Page 1

ORGANIZA:

Non dubides en consultarnos!! Especialistas en servizos técnicos: • • • • •

Reprodución Podoloxía Alimentación Calidade do leite Non dubide en consultarnos!!

IX

Xornadas Técnicas de Vacún de Leite

Auditorio da Facultade de Veterinaria de Lugo

Rúa Castiñeiras, nave 112-A2 Polígono Industrial Novo Milladoiro 15895 Ames (A Coruña)

PATROCINAN:

Rúa Castiñeiras, nave 112-A2, Polígono Industrial Novo Milladoiro 15895, Ames (A Coruña) Teléfono: 981 94 17 84 Fax: 981 53 67 66 seragro@seragro.es www.seragro.es

COLABORADORES: 


Colegio Oficial de Veterinarios de A Coruña

10 e 11 d e novemb ro do 2011

Asistencia libre gratuíta


Xoves 10 de novembro

Centro de Recría Gayoso Castro

10:00 Entrega da documentación 10:30 Inauguración Sra. Decana da Facultade de Veterinaria de Lugo, Ana Bravo del Moral, e Sr. Presidente de Seragro S. Coop. Galega, Rogelio Grille Barbeira 11:00 Benestar animal, factor clave para a sostibilidade Daniel Sánchez-Patón Rodríguez, dos Servicios Técnicos Grupo Leche Pascual Patrocina: Galeno Especialidades Veterinarias, SL 12:00 Pausa do café 12:30 Manexo nutricional: ¿Parécese o que a vaca come á ración formulada? Noelia Silva del Río, da Universidade Davis (California-USA) Patrocina: Invivo NSA 13:30 Consanguinidade: unha ameaza silenciosa na mellora xenética do vacún de leite Juan José Sánchez de Toca Triviño, do Servizo de Reprodución de Seragro Patrocina: Laboratorios Química Farmacéutica Bayer, SA 14:30 Xantar 16:00 Optimización da produción mediante a mellora na calidade dos ensilados Luis Queirós, dos Servicios Técnicos Pioneer Sur de Europa Patrocina: Progando, SL 17:00 Coxeiras crónicas: ¿Por que hai cada vez máis vacas que non evolucionan ben? Daniel Zalduendo Franco, de Veterinaris Assessors de la Produció Lletera VAPL, SL Patrocina: Xesga, SA

Venres 11 de novembro 10:30 Vacas, ganderías... pensemos como empresa Miguel Ángel Pellitero, do Grupo Diferentia Patrocina: Laboratorios Calier 11:30 Pausa do café 12:00 Análise estatística de factores que inflúen na incidencia da mamite clínica Carlos Noya Couto, do Servizo de Calidade do Leite de Seragro Patrocina: Laboratorios Hipra 13:00 Avaliación da gandería usando datos do control leiteiro Alfonso Lago, de DairySer, Tulare (California-USA) Patrocina: Piensos Nanfor 14:00 Xantar 15:30 Mercados globais de materias primas: globalidade e velocidade de cambio Marta Mena, de LDD Commodities Patrocina: SERAGRO S. COOP. GALEGA 16:30 Reforma da PAC 2013. ¿Que sabemos? José Álvarez Robledo, director xeral de Produción Agropecuaria da Xunta de Galicia 17:30 Clausura e brinde do leite Coa colaboración do Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL) e da Aula de Alimentos Lácteos da Universidade de Santiago de Compostela

Asistenci

a libre gr

atuíta

IX Xornadas Técnicas de Vacún de Leite  

Tríptico Xornadas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you