__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 24

24

Kennis van zaken

Herbestemming is vaak een lastig proces. En het interieur wordt al snel het kind van de rekening. Hoe bepaal je de cultuurhistorische waarde van wat zich in het gebouw bevindt? En wat doe je er vervolgens mee? Hier komt Museum Catharijneconvent bij kijken. Doopvont in de Georgiuskerk in Spierdijk. Foto: Museum Catharijneconvent

Wat doen we met

DE DOOPVONT?

E

en voorbeeld van een herbestemming waarbij het interieur werd behouden? Anique de Kruijf van Museum Catharijneconvent (MCC) hoeft niet lang na te denken: ‘De voormalige Heilige Maria Magdalenakerk in Zaandam. Een prachtig schuilkerkje dat twee jaar geleden aan de eredienst werd onttrokken en verkocht is aan een kamermuziekensemble. Het interieur bleef nagenoeg intact, niet in de laatste plaats omdat de akoestiek al perfect was.’ Maar het afdelingshoofd Erfgoed in Kerken en Kloosters beaamt dat dit eerder uitzondering is dan regel. De Kruijf: ‘Er zijn kerken die bij de ontmanteling gewoon alles op Marktplaats zetten. Maar er zijn er ook die samen met erfgoedexperts de waarde bepalen en heel zorgvuldig op zoek gaan naar een goede bestemming.’ Soms weten de religieus erfgoedexperts van MCC beter wat een kerk in huis heeft dan de kerkeigenaar zelf. De Kruijf: ‘We geven al decennia advies over de cultuurhistorische waarde van kerkinterieurs. MCC heeft nu zo’n 300.000 registraties van vaste en losse voorwerpen verzameld. Daarbij gaat het om 5000 gebouwen. Ik durf wel te zeggen dat wij inmiddels goed

zicht hebben op de belangrijkste interieurs. Vanuit dat landelijke overzicht breken we een lans voor aandacht voor het interieur en roerend erfgoed, bij zowel eigenaren als erfgoedambtenaren. En natuurlijk, als een kerk herbestemd wordt spelen er omtrent het interieur altijd religieuze belangen, lokale belangen en erfgoedbelangen. Maar besef dat een interieur in z’n samenhang een enorme waarde kan vertegenwoordigen. Terwijl dat voor de afzonderlijke stukken veel minder kan gelden. Wij hopen dat dat bewustzijn leidt tot het zo zorgvuldig mogelijk omgaan met wat je in huis hebt.’

KERKCOLLECTIE DIGITAAL Kerkcollectie Digitaal is een webportaal waar de kerkeigenaar diens eigen collectie en de waardering daarvan kan bekijken. Sinds 2011 is er de handreiking roerend religieus erfgoed. Met behulp hiervan kan de eigenaar of betrokkene zelf de waarde van het kerkinterieur bepalen. www.catharijneconvent.nl/advies-voor-kerken

Profile for toekomstreligieuserfgoed

met Hart & Ziel  

Magazine van programma Toekomst Religieus Erfgoed, waarin acht partners samenwerken aan een duurzame toekomst voor alle kerkgebouwen in Nede...

met Hart & Ziel  

Magazine van programma Toekomst Religieus Erfgoed, waarin acht partners samenwerken aan een duurzame toekomst voor alle kerkgebouwen in Nede...

Advertisement