Greek Review 05/09 b

Page 1

Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : Β2 Ημερομηνία: Κυριακή, 05-07-2009 Σελίδα: 22 Μέγεθος: 1121 cm ² Μέση κυκλοφορία: 182630 Επικοινωνία εντύπου: (211) 365.7000 Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

22

76

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

TOΒΗΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

Σοβαρός στοχαστήςή απλώςεκκεντρικός;Ο ΒρετανόςΣάιρσν Κρίτσλεϊ φιλοτεχνείτα πορτρέτα190νεκρώνφιλοσόφωνκαι μας καλείσε ένα παιχνίδιζωής

«ΕίμαστεόλοιΝεκροναύτες» επιθυμίαγια το μη αυθεντικό.Με μίλησεγιατις παραμέτρουςαυτής απόλυτηταπεινοφροσύνηκαισεβασμό της καινοτομίας. προς τους οικοδεσπότες - Ποιαείναιη κεντρικήιδέαστοΒιβλίο μας δηλώνουμεμε σιγουριά ότι n τωννεκρώνφιλοσόφων; ΜετάφρασηΓιάννηςΑνδρέου, Διακήρυξητης Αθήναςτης INSθα ΕκδόσειςΠατάκη,2009,σελ.520. «Παρ'ότι το Βιβλίοτων νεκρών τιμή22,50ευρώ ολοκληρώσειτην πορεία του δυτικού φιλοσόφωνπρόκειταινα εκδοθεί οε οκτώγλώσσες(ενώήδη κυκλοφορεί πολιτισμούκαιθα μεταμορφώσει το αθηναϊκό λίκνο σε φέρετρο. ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ! ΔΑΦΕΡΜΟΥ στα ιταλικάκαι στα ισπανικά) Με την εικόνα του φέρετρου με χαροποιείιδιαιτέρωςn ελληνική ξεκινάμε». μετάφραση. Διότι n φιλοσοφία Αν οι περισσότεροι - Ποιο είναι το κεντρικό επιχείρημα άγγλοιδιανοούμενοι ξεκινάειστηνΕλλάδακαιπερίπου της Διακήρυξης της Αθήνας; το ένα τέταρτοτου βιβλίου φημίζονται «Ναδείξουμεότι ο δυτικόςπολιτισμός αφιερώνεταιστην ελληνικήφιλοσοφία, για την εκκεντρικότητα είναιεθισμένοςστην έννοια στους προσωκρατικούς, της γνησιότητας.Εμείςαντιθέτως τους, ο Σάιμον στηνκλασικήπερίοδο... Θεμελιώδης θεωρούμεότιn αλήθειαενός ιδέαείναιτο ότιζούμεσε έναν Κρίτσλεϊθεωρείται «μορφή».Ενας έργου τέχνης και της ζωής βρίσκεται πολιτισμόο οποίος είτε αρνείται από τους επιφανέοτερουςς σύγχρονους στο μη αυθεντικόκαιαυτό φιλοσόφουςτης Αγγλίας τον θάνατοήπροσπαθείνα τουξεφύγει είναιπού πρέπεινα υμνηθεί». μετην έννοιατης μεταθανάτιας - ο «Guardian»,ο «Independent», - Μπορούμενα χαρακτηρίσουμε οι «NewYorkTimes»ζητούνσταθερά ζωής.Εδώυπεισέρχεταιτο ζήτημα περφόρμανςτιςεμφανίσειςτηςΔιεθνούς τη συνεργασίατου - συστήνεται τουφιλοσοφικούθανάτου.Η Κοινωνίας τωνΝεκροναυτών; φιλοσοφίαξεκινάειμε έναν θάνατο: εφέτοςτο καλοκαίριστο ελληνικό «Ναι,είναιπερφόρμανς.Αποτελούν κοινόμε δύο παράλληλους τη δίκη και την εκτέλεσητου όμως αναυθεντικέςπερφόρμανς. Σωκράτη.ΟΣωκράτηςδηλώνειότι τρόπους:τη μετάφρασητου πολυσυζητημένου ΣτηνTateModemτον Ιανουάριο, ο φιλόσοφος είναιένα πρόσωπο νέουΒιβλίουτων νεκρώνιρ/λοσόφωνίετοιμάζεται ηθοποιοί ή "ενσαρκωτές" που διακηρύσσειτον θάνατο και ταυτοχρόνως (enactors)μας, εκφώνησαντα λόγια σε οκτώ γλώσσες) και τονσυναντάάφοβα.Ετούτητη θέση μας καιαπάντησαναντίημών. την εμφάνισητου στη 2η Μπιενάλε υποστηρίζουμε.Η στάση μου Αυτόσυνέβηγιανα μεγιστοποιηθεί της Αθήνας2009 «Heaven»μαζί βρίσκεταικοντάστονΕπίκουροκαι το φαινόμενοτης αναυθεντικότητας. με τον γνωστό φιλόσοφο Τομ αε αυτό πουαποκαλεί"τετραφάρμακος", ίαση Στην Αθήνα,μας υποδύονταν σε τέσσερα στάδια: ΜακΚάρθι(υποψήφιοςστα βραβεία έλληνεςηθοποιοί- για πρώτη φορά του περιοδικού«Διαβάζω»). δεν φοβόμαστετον θεό, δεν φοβόμαστε οε γλώσσα άλλη από τα αγγλικά. τον θάνατο,ό,τιείναικαλό Οιδυοτουςσυναποτελούν τηνπερίφημη Δόθηκανσαφείς οδηγίες στη αποκτιέταιεύκολα, ό,τι είναιφοβερό ΔιεθνήΚοινωνίατωνΝεκροναυτών ΝάντιαΑργυροπούλουμέσω εγχειριδίου (International Necronautical υπομένεταιεύκολα». εφαρμογής ερμηνείας Society- INS),πουασχολείται μετον - Δημοσιεύετε άρθρα στους «New (enactmentmanual).To μανιφέστο (φιλοσοφικό) θάνατο,την πλοήγηση,YorkTimes»,στον «Guardian», στον εκτελέστηκε άψογα.Καθόμουνπίσω την ελληνικήφιλοσοφίακαιin «Independent» και στη «London πίσωκαιέθεσακιεγώ μιανερώτηση: σημασία του αυθεντικούκαι του Review of Books». Υπάρχει εκλαϊκευμένη "Είσαιαυτός που λες ότι είσαι;". φιλοσοφία «υψηλής στάθαναυθεντικού. Νεκροναύτης σημαίνει Χαίρομαιπουο ηθοποιόςαρνήθηκε «πλοηγόςστον χώρο του θανάτου». μης»; να απαντήσει.Τέλειο». «Πιστεύωακράδανταπως ό,τιείναι Ερέθισμα,μεταξύάλλων,για -Τι σημαίνειαναυθεντικότητα; τηδημιουργία τηςΚοινωνίας αποτέλεσε φιλοσοφικάσημαντικόμπορεί «Αντο άτομο(ετυμολογικά) είναι τοσχόλιοτουΖαν-ΠολΣαρτρ: να μεταδοθείμε καθαρόκαικατανοητό αυτόπουδενμπορείναδιαχωριστεί τρόπο σε έναν ανοιχτόμυαλο «Τονθάνατο;Δεντονσκέφτομαι». και όλες οι συμβατικές ιδέες πάνω και επαρκώς μορφωμένο άνθρωπο. Είναιδύσκολονα χαρακτηριστεί στηναυθεντικότητα συνδέονταιμε n φύση αυτήςτης υβριδικήςαινιγματικής Η φιλοσοφίαείναιτρόπος μια ιδέαγια το άτομο,τότε ένα μη ομάδας. Κινείταιμεταξύ ζωής και οφείλουμενα την προσφέρουμε αυθεντικό ον είναι αέναα διχασμένο, οε όσο το δυνατόν περισσότερους πραγματικούκαιφανταστικού,άλλοτε διαιρεμένο.To εγώ ουσιαστικά ανθρώπους». υπάρχει,άλλοτεπάλιεξαφανίζεται ΟΣάιμον Κρίτσλεϊ διαιρείται ενάντια στον εαυτό του. - «είναιμισο-σοβαρή»παρατηρεί - Μεποιαλογικήιδρύθηκεη Διεθνής Ολες οι ιδέες για έναν αυθεντικό ο ΣάιμονΚρίτσλεϊ.Ενας Κοινωνία τωνΝεκροναυτών; με να κρατήσουμεμυστικέςμερικές στο λίκνοτου δυτικούπολιτισμού. εαυτόείναιαπλώςόνειρα». «Πρόκειταιγια μιαν ημιφανταστική,αβανγκάρντ (αληθινόςή μυθικός;)υπουργός απθ τις δραστηριότητες μας To εφετινό θέμα της Μπιενάλε,ο - Πώςγίνεταισήμεραη φιλοσοφία οργάνωσηπου Προπαγάνδαςεξάλλουτους απαγορεύει κάποιεςφορές μοιάζειπραγματική σύμφωναμετις οδηγίεςτουυπουργούΠαράδεισος,και- στο πλαίσιοτης να μας Βοηθήσεινα συμφιλιωθούμε να ανακοινώνουντις εργασίες - n έκθεση "Hotel Paradies" της μετον θάνατο; Προπαγάνδαςμας». και κάποιες φανταστική και του κλειστούσυνόλου με την ανοιχτήδομή: αυτή είναι μία ασχολείταιμε in μελέτητης κίνησης,-To μότοτης INSείναιη φράσητου Νάντιας Αργυροπούλου συγγενεύουν«Μετηνπαρηγοριά,μετη σοφία, με το χιούμορ.Οπως αποδεικνύει με τις έννοιες-κλειδιάτου της πλοήγησηςκαιτου θανάτου.Οράτιου «Αύριο θα διασχίσουμε για ακόμηπαραδοξότητατης INS.Οι νεκροναυτικούδόγματος. To ότι καιn λίσταστο Βιβλίοτων νεκρών εμφανίσειςτουςσε δημόσιουςχώρους Επίσηςείναιμισο-σοβαρή.Εγινα ακόμημίαφοράτην απέραντηθάλασσα». στεκόμαστεεδώ όπουο Αισχύλος φιλοσόφων,πολλοίφιλόσοφοιπέθαναν μέλοςτης 1NSτο 2001 ως Επικεφαλής Γιατί; (ιτ.χ., εφέτος, στην Tate «Επαναφέρουμε τη θεώρησηότι μελέτησετις επιπτώσειςτουτραύματος, με εξωφρενικότρόπο». Φιλόσοφοςύστερα από Modernτου Λονδίνου)αποτελούν ο Διογένης αγκάλιασε - Γιατίη ομορφιάπαραμένεισυνυφασμένη ιδιότυπεςπερφόρμανς.To έγκριτο πρόσκληση του Τομ ΜακΚάρθι, n πλοήγησηστη θάλασσααποτελεί με τον θάνατο;Toαιώνιο αγάλματαμέσα στο καταχείμωνο βασικήανθρώπινηδραστηριότητα. περιοδικό«ArtMonthly»μίλησε εξαίσιουσυγγραφέα, του οποίου Μεγάλομέρος της έρευνας καικυρίωςεκείόπουο Πλάτωνας δεν είναιόμορφο; για «επανάληψητηςαβανγκάρντ τα βιβλίακυκλοφορούνστα ελληνικά. «Toόμορφοείναιαυτό που περνάει Γράφουμεκαιστοχαζόμαστε μας βασίζεταιστη ναυσιπλοΐακαι μίλησεγιατη φύσητων simulacra πάνωστορήγμα του θανάτου». στο επέκεινα,αυτό που είναι To μανιφέστο, οι διακηρύξεις,οι μαζίκαι'ορισμένεςφορές στήνουμε στηνεπιτήρησηπαράκτιωνκαιμη (ειδώλων)είναι πραγματικά σαν ιδιοσυγκρασιακάδρώμενα και. παράκτιωνχώρων.Πρόσφατακάναμενα πεθάναμεκαινα αναστηθήκαμε εφήμερο.Αιώνιαείναιn αποδοχή αναφορές,οι μεταδόσεις,οιακροαματικές αυτής της παροδικότητας. Η αίσθηση μίανεπισκόπησητου Βερολίνου στον Παράδεισο.Οπως δηλώνει γεγονότα». διαδικασίες,οι επιθεωρήσεις, ότιζούμεεδώ καιτώρα χωρίς και ο τίτλος της έκθεσης - Πώς λειτουργεί η INS; Ποιος μπορεί μετίτλο"Βερολίνο: Παγκόσμια οιεπιτροπέςτης INSπραγματοποιούν προμελέτη,χωρίς μετάνοια». Ισωςστο "Paradies", αυτό που κείταιπλάι ουσιαστικάεπεμβάσεις να συμμετέχει σε αυτήν; Σε ποιον Πρωτεύουσα Θανάτου". οε αυτό που έχει πεθάνει. Η INS Ποια είναι η θέσητης αιωνιότητας απευθύνεστε; Είναι ανοιχτή ή μέλλον πραγματοποιήσουμε, κάτι στον χώρο της φιλοσοφίας στοδόγματης INS;Καιτου Θεού; στέκεται δίπλα σε αυτό που πεθαίνει όπως γίνεταιαντίστοιχαστην τέχνη.κλειστή ομάδα; Πώς συνδέεται με ανάλογοκαιγιατην Αθήνα». «Η αιωνιότητα είναιορατή μόνο - Ποιαείναιη θέσητηςελληνικήςφιλοσοφίας και ο σκώληξτου θανάτου Στοπλαίσιοτης «Heaven»και την κοινωνία; που εισβάλλειστη ζωή της επιθυμίαςμέσα από την απουσίατης. Οπως «Ηαπάντησηείναι,φυσικά,παράδοξη: στην INS; της ειδικής έκθεσης «Hotel Paradies» παρουσίασαντη «Διακήρυξη πρόκειταιγιακλειστόσύνολο «Απολύτωςκεντρική.Στη Διακήρυξη βρίσκεται στο κέντρο της καιο Θεός.Σεσχέση μετη θεματική της 2ης Μπιενάλετης Αθήνας της Αθήνας ξεκινήσαμε δραστηριότητας μας. Εμείς ακολουθούμε με ανοιχτήδομή.Στη Διακήρυξη της Αναυθεντικότητας» αε τη γραμμή της επιθυμίας"Heaven",βλέπονταςτον Παρθενώνα πλήθοςφιλοπερίεργωνθεατών:είμαστε της Αθήνας,στο πλαίσιοτης με τις ακόλουθες φράσεις: "Θα στο φως του πρωινού, ενώ ο' ετούτη τη Διακήρυξηκαι επιθυμούσαμενα ευχαριστήσουμε όλοιΝεκροναύτες,πάντα, 2ης Μπιενάλετης Αθήνας,επιχειρηματολογήσαμε τους διοργανωτέςτης Μπιενάλε αποδεικνύουμεότι n επιθυμίαγια κατευθυνόμουνπρος το αεροδρόμιο, ότι όλοι,πάντα, απλάδεντο γνωρίζουμε.Λίγεςημέρες σκέφτηκαότιέριχναμιαματιά μετάτην αναχώρησητου από είναιήδη Νεκροναύτες.Απλάδεντο της Αθήνας που προσκάλεσε αυθεντικότηταέχειμιανάλλη,πιο γνωρίζουν.Επίσηςπροσπαθού- την INSνα εκθέσειτιςαπόψειςτης βαθιά, πιο σκοτεινή, πιο γνήσια στον Παράδεισο». την Αθηνα,ο ΣάιμονΚρίτσλεϊμάς SIMON CRITCHLEV

To βιβλίο των νεκρών φιλοσόφων

www.clipnews.gr