Page 1

Groengas-specialist Garage Rijnzicht

Een Groengas-vulpunt realiseren Garage Rijnzicht in Katwijk is een gerenommeerd kenniscentrum voor Groengas. Sinds 4 oktober kunnen automobilisten er ook Groengas tanken. Het vulpunt is tot stand gekomen met subsidie van de provincie Zuid-Holland en door nauwe samenwerking tussen Garage Rijnzicht, Groen Vervoer, gemeente Katwijk, Milieudienst WestHolland en de provincie. In deze factsheet leest u hier meer over.

Garage Rijnzicht Automerken die een Groengas-variant van hun modellen aanbieden, laten ze geschikt maken voor deze brandstof. Gespecialiseerde bedrijven voorzien de auto’s van een Groengas-installatie. Garage Rijnzicht is één van de vier gecertificeerde organisaties in Nederland die gastankinstallaties inbouwt in auto’s. Ook onderhoudt en repareert Rijnzicht Groengas-auto’s. ‘Het nieuwe Groengas-vulpunt past goed bij onze kernactiviteiten’, zegt Ad van den Oever, directeur van Garage Rijnzicht.

Groen Vervoer Key Poll is directeur van Groen Vervoer. Dit bedrijf verhuurt Groengas-auto’s aan taxibedrijven en koeriers in de Leidse regio. Daarnaast exploiteert Groen Vervoer enkele Groengas-vulpunten en stimuleert het bedrijf de realisatie ervan. Directeur Key Poll: ‘Onze auto’s worden onderhouden en gerepareerd door Garage Rijnzicht. Wij hebben er belang bij dat onze klanten met een goed gevulde tank op weg kunnen.’

Subsidie Medio 2010 bundelden Garage Rijnzicht en Groen Vervoer 31 subs hun krachten. Ze namen i de cem die t contact op met de gemeente be /m Katwijk en de provincie r2 011 Zuid-Holland om de mogelijkheden te bespreken van een Groengas-vulpunt. Van den Oever: ‘De provincie Zuid-Holland en de Groengas-consulent van de Milieudienst West-Holland adviseerden ons over de subsidie die de provincie Zuid-Holland beschikbaar stelt voor vulpunten.’

Garage Rijnzicht ontving een tegemoetkoming in de investeringskosten van veertig procent. Poll adviseerde Van den Oever over het type Groengas-tankinstallatie. Garage Rijnzicht beschikt over een demontabel vulpunt dat makkelijk op een andere plaats kan worden gezet. Zo heeft de gemeente Katwijk eventueel de ruimte om ontwikkelingen in de buurt mogelijk te maken. Het vulpunt kost € 175.000,-. ‘De subsidie is substantieel en dat heeft mij over de streep getrokken te investeren in een Groengas-vulpunt’, zegt Van den Oever. ‘Ook het feit dat ik de eerste in Katwijk ben met een Groengas-vulpunt draagt hieraan bij.’

Snelle vergunning Voor het vulpunt moest Garage Rijnzicht een melding doen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ook was een Omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. De melding was snel geregeld met het invullen van een online formulier via aim.vrom.nl. De Omgevingsvergunning was wat complexer, omdat de bouwactiviteit strijdig was met het bestemmingsplan. De gemeente Katwijk vond er wat op. Om een wijziging in het bestemmingsplan – tijdrovend en kostbaar – te voorkomen, voorziet de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in de mogelijkheid snel een Groengas-vulpunt te realiseren. Op grond van artikel 2.12, lid 1, onderdeel A onder 2, mag er worden afgeweken van het bestemmingsplan als hier goede argumenten voor zijn. ‘Wij voerden onder meer aan dat een Groengas-vulpunt goed aansluit bij het duurzame beleid van de gemeente. Daarnaast is een milieuvriendelijke gemeente toeristisch aantrekkelijk. Een ander argument was dat er geen andere tankstations in Katwijk zijn die Groengas aanbieden.’ Op grond van deze en enkele andere argumenten kreeg Garage Rijnzicht de Omgevingsvergunning om het vulpunt te realiseren. In oktober 2010 werd deze aangevraagd, in december 2010 verstrekt.


Vraag en antwoord Wat is Groengas?

Wat kost Groengas?

Groengas is gemaakt van organisch afval (gft). Nadat het is gereinigd, wordt het in het aardgasnet geperst en is het onder meer geschikt voor aardgasmotoren.

Een kilo Groengas kost € 0,90. Dat staat gelijk aan een liter benzine van € 1,60. Groengas-auto’s zijn iets duurder in aanschaf dan gewone auto’s. Daar staat tegenover dat deze kosten na 65.000 kilometer volledig zijn terugverdiend (uitgaande van een brandstofverbruik van 1:15).

Waarom Groengas? Van alle alternatieve brandstoffen is Groengas de beste keuze als het gaat om milieu, techniek en beschikbaarheid. Groengas is 100% CO2-neutraal en dus klimaatvriendelijk. Bovendien komen er geen roetdeeltjes vrij, zodat de lucht niet wordt vervuild. Daarnaast is de grondstof – organisch afval – overal beschikbaar en kan Groengas via het bestaande aardgasnetwerk naar tankstations worden getransporteerd. Veel gerenommeerde autofabrikanten bieden Groengas-modellen aan. Rijden op Groengas is ingeburgerd. Nederland telt tientallen aardgas/Groengas-tankstations.

Wat kost een vulpunt? Een Groengas-vulpunt kost tussen de 150.000 en 300.000 euro. De subsidie van de provincie Zuid-Holland voorziet in een tegemoetkoming in de investeringskosten van veertig procent, tot een maximum van € 100.000,- Subsidie aanvragen kan tot en met 31 december 2011. Kijk voor meer informatie op www.groengas-rijden-in-zuid-holland.nl

Wat kost het om 1.000 km af te leggen? Groengas Diesel Benzine

€ 59 € 75 € 114

Welke eisen gelden voor een garage waar onderhoud, reparatie en keuring van Groengas-voertuigen plaatsvinden? Leveranciers van Groengas-installaties begeleiden en scholen garages die met Groengas-auto’s werken. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan het werken met hogedruksystemen. Alle garages mogen een APK uitvoeren voor Groengas-auto’s. Na tien jaar moet een speciale keuring voor de tanks worden uitgevoerd. Meer hierover kunt u lezen in de factsheet ‘Investeren in Groengas-vulpunten. Dat loont.’

Meer informatie

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Regio West - Gerko Brouwer: 06 53 14 58 96 - g.brouwer@mdwh.nl Regio Midden - Milieudienst Midden-Holland: 0182 545 734 - aardgas@ismh.nl Regio Zuid - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid: 078 770 85 85 - algemeen@ozhz.nl

september 2011

Meer informatie vindt u op www.groengas-rijden-in-zuid-holland.nl. U kunt ook een afspraak maken met een Groengas-adviseur of via een van de milieudiensten:

PZH_Een Groengas-vulpunt realiseren  

Groengas-specialist Garage Rijnzicht

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you