Page 1

Въвеждане на добри производствени практики (GMP) в козметичната индустрия съобразно Регламент No 1223/ 2009 на ЕС и ISO 22716

Предизвикателствата пред Вас От 11 юли 2013 г. влиза в сила Регламент No 1223/ 2009 на ЕС, който изисква козметичните продукти да бъдат произвеждани съобразно добри производствени практики /GMP/. Производителите следва да се съобразят с това ново изискване не само, за да отговорят на изисванията на регламента, но и за да отговорят на очакванията на потребителите за безопасност за тяхното здраве.

Знаете ли, че Intertek e сертифицираща организация и може да извършва одити спрямо ISO 9001, ISO 14001 и други стандарти, в допълнение към одитите спрямо ISO 22716:2007.

* Сертификацията спрямо ISO 22716 създава предпоставки за постигане на съответствие с изискванията на този международен стандарт и не замества проверки и инспекции от регулаторни органи.

Intertek Ви предлага решение Като основа за разработване и въвеждане на добри производствени практики може да се използва международният стандарт ISO 22716:2007. Указанията на стандарта са с практическа насоченост и са базирани на процесния подход за разработване на документация и управление на производствения процес, контрола, съхранението и доставката на козметични продукти. Прилагането на указанията позволява ефективно управление на множество фактори – човешки, административни и технически - които биха могли да окажат въздействие върху качеството на козметичните продукти. С над 30 годишен опит в областта на козметичната индустрия, Intertek познава в дълбочина производствените процеси и добрите производствени практики. Това ни позволява да предложим на производителите на козметични продукти решение осигуряващо съответствие с изискванията на Регламент No 1223/ 2009 на ЕС и ISO 22716:2007, което включва: • • •

GAP анализ за установяване на моментното състояние обучение за разработване и внедряване на добри производствени практики одит за установяване на съответствие с ISO 22716 и сертификация*

Одитът за съответствие с изискванията на ISO 22716 може да се комбинира с одити спрямо ISO 9001:2008 и ISO 14001, като по този начин се осигурява намаляване на времето и разходите за на Вашата организация за одитиране.


Защо производителите на козметични продукти предпочитат да работят с Intertek? С над 30 годишен опит в областта на козметичната индустрия, Intertek познава в дълбочина производствените процеси и добрите производствени практики. Разполагаме с глобална мрежа от одитори и експерти, което ни позволява да предлагаме качествено и компетентно цялостно обслужване за постигане на съответствие с изискванията на Регламент No 1223/ 2009 на ЕС и ISO 22716:2007.

Знаете ли, че Intertek e сертифицираща организация и може да извършва одити спрямо ISO 9001, ISO 14001 и други стандарти, в допълнение към одитите спрямо ISO 22716:2007.

Повече информация за изискванията на този международен стандарт, както и информация за решението от Intertek за постигане на пълно съответствие с изискванията му, можете да получите на:

Интертек ВА ЕООД София 1111 бул. “Шипченски проход” 9, ет.2 Тел: +359 2 491 88 80 Факс: +359 2 950 11 90 E-mail: ba.sofia@intertek.com www.intertek.bg www.intertek-academy.bg www.intertek.com

Intertek_Cosmetics_Broshure  

Cosmetics_broshure

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you