Page 1

ам н з о н Зеле

е

Еко-училница финансирана од OXO Учи со ли пс ше тв н ен дв о у ор ч е со ст во Еколошки двор –место за учење, одмор и рекреација

ООУ. ,,Тоде Хаџи Тефов” Кавадарци


Еко-кодекс Наши правила на однесување и живеење

Анализа на состојбата на животната средина Анкета на Приоеитети

План на АктивностиУредување на училишниот двор

ЕКО – ОДБОР Информирање и вклучување на целото училиште и пошироката заедница Медиумски контакти и Настапи, Нова локална самоуправа,Брошура, летоци, ацкции...

Следење и евалуација на напредокот Поврзување со наставната Програма Учиме за екологијата

Слики, настапи, едукација Садници цвеѓе еко-училница...


Добиваме подршка од: 1. Од директорот 2.Училишната заедница 3.Градоначалникот 4. Локалната самоуправа 5. Медиумите 6. НВО

Ние се чуствуваме вредни во општината


1. Учениците : Сега знаеме како да организираме кампања! Знаеме како да направиме проект. Знаеме како нашите идеи да ги претвориме во акција. 2.Училишната заедница 3.Родителите на учениците 4.Локалното население 5.Случајни минувачи


Не застанавме овде!  Продолживме да го менуваме нашето училиште,

продолживме да се менуваме НИЕ...  Се роди и вториот Проект : „Штеди вода зошто е во мода “!!!


Научивме да штедиме вода! -Ги заменивме старите дотраени чешми со новиЕКОЛОШКИ ЧЕШМИ. -Ги заменивме казанчињата со штедливи казанчиња -Добивме чисти и суви тоалети И сето тоа со помош на финансиска поддршка од ОХО


Додека работевме, учевме и се забавувавме!


Еко-патролите станаа наше секојдневие:


Кампањи:  Организиравме Кампања „За здрава храна “  Организиравме Кампања „На дневен ред ставив

возење велосипед“  Организиравме Кампања „Еколошки средства за чистење“  Органзиравме Кампања „Заштеда на електрична енергија““


ЕКО-акции:  Акција за чистење на училишниот двор!  Акција за селектирање на хартија и пластика  Акција за озеленување на училишниот двор  Акција за посадување цвеќе во училиштето и

училишниот двор  Акција за рециклирање хартија  Акција за изработка на слики од рециклирана хартија  Акција „Засади дрво“, „Македонбија без отпад“, „Ден на акција“, „Борба против глобално затоплување “ итн.


ЕКО-ИГРИ


Добивме поинакво училиште!

ПОВЕЛЕТЕ ПОСЕТЕТЕ НЕ !!!

Prezentacija za eko-uciliste  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you