Page 1

LIMBURG DICHTBIJ GASTVRIJ

%-($+##### & % , + * () ' # & % $% # !" &2)/# 1 # * ) 0 # (/ # / ) / / % ./*+, 3)45)#6(*7*&(,+ :;## 8)*#1&%*(+#9)*+ 24*)+ & & ) (* 4 & # / ) # =: ) <%/


Gastvrij en dichtbij De Limburgers heten u welkom. In de groenste én ... warmste provincie van Vlaanderen. In Limburg stijgt het kwik altijd enkele graden hoger. Bovendien houden we die temperatuur langer vast dankzij de unieke mix van zand- en kleigrond in het noorden van de provincie. Gastvrij De warmte is ook ‘figuurlijk’ een feit. Limburgers zijn gastvrije mensen. Bourgondiërs die genieten van het leven en hun levensvreugde graag delen met anderen. Dat merk je aan de gulle maar verfijnde porties, de prijswinnende wijnen en de welkomstgeschenkjes waarmee je gastheer of gastvrouw uitpakt. Ook uitnodigend zijn de afwisselende landschappen. Je ontdekt ze pas écht wanneer je ze actief beleeft: te voet, te paard of met de fiets. In 2010 bestaat het fietsroutenetwerk 15 jaar. Daarom leggen we fietsers extra in de watten met nieuwe fietsactiviteiten onder de noemer Fietsparadijs 2010.

>)=5#3

!#.,#

%-)?#5

(?@4&1

#A)&5()

2?)/#

+#$($B

(/#0)*# !#.)A) )(/-)=2 &=22+# C)#1&2 1)/()*) )/# ,% !#H&2 / #=%/1+# )A)/#A% 1D#E:!! )#8%%+ /#0)*# # &($5)#=% !#J(*7 ,%1D#!F: /-+60 *&(,,)/ !G %,## #(/#0(, ,)#+*) , % 1 D # -)/# !I:F" ,%1D#FK :FL !#N2) ()/-)#< %/-)=(/ !#J2? 1)/#?% Q2&*%@ 5)/# )=#9#)* !#R%+ +)/# ,%1D#OP *A&($#=2 :O! 1)&)/# !#S2/ , % 1 D # OF:O" -&($-)/ #?)*#T )#3(?@ , %1D#OK: 4&1#N4 OG +# , %1D#OI: 2 | Limburg, dichtbij gastvrij OL

M22&#%

==)#=)A)

/+1)/()

*)&+

Dichtbij Wist je trouwens dat onze provincie bij iedereen een ander gevoel losweekt? Een vleugje Toscane, een snuifje Sahara, een impressie Scandinavië, een toetsje Donau ... Maar dan zonder urenlang vliegen of rijden. Want Limburg is niet alleen gastvrij, het is ook dichtbij. Zoek dus gerust onze warmte op. En kies het stukje wereld in Limburg dat jou het meest aanspreekt. Van het eindeloze groen, over het blauwe water en kleurrijke fruit tot onze trendy steden ... De Limburgers heten u welkom!

Sylvain Sleypen gedeputeerde van Toerisme

Limburg, dichtbij gastvrij |

3


Gastvrij en dichtbij De Limburgers heten u welkom. In de groenste én ... warmste provincie van Vlaanderen. In Limburg stijgt het kwik altijd enkele graden hoger. Bovendien houden we die temperatuur langer vast dankzij de unieke mix van zand- en kleigrond in het noorden van de provincie. Gastvrij De warmte is ook ‘figuurlijk’ een feit. Limburgers zijn gastvrije mensen. Bourgondiërs die genieten van het leven en hun levensvreugde graag delen met anderen. Dat merk je aan de gulle maar verfijnde porties, de prijswinnende wijnen en de welkomstgeschenkjes waarmee je gastheer of gastvrouw uitpakt. Ook uitnodigend zijn de afwisselende landschappen. Je ontdekt ze pas écht wanneer je ze actief beleeft: te voet, te paard of met de fiets. In 2010 bestaat het fietsroutenetwerk 15 jaar. Daarom leggen we fietsers extra in de watten met nieuwe fietsactiviteiten onder de noemer Fietsparadijs 2010.

>)=5#3

!#.,#

%-)?#5

(?@4&1

#A)&5()

2?)/#

+#$($B

(/#0)*# !#.)A) )(/-)=2 &=22+# C)#1&2 1)/()*) )/# ,% !#H&2 / #=%/1+# )A)/#A% 1D#E:!! )#8%%+ /#0)*# # &($5)#=% !#J(*7 ,%1D#!F: /-+60 *&(,,)/ !G %,## #(/#0(, ,)#+*) , % 1 D # -)/# !I:F" ,%1D#FK :FL !#N2) ()/-)#< %/-)=(/ !#J2? 1)/#?% Q2&*%@ 5)/# )=#9#)* !#R%+ +)/# ,%1D#OP *A&($#=2 :O! 1)&)/# !#S2/ , % 1 D # OF:O" -&($-)/ #?)*#T )#3(?@ , %1D#OK: 4&1#N4 OG +# , %1D#OI: 2 | Limburg, dichtbij gastvrij OL

M22&#%

==)#=)A)

/+1)/()

*)&+

Dichtbij Wist je trouwens dat onze provincie bij iedereen een ander gevoel losweekt? Een vleugje Toscane, een snuifje Sahara, een impressie Scandinavië, een toetsje Donau ... Maar dan zonder urenlang vliegen of rijden. Want Limburg is niet alleen gastvrij, het is ook dichtbij. Zoek dus gerust onze warmte op. En kies het stukje wereld in Limburg dat jou het meest aanspreekt. Van het eindeloze groen, over het blauwe water en kleurrijke fruit tot onze trendy steden ... De Limburgers heten u welkom!

Sylvain Sleypen gedeputeerde van Toerisme

Limburg, dichtbij gastvrij |

3


Op adem komen in het eindeloze groen U4,

In het noorden van Limburg strekt zich een veelzijdig gebied uit. Met zandgronden, heidelandschappen, vennen, beekvalleien en eeuwig groene dennenbossen. Een eindeloos natuurgebied waar de mens de barre bodem nog altijd creatief benut.

Eindeloos groen Eeuwig groene naaldbomen wisselen af met loofbossen, heide, beekvalleien, vijverlandschappen en zandvlaktes.

)&V#

W)*#(+#0()&#C)=Q +#1&2)/#(/#-)#< (/*)&# )/#-()#@)A&2&)/# A($A)&+#=($5)/#<)= #))/# ?(/(A)&+()#A%/#)#'(/+)#?)&)/D# W)@@)/# 2/+#2,1)<%&?-# ?)*#=)55)&)#+*& ))5: @()&)/D U6%/-(/%A(+60)# 1&2)*$)+#4(*#3(? @4&1D XXX

Dubbele bodem De zandgrond en bossen inspireren paardenliefhebbers en kunstenaars. De steenkoolmijnen boren tegenwoordig nieuwe vormen van creativiteit aan.

Binnen en buiten Ravotten in de bossen of onderduiken in een van de vele kindvriendelijke attracties: de Limburgse Kempen is de gezinsbestemming bij uitstek.

Seizoenen !"

lente: lentebloemen

$

herfst: kleurrijke loofbossen

# zomer: paarse heide % winter: bevroren vijvers Limburgse Kempen relaxed wandelen in Bosland, De Wijers, Beekvalleien en het Nationaal Park Hoge Kempen. Alles over wandelen: pagina 30. vlak fietsen in de schaduw van de bomen. Alles over fietsen: pagina 32. ruiter- en menroutenetwerk. Meer over ruitervakanties: pagina 8. kindvriendelijke regio. Gezinsvakanties: pagina 10. proeven van de regio met De Limburg Bus. Pagina 38. streekbieren en ambachtelijke kazen.

Logiestip

De Limburgse Kempen is de bestemming bij uitstek voor gezinnen. Ontdek de campings en vakantieparken op pagina 10.

4

| Limburg, dichtbij gastvrij

Limburg, dichtbij gastvrij |

5


Op adem komen in het eindeloze groen U4,

In het noorden van Limburg strekt zich een veelzijdig gebied uit. Met zandgronden, heidelandschappen, vennen, beekvalleien en eeuwig groene dennenbossen. Een eindeloos natuurgebied waar de mens de barre bodem nog altijd creatief benut.

Eindeloos groen Eeuwig groene naaldbomen wisselen af met loofbossen, heide, beekvalleien, vijverlandschappen en zandvlaktes.

)&V#

W)*#(+#0()&#C)=Q +#1&2)/#(/#-)#< (/*)&# )/#-()#@)A&2&)/# A($A)&+#=($5)/#<)= #))/# ?(/(A)&+()#A%/#)#'(/+)#?)&)/D# W)@@)/# 2/+#2,1)<%&?-# ?)*#=)55)&)#+*& ))5: @()&)/D U6%/-(/%A(+60)# 1&2)*$)+#4(*#3(? @4&1D XXX

Dubbele bodem De zandgrond en bossen inspireren paardenliefhebbers en kunstenaars. De steenkoolmijnen boren tegenwoordig nieuwe vormen van creativiteit aan.

Binnen en buiten Ravotten in de bossen of onderduiken in een van de vele kindvriendelijke attracties: de Limburgse Kempen is de gezinsbestemming bij uitstek.

Seizoenen !"

lente: lentebloemen

$

herfst: kleurrijke loofbossen

# zomer: paarse heide % winter: bevroren vijvers Limburgse Kempen relaxed wandelen in Bosland, De Wijers, Beekvalleien en het Nationaal Park Hoge Kempen. Alles over wandelen: pagina 30. vlak fietsen in de schaduw van de bomen. Alles over fietsen: pagina 32. ruiter- en menroutenetwerk. Meer over ruitervakanties: pagina 8. kindvriendelijke regio. Gezinsvakanties: pagina 10. proeven van de regio met De Limburg Bus. Pagina 38. streekbieren en ambachtelijke kazen.

Logiestip

De Limburgse Kempen is de bestemming bij uitstek voor gezinnen. Ontdek de campings en vakantieparken op pagina 10.

4

| Limburg, dichtbij gastvrij

Limburg, dichtbij gastvrij |

5


%=# T)#0)(-)#@=2)(*#(/#0)*#Y%*(2/% H%&5#W21)#Z)?,)/;#0)*#)/(1)# /%*(2/%=)#,%&5#A%/#M=%%/-)&)/D

Nationaal Park Hoge Kempen

Groene groetjes uit de Limburgse Kempen N2+=%/-#(/#0)*# /22&-)/#A%/#3(?@4&1D# W)*#1&22*+*)# %%/))/1)+=2*)/# @2+1)@()-#A%/# M=%%/-)&)/D

Groene long van 60 km² 8))&#-%/#!PPP#A($A)&+#(/# <%/-)=1)@()-#T)#>($)&+#/%@($# W%++)=*D R)/()*)/#A%/# -)#/%*44&#(/# -)#@))5A%==)()/# A%/#Y22&-: 3(?@4&1D

Fietstip! Zoektocht Bosland Ga op fietszoektocht in Bosland. Los vragen op rond het thema bos en zand en ontdek zo je volgend knooppunt. Meer fietsen: pagina 32.

a=+#))/#@)-2)b)/#-22&#0)*#C%/-# <%/-)=)/#(/#-)#U%0%&%#A%/#32??)=D 6

| Limburg, dichtbij gastvrij

Wandel, fiets of galoppeer tot in het hart van het Nationaal Park Hoge Kempen met zijn zeldzame planten en dieren. Start je tocht in een van de vijf toegangspoorten. Hier vind je parkeerplaats, informatie, kaarten en attracties voor het hele gezin.

M%/-%%1#/ %%&#0)*#Y %*(2/%%=#H )/(1)#(/#M %&5#W21) =%%/-)&)/ #Z)?,)/# # ) /#[#1&22 @)1(//)/D# 1)<))+*D# *V#>(+*# 8($/#1%+* W)*# ) )&+*#/()* A&24<#&% *2)1%/1+, #<%%&#(5# %--)#?)# 22&*)/#*) ? % 2)+*# %/#2?#A(% #1%%/D#Z2 3(),#F#5(= #))/#A%/# 2+#\4*) 2?)*)&#@ )#A($Q# /-%%=#?)* =22*+A2) -22&#<%* #N=2*)A2) *+#2A)&#% )&;#[#R)< * ) % /,%-D# & );#024*+ )=-(1)#+)/ T%%&/%#9# /(,,)&+;# +%*()D )*+#1)04 & 2*+)/;# 4&-#)/#2 W)*#0221 ,#0)*#1)? *),4/*#]=) %5#-22&#0 **)&=($5^_# )/#W21)# )*#@2+#1) 4(*C(60*# M)/)/D#`) ,)--)=-D# *2*#(/#Y) /#,%/2&%? -)&=%/-;#T %#-%*#(5#$) 4(*+=%/-# #/()*#<(=)#2/*024 -)/D ))))))&=($5) #1&2)*)/# 4(*#3(?@ 4&1 S21)&

W

& Praktische informatie

1 Nationaal Park, 5 keer anders

• Station As - Sporen en fietsen door Mijn-streek Stationstraat 124, 3665 As • Mechelse Heide - Wandelen op grote hoogte J. Smeetslaan 280, 3630 Maasmechelen • Lieteberg - InsectenLeven op blote voet Blookbergstraat, 3690 Zutendaal • Kattevennen - Dromen van Cosmos, stenen en planeten Planetariumweg 18, 3600 Genk • Pietersheim - Prinsheerlijk spelen door de tijd Neerharenweg 12, 3620 Lanaken Wandelkaart per poort: € 2; vijf kaarten in 1 wandelbox: € 10. Topografische kaart voor langeafstandswandeling: € 5.

Wandeltip! Op pad met een Ranger Ontdek in groep de geheimen van plant en dier in het Nationaal Park Hoge Kempen. Een Ranger toont je dingen die anders voor jou verborgen blijven. Meer wandelen: pagina 30. Meer fietsen: pagina 32. Meer paardrijden: pagina 8.

www.nationaalpark.be, + 32 89 32 28 10 Limburg, dichtbij gastvrij |

7


%=# T)#0)(-)#@=2)(*#(/#0)*#Y%*(2/% H%&5#W21)#Z)?,)/;#0)*#)/(1)# /%*(2/%=)#,%&5#A%/#M=%%/-)&)/D

Nationaal Park Hoge Kempen

Groene groetjes uit de Limburgse Kempen N2+=%/-#(/#0)*# /22&-)/#A%/#3(?@4&1D# W)*#1&22*+*)# %%/))/1)+=2*)/# @2+1)@()-#A%/# M=%%/-)&)/D

Groene long van 60 km² 8))&#-%/#!PPP#A($A)&+#(/# <%/-)=1)@()-#T)#>($)&+#/%@($# W%++)=*D R)/()*)/#A%/# -)#/%*44&#(/# -)#@))5A%==)()/# A%/#Y22&-: 3(?@4&1D

Fietstip! Zoektocht Bosland Ga op fietszoektocht in Bosland. Los vragen op rond het thema bos en zand en ontdek zo je volgend knooppunt. Meer fietsen: pagina 32.

a=+#))/#@)-2)b)/#-22&#0)*#C%/-# <%/-)=)/#(/#-)#U%0%&%#A%/#32??)=D 6

| Limburg, dichtbij gastvrij

Wandel, fiets of galoppeer tot in het hart van het Nationaal Park Hoge Kempen met zijn zeldzame planten en dieren. Start je tocht in een van de vijf toegangspoorten. Hier vind je parkeerplaats, informatie, kaarten en attracties voor het hele gezin.

M%/-%%1#/ %%&#0)*#Y %*(2/%%=#H )/(1)#(/#M %&5#W21) =%%/-)&)/ #Z)?,)/# # ) /#[#1&22 @)1(//)/D# 1)<))+*D# *V#>(+*# 8($/#1%+* W)*# ) )&+*#/()* A&24<#&% *2)1%/1+, #<%%&#(5# %--)#?)# 22&*)/#*) ? % 2)+*# %/#2?#A(% #1%%/D#Z2 3(),#F#5(= #))/#A%/# 2+#\4*) 2?)*)&#@ )#A($Q# /-%%=#?)* =22*+A2) -22&#<%* #N=2*)A2) *+#2A)&#% )&;#[#R)< * ) % /,%-D# & );#024*+ )=-(1)#+)/ T%%&/%#9# /(,,)&+;# +%*()D )*+#1)04 & 2*+)/;# 4&-#)/#2 W)*#0221 ,#0)*#1)? *),4/*#]=) %5#-22&#0 **)&=($5^_# )/#W21)# )*#@2+#1) 4(*C(60*# M)/)/D#`) ,)--)=-D# *2*#(/#Y) /#,%/2&%? -)&=%/-;#T %#-%*#(5#$) 4(*+=%/-# #/()*#<(=)#2/*024 -)/D ))))))&=($5) #1&2)*)/# 4(*#3(?@ 4&1 S21)&

W

& Praktische informatie

1 Nationaal Park, 5 keer anders

• Station As - Sporen en fietsen door Mijn-streek Stationstraat 124, 3665 As • Mechelse Heide - Wandelen op grote hoogte J. Smeetslaan 280, 3630 Maasmechelen • Lieteberg - InsectenLeven op blote voet Blookbergstraat, 3690 Zutendaal • Kattevennen - Dromen van Cosmos, stenen en planeten Planetariumweg 18, 3600 Genk • Pietersheim - Prinsheerlijk spelen door de tijd Neerharenweg 12, 3620 Lanaken Wandelkaart per poort: € 2; vijf kaarten in 1 wandelbox: € 10. Topografische kaart voor langeafstandswandeling: € 5.

Wandeltip! Op pad met een Ranger Ontdek in groep de geheimen van plant en dier in het Nationaal Park Hoge Kempen. Een Ranger toont je dingen die anders voor jou verborgen blijven. Meer wandelen: pagina 30. Meer fietsen: pagina 32. Meer paardrijden: pagina 8.

www.nationaalpark.be, + 32 89 32 28 10 Limburg, dichtbij gastvrij |

7


Een verhaal van zand ... en steenkool

T&(Q*)&#<%+#(/#C($/#+%+#(/#C($/# ,)&+22/=($5)#@2c#d#A)&+#022(;#?%=+# +*&2D !PDPP#44&_ =4+#4(*1)+*(,,)=-#2A)&#0)*#&4(*)&:#)/# ?)/&24*)/)*<)&5

uit de bodem. Kunstenaars, designers en architecten

domineren nog altijd de horizon in de Limburgse

transformeren droge zandkorrels, bossen en zelfs het

mijnstreek. Maar het ondergrondse gezwoeg heeft

mijnverleden tot kunst. En ook paardenliefhebbers dwepen

nu plaats gemaakt voor een regio die creativiteit in

met de barre zandgrond.

het licht zet.

M%/#C%/-# *2*#1=%+

hT(*#?4+)4?#(+ #)60*#*2,D# >2/-)&=($5#02)# C%/-#(/#1=%+# A)&%/-)&*D#T)#-) ?2/+*&%*()+# 1=%+@=%C)/#)/#1= %+1()*)/#<%: &)/#+,)6*%64=% (&D#8%%&#0)*# 0221*),4/*#(+#0 )*#R=%C)/# W4(+#C)=Q_#))/#5 4/+*<)&5#2,# C(60D#W)*#<%+#, =):C%/-Di `&(5#)/#8(%;#a/* <)&,)/

0)@#5/22,,4/*)//4??)&*$)+# 2,#@()&A(=*$)#1)C)*#d#0%/-(1#A22&# 2/-)&<)1 !!DPP#44&_ 12)-#@)<)1<($C)&-;#A))=#C%/-1&2/-;# @2++)/#)/#2/A)&0%&-)#,%-)/_#(-)%%=V !FDOP#44&_ 1)+*2,*#%%/#&4(*)&6%Qe_#1)/2*)/#A%/# +*&))51)&)60*#)/#:@()&*$)#2,#C2//(1# *)&&%+ T&(Q*)&#5&))1#2,#0)*#1&%+A)=-#))/# A(,@)0%/-)=(/1_#?)*#0%A)&#)/#1&2*)# )??)&#<%*)& !KDOP#44&_ *)&41#2,#-)#5%?)&#d#T&(Q*)&# 1)@2&+*)=-#(/#C($/#f+4(*)gD /4#=)55)&#2,Q&(++)/;#A%/%A2/-#1)C)==(1# &)+*%4&%/*$)#@)C2)5)/

Afdalen naar het verleden Bezoek een nagebouwde schacht, maak een busrit langsheen het mijnerfgoed of ga op stap met een sleutelfiguur. Deze enthousiaste ex-mijnwerkers vertellen honderduit over hun ervaringen. Klaar voor de toekomst De mijngebouwen van Winterslag zijn vandaag een voedingsbodem van creativiteit, kunst en design. In het architecturaal hoogstaande C-Mine exposeren o.a. de bekende keramist Piet Stockmans en prijswinnend ontwerper Michaël Verheyden.

© P. Stockmans

LDPP#44&_ 0))&=($5#2/*@($*#(/#?($/#&4(*)&=21()+

De imposante schachtbokken en mijnterrils

© Project: P. Samyn en Partners, Foto: M.F. Plissart

=21@2)5

In de Limburgse Kempen putten de bewoners hun ‘inspiratie’

Van bos tot kunst In het noorden van Limburg inspireert de omgeving tot grootse dingen. In het Klankenbos produceren hedendaagse kunstwerken klanken door regen, wind, water en zon. Uniek in Europa. Tijdens het zomerfestival van 2010 vormt het klankenbos samen met pleintjes, parken en openbare gebouwen het toneel voor tijdelijke klankinstallaties en kunstige activiteiten. In de beeldentuinen stellen kunstenaars dan weer enthousiast hun werken voor.

Tip! Huur een paard € 50 voor halve dag tot € 110 voor weekend. Info en reservering: www.toerismelimburg.be

Ruiterkaart Voor € 6 te koop in de toeristische infokantoren van de Limburgse Kempen of via www.toerismelimburg.be, + 32 11 30 55 00.

Praktische informatie Het Glazen Huis Dorp 14b, 3920 Lommel, + 32 11 54 13 35 www.hetglazenhuis.be Prijs: € 3; <12 jaar: € 2,50; <6 jaar: gratis

Proef gratis van paardrijden in Limburg!

Workshops • demonstraties • glasshop

In het midden van deze brochure vind je gratis wandel-, fiets- en ruiterroutes. Probeer ze uit en proef van de veelzijdigheid van Limburg!

Klankenbos Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, + 32 11 61 05 10, www.musica.be

8

| Limburg, dichtbij gastvrij

Zomertentoonstelling ‘De smaak van Glas’

&

Wandeltip! Wandelen op hoog niveau Volg de wandelpaden tot boven op een mijnterril en geniet op honderd meter hoogte van weidse panorama’s. Toerisme Beringen, + 32 11 42 15 52 Toerisme Heusden-Zolder, + 32 11 80 80 88 Alles over wandelen: pagina 30.

Praktische informatie

&

Vlaams Mijnmuseum Koolmijnlaan 201, 3582 Beringen, + 32 11 42 15 52 Prijs: van € 3,50 tot € 6,50 Sleutelfiguren en mijnstreektours + 32 89 86 58 86, reservaties@hetvervolg.org, www.sleutelfiguren.be

Limburg, dichtbij gastvrij |

9


Een verhaal van zand ... en steenkool

T&(Q*)&#<%+#(/#C($/#+%+#(/#C($/# ,)&+22/=($5)#@2c#d#A)&+#022(;#?%=+# +*&2D !PDPP#44&_ =4+#4(*1)+*(,,)=-#2A)&#0)*#&4(*)&:#)/# ?)/&24*)/)*<)&5

uit de bodem. Kunstenaars, designers en architecten

domineren nog altijd de horizon in de Limburgse

transformeren droge zandkorrels, bossen en zelfs het

mijnstreek. Maar het ondergrondse gezwoeg heeft

mijnverleden tot kunst. En ook paardenliefhebbers dwepen

nu plaats gemaakt voor een regio die creativiteit in

met de barre zandgrond.

het licht zet.

M%/#C%/-# *2*#1=%+

hT(*#?4+)4?#(+ #)60*#*2,D# >2/-)&=($5#02)# C%/-#(/#1=%+# A)&%/-)&*D#T)#-) ?2/+*&%*()+# 1=%+@=%C)/#)/#1= %+1()*)/#<%: &)/#+,)6*%64=% (&D#8%%&#0)*# 0221*),4/*#(+#0 )*#R=%C)/# W4(+#C)=Q_#))/#5 4/+*<)&5#2,# C(60D#W)*#<%+#, =):C%/-Di `&(5#)/#8(%;#a/* <)&,)/

0)@#5/22,,4/*)//4??)&*$)+# 2,#@()&A(=*$)#1)C)*#d#0%/-(1#A22&# 2/-)&<)1 !!DPP#44&_ 12)-#@)<)1<($C)&-;#A))=#C%/-1&2/-;# @2++)/#)/#2/A)&0%&-)#,%-)/_#(-)%%=V !FDOP#44&_ 1)+*2,*#%%/#&4(*)&6%Qe_#1)/2*)/#A%/# +*&))51)&)60*#)/#:@()&*$)#2,#C2//(1# *)&&%+ T&(Q*)&#5&))1#2,#0)*#1&%+A)=-#))/# A(,@)0%/-)=(/1_#?)*#0%A)&#)/#1&2*)# )??)&#<%*)& !KDOP#44&_ *)&41#2,#-)#5%?)&#d#T&(Q*)&# 1)@2&+*)=-#(/#C($/#f+4(*)gD /4#=)55)&#2,Q&(++)/;#A%/%A2/-#1)C)==(1# &)+*%4&%/*$)#@)C2)5)/

Afdalen naar het verleden Bezoek een nagebouwde schacht, maak een busrit langsheen het mijnerfgoed of ga op stap met een sleutelfiguur. Deze enthousiaste ex-mijnwerkers vertellen honderduit over hun ervaringen. Klaar voor de toekomst De mijngebouwen van Winterslag zijn vandaag een voedingsbodem van creativiteit, kunst en design. In het architecturaal hoogstaande C-Mine exposeren o.a. de bekende keramist Piet Stockmans en prijswinnend ontwerper Michaël Verheyden.

© P. Stockmans

LDPP#44&_ 0))&=($5#2/*@($*#(/#?($/#&4(*)&=21()+

De imposante schachtbokken en mijnterrils

© Project: P. Samyn en Partners, Foto: M.F. Plissart

=21@2)5

In de Limburgse Kempen putten de bewoners hun ‘inspiratie’

Van bos tot kunst In het noorden van Limburg inspireert de omgeving tot grootse dingen. In het Klankenbos produceren hedendaagse kunstwerken klanken door regen, wind, water en zon. Uniek in Europa. Tijdens het zomerfestival van 2010 vormt het klankenbos samen met pleintjes, parken en openbare gebouwen het toneel voor tijdelijke klankinstallaties en kunstige activiteiten. In de beeldentuinen stellen kunstenaars dan weer enthousiast hun werken voor.

Tip! Huur een paard € 50 voor halve dag tot € 110 voor weekend. Info en reservering: www.toerismelimburg.be

Ruiterkaart Voor € 6 te koop in de toeristische infokantoren van de Limburgse Kempen of via www.toerismelimburg.be, + 32 11 30 55 00.

Praktische informatie Het Glazen Huis Dorp 14b, 3920 Lommel, + 32 11 54 13 35 www.hetglazenhuis.be Prijs: € 3; <12 jaar: € 2,50; <6 jaar: gratis

Proef gratis van paardrijden in Limburg!

Workshops • demonstraties • glasshop

In het midden van deze brochure vind je gratis wandel-, fiets- en ruiterroutes. Probeer ze uit en proef van de veelzijdigheid van Limburg!

Klankenbos Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, + 32 11 61 05 10, www.musica.be

8

| Limburg, dichtbij gastvrij

Zomertentoonstelling ‘De smaak van Glas’

&

Wandeltip! Wandelen op hoog niveau Volg de wandelpaden tot boven op een mijnterril en geniet op honderd meter hoogte van weidse panorama’s. Toerisme Beringen, + 32 11 42 15 52 Toerisme Heusden-Zolder, + 32 11 80 80 88 Alles over wandelen: pagina 30.

Praktische informatie

&

Vlaams Mijnmuseum Koolmijnlaan 201, 3582 Beringen, + 32 11 42 15 52 Prijs: van € 3,50 tot € 6,50 Sleutelfiguren en mijnstreektours + 32 89 86 58 86, reservaties@hetvervolg.org, www.sleutelfiguren.be

Limburg, dichtbij gastvrij |

9


Kinderpret binnen en buiten Welkom in Limburg

1

t

ar

st

Luxueuze vakantieparken Eerst dolle pret in het subtropische zwembad, het kabouterbad en op de wildwater- en glijbanen. Daarna puur speelplezier in de exotische baai, op het scheepswrak en in het piratenhuis. Duik naar 4.

2

3

Ravotten op een camping Een camping in het midden van de weidse natuur. De kids ravotten in het bos, op het strand en spelen in het openluchtzwembad. Sla een beurt over en geniet van een extra lange vakantie.

4

Topvoetballer worden Loop door een spelerstunnel terwijl fans je toejuichen, speel voetbalgames, trap een penalty naar Logan Bailly…Ben jij de volgende Gouden Schoen?

Kindvriendelijk logeren

De Vergeten Mijn Minigolf in een avontuurlijke mijn met kolkende watervallen, op hol geslagen mijnwagons en ingestorte mijngangen.

Campings

1

Limburg telt vier van de zes vijfsterrencampings van België. Info: www.toerismelimburg.be

Vakantieparken •

2 Center Parcs De Vossemeren, Elzen 145, 3920 Lommel, + 32 11 54 82 00, www.centerparcs.be Center Parcs Erperheide, Erperheidestraat 2, 3990 Peer, + 32 11 61 62 63, www.centerparcs.be Molenheide, Molenheidestraat 7, 3530 Houthalen-Helchteren, + 32 11 52 10 44, www.beourguest.be Mooi Zutendaal, Roelerweg 13, 3960 Zutendaal, + 32 89 71 55 27, www.mooi-zutendaal.be

10

| Limburg, dichtbij gastvrij

6

Buitenattracties

De Vergeten Mijn

Het magische Klankenbos

4

Molenheide, Molenheidestraat 7, 3530 Houthalen-Helchteren, + 32 11 52 10 44, www.devergetenmijn.be Prijs: zie website

Topvoetballer worden

5

GoalMine, Stadion KRC Genk, Stadionplein 4, 3600 Genk, + 32 89 84 96 68, www.goalmine.be Prijs: € 7; 6-12 jaar en 55+: € 5.

Plopperdeplop

11 Plopsa Indoor Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 70, 3500 Hasselt, + 32 11 29 30 40, www.plopsa.be

3

6

Prijs: vanaf € 20 voor een halve dag zonder begeleiding. Info en reservering: www.toerismelimburg.be/pony

Plopperdeplop Ontmoet Bumba, Plop, Mega Mindy of Piet Piraat tussen de meer dan 20 overdekte attracties.

10

11

8

h

is

n Fi

Spoorfietsen Fiets met een trapwagentje voor vier personen over een oude spoorlijn.

Proficiat De kinderen hebben zich geamuseerd. Ga terug naar start en begin het avontuur opnieuw.

Bokrijk Maak een tijdreis naar 1910 met ambachtslui, dieren, muzikanten en ‘echte’ bewoners. Neem deel aan het spannende museumspel, de belevingsroute of ontdek de supergrote speeltuin, dierenaaihoek en water- en HOPLA-speelhoek. Grootste zandbak Haal je schop en emmertje maar boven voor urenlang zandplezier. Ga daarna naar 10.

Grootste zandbak

Klankenbos, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, + 32 11 61 05 10, www.musica.be

Ponyverhuur

9

7

Ponyverhuur Kies in overleg jouw pony, knuffel en borstel hem en maak een onvergetelijk ritje.

Binnenattracties

Hoe spelen? 1. Ga naar Limburg. 2. Geniet van elke attractie. 3. Wie zich amuseert, wint.

Resterheide Avonturenparcours in het bos met klimtoestellen, boomtelefoon, reuzenxylofoon en speelse hindernissen.

Het magische Klankenbos Gek, een bos dat muziek maakt.

5

Amuseer je met het hele gezin

7

In den Brand, Kamertstraat z/n, 3940 HechtelEksel (Hechtel) Wandelkaart Stappen door een reuzenzandbak: € 1,50 met 3 wandelroutes.

Resterheide

9

Start: Begijnenstraat z/n, 3940 Hechtel-Eksel Wandelkaart Resterheide: € 1,50 met 3 wandelroutes én avonturenparcours.

Info: Toerisme Hechtel-Eksel, + 32 11 73 35 65

Info: Toerisme Hechtel-Eksel, + 32 11 73 35 65 of Toerisme Peer, + 32 11 61 16 02

Bokrijk

Spoorfietsen

8

10

Domein Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk, + 32 11 26 53 00, www.bokrijk.be

Stationsstraat z/n, 3665 As, + 32 477 96 83 69, www.railbikelimburg.be

Open: Openluchtmuseum van 27 maart t.e.m. 30 september dagelijks van 10 - 18 u. Rest van domein het hele jaar toegankelijk.

Prijs: € 20.

Prijs Openluchtmuseum: € 10; 6-26 jaar: € 1; <6 jaar: gratis.

Spoorwegstraat, 3980 Tessenderlo, + 32 13 66 17 15, www.vvvtessenderlo.be

Kids summer!

&

In de zomer knettert het van te gekke doedingen voor kinderen én mama en papa, in het weekend worden animatienamiddagen georganiseerd. Meer info? Surf naar www.toerismelimburg.be/kids of vraag de kids summer brochure in de toeristische infokantoren van de Limburgse Kempen of je logies. Meer wandelen: pagina 30. Meer fietsen: pagina 32. Meer paardrijden: pagina 8.

Prijs: € 16.

Prijs: zie website

Limburg, dichtbij gastvrij |

11


Kinderpret binnen en buiten Welkom in Limburg

1

t

ar

st

Luxueuze vakantieparken Eerst dolle pret in het subtropische zwembad, het kabouterbad en op de wildwater- en glijbanen. Daarna puur speelplezier in de exotische baai, op het scheepswrak en in het piratenhuis. Duik naar 4.

2

3

Ravotten op een camping Een camping in het midden van de weidse natuur. De kids ravotten in het bos, op het strand en spelen in het openluchtzwembad. Sla een beurt over en geniet van een extra lange vakantie.

4

Topvoetballer worden Loop door een spelerstunnel terwijl fans je toejuichen, speel voetbalgames, trap een penalty naar Logan Bailly…Ben jij de volgende Gouden Schoen?

Kindvriendelijk logeren

De Vergeten Mijn Minigolf in een avontuurlijke mijn met kolkende watervallen, op hol geslagen mijnwagons en ingestorte mijngangen.

Campings

1

Limburg telt vier van de zes vijfsterrencampings van België. Info: www.toerismelimburg.be

Vakantieparken •

2 Center Parcs De Vossemeren, Elzen 145, 3920 Lommel, + 32 11 54 82 00, www.centerparcs.be Center Parcs Erperheide, Erperheidestraat 2, 3990 Peer, + 32 11 61 62 63, www.centerparcs.be Molenheide, Molenheidestraat 7, 3530 Houthalen-Helchteren, + 32 11 52 10 44, www.beourguest.be Mooi Zutendaal, Roelerweg 13, 3960 Zutendaal, + 32 89 71 55 27, www.mooi-zutendaal.be

10

| Limburg, dichtbij gastvrij

6

Buitenattracties

De Vergeten Mijn

Het magische Klankenbos

4

Molenheide, Molenheidestraat 7, 3530 Houthalen-Helchteren, + 32 11 52 10 44, www.devergetenmijn.be Prijs: zie website

Topvoetballer worden

5

GoalMine, Stadion KRC Genk, Stadionplein 4, 3600 Genk, + 32 89 84 96 68, www.goalmine.be Prijs: € 7; 6-12 jaar en 55+: € 5.

Plopperdeplop

11 Plopsa Indoor Hasselt, Gouverneur Verwilghensingel 70, 3500 Hasselt, + 32 11 29 30 40, www.plopsa.be

3

6

Prijs: vanaf € 20 voor een halve dag zonder begeleiding. Info en reservering: www.toerismelimburg.be/pony

Plopperdeplop Ontmoet Bumba, Plop, Mega Mindy of Piet Piraat tussen de meer dan 20 overdekte attracties.

10

11

8

h

is

n Fi

Spoorfietsen Fiets met een trapwagentje voor vier personen over een oude spoorlijn.

Proficiat De kinderen hebben zich geamuseerd. Ga terug naar start en begin het avontuur opnieuw.

Bokrijk Maak een tijdreis naar 1910 met ambachtslui, dieren, muzikanten en ‘echte’ bewoners. Neem deel aan het spannende museumspel, de belevingsroute of ontdek de supergrote speeltuin, dierenaaihoek en water- en HOPLA-speelhoek. Grootste zandbak Haal je schop en emmertje maar boven voor urenlang zandplezier. Ga daarna naar 10.

Grootste zandbak

Klankenbos, Toekomstlaan 5, 3910 Neerpelt, + 32 11 61 05 10, www.musica.be

Ponyverhuur

9

7

Ponyverhuur Kies in overleg jouw pony, knuffel en borstel hem en maak een onvergetelijk ritje.

Binnenattracties

Hoe spelen? 1. Ga naar Limburg. 2. Geniet van elke attractie. 3. Wie zich amuseert, wint.

Resterheide Avonturenparcours in het bos met klimtoestellen, boomtelefoon, reuzenxylofoon en speelse hindernissen.

Het magische Klankenbos Gek, een bos dat muziek maakt.

5

Amuseer je met het hele gezin

7

In den Brand, Kamertstraat z/n, 3940 HechtelEksel (Hechtel) Wandelkaart Stappen door een reuzenzandbak: € 1,50 met 3 wandelroutes.

Resterheide

9

Start: Begijnenstraat z/n, 3940 Hechtel-Eksel Wandelkaart Resterheide: € 1,50 met 3 wandelroutes én avonturenparcours.

Info: Toerisme Hechtel-Eksel, + 32 11 73 35 65

Info: Toerisme Hechtel-Eksel, + 32 11 73 35 65 of Toerisme Peer, + 32 11 61 16 02

Bokrijk

Spoorfietsen

8

10

Domein Bokrijk, Bokrijklaan 1, 3600 Genk, + 32 11 26 53 00, www.bokrijk.be

Stationsstraat z/n, 3665 As, + 32 477 96 83 69, www.railbikelimburg.be

Open: Openluchtmuseum van 27 maart t.e.m. 30 september dagelijks van 10 - 18 u. Rest van domein het hele jaar toegankelijk.

Prijs: € 20.

Prijs Openluchtmuseum: € 10; 6-26 jaar: € 1; <6 jaar: gratis.

Spoorwegstraat, 3980 Tessenderlo, + 32 13 66 17 15, www.vvvtessenderlo.be

Kids summer!

&

In de zomer knettert het van te gekke doedingen voor kinderen én mama en papa, in het weekend worden animatienamiddagen georganiseerd. Meer info? Surf naar www.toerismelimburg.be/kids of vraag de kids summer brochure in de toeristische infokantoren van de Limburgse Kempen of je logies. Meer wandelen: pagina 30. Meer fietsen: pagina 32. Meer paardrijden: pagina 8.

Prijs: € 16.

Prijs: zie website

Limburg, dichtbij gastvrij |

11


Oeverloos genieten langs de Maas

In het oosten grenst Limburg aan de Maas. Een imposante regenrivier met rivierarmen en uiterwaarden vol watervogels, planten en geurige kruiden. Hier heeft de mens zich verzoend met de natuurlijke loop van het water.

Snoer van Maasdorpjes Aan beide oevers van de Maas strekt zich een snoer van pittoreske dorpjes uit. Hun middeleeuwse kernen nodigen uit tot struinen, fietsen ĂŠn terrassen.

Natuur en kruiden Gevoed door het microklimaat groeit aan de oevers een kleurige mix van lokale en zuiderse kruiden. Een geurige begeleiding op je wandelen fietstochten.

D#W)*#-2)*# hT)#C2/#1=(/+*)&*#2,#0)*#<%*)& /#2/C)# ?)#0()&#)(1)/=($5#<%*#-)/5)/#%% #C($/#A)=)# &)(+#/%%&#-)#T2/%4:A%==)(D#8)* $)+#%%/#-)# <%*)&A21)=+#)/#,(**2&)+5)#-2&, /#C(60#(/# 2)A)&+D#R)<)=-(1#02)#-)#5(/-)&) 0)*#C4(A)&)#<%*)&#%?4+)&)/Di

12

| Limburg, dichtbij gastvrij

Rivier en waterpret Watervogels spotten, kajakken, zeilen, bootje varen, hengelen, zwemmen, luieren: in en rond het water beleeft iedereen een spetterende tijd.

Seizoenen !"

lente: fietsen langs een snoer van Maasdorpjes

# zomer: evenementen in de Maasdorpjes

$

%

herfst: wandelen aan de uiterwaarden winter: cultuurparel Maaseik

Maasland gezapig trappen met gratis veerpontverbindingen naar de overkant. 32 Pagina 32. vlakke paden langs het water, door wilde natuurgebieden en dorpskernen. 30. Pagina 30. proeven van de regio met De Limburg Bus. 38 Pagina 38. kruidenthee en -zout uit het Maasland. 16 Pagina 16.

Logiestip

Overnacht op een kampeervlot, op het water. In natuurgebied Negenoord wiegt een stevige constructie van boomstammen je rustig in slaap. Info en reservering: www.dewissen.be, www.kampeervlot.be, + 32 89 75 21 71 36 Meer logeren: pagina 36.

Limburg, dichtbij gastvrij |

13


Oeverloos genieten langs de Maas

In het oosten grenst Limburg aan de Maas. Een imposante regenrivier met rivierarmen en uiterwaarden vol watervogels, planten en geurige kruiden. Hier heeft de mens zich verzoend met de natuurlijke loop van het water.

Snoer van Maasdorpjes Aan beide oevers van de Maas strekt zich een snoer van pittoreske dorpjes uit. Hun middeleeuwse kernen nodigen uit tot struinen, fietsen ĂŠn terrassen.

Natuur en kruiden Gevoed door het microklimaat groeit aan de oevers een kleurige mix van lokale en zuiderse kruiden. Een geurige begeleiding op je wandelen fietstochten.

D#W)*#-2)*# hT)#C2/#1=(/+*)&*#2,#0)*#<%*)& /#2/C)# ?)#0()&#)(1)/=($5#<%*#-)/5)/#%% #C($/#A)=)# &)(+#/%%&#-)#T2/%4:A%==)(D#8)* $)+#%%/#-)# <%*)&A21)=+#)/#,(**2&)+5)#-2&, /#C(60#(/# 2)A)&+D#R)<)=-(1#02)#-)#5(/-)&) 0)*#C4(A)&)#<%*)&#%?4+)&)/Di

12

| Limburg, dichtbij gastvrij

Rivier en waterpret Watervogels spotten, kajakken, zeilen, bootje varen, hengelen, zwemmen, luieren: in en rond het water beleeft iedereen een spetterende tijd.

Seizoenen !"

lente: fietsen langs een snoer van Maasdorpjes

# zomer: evenementen in de Maasdorpjes

$

%

herfst: wandelen aan de uiterwaarden winter: cultuurparel Maaseik

Maasland gezapig trappen met gratis veerpontverbindingen naar de overkant. 32 Pagina 32. vlakke paden langs het water, door wilde natuurgebieden en dorpskernen. 30. Pagina 30. proeven van de regio met De Limburg Bus. 38 Pagina 38. kruidenthee en -zout uit het Maasland. 16 Pagina 16.

Logiestip

Overnacht op een kampeervlot, op het water. In natuurgebied Negenoord wiegt een stevige constructie van boomstammen je rustig in slaap. Info en reservering: www.dewissen.be, www.kampeervlot.be, + 32 89 75 21 71 36 Meer logeren: pagina 36.

Limburg, dichtbij gastvrij |

13


Oud-Rekem: mooiste dorp “In 2008 zat ons dorp mee in de running voor het mooiste dorp van Vlaanderen. Maar … Oud-Rekem won. Nu begrijpen we waarom. ;-) Door middeleeuwse straatjes met historische panden tot aan de waterburcht d’Aspremont-Lynden: de kids fantaseerden meteen over ridders en kasteelheren.”

Een snoer van Maasdorpjes %/#-)# #A ? 4 =@ % () * / % 5 % #A * ) k(*#0 **)/ &2 / =% ;# ? ) 10 ) / % #3 Q%?(=()#M%/

/# 5;#-)#<%/-)=+602)/) T)#9#)*+)/#2,#0)*#-% *#4(*1)&4+*#2?#-)# (/#-)#52QQ)&_#,)&Q)6 A)&)/D#T)#9#)*+:# 8%%+-2&,$)+#*)#A)&2 &#=)55)&#A=%5;#-)# )/#<%/-)=,%-)/#C($/#) 5=)(/D# -2&,+5)&/)/#1)C)==(1# /C)#*<))#&%55)&+D# j-)%%=#A22&#2/+#e/#2 )=*$)#%/-)&+_#()-)&))/# (55 #* )/ #) %+ #< $) &, -2 `=5# 4=)4&#=26%=)D A2/-#C($/#Q%A2&()*)#62

Fietstips Maasland!

&

Het Maasland is een droom voor fietsers. Neem nu de fietsnocturnes. Je fietst de avond tegemoet en ontdekt feeëriek verlichte Maasdorpjes en landschappen. Overdag rij je gratis de veerpont op en fiets je er aan de andere kant gewoon weer af ... rechtstreeks op het Nederlandse fietsroutenetwerk. Meer fietsen: pagina 32.

Proef gratis van fietsen in Limburg! In het midden van deze brochure vind je gratis fiets-, wandel- en ruiterroutes. Probeer ze uit en proef van de veelzijdigheid van Limburg! 14

| Limburg, dichtbij gastvrij

Schilderachtig Leut “Op zondagmiddag veranderde het Dorpsplein van Leut in een Limburgs Montmartre: we liepen over de schildersmarkt en deden een terrasje. De kinderen speelden petanque onder de lindeboom en maakten een huifkartochtje. Een fanfare zorgde voor sfeer.”

Stokkem: Smokkelmarkt “Voltreffer: ons mannen mochten proeven van de lekkerste producten uit de grensstreek – kaasjes en vleesjes alom. Papa stortte zich op de Belgische bieren. En kocht mij een tuil Nederlandse bloemen. Lief, hé. Ook de zuivelproducten, vis en vrijetijdskleding waren smokkelvoordelig geprijsd. De muziek, animatie en de bloemrijke gevels zorgden voor een extra feestelijke sfeer.”

Kessenich: pure charme “Kessenich bezocht, het meest noordoostelijke dorpje van België en ... pure charme. De mottetoren maar vooral de Maasplassen. Alsof je één bent met het water. Een heerlijke afsluiter van ons verblijf.”

Maaseik: cultuur en musea “Cultuurstad Maaseik verkend. Hoogtepunten: de Grote Markt met zijn terrasjes en renaissancegevels en het standbeeld van de gebroeders Van Eyck. Maar ook het Regionaal Archeologisch Museum, het Apotheekmuseum en de Codex Eyckensis, het oudste evangelieboek van de Benelux.”

KESSENICH

MAASEIK

STOKKEM

Praktische informatie

&

Oud-Rekem Elke zondag in juli en augustus kun je om 15.30 u. met een gids op pad. Brochure dorpswandeling Oud-Rekem voor € 3 te koop bij Toerisme Lanaken of via www.rlkm.be

LEUT

Schilderachtig Leut Elke zondag in juli en augustus van 14 - 18 u. Smokkelmarkt Stokkem Elke zondag in juli en augustus van 9 - 14 u. Maaseik Brochure stadswandeling voor € 3 te koop bij Toerisme Maaseik. Van Eyckwandeling mét gids: elke zondag om 14 u. Kessenich Elke zondag in juli en augustus animatie.

OUD-REKEM Limburg, dichtbij gastvrij |

15


Oud-Rekem: mooiste dorp “In 2008 zat ons dorp mee in de running voor het mooiste dorp van Vlaanderen. Maar … Oud-Rekem won. Nu begrijpen we waarom. ;-) Door middeleeuwse straatjes met historische panden tot aan de waterburcht d’Aspremont-Lynden: de kids fantaseerden meteen over ridders en kasteelheren.”

Een snoer van Maasdorpjes %/#-)# #A ? 4 =@ % () * / % 5 % #A * ) k(*#0 **)/ &2 / =% ;# ? ) 10 ) / % #3 Q%?(=()#M%/

/# 5;#-)#<%/-)=+602)/) T)#9#)*+)/#2,#0)*#-% *#4(*1)&4+*#2?#-)# (/#-)#52QQ)&_#,)&Q)6 A)&)/D#T)#9#)*+:# 8%%+-2&,$)+#*)#A)&2 &#=)55)&#A=%5;#-)# )/#<%/-)=,%-)/#C($/#) 5=)(/D# -2&,+5)&/)/#1)C)==(1# /C)#*<))#&%55)&+D# j-)%%=#A22&#2/+#e/#2 )=*$)#%/-)&+_#()-)&))/# (55 #* )/ #) %+ #< $) &, -2 `=5# 4=)4&#=26%=)D A2/-#C($/#Q%A2&()*)#62

Fietstips Maasland!

&

Het Maasland is een droom voor fietsers. Neem nu de fietsnocturnes. Je fietst de avond tegemoet en ontdekt feeëriek verlichte Maasdorpjes en landschappen. Overdag rij je gratis de veerpont op en fiets je er aan de andere kant gewoon weer af ... rechtstreeks op het Nederlandse fietsroutenetwerk. Meer fietsen: pagina 32.

Proef gratis van fietsen in Limburg! In het midden van deze brochure vind je gratis fiets-, wandel- en ruiterroutes. Probeer ze uit en proef van de veelzijdigheid van Limburg! 14

| Limburg, dichtbij gastvrij

Schilderachtig Leut “Op zondagmiddag veranderde het Dorpsplein van Leut in een Limburgs Montmartre: we liepen over de schildersmarkt en deden een terrasje. De kinderen speelden petanque onder de lindeboom en maakten een huifkartochtje. Een fanfare zorgde voor sfeer.”

Stokkem: Smokkelmarkt “Voltreffer: ons mannen mochten proeven van de lekkerste producten uit de grensstreek – kaasjes en vleesjes alom. Papa stortte zich op de Belgische bieren. En kocht mij een tuil Nederlandse bloemen. Lief, hé. Ook de zuivelproducten, vis en vrijetijdskleding waren smokkelvoordelig geprijsd. De muziek, animatie en de bloemrijke gevels zorgden voor een extra feestelijke sfeer.”

Kessenich: pure charme “Kessenich bezocht, het meest noordoostelijke dorpje van België en ... pure charme. De mottetoren maar vooral de Maasplassen. Alsof je één bent met het water. Een heerlijke afsluiter van ons verblijf.”

Maaseik: cultuur en musea “Cultuurstad Maaseik verkend. Hoogtepunten: de Grote Markt met zijn terrasjes en renaissancegevels en het standbeeld van de gebroeders Van Eyck. Maar ook het Regionaal Archeologisch Museum, het Apotheekmuseum en de Codex Eyckensis, het oudste evangelieboek van de Benelux.”

KESSENICH

MAASEIK

STOKKEM

Praktische informatie

&

Oud-Rekem Elke zondag in juli en augustus kun je om 15.30 u. met een gids op pad. Brochure dorpswandeling Oud-Rekem voor € 3 te koop bij Toerisme Lanaken of via www.rlkm.be

LEUT

Schilderachtig Leut Elke zondag in juli en augustus van 14 - 18 u. Smokkelmarkt Stokkem Elke zondag in juli en augustus van 9 - 14 u. Maaseik Brochure stadswandeling voor € 3 te koop bij Toerisme Maaseik. Van Eyckwandeling mét gids: elke zondag om 14 u. Kessenich Elke zondag in juli en augustus animatie.

OUD-REKEM Limburg, dichtbij gastvrij |

15


Spetter, pieter, pater, lekker in het water k(*#0)*#A%5%/*()%=@<4%?*)#A&&%%/*#*)/

Fluistertocht “Normaal luistert onze dochter alleen naar boenkeboenke-muziek, vandaag heeft ze de stilte omarmd. Hebben een bootje met fluisterzachte elektromotor gehuurd voor een tocht over een rivierarm. Het krioelde er inderdaad van de watervogels, planten en kruiden. Onderweg even aangemeerd voor een wandeling door een natuurgebied. Voelde me volledig in mijn sas.”

-)#Q%?(=()#>%*)&(/5;#

Vissen “De madammen zijn shoppen in Maasmechelen Village. Lief van hen. Zo kan ik op mijn gemak vissen. De collegavissers gaven tips over de talrijke visrijke hotspots. Blijkbaar hapt de karper, snoek, snoekbaars, blankvoorn, ... hier naar lieve lust. Als dat maar geen visserspraatjes zijn…” Jachthavens “Koers gezet naar Ophoven, onze zeilboot geparkeerd in de Spaanjerd, de grootste binnenjachthaven van Europa. En een ideale uitvalsbasis om de Maas met zijn uiterwaarden en rivierarmen te verkennen. Benieuwd of hier werkelijk zoveel watervogels, planten en kruiden zijn als ze beweren.”

Boottochten “Een georganiseerde rondvaart gemaakt op de Maas. Beetje gek voor iemand met een eigen boot, maar wij hebben natuurlijk geen gids aan boord. Hij wees ons op de Konikspaarden en Gallowayrunderen die aan de oever stonden te grazen. Een uniek zicht. We genoten ook van een lekker glaasje. Nog een voordeel als je zelf niet aan het roer staat.” Wandeling Maasvallei “Vandaag het water verlaten en door de Maasvallei gewandeld. Onderweg tal van geurige kruiden opgemerkt. Er groeien hier zelfs mediterrane soorten. Blijkbaar komt dat dankzij de unieke bodemsamenstelling en het microklimaat. Achteraf geproefd van een kop Maaslandse kruidenthee: hemels. En sinds vanmiddag prijkt er ook een pot Maaslands kruidenzout in onze kombuis.”

Watersporten “Ons Emma is de grootste waterrat van de familie. Wij dus naar een van de vele Maasplassen waar je kunt zwemmen, zeilen en kajakken. Maar de juffrouw wilde natuurlijk weer iets anders: waterskiën. Al bij al had ze het vrij snel onder de knie. Wij ‘supporterden’ van op een zonnig terrasje.”

Praktische informatie

&

www.toerismelimburg.be

16

| Limburg, dichtbij gastvrij

Jachthavens en boottochten + 32 89 56 47 36, www.marec.be

In De Wissen ontdek je alles over de Maas, zijn uiterwaarden en de lokale vlechtkunst.

Fluistertocht Prijs: € 25 per bootje van max. 6 pers. Maascentrum De Wissen, + 32 89 75 21 71, www.dewissen.be

Maasvallei en kruiden Wandelkaarten: zie pagina 30. Gratis infokaart kruiden verkrijgbaar in de toeristische infokantoren van het Maasland. Limburg, dichtbij gastvrij |

17


Spetter, pieter, pater, lekker in het water k(*#0)*#A%5%/*()%=@<4%?*)#A&&%%/*#*)/

Fluistertocht “Normaal luistert onze dochter alleen naar boenkeboenke-muziek, vandaag heeft ze de stilte omarmd. Hebben een bootje met fluisterzachte elektromotor gehuurd voor een tocht over een rivierarm. Het krioelde er inderdaad van de watervogels, planten en kruiden. Onderweg even aangemeerd voor een wandeling door een natuurgebied. Voelde me volledig in mijn sas.”

-)#Q%?(=()#>%*)&(/5;#

Vissen “De madammen zijn shoppen in Maasmechelen Village. Lief van hen. Zo kan ik op mijn gemak vissen. De collegavissers gaven tips over de talrijke visrijke hotspots. Blijkbaar hapt de karper, snoek, snoekbaars, blankvoorn, ... hier naar lieve lust. Als dat maar geen visserspraatjes zijn…” Jachthavens “Koers gezet naar Ophoven, onze zeilboot geparkeerd in de Spaanjerd, de grootste binnenjachthaven van Europa. En een ideale uitvalsbasis om de Maas met zijn uiterwaarden en rivierarmen te verkennen. Benieuwd of hier werkelijk zoveel watervogels, planten en kruiden zijn als ze beweren.”

Boottochten “Een georganiseerde rondvaart gemaakt op de Maas. Beetje gek voor iemand met een eigen boot, maar wij hebben natuurlijk geen gids aan boord. Hij wees ons op de Konikspaarden en Gallowayrunderen die aan de oever stonden te grazen. Een uniek zicht. We genoten ook van een lekker glaasje. Nog een voordeel als je zelf niet aan het roer staat.” Wandeling Maasvallei “Vandaag het water verlaten en door de Maasvallei gewandeld. Onderweg tal van geurige kruiden opgemerkt. Er groeien hier zelfs mediterrane soorten. Blijkbaar komt dat dankzij de unieke bodemsamenstelling en het microklimaat. Achteraf geproefd van een kop Maaslandse kruidenthee: hemels. En sinds vanmiddag prijkt er ook een pot Maaslands kruidenzout in onze kombuis.”

Watersporten “Ons Emma is de grootste waterrat van de familie. Wij dus naar een van de vele Maasplassen waar je kunt zwemmen, zeilen en kajakken. Maar de juffrouw wilde natuurlijk weer iets anders: waterskiën. Al bij al had ze het vrij snel onder de knie. Wij ‘supporterden’ van op een zonnig terrasje.”

Praktische informatie

&

www.toerismelimburg.be

16

| Limburg, dichtbij gastvrij

Jachthavens en boottochten + 32 89 56 47 36, www.marec.be

In De Wissen ontdek je alles over de Maas, zijn uiterwaarden en de lokale vlechtkunst.

Fluistertocht Prijs: € 25 per bootje van max. 6 pers. Maascentrum De Wissen, + 32 89 75 21 71, www.dewissen.be

Maasvallei en kruiden Wandelkaarten: zie pagina 30. Gratis infokaart kruiden verkrijgbaar in de toeristische infokantoren van het Maasland. Limburg, dichtbij gastvrij |

17


In het zuiden van Limburg zijn bodem en landschap de mens gunstig gezind. Al eeuwenlang vestigen volkeren zich in deze vruchtbare en bloesemrijke regio. Met een gulle oogst aan fruit, kastelen, monumenten en erfgoed tot gevolg.

Het Toscane-gevoel Met de Vespa cruisen door de heuvels van Katarakt-land waar kastelen, kerkdorpjes en zelfs wijndomeinen verstrooiing brengen.

Vruchtbare lekkernijen

Proeven van het rijke landschap 18

| Limburg, dichtbij gastvrij

Appels, peren, kersen, aardbeien, druiven en bessen zorgen het jaar rond voor een feestelijk bourgondische sfeer.

Genieten in stilte Een besloten oase van rust – zowel monumentenpark als natuurreservaat. Zo mooi dat je er stil van wordt.

!"

Seizoenen lente: bloesemzee

# zomer: wandelen in de Voerstreek $

herfst: oogstfeesten

% winter: cultuur opsnuiven in

Sint-Truiden en Tongeren

Haspengouw en de Voerstreek landschapswandelingen à volonté. 30 Wandelkaarten: pagina 30. kuitenbijters, snelle afdalingen 32 en elektrische fietsen. Pagina 32. proeven van de regio met De Limburg Bus. 38 Pagina 38. 20 wijn en fruit. Pagina 20.

Logiestip Overnacht in een gerestaureerde vierkantshoeve, een kasteel of een fietskluis in een ruïne van een kerk. Meer logeren: pagina 36.

Limburg, dichtbij gastvrij |

19


In het zuiden van Limburg zijn bodem en landschap de mens gunstig gezind. Al eeuwenlang vestigen volkeren zich in deze vruchtbare en bloesemrijke regio. Met een gulle oogst aan fruit, kastelen, monumenten en erfgoed tot gevolg.

Het Toscane-gevoel Met de Vespa cruisen door de heuvels van Katarakt-land waar kastelen, kerkdorpjes en zelfs wijndomeinen verstrooiing brengen.

Vruchtbare lekkernijen

Proeven van het rijke landschap 18

| Limburg, dichtbij gastvrij

Appels, peren, kersen, aardbeien, druiven en bessen zorgen het jaar rond voor een feestelijk bourgondische sfeer.

Genieten in stilte Een besloten oase van rust – zowel monumentenpark als natuurreservaat. Zo mooi dat je er stil van wordt.

!"

Seizoenen lente: bloesemzee

# zomer: wandelen in de Voerstreek $

herfst: oogstfeesten

% winter: cultuur opsnuiven in

Sint-Truiden en Tongeren

Haspengouw en de Voerstreek landschapswandelingen à volonté. 30 Wandelkaarten: pagina 30. kuitenbijters, snelle afdalingen 32 en elektrische fietsen. Pagina 32. proeven van de regio met De Limburg Bus. 38 Pagina 38. 20 wijn en fruit. Pagina 20.

Logiestip Overnacht in een gerestaureerde vierkantshoeve, een kasteel of een fietskluis in een ruïne van een kerk. Meer logeren: pagina 36.

Limburg, dichtbij gastvrij |

19


Pluk je genot uit de bomen In Haspengouw blijf je het hele jaar door in de ban van fruit. In fruitgaarden, op markten met streekproducten en aan tafel: de lokale horeca verwerkt graag vers fruit in haar delicatessen. Hoogtepunten zijn de bloesem- en oogsttijd. Dan gooien fruitbedrijven en veilingen de deuren wijd open voor bezoekers, zijn er overal fruitige activiteiten en feesten de Haspengouwers nog meer dan anders.

!"#$%&'()##

Proeftip! Zelf plukken en persen Kies tijdens de bloesemperiode je eigen boom. Volg hem een hele zomer lang en pluk er in de herfst letterlijk de vruchten van. Prijs: € 10 per boom. Voor het geplukte fruit betaal je de dagprijs.

Info: Toerisme Sint-Truiden, + 32 11 70 18 18, info.toerisme@sinttruiden.be, www.bloesemfeestenhaspengouw.be Programmaboekjes ‘Bloesemfeesten’ en ‘Oogstfeesten’ met overzicht van alle fruitactiviteiten: gratis in alle toeristische infokantoren van Haspengouw.

*$+$&$,+-($./#('0+#1./2&#22.#3'++2#/2,2.4#522.# 6.22738#9$$&#/2#9$$0/2(':,2#%&$;<+#=$.#9'(:12.2.# >&$0'2(2#?(1262964#@1#012/#$(6#7.'2,#'.#/2#32&2(/4

A#:7.')## #

B2#?(126296#C':.#=2&/32.2.8#<2+#>&7'+#=2&6;<':.+4# D$.0C$$9#9$$&#C2,2&4#@12+2#,2&62.#2.#C7&2# ,&'2,2.#0&12'2.#.$$&#<7.#?26+2#=1&94

EF#:7(')#

B2#,2&62.%(7,#'6#$;<+2&#/2#&708#+':/#=11&#/2# $$&/?2'2.4 B2#+$,,2.#=$.#/2#$%%2(-#2.#%2&2.?192.#,&27.2.#$(# (';<+:26#1./2&#/2#($/'.0#.'2732#=&7;<+2.4# #

#

!G#$7076+76)# B2#$$&/?2'2.#C':.#?'..2.4 # H%%2(6#2.#%2&2.#6+2&,2.#C';<#=2&/2&#'.#/2## ($$+6+2#C192&C1.4

&

Wandel-, fiets- of autotip! Fruitlussen Geniet op jouw manier van de fruitige smaak, typisch voor deze streek. Te voet, per fiets of met de auto naar de lekkerste plekjes. Vier wandel-, zes fiets- en twee autofruitroutes. Meer wandelen: pagina 30. Meer fietsen: pagina 32.

Proef gratis van wandelen in Limburg

&

In het midden van deze brochure vind je een gratis fruitwandellus.

Tip! Zelf plukken en persen

!E#62%+29?2&)# I%#/2#3':./192'.2.#1106+2.#C2#/2#/&7'=2.#=11&## <7.#%&':63'..2./2#3':.2.4

Kies tijdens de bloesemperiode je eigen boom. Volg hem een hele zomer lang en pluk er in de herfst letterlijk de vruchten van.

F#1,+1?2&)##

Prijs: € 10 per boom. Voor het geplukte fruit betaal je de dagprijs.

B2#(2,,2&6+2#+':/#=$.#<2+#:$$&)#1106+>226+2.#2.# 6+&22,%&1/7;+2.9$&,+2.8#J$6%2.017362#<$%:268# (1,$(2#3':.2.8#>&7'++$$&+2.8#6+&11%8#K#

EF#/2;29?2&)# B2#.$+77&#/12+#<$$&#3'.+2&6($$%#19#/$$&.$#L#012/# 7'+02&76+#L#$$.#22.#.'2732#;M;(76#+2#?20'..2.4

Info: Toerisme Sint-Truiden, + 32 11 70 18 18, info.toerisme@sint-truiden.be, www.bloesemfeesten-haspengouw.be Programmaboekjes ‘Bloesemfeesten’ en ‘Oogstfeesten’ met overzicht van alle fruitactiviteiten gratis verkrijgbaar in de toeristische infokantoren van Haspengouw.

20

| Limburg, dichtbij gastvrij

Limburg, dichtbij gastvrij |

21


Pluk je genot uit de bomen In Haspengouw blijf je het hele jaar door in de ban van fruit. In fruitgaarden, op markten met streekproducten en aan tafel: de lokale horeca verwerkt graag vers fruit in haar delicatessen. Hoogtepunten zijn de bloesem- en oogsttijd. Dan gooien fruitbedrijven en veilingen de deuren wijd open voor bezoekers, zijn er overal fruitige activiteiten en feesten de Haspengouwers nog meer dan anders.

!"#$%&'()##

Proeftip! Zelf plukken en persen Kies tijdens de bloesemperiode je eigen boom. Volg hem een hele zomer lang en pluk er in de herfst letterlijk de vruchten van. Prijs: € 10 per boom. Voor het geplukte fruit betaal je de dagprijs.

Info: Toerisme Sint-Truiden, + 32 11 70 18 18, info.toerisme@sinttruiden.be, www.bloesemfeestenhaspengouw.be Programmaboekjes ‘Bloesemfeesten’ en ‘Oogstfeesten’ met overzicht van alle fruitactiviteiten: gratis in alle toeristische infokantoren van Haspengouw.

*$+$&$,+-($./#('0+#1./2&#22.#3'++2#/2,2.4#522.# 6.22738#9$$&#/2#9$$0/2(':,2#%&$;<+#=$.#9'(:12.2.# >&$0'2(2#?(1262964#@1#012/#$(6#7.'2,#'.#/2#32&2(/4

A#:7.')## #

B2#?(126296#C':.#=2&/32.2.8#<2+#>&7'+#=2&6;<':.+4# D$.0C$$9#9$$&#C2,2&4#@12+2#,2&62.#2.#C7&2# ,&'2,2.#0&12'2.#.$$&#<7.#?26+2#=1&94

EF#:7(')#

B2#,2&62.%(7,#'6#$;<+2&#/2#&708#+':/#=11&#/2# $$&/?2'2.4 B2#+$,,2.#=$.#/2#$%%2(-#2.#%2&2.?192.#,&27.2.#$(# (';<+:26#1./2&#/2#($/'.0#.'2732#=&7;<+2.4# #

#

!G#$7076+76)# B2#$$&/?2'2.#C':.#?'..2.4 # H%%2(6#2.#%2&2.#6+2&,2.#C';<#=2&/2&#'.#/2## ($$+6+2#C192&C1.4

&

Wandel-, fiets- of autotip! Fruitlussen Geniet op jouw manier van de fruitige smaak, typisch voor deze streek. Te voet, per fiets of met de auto naar de lekkerste plekjes. Vier wandel-, zes fiets- en twee autofruitroutes. Meer wandelen: pagina 30. Meer fietsen: pagina 32.

Proef gratis van wandelen in Limburg

&

In het midden van deze brochure vind je een gratis fruitwandellus.

Tip! Zelf plukken en persen

!E#62%+29?2&)# I%#/2#3':./192'.2.#1106+2.#C2#/2#/&7'=2.#=11&## <7.#%&':63'..2./2#3':.2.4

Kies tijdens de bloesemperiode je eigen boom. Volg hem een hele zomer lang en pluk er in de herfst letterlijk de vruchten van.

F#1,+1?2&)##

Prijs: € 10 per boom. Voor het geplukte fruit betaal je de dagprijs.

B2#(2,,2&6+2#+':/#=$.#<2+#:$$&)#1106+>226+2.#2.# 6+&22,%&1/7;+2.9$&,+2.8#J$6%2.017362#<$%:268# (1,$(2#3':.2.8#>&7'++$$&+2.8#6+&11%8#K#

EF#/2;29?2&)# B2#.$+77&#/12+#<$$&#3'.+2&6($$%#19#/$$&.$#L#012/# 7'+02&76+#L#$$.#22.#.'2732#;M;(76#+2#?20'..2.4

Info: Toerisme Sint-Truiden, + 32 11 70 18 18, info.toerisme@sint-truiden.be, www.bloesemfeesten-haspengouw.be Programmaboekjes ‘Bloesemfeesten’ en ‘Oogstfeesten’ met overzicht van alle fruitactiviteiten gratis verkrijgbaar in de toeristische infokantoren van Haspengouw.

20

| Limburg, dichtbij gastvrij

Limburg, dichtbij gastvrij |

21


Rijk verleden

Alden Biesen, de poort naar het kastelenlandschap Landcommanderij en grootste kasteelcomplex tussen Loire en Rijn met Franse tuinen en Engels landschapspark. Ook het eerste Regionaal Toeristisch Infokantoor van Vlaanderen. Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen (Rijkhoven), + 32 89 51 93 93, aldenbiesen@vlaanderen.be, www.alden-biesen.be Prijs: domein: gratis (uitgezonderd tijdens evenementen); Franse tuin: € 1; tuin + tentoonstelling: € 3.

Wijndomeinen Wijnkasteel Genoels-Elderen Kasteelstraat 9, 3770 Riemst (Genoelselderen), www.wijnkasteel.com. Info en reservering: Toerisme Riemst, + 32 12 44 03 75, toerisme@riemst.be

Clos d’Opleeuw Martinusstraat 20, 3840 Borgloon (Gors-Opleeuw), www.clos-d-opleeuw.be Info en reservering: + 32 12 74 66 22, info@clos-d-opleeuw.be

Kersendaelstraat 37, 3724 Kortessem (Vliermaal), www.schorpion.be Info en reservering: + 32 477 58 12 08, info@schorpion.be

Wijndomein Aldeneyck Hamontweg 81, 3680 Maaseik (Aldeneik)

1)/22*$)+;

j5#C24#$4==()#()*+ #?))&#<(==)/#A)&*)== /%%&#W%+,)/124< )/#2A)&#?($/#&)(+# ;#) W%+,)/124<#?(++ )/#+*&))5#(/#3(?@4&1D#l)#5)/*# 60()/#<)=#A%/#Z%*%& 2A)&#))/#Q&4(*Q%? %5*;#))/#*A:&))5+# (=() @)+*%%*#4(*#0)4A)=+ D#W)*#=%/-+60%,#(/#W%+,)/124<# A()&5%/*+02)A)+#)/# ;#Q&4(*@2?)/;#%Q#)/#*2)#))/#5)&5-2 &,$ (+#a=-)/#N()+)/D#W *%=&($5)#5%+*)=)/D#W)*#1&22*+*)#5%+ );# *))=# )*# )/#))/#`/1)=+#,%&5D 0))Q*#))/#+=2*1&%60*;#))/#'&%/+ )#*4(/# W%+,)/124<#/2)? *#?)/#-e#Q&4(*+*&) Q&4(*@2)&)/#*)=)/ )5#A%/#N)=1(mD#T)# #A2 W%+,)/124<#<2&-* 2&%=#%,,)=+;#,)&)/#)/#5)&+)/D#j/# #)& #225#<($/#1)?%%5* <($/-2?)(/#1)<))+ *D#T%*#0))Q*#-(*#$%% D#>)#C($/#2,#))/# ,&($+#1)<2//)/#A2 2&#C($/#<(**)#<($/ &#/21#-)#))&+*)# D#M2=1)/+#-)#)(1)/ 52?*#-%*#-22&#-)#@ %%& -)#<($/-&4(A)/#1&%% 2-)?D#T%%&(/#C(*#?)&1)=#)/#-%*#0)@ # @)/# 1D#8)&1)=#(+#C2#C% 1)?%55)=($5#(/#@24< 60*#-%*#$)#0)*# 04(C)/#)/#5)&5)/# @=255)/#54/*#5%,,)/D#T%%&#0)@@)/# ?) C) (/#W%+,)/124<#2/ )#1)@24<-D#\2#C($/#-)#?)&1)=1&2**) # *+*%%/D#>)#0)@@) /#)&#))/*$)#@)C260 /# W)*#<%+#))/#)60 *)# *D# ?44&+60(=-)&(/1)/# -22=02Q#A%/#*4//)=+#)/#)&#<%&)/# A%/#,&)0(+*2&(+60) #-()&)/D >)#0)@@)/#225#+ *)24-+*)#+*%-#A%/#N )/#@)C260*D#\2%=+#n2/1)&)/;#-)# )=1(mD#W()&#=))Q-)/ #22(*#S2?)(/)/D#T C()#$)#/21#%%/#-)# 24 %*# R%==2:S2?)(/+#84 -)#?44&#)/#%%/#-)#A22&<)&,)/#(/# 0)*# +) 4? D#j /#U (/*:n&4(-)/#C($/#)& A))=#5)&5)/;#%@-($)/# #-%/#<))&# )/#*2&)/+D j/#W%+,)/124<#(+ #0)*#)*)/#0))=#=)55) )&#Q&4(**%%&*)/;#A)&+ &D#l)#0)@*# +*&22,D#T()#<2&-* #Q&4(*+%,#)/#,%//)/52)5)/#?)*# #0()&#A%/#-)#1),=4 5*)#%,,)=+#)/#,)&)/ 1)?%%5*D#8($/#A%)&# # W%+,)/124<#<2&-* 0))Q*#225#))/#@()&*$)#1),&2)Q-#-%*# 1&2*60%?,(1/2/+# #1)?%%5*#)/#?($/#?2)-)&#0))Q*#C)=Q (/# 1)1)*)/D# +# j5#C24#1&%%1#/21#) )/+#*)&415)&)/#/% -)#@=2)+)?+#@=2)() %&# /#2Q#<%//))&#0)*# W%+,)/124<#%=+# T%/#C($/#)&#%=*($-#Q Q&4(*#<2&-*#1)22 1+*D# ))+*)/D#8(++60()/ ?)/+)/#(/#3(?@4&1# #-% C2#A%%5#=%60)/#o:^ %&2?#-%*#-)# T(*#<%+#?($/#&)(+# A%/#-)C)#C2?)&#/%%& #W%+,)/124<D Z2@)

22

| Limburg, dichtbij gastvrij

Haspengouw telt meer dan honderd kastelen, burchten en monumentale vierkantshoeven. Je mist er niets van dankzij vier kastelenfietsroutes in de omgeving van Bilzen, Sint-Truiden, Borgloon en Tongeren. Meer fietsen: pagina 32.

Schorpion

Info en reservering: Toerisme Maaseik, + 32 89 81 92 90, toerisme.maaseik@maaseik.be

N)+*)#$4Q#)/#5=%+

Fietstip! Limburgs kastelenlandschap

Mergelgrotten Onderaardse tunnelstelsels met eeuwenoude muurschilderingen, een champignonkwekerij en kunstgalerij.

Religieus verleden Sint-Truiden Klinknagels loodsen je langs meer dan honderd beschermde gebouwen in de historische binnenstad van Sint-Truiden. Beklim de 196 trappen van de abdijtoren en geniet van een fenomenaal panorama over de fruitstreek. Trudo-wandelgids: € 3 Info: Toerisme Sint-Truiden, + 32 11 70 18 18, info.toerisme@sint-truiden.be

Prijs: € 3,50; kind <12 jaar: € 1,75 Info: Toerisme Riemst, + 32 12 44 03 75, toerisme@riemst.be

Tongeren De oudste stad van België met zijn Romeinse en middeleeuwse overblijfselen, Gallo-Romeins Museum en Ambiorix-getinte activiteiten. Lees meer op pagina 29.

Proeftip: Haspengouws hapje

&

Fruit- of streekgerecht op een schotel van kunstenares Julia Berger, verkrijgbaar in 20 horecazaken in Haspengouw. Lijst deelnemende horecazaken: www.vlaanderenlekkerland.be

Limburg, dichtbij gastvrij |

23


Rijk verleden

Alden Biesen, de poort naar het kastelenlandschap Landcommanderij en grootste kasteelcomplex tussen Loire en Rijn met Franse tuinen en Engels landschapspark. Ook het eerste Regionaal Toeristisch Infokantoor van Vlaanderen. Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen (Rijkhoven), + 32 89 51 93 93, aldenbiesen@vlaanderen.be, www.alden-biesen.be Prijs: domein: gratis (uitgezonderd tijdens evenementen); Franse tuin: € 1; tuin + tentoonstelling: € 3.

Wijndomeinen Wijnkasteel Genoels-Elderen Kasteelstraat 9, 3770 Riemst (Genoelselderen), www.wijnkasteel.com. Info en reservering: Toerisme Riemst, + 32 12 44 03 75, toerisme@riemst.be

Clos d’Opleeuw Martinusstraat 20, 3840 Borgloon (Gors-Opleeuw), www.clos-d-opleeuw.be Info en reservering: + 32 12 74 66 22, info@clos-d-opleeuw.be

Kersendaelstraat 37, 3724 Kortessem (Vliermaal), www.schorpion.be Info en reservering: + 32 477 58 12 08, info@schorpion.be

Wijndomein Aldeneyck Hamontweg 81, 3680 Maaseik (Aldeneik)

1)/22*$)+;

j5#C24#$4==()#()*+ #?))&#<(==)/#A)&*)== /%%&#W%+,)/124< )/#2A)&#?($/#&)(+# ;#) W%+,)/124<#?(++ )/#+*&))5#(/#3(?@4&1D#l)#5)/*# 60()/#<)=#A%/#Z%*%& 2A)&#))/#Q&4(*Q%? %5*;#))/#*A:&))5+# (=() @)+*%%*#4(*#0)4A)=+ D#W)*#=%/-+60%,#(/#W%+,)/124<# A()&5%/*+02)A)+#)/# ;#Q&4(*@2?)/;#%Q#)/#*2)#))/#5)&5-2 &,$ (+#a=-)/#N()+)/D#W *%=&($5)#5%+*)=)/D#W)*#1&22*+*)#5%+ );# *))=# )*# )/#))/#`/1)=+#,%&5D 0))Q*#))/#+=2*1&%60*;#))/#'&%/+ )#*4(/# W%+,)/124<#/2)? *#?)/#-e#Q&4(*+*&) Q&4(*@2)&)/#*)=)/ )5#A%/#N)=1(mD#T)# #A2 W%+,)/124<#<2&-* 2&%=#%,,)=+;#,)&)/#)/#5)&+)/D#j/# #)& #225#<($/#1)?%%5* <($/-2?)(/#1)<))+ *D#T%*#0))Q*#-(*#$%% D#>)#C($/#2,#))/# ,&($+#1)<2//)/#A2 2&#C($/#<(**)#<($/ &#/21#-)#))&+*)# D#M2=1)/+#-)#)(1)/ 52?*#-%*#-22&#-)#@ %%& -)#<($/-&4(A)/#1&%% 2-)?D#T%%&(/#C(*#?)&1)=#)/#-%*#0)@ # @)/# 1D#8)&1)=#(+#C2#C% 1)?%55)=($5#(/#@24< 60*#-%*#$)#0)*# 04(C)/#)/#5)&5)/# @=255)/#54/*#5%,,)/D#T%%&#0)@@)/# ?) C) (/#W%+,)/124<#2/ )#1)@24<-D#\2#C($/#-)#?)&1)=1&2**) # *+*%%/D#>)#0)@@) /#)&#))/*$)#@)C260 /# W)*#<%+#))/#)60 *)# *D# ?44&+60(=-)&(/1)/# -22=02Q#A%/#*4//)=+#)/#)&#<%&)/# A%/#,&)0(+*2&(+60) #-()&)/D >)#0)@@)/#225#+ *)24-+*)#+*%-#A%/#N )/#@)C260*D#\2%=+#n2/1)&)/;#-)# )=1(mD#W()&#=))Q-)/ #22(*#S2?)(/)/D#T C()#$)#/21#%%/#-)# 24 %*# R%==2:S2?)(/+#84 -)#?44&#)/#%%/#-)#A22&<)&,)/#(/# 0)*# +) 4? D#j /#U (/*:n&4(-)/#C($/#)& A))=#5)&5)/;#%@-($)/# #-%/#<))&# )/#*2&)/+D j/#W%+,)/124<#(+ #0)*#)*)/#0))=#=)55) )&#Q&4(**%%&*)/;#A)&+ &D#l)#0)@*# +*&22,D#T()#<2&-* #Q&4(*+%,#)/#,%//)/52)5)/#?)*# #0()&#A%/#-)#1),=4 5*)#%,,)=+#)/#,)&)/ 1)?%%5*D#8($/#A%)&# # W%+,)/124<#<2&-* 0))Q*#225#))/#@()&*$)#1),&2)Q-#-%*# 1&2*60%?,(1/2/+# #1)?%%5*#)/#?($/#?2)-)&#0))Q*#C)=Q (/# 1)1)*)/D# +# j5#C24#1&%%1#/21#) )/+#*)&415)&)/#/% -)#@=2)+)?+#@=2)() %&# /#2Q#<%//))&#0)*# W%+,)/124<#%=+# T%/#C($/#)&#%=*($-#Q Q&4(*#<2&-*#1)22 1+*D# ))+*)/D#8(++60()/ ?)/+)/#(/#3(?@4&1# #-% C2#A%%5#=%60)/#o:^ %&2?#-%*#-)# T(*#<%+#?($/#&)(+# A%/#-)C)#C2?)&#/%%& #W%+,)/124<D Z2@)

22

| Limburg, dichtbij gastvrij

Haspengouw telt meer dan honderd kastelen, burchten en monumentale vierkantshoeven. Je mist er niets van dankzij vier kastelenfietsroutes in de omgeving van Bilzen, Sint-Truiden, Borgloon en Tongeren. Meer fietsen: pagina 32.

Schorpion

Info en reservering: Toerisme Maaseik, + 32 89 81 92 90, toerisme.maaseik@maaseik.be

N)+*)#$4Q#)/#5=%+

Fietstip! Limburgs kastelenlandschap

Mergelgrotten Onderaardse tunnelstelsels met eeuwenoude muurschilderingen, een champignonkwekerij en kunstgalerij.

Religieus verleden Sint-Truiden Klinknagels loodsen je langs meer dan honderd beschermde gebouwen in de historische binnenstad van Sint-Truiden. Beklim de 196 trappen van de abdijtoren en geniet van een fenomenaal panorama over de fruitstreek. Trudo-wandelgids: € 3 Info: Toerisme Sint-Truiden, + 32 11 70 18 18, info.toerisme@sint-truiden.be

Prijs: € 3,50; kind <12 jaar: € 1,75 Info: Toerisme Riemst, + 32 12 44 03 75, toerisme@riemst.be

Tongeren De oudste stad van België met zijn Romeinse en middeleeuwse overblijfselen, Gallo-Romeins Museum en Ambiorix-getinte activiteiten. Lees meer op pagina 29.

Proeftip: Haspengouws hapje

&

Fruit- of streekgerecht op een schotel van kunstenares Julia Berger, verkrijgbaar in 20 horecazaken in Haspengouw. Lijst deelnemende horecazaken: www.vlaanderenlekkerland.be

Limburg, dichtbij gastvrij |

23


Ode aan de Voerstreek in haiku !""#$%&$'($)"(#*+#((, !"($!(+$-(./%'$01&$*+%.+( "0(#1.$2((#,.%&,+ " 3(*$)"(#'"#4(&$5""% -(.(-(&$%&$'($!(/0(.* !1#+(.%6,$"&+!11. " &1+//#$0((.$&1+//# "0(#1.$211#$6($21&'(.+ 5%''(&$%&$!(+$-#"(& " !""-*+($).115*($4/&+ 0(#7"#-(&$%&$'($)"(#*+#((,

“De Voerstreek is een gebied om te koesteren. Eén groot natuurreservaat en monumentenpark waar

2(%'*($/%+3%8!+(&

alleen de natuur de stilte doorbreekt. En waar de zes

"

lokale dorpjes gezapig tussen de heuvels sluimeren.

%&$'%+$.1&'$01&$#/*+

Je weet wel, zo’n verborgen schat die je eigenlijk het

0(#*5(.+(&$5"&/5(&+(&

liefst helemaal voor jezelf houdt.”

,.(/##%6,$5(+$!(+$.1&' " *+#((,$3"$!"5"-((& '""#$'1.$(&$"0(#$!(/0(.* ((&$21&'(.&(+2(#, "

Oase van stilte Wandelen in de Voerstreek. Zie pagina 30.

1.*$'1**(&$0"**(& "&+5"(+(&$%&$'($7"**(& "&'(#$51#(+1,

24

| Limburg, dichtbij gastvrij

Limburg, dichtbij gastvrij |

25


Ode aan de Voerstreek in haiku !""#$%&$'($)"(#*+#((, !"($!(+$-(./%'$01&$*+%.+( "0(#1.$2((#,.%&,+ " 3(*$)"(#'"#4(&$5""% -(.(-(&$%&$'($!(/0(.* !1#+(.%6,$"&+!11. " &1+//#$0((.$&1+//# "0(#1.$211#$6($21&'(.+ 5%''(&$%&$!(+$-#"(& " !""-*+($).115*($4/&+ 0(#7"#-(&$%&$'($)"(#*+#((,

“De Voerstreek is een gebied om te koesteren. Eén groot natuurreservaat en monumentenpark waar

2(%'*($/%+3%8!+(&

alleen de natuur de stilte doorbreekt. En waar de zes

"

lokale dorpjes gezapig tussen de heuvels sluimeren.

%&$'%+$.1&'$01&$#/*+

Je weet wel, zo’n verborgen schat die je eigenlijk het

0(#*5(.+(&$5"&/5(&+(&

liefst helemaal voor jezelf houdt.”

,.(/##%6,$5(+$!(+$.1&' " *+#((,$3"$!"5"-((& '""#$'1.$(&$"0(#$!(/0(.* ((&$21&'(.&(+2(#, "

Oase van stilte Wandelen in de Voerstreek. Zie pagina 30.

1.*$'1**(&$0"**(& "&+5"(+(&$%&$'($7"**(& "&'(#$51#(+1,

24

| Limburg, dichtbij gastvrij

Limburg, dichtbij gastvrij |

25


Hippe citytrips Hasselt en Tongeren ontpoppen zich steeds nadrukkelijker tot trendy bestemmingen â&#x20AC;&#x201C; ideaal voor een citytrip. Shoppen, kuieren tussen kunst, terrassen, lekker eten, boeiende musea, een levendig verleden. Of hoe kleine steden groots kunnen zijn.

Shoppen

`)&+*#+

02,,)/#

]-()#@2) -%%&/%#= *()5+VVV )55)&#=4 ^;# (#*)&&%+ M)&A2=1) +)/D# /+#2,/() 4<#+02 ]-()#)*%= ,,)/# %1)+VVV^ ; # ) )/#?4+) ?)),(55 4?,$)# )/;#g+#%A 2 / + -%/#<)1 #=)55)&# -&2?)/# )*)/#)/# (/#))/#=4 N(1#6(*() c)02*)= +;#<02# D# /))-+#*0 ) ? B# R&2)*)/ #4(*#W%+ +)=*;#8% 1%=()#XX X

26

| Limburg, dichtbij gastvrij

Exclusieve boetieks, eigentijdse luxewinkels en originele speciaalzaken: in Hasselt liggen ze comfortabel op wandelafstand.

!"

Snoepen

$ herfst:

Jenever, speculaas, restaurantjes, terrasjes ... Hasselt heet niet toevallig Hoofdstad van de Smaak. In Tongeren smul je dan weer van een Ambiorix-menu.

Verrassen Romeinen, mode, hedendaagse kunst: Tongeren en Hasselt verrassen door de perfecte mix van een levendig verleden en boeiend heden.

Seizoenen lente: Ambiorix: Koning van de Eburonen

# zomer: terrasjes doen

Jeneverfeesten

% winter: shoppen, shoppen, shoppen Hasselt en Tongeren themawandelingen zoals de Ambiorixroute, Jeneverroute, Smaakroute, ... shop till you drop. belevingsvolle musea voor jong en oud. jenever, speculaas, restaurantjes en het Ambiorix-menu.

Logiestip

In de Limburgse steden verwennen de luxeen familiehotels je gegarandeerd met een heerlijk ontbijt. â&#x20AC;&#x2122;s Avonds geniet je in alle rust van een gastronomisch diner. 36 Meer logeren: pagina 36.

Limburg, dichtbij gastvrij |

27


Hippe citytrips Hasselt en Tongeren ontpoppen zich steeds nadrukkelijker tot trendy bestemmingen â&#x20AC;&#x201C; ideaal voor een citytrip. Shoppen, kuieren tussen kunst, terrassen, lekker eten, boeiende musea, een levendig verleden. Of hoe kleine steden groots kunnen zijn.

Shoppen

`)&+*#+

02,,)/#

]-()#@2) -%%&/%#= *()5+VVV )55)&#=4 ^;# (#*)&&%+ M)&A2=1) +)/D# /+#2,/() 4<#+02 ]-()#)*%= ,,)/# %1)+VVV^ ; # ) )/#?4+) ?)),(55 4?,$)# )/;#g+#%A 2 / + -%/#<)1 #=)55)&# -&2?)/# )*)/#)/# (/#))/#=4 N(1#6(*() c)02*)= +;#<02# D# /))-+#*0 ) ? B# R&2)*)/ #4(*#W%+ +)=*;#8% 1%=()#XX X

26

| Limburg, dichtbij gastvrij

Exclusieve boetieks, eigentijdse luxewinkels en originele speciaalzaken: in Hasselt liggen ze comfortabel op wandelafstand.

!"

Snoepen

$ herfst:

Jenever, speculaas, restaurantjes, terrasjes ... Hasselt heet niet toevallig Hoofdstad van de Smaak. In Tongeren smul je dan weer van een Ambiorix-menu.

Verrassen Romeinen, mode, hedendaagse kunst: Tongeren en Hasselt verrassen door de perfecte mix van een levendig verleden en boeiend heden.

Seizoenen lente: Ambiorix: Koning van de Eburonen

# zomer: terrasjes doen

Jeneverfeesten

% winter: shoppen, shoppen, shoppen Hasselt en Tongeren themawandelingen zoals de Ambiorixroute, Jeneverroute, Smaakroute, ... shop till you drop. belevingsvolle musea voor jong en oud. jenever, speculaas, restaurantjes en het Ambiorix-menu.

Logiestip

In de Limburgse steden verwennen de luxeen familiehotels je gegarandeerd met een heerlijk ontbijt. â&#x20AC;&#x2122;s Avonds geniet je in alle rust van een gastronomisch diner. 36 Meer logeren: pagina 36.

Limburg, dichtbij gastvrij |

27


hN)/#2,#+02&*#6(*7#@&)%5# 1)<))+*#(/#W%++)=*#d# *)&)60*#4(*1)&2),)/# *2*#1)C)==(1+*)#+*%-#A%/# M=%%/-)&)/V#8($/#-&()# *2,&)-)/)/#2?#-)#+*%-# *)#@)C2)5)/#[i

hj5#2/*-)5*)#))/#@&4(+)/-)#+*%-#-()#6&)%*()Q# 2?1%%*#?)*#0%%&#A)&=)-)/D#.25#2/C)#5(/-)&)/# %?4+))&-)/#C(60#A2=2,D#8($/#-&()#+411)+*()+#[i

Hasselt: Hoofdstad van de Smaak 1. Mode, mode, mode “Je ontdekt hier het meest trendy modeaanbod in exclusieve boetieks en luxewinkels. Bezoek zeker ook het Modemuseum: mooi overzicht van de veranderende smaakopvattingen. In het voorjaar is Hasselts topmodel Hannelore Knuts trouwens curator van de wisselende tentoonstellingen.” 2. Snoepen met smaak “Geniet in een van de koffiehuizen van Hasseltse speculaas met Hasseltse koffie en een stuk artisanale chocolade. Volg daarna de Jeneverroute naar het Nationaal Jenevermuseum en proef volop van de lokale specialiteit. Wie vrij is in oktober moet zeker langskomen voor de Jeneverfeesten. Pure ambiance.” 3. Onthaasten “Het is heerlijk flaneren over de Groene Boulevard met zijn standbeelden. Of volg de smaakroute door het autoluwe stadscentrum: smalle doorsteekjes leiden je naar rustige pleintjes met idyllische terrasjes en langs tal van smaakvolle speciaalzaken. Bezoek ook de Japanse Tuin – de grootste van Europa.”

28

| Limburg, dichtbij gastvrij

Verover Tongeren: de oudste stad van België

1

3

1

2

3 Praktische informatie

2 &

Modemuseum, Gasthuisstraat 11, 3500 Hasselt, + 32 11 23 96 21, www.modemuseumhasselt.be Prijs: € 5 Nationaal Jenevermuseum Witte Nonnenstraat 19, 3500 Hasselt, + 32 11 23 98 60, www.jenevermuseum.be Prijs: € 3,50 (inclusief gratis borrel); <12 jaar: gratis; 12-26 jaar: € 1 Jeneverfeesten: 16 en 17 oktober 2010, www.jeneverfeesten.be

Smaakroute of Jeneverroute: wandelkaart en brochure te koop bij Toerisme Hasselt, + 32 11 23 95 40, www.hasselt.be

Nog meer shoppen! Maasmechelen Village Een merkendorp met meer dan 95 boetieks en interieurwinkels op 30 minuten rijden van Hasselt. Alle 150 prestigieuze nationale en internationale merken zijn hier 30 tot 60% goedkoper: heel het jaar door, ook op zondag. Maasmechelen Village, Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, + 32 89 77 44 00, www.MaasmechelenVillage.com

1. Het levendige verleden “Ontdek het vernieuwde GalloRomeins Museum met zijn 2200 authentieke voorwerpen, levensechte figuren, maquettes, animaties en interactieve media. De Ambiorix-wandeling leidt je naar de andere hoogtepunten zoals de Romeinse muur, de Moerenpoort, het begijnhof en de basiliek met zijn schatkamer.”

Praktische informatie

&

Gallo-Romeins Museum Kielenstraat 15, 3700 Tongeren, + 32 12 67 03 30, www.galloromeinsmuseum.be Prijs: € 7; gezinnen: € 15. Combiticket (museum én tentoonstelling Ambiorix): € 10; gezinnen: € 21. Audiotour tentoonstelling: € 2,50; <18 jaar: gratis. Rondleidingen met gids mogelijk na reservering. Ambiorix-menu en Romeins kuren www.toerismelimburg.be of in de flyer ‘Verover Tongeren’ gratis verkrijgbaar bij Toerisme Tongeren.

2. Ambiorixmanie “Tot en met 13 juni loopt de tentoonstelling ‘Ambiorix: Koning van de Eburonen’. Tijdens deze topexpositie smul je in de Tongerse horeca van Ambiorixmenu’s en verwennen wellnesscentra je met Romeinse kuren. Maak ook een gratis stadswandeling met een ‘echte’ Romeinse of Keltische gids. Voor de kids is er de audiotour van Marc de Bel.” 3. Schattenjagen “Elke zondag vindt in Tongeren de grootste antiek- en brocantemarkt van de Benelux plaats. Meer dan 40 antiekzaken en 350 standhouders stellen hun schatten tentoon. Een ware belevenis. Ik was er al om 6 uur en … deed een paar unieke vondsten.”

Overnachtingstip Hotel Eburon uit ‘Dag & Nacht’ Dit designhotel is gevestigd in een oud klooster. Een architecturaal meesterwerk waar design en historiek perfect samenkomen. Het hotel speelt de hoofdrol in de nieuwe dramareeks ‘Dag & Nacht’ op de Vlaamse zender vtm. + 32 12 23 01 99, www.eburonhotel.be

Limburg, dichtbij gastvrij |

29


hN)/#2,#+02&*#6(*7#@&)%5# 1)<))+*#(/#W%++)=*#d# *)&)60*#4(*1)&2),)/# *2*#1)C)==(1+*)#+*%-#A%/# M=%%/-)&)/V#8($/#-&()# *2,&)-)/)/#2?#-)#+*%-# *)#@)C2)5)/#[i

hj5#2/*-)5*)#))/#@&4(+)/-)#+*%-#-()#6&)%*()Q# 2?1%%*#?)*#0%%&#A)&=)-)/D#.25#2/C)#5(/-)&)/# %?4+))&-)/#C(60#A2=2,D#8($/#-&()#+411)+*()+#[i

Hasselt: Hoofdstad van de Smaak 1. Mode, mode, mode “Je ontdekt hier het meest trendy modeaanbod in exclusieve boetieks en luxewinkels. Bezoek zeker ook het Modemuseum: mooi overzicht van de veranderende smaakopvattingen. In het voorjaar is Hasselts topmodel Hannelore Knuts trouwens curator van de wisselende tentoonstellingen.” 2. Snoepen met smaak “Geniet in een van de koffiehuizen van Hasseltse speculaas met Hasseltse koffie en een stuk artisanale chocolade. Volg daarna de Jeneverroute naar het Nationaal Jenevermuseum en proef volop van de lokale specialiteit. Wie vrij is in oktober moet zeker langskomen voor de Jeneverfeesten. Pure ambiance.” 3. Onthaasten “Het is heerlijk flaneren over de Groene Boulevard met zijn standbeelden. Of volg de smaakroute door het autoluwe stadscentrum: smalle doorsteekjes leiden je naar rustige pleintjes met idyllische terrasjes en langs tal van smaakvolle speciaalzaken. Bezoek ook de Japanse Tuin – de grootste van Europa.”

28

| Limburg, dichtbij gastvrij

Verover Tongeren: de oudste stad van België

1

3

1

2

3 Praktische informatie

2 &

Modemuseum, Gasthuisstraat 11, 3500 Hasselt, + 32 11 23 96 21, www.modemuseumhasselt.be Prijs: € 5 Nationaal Jenevermuseum Witte Nonnenstraat 19, 3500 Hasselt, + 32 11 23 98 60, www.jenevermuseum.be Prijs: € 3,50 (inclusief gratis borrel); <12 jaar: gratis; 12-26 jaar: € 1 Jeneverfeesten: 16 en 17 oktober 2010, www.jeneverfeesten.be

Smaakroute of Jeneverroute: wandelkaart en brochure te koop bij Toerisme Hasselt, + 32 11 23 95 40, www.hasselt.be

Nog meer shoppen! Maasmechelen Village Een merkendorp met meer dan 95 boetieks en interieurwinkels op 30 minuten rijden van Hasselt. Alle 150 prestigieuze nationale en internationale merken zijn hier 30 tot 60% goedkoper: heel het jaar door, ook op zondag. Maasmechelen Village, Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen, + 32 89 77 44 00, www.MaasmechelenVillage.com

1. Het levendige verleden “Ontdek het vernieuwde GalloRomeins Museum met zijn 2200 authentieke voorwerpen, levensechte figuren, maquettes, animaties en interactieve media. De Ambiorix-wandeling leidt je naar de andere hoogtepunten zoals de Romeinse muur, de Moerenpoort, het begijnhof en de basiliek met zijn schatkamer.”

Praktische informatie

&

Gallo-Romeins Museum Kielenstraat 15, 3700 Tongeren, + 32 12 67 03 30, www.galloromeinsmuseum.be Prijs: € 7; gezinnen: € 15. Combiticket (museum én tentoonstelling Ambiorix): € 10; gezinnen: € 21. Audiotour tentoonstelling: € 2,50; <18 jaar: gratis. Rondleidingen met gids mogelijk na reservering. Ambiorix-menu en Romeins kuren www.toerismelimburg.be of in de flyer ‘Verover Tongeren’ gratis verkrijgbaar bij Toerisme Tongeren.

2. Ambiorixmanie “Tot en met 13 juni loopt de tentoonstelling ‘Ambiorix: Koning van de Eburonen’. Tijdens deze topexpositie smul je in de Tongerse horeca van Ambiorixmenu’s en verwennen wellnesscentra je met Romeinse kuren. Maak ook een gratis stadswandeling met een ‘echte’ Romeinse of Keltische gids. Voor de kids is er de audiotour van Marc de Bel.” 3. Schattenjagen “Elke zondag vindt in Tongeren de grootste antiek- en brocantemarkt van de Benelux plaats. Meer dan 40 antiekzaken en 350 standhouders stellen hun schatten tentoon. Een ware belevenis. Ik was er al om 6 uur en … deed een paar unieke vondsten.”

Overnachtingstip Hotel Eburon uit ‘Dag & Nacht’ Dit designhotel is gevestigd in een oud klooster. Een architecturaal meesterwerk waar design en historiek perfect samenkomen. Het hotel speelt de hoofdrol in de nieuwe dramareeks ‘Dag & Nacht’ op de Vlaamse zender vtm. + 32 12 23 01 99, www.eburonhotel.be

Limburg, dichtbij gastvrij |

29


3 Wandelen door Limburgse landschappen 3(?@4&1#(+#Q%/*%+*(+60# 2?#*)#<%/-)=)/#S4-(#4(*#`(/-02A)/ Welk landschap wil jij beleven?

1

Langs kastelen en boerenerven

10 landschapswandelingen langs boerenerven, kastelen, holle wegen, heuvels... Bijvoorbeeld aan Alden Biesen, het grootste kasteelcomplex tussen Loire en Rijn. Meer info: pagina 22. Wandelkaarten voor € 1,50 te koop in de toeristische infokantoren van Haspengouw of via www.rlh.be

2

In de fruitstreek

Vier fruitroutes in de buurt van Bilzen, Borgloon, Sint-Truiden en Heers. Meer info: pagina 20. Fruitwandelkaart met vier lussen voor € 2 te koop in de toeristische infokantoren van Haspengouw.

Optimaal wandelcomfort Alle wandelpaden zijn goed onderhouden en duidelijk bewegwijzerd in twee richtingen. Verloren lopen is onmogelijk. De routes zijn lussen. Aan je startpunt is er parkeerplaats voor de auto. Meestal heb je de keuze uit verschillende afstanden.

Proef gratis van wandelen in Limburg

&

In het midden van deze brochure vind je gratis wandel-, fiets- en ruiterroutes. Probeer ze uit en proef van de veelzijdigheid van Limburg!

Of bestel de wandelkaarten via www.toerismelimburg.be, + 32 11 30 55 00 30

| Limburg, dichtbij gastvrij

3

6 Totale stilte in de heuvels

5 9 10 7 2 18

Wandelen van knooppunt tot knooppunt op het wandelnetwerk in de Voerstreek. Stel zelf je route samen uit 124 km wandelpaden. Onderweg: natuurgebieden met een zeldzame fauna en flora, zes Voerdorpjes en honderden monumenten. Meer info: pagina 24. Wandelkaart met brochure voor € 8 te koop bij Toerisme Voerstreek, + 32 4 381 07 36, www.voerstreek.be

6

5 De Wijers Door bos, over zand

Wandelen in het schaduwrijke Bosland, het grootste bosgebied van Vlaanderen. Meer info: pagina 6. Wandelkaarten voor € 1,50 te koop in het Regionaal Toeristisch Bezoekersonthaal Lommel, + 32 11 54 02 21 of via www.rllk.be

4

4

De Wijers, zeven wandelgebieden in Midden-Limburg met meer dan 1000 vijvers en een unieke fauna en flora. Meer info: pagina 6. Wandelkaart voor € 1,50 te koop via www.dewijers.be

7 Aan de Maas

Wandelen op de autovrije dijk langs de Maas, door wilde natuurgebieden en langs oude rivierarmen boordevol watervogels. Maar ook door pittoreske Maasdorpjes zoals Oud-Rekem, in 2008 verkozen tot mooiste dorp van Vlaanderen. Meer info: pagina 14. Wandelkaarten Maasvallei en dorpswandelingen vanaf € 1,50 te koop in de toeristische infokantoren van het Maasland of via www.rlkm.be

Door beekvalleien

Drie brede beekvalleien in Achel, Overpelt en Neerpelt met weiden, duinen, bossen, kanalen en cultuurhistorische elementen. Meer info: pagina 6. Wandelkaarten vanaf € 1,50 te koop via www.rlkm.be, kaart Warmbeekvallei voor € 5 te koop bij VVV Hamont-Achel.

Seizoenstips

!"

lente: onder een uitgestrekte bloesemzee in Haspengouw

# zomer: in de Maasvallei waar geurige kruiden groeien $ herfst: omringd door de warme herfsttinten van de Limburgse bossen.

bevroren vijvers en witte rijp % winter: tussenWijers. in De

8 In het mergellandschap

Wandelgebied Sint-Pietersberg in het fascinerende mergellandschap met uitgesleten valleien, grotten en holen. Meer info: pagina 22. Wandelkaart voor € 1,50 te koop in het toeristisch infokantoor van Toerisme Riemst of via www.rlh.be

9 Op de terril

Wandelen tot op de top van een mijnterril met een unieke fauna en flora én prachtige panorama’s. Meer info: pagina 9. Info: Toerisme Beringen, + 32 11 42 15 52 of Toerisme Heusden-Zolder, + 32 11 80 80 88.

10 Door paarse heide

Wandelen door heidelandschappen, bossen, vijver- en vengebieden, over hoge toppen en langs zeldzame planten en dieren in het Nationaal Park Hoge Kempen, het enige nationale park van Vlaanderen. Meer info: pagina 7. Wandelbox met vijf wandelgebieden (toegangspoorten) voor € 10 of één kaart voor € 2 te koop in de toegangspoorten, de toeristische infokantoren of via www.nationaalpark.be Limburg, dichtbij gastvrij |

31


3 Wandelen door Limburgse landschappen 3(?@4&1#(+#Q%/*%+*(+60# 2?#*)#<%/-)=)/#S4-(#4(*#`(/-02A)/ Welk landschap wil jij beleven?

1

Langs kastelen en boerenerven

10 landschapswandelingen langs boerenerven, kastelen, holle wegen, heuvels... Bijvoorbeeld aan Alden Biesen, het grootste kasteelcomplex tussen Loire en Rijn. Meer info: pagina 22. Wandelkaarten voor € 1,50 te koop in de toeristische infokantoren van Haspengouw of via www.rlh.be

2

In de fruitstreek

Vier fruitroutes in de buurt van Bilzen, Borgloon, Sint-Truiden en Heers. Meer info: pagina 20. Fruitwandelkaart met vier lussen voor € 2 te koop in de toeristische infokantoren van Haspengouw.

Optimaal wandelcomfort Alle wandelpaden zijn goed onderhouden en duidelijk bewegwijzerd in twee richtingen. Verloren lopen is onmogelijk. De routes zijn lussen. Aan je startpunt is er parkeerplaats voor de auto. Meestal heb je de keuze uit verschillende afstanden.

Proef gratis van wandelen in Limburg

&

In het midden van deze brochure vind je gratis wandel-, fiets- en ruiterroutes. Probeer ze uit en proef van de veelzijdigheid van Limburg!

Of bestel de wandelkaarten via www.toerismelimburg.be, + 32 11 30 55 00 30

| Limburg, dichtbij gastvrij

3

6 Totale stilte in de heuvels

5 9 10 7 2 18

Wandelen van knooppunt tot knooppunt op het wandelnetwerk in de Voerstreek. Stel zelf je route samen uit 124 km wandelpaden. Onderweg: natuurgebieden met een zeldzame fauna en flora, zes Voerdorpjes en honderden monumenten. Meer info: pagina 24. Wandelkaart met brochure voor € 8 te koop bij Toerisme Voerstreek, + 32 4 381 07 36, www.voerstreek.be

6

5 De Wijers Door bos, over zand

Wandelen in het schaduwrijke Bosland, het grootste bosgebied van Vlaanderen. Meer info: pagina 6. Wandelkaarten voor € 1,50 te koop in het Regionaal Toeristisch Bezoekersonthaal Lommel, + 32 11 54 02 21 of via www.rllk.be

4

4

De Wijers, zeven wandelgebieden in Midden-Limburg met meer dan 1000 vijvers en een unieke fauna en flora. Meer info: pagina 6. Wandelkaart voor € 1,50 te koop via www.dewijers.be

7 Aan de Maas

Wandelen op de autovrije dijk langs de Maas, door wilde natuurgebieden en langs oude rivierarmen boordevol watervogels. Maar ook door pittoreske Maasdorpjes zoals Oud-Rekem, in 2008 verkozen tot mooiste dorp van Vlaanderen. Meer info: pagina 14. Wandelkaarten Maasvallei en dorpswandelingen vanaf € 1,50 te koop in de toeristische infokantoren van het Maasland of via www.rlkm.be

Door beekvalleien

Drie brede beekvalleien in Achel, Overpelt en Neerpelt met weiden, duinen, bossen, kanalen en cultuurhistorische elementen. Meer info: pagina 6. Wandelkaarten vanaf € 1,50 te koop via www.rlkm.be, kaart Warmbeekvallei voor € 5 te koop bij VVV Hamont-Achel.

Seizoenstips

!"

lente: onder een uitgestrekte bloesemzee in Haspengouw

# zomer: in de Maasvallei waar geurige kruiden groeien $ herfst: omringd door de warme herfsttinten van de Limburgse bossen.

bevroren vijvers en witte rijp % winter: tussenWijers. in De

8 In het mergellandschap

Wandelgebied Sint-Pietersberg in het fascinerende mergellandschap met uitgesleten valleien, grotten en holen. Meer info: pagina 22. Wandelkaart voor € 1,50 te koop in het toeristisch infokantoor van Toerisme Riemst of via www.rlh.be

9 Op de terril

Wandelen tot op de top van een mijnterril met een unieke fauna en flora én prachtige panorama’s. Meer info: pagina 9. Info: Toerisme Beringen, + 32 11 42 15 52 of Toerisme Heusden-Zolder, + 32 11 80 80 88.

10 Door paarse heide

Wandelen door heidelandschappen, bossen, vijver- en vengebieden, over hoge toppen en langs zeldzame planten en dieren in het Nationaal Park Hoge Kempen, het enige nationale park van Vlaanderen. Meer info: pagina 7. Wandelbox met vijf wandelgebieden (toegangspoorten) voor € 10 of één kaart voor € 2 te koop in de toegangspoorten, de toeristische infokantoren of via www.nationaalpark.be Limburg, dichtbij gastvrij |

31


15 jaar Fietsparadijs Limburg 334

Met de veerpont gratis de Maas over Je rijdt met de fiets recht de veerpont op en steekt gratis de Maas over. Aan de Nederlandse oever kun je rechtstreeks nieuwe fietsroutes aansnijden. Kortom … grensverleggend fietsen.

Start in een fietsonthaal- en servicepunt met ruime parking, fietsenstalling, fietscafé, fietsverhuur, picknickplaats, fietsherstelplaats … of eender waar op het fietsroutenetwerk.

285

333 2 km

Kies voor vlak of steil Vlak fietsen doe je in de Limburgse Kempen en het Maasland. In Haspengouw en de Voerstreek kunnen de heuvels dan weer fiks in de kuiten bijten.

55

Huur een Fietsparadijs Limburgfiets Zelf geen fiets bij? Huur een Groene Fietsparadijs Limburg-fiets met 7 versnellingen en in 3 maten.

7 km

48

| Limburg, dichtbij gastvrij

Verpoos in het fietscafé Aan het fietsroutenetwerk liggen tal van fietsvriendelijke cafés met fietslabel. De uitbaters verwennen je met streekgerechten en streekbiertjes. Fietscafés die ook Infopunt zijn, bieden je ook toeristische info, brochures, fiets- en wandelkaarten.

&

Praktische informatie Fietsonthaal- en servicepunten

Waar? Alken, Beringen, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Peer, Sint-Truiden en Voeren. Open: van 1 april tot 30 september dagelijks van 10 – 18 u.

Fietsen langs een snoer van Maasdorpjes Fiets lekker vlak langs de blauwe Maas – van het ene pittoreske Maasdorpje naar het andere. Geniet onderweg in de lokale horeca van smakelijke voordeelbonnen.

4 km

16 Fietsverhuur Waar? In elk fietsonthaal- en servicepunt, in het station en Fietsatelier vzw Basis in Hasselt en in Domein Bokrijk. Prijs: € 9 per dag. Ook te huur: tandems, kinderzitjes, kinderkarren, aanhangfietsjes en elektrische fietsen (zie pagina 35).

78

8 km

77

Info en reservering: gratis nummer 0800 96 96 7 (optie 2). Vanuit het buitenland: + 32 495 52 42 26 of + 32 11 33 27 56.

Fietszoektocht door het bos Je passeert Bosland. Daar doe je mee aan een belevingsvolle fietszoektocht Zand en Bos. Elk goed antwoord zet je op weg naar het correcte volgende knooppunt. Met de voordeelbonnen geniet je in de lokale horeca van een lekker hapje, drankje of fikse korting.

Fietskaarten Te koop in de toeristische infokantoren of via www.toerismelimburg.be, + 32 11 30 55 00. Fietskaart Limburg met fietsinfoboekje: € 9,50 Snoer van Maasdorpjes met 3 lussen en voordeelbonnen: € 2. Fietszoektocht Zand en Bos mét voordeelbonnen: € 2.

Spotters Waar? centrum Hasselt, terril Beringen, terril Heusden-Zolder, Genk ( 72 - 73 ), Dilsen-Stokkem ( 48 - 55 ) en Maasmechelen ( 51 - 57 ), ( 50 - 56 ),( 55 - 56 )

Fietskaart met 2000 km routes Maak gebruik van de fietskaart Limburg. Op deze kaart staat de afstand tussen twee knooppunten duidelijk vermeld, maar ook hellingen, stations, fietscafés, fietslogies, attracties, ...

32

284

Piep door een spotter Zie je onderweg een periscoopachtig toestel? Deze ‘spotters’ brengen het decor dichterbij én geven je extra informatie over de omgeving via geluidsfragmenten, filmpjes en interactieve elementen.

!"#$%&'($#)#$*#&+, "),-#,.&"/0#) !"#$"%"&'()%"&*#")#+'(, -). /")#0"&123")#4-,56&/#02 2&#%"# 0-"&%"#1""&#27#&-8#929#7276 '(-&*9"# :#"9*7&20-);-"#0()#<"'/-=> #?)%"&# ,""&#%()13-8#%"#/2"%"#*9(( 9#0()# %"#:#"9*7(%")@#0"&A(&%B#/2" %# 2)%"&A26%")B#,""*9('#(6920 &-8# ")#%6-%"'-81#5"C"/C-83"&%#)# 9C""#&-;A9-)/")>#<20")%-") # 1&""/#A"9#1)22776)9"))" 9C"&1# 4-,56&/#%"#+'((,*"#D&-8*#0 22&# E72&90"&%-")*9"#2,%(9#A"9# *72&9# ")#92"&-*,"#32#7"&F";9#C"" 9#9"# ;2,5-)"&")>

113

79

Limburg, dichtbij gastvrij |

33


15 jaar Fietsparadijs Limburg 334

Met de veerpont gratis de Maas over Je rijdt met de fiets recht de veerpont op en steekt gratis de Maas over. Aan de Nederlandse oever kun je rechtstreeks nieuwe fietsroutes aansnijden. Kortom … grensverleggend fietsen.

Start in een fietsonthaal- en servicepunt met ruime parking, fietsenstalling, fietscafé, fietsverhuur, picknickplaats, fietsherstelplaats … of eender waar op het fietsroutenetwerk.

285

333 2 km

Kies voor vlak of steil Vlak fietsen doe je in de Limburgse Kempen en het Maasland. In Haspengouw en de Voerstreek kunnen de heuvels dan weer fiks in de kuiten bijten.

55

Huur een Fietsparadijs Limburgfiets Zelf geen fiets bij? Huur een Groene Fietsparadijs Limburg-fiets met 7 versnellingen en in 3 maten.

7 km

48

| Limburg, dichtbij gastvrij

Verpoos in het fietscafé Aan het fietsroutenetwerk liggen tal van fietsvriendelijke cafés met fietslabel. De uitbaters verwennen je met streekgerechten en streekbiertjes. Fietscafés die ook Infopunt zijn, bieden je ook toeristische info, brochures, fiets- en wandelkaarten.

&

Praktische informatie Fietsonthaal- en servicepunten

Waar? Alken, Beringen, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Lanaken, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Peer, Sint-Truiden en Voeren. Open: van 1 april tot 30 september dagelijks van 10 – 18 u.

Fietsen langs een snoer van Maasdorpjes Fiets lekker vlak langs de blauwe Maas – van het ene pittoreske Maasdorpje naar het andere. Geniet onderweg in de lokale horeca van smakelijke voordeelbonnen.

4 km

16 Fietsverhuur Waar? In elk fietsonthaal- en servicepunt, in het station en Fietsatelier vzw Basis in Hasselt en in Domein Bokrijk. Prijs: € 9 per dag. Ook te huur: tandems, kinderzitjes, kinderkarren, aanhangfietsjes en elektrische fietsen (zie pagina 35).

78

8 km

77

Info en reservering: gratis nummer 0800 96 96 7 (optie 2). Vanuit het buitenland: + 32 495 52 42 26 of + 32 11 33 27 56.

Fietszoektocht door het bos Je passeert Bosland. Daar doe je mee aan een belevingsvolle fietszoektocht Zand en Bos. Elk goed antwoord zet je op weg naar het correcte volgende knooppunt. Met de voordeelbonnen geniet je in de lokale horeca van een lekker hapje, drankje of fikse korting.

Fietskaarten Te koop in de toeristische infokantoren of via www.toerismelimburg.be, + 32 11 30 55 00. Fietskaart Limburg met fietsinfoboekje: € 9,50 Snoer van Maasdorpjes met 3 lussen en voordeelbonnen: € 2. Fietszoektocht Zand en Bos mét voordeelbonnen: € 2.

Spotters Waar? centrum Hasselt, terril Beringen, terril Heusden-Zolder, Genk ( 72 - 73 ), Dilsen-Stokkem ( 48 - 55 ) en Maasmechelen ( 51 - 57 ), ( 50 - 56 ),( 55 - 56 )

Fietskaart met 2000 km routes Maak gebruik van de fietskaart Limburg. Op deze kaart staat de afstand tussen twee knooppunten duidelijk vermeld, maar ook hellingen, stations, fietscafés, fietslogies, attracties, ...

32

284

Piep door een spotter Zie je onderweg een periscoopachtig toestel? Deze ‘spotters’ brengen het decor dichterbij én geven je extra informatie over de omgeving via geluidsfragmenten, filmpjes en interactieve elementen.

!"#$%&'($#)#$*#&+, "),-#,.&"/0#) !"#$"%"&'()%"&*#")#+'(, -). /")#0"&123")#4-,56&/#02 2&#%"# 0-"&%"#1""&#27#&-8#929#7276 '(-&*9"# :#"9*7&20-);-"#0()#<"'/-=> #?)%"&# ,""&#%()13-8#%"#/2"%"#*9(( 9#0()# %"#:#"9*7(%")@#0"&A(&%B#/2" %# 2)%"&A26%")B#,""*9('#(6920 &-8# ")#%6-%"'-81#5"C"/C-83"&%#)# 9C""#&-;A9-)/")>#<20")%-") # 1&""/#A"9#1)22776)9"))" 9C"&1# 4-,56&/#%"#+'((,*"#D&-8*#0 22&# E72&90"&%-")*9"#2,%(9#A"9# *72&9# ")#92"&-*,"#32#7"&F";9#C"" 9#9"# ;2,5-)"&")>

113

79

Limburg, dichtbij gastvrij |

33


35

89

3 km

Bewonder kastelen Haspengouw is het kastelenlandschap bij uitstek. Achter elke heuvel ontdek je wel een nieuw kasteel, imposante burcht of monumentale vierkantshoeve. Vier fietslussen voeren je langs dit mooie erfgoed.

Strek de benen Even pauzeren onderweg ... Je doet het midden in het groen op één van de vele rustbanken of picknickplaatsen met schuilhutjes. Of kies je ook vandaag voor een gezellig fietscafé?

Mis er niets van! Wil je niets missen van alle nieuwe Fietsparadijs 2010-activiteiten? En op de hoogte blijven van het toeristisch nieuws uit Limburg? Surf naar www.toerismelimburg.be en schrijf je meteen in op onze gratis nieuwsbrief. We geven ook regelmatig mooie prijzen weg. Doen!

88 2 km

87 17

Overnacht in een fietsvriendelijk logies In de omgeving van het fietsroutenetwerk liggen heel wat fietsvriendelijke logies met alles wat een fietser nodig heeft: reparatiesets, fietsinfo, EHBO-koffer, fietsstalling, kans om je kleren te wassen en te drogen én ... een gastvrij onthaal en zacht bed.

3 km

18 Volg de blauwe fietsbordjes Onderweg houden blauwe fietsbordjes je op de juiste weg. Elk bordje loodst je naar het volgende knooppunt.

Huur een elektrische fiets Na een uitgebreid ontbijt is het tijd voor de hellingen in Haspengouw en de Voerstreek. Geen nood: op verschillende locaties kun je een elektrische fiets huren die je vlot over deze heuvels brengt.

| Limburg, dichtbij gastvrij

166

Fietsen tussen het fruit Haspengouw is dé fruitstreek van België. Proef ervan met zes fruitfietslussen die je langs fruitbedrijven, veilingen en locaties uit Katarakt loodsen. In de lente geniet je van een maagdelijk bloesemtapijt, in de zomer van de volle kersenbomen. De oogst van de miljoenen plukverse appels en peren vindt in het najaar plaats. Met de voordeelbonnen drink en smul je extra voordelig in de lokale horeca.

4 km

45

19

34

&

Fietsparadijs 2010 Limburg verwent haar fietsers vanaf 2010 nog meer met originele fietsactiviteiten. Zoals de fietsnocturnes in het Maasland. Je fietst door feeëriek verlichte Maasdorpjes en landschappen. Of neem deel aan een fietszoektocht in Bosland.

79 Praktische informatie Huur elektrische fiets

&

Waar? In de fietsonthaal- en servicepunten van Sint-Truiden, Bilzen en Voeren. Prijs: € 20 per dag. Info en reservering: gratis nummer 0800 96 96 7 (optie 2). Vanuit het buitenland: + 32 495 52 42 26 of + 32 11 33 27 56.

Fietskaarten Te koop in de toeristische infokantoren van Haspengouw of via www.toerismelimburg.be, + 32 11 30 55 00. Limburgs kastelenlandschap met 4 lussen: € 2. Fruitfietsroutes met 6 lussen en voordeelbonnen € 2.

Proef gratis van fietsen in Limburg! In het midden van deze brochure vind je gratis fiets-, wandel- en ruiterroutes. Probeer ze uit en proef van de veelzijdigheid van Limburg! Limburg, dichtbij gastvrij |

35


35

89

3 km

Bewonder kastelen Haspengouw is het kastelenlandschap bij uitstek. Achter elke heuvel ontdek je wel een nieuw kasteel, imposante burcht of monumentale vierkantshoeve. Vier fietslussen voeren je langs dit mooie erfgoed.

Strek de benen Even pauzeren onderweg ... Je doet het midden in het groen op één van de vele rustbanken of picknickplaatsen met schuilhutjes. Of kies je ook vandaag voor een gezellig fietscafé?

Mis er niets van! Wil je niets missen van alle nieuwe Fietsparadijs 2010-activiteiten? En op de hoogte blijven van het toeristisch nieuws uit Limburg? Surf naar www.toerismelimburg.be en schrijf je meteen in op onze gratis nieuwsbrief. We geven ook regelmatig mooie prijzen weg. Doen!

88 2 km

87 17

Overnacht in een fietsvriendelijk logies In de omgeving van het fietsroutenetwerk liggen heel wat fietsvriendelijke logies met alles wat een fietser nodig heeft: reparatiesets, fietsinfo, EHBO-koffer, fietsstalling, kans om je kleren te wassen en te drogen én ... een gastvrij onthaal en zacht bed.

3 km

18 Volg de blauwe fietsbordjes Onderweg houden blauwe fietsbordjes je op de juiste weg. Elk bordje loodst je naar het volgende knooppunt.

Huur een elektrische fiets Na een uitgebreid ontbijt is het tijd voor de hellingen in Haspengouw en de Voerstreek. Geen nood: op verschillende locaties kun je een elektrische fiets huren die je vlot over deze heuvels brengt.

| Limburg, dichtbij gastvrij

166

Fietsen tussen het fruit Haspengouw is dé fruitstreek van België. Proef ervan met zes fruitfietslussen die je langs fruitbedrijven, veilingen en locaties uit Katarakt loodsen. In de lente geniet je van een maagdelijk bloesemtapijt, in de zomer van de volle kersenbomen. De oogst van de miljoenen plukverse appels en peren vindt in het najaar plaats. Met de voordeelbonnen drink en smul je extra voordelig in de lokale horeca.

4 km

45

19

34

&

Fietsparadijs 2010 Limburg verwent haar fietsers vanaf 2010 nog meer met originele fietsactiviteiten. Zoals de fietsnocturnes in het Maasland. Je fietst door feeëriek verlichte Maasdorpjes en landschappen. Of neem deel aan een fietszoektocht in Bosland.

79 Praktische informatie Huur elektrische fiets

&

Waar? In de fietsonthaal- en servicepunten van Sint-Truiden, Bilzen en Voeren. Prijs: € 20 per dag. Info en reservering: gratis nummer 0800 96 96 7 (optie 2). Vanuit het buitenland: + 32 495 52 42 26 of + 32 11 33 27 56.

Fietskaarten Te koop in de toeristische infokantoren van Haspengouw of via www.toerismelimburg.be, + 32 11 30 55 00. Limburgs kastelenlandschap met 4 lussen: € 2. Fruitfietsroutes met 6 lussen en voordeelbonnen € 2.

Proef gratis van fietsen in Limburg! In het midden van deze brochure vind je gratis fiets-, wandel- en ruiterroutes. Probeer ze uit en proef van de veelzijdigheid van Limburg! Limburg, dichtbij gastvrij |

35


Gastvrijheid is onze natuur Eind 2008 peilde de internetblog n2)/#<)# 3(?@4&1# @(//)/&)C%1)/#<) )/;# #))/#@2&#?)*#fT) 3(?@4&1) # &+#0)*)/# 4#<)=52? U7?,%*0 gD# ()5D#`/#/() * #1)=21)/D# >)#0)@@ )/#2/+#/ 21#/)&1)/ C2#<)=52 +# ?#1)A2)=D# . / C )# 1%+*A&24 <#=)1-)#2 /+#-&()#=%/1#(/#-) %1)/# #<%**)/D# M%/#@($#0 <)=52?+ ) *# *-&%/5$)# *2*-%*#< C<%%()/)# #<))&#<) 1&)-)/D# N)-%/5*#3 (?@4&1;#A2 2&#$)# 0))&=($5)# 1%+*A&($0) (-D## n22/#)/# a//%

‘Vlaanderen Lekker Land’ bij Vlaamse toeristen naar hun meest favoriete gastheer of gastvrouw in een restaurant en logies. De twee winnaars waren ... Limburgers. Geen toeval. Gastvrijheid, hartelijkheid en vriendelijkheid zitten in de Limburgse natuur. Waar je ook verblijft.

Slaap er een nachtje over Een Limburgse logies kiezen: het aanbod is zo ruim dat je er best eerst een nachtje over slaapt. Kies je een B&B, hotel, vakantiewoning, camping of vakantiepark? Slaap je graag in het midden van de natuur, in een stad, in een gerestaureerde vierkantshoeve, een historisch kasteel, authentieke mijnwerkerswoning, op een boot of kampeervlot? Waar je ook je hoofd op je zachte kussen neerlegt, de Limburgse gastvrijheid is altijd in de prijs inbegrepen.

Tip! Welkom thuis De brochure ‘Welkom thuis!’ stelt je een zestigtal kleinschalige logies in Limburg voor. Je ontdekt het verhaal achter het gastenverblijf en maakt kennis met je gastheer en gastvrouw. Bestel ze gratis via www.toerismelimburg.be Op www.toerismelimburg.be vind je ook een overzicht van alle andere logies.

36

| Limburg, dichtbij gastvrij

Limburg, dichtbij gastvrij |

37


Gastvrijheid is onze natuur Eind 2008 peilde de internetblog n2)/#<)# 3(?@4&1# @(//)/&)C%1)/#<) )/;# #))/#@2&#?)*#fT) 3(?@4&1) # &+#0)*)/# 4#<)=52? U7?,%*0 gD# ()5D#`/#/() * #1)=21)/D# >)#0)@@ )/#2/+#/ 21#/)&1)/ C2#<)=52 +# ?#1)A2)=D# . / C )# 1%+*A&24 <#=)1-)#2 /+#-&()#=%/1#(/#-) %1)/# #<%**)/D# M%/#@($#0 <)=52?+ ) *# *-&%/5$)# *2*-%*#< C<%%()/)# #<))&#<) 1&)-)/D# N)-%/5*#3 (?@4&1;#A2 2&#$)# 0))&=($5)# 1%+*A&($0) (-D## n22/#)/# a//%

‘Vlaanderen Lekker Land’ bij Vlaamse toeristen naar hun meest favoriete gastheer of gastvrouw in een restaurant en logies. De twee winnaars waren ... Limburgers. Geen toeval. Gastvrijheid, hartelijkheid en vriendelijkheid zitten in de Limburgse natuur. Waar je ook verblijft.

Slaap er een nachtje over Een Limburgse logies kiezen: het aanbod is zo ruim dat je er best eerst een nachtje over slaapt. Kies je een B&B, hotel, vakantiewoning, camping of vakantiepark? Slaap je graag in het midden van de natuur, in een stad, in een gerestaureerde vierkantshoeve, een historisch kasteel, authentieke mijnwerkerswoning, op een boot of kampeervlot? Waar je ook je hoofd op je zachte kussen neerlegt, de Limburgse gastvrijheid is altijd in de prijs inbegrepen.

Tip! Welkom thuis De brochure ‘Welkom thuis!’ stelt je een zestigtal kleinschalige logies in Limburg voor. Je ontdekt het verhaal achter het gastenverblijf en maakt kennis met je gastheer en gastvrouw. Bestel ze gratis via www.toerismelimburg.be Op www.toerismelimburg.be vind je ook een overzicht van alle andere logies.

36

| Limburg, dichtbij gastvrij

Limburg, dichtbij gastvrij |

37


>%*#A2/-)/#C($#)&A%/B

h#`)/#-(55)#,=4(?#A22&#-)#@)1)=)(-)&Di h#W)*#C($/#,=)55)/#<%%&#$)#%/-)&+#/22(*#52?*Di h#W)*#<%+#))/#0))=#@2)()/-)#)/#=))&&($5)#-%14(*+*%,Di h#j5#0)@#)&A%/#1)/2*)/Di h#H&29#6(%*#A22&#-(*#,&%60*(1)#(/(*(%*()QDi h#W)*#<%+#0ee=#%%/1)/%%?#)/#A22&#0)&0%=(/1#A%*@%%&Di h#f*#>%+#+4,)&=)45#)/#=))&&($5;#@)-%/5*Vi h#H&%60*(1)#-%1Di h#`/#?)*#C4=5)#1(-+#(+#-)#&)(+#%=#A22&#"Pp#1)+=%%1-Di h#\))&#?22(;#C))&#12)-;#A22&#0)&0%=(/1#A%*@%%&;#C))&#12)-)# 1(-+#)/#60%4QQ)4&Di

De Limburg Bus Ontdek Limburg zoals je het nog nooit zag!

DICHTBIJ GASTVRIJ www.toerismelimburg.be Dé plek op het internet om alles te ontdekken over Limburg, haar regio’s, speciale acties, attracties, logies, evenementen, streekproducten ... Breng nu al een bezoek aan onze website en doe inspiratie op voor een heerlijk verblijf in Limburg. Ontvang nieuws, win prijzen Wil je op de hoogte blijven van de laatste toeristische nieuwtjes uit Limburg? Schrijf je online in op onze gratis e-newsletter. Boordevol weetjes, tips, originele fietsactiviteiten en met leuke wedstrijden. Doe het nu!

Proeven van de Limburgse regio’s? Je doet het met De Limburg Bus. Er zijn vier rondritten: twee in

Geef jouw mening en win een verblijf! Wat vond jij van je verblijf in Limburg? Zeg het ons. Ga naar www.toerismelimburg.be/jouwmeningtelt, vul de korte enquête in en maak kans op een Limburg Vakantiecheque ter waarde van € 250.

de Limburgse Kempen, één in het Maasland en één in Haspengouw. Een professionele gids begeleidt je van begin tot einde. Onderweg

Ontdek gratis onze regio’s Haspengouw, de Limburgse Kempen, het Maasland en de Voerstreek: verken ze in detail vanuit je luie zetel met onze gratis ontdekkingsgidsen. Vraag de brochures aan op www.toerismelimburg.be. Je vindt ze ook in alle toeristische infokantoren van Limburg.

zie je filmpjes van de regio en glijdt het landschap aan je voorbij. Bovendien bezoek je toeristische toplocaties die voor individuele bezoekers niet of beperkt toegankelijk zijn. Een ideale daguitstap tijdens je vakantie in Limburg.

Praktische informatie

&

De bus rijdt in mei, juni en september op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag. Je bent een hele dag onderweg. 2 rondritten in de Limburgse Kempen, 1 in Haspengouw, 1 in het Maasland. Rondrit inclusief gids, toegang tot toplocaties én streeklunch. Boeken vanaf april 2010 via www.toerismelimburg.be Meer info: vraag de gratis flyer in je logies of de toeristische infokantoren van Limburg.

38

| Limburg, dichtbij gastvrij

colofon

Deze brochure is een uitgave van Toerisme Limburg vzw, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt, tel.: + 32 11 30 55 00, info@toerismelimburg.be, www.toerismelimburg.be Verantwoordelijke uitgever: Willy Orlandini, Herckenrodeplein 1, 3600 Genk Research en coördinatie: Hilde Vanwest Redactie: Johan Veldeman, Stijn Verdickt, Alfabetweter Beeldmateriaal: Toerisme Limburg, S. Van den Bossche, K. Wintmolders, E. Daniëls, A. Amerika, Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw, Luigi de Angelis, Toerisme Sint-Truiden, P. Delaet, J. Pollers, G. Sweron, M. Gloger, G. Raedschelders, M. Wauters, Foto Panko, Toerisme Maaseik, D. Maesen, Gallo-Romeins Museum Realisatie: Impuls, Genk D/2010/1504/07

Limburg, dichtbij gastvrij |

39


>%*#A2/-)/#C($#)&A%/B

h#`)/#-(55)#,=4(?#A22&#-)#@)1)=)(-)&Di h#W)*#C($/#,=)55)/#<%%&#$)#%/-)&+#/22(*#52?*Di h#W)*#<%+#))/#0))=#@2)()/-)#)/#=))&&($5)#-%14(*+*%,Di h#j5#0)@#)&A%/#1)/2*)/Di h#H&29#6(%*#A22&#-(*#,&%60*(1)#(/(*(%*()QDi h#W)*#<%+#0ee=#%%/1)/%%?#)/#A22&#0)&0%=(/1#A%*@%%&Di h#f*#>%+#+4,)&=)45#)/#=))&&($5;#@)-%/5*Vi h#H&%60*(1)#-%1Di h#`/#?)*#C4=5)#1(-+#(+#-)#&)(+#%=#A22&#"Pp#1)+=%%1-Di h#\))&#?22(;#C))&#12)-;#A22&#0)&0%=(/1#A%*@%%&;#C))&#12)-)# 1(-+#)/#60%4QQ)4&Di

De Limburg Bus Ontdek Limburg zoals je het nog nooit zag!

DICHTBIJ GASTVRIJ www.toerismelimburg.be Dé plek op het internet om alles te ontdekken over Limburg, haar regio’s, speciale acties, attracties, logies, evenementen, streekproducten ... Breng nu al een bezoek aan onze website en doe inspiratie op voor een heerlijk verblijf in Limburg. Ontvang nieuws, win prijzen Wil je op de hoogte blijven van de laatste toeristische nieuwtjes uit Limburg? Schrijf je online in op onze gratis e-newsletter. Boordevol weetjes, tips, originele fietsactiviteiten en met leuke wedstrijden. Doe het nu!

Proeven van de Limburgse regio’s? Je doet het met De Limburg Bus. Er zijn vier rondritten: twee in

Geef jouw mening en win een verblijf! Wat vond jij van je verblijf in Limburg? Zeg het ons. Ga naar www.toerismelimburg.be/jouwmeningtelt, vul de korte enquête in en maak kans op een Limburg Vakantiecheque ter waarde van € 250.

de Limburgse Kempen, één in het Maasland en één in Haspengouw. Een professionele gids begeleidt je van begin tot einde. Onderweg

Ontdek gratis onze regio’s Haspengouw, de Limburgse Kempen, het Maasland en de Voerstreek: verken ze in detail vanuit je luie zetel met onze gratis ontdekkingsgidsen. Vraag de brochures aan op www.toerismelimburg.be. Je vindt ze ook in alle toeristische infokantoren van Limburg.

zie je filmpjes van de regio en glijdt het landschap aan je voorbij. Bovendien bezoek je toeristische toplocaties die voor individuele bezoekers niet of beperkt toegankelijk zijn. Een ideale daguitstap tijdens je vakantie in Limburg.

Praktische informatie

&

De bus rijdt in mei, juni en september op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag. Je bent een hele dag onderweg. 2 rondritten in de Limburgse Kempen, 1 in Haspengouw, 1 in het Maasland. Rondrit inclusief gids, toegang tot toplocaties én streeklunch. Boeken vanaf april 2010 via www.toerismelimburg.be Meer info: vraag de gratis flyer in je logies of de toeristische infokantoren van Limburg.

38

| Limburg, dichtbij gastvrij

colofon

Deze brochure is een uitgave van Toerisme Limburg vzw, Universiteitslaan 3, 3500 Hasselt, tel.: + 32 11 30 55 00, info@toerismelimburg.be, www.toerismelimburg.be Verantwoordelijke uitgever: Willy Orlandini, Herckenrodeplein 1, 3600 Genk Research en coördinatie: Hilde Vanwest Redactie: Johan Veldeman, Stijn Verdickt, Alfabetweter Beeldmateriaal: Toerisme Limburg, S. Van den Bossche, K. Wintmolders, E. Daniëls, A. Amerika, Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw, Luigi de Angelis, Toerisme Sint-Truiden, P. Delaet, J. Pollers, G. Sweron, M. Gloger, G. Raedschelders, M. Wauters, Foto Panko, Toerisme Maaseik, D. Maesen, Gallo-Romeins Museum Realisatie: Impuls, Genk D/2010/1504/07

Limburg, dichtbij gastvrij |

39


NL

Eindhoven Antwerpen Brugge

Gent Keulen

Brussel

Hasselt

B

Maastricht Aken

Luik

Charleroi

F

1# #3(?@4& (* 4 / % A # %*#$) ;# -%60*#) 1 # 0*;#34(5 (* (6 2 & 2 * Y + % % 8 (/#a5)/;# *D# C2#+/)=# &,)/#@)/ ) < * / a # #)/ -%/#))/# # & ) N&4++)= (/ ? #2,# 2(*#A%/# %==)?%%= 2 # # / & ) % 1 % (1 = # # &%5 \) D#>()#+, / ) ($ & # ) 44&*$ gBi 3(?@4&1 # ) & & ) A f # 0)*

D

L

Rij-afstand tot Hasselt Antwerpen: 50 min. - Brussel: 55 min. - Luik: 35 min. - Aken: 55 min. Maastricht: 35 min. - Keulen: 93 min. - Eindhoven: 70 min.

Limburgse Kempen Maasland Haspengouw Voerstreek Hasselt en omgeving

www.toerismelimburg.be

Een initiatief van de provincie Limburg

limburg.be

Gastvrij Limburg 2010  

De Limburgers heten je welkom. Ontdek de afwisselende landschappen actief: te voet, te paard of met de fiets.