begroting en financiën (inclusief subsidies), Verzekeringen, Concessies (exclusief strandconcessie), Markten en Kermissen. DAPHNÉ DUMERY blijft eerste schepen met als bevoegdheden Middenstand, Economie, Carnaval, Halloween, Integrale kwaliteitszorg, Jeugd, AGB, Onderwijs (exclusief SAMW), Welzijn, sociale zaken, ontwikkelingssamenwerking en toegankelijkheid en Levensbeschouwing (Erediensten, Kerkfabrieken en VLC-contacten).

JURGEN CONTENT, derde schepen. KATRIEN VAN RYSSEL blijft vierde schepen. Haar bevoegdheden zijn Sport, Senioren, Burgerlijke Stand en bevolking. PHILIP KONINGS blijft vijfde schepen. Zijn bevoegdheden blijven Cultuur, erfgoed en media, inclusief Casino (inclusief cultuurcentrum & media-evenementen), Bibliotheek en Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, Toerisme en Feesten, Marketing en promotie, Externe communicatie (sociale media, website), Partnerrelaties/jumelages, Persrelaties, GIS. BJÖRN PRASSE neemt het OCMW-voorzitterschap over van Ivan De Clerck. Daarnaast is hij als zesde schepen bevoegd voor Wonen (Lindenhofcontacten + interne audit, inclusief Woonwijzer, inclusief bouwpremies), Haven, Strandreddingsdienst, Strandconcessies, Openbare gebouwen + informatica (hardware), Rechtsgedingen en geschillen. INFO Kabinet van burgemeester en schepenen – Stadhuis – J.F. Kennedyplein 1 – 050 636 420 – kabinet@blankenberge.be

© Kris Lagast

PATRICK DE KLERCK wordt tweede schepen met de

bevoegdheden Milieu, Energie en Afval (inclusief milieupremies en energieopwekkende maatregelen), Ruimtelijke Ordening (planning en vergunningen), Landbouw en Openbare Werken.

Het college van burgemeester en schepenen vanaf 1 juli 2017: v.l.n.r. schepen Philip Konings, schepen Katrien Van Ryssel, schepen Patrick De Klerck, burgemeester Ivan De Clerck, schepen Daphné Dumery en schepen Björn Prasse. (Afwezig: schepen Jurgen Content.)

4


Nieuws

Dienst Toerisme krijgt nieuwe stek

In september verhuist de dienst Toerisme naar de Hoogstraat 2.

In september gebeurt het. Dan verruilt de dienst Toerisme na 41(!) jaar zijn vertrouwde plek op het Koning Leopold III-plein, voor een nieuwe stek in de Hoogstraat 2. Waar je tot voor kort exporuimte De Benne vond, zit vanaf dan de nieuwe Blankenbergse vrijetijdsbalie. Interieurarchitect Danny Hoorelbeke van Project Vijf toverde de voormalige exporuimte om tot een frisse, heldere en uitnodigende ontvangstruimte waar een gastvrij en professioneel toeristisch onthaal centraal staan. Het stijlvolle geklasseerde gebouw straalt kwaliteit uit en nodigt uit om binnen te komen. Het oude kantoor voldeed al een tijd niet langer aan de noden van een modern uitgebouwde toeristische dienst. De beschikbare oppervlakte van de ontvangstruimte was te beperkt en de zicht- en herkenbaarheid kon beter. Daarnaast wou het stadsbestuur een eenheidsloket uitbouwen dat de functies van de dienst Toerisme en de ticketverkoop voor toeristische en culturele evenementen verenigde. Bovendien komt er in het nieuwe stationsgebouw ook nog een toeristisch infopunt met folderwand en digitale infokiosk.

3D-simulatie © project Vijf

informatieve brochures en flyers, maar ook fiets- en wandelkaarten. Via verschillende multimediaschermen worden de bezoekers geïnformeerd over het toeristische aanbod. Als blikvanger is er een grote multimediaprojectie met Blankenbergse sfeerbeelden. De ruimte is zo ingedeeld dat de bezoekers vrij kunnen rond snuisteren en informatie sprokkelen. Links bevindt zich de balie waar de baliemedewerkers je graag verder helpen met informatie op maat. Midden in de ruimte staan drie opzoekeilandjes met pc’s waar de bezoeker ook zelf informatie kan opsnorren. Daarnaast zijn er verschillende zithoekjes en ook aan de allerkleinsten is gedacht met een speels kinderhoekje. Tickets kopen voor evenementen, wegwijs geraken uit het grote toeristische en culturele aanbod in onze stad: hier vind je het allemaal. Kom gerust een kijkje nemen, de baliemedewerkers wijzen je met plezier de weg! INFO Dienst Toerisme – Hoogstraat 2 – toerisme@blankenberge.be 050 636 620 – www.blankenberge.be

IEDEREEN TOERIST Het nieuwe toerismekantoor is er voor iedereen: zowel de dagtoerist, de verblijfstoerist, de tweedeverblijver als de inwoner van Blankenberge vindt er zijn gading. Het is dé plaats bij uitstek voor een eerste kennismaking met de toeristische troeven van Blankenberge én van de Vlaamse Kust en het hinterland. Luidsprekers in de inkomhal heten de bezoeker in verschillende talen welkom en zorgen zo voor een warm onthaal. Eenmaal binnen, valt eerst en vooral de lange folderwand op die bijna de volledige rechterzijde in beslag neemt. Je vindt er

OPEN tot eind september: maandag tot zondag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur oktober tot eind maart: maandag tot zaterdag van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur uitgebreide openingstijden en sluitingsdagen op www.blankenberge.be Dit project komt tot stand met de steun van de Provincie West-Vlaanderen.

5


Nieuws

© Westtoer

Strandredders zijn klaar voor de zomer

Hoofdredder Tom Cocle en zijn team zijn klaar voor de zomerdrukte.

Van eind april tot 15 september staan ze op het strand om jouw veiligheid te garanderen: de strandredders. In Blankenberge staan er op 7 reddersposten in totaal 40 redders klaar. De karakteristieke rood-geel-witte uitkijktorens met een vette knipoog naar de Californische beach houses, zijn sinds 2014 een vertrouwd beeld op het Blankenbergse strand. Elke redderspost heeft zijn eigen beach house van waaruit de redders een panoramisch zicht van 360 graden hebben. Nog een pluspunt: met hun felle kleuren zijn de reddersposten van ver te zien en hebben ze dus een echte signaalfunctie. Info Blankenberge had een babbel met Tom Cocle, hoofdredder én ware strandfanaat.

HOE BEREIDEN DE STRANDREDDERS ZICH VOOR OP HET ZOMERSEIZOEN? Tom Cocle: “Alle redders die op het strand staan, leggen na het behalen van hun reddersdiploma, elke drie jaar zware fysieke proeven af om tijdens hun functie in topconditie te zijn. Wij trainen heel veel om de conditie op een behoorlijk peil te houden. Het redden van een drenkeling is een gevecht met de zee, het slachtoffer en jezelf. Een gevecht dat je altijd moet winnen. Voor het seizoen begint moeten we ook het nieuwe materiaal uitvoerig testen en eventueel bijsturen. Daarnaast zetten we onze goed uitgeruste EHBO-post die per seizoen gemiddeld 880 verzorgingen uitvoert en 350 verloren gelopen kinderen opvangt, volledig in orde. Het radionetwerk wordt uitgerold en uitvoerig getest. En de redders krijgen bijscholing over zaken zoals bijvoorbeeld massa-evacuatie, nieuwe EHBOtechnieken en nieuwe procedures bij inzet van de NH-90, de vervanger van de Seaking.”

IN 2014 KREEG BLANKENBERGE DE PRIMEUR VAN DE NIEUWE BEACH HOUSES. TEVREDEN? TC: “Heel tevreden! Het 360 graden panoramisch zicht in combinatie met hoogte waarop we het strand en de zee kunnen overschouwen, is een enorm voordeel in vergelijking met de oude houten badkarren. Het elektronische infoscherm waarop je non-verbale info vindt zoals weersvoorspelling, temperatuur van het zeewater of zelfs foto’s van een vermist kind of persoon, wordt ook druk geraadpleegd. Onze nieuwe stek is een stuk comfortabeler en praktischer om een zeskoppig reddersteam met al het reddersmateriaal in te

6

"Het redden van een drenkeling is een gevecht met de zee, het slachtoffer en jezelf. Een gevecht dat je altijd moet winnen." - Tom Cocle huisvesten. De signaalfunctie overtreft zelfs onze verwachtingen. Sinds de vervanging van de aftandse verdwaalpalen door de beach houses, telden we de afgelopen twee jaar zo’n 150tal minder verloren gelopen kinderen per seizoen. In badsteden zoals Oostende waar wél nog verdwaalpalen staan, ligt het aantal verloren gelopen kinderen duidelijk hoger. Een ander groot voordeel zijn de zonnepanelen waardoor we energieautonoom zijn en zelf de functienoodzakelijke elektriciteit genereren.”


Nieuws

ZIJN ER NIEUWIGHEDEN OP TIL VOOR 2017?

WAT ZIJN JOUW ULTIEME TIPS OM HET VEILIG TE HOUDEN OP HET STRAND EN IN DE ZEE? “Eerst en vooral: ga enkel zwemmen in bewaakte zones en volg altijd de aanbevelingen van redders! Vergeet de zonnecrème niet, want huidkanker is een frequente stille doder. En graaf geen te diepe putten, niet voor jezelf, maar zeker niet voor je kinderen. We hebben al te veel meegemaakt dat we een kind van onder het zand moeten opgraven en reanimeren. Een tunnel graven tussen twee putten is bijna onbewust je eigen graf delven. Maar vooral: vergeet niet te genieten van ons mooie strand!

© Westtoer

“In 2015 hebben we een rescue jetscooter in dienst genomen die we in 2016 voorzien hebben van een professionele reddingsmat die achter de rescue scooter wordt getrokken. Nu is het vooral uitkijken naar de toepassing van drones die in het buitenland al massaal worden ingezet bij reddingsinterventies. Door de strenge Belgische wetgeving en enkele administratieve hindernissen is het hier voorlopig nog niet toegelaten om deze nuttige én betaalbare technologie te gebruiken. Een drone zou je bijvoorbeeld kunnen inzetten om onbewaakte zones te inspecteren op baders. Of je kunt er een in zee verdwenen drenkeling mee opsporen via een thermische camera bevestigd aan de drone. Op die manier kun je de eerste, cruciale, 25 minuten overbruggen tot de reddingshelikopter uit Koksijde aanwezig is.”

Proficiat! Marcel De Jonghe en Marie-Jeanne Grillet

29/4/2017

Jules Van Dingenen en Joséphine Pype

DIAMANT

6/5/2017

DIAMANT

7


Nieuws

Proficiat!

12/5/2017

Johan Kamoen en Margareta Van Pelt

DIAMANT

Freddy Nuyten en Christiane Van den Broucke

8/4/2017

GOUD

Willy Vervaecke en Marie Desmet

7/4/2017

GOUD

22/4/2017

GOUD

Johny De Bock en Lea Buyle

Charles Van Buggenhout en Nicole Bracke

29/4/2017

GOUD

12/5/2017

GOUD

Roland Verté en Mariette Zutterman

27/5/2017

GOUD foto © Jason Wittevrongel

8

foto © Wim Kerkhof

Roger Mechelaere en Jeannine Verstrepen


Nieuws

Bloemen en dieren: een b(l)oeiende mix De jaarlijkse afsluiter van het zomerseizoen heeft dit jaar als thema Een zoo van bloemen/Animahlia. Praalwagens, fanfares en dansgroepen kleuren op de laatste zondag van augustus de straten van de stad en zorgen voor een fleurig schouwspel. De stoet start om 14.30 uur stipt in de Kerkstraat ter hoogte van de Zuidlaan.

Blankenberge sluit het zomerseizoen traditiegetrouw af met de bloemenstoet. Het thema Een zoo van Bloemen/ Animahlia dekt vele ladingen. Wat mag je verwachten? Uitdrukkingen gerelateerd aan het dierenrijk vormen de rode draad in het bloemencorso. Denk maar aan uitdrukkingen zoals ‘In het hol van de leeuw’, ‘Elke vogel zingt zoals hij gebekt is.’, ‘Het varkentje wassen.’ en nog veel meer.

onder begeleiding van een deskundige gids. Het foldertje met informatie over de begeleide tour én met een opsomming van alle bouwplaatsen, is beschikbaar in de dienst Toerisme vanaf 10 juli.

TWEE SHUTTLETREINTJES De corsotour volg je het makkelijkst al wandelend of fietsend. Ben je minder mobiel, dan brengen twee shuttletreintjes je naar de bedrijventerreinen in Uitkerke en aan de haven. Ze rijden op zaterdag 26 augustus van 10.30 tot 19 uur tussen het Koning Leopold III-plein en de op- en afstapplaats in de Hanzestraat in Uitkerke en die in de Wenduinse Steenweg. Een rit heen en terug kost 3,50 euro per persoon.

ERFGOED IN DE BLOEMEN EN DE PARAVANGFEESTEN ZONDAG 6 AUGUSTUS PARAVANG & BARCADÈRE - 11 TOT 18 UUR

DOE DE CORSOTOUR! Altijd al willen weten hoe de wagenbouwers elk jaar de corsowagens bebloemen? Of ben je gewoon nieuwsgierig en kan je niet wachten tot de stoet start om te weten hoe de wagens eruit zien? Dat kan! Doe op zaterdag 26 augustus de corsotour en maak zelf mee hoe de vele vrijwilligers in de bouwplaatsen de wagens bebloemen en vorm geven. Het opsteken van deze bloemen is de laatste, hectische fase van een lang traject. Heb je interesse in de extra weetjes van de wagenbouwers, doe dan de tour

Sinds 2013 zijn de Vlaamse corso’s toegevoegd aan de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Ze bundelen hun krachten op het vlak van erfgoedzorg. Ook dit jaar zullen de Vlaamse corsosteden en het Nederlandse Zundert tijdens een gezamenlijke borgingsactie demonstreren hoe het bloemsteken precies in zijn werk gaat. Dit evenement vindt plaats op zondag 6 augustus 2017 in het corsodorp aan de haven tijdens de Paravangfeesten waar de vissersfolklore centraal staat. Die dag kleuren de vele diverse activiteiten de havensite! Wie deze corsobouwers wil ontmoeten of live aan het werk zien, moet op 6 augustus absoluut een bezoekje brengen aan dit gezellige corsodorp.

INFO & FOLDER CORSOTOUR Dienst Toerisme Koning Leopold III-plein www.uitinblankenberge.be www.immaterieelerfgoed.be

9


Nieuws

Een zomer vol muziek en spektakels

© Gwen

ny Eeckel

s

Engie Parkies: sfeer en muziek in Park De Craene

In juli en augustus is Park De Craene in Uitkerke opnieuw dé zomerse ontmoetingsplek voor inwoners en toeristen. De concertreeks start dit jaar uitzonderlijk op een zaterdagavond, op 1 juli. Daarna ben je van 5 juli tot en met 23 augustus elke woensdagavond welkom in Park De Craene voor het gratis muziekfestival Engie Parkies. Engie Parkies dat is: dichtbij, familiaal, eigenzinnig, gratis groen,… De ideale gelegenheid om met vrienden, familie

10

en buren een heerlijke zomeravond te beleven! Je bent elke woensdagavond welkom vanaf 18.30 uur, het moment waarop de bars en het eetkraam openen. De optredens starten telkens om 20.15 uur en het einde van de avond is voorzien om 23.15 uur. INFO www.engieparkies.be

PROGRAMMA 1/7 5/7 12/7 19/7 26/7 2/8 9/8 16/8 23/8

Soul Avenue Cookies and Cream Gene Thomas Jan & The Noise Camping Esmeralda Kate Ryan Belle Perez Sofie & Hugh Kanza Clan Hunaerts


Nieuws

Zin in zomer!

© Westtoer

De zomer komt eraan en samen met het mooie weer komen ook de zalige zomerse evenementen in zicht.

Evenementen 2017 Evénements / Veranstaltungen / Events 1/7 > 31/12

Binnenkort valt de nieuwste versie van het evenementenfoldertje in jouw brievenbus. Alles wat je wilt weten over sportieve, culturele, muzikale of gewoon ontspannende activiteiten vind je er in terug. Kinderen, jongeren, senioren, zonneklopper of actieve sportieveling: iedereen vindt vast iets naar zijn gading. Folder niet gekregen? Spring gerust binnen bij de dienst Toerisme en vraag je gratis exemplaar. Op de uitneembare kalender in het midden van deze Info Blankenberge vind je een greep uit het rijkgevulde zomerprogramma. INFO Dienst Toerisme – Koning Leopold III-plein 050 636 620 – toerisme@blankenberge.be

Radio 2 Zomerhit Op zondag 13 augustus is Blankenberge opnieuw gaststad voor het grootste muziekfeest van Vlaanderen. Onze stad verwacht muziekminnend Vlaanderen op de Zeedijk aan de vuurtoren voor de bekroning van het beste uit de populaire Vlaamse muzieksector van het afgelopen jaar. De show kun je tegelijkertijd volgen op één en op Radio 2. Op één is er de liveshow vanaf 20.30 uur. Op Radio 2 kan je het reilen en zeilen achter de schermen al volgen vanaf 12 uur ’s middags. INFO www.radio2.be Vorig jaar kreeg K3 de felbegeerde Zomerhittrofee. © François Marreyt

11


Ondernemen

Handelszaken Al Taglio

A R T Studio Ann Van Belle

Traiteur & restaurant / Italiaanse specialiteiten Alexandre Carefalakis Grote Markt 2 – 050 66 58 22

Tattookunstenaar – Ann Van Belle Kerkstraat 380 – 0473 52 26 58 Facebook art studio

NIEUW

NIEUW

‘t Baguetje

Belgacig

Broodjeszaak – Lesly Vandierendonck Zeedijk 180 A – 0487 87 11 50 les.vandierendonck@hotmail.com

Elektronische sigaretten – Dieter Coudyzer 050 95 07 00 – Kerkstraat 131 info@belgacig.com – www.belgacig.com

NIEUW

NIEUW

C^ote

Het klein genoegen

Gastrobar – Annick Slabbaert & Hans Oosterhuis Langestraat 28 – www.facebook.com/CoteBlankenberge/

Bistro – Marie-Helena Devisch Manitobaplein 2 – 050 42 64 47

NIEUW

12

NIEUW


Ondernemen

Met je nieuwe / vernieuwde zaak in de volgende Info Blankenberge? Bezorg je gegevens aan de dienst Toerisme - 050 636 620 of mail naar toerisme@blankenberge.be

Hotel Franky

Ijspaleis

Hotel** – Camille Peeters Weststraat 27 – 050 96 04 40 reception@hotelfranky.be

Ijssalon – Lesly Vandierendonck Zeedijk 180 B – 0487 87 11 50 les.vandierendonck@hotmail.com

NIEUWE UITBATER

NIEUW

Madou

Press shop

Café – Eric Bosman Malecotstraat 16 – 050 67 45 35

Krantenwinkel – Willy Mestagh Kerkstraat 80 – 050 41 09 29

NIEUWE UITBATER

VERHUISD

Sint-Amand

Tegels Delaere

Café-feestzaal – Bart Laforce Kerkstraat 416 – 0485 17 92 26 st.amand.uitkerke@gmail.com

Tegeltoonzaal – Dirk Baekelandt Zeedijk 10 – 059 30 44 46

NIEUWE UITBATER

NIEUW

foto's © Jason Wittevrongel

13


Ondernemen

Wat verandert er voor de ondernemer deze zomer? OPENINGSUREN VOOR DE DAGWINKELS EN NACHTWINKELS AANGEPAST In de gemeenteraad van 18 april 2017 werden de uren van de dagwinkels uitgebreid: een winkel mag in Blankenberge sinds kort vanaf 5 uur ’s ochtends openen en tot maximum 23 uur ’s avonds openblijven, dit het ganse jaar door. Voor de nachtwinkels worden de wettelijke openingsuren gevolgd, namelijk van 18 uur tot 7 uur, opnieuw voor het ganse jaar door.

STRENGER REGLEMENT VOOR NACHTWINKELS In dezelfde gemeenteraad van 18 april 2017 werd een strenger gemeentelijk reglement voor de nachtwinkels goedgekeurd. Niet alleen wordt hierin de wijziging van de openingsuren bekendgemaakt, maar worden ook de formaliteiten voor de vestigingsvergunning uitgebreid en gespecifieerd. Ten slotte formuleert het nieuwe besluit ook onder welke omstandigheden de vestigingsvergunning vervalt. Ben je een uitbater van een nachtwinkel, spring dan zeker even binnen bij de dienst Lokale Economie.

OPEN TERRASSEN HET GANSE JAAR DOOR Het Blankenbergse straatbeeld belooft vanaf nu nog gezelliger te worden: horecazaken mogen immers hun consumptieterrassen (de losse terrassen met enkel tafels, stoelen, parasol en bloembak) het ganse jaar uitstallen, indien uiteraard de veiligheid niet in het gedrang komt en er geen praktische bezwaren zijn. Opgelet: win als horeca-uitbater zeker eerst advies in bij de dienst Lokale Economie om je terrasplannen te bespreken, zodat je weet wat kan en wat niet kan. Deze inname van het openbaar domein moet je aanvragen aan het college van burgemeester en schepenen via de dienst Lokale Economie. INFO Dienst Lokale Economie – stadhuis Blankenberge 050 636 560 - eveline.onraedt@blankenberge.be

Ik koop lokaal bij de winkelier van hier Haal gratis je katoenen draagtas bij de deelnemende handelaars! Zweer jij als inwoner ook bij je lokale, vertrouwde handelaar? Vertrouw ook jij op de kwaliteit van de groenteboer om de hoek of geef je de voorkeur aan je vaste winkeladresjes in het centrum van Blankenberge, omdat de verkoper nu eenmaal perfect weet wat jij wil? Door lokaal te kopen, draag jij bij tot de leefbaarheid en dynamiek in Blankenberge. Onze Blankenbergse handelaars geven immers zuurstof aan onze stad en zorgen voor een grote aantrekkingskracht. Ze staan steeds klaar met advies, hun expertise zet de Bol.com’s en de Zalando’s van vandaag telkens opnieuw in hun blootje. Haal dus nu je gratis draagtas bij één van de deelnemende winkeliers en kies bewust voor lokaal. INFO & REGLEMENT Op www.ikkooplokaal.be, op de Facebookpagina van Lokale Economie Blankenberge en op www.blankenberge.be vind je alle deelnemende handelaars. Er zijn slechts 3.000 katoenen draagtassen te verkrijgen, wees er dus snel bij en haal dit collector’s item bij je favoriete handelaar!

tis graa agtas

dr uw bij jo mende deelne lier winke

Koop jij ook lokaal? Door lokaal te kopen stimuleer je de leefbaarheid en de dynamiek in jouw buurt. Lokale handelaars geven zuurstof aan de gemeente en ondersteunen vaak het plaatselijke verenigingsleven. Ze staan steeds klaar met advies over hun producten. Haal je gratis draagtas bij een van de deelnemende winkeliers en toon zo dat ook jij bewust kiest voor lokaal!

www.ikkooplokaal.be

14


Cultuur - Erfgoed

Zoet, zout en zand: het recept voor een lekkere dag aan zee bol op het strand, een ijsje op de dijk of een warm geworden limonade met een in het zand gevallen boterham, het zijn stuk voor stuk herkenbare hapjes die menig toerist met de Belgische kust verbindt. Het familierecept voor deze kustlekkernijen wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven en zo pikken heel wat kustbewoners een graantje mee van de drukte tijdens het toeristisch seizoen.

Elke zomer zet erfgoedcel Kusterfgoed een stukje kusterfgoed in de kijker. Deze zomer dompelen we ons onder in de eetcultuur op het strand. Al decennialang komen toeristen naar zee om aan het strand te vertoeven, de gezonde zeelucht in te ademen én een lekker hapje te eten. Een Berlijnse

Deze zomer wil Kusterfgoed deze culinaire tradities documenteren en in de kijker zetten, want eten dat is ook erfgoed! Ze verzamelen zo veel mogelijk verhalen, herinneringen en beeldmateriaal over het thema ‘eten op het strand’. Tijdens de zomer vind je Kusterfgoed dan ook niet alleen in Blankenberge, maar ook in Middelkerke, Oostende en De Haan waar je letterlijk kan proeven van dit stukje kusterfgoed. Expo in Blankenbergse bib Welk ijsje kocht je van de ijsverkoper op het strand? Wat zat er in jouw frigo-

Ontdek Blankenberge met een gids boeiende gratis gidsbeurten te volgen. Ga mee met de gidsen en leer alles over het vissersleven, de geschiedenis van de stad of laat je verrassen door de mooie art-nouveauwoningen die Blankenberge rijk is.

© Westtoer

Tijdens de Havenfeesten, de Week van de Begraafplaatsen, Open Kerkendagen en Wapenstilstand kan je bovendien genieten van enkele themawandelingen.

box toen je een dagje naar zee kwam? En herinner je je nog wat de verkoper riep toen hij zijn boules de Berlin aan de man probeerde te brengen? De antwoorden op deze vragen kom je te weten tijdens de tijdelijke expo die loopt in de Blankenbergse bib in juli en augustus. De expo doet je letterlijk watertanden: je haalt er zoete, zoute en zanderige strandherinneringen op! Kijk voor meer informatie op www.kusterfgoed.be/zoetzoutzand. Wedstrijd: stuur jouw foto’s en herinneringen op! Heb jij heerlijke herinneringen aan de smeltende ijsjes of de boule-de-berlinverkoper die met zijn plateau bollen langskwam? Heb je hier een leuke foto van? Load je foto en herinnering op via www.kusterfgoed.be/hashtagzoetzoutzand of op instagram met #zoetzoutzand. Wie weet val je in de prijzen! Meer informatie over de Kusterfgoedwedstrijd en het wedstrijdreglement vind je op de website.

Open Monumentendag in Blankenberge Op zondag 10 september 2017 vindt de 29e editie plaats van Open Monumentendag Vlaanderen plaats. Ben je ook benieuwd wat Blankenberge op deze dag te bieden heeft? Hou de datum alvast vrij in je agenda! Een gedetailleerd programma met alle activiteiten vind je in de programmabrochure. Deze brochure is vanaf midden augustus te verkrijgen in de dienst Toerisme of het Belle Epoque Centrum.

INFO & FOLDER

Van april tot december kan je Blankenberge op een andere manier leren kennen door een van de

Haal de folder met de data van de gratis wandelingen op in de dienst Toerisme of het Belle Epoque Centrum. Gratis deelname. Deelname niet in groepsverband.

15


Cultuur - Erfgoed

Belle Epoque Centrum Belle Epoque Schatten 2017 Belle Epoque Schatten: Als muziek in de

Expo 13.05 > 5.11.2017

© Collectie Nicolas Vermoortele

oren

Belle Epoque Klanken Concerten i.s.m. SAMW Blankenberge: 1/07/'17 om 20u:

Kamermuziekconcert 26/08/'17 om 20u: Triosonates 9/09/'17 om 20u: Aria's en cantates

www.be lle.epoq ue.blan kenberg e.be belle.epoque@blankenberge.be Elisabe thstraa t 24 • 050 636 640

Locatie: Inkom:

Belle Epoque Centrum

€ 5,-

Op reservatie - max. 25 personen

In samenwerking met: Retrospective Vintage Mode Museum

HAM

Harmonium Art museuM

en tal van privéverzamelaars

openingsuren: dinsdag t.e.m zondag: sept. - juni: 14h - 17h & juli - augustus: 14h - 18h gesloten op maandag tarieven expo: € 4,- (volwassenen), € 2,50 (- 26j, +55j, groepen), €1,50 (scholen, mindervaliden), gratis ( inwoners Blankenberge, - 6j, leraren)

Nog tot 5 november kan je in het Belle Epoque Centrum de tijdelijke tentoonstelling Belle Epoque Schatten: als muziek in de oren bewonderen.

Klinkt dit als muziek in de oren? Kom dan zeker eens langs in het Belle Epoque Centrum.

Vandaag de dag moet je nog maar de televisie aanzetten, de knop van de radio omdraaien of zelfs maar een winkel binnenstappen en je wordt al overstelpt met muziek.

De tijdelijke tentoonstelling is in de toegangsprijs inbegrepen. Je krijgt dus twee tentoonstellingen voor de prijs van één! Inwoners van Blankenberge krijgen gratis toegang op vertoon van hun identiteitskaart.

In de belle époque was dit niet het geval. Wie van muziek hield moest een bezoekje brengen aan de opera, de schouwburg of aan één van de prachtige locaties waar er bals werden gehouden. Wie zich dit niet kon veroorloven kon naar de jaarlijkse kermis, de volksbals &- feesten of kon gewoon zelf musiceren. Kortom, muziek was een bewuste keuze en er werd dan ook optimaal van genoten!

16

TOEGANG

OPENINGSUREN JULI & AUGUSTUS Dinsdag tot zondag: 14 tot 18 uur. Gesloten op maandag. INFO Belle Epoque Centrum Elisabethstraat 24 – T 050 636 640 belle.epoque@blankenberge.be www.belle.epoque.blankenberge.be


Cultuur

De bib In de kijker

CinéBib Event: gratis film op het strand

Zin in een gratis openluchtfilm op het strand, ondergedompeld in een zomerse sfeer? Noteer dan zeker het CinéBib Event in je agenda. Breng je strandstoel en dekentje mee!

PROGRAMMA Namiddagvertoning van De geweldige beer (Esben Toft Jacobsen, 2011), een sprookjesachtige animatiefilm vol spanning en avontuur. Sophie en haar grote broer Jonathan logeren bij opa in een huisje aan de rand van een magisch bos. Volgens hem hebben kinderen niets te zoeken in het bos. Dus moeten Sophie en Jonathan beloven daar nooit ook maar één voet te zetten. Die belofte houdt niet lang stand. Na een ruzie loopt Sophie het bos in. Wat kan het haar schelen dat dit niet mag! Tot ze plotseling door de bomen een reusachtige gestalte ziet opdoemen… Avondvertoning van Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? (Philippe de Chauveron, 2014), een hartverwarmende film doorspekt met humor.

dan ook in de zevende hemel wanneer hun laatste dochter thuiskomt met het nieuws dat ze een katholieke jongen heeft leren kennen. Het is echter even slikken wanneer ze hem ontmoeten, maar voor de kijker levert het hilarische beelden op! Deze Franse film was een grote hit bij onze zuiderburen. Fans van het komische Bienvenue chez les Ch’tis en het hartverwarmende Intouchables zullen ongetwijfeld genieten van het geestige Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?. Na de vertoning van de jeugdfilm krijgen de kids een gratis ijsje. Vóór de avondvertoning is er een gratis welkomstdrankje. PRAKTISCH Wanneer: donderdag 10 augustus 2017. Namiddagvertoning voor kinderen vanaf 14 uur, avondvertoning voor iedereen vanaf 20 uur. Waar: op het strand aan de vuurtoren (oosterstaketsel). Toegang: gratis. Ook bij minder mooi weer is er openluchtcinema. Valt er toch een spatje regen, dan kan je verder genieten van de film vanuit een ruime schuiltent. Het CinéBib Event is een organisatie van MOOOV, de provincie WestVlaanderen en de Blankenbergse bibliotheek.

Claude en Marie Verneuil zijn een oerkatholiek en welstellend echtpaar dat het eigenlijk maar niets vindt dat drie van hun vier dochters zijn getrouwd met mannen van een andere afkomst (een moslim, een jood en een Chinees). Ze blijven hopen op een brave, katholieke schoonzoon en zijn

17


Cultuur

De bib In de kijker Boekenkaftdag Zit je in de lagere school? Dan ben je samen met je (groot)ouders welkom op de derde boekenkaftdag in de bib. Breng je boeken en schriften mee en je krijgt gratis kaftpapier. Dankzij de bib en de provincie West-Vlaanderen kan je jouw boeken en schriften beestig leuk kaften. PRAKTISCH Deelname: gratis. Waar: in de Speelkamer van de Kleine bibliotheek. Wanneer: 2 september 2017 van 10 tot 12 uur.

Collectie in de kijker: Thrillers

Luisteroortjes in de Kleine bib Heb je een (klein)kind tussen drie en zeven jaar oud? Breng het dan mee naar de knusse en gezellige voorleesmomenten. De prachtige verhalen die worden voorgelezen, prikkelen de luisteroortjes en wakkeren de fantasie van je pernukkel aan. PRAKTISCH Toegang: gratis. Waar: in de Speelkamer van de Kleine bibliotheek. Wanneer: op 16 september 2017, om 11 uur.

Een spannende zomer tegemoet De zomer is de periode bij uitstek om te ontspannen en in een spannend verhaal te duiken. Je vindt een ruim aanbod detectiveverhalen en thrillers in de Thrillerkamer op de tweede verdieping van de bibliotheek. Tijdens de zomermaanden stelt de bib er ook

18

een themastand op met een selectie misdaadliteratuur, gebaseerd op de thrillergids van het tijdschrift Vrij Nederland. Kies en geniet de hele zomer lang van een portie spanning en gevaar!


Cultuur

Leesclub de verdieping Ben je een boekenwurm? Kan je ook zo van een goed boek (na)genieten? En vind je het fijn om over een boek te praten met iemand die het ook heeft gelezen? Aarzel dan niet om je aan te sluiten bij leesclub De Verdieping. Van gedachten wisselen maakt je leeservaring alleen maar rijker en boeiender. Verwacht geen droge, literaire analyses, maar eerder een gezellige avond waarbij boekenliefhebbers hun leeservaringen met elkaar delen. Onder begeleiding van Carine Slabbinck komt de leesclub vijf keer per jaar samen op een woensdagavond, telkens van 19.30 tot 21.30 uur. Heb je zin om lid te worden? Neem dan contact op met de bib.

Word lid van de KJV (Kinder- en jeugdjury Vlaanderen)! Ben je tussen 8 en 16 jaar en ben je een boekenveelvraat? Praat je graag over je leeservaringen? Wil je mee op zoek gaan naar het beste kinder- en jeugdboek van het voorbije jaar? Word dan lid van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen!

Er zijn begeleide leesgroepen voor: –– 8- tot 10-jarigen (derde en vierde leerjaar) –– 10- tot 12-jarigen (vijfde en zesde leerjaar) –– 12- tot 14-jarigen (eerste en tweede middelbaar) –– 14- tot 16-jarigen (derde en vierde middelbaar). Samen met je leeftijdsgenoten kom je tussen oktober 2017 en maart 2018 vijf keer samen. Je praat dan over je leeservaringen én je mag je eigen top 10 samenstellen. We sluiten het leesjaar af met een toffe activiteit voor alle trouwe KJV-juryleden.

INFO & INSCHRIJVINGEN Meld je aan in de Kleine bib of e-mail je naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en leerjaar naar inge.desutter@blankenberge.be vóór 16 september. Op 23 september (om 10 uur) opent de bib het nieuwe leesjaar met een startvergadering. Dan leer je je leesbuddy’s kennen en kom je te weten welke boeken je mag lezen!

Bibdiensten

Supersnel internet en wifi in de bibliotheek Wil je snel even je mails checken? Wil je tickets afdrukken en laat je printer thuis het afweten? Breng dan gerust een bezoekje aan de bib. Je surft supersnel op één van de 23 computers. Wil je in de bib op je eigen laptop of tablet werken? Geen probleem: er is gratis wifi.

19


Cultuur

De bib Bibdiensten Benedenverdieping en eerste verdieping elke voormiddag open

Ook in de zomerperiode zet de bib de deuren van de benedenverdieping elke morgen van 10 tot 12 uur voor jullie open. In het Groot salon kun je de krant of een tijdschrift lezen, op je laptop werken en via ons gratis wifi netwerk op

het internet surfen. Op de benedenverdieping is het eveneens mogelijk om je materialen in te leveren en te verlengen. Strips, cd’s en dvd’s ontlenen, kan er ook.

Boek een boek Mooie zomerse dagen doen aan vakantie en boeken denken. Tijd dus om je voorraad vakantielectuur samen te stellen. De bibliotheek wil je daarbij een handje helpen met de zomerservice Boek een boek. Van 15 juni tot 15 september krijg je de kans om te laten weten welke boeken je deze vakantie wilt lezen. De bib stoomt dan voor jou een zomerpakket klaar.

Maandag

10 - 12 uur

14 - 18 uur

Dinsdag

10 - 12 uur

14 - 18 uur

Woensdag

10 - 12 uur

14 - 19 uur

Donderdag 10 - 12 uur

14 - 18 uur

Vrijdag

10 - 12 uur

14 - 19 uur

Zaterdag

10 - 13 uur

Zondag

gesloten

Nieuw is dat je vanaf 1 juli 2017 ook ’s ochtends kan gebruikmaken van de internetcomputers op de eerste verdieping (Cyberspace). Je kan dan ook terecht in het knusse Klein salon. Tot gauw in de bib?

AANVRAGEN Het aanvraagformulier vind je op de website bibliotheek.blankenberge.be of aan de infopunten in de bibliotheek. Vergeet niet te vermelden wanneer het boekenpakket voor jou moet klaarliggen.

Bezorg een zelf samengestelde lectuurlijst met maximum tien titels. De bib engageert zich om minimum vijf boeken van je lijst te leveren. Of kies voor een verrassingspakket als je geen specifieke voorkeuren hebt. Geef jouw interesses door via het invulformulier Boek een boek en laat de keuze over aan de bib.

INFO Bibliotheek – Onderwijsstraat 17 – 050 41 59 78 – blankenberge@bibliotheek.be – bibliotheek.blankenberge.be

20


Cultuur

Cultuurprogramma

Boe abonnemek je nt online via cultuur.bla

nkenberge

Losse ticke ts 3 juli - 9 uu

VAN MESKENS TOT MONROE. ZET JE SCHRAP VOOR HET WERVELENDE CULTUURSEIZOEN Met veel zorg, goesting en passie selecteerde het cultuurcentrum een ijzersterk aanbod. Neem alvast je agenda er bij en maak tijd voor cultuur! Het cultuurcentrum stelde een afwisselend en vernieuwend programma samen. Theater, comedy, muziek, circus, exposities ... Je kan overigens niet alleen kiezen uit allerlei genres, maar ook uit verschillende prijsformules.

VOORDELIG MET EEN ABONNEMENT Een abonnement is de voordeligste manier om van het aanbod te genieten. Het bestaat uit minstens zes voorstellingen. In de abonnementsformule kan je al een voorstelling meepikken vanaf 10 euro. Alle voorstellingen kunnen in het abonnement opgenomen worden.

MAAK EEN ACCOUNT AAN OP DE WEBSHOP en boek je favoriete voorstellingen van thuis uit! Niet enkel vermijd je zo lange wachtrijen, je kan ook nog eens je eigen plaatsjes uitkiezen. Surf naar cultuur.blankenberge.be, klik op ‘inschrijven webshop’ en ga op ontdekking door het culturele aanbod.

.be

r

JONGER DAN 26? Je hebt geen abonnement nodig om van voordeeltarieven te genieten. Voor elke voorstelling betaal je telkens 1,50 euro minder dan het abonnementstarief.

LATE BESLISSER? Vanaf maandag 3 juli om 9 uur kan je online losse tickets kopen. Surf naar cultuur.blankenberge.be en klik op ‘inschrijven webshop’. Dit is de snelste manier om tickets te kopen. Lukt het niet om online een ticket te kopen, dan kun je ook een ticket kopen aan de balie van dienst Toerisme. Beslis je de avond zelf, dan kan je een ticket kopen aan de ingang.

DENK JE NIET VAN CULTUUR TE KUNNEN GENIETEN WEGENS FINANCIËLE REDENEN? DAN DENK JE VERKEERD! Er zijn verschillende mogelijkheden om ook van cultuur te genieten. Neem een kijkje in het Sociaal Infopunt in het Sociaal Huis (Kerkstraat 155, 8370 Blankenberge, 050 43 12 43, info@sociaalhuisblankenberge.be, www.sociaalhuisblankenberge.be). Het Sociaal Infopunt is open elke werkdag in de voormiddag van 8 tot 12 uur en op donderdagmiddag ook van 13.30 tot 16 uur.

Wanneer je ervoor kiest je abonnement online te bestellen, krijg je de kans om jezelf van de beste plaatsen te verzekeren. Lukt het niet om je abonnement online te kopen? Surf naar cultuur.blankenberge.be en bekijk de handleiding. Je kunt ook bellen naar 050 636 600, de medewerkers van het cultuurcentrum helpen je graag verder. Probeer steeds eerst online in te schrijven. Lukt dit niet, dan kun je vanaf 26 juni een formulier invullen en afgeven aan de ticketbalie bij de dienst Toerisme (Koning Leopold III-plein) of in de brievenbus deponeren van CC De Benne (Hoogstraat 2).

Info Tickets & abonnementen

ONLINE cultuur.blankenberge.be of via de webshop van de stad Blankenberge: webshopblankenberge.recreatex.be

AAN DE TICKETBALIE Dienst Toerisme Koning Leopold III-plein 8370 Blankenberge

Openingsuren ticketbalie: maandag tot en met zondag van 9 tot 11.45 uur en van 13.30 tot 17 uur juli en augustus: elke dag doorlopend van 9 tot 19 uur INFO Cultuurcentrum - 050 636 600 cultuur@blankenberge.be www.facebook.com/ cultuurcentrumblankenberge

21


Cultuur

Podiumaanbod 2017 - 2018

© Celine Charlot

© Chris Herzfeld

Vr 22/09/2017

Günther Neefs & Special Request Band - Special Request

Vr 29/09/2017

De Schedelgeboorten - Nu Wel!

Za 07/10/2017

MUZIEKTHEATER DE KOLONIEMT - Twee zielen, drie levens, zes mensen

Woe 18/10/2017

Kris Van Steenberge en Heleen Desmet - Blindelings (i.s.m. Bibliotheek)

Zo 22/10/2017

Vlaams Muziek Theater - Operetteparels (i.s.m. Seniorenraad)

Do 02/11/2017

Gravity & Other Myths - A Simple Space

Vr 10/11/2017

Bootleg Sixties - Swingende ode aan de muziek uit de jaren ’60

Za 18/11/2017

Lankmoed - Leger

Vr 24/11/2017

Tutu Puoane - The Joni Mitchell Project

Vr 08/12/2017

De Speelman - Hechten

Vr 15/12/2017

Patrick Riguelle - La Vie Est Riguelle – Paris l’amour

Woe 24/01/2018

Pantalone - Eén been, Eén vleugel

Vr 02/02/2018

Nathalie Meskens - Meskens in Motown

Vr 16/02/2018

VRT Big Band met Sandrine, Sofie & Stef Caers - 100 jaar Ella (try-out)

Vr 23/02/2018

MUZIEKTHEATER DE KOLONIEMT - deWattman

Vr 23/03/2018

Judas TheaterProducties - Goodbye, Norma Jeane

Vr 30/03/2018

Rode Boom - Ongekende evidenties

Za 07/04/2018

Jan Jaap van der Wal - Schoon

Vr 13/04/2018

Daan Hugaert en Katelijne Verbeke - Doek

Vr 20/04/2018

Maarten Ketels / Het nieuwstedelijk - Troje

Vr 27/04/2018

Gisela João - Nua

Vr 18/05/2018

Steven Mahieu - Zonder Filter

Za 26/05/2018

Artis Dulcedo - Zinderende verhalen uit het diepe Zuiden

22

© Erwin Everard


Cultuur

Podiumvoorstellingen

Günther Neefs & Special Request Band

Special Request CC Casino – Saveryszaal – vrijdag 22 september – 20 uur MUZIEK / Na 25 jaar op de planken geniet Günther Neefs nog elke dag van een leven vol muzikale uitdagingen. Daarom wil de warmste stem van Vlaanderen in de theatershow Special Request ook zijn vrienden en zijn publiek aan het woord laten. Hiervoor zal Günther worden bijgestaan door zijn Special Request Band die is samengesteld volgens de swingbandtraditie: een schitterende trompet, een krachtige trombone, een swingende sax en een stomende ritmesectie. Günther Neefs neemt je graag mee op een wervelende muzikale reis doorheen klassiekers en tijdloze ballads uit diverse genres. Verrassende anekdotes, mooie beelden … en vooral veel ambiance gegarandeerd! Geniet van een buitengewone avond boordevol muzikale parels, gebracht door absolute topmuzikanten. ABONNEMENT € 10 / TICKET € 12,50 / JONG VOLK € 8,50

De Schedelgeboorten

Nu Wel! CC Casino – Saveryszaal – vrijdag 29 september – 20 uur CABARET / De Schedelgeboorten zijn een vaste waarde in het Blankenbergse cultuurcentrum. Deze Vlaamse cabaretgroep, gekenmerkt door hun indrukwekkende visuele en muzikale humor, is terug en heeft een missie… Bewijzen dat er met het rare natuurfenomeen ‘mens’ wel te leven valt! Namelijk door er met z’n allen eens goed om te lachen.

© Delphine Lebon

Dit prettig gestoord kwartet trakteert het publiek op een avond vol absurde momenten en geweldige muzikale intermezzo’s. De schedelgeboorten rijgen de hilarische teksten en verrassende instrumenten feilloos aan elkaar. Ze confronteren ons graag met de absurditeit in ons bestaan. ABONNEMENT € 10 / TICKET € 12,50 / JONG VOLK € 8,50

MEER INFO OF DE BROCHURE IN JE BUS ONTVANGEN? Alle info over de voorstellingen en de brochure vind je online op de website cultuur.blankenberge.be. Heb je liever de brochure in je handen? Ga langs in de dienst Toerisme, CC Casino of mail naar cultuur@blankenberge.be

23


Cultuur

Muziekacademie INSCHRIJVEN NIEUW SCHOOLJAAR De academie heeft een mooi aanbod aan opleidingen Muziek en Woord. Alle cursussen en uurroosters vind je op de website http://academie.blankenberge.be. Inschrijven kan tijdens de vakantie van 28 tot 30 augustus van 9 tot 12 uur. Het schooljaar start op vrijdag 1 september. Inschrijven kan dan nog tot 20 september van maandag tot vrijdag van 14 tot 19 uur en op zaterdag van 9 tot 12 uur.

woord. Deze lessen worden aansluitend gegeven op zaterdagochtend. Vanaf 8 jaar: De muzikanten kunnen starten met de lessen notenleer en meteen een instrument kiezen. In de woordafdeling volgen de kinderen 1 uur dictie per week op woensdagnamiddag.

WAT KUN JE VOLGEN IN DE ACADEMIE?

Jeugd Jongeren vanaf het eerste middelbaar kunnen starten met de opleiding notenleer en meteen van start gaan met een instrument of zang aanleren. Wie meer interesse heeft in de verbale richting, volgt de lessen drama en voordracht.

Kinderen Vanaf 6 jaar: Vanaf het eerste leerjaar kunnen de kinderen terecht in de academie voor de cursussen creatief met muziek en/of

Volwassenen Voor de volwassenen is er de opleiding notenleer met instrument of zang. Wie liever geen notenleer volgt maar wel graag muziek beluistert en meer wil

weten over de muziekgenres en componisten, kan naar de cursus muziekgeschiedenis komen op dinsdagavond. Wie woord wil volgen kan starten met dictie, voordracht en/of toneel. Muziek voor 50-plussers Deze driejarige cursus richt zich specifiek tot een iets ouder publiek dat zich overdag kan vrijmaken en zowel interesse heeft in de historische achtergrond van de muziek als in de basis van het noten lezen. Wie wil kan hiernaast ook met instrument of zang beginnen. Deze lessen vinden plaats op dinsdagnamiddag van 15.30 tot 17.30 uur. INFO

Huisje van Majutte wint 21e cultuurprijs Peter Gadeyne en Lena Beernaert, eigenaars van het Huisje van Majutte, wonnen op 18 maart de felbegeerde 21e cultuurprijs van de stad Blankenberge die jaarlijks wordt uitgereikt door de cultuurraad. Er waren dit jaar twee genomineerden, het echtpaar Peter Gadeyne en Lena Beernaert, sinds 2015 trotse eigenaars van het Huisje van Majutte en kunstenares Anne van Wulpen. De laureaat wordt verkozen tijdens een geheime schriftelijke stemming door de meer dan vijftig culturele verenigingen van de stad Blankenberge. Met meerderheid van stemmen kwam het Huisje van Majutte als winnaar uit de bus. De cultuurraad lichtte toe dat de familie Gadeyne vooral wordt gewaardeerd omdat ze het oudste vissershuisje van Blankenberge opnieuw heeft opengesteld voor het publiek. Daarenboven zijn Peter en Lena uitstekende vertellers die tal van vissersverhalen weer

Stedelijke Academie voor Muziek en Woord De Smet de Naeyerlaan 141-145 050 630 690 muziekacademie@blankenberge.be http://academie.blankenberge.be

oprakelen en aan hun bezoekers overbrengen. Een bezoekje aan Het Huisje van Majutte is dus zeker de moeite waard. Peter Gadeyne en zijn echtgenote Lena Beernaert kregen een uniek kunstwerk van kunstenares Greet Blomme en een oorkonde. Zij komen bovendien op de erelijst van cultureel verdienstelijke personen en verenigingen van de stad Blankenberge. De uitreiking in CC Casino van Blankenberge werd na het officiĂŤle gedeelte opgeluisterd door het knapenkoor Les Petits Chanteurs du Nord uit Frankrijk dat een bijzonder stijlvol concert bracht. De volgende cultuurprijs wordt uitgereikt op 23 maart 2018.

24 Š Wim Kerkhof


Zomeren in Blankenberge kalender juli & augustus


3

24

• Stadswandeling met gids • Zomerse MuziekShow

17

• Muziek en kidsanimatie aan de haven

10

• Stadswandeling met gids • Vlaanderen Feest! met Cleymans & Van Geel

• Radio 2 Live • Art-nouveauwandeling met gids • Muziek en kidsanimatie aan de haven

MAANDAG

JULI 2017

• Radio 2 Live

DINSDAG

25

18

11

4 5

12

26

• Fietstocht door de polders met gids • Parkies – Camping Esmeralda

19

• Fietstocht door de polders met gids • Parkies – Jan & The Noise

• Fietstocht door de polders met gids • Parkies – Gene Thomas

• Fietstocht door de polders met gids • Parkies – Cookies and Cream

WOENSDAG

27

• Radio 2 Live • Art-nouveauwandeling met gids

20

• Stadswandeling met gids

13

• Interbellumwandeling met gids

6

• Stadswandeling met gids

DONDERDAG

• Radio 2 Live

7

14

28

21

• Zomerlicht / lichtspektakel vuurparade muzikaal vuurwerk

• North Sea Sunset Swim

VRIJDAG

22

15

8

29

• Beach Run

• Beachland dance festival

1

• Sportstrand O’Neill Beachclub (1/7 tot 31/7) • Parkies – Soul Avenue

ZATERDAG

2

30

23

• Art-nouveauwandeling met gids

16

9

• Beachland dance festival • Maritieme wandeling met gids • Kunst- en ambachtenmarkt

• Zeezegening

ZONDAG


7

22

29

28

15

8

1

• Sportstrand O’Neill Beachclub (van 1/8 tot 31/8)

DINSDAG

21

• Stadswandeling met gids • Zomerse MuziekShow

14

• Muziek en kidsanimatie aan de haven

• Art-nouveauwandeling met gids

31

• Muziek en kidsanimatie aan de haven

MAANDAG

2

16

30

• Fietstocht door de polders met gids

23

• Fietstocht door de polders met gids • Parkies – Clan Hunaerts

• Fietstocht door de polders met gids • Parkies – Sofie & Hugh Kanza

9

• Wielerwedstrijd BinckBank Tour • Parkies – Belle Perez

• Fietstocht door de polders met gids • Parkies – Kate Ryan

WOENSDAG

31

24

• Stadswandeling met gids

17

• Stadswandeling met gids

10

• Interbellumwandeling met gids • CinéBib / Film op het strand

3

• Stadswandeling met gids

DONDERDAG

11

4

12

5

• Corsotour

26

19

• Kinderen Toegelaten! / speeldorp Focus-WTV

• Zeezwemmen

ZATERDAG

2017

13

27

• Maritieme wandeling met gids • Art-nouveauwandeling met gids • Bloemencorso

20

• Art-nouveauwandeling met gids • Retro Rally

• Beach Survival Run • Radio 2 Zomerhit

6

• Paravangfeesten • Erfgoed in de bloemen • Maritieme wandeling met gids

ZONDAG

Dit is slechts een greep uit het zomerprogramm a. Meer evenementen op www.uitinblankenberg e.be of haal de folder in de dienst Toerisme!

25

18

• Muzikaal vuurwerk

• Vlaanderen Zingt!

VRIJDAG

AUGUSTU S


Zomershopping Rommelmarkten (8 > 18 uur)

25 juni / Graaf Jansdijk en Rogierlaan 9 juli / Koning Leopold III-plein 6 augustus / Haven (Paravangfeesten) 13 augustus / Koning Leopold III-plein 2 & 3 september / Uitkerke (Kerkstraat, Dumonstraat, Uitkerkestraat)

Avondmarkten (17 > 22 uur) 5 juli / Grote Markt 12 juli / Koning Leopold III-plein 19 juli / Zeedijk 26 juli / Haven 2 augustus / Zeedijk 9 augustus / Koning Leopold III-plein 16 augustus / Grote Markt 23 augustus / Manitobaplein

Midzomerverkoop (10.30 > 18 uur) 28, 29, 30 & 31 juli / Centrum

Braderie (10.30 > 18 uur) 18, 19 & 20 augustus / Centrum

Wekelijkse marktdag (7.30 > 13 uur) Vrijdag > heel het jaar door Maandag > tot 30/09

Info: Dienst Toerisme – Koning Leopold III-plein – T 050 636 620 toerisme@blankenberge.be – www.blankenberge.be www.facebook.com/ToerismeBlankenberge

Meer vrijetijds- en cultuuraanbod op www.uitinblankenberge.be of haal de folder in de dienst Toerisme. Programma 15/06/17 - wijzigingen mogelijk


Duik in het cursusaanbod! Het cultuurcentrum organiseert cursussen met een lang en kort traject: van een kalligrafiecursus tot een opleiding waarin je aan de slag gaat met onder meer mozaïek. Of je kan ook de Afrikaanse keuken verkennen of je verdiepen in een lezing over de sixties. Ontdek het volledig aanbod van het cursusaanbod (Winteracademie) en ga zelf creatief aan de slag. Je vindt er zeker jouw gading.

Star inschrijvint 12 juli - 9 u

gen

ur

Haal jouw folder van de Kunstige Kidskalender met meer info in de dienst Toerisme, CC Casino of in de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord.

ONLINE INSCHRIJVEN Dit jaar kun je online inschrijven voor het cursusaanbod van het cultuurcentrum. Zo vermijd je lange wachtrijen en kun je als eerste een plaatsje in een bepaalde cursus reserveren! Surf naar cultuur.blankenberge.be en klik op ‘Bestel je cursus’. Heb je al een account aangemaakt op de webshop, dan kan je direct inloggen en je inschrijven. Lukt het niet om je cursus online te reserveren? Surf naar cultuur.blankenberge.be en bekijk de handleiding. Of bel naar 050 636 600, de cultuurmedewerkers helpen je graag verder. Wanneer het online inschrijven niet lukt, ben je op 12 juli vanaf 9 uur ook welkom aan de balie van de dienst Toerisme. Het uitgebreide programma omvat zowel cursussen in organisatie van het cultuurcentrum alsook cursussen of lezingen in samenwerking met Vormingplus Regio Brugge.

KLEUTER- EN JEUGDATELJEE Dit jaar is er opnieuw de samenwerking met de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord voor het kleuter- en jeugdateljee. Niet enkel de uren zijn helemaal op elkaar afgestemd, maar wanneer je inschrijft voor een cursus van de academie, kan je bovendien inschrijven voor het kleuter- en jeugdateljee aan een zeer voordelige prijs!

CURSUSAANBOD 2017-2018 –– Kleuter- en jeugdateljee –– Boetseren en keramiek –– Kalligrafie –– Model- en waarnemingstekenen –– Tekenen en schilderen voor gevorderden –– Gemengde technieken –– Bezoek Studio Nick Ervinck –– Lekkere lunch- en brooddoosgerechten –– Doe het zelf! Klussen voor beginners –– Back to the golden sixties –– Het Franse chanson –– Jean-Paul Van Bendegem over waarom wij ons zo vaak vergissen –– Mozaïekcursus –– Kookworkshop Afrikaanse keuken –– Een kruidenspiraal aanleggen INFO & INSCHRIJVEN cultuur.blankenberge.be – tel. 050 636 600 Ticketbalie dienst Toerisme – Koning Leopold III-plein – Blankenberge

Haal de kersverse seizoensbrochure op in het cultuurcentrum of de dienst Toerisme!

25


Tentoonstellingen Sint-Rochuskerk

1870-1914 / Blankenberge in stroomversnelling 3 juni tot 10 september Het sluimerende vissersstadje Blankenberge komt in een stroomversnelling terecht. Aan de start liggen de spoorverbinding met de toevloed van toeristen, de baanbrekende ideeën van enkele zieners en de veerkracht van de bevolking. Imposante openbare gebouwen worden opgetrokken en verlenen de stad een internationale status. Zelfs de veeleisende kuurgast vindt er een gepast onderkomen: hotel met standing,

pension of eigen villa in een gelijkgestemde buurt bij de Sint-Rochuskerk. Ondernemende handelaars volgen de trend: de winkelstad Blankenberge wordt geboren en winkels met klasse en deftige verbruikssalons zijn zelfs geschikt voor alleenreizende dames. De bevolking groeit spectaculair en werk is er bij de vleet in de bouw, handel en horeca. Heel wat arbeiders wijken in, maar ook de vissersbevolking evolueert mee: ma opent een winkeltje, pa wordt tijdens het seizoen baigneur en dochterlief dient als kamermeisje. Duurzame, gezonde behuizing voor arbeiders en vissers wordt een must. De mondaine badstad Blankenberge bruist tot WO I de groei abrupt stopt.

INFO Locatie: Sint-Rochuskerk – Elisabethstraat Open: Maandag tot zaterdag van 10 tot 18 uur. Zondag van 14 tot 18 uur. Niet tijdens kerkelijke plechtigheden. Gratis toegang. Bezoek met gids: Individueel: 8/7, 22/7, 5/8, 19/8 telkens om 14 uur Groepen: bezoek expo (max. 20 pers.): € 20 Bezoek expo + themawandeling door centrum (2 uur): € 40 (max. 20 p) Info & aanvragen bezoek met gids www.vsbvzw.be - vsb.vzw@gmail.com 050 636 400 Deze tentoonstelling is een realisatie van de Vriendenkring Stadsgidsen Blankenberge – VSB vzw met de steun van het stadsbestuur Blankenberge, de kerkfabriek Sint-Rochus, CERA, GAR en Kusterfgoed.

CC Oud Stadhuis / Kerkstraat 41

Christine Clerbout, Marc & Lutgard De Wachter - pyrografie, keramiek & kalligrafie 23 juni tot 2 juli

Werner Sarlet - schilderijen 14 tot 30 juli

Blankenbergs Kunstcollectief - expo Les Vingt 2 tot 15 augustus

Diane Deprest - olieverf- & aquarelschilderijen 17 tot 31 augustus

Carine Vermeersch - maritiem antiek 8 tot 15 september

Etienne & Piet Goderis - glaskunst & schilderijen 17 september tot 1 oktober

26


NICK ERVINCK GNI-RI jul2017

Tentoonstellingen Expo's in de kijker

01.07.2017 - 24.09.2017 BLANKENBERGE CC CASINO www.nickervinck.com Beeld: Nick Ervinck, VIUNAP, 2013–2014

© Alfons Monte

Nick Ervinck. GNI-RI jul2017 1 juli tot 24 september Nick Ervinck (°1981, Roeselare) is een aanstormend talent in de internationale kunstscène. Zijn werk balanceert tussen design, beeldhouwkunst, architectuur en animatie. Zo versmelt de Belgische kunstenaar natuur en techniek tot een volmaakte, futuristische wereld. Het gebruik van innovatieve 3D-technologie stelt hem dan ook in staat alle types van ingewikkelde geometrische of ornamentele patronen te produceren. Enerzijds koestert Ervinck de klassieke beeldhouwkunst en laat hij zich inspireren door de natuurlijke vormen van onder andere Henry Moore en Hans Arp. Anderzijds transformeert hij motieven uit de populaire cultuur zoals Disney en Manga. Het resultaat spreekt voor zich: boeiende 3D-prints, kunstintegraties, polyester sculpturen en muurprints die meteen je nieuwsgierigheid prikkelen. Deze tentoonstelling nodigt je uit om de surrealistische wereld van de kunstenaar te ontdekken. Een wereld vol imaginaire beelden die je laten vooruitblikken naar een mogelijke toekomst. Net omdat context belangrijk is in het oeuvre van Ervinck, vind je naast de binnenexpo ook kunstwerken op het Sint-Rochusplein en het Casinoplein (naast exporuimte).

LOCATIES –– De Meridiaan (gelijkvloers casino) – Casinoplein Open woensdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur. –– Buitenlocaties: Sint-Rochusplein en Casinoplein

–– € 4 volwassenen – met dit ticket kun je ook het Belle Epoque Centrum bezoeken –– € 2,50 -26 jarigen / 55+ / groepen vanaf 10 personen –– € 1,50 schoolgroepen / personen met een beperking en hun begeleider –– Gratis voor inwoners van Blankenberge. Publicatie inbegrepen in de toegangsprijs

EXTRA

!

–– Rondleiding samen met de kunstenaar: dinsdag 4/07 (19.30 uur) en zondag 6/08 (14 uur) –– Bezoek aan Studio Nick Ervinck (i.s.m. Vormingplus regio Brugge): dinsdag 22/08 (19.30 tot 21.30 uur) INFO

25 augustus tot 8 oktober In het najaar van 2017 eert Blankenberge kunstschilder Rudi Pillen (1931-2014). Pillen, die internationale bekendheid genoot, vertoefde vaak in deze badstad en overleed er op 83-jarige leeftijd. Het oeuvre van Pillen valt niet onder één noemer te brengen. Zijn werk omvat een periode van 50 jaar en wordt gekenmerkt door diverse stijlen en invloeden. Zo zien we een evolutie van expressionisme naar abstrahering, met één constante: de mens. Pillen had een hart voor Afrika en besloot dan ook een lange tijd in Congo te blijven. Zijn verblijf daar had een grote impact op zijn werk, iets wat duidelijk naar voren komt in zijn kleurgebruik. Werken van Rudi Pillen waren te zien in de grootste galerijen in o.a. San Francisco, New York, Chicago, Parijs, Kinshasa en Johannesburg. In maart 2016 was er nog een tentoonstelling rond Rudi Pillen in New Delhi en nu ook in Blankenberge. Laat je verrassen door de veelzijdigheid van deze kunstenaar. Cultuurcentrum Blankenberge organiseert de tentoonstelling in overleg met de weduwe van Rudi Pillen.

LOCATIE & OPENINGSUREN

TOEGANG

MEET & GREET

Retrospectieve Rudi Pillen

CC Casino – Consciencezaal & Roeschaertzaal Open van dinsdag tot en met zondag van 14 tot 17 uur

TOEGANG –– € 4 volwassenen – met dit ticket kun je ook het Belle Epoquecentrum bezoeken –– € 2,50 -26 jarigen / 55+ / groepen vanaf 10 personen –– € 1,50 schoolgroepen / personen met een beperking en hun begeleider –– Gratis voor inwoners van de stad Blankenberge. Publicatie inbegrepen in de toegangsprijs.

RONDLEIDING MET MEVROUW PILLEN –– Zondag 03/09 om 14 uur –– Vrijdag 15/09 om 19.30 uur

Cultuurcentrum - cultuur@blankenberge.be cultuur.blankenberge.be - 050 636 600

INFO

Studio Nick Ervinck - studio@nickervinck.com www.nickervinck.com - 051 62 04 37

Cultuurcentrum - cultuur@blankenberge.be cultuur.blankenberge.be - 050 636 600

EXTRA

!

27


Sociaal

Het Lindenhof Lokale huisvestingsmaatschappij Het Lindenhof verhuurt en verkoopt sociale woningen in Blankenberge, De Haan en Zuienkerke en is mede-actor in het stedelijke woonbeleid en het sociale beleid.

Project nieuwbouwappartementen Sergeant De Bruynestraat Momenteel bouwt Het Lindenhof aan de achterzijde van de brandweerkazerne in de Serg. De Bruynestraat veertien nieuwbouwappartementen. De afwerking van dit project heeft wat op zich laten wachten. De firma Bouwcentrale Modern die via een aanbesteding aangesteld was om deze appartementen te realiseren werd vorig jaar failliet verklaard. Daardoor zat Het Lindenhof, net als vele andere sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen, opgeschoteld met een werf zonder aannemer. Daarnaast duiken er bij een faillissement van een hoofdaannemer nog heel wat andere problemen op. Zo dient de werf officieel vrij gegeven te worden door de

curator. Dit had heel wat voeten in de aarde maar dit is uiteindelijk toch relatief vlot gelukt. Het moeilijkste moest echter nog komen: het vinden van nieuwe aannemers om deze appartementen af te werken. Omdat dit project al voor 75% was afgewerkt, was het zeer moeilijk om kwalitatieve aannemers te vinden die het werk van Bouwcentrale Modern willen afwerken. Bovendien dient ook hier de wetgeving gevolgd te worden. Momenteel vorderen de werken nu gelukkig zeer goed. Het Lindenhof hoopt dan ook begin 2018 deze prachtig gelegen appartementen te kunnen verhuren. De appartementen geven aan de noordzijde uit op de jachthaven en de appartementen op de hoger gelegen verdiepingen hebben zelfs zeezicht. Aan de achterzijde kan men ver in de polders kijken. Ongetwijfeld zal ook dit project een meerwaarde betekenen voor de buurt en zullen veertien gezinnen gelukkig kunnen gemaakt worden met een nieuwe woonst.

INFO Het Lindenhof – Hanneusestraat 32 bus 2 050 41 60 19 – info@lindenhof.woonnet.be www.lindenhof-wonen.be Open: maandag en donderdag van 14 tot 16 uur of na afspraak. (Telefonisch elke werkdag bereikbaar.) Zitdag voorzitter: vrijdag van 9 tot 11 uur. Enkel na afspraak.

De Bollaard Speelotheek ’t Kinderpaleis Een speelotheek is zoals een bibliotheek: je kan er gezelschapsspellen, keukentjes, poppenwagens, Duplo, houten speelgoed en meer ontlenen. ’t Kinderpaleis is er voor ouders en grootouders met kinderen van 0 tot 6 jaar. Via de speelotheek kan je meer variatie brengen in de speelmogelijkheden van je kind. INFO

Bij het uitlenen krijg je hulp en advies van een medewerker van de speelotheek. Het uitlenen van het spelmateriaal is gratis, je betaalt enkel 5 euro lidgeld per jaar, per gezin. Per uitleenbeurt mag je twee stukken speelgoed ontlenen voor maximum vier weken.

28

’t Kinderpaleis - LDC De Bollaard Koning Albert I-laan 112 - lokaal 108 050 43 12 84 - Contactpersoon: Veerle Scherpereel Open: woensdag van 8.30 uur tot 16 uur en donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.


Sociaal

De Bollaard In lokaal dienstencentrum De Bollaard kun je vanaf september opnieuw deelnemen aan heel wat boeiende cursussen, workshops en voordrachten.

Activiteiten

Voordrachten

–– Cursus culinair en trendy koken of cursus bistrokoken. –– Basis- en vervolmakingscursus fotografie. –– Aan de slag met fotobewerking, tekstverwerking en andere software. –– Cursus Italiaans of Spaans leren spreken en schrijven via een cursus van SNT. Info en inschrijven: SNT www.snt.be – tel. 050 44 11 40. –– Leer kantklossen of verfijn je kantklostechnieken via een cursus van ’t Mentebolletje. Info en inschrijven: tel. 050 41 65 51. –– Basis- en vervolmakingscursus boetseren en keramiek. –– Basiscursus tekenen en schilderen & cursus nieuwe technieken. –– Is je (klein)kind graag creatief bezig? Wil het graag aan de slag met verf, klei, verschillende technieken en materialen? Dan is het jeugdateljee dé perfecte keuze. Info en inschrijven: Winteracademie cultuurcentrum Blankenberge 050 636 600.

Vrijdag 15 september

LEIF: EEN WAARDIG LEVENSEINDE Het levenseinde, euthanasie, orgaandonatie, wilsbeschikking,… het zijn gevoelige onderwerpen die heel wat mensen bezighouden. Wat kan ik nu beslissen voor later als ik door omstandigheden niet meer bekwaam ben om zelf een beslissing te nemen? Waar kan ik terecht voor informatie rond een wilsverklaring of een levenstestament? Mensen kunnen meer en meer zelf bepalen wat ze willen, maar de mogelijkheden zijn niet altijd duidelijk en de keuzes niet altijd vanzelfsprekend. LEIF (Levenseinde Informatieforum) geeft je tijdens deze voordracht praktische antwoorden op al je vragen. INSCHRIJVEN VOORDRACHTEN Alle voordrachten vinden plaats in de cafetaria en starten om 14 uur. Gratis toegang! Inschrijven is niet verplicht, maar is wel aan te raden. Wens je graag een kopje koffie/thee met een stuk taart? Reserveer dit aan het onthaal tot uiterlijk de maandag voor de voordracht. Kostprijs: €2,50.

Begeleide wandel- en fietstochten Vanaf mei tot en met september organiseert De Bollaard opnieuw begeleide wandel- en fietstochten. Wil je graag deelnemen? Kom om 13.30 uur naar de cafetaria van dienstencentrum De Bollaard. Deelnemen is gratis. INFO LDC De Bollaard – onthaal – Koning Albert I-laan 112 T 050 43 12 02 – bollaard@ocmw-blankenberge.be Onthaal: open elke werkdag van 9 tot 12 uur en 14 tot 16.30 uur. Vrijdagnamiddag gesloten. Begeleide wandeltochten: elke eerste dinsdag van de maand: 4 juli - 8 augustus - 5 september Begeleide fietstochten: elke derde dinsdag van de maand: 18 juli - 22 augustus - 19 september

29


Sociaal

’t Loavertje

’t Loavertje (Initiatief Buitenschoolse Opvang) biedt buitenschoolse kinderopvang aan alle kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs van Blankenberge. In de vakantieperiodes is er opvang voor schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 4 jaar. Voor het kalenderjaar 2017 zijn dit alle geboortejaar 2013, 2014 & 2015. Het pedagogisch beleid van ’t Loavertje steunt op volgende kernwaarden –– ieder kind wordt gerespecteerd in zijn eigenheid –– de opvang vindt plaats in een emotioneel en fysiek veilige, gestructureerde en uitdagende omgeving –– ieder kind heeft zijn eigen ontwikkelingstempo en wordt

gestimuleerd om de volgende stap in zijn ontwikkeling te nemen –– inspraak en keuzevrijheid van de kinderen zijn essentieel –– de opvang staat steeds open voor feedback

Snipperdagen –– Doorlopend van 6.30 - 19 uur Vakantiedagen –– Doorlopend van 7 – 18 uur

De houding en de werkwijze van de professionele kinderbegeleiders zijn gericht op deze waarden. Er is altijd een uitgebreid en variërend aanbod aan fantasiemateriaal, bewegingsmateriaal, bouw- en constructiemateriaal, creativiteits- en expressiemateriaal, zintuigelijk materiaal …

Komt je kindje voor de eerste keer? Maak vooraf een afspraak om je kindje in te schrijven.

OPENINGSUREN Schooldagen –– Voor school van 6.30 - 8.30 uur –– Na school van 15.30 - 19 uur, woensdag van 12 - 19 uur

’t Loavertje eindigt op tweede plaats in strijd voor beste speelactiviteit Tijdens de week van 31 maart tot en met 7 april werd over gans Vlaanderen gestreden om beste speelactiviteit van het jaar te worden. ’t Loavertje was hiervoor genomineerd met de activiteit kriebelbeesten en eindigde uiteindelijk op een mooie tweede plaats. Met kriebelbeesten ontdekken en onderzoeken de kinderen de natuur. De kinderen observeren de insecten. Na observatie van de insecten worden de kinderen uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met natuurlijke materialen om hun favoriete insect na te bootsen. Benieuwd? Neem gerust een kijkje op www.speelbank.be

30

VOORAF INSCHRIJVEN VERPLICHT!

INFO & INSCHRIJVEN IBO ’t Loavertje – Natalie Goethals Kerkstraat 424 – 050 43 12 06 loavertje@ocmw-blankenberge.be


Sociaal

Huis van het kind Kinderdagverblijf ’t Schelpje Kinderdagverblijf het Schelpje biedt dagopvang en verzorgt kinderen van 0 tot 3 jaar. Kinderen krijgen er integrale ontplooiingskansen, onder leiding van geschoolde krachten.

WAT EN HOE IN DE KINDEROPVANG? Je krijgt info over hoe je kan inschrijven en een plaats kan krijgen in de opvang. In het belang van het kind, werkt de kinderopvang met een minimum van gemiddeld 2,5 opvangdagen per week. Wil je jouw kindje naar kinderopvang ‘t Schelpje laten komen? Dan noteren de medewerkers na de rondleiding je vraag naar opvang op een aanvraagformulier. Heb je nood aan een flexibel opvangplan omdat je specifieke werkomstandigheden hebt? Bezorg dan een werkgeversattest dat dit staaft. In geval van specifieke zorgbehoeften wordt samen nagegaan hoe ’t Schelpje kan instaan voor de opvang van je kind.

Tijdens de zomermaanden genieten de kinderen volop van de grote tuin: een groene oase met veel speelruimte en spelmogelijkheden.

INSCHRIJVEN Je schrijft je kindje best al in van zodra je zwanger bent. Dit kan elke eerste en derde dinsdag van de maand. Maak vooraf telefonisch of via e-mail een afspraak bij het kinderdagverblijf. Tijdens deze eerste kennismaking krijg je een rondleiding en vertellen de medewerkers je over de dagelijkse werking.

Het Ei Zwangerschapsondersteuning Het Ei is een initiatief van ziekenhuis AZ Zeno. Het Ei organiseert maandelijks een gratis infoavond in kinderdagverblijf ’t Schelpje over zwangerschap of baby’s. –– 6/7/2017 – arbeid en bevalling –– 3/8/2017 – voeding en zwangerschap –– 7/9/2017 - babymassage Locatie infoavonden: KDV ’t Schelpje, Rood-Kruisstraat 17. Start 19 uur. Gratis toegang. Vooraf inschrijven niet nodig. INFO AZ Zeno – 050 63 34 99 vem1@azzeno.be – www.azzeno.be

Na het indienen van de aanvraag, onderzoekt ’t Schelpje je vraag naar opvang en doet je daarna een schriftelijk aanbod. Kan ’t Schelpje niet ingaan op je vraag, dan word je ook van de weigering schriftelijk verwittigd. INFO KDV ’t Schelpje – Marianne Hamerlynck – Rood-Kruisstraat 17 050 43 12 05 – marianne.hamerlynck@ocmw-blankenberge.be

Ontmoetingsruimte ’t Kindernestje evalueert werking In februari bestond ‘t Kindernestje twee jaar. Tijd voor een evaluatiemoment met alle aanwezige ouders. Alle activiteiten van de voorbije twee jaar kwamen hierbij aan bod: verven met scheerschuim, plasticine maken met huis-tuin-en keukenmiddelen, gezond ontbijt, gezond fruithapje maken, workshop juwelen maken, infomoment ECK De Wieg, gemaakte uitstapjes, … De meeste zaken kregen een grote ja en mogen zeker opnieuw georganiseerd worden. Daarnaast kwamen ook heel wat nieuwe voorstellen naar voor. ’t Kindernestje heeft in de toekomst nog heel wat leuke activiteiten in petto voor ouders en kinderen. Iedereen die naar ‘t Kindernestje heeft trouwens inspraak in het aanbod. Van tijd tot tijd komen er

ook diensten op bezoek om hun eigen aanbod of werking voor te stellen. In de afgelopen twee jaar heeft de ontmoetingsruimte al een hele weg afgelegd. Sommige ouders zijn er al van dag één bij, anderen zijn er in later bijgekomen en er komen nog geregeld nieuwe mama’s en papa’s bij. Wil jij ook naar ‘t Kindernestje te komen? Je bent van harte welkom elke maandag van 8.45 tot 11.45 uur. De ontmoetingsmomenten vinden plaats in het Huis van het Kind, Rood-Kruisstraat 17 in Blankenberge.

INFO ’t Kindernestje - Ann Tavernier - 050 43 12 07 ann.tavernier@ocmw-blankenberge.be

31


Sociaal

Jongeren vinden de weg naar Budgetbeurs Van 18 tot 28 april liep in jeugdhuis De Leute de tweede editie van de Budgetbeurs. Doel is om via een interactief parcours jongeren uit het 6e en 7e jaar middelbaar te laten kennismaken met meerdere aspecten van het zelfstandig wonen. De beurs wordt begeleid door medewerkers van het OCMW Blankenberge, Jobkracht 10, de Jeugddienst, de Preventiedienst, een ervaringsdeskundige en door het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Noord-West-Vlaanderen. Thema’s die aan bod kwamen zijn: wonen en energie, dagelijkse kost, vrije tijd en media en kredieten en schulden. Dit jaar werd de doelgroep van de budgetbeurs verder verruimd. Ook professionelen waren deze keer welkom. Ze kregen dezelfde rondleiding als de jongeren. Een honderdtal jongeren vonden de weg naar de Budgetbeurs, een geslaagd initiatief dat in de toekomst zeker verder zal georganiseerd worden.

Zitdagen pensioenen Wil je meer informatie over jouw persoonlijk pensioendossier? Kom dan naar de zitdagen voor pensioenen in het stadhuis. Je kunt er gratis terecht voor informatie in verband met berekening, herziening en afwerking van je pensioen als loontrekkende of zelfstandige. De zitdagen vinden plaats elke tweede dinsdag van de maand. Volgende zitdag: 12 september. In juli en augustus zijn er geen zitdagen. Voor loontrekkenden: van 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur

Voor zelfstandigen: van 9 tot 12 uur

RESERVEER JE TICKET Voor een vlot verloop van de zitdag wordt er gewerkt met een ticketsysteem. Vanaf 8.30 uur kan je in het stadhuis een ticket nemen dat het uur vermeldt waarop je die dag geholpen zal worden. Hou er rekening mee dat het aantal tickets beperkt is!

KUN JE NIET NAAR DE ZITDAGEN KOMEN OF ZIJN ALLE TICKETS AL GERESERVEERD?

regionaal kantoor van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) of het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen te Brugge. INFO Loontrekkenden RVP Brugge - Torhoutsesteenweg 281 8200 Brugge (Sint Andries) – 050 40 62 60 brugge@rvp.fgov.be - www.rvp.fgov.be Zelfstandigen RSVZ Brugge – Abdijbekepark 2 8200 Brugge (Sint Andries) – 050 30 53 11 info-brugge@rsvz-inasti.fgov.be

Maak dan een afspraak met het

Meer vrije tijd voor jezelf met ‘t Schoonschip Huishoudhulp met dienstencheques is dé oplossing! ’t Schoonschip biedt kwaliteitsvolle service op maat. Poetsen, ramen lappen, wassen en strijken, klein naaiwerk, boodschappen doen, maaltijden bereiden of persoonlijke begeleiding, het kan allemaal. INFO

–– Al deze diensten betaal je met dienstencheques. Minimum duur per prestatie: 3 uur, per week, per 14 dagen of volgens afspraak. –– Kostprijs: 9 euro/uur (met 30% belastingvoordeel) = 6,30 euro/uur netto kostprijs. Registratie = gratis

32

’t Schoonschip vzw – Mimi Crabeels – Stationsstraat 1 050 95 00 65 – info@schoonschip.be Open: elke werkdag van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Surf naar de website www.schoonschip.be voor alle info over inschrijvingen (gebruikers) en sollicitaties (kandidaat werknemers).


Sociaal

Sociaal Huis Vraag je vrijetijdstoelage aan! De vrijetijdstoelage is een gezamenlijk initiatief van het OCMW en het stadsbestuur. De vrijetijdstoelage biedt inwoners met een bescheiden budget de mogelijkheid om deel te nemen aan het socio-culturele en sportieve leven. Voldoe je aan de voorwaarden (statuut Verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds of ben je in schuldbemiddeling/budgetbeheer (advocaat–CAW), kom dan langs bij he Sociaal Huis voor meer info.

WAARVOOR GEBRUIK JE DE VRIJETIJDSTOELAGE? –– De vrijetijdstoelage kan je gebruiken voor de volledige of gedeeltelijke betaling van de kosten van deelname aan activiteiten georganiseerd door Blankenbergse organisaties of verenigingen. –– Een vrijetijdstoelage wordt toegekend onder de vorm van vrijetijdscheques of wordt aangewend voor de terugbetaling van gemaakte kosten via overschrijving, tot uitputting van het budget. –– Vrijetijdscheques kan je gebruiken voor de betaling van alle vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door de stedelijke jeugddienst, de stedelijke sportdienst, het cultuurcentrum, de stedelijke openbare bibliotheek, de Stedelijke Academie

voor Muziek en Woord, de dienst Toerisme en dienstencentrum De Bollaard. Ook diverse Blankenbergse verenigingen (jeugd- en sportverenigingen, socio-culturele organisaties) aanvaarden de vrijetijdscheques als betaalmiddel.

BEDRAG De maximum vrijetijdstoelage voor de periode 1 januari tot 31 december 2017 bedraagt 50 euro vermenigvuldigd met het aantal inwonende personen van het gezin van de aanvrager en dit tot uitputting van het budget. Als de kostprijs van jouw activiteit het maximumbedrag niet bereikt, wordt het resterende saldo terug in het globale budget opgenomen.

AANVRAGEN SCHOOL- EN STUDIETOELAGEN De aanvragen voor de school- en studietoelagen kunnen onmiddellijk online worden aangevraagd bij de baliemedewerker van het Sociaal Infopunt vanaf 16 augustus 2017. De grote voordelen om een beroep te doen op het Sociaal Infopunt is de vereenvoudiging van jouw aanvraag en de tijdswinst bij de behandeling ervan. Bovendien zal je sneller jouw school- of studietoelage ontvangen!

AANVRAGEN ONDERWIJSCHEQUES, HOGESCHOOLPREMIE OF PREMIE TWEEDEKANSONDERWIJS Heb je kinderen in het kleuter, lager, secundair of hoger onderwijs of studeer je zelf? Dan heb je misschien wel voor je kinderen of voor jezelf recht op onderwijscheques of op een hogeschoolpremie of premie voor tweedekansonderwijs. De aanvragen voor deze toelagen/premies kun je aanvragen vanaf 1 juni 2017 in het Sociaal Infopunt.

VOORWAARDEN In het bezit zijn van een recent attest Verhoogde Tegemoetkoming van het ziekenfonds en tijdens de laatste zes jaar, drie jaar gedomicilieerd zijn in Blankenberge.

MEEBRENGEN –– Recent attest Verhoogde Tegemoetkoming –– Inschrijvingsbewijs van de school voor het nieuwe schooljaar 2017-2018.

MEEBRENGEN –– Het nummer van je bankrekening. Eventueel meebrengen indien van toepassing –– Enkele bankrekeninguittreksels (daterend van 2 jaar vroeger dan het aanvraagjaar) als je alimentatiegeld ontvangt. –– Het huurcontract van het studentenkot of studentenkamer. –– Een attest van het internaat waar je kind verblijft. –– Een kopie van het bewijs dat je kind in het buitenland studeert. –– Een geldend bewijs van ziekte- en invaliditeitsuitkering. INFO & AANVRAGEN Sociaal Huis – Infopunt – Kerkstraat 155 - 050 43 12 43 info@sociaalhuisblankenberge.be Open: elke werkdag van 8 tot 12 uur. Op donderdag ook in de namiddag van 13.30 tot 16 uur.

33


Sport

Sportzomer 2017 Er beweegt wat in Blankenberge! Hier geven we je alvast een greep uit het zomerse sportaanbod. Een volledig overzicht vind je in de gratis evenementenfolder die je kunt afhalen in de dienst Toerisme. Of neem een kijkje op www.uitinblankenberge.be.

21 tot 23 juli

BK BEACHHANDBAL Beachhandbaltornooi voor jeugd & senioren Strand aan O’Neill Beach Club 24 tot 29 juli

JEUGDTORNOOI TENNIS 1 & 2 juli

SPETTER BEACHVOLLEYTORNOOI

Tennisclub Blankenberge Info: www.tcblankenberge.be

Strand aan O’Neill Beachclub – 10 tot 18 uur. Inschrijven & info: www.spetter.com

9 augustus

4 tot 16 juli

Start: Grote Markt – 12 uur

Tennisclub Blankenberge Info: www.tcblankenberge.be

9 augustus

NOORDZEE DUBBELTORNOOI TENNIS

Sportieve fietstocht (30km) door de polders. Elke woensdag van 5 juli tot 30 augustus (niet op 9 augustus)

FIETSEN DOOR DE POLDERS

WIELERWEDSTRIJD BINCKBANK TOUR

SPORT VLAANDEREN ZOMERPROMOTIETOUR Gratis initiatie in verschillende sporten Zeedijk en strand aan de Pier Inschrijven: ter plaatse. 12 augustus

Start: stadhuis Blankenberge - 9.30 uur

ZEEZWEMMEN EN KIDS SWIM

9 juli

Zeezwemmen voor iedereen Volwassenen: 1 km, & Kids Swim: 100 m, vanaf 8 jaar Strand aan O’Neill Beachclub - Start 11 uur

BK BEACHKORFBALTORNOOI Strand aan O’Neill Beachclub

13 augustus 14 juli

NORTH SEA SUNSET SWIM Zeezwemmen voor iedereen! Strand aan O’Neill Beachclub - Start 18.30 uur Info: www.northseasunsetswim.be

BEACH SURVIVAL RUN Strandloop met verschillende hindernissen 6 of 12 km, individueel of in groep Strand aan O’Neill Beach Club

15 juli

BEACH RUN Start & finish: rotonde pier – 18.30 uur (kids run 1 km) en 19 uur (beach run 8 km) Info & inschrijven: 050 636 750 – sport@blankenberge.be 16 juli

AMA BEACH VOLLEYBALTORNOOI Provinciaal kampioenschap beachvolleybal Strand aan O’Neill Beachclub

7 september

WIELERWEDSTRIJD 57e HAVENCRITERIUM Start: haven - 16 uur 24 september

SCHOLENVELDLOOP Start & finish: Sport Vlaanderen Centrum Blankenberge. Inschrijven: via de school of sport@blankenberge.be © Westtoer

34


Sport

Sporttoppers Vrijdag 14 juli

NORTH SEA SUNSET SWIM In samenwerking met het stadsbestuur en de Blankenbergse strandreddingsdienst, organiseert de O’Neill Beachclub op vrijdag 14 juli een recreatieve zwemwedstrijd. Zowel voor recreanten als voor geoefende zwemmers is dit evenement een totaalbeleving: samen 1 km zwemmen, al dan niet tegen de tijd en daarna gezellig samen genieten van een heerlijke barbecue. De zwemmers gaan het water in op het strand rechtover het Casino (King Beach), zwemmen rond de Pier en komen aan de O’Neill Beachclub terug uit het water. PRAKTISCH Start: 18 uur – strand tegenover Casino Deelname: 3 euro (vooraf) of 5 euro (de dag zelf) Minimumleeftijd deelname: 12 jaar Inschrijven: www.northseasunsetswim.be

Zaterdag 15 juli

BEACH RUN Op zaterdag 15 juli organiseert de sportdienst Blankenberge een strandloop. Je loopt door de duinen en via het strand langs natuurreservaat De Fonteintjes om aan te komen aan de rotonde van de Pier. Elke deelnemer ontvangt een sportdrankje en een leuke gadget.

Beachrun 15.07.17 | Pier Blankenberge

PRAKTISCH Start en aankomst: rotonde pier / omkleden kan in sportzaal De Sportdoze. 18.30 uur: kids run 1 km (geboortejaar 2005 of jonger) 19 uur: 8 km Inschrijven: vooraf: www.blankenberge.be/sport de dag zelf: O'Neill Beachclub

Praktische info Kids run: 1km - start om 18.30 uur Beachrun: 8km - start om 19 uur Voorinschrijvingen: sport@blankenberge.be Daginschrijvingen: O’Neill Beachclub, Zeedijk 245

www.blankenberge.be

V.U. Patrick De Klerck, burgemeester, J.F. Kennedyplein 1, 8370 Blankenberge

INFO Sportdienst – 050 636 750 – sport@blankenberge.be – www.acb-vzw.be

Zondag 13 augustus

BEACH SURVIVAL RUN Op zondag 13 augustus organiseert de O’Neill Beachclub samen met het stadsbestuur Blankenberge een Beach Survival Run. Een survival run is geen doordeweekse sport, maar een echt avontuur. De deelnemers in Blankenberge krijgen de keuze uit een parcours van 6 of 12 kilometer langs strand, zee en duinen met tal van spectaculaire touwhindernissen, boogschieten en andere obstakels. Inschrijven kan individueel of in groep. PRAKTISCH Start: 13 uur – strand aan O’Neill Beachclub INFO www.oneillbeachclub.com

35


Sport

Blankenberge gaststad wielertour BinckBank Tour

© ANP

Blankenberge zet in 2017 verder op wielrennen en haalt op 9 augustus de BinckBank Tour naar onze stad. De BinckBank Tour is de nieuwe naam voor de Eneco Tour. Op woensdag 9 augustus vertrekt de derde etappe van de BinckBank Tour in Blankenberge. Na de start op de Grote Markt volgt eerst een lokale lus met tussensprint ter hoogte van de startplaats. De BinckBank Tour is de enige meerdaagse rittenwedstrijd in Nederland en België die deel uitmaakt van de UCI World Tour, ’s werelds hoogste wielercompetitie en de enige wedstrijd in de wereld die klimaatneutraal wordt georganiseerd.

Deze wielerronde is in twaalf jaar tijd uitgegroeid tot een van de grootste terugkerende sportevenementen in België en Nederland. Vele honderdduizenden wielerliefhebbers staan jaarlijks langs het parcours, waarbij de mooiste stukken van onder meer de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race worden aangedaan. Onder de etappe- en eindwinnaars vinden we tal van ronkende namen als Mark Cavendish, André Greipel, Peter Sagan en Niki Terpstra. INFO www.binckbanktour.com

FARYS-Noordzeebad ZWEMLESSEN ZOMER

KEUZE UIT VOLGENDE UREN:

Lessenpakket van 10 lessen Drie kinderen per groep Kinderen geboren vanaf 2011 en ouder

–– 9 tot 9.40 u. / 9.40 tot 10.20 u. / 10.30 tot 11.10 u. / 11.10 u tot 11.50 u.

DATA

Lessenpakket: 60 euro (toegang zwembad niet inbegrepen). Inschrijven en betalen vooraf! Schrijf online in via www.webshopblankenberge.recreatex.be

–– Maandag 3 tot en met vrijdag 14 juli –– Maandag 17 juli tot en met vrijdag 28 juli –– Maandag 31 juli tot en met vrijdag 11 augustus –– Maandag 14 tot en met vrijdag 25 augustus

36

PRIJS

INFO Farys-Noordzeebad A. Van Ackersquare 1 – 050 636 750 sport.balie@blankenberge.be zwembad@blankenberge.be


Sport

Nieuwe tarieven in Noordzeebad: zwem een heel jaar voor 62 euro Het subsidiedossier voor het nieuw te bouwen zwembad in Blankenberge heeft geleid tot een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Blankenberge en De Haan Wenduine. Zowel het Farys-Noordzeebad (Blankenberge) als het Wielingenbad (De Haan-Wenduine) kennen een drukke bezetting. Beide zwembaden hebben een specifieke eigenheid en dus zal samenwerken en afstemmen van het beleid alleen maar resulteren in een groter aanbod van beschikbare uren, een efficiëntere invulling van de zwemwateroppervlakte en een ruimere keuze voor de klanten om van beide zwembaden gebruik te maken. Daarom wordt het tarief van het jaarabonnement Farys-Noordzeebad verlaagd naar 62 euro, net zoals in het Wielingenbad. De 25-beurtenkaart voor volwassenen van 47 euro wordt afgeschaft.

Met een jaarabonnement van De Haan-Wenduine kan je: –– altijd zwemmen in het Wielingenbad tijdens de openingsuren; –– zwemmen in het Farys-Noordzeebad buiten de schoolvakanties en wettelijke feestdagen –– maandag 8.15 tot 11.45 uur –– dinsdag 8.30 tot 10.45 uur (enkel 50+) en 13.30 tot 17 uur –– donderdag 8.30 tot 11.45 uur –– vrijdag 8.15 tot 11.45 uur en 13.30 tot 17 uur; –– zwemmen in het Farys-Noordzeebad tijdens de sluitingsperioden van het Wielingenbad. Naast de uitbreiding van het zwemaanbod voor de klanten worden ook de sluitingsperioden voor onderhoud op elkaar afgestemd. Uiteraard zal de samenwerking regelmatig geëvalueerd worden en is uitbreiding nog mogelijk.

Met een jaarabonnement van Blankenberge kan je: –– altijd zwemmen in het Farys-Noordzeebad tijdens de openingsuren; –– ochtendzwemmen in het Wielingenbad op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag buiten de schoolvakanties en wettelijke feestdagen, telkens van 7.30 tot 9 uur; –– zwemmen in het Wielingenbad tijdens de sluitingsperioden van het Farys-Noordzeebad.

FARYS-Noordzeebad Openingsuren JULI & AUGUSTUS Ma-Woe-Do-Vrij-Za Dinsdag Feestdagen

JUNI & SEPTEMBER 9 tot 19 u. 8.30 tot 10 u. (50+) 10 tot 19 u. 11/7 & 15/8: 8.30 – 10 u. (50+) 10 – 12.15 u 21/7: 9 tot 12.15 u.

Maandag 8.15 - 11.45 u. / 13.30 - 18.30 u. Dinsdag 8.30 - 10 u. (50+) / 13.30 - 19.45 u. Woensdag 8.30 - 11.45 u. / 14 - 19.45 u. Donderdag 8.30 - 11.45 u. / 13.30 - 18.30 u. Vrijdag 8.15 - 11.45 u. / 13.30 –19.15 u. Zaterdag 9 -11.45 u. / 14 - 18.45 u. Zondag + feestdagen 9 - 12.15 u.

INFO http://sport.blankenberge.be - noordzeebad@blankenberge.be - 050 636 750

37


Jeugd

Open Straatdag ZONDAG 17 SEPTEMBER EVENDIJK OOST – 14 TOT 17 UUR Voor het 18e jaar op rij maakt de jeugddienst een straat of buurt verkeersvrij! Kom naar de Open Straatdag en geniet van gratis animatie, sportactiviteiten en workshops. Voor alle kinderen van 3 tot en met 12 jaar is er een verrassingsgeschenk!

Grabbelpas en Swap EN NOG PL AATS F VRIJ , SCHRIJ VLUG IN!

stadsbestuur wil de speelpleinen niet verder versnipperen, maar eerder grote speelpleinen uitbouwen in plaats van kleine speelpleintjes bij te creëren. De Leutegoart heeft deze functie in Uitkerke voor de wijken die aan de ene kant van de Kerkstraat liggen. 't Veermeer heeft deze functie voor de wijken aan de andere kant van de Kerkstaat. Momenteel wordt ook speelplein De Vitamine aangepakt.

Blauwvoet en Chiro Bloemkine een automatische externe defibrillator (AED). Het toestel werd bevestigd aan de buitenmuur van de jeugdlokalen zodat iedereen er gebruik van kan maken indien een noodgeval zich voordoet.

De jeugddienst stoomde een uitgebreid en gevarieerd programma klaar voor de Grabbelpas (5 tot en met 12 jaar) en Swap (jongeren van 13 tot en met 16 jaar). Nog niet alle activiteiten van Grabbelpas en Swap zijn volzet. Op http://jeugd.blankenberge.be vind je een overzicht van het volledige aanbod. INSCHRIJVEN Online: via http://jeugd.blankenberge.be > klik door naar inschrijvingen webshop. Je kunt je ook inschrijven aan de balie bij de jeugddienst.

De stad Blankenberge vond dit een fantastisch gebaar van Proxy Delhaize Blankenberge. Omdat Blankenberge ook de plaatselijke jeugdbeweging Sea Scouts & Guides heeft, maar deze op een andere locatie zijn werking heeft, vond de stad Blankenberge het noodzakelijk om ook hen een AED te schenken. Het stadsbestuur maakte middelen vrij en kocht voor de Sea Scouts & Guides en voor jeugdhuis De Leute een AED.

Make-over voor speelpleinen ’t Veermeer en Leutegoart Zaterdag 29 april 2017 werden de speelpleinen 't Veermeer (Park De Craene) en de Leutegoart (Sint- Elooistraat) die een volledige make-over kregen, officieel geopend. Beide speelpleinen worden sinds kort als wijkspeelpleinen beschouwd en willen zowel kleuters als kinderen uit de lagere school uit de nabije omgeving voldoende speelkansen te bieden. Het is de bedoeling dat kinderen geen grote verkeersassen moeten oversteken om in de buurt te kunnen spelen. Het

38

AED voor jeugdhuis De Leute en Sea Scouts & Guides Proxy Delhaize Blankenberge schonk vorig jaar aan de plaatselijke jeugdbewegingen KSA Scarphoutstede, de Scouts & Gidsen Vlaanderen Zannekin

Op 17 mei werden de toestellen overhandigd aan de Sea Scouts & Guides en jeugdhuis De Leute samen met een toelichting van hoe het AED toestel dient gebruikt te worden. Ook al kan een AED een levensreddende schok toedienen, ook de reanimatie blijft een onmisbare link in The Chain of Survival. Het correct toedienen van beademingen en de hartmassage is net zo belangrijk om de overlevingskansen van het slachtoffer te verhogen.


Jeugd

Op eigen benen staan is een droom van elke jongere. De zoektocht naar een eigen plek waar je helemaal zelfstandig kan leven, is een normale stap in je leven. De ene vertrekt snel thuis, anderen gaan op kot om te studeren of blijven thuis wonen tot hun 25e.

Folder in de kijker Wat je moet weten als je verhuist

Wat je ook doet, waar of met wie je gaat samenwonen, een goede voorbereiding is belangrijk. Deze folder kan een belangrijke stap zijn om je rond dit thema te informeren en/of sensibiliseren. Er staan ook interessante websites in waar je je zoektocht kan starten.

STAP EENS BINNEN BIJ HET JIP! In het Jongereninformatiepunt kan je informatie opzoeken in folders of op het internet, maar je kan er ook terecht voor een gesprek. De JIP-medewerkers helpen je met je vragen en zoeken samen naar een antwoord op je vraag of oplossing voor je probleem. Binnenstappen in een JIP is helemaal gratis.

INFO JIP Blankenberge - Van Monsstraat 19 050 636 770 - jip@blankenberge.be

Kindergemeenteraad stelt advies voor meer gebruikt worden, –– meer groen in het centrum, –– meer en grotere zitbanken voorzien in het centrum, –– een wielerkoers voor kinderen organiseren, –– de tunnel aan de witte wijk opfrissen, –– het speelplein van de wijk Bommelzwin uitbreiden met speeltoestellen voor kleuters en schoolkinderen van de eerste graad van de lagere school. De leden van de Blankenbergse kindergemeenteraad hebben tijdens het voorbije werkjaar gewerkt rond speelpleinen in de kijker plaatsen en een veilige fietsroute bepalen tussen de speelpleinen. Op 7 december 2016 heeft de kindergemeenteraad, onder begeleiding van de stedelijke groendienst, struiken aangeplant op speelplein De Leutegoart. Een vergadering rond de tafel werd omgezet in een fietsroute tussen de vier wijkspeelpleinen. Zo kon de kindergemeenteraad de veiligste route bepalen tussen de wijkspeelpleinen De Speurneuze (Oudengemse Laan), ’t Veermeer (Park De Craene), De Leutegoart (St.-Elooistraat) en De Vitamine (Woumenpad). Alle bevindingen onderweg werden genoteerd en overgemaakt aan de verkeerspolitie. Op de daaropvolgende vergadering is Peter Janssoone van de verkeerspolitie de haalbare en niet haalbare oplossingen voor de bevindingen van de kindergemeenteraad komen toelichten. De bevindingen en resultaten van het voorbije werkjaar werden door de kindergemeenteraad in een advies genoteerd. Dit advies werd op de laatste kindergemeenteraad overhandigd aan het college van burgemeester en schepenen en werd op de agenda geplaatst van de gemeenteraad van 27 juni 2017. Een beknopte weergave van het advies vind je hier.

ENKELE LOSSE ADVIEZEN Tijdens de vergaderingen van de kindergemeenteraad werd er duchtig gediscussieerd over ideeën die de leden naar voor brachten. Dit is een greep uit een opsomming van zaken die de kindergemeenteraad als advies wil meegeven: –– meer vuilnisbakken plaatsen over heel Blankenberge, –– meer hondenpoepweides creëren zodat de speelpleinen niet

FIETSROUTE TUSSEN WIJKSPEELPLEINEN ZO VEILIG MOGELIJK MAKEN De kindergemeenteraad is tevreden dat het stadsbestuur inspanningen levert om de stad fietsvriendelijker te maken. Hij is er echter van overtuigd dat er nog meer kan gerealiseerd worden: –– bijkomende fietssuggestiestroken of fietspaden, –– bijkomende zebrapaden, –– meer voorsorteerstroken voor fietsers, –– een doorsteek (wandel- fietspad) langs de achterzijde van de begraafplaats die de wijk Bommelzwin verbindt met de westelijke kant van de Scharebrugstraat. Ieder werkjaar brengt de kindergemeenteraad een bezoek aan een parlement. Op 11 februari 2017 was het Federaal Parlement aan de beurt. De inzet van de kindergemeenteraadsleden mag extra bedankt worden. Op zaterdag 20 mei 2017 konden de leden van de kindergemeenteraad zich uitleven in pretpark Bellewaerde. Een leuke afsluiter van een boeiend werkjaar als kindergemeenteraadslid.

Info Jeugddienst Blankenberge - JIC ’t Loft - Van Monsstraat 19 050 636 770 - jeugddienst@blankenberge.be http://jeugd.blankenberge.be Openingsuren jeugddienst: maandag tot vrijdag: van 8.30 tot 12 uur & 13.30 tot 17.15 uur, donderdag tot 19.30 uur Tijdens schoolvakanties: balie open elke werkdag: van 8.30 tot 12 uur telefonisch en via e-mail bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur Volg de jeugddienst op Facebook en Instagram (jeugdblankenberge)!

39


Jeugd

Winnaars muziekwedstrijd Notes met Kraantje Pappie op podium

Speelpleinwerking Speelberge Zomervakantie WAAR

WAT KOST HET?

De Brislam – Zeedijk 340 (kant vuurtoren) 050 41 42 11 – 0473 30 00 65 jeugddienst@blankenberge.be

Tarief webshop of jeugddienst.

WANNEER Van 3 juli tot en met 31 augustus van 8 tot 17.30 uur. Gesloten op 11 juli, 21 juli en 15 augustus. De jeugddienst biedt vooropvang aan op dezelfde locatie van 7 tot 8 u.

VOOR WIE

KRAANTJE PAPPIE OP 4 NOVEMBER IN CC CASINO De winnaars van Notes mogen als erkenning op zaterdag 4 november het voor- en naprogramma van de bekende Nederlandse rapper Kraantje Pappie verzorgen en samen met hem de Consciencezaal onveilig maken. Een avond om U tegen te zeggen! Voor het jonge geweld klinkt Kraantje Pappie waarschijnlijk ‘als muziek in de oren’. Nog maar net heeft hij zijn derde album Crane III uitgebracht, of uit iedere speaker en/of radio komt Pompen geschald, zijn eerste catchy single hieruit.

KOOP JE TICKETS! Omdat dit een avond door en voor jongeren is, wordt de ticketprijs zeer democratisch gehouden. Tickets: € 7 voorverkoop / € 8,50 aan de deur. Voorverkoop: jeugdhuis De Leute / ticketbalie dienst Toerisme of online via cultuur.blankenberge.be

40

INSCHRIJVEN

sociaal tarief*/ dag/kind

vooropvang

2 euro

2 euro

speelpleinwerking

6 euro

4 euro

*Om te genieten van het sociaal tarief moet de aanvrager het attest verhoogde tegemoetkoming persoonlijk afgeven op de jeugddienst of op de speelpleinwerking. Het sociaal tarief zal vanaf dan pas toegepast worden.

Tarief speelpleinwerking*

Alle kinderen zijn welkom op Speelberge vanaf het jaar waarin ze 5 jaar worden tot en met het jaar waarin ze 12 jaar worden (geboren tussen 2005 en 2012). De Blankenbergse jeugdraad sloeg in 2017 voor de tweede maal de handen in elkaar met het stadsbestuur Blankenberge en jeugdhuis De Leute voor de jaarlijkse muziekwedstrijd Notes. Op 4 en 24 maart 2017 vond een dj contest plaats in jeugdhuis De Leute. Op 15 april 2017 was er de Band contest in CC Casino. Op zaterdag 15 april 2017 werden de twee beste dj’s, dj Soya1 & dj-duo Mortiblush en de twee beste bands, Ra Federation & You may leave the island, bekend gemaakt.

tarief/dag/ kind

ONLINE INSCHRIJVEN!

tarief/dag/kind vooropvang

3 euro

speelpleinwerking 15 euro *Enkel indien geldbeugel niet of onvoldoende is opgeladen!

Surf naar http://jeugd.blankenberge. be/ en klik op de knop inschrijvingen webshop. Ben je een nieuwe gebruiker, dan registreer je je via de knop Aanmelden als nieuwe gebruiker.

Alle activiteiten zijn fiscaal aftrekbaar. De attesten worden tijdig bezorgd. Voor terugbetaling door het ziekenfonds bezorg je een aanvraagformulier.

Stap 1: registreer je als ouder.

AAN- EN AFMELDEN

Stap 2: eenmaal geregistreerd, ontvang je een bevestigingsmail waarbij je jouw gebruikersaccount kunt activeren. Stap 3: voeg je gezinsleden (kind(eren)) toe. Maak per kind een gebruikersnaam en nieuw wachtwoord aan. Stap 4: log uit als ouder en log in met de gebruikersnaam en wachtwoord van je kind(eren). Na aanmelding kan je via het tabblad geldbeugel de geldbeugel per kind opladen. Opgelet: voor elk kind dien je een eigen geldbeugel aan te maken en op te laden. Om te kunnen deelnemen aan de speelpleinwerking Speelberge dien je de geldbeugel van je kind(eren) vooraf op te laden. Bij het aanmelden op de speelpleinwerking Speelberge wordt het krediet op de geldbeugel van je kind(eren) in mindering gebracht.

De aan- en afmeldmomenten zijn beperkt. Aanmelden: in de voormiddag enkel tussen 8 en 10 uur. Over de middag van 12 tot 13.30 u. Afmelden: kan op elk moment van de dag, rekening houdend met activiteiten op verplaatsing. Haal je kinderen tijdig op! Respecteer je het sluitingsuur niet, dan riskeer je een bijkomende kost van 20 euro per kind te moeten betalen. Is je kind slechts een halve dag op Speelberge aanwezig, dan wordt toch de dagprijs aangerekend.

LUNCHPAKKET De kinderen brengen zelf hun lunchpakket mee. Er is dagelijks gratis soep, water en een tien- en vieruurtje. INFO Jeugddienst – Van Monsstraat 19 050 636 770 - jeugddienst@blankenberge.be OPENINGSUREN JEUGDDIENST Maandag tot vrijdag: van 8.30 tot 12 uur & 13.30 tot 17.15 uur, donderdag tot 19.30 uur. Tijdens schoolvakanties: elke werkdag. Van 8.30 tot 12 uur (telefonisch en via e-mail bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur). Donderdag 13/07 en 17/08 open van 17.15 tot 19.30 uur.


Praktisch

nachtophaling

Huisvuilophaling zomer 2017

IVBO (Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering- en verwerking in Brugge en Ommeland) staat in voor alle huis-aan-huisinzamelingen van papier en karton, PMD, restafval van particulieren, met huishoudelijk afval gelijkgesteld bedrijfsafval, grofvuil en snoeihout. Vragen of problemen in verband met de huis-aan-huisophalingen? Bel het gratis nummer van IVBO: 0800 97 238 (van 8 tot 16.30 uur) of surf naar www.ivbo.be.

1

BLANKENBERGE AFVALKALENDER

LEGENDE

INFO

AFVALKALENDER 2017

2

Informatie over de praktische regeling (frequentie, datum, uur, sorteerregels, aanbie■ Restafval dingsvoorwaarden, …) voor alle ophalingen ■ Bedrijfsafval Kijk binnenin voor bijkomende informatie! vind je in de afvalkalender. Alle sorteer■ PMD De wijken gelegen ten noorden van de lijn die loopt over de Koning Albert I-laan, Koning Leopold III plein, Kerkstraat (tot aan de Zuidlaan), regels PMD en papier en karton vind ■ Papier en karton Zuidlaan,voor Vredelaan, Koninklijkelaan (genoemde straten inbegrepen). je ook op de sorteerwijzer in je afvalkalen■ Grofvuil der. HieropJANUARI zie je wat al dan niet in de FEBRUARI 4 maal per jaar vanafMAART 7 uur Ma Di PMD-zak Wo Do Vr Zaof wat Zo je mag Ma aanDi Wo Do ■ Snoeihout Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo blauwe mag bieden bij de ophaling van01papier en kar-01 02 03 4 04maal vanaf uur 03 04 05 05 per jaar 02 01 7 02 ton. Een handig hulpmiddel. Raadpleeg je KGA (klein gevaarlijk afval) 02 03 04 05 06 07 08 06 07 08 09 10 11 12 06 07 08 09 10 11 12 BLANKENBERGE afvalkalender dus regelmatig. 1 keer per maand op het 09 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 containerpark 20 moge21 22 23 24 KGA 25 wijkinzamelingen: 26 16 je 17vuilniszak 18 19 20 21 22 dicht 20 21 22 23 24 25 26 Zet buiten zo lijk bij24 het25 voorziene Maandag 10/07/2017 Kijk voor informatie! 27 28 23 binnenin 26 bijkomende 27 28ophaaluur. 29 27 28 29 30 31 (Pas buiten plaatsen vanaf 21 uur –– 13 – 14 u.: Willem Tellstraat De 30 wijken 31 gelegen ten zuiden van de lijn die loopt over de A. Ruzettelaan (grens Zeebrugge tot Koning Albert I-laan), Koning Albert I-laan, Koning Leopold III plein, Kerkstraat aan de Zuidlaan), Zuidlaan, Vredelaan, Koninklijkelaan (genoemde straten niet inbegrepen). daags voordien.) Op (tot een verkeerde (aan d’Hoogploate) datum, plaats of uur afval buiten–– 14.15 - 15 u.: GroteJUNI Markt APRIL MEI JANUARI FEBRUARI MAART plaatsen = sluikstorten! (aan glascontainer) Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Vr Maandag 14/08/2017 01 02 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 01 02 03 04 02 Mgr. 01 02 03 04 05 ONDERGRONDSE 01 –– 905– 10 u.: Waffelaertlaan 03 04 05 06 07 08 09 08 09 10 11 12 13 14 05 06 07 08 09 10 11 AFVALCONTAINERS 02 03 04 05 06 07 08 06 07 08 09 10 11 (midden 12 06 van 07 de 08 straat) 09 10 11 12 Ondergrondse voor16 rest–– 10.15 – 1211u:13Ruitersstraat 10 11 12 13 afvalcontainers 14 15 16 15 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 09 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 afval en PMD vind je in de havenbuurt (De Wullok) 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 20 21 16 17 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 (hoek De18Smet de Naeyerlaan met de 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 27 28 23 24 25 26 27 de 28 A.29Ruzettelaan 27 28 29 30 31 Havenstraat) en op VANAF 23/09 = DAGOPHALING 30 (aan 30 de 31 hoek met de Rogierlaan). De afvalcontainers bedien je via een betaalZone 1: maandag JUNI APRIL systeem met munten. Voor 0,50 euro kan MEI Zone 2: dinsdag Let op! Restafval, bedrijfsafval, PMD, papier en karton, snoeihout en grofvuil: pas buiten plaatsen vanaf 5 uur de dag van ophaling! Liefst jeMa literbijDo restafval Di40 Wo Vr Za per Zo beurt Makwijt Di in Wo Vr Za Zo Di vanaf Wo 21uDo Za Zo zotot dicht mogelijk het voorziene ophaaluur. (Uitgezonderd tijdensDo de nachtophaling, pas buitenMa plaatsen daagsVrvoordien!) Buiten plaatsen vanaf 5 uur de ondergrondse container. 01 02 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04

Huisvuil: IVBO – 050 45 63 11 of gratis nummer 0800 97 238 – www.ivbo.be Containerpark: dienst BODI – 050 636 700 www.ivbo.be HUISVUIL

Online meldpunt openbare reinheid: www. Van 01/01 t.e.m. 26/03 27/03 t.e.m.naar 22/09 Over de stad blankenberge.be > Van klik door van 23/09 t.e.m. 31/12 Nachtophaling vanaf 7>uur maandag vanaf 00.15 uur >maandag Inspraak Melding reinheid van 27/03 t.e.m. 22/09 extra nachtophaling elke vrijdag vanaf 00.15 uur

HUISVUIL VAN PARTICULIEREN

PMD sorteren is kinderspel, gooi het niet bij het restafval!

= Restafval

• Enkel aanbieden in de voorgeschreven huisvuilzakken voor particulieren van de stad Blankenberge. • Zakken pas buiten plaatsen vanaf 5 uur de dag van ophaling! Liefst zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur. (Uitgezonderd tijdens de nachtophaling, pas buiten plaatsen vanaf 21 uur daags voordien!)

AFVALKALENDER 2017

HUISVUIL VAN HANDELAARS www.ivbo.be

Start nachtophaling

= Bedrijfsafval

• Enkel aanbieden in deHUISVUIL voorgeschreven huisvuilzakken voor handelaars (bedrijfsafvalzakken) van de stad Blankenberge. • Zakken pas buiten 5 uur de dag van22/09 ophaVan 01/01 t.e.m. plaatsen 26/03 vanafVan 27/03 t.e.m. ling! dicht 31/12 mogelijk bij het voorziene ophaaluur. vanLiefst 23/09zot.e.m. Nachtophaling (Uitgezonderd tijdens de nachtophaling, pas buiten dinsdag vanaf 7 uur dinsdag vanaf 00.15 uur plaatsen vanaf 21 uur daags voordien!) • Campingbezoekers mogen enkel gebruik maken van bedrijfsafvalzakken. HUISVUIL VAN PARTICULIEREN = Restafval

04

05

06

07

08

09

08

09

10

11

12

13

14

05

06

07

08

09

10

11

10

11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

ZONE 1: JULI, 2017 AUGUSTUS JULI AUGUSTUS, SEPTEMBER

17 Ma 24

18 Di 25

19 Wo 26

20 Do 27

21 Vr 28

22 Za 29 01

23 Zo 30 02

22 Ma 29

23 Di 30 01

24 Wo 31 02

25 Do

26 Vr

27 Za

28 Zo

03

04

05

06

19 Ma 26

03

04

05

06

07

08

09

07

08

09

10

11

12

13

30 04

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

11

20 Di 27

SEPTEMBER 21 Wo 28

22 Do 29

23 Vr 30 01

24 Za

25 Zo

02

03

05

06

07

08

09

10

12

13

14

15

16

17

Let op! Restafval, bedrijfsafval, PMD, papier en karton, snoeihout de dag van ophaling! Liefst 21 22 23 en24grofvuil: 25 pas 26buiten 27 plaatsen18vanaf195 uur 20 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur. (Uitgezonderd tijdens de nachtophaling, pas buiten plaatsen vanaf 21u daags voordien!)

24

25

26

27

28

29

30

28

29

30

31

25

31

26

27

28

Ma Ma

Di Di

Wo Wo

Do Do

29

ZONE 2:OKTOBER JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2017 NOVEMBER AUGUSTUS JULI Di Di

Wo Wo

Do Do

Vr Vr

Za Za

Zo Zo

Di Di

Wo Wo

Do Do

Vr Vr

Za Za

Zo Zo

01

01 02

02 03

03 04

04 05

05 06

06 07

07 08

01

01 02

02 03

03 04

04 05

05 06

08 09

06 07

07 08

08 09

09 10

10 11

11 12

12 13

04 04

05 05

06 06

07 07

09 10

10 11

11 12

12 13

13 14

14 15

15 16

13 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18 19

19 20

11 11

12 12

13 13

16 17

17 18

18 19

19 20

20 21

21 22

22 23

20 21

21 22

22 23

23 24

24 25

25 26

26 27

18 18

19 19

23 24

24 25

25 26

26 27

27 28

28 29

29 30

27 28

28 29

29 30

30 31

25 25

26 26

30 31

31

Za Za

Zo Zo

01 01

02 02

03 03

08 08

09 09

10 10

14 14

15 15

16 16

17 17

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

27 27

28 28

29 29

30 30

31

30

Opgelet! Ophaling restafval op di 26/12 ipv 25/12 OKTOBER Ophaling P&K op di 31/10 ipv 1/11

DECEMBER

NOVEMBER

Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Ma Di Wo Do Vr Za Zo Let op! Restafval, bedrijfsafval, PMD, papier en karton, snoeihout en grofvuil: pas buiten plaatsen vanaf 5 uur de dag van ophaling! Liefst zo dicht mogelijk bij het voorziene ophaaluur. (Uitgezonderd tijdens de nachtophaling, pas buiten plaatsen vanaf 21u daags voordien!)

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

07 Voor 08 bijkomende 06 07inlichtingen: 08 09 10

11

12

IVBO, Pathoekeweg 41, 8000 Brugge

01

02

03

M Plastic flessen

Metalen verpakkingen

D Drankkartons

Samen > Goed sorteren > Beter recycleren

Wijkinzameling: zie keerzijde

GROFVUIL WAT MAG IN DE BLAUWE 4x per jaar, vanaf 7 uur PMD-ZAK? Aanbieden grofvuil onder de voorwaarden vermeld op keerzijde!

Plastic flessen en flacons, geen HUISVUIL SNOEIHOUT andere plastic voorwerpen of verpakkingen. Metalen verpakkingen. Ook: spuitbussen van voedingsmiddelen en cosmetica, aluminium schaaltjes HUISVUIL VAN PARTICULIEREN en bakjes, metalen deksels en dop= Restafval pen. Drankkartons KGA • Enkel aanbieden in de voorgeschreven huisvuilzakken voor

Van 01/01 t.e.m. 26/03 Van 27/03 t.e.m. 22/09 vanjaar, 23/09 t.e.m. 31/12 Nachtophaling 4x per vanaf 7 uur maandag vanaf 7 uur maandag vanaf 00.15 uur Op 5 januari wordt gratis een éénmalige ophaling van kerstbomen georganiseerd. Gelieve vanaf 7 uur uw van kerstboom aan te 27/03 biedent.e.m. op de22/09 boordsteen van het extra nachtophaling elke vrijdag vanaf 00.15 uur is voetpad voor het gebouw waarvan het afkomstig zodat voetgangers nog een veilige doorgang hebben.

Stop nachtophaling

particulieren van de stad Blankenberge. 1 keer maand op zaterdag stedelijk containerpark • Zakken pasper buiten plaatsen vanaf ter 5 uur de dag van ophaling! Liefst zo dicht mogelijk bij het voorziene Wijkinzameling: zie keerzijde ophaaluur. (Uitgezonderd tijdens de nachtophaling, pas buiten plaatsen vanaf 21 uur daags voordien!)

WAT IS NIET TOEGELATEN?

–– alle andere plastic verpakkingen en HUISVUIL VAN HANDELAARS voorwerpen zoals plastic vlootjes = Bedrijfsafval • Enkel aanbieden in de voorgeschreven en potjes, plastichuisvuilzakken zakken,voorfolie, HUISVUIL handelaars (bedrijfsafvalzakken) van de stad Blankenberge. • Zakken pas buiten plaatsen vanafVan 5 uur de dag van ophaaluminiumfolie, piepschuim enmotorolieVan 01/01 t.e.m. 26/03 27/03 t.e.m. 22/09 ling! dicht31/12 mogelijk bij het voorziene ophaaluur. vanLiefst 23/09zo t.e.m. Nachtophaling (Uitgezonderd tijdens pas van buiten dinsdag vanaf 7 uurde nachtophaling, dinsdag vanaf 00.15 giftige uur –– lege verpakkingen of plaatsen vanaf 21 uur daags voordien!) • Campingbezoekers mogen enkel gebruik maken van bijtende middelen bedrijfsafvalzakken. HUISVUIL VAN PARTICULIEREN –– injectienaalden = Restafval

30

Vr Vr

P

PMD sorteren is heel simpel: de P staat voor plastic flessen en flacons, ophaaluur. (Uitgezonderd tijdens de nachtophaling, staat metalen pas de buitenM plaatsen vanafvoor 21 uur daags voordien!) verpakkinKGA • Campingbezoekers mogen enkel gebruik maken van gen en de D voor drankkartons. bedrijfsafvalzakken. 1 keer per maand op zaterdag ter stedelijk containerpark

DECEMBER SEPTEMBER

Ma Ma

=

= Bedrijfsafval Op 5 januari wordt gratis een éénmalige ophaling van kerstbomen Gelievehuisvuilzakken vanaf 7 uur uw • Enkel aanbiedengeorganiseerd. in de voorgeschreven voor kerstboom aan te bieden op van de boordsteen van het handelaars (bedrijfsafvalzakken) de stad Blankenberge. voetpad voor het gebouw waarvan hetdag afkomstig is • Zakken pas buiten plaatsen vanaf 5 uur de van zodat voetgangers een veilige ophaling! Liefst zo dichtnog mogelijk bij hetdoorgang voorzienehebben.

30

Ma Ma

PMD

SNOEIHOUT HUISVUIL VAN HANDELAARS

4x per jaar, vanaf 7 uur

Start nachtophaling

03

GROFVUIL

• Enkel aanbieden in de voorgeschreven huisvuilzakken Gooi ENKEL Plastic flessen, Metalen verpakkingen en Drankkartons bij PMD. DAT IS KINDERSPEL particulieren van de stad Blankenberge. 4xvoor per jaar, vanaf 7 uur • Zakken pas buiten plaatsen 5 uur de dag van op Aanbieden grofvuil onder devanaf voorwaarden vermeld ophaling! Liefst zo dicht mogelijk bij het voorziene keerzijde! ophaaluur. (Uitgezonderd tijdens de nachtophaling, pas buiten plaatsen vanaf 21 uur daags voordien!)

GROFVUIL

Stop nachtophaling

• Enkel aanbieden in de voorgeschreven huisvuilzakken van de stad Blankenberge. 4xvoor per particulieren jaar, vanaf 7 uur •Aanbieden Zakken pasgrofvuil buiten plaatsen 5 uur de dag van op onder devanaf voorwaarden vermeld ophaling! Liefst zo dicht mogelijk bij het voorziene keerzijde! ophaaluur. (Uitgezonderd tijdens de nachtophaling, pas buiten plaatsen vanaf 21 uur daags voordien!)

INFO Volg de PMD-sorteerregels! Je vindt ze op SNOEIHOUT www.betersorteren.be HUISVUIL VAN HANDELAARS

4x per jaar, vanaf 7 uur

= Bedrijfsafval Op 5 januari wordt gratis een éénmalige ophaling van kerstbomen Gelieve vanaf 7 uur uw • Enkel aanbieden georganiseerd. in de voorgeschreven huisvuilzakken voor kerstboom aan te bieden opvan de boordsteen van het handelaars (bedrijfsafvalzakken) de stad Blankenberge. voetpad voor het gebouw waarvan hetdag afkomstig is • Zakken pas buiten plaatsen vanaf 5 uur de van zodat voetgangers een veilige ophaling! Liefst zo dichtnog mogelijk bij hetdoorgang voorzienehebben. ophaaluur. (Uitgezonderd tijdens de nachtophaling, pas buiten plaatsen vanafKGA 21 uur daags voordien!) • Campingbezoekers mogen enkel gebruik maken van bedrijfsafvalzakken. 1 keer per maand op zaterdag ter stedelijk containerpark Wijkinzameling: zie keerzijde

GROFVUIL

4x per jaar, vanaf 7 uur 04 bijkomende 05 06 inlichtingen 07 08 09 Voor i.v.m.10 het containerpark: Aanbieden grofvuil onder de voorwaarden vermeld op

Beheer openbaar domein en installaties, Blankenberge keerzijde!

41


Praktisch

Help de gierzwaluw nestelen

© Willy Vermeersch

Zwaluwen zijn graag geziene zomergasten: de huiszwaluw bouwt haar nest onder onze dakgoten, de boerenzwaluw zien we vaak in de buurt van veehouderijen en de oeverzwaluw graaft nesttunnels in steile oeverwanden langs waterlopen. De minst bekende en de meest intrigerende soort is wellicht de gierzwaluw. Gierzwaluwen komen naar onze contreien van begin mei tot eind augustus. Hier zoeken ze een geschikte nestplaats om te broeden en om hun jongen groot te brengen. Als de jongen uitvliegen vertrekken ze onmiddellijk richting Afrika waar ze maandenlang rondvliegen tussen de Kreeftskeerkring en de Steenbokskeerkring. Ze blijven voortdurend in de lucht, rusten doen ze al zwevend.

school 38 nestkasten waarvan meer dan helft de voorbije jaren bezet was. In twee nestkasten hangen webcams waardoor iedereen het broedproces live kan volgen.

Begin mei duiken ze dan opnieuw op in ons luchtruim. Vogels die al een nestplaats hebben, vinden die moeiteloos terug. Jonge vogels moeten zelf op zoek naar een nestplaats wat niet zo eenvoudig is. Ze broeden in holle ruimten onder daken van gebouwen of in muurspleten. Maar in de meeste, nieuwe, gebouwen zijn er nauwelijks nog mogelijkheden om te nestelen waardoor de nood aan geschikte nestplaatsen alsmaar groter wordt.

Het stadsbestuur is er zich van bewust dat zwaluwen onlosmakelijk verbonden zijn met onze contreien en dat het noodzakelijk is om maatregelen te nemen om de populatie van deze zwaluwensoorten in stand te houden. Het subsidiereglement houdende het bevorderen van het broedsucces van zwaluwen voorziet een financiële toelage aan personen die maatregelen nemen voor het in stand houden van een kolonie huis-, boerenof gierzwaluwen. Het subsidiereglement is te vinden op www.blankenberge.be → Leefomgeving → Milieu → Premies.

NESTGELEGENHEID VOOR GIERZWALUWEN Meer dan tien jaar geleden startte toenmalig leerkracht Willy Vermeersch in het Sint-Pieterscollege/SintJozefshandelsschool, een project om nestgelegenheid voor gierzwaluwen te voorzien. Met succes: intussen hangen in de

42

Een paar jaar geleden kreeg Willy Vermeersch de toestemming om tijdens de renovatiewerken aan de school, twaalf nestkasten te hangen onder de kuip van de Blankenbergse watertoren. Vorige zomer al, werden daar in enkele nestkasten de eerste broedkoppels waargenomen. Verwacht wordt dat er de komende jaren nog meer broedkoppels zullen volgen.

SUBSIDIE VOOR BEVORDEREN VAN BROEDSUCCES ZWALUWEN

INFO & WEBCAM www.jopie.be/gierzwaluw bron en foto: Willy Vermeersch


Praktisch

Ecobouwers Opendeur zoekt eigenaars van energiezuinige woningen Ben je eigenaar van een passiefhuis, lage-energiewoning* of heb je een deel van je woning energievriendelijk en duurzaam verbouwd? Wil je kandidaat-bouwers een rondleiding geven om je bouw- en woonervaringen met hen te delen? Doe mee met de campagne Ecobouwers Opendeur en stel je woning open voor bezoekers!

openstellen voor bezoekers en hun verhaal willen doen. Hoe groot de groep bezoekers is en wanneer ze langskomen bepaal je zelf. Interesse? Of ken je vrienden, collega’s of familie die hun energiezuinige woning willen openstellen? Schrijf je in! INFO www.ecobouwers.be - info@ecobouwers.be - 02 282 19 42

Ecobouwers Opendeur is een jaarlijks initiatief van Bond Beter Leefmilieu. Tijdens twee opendeurweekends op 11 & 12 en 18 & 19 november brengen ze kandidaat-(ver)bouwers in contact met ervaren en energiebewuste bouwheren. Hiervoor zoeken we eigenaars van energiezuinige en duurzame huizen die hun woning tijdens één of beide campagneweekends willen

*algemeen: warmtevraag van <50kWh/m2 jaar of een K-peil lager dan 30 voor renovaties en een K-peil lager dan 25 voor nieuwbouw. Voor meer details en selectiecriteria zie www.ecobouwers.be

AFS zoekt gastgezinnen In augustus verwelkomt de educatieve uitwisselingsorganisatie AFS opnieuw 180 jongeren van over de hele wereld die op uitwisseling komen naar Vlaanderen. De AFSstudenten verblijven een jaar in een gastgezin, gaan hier naar school en leren onze cultuur in al haar aspecten kennen. AFS biedt zo 180 gezinnen de kans om een onvergetelijk intercultureel avontuur aan te gaan!

GASTGEZINNEN Iedereen kan gastgezin of –ouder worden, ongeacht de samenstelling van het gezin. Zolang je over een gezonde portie nieuwsgierigheid beschikt, geïnteresseerd bent in andere culturen en graag met jongeren omgaat, ben jij de persoon of het gezin dat AFS zoekt. Meld je aan als gastgezin en haal de wereld in huis! INFO AFS Vlaanderen - 015 79 50 10 beleef@afs.org - www.afsvlaanderen.be/gastgezin

43


Praktisch

Het strand is geen asbak! Het strand nodigt uit… tot schelpjes zoeken, lange strandwandelingen, zandkasteel bouwen, met je blote voeten genieten van het zachte zand... Rondslingerende sigarettenpeuken verstoren dit fijne gevoel maar hebben ook een impact op het milieu. Een peuk heeft immers 2 tot 12 jaar nodig om door de natuur afgebroken te worden, en zelfs dan blijven er plastiek resten uit de filter achter. De strandreinigingsmachine neemt geen peuken op. Ze zijn te klein en glippen door ‘de mazen van het net’.

HAAL JE GRATIS STRANDASBAKJE Deze zomer zorgen de Provincie WestVlaanderen en OVAM opnieuw voor gratis strandasbakjes. In Blankenberge zijn de strandasbakjes vanaf begin juli te verkrijgen bij de dienst voor Toerisme, de strandredders en de Preventiedienst. Maar ook een peukenman zal her en der opduiken op strand en dijk. Wil je weten wanneer en waar? Kijk dan op www.kustbeheer.be

Surf Safe met Child Focus Jongeren die deze zomer naar de kust komen, kunnen in Blankenberge en zeven andere badsteden hun eerste surfervaring opdoen. Op zaterdag 5 augustus ben je van 11 tot en met 16 uur welkom op de Surf Safe-stand op de Zeedijk vlakbij de Pier. Op de Surf Safe-stand van Child Focus test je je evenwicht en reactievermogen en ontdek je je surftalent. Wie deelneemt ontvangt een leuk aandenken én krijgt tips voor veilig online surfen. Ook ouders en grootouders kunnen hier terecht voor preventietips. INFO Preventiedienst – 050 636 530 – www.childfocus.org

Kom bloed geven! Bloedinzamelingen 2017 –– 25 juli & 31 oktober

WAAR EN HOE LAAT? Stadhuis Blankenberge, J.F. Kennedyplein 1 - vanaf 16 uur INFO www.rodekruis.be

44


Praktisch

Mobiliteit Nieuwe wetgeving snelle elektrische fiets

Ben je van plan te gaan fietsen met een zogenaamde speed pedelec of snelle elektrische fiets? Hou er dan rekening mee dat de wetgeving hierrond sinds 1 oktober 2016 gewijzigd werd. Vanaf die datum wordt de speed pedelec of elektrische fiets waarvan de ondersteuning uitvalt bij 45 km/u in de wegcode omschreven als bromfiets klasse P. Zo ben je verplicht een helm te dragen en zijn een bromfietsrijbewijs en nummerplaat verplicht.

WELKE FIETSEN ZIJN DOOR DE NIEUWE REGELGEVING BETROKKEN?

MOGEN SPEED PEDELECS OP HET FIETSPAD RIJDEN?

Het gaat over snelle elektrische fietsen of pedelecs –– met een maximaal vermogen van 4Kw –– een ondersteuning tot maximaal 45 km/u –– en waarbij de motor enkel werkt als je zelf trapt

De snelle elektrische fietsers kunnen vrij kiezen om op wegen met een maximale toegelaten snelheid van 50 km/u de fietspaden te gebruiken. Ligt de opgelegde snelheid hoger, dan zijn fietspaden in principe verplicht. De wegbeheerder kan via speciale onderborden de plaatselijke situatie wijzigen.

De gewone elektrische fietsen – waarvan de trapondersteuning stilvalt boven 25km/u – vallen niet onder deze nieuwe regels.

WAT ZIJN DE NIEUWE VERPLICHTINGEN? –– Nummerplaat: je bent verplicht om de fiets in te schrijven bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV), net als auto’s. De elektrische fietsen krijgt een kleine nummerplaat van ongeveer 10 op 12 cm. –– Fietshelm: het dragen van een fietshelm is verplicht. De fietshelm moet zijn goedgekeurd conform EN1078 met bijkomende voorwaarde dat de slapen en het achterhoofd beschermd moeten zijn. Als aan deze norm is voldaan, is dat in de helm aangegeven (CE-markering). –– Rijbewijs: je moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (zowel een rijbewijs voor een bromfiets als voor een ander voertuig is geldig).

MOGEN SPEED PEDELECS OP ANDERE PLAATSEN FIETSEN? Speed pedelecs blijven volgens de wetgeving bromfietsen. Iedere wegbeheerder mag zelf bepalen waar een speed pedelec mag rijden. Iedere situatie wordt aan de hand van verkeersborden duidelijk gemaakt. De gemengde voet- en fietspaden, aangeduid met een blauw rond bord met fietsers en voetgangers (D9 en D10 borden), blijven verboden voor speed pedelecs. Voor vele andere regels, zoals voor het naast elkaar rijden met twee speed pedelecs blijft de wetgeving voor bromfietsen klasse B van toepassing.

VANAF WELKE LEEFTIJD MAG IK EEN ELEKTRISCHE OF EEN SNELLE ELEKTRISCHE FIETS GEBRUIKEN?

MOET JE EEN SPECIFIEKE VERZEKERING NEMEN?

Voor de gewone elektrische fiets bestaat er geen leeftijdsgrens. Voor de snelle elektrische fietsen is een rijbewijs nodig, dat je sowieso niet voor 16 jaar kan halen.

Als je elektrische fiets kan rijden zonder te trappen, is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen verplicht.

www.fietsersbond.be

INFO

45


Have a great time @

Inspraak

Casino Blankenberge! BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE

Info Blankenberge wil graag de dialoog op gang brengen tussen stadsbestuur en bevolking. De taak van het stadsbestuur behelst onder meer het nauwgezet verstrekken van informatie over wat op bestuurlijk vlak beslist en gerealiseerd wordt en voor de inwoner belangrijk is. Heb jij op- of aanmerkingen, vragen of voorstellen? Bezorg ze dan aan het stadsbestuur. Zo blijft het stadsbestuur op de hoogte van wat onder de bevolking leeft en kan het beter op jouw wensen en noden inspelen. Alle inzendingen worden met de nodige aandacht behandeld. Naamloze inzendingen komen NIET in aanmerking. Reacties of suggesties voor artikels zijn welkom. De redactie zal deze naar eigen inzicht al dan niet opnemen, inkorten of er melding van maken. Redactieadres Dienst voor Toerisme t.a.v. de communicatieambtenaar Koning Leopold III-plein 8370 Blankenberge

Nieuwe Elektronische Roulette Meer dan 120 slots / Amerikaanse Roulette Blackjack / Casino Stud Poker / Texas Hold’em Poker

JOUW OPMERKING ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................

E WINE & DIN VANAF

15 UUR!

................................................................... ................................................................... ...................................................................

Volg ons op

................................................................... ...................................................................

www.casinoblankenberge.be Zeedijk 150, Blankenberge • T : 050 43 20 20 • info@casinoblankenberge.be minimumleeftijd 21 jaar - legitimatie verplicht met identiteitskaart


UiTtips

1/07 / Zomerklanken in het park

2/07 / Zeezegening

3, 4, 27 & 28/07 / Radio 2 te gast 3, 17 & 31/07, 14/08 / Muziek en kidsanimatie aan de haven 5/07 > 23/08 / Parkies op woensdag 8 & 9/07 / Beachland dancefestival 9 & 10/07 / Vlaanderen Feest

15/07 / Beach Run 21/07 / Zomerlicht & vuurwerk 4/08 / Vlaanderen Zingt 6/08 / Paravangfeesten

10/08 / CinĂŠBib Event: film op het strand

13/08 / Radio 2 Zomerhit 18/08 / Vuurwerk 20/08 / Retro Rally 27/08 / Bloemencorso

Jouw activiteiten op www.uitinblankenberge.be? Geef ze zelf in op www.uitdatabank.be

Ontdek het volledige cultuur- en vrijetijdsaanbod via www.uitinblankenberge.be Programma op basis van gegevens uit de UiTdatabank op 21/03/2017. Wijzigingen zijn mogelijk.


GNI-RI jul2017

01.07.2017 - 24.09.2017 CC CASINO / BLANKENBERGE cultuur.blankenberge.be www.nickervinck.com

V.U. Patrick De Klerck Beeld: Nick Ervinck, VIUNAP, 2013â&#x20AC;&#x201C;2014

NICK ERVINCK

Info blankenberge juli 2017 lr  
Info blankenberge juli 2017 lr  
Advertisement