Page 1

VELKOMST Et tvÌrfagligt projekt af Tobias Tøstesen Industrielt Design 9. semester Karl McIlquham Schmidt Grafisk Design 9. semester Designskolen Kolding 2011


“For at kunne få asyl, skal man være individuelt forfulgt på grund af sin race, religion eller sit politiske, sociale eller etniske tilhørsforhold.” Dansk Røde Kors


“... personer der søger om asyl er underlagt en række ens vilkår: At befinde sig i en usikker situation i et ukendt land i en procedure man ikke kender på et sprog man ikke forstår.” Dansk Røde Kors


“... det er et center vi driver sammen... vi er jo lidt et samfund i samfundet...” “... hjælp dem med at føle sig menneskelige igen...” Solveig, Centerleder Jelling


“... få måneder kan virke som lang tid for nogle... generelt har man svært ved at overskue situationen og se hvordan man skal komme videre med sit liv... ” “... nogle kommer med meget lidt... alle har mistet noget...” Karen, Centerleder Thyregod


Habib 18 år, Afghanistan. - 6 måneder i Danmark. - Mistede sin familie på vej herop. - Ser sine “brødre” i centret som hans nye familie. - Ønsker at blive dansk. - Udtrykker sig ved at skrive og synge.


Hakim 20 år, Afghanistan. - 8 måneder i Danmark. - Har mistet sin familie. - Taknemmelig og nysgerrig. - Har svært ved at forstå kulturforskellene.


KONKLUSION ASYLANSØGERE I DANMARK HAR SVÆRT VED AT OVERSKUE ASYLPROCESSEN, VÆNNE SIG TIL DEN DANSKE KULTUR, OG FASTHOLDE DERES IDENTITET.


PITCH HVORDAN KAN VI SKABE ET FYSISK/VISUELT “RUM”, HVORI ASYLANSØGEREN HAR MULIGHED FOR AT VIDERGIVE SINE ERFARINGER OG UDTRYKKE SIG TIL ANDRE ASYLANSØGERE OG DERVED FÅ OVERBLIK OVER ASYLPROCESSEN?


KONCEPT “VELKOMST” ER ET KONCEPT DER GENNEM VÆRKTØJSKORT OG ET MULTIFUNKTIONELT MØBEL, SØGER, AT SKABE RO OG OVERBLIK I ASYLPROCESSEN OG DET KOMMENDE LIV FOR ASYLANSØGERE DER LIGE ER ANKOMMET TIL DANMARK.


VELKOMST


1. Muhammed, 22 책r. Er lige ankommet til Danmark


2. Efter at være godkendt som asylansøger, modtager Muhammed sin velkomstpakke som et led i Røde Kors’ nye kampagne “Velkomst”.


3. Pakken skal hjĂŚlpe Muhammed med at navigere i asylprocessen samt give ham et indblik i hvordan livet i Danmark vil komme til at blive.


4. I centret hvor Muhammed skal bo det første stykke tid, hænger han sin pakke op. Udover at give ham et lille privat rum, skaber den også rammen om noget til fællesskabet i det værelse han bor.


5. Pakken er produceret som en del af asylansøgernes aktivering i et af centrenes træværksteder. De indbrænder deres initialer som et symbol på deres arbejde og som en lille besked til modtageren.


6. Pakken indeholder forskellige værktøjskort som blandt andet kan give Muhammed et indtryk af Danmark. Han kan også læse om andre asylansøgeres erfaringer i centrene. Desuden giver pakken ham et lille rum til hans egendele.


7. Pakken bliver en del af Muhammeds hverdag.


8. En dag bliver Muhammed flyttet til et nyt center. Han pakker pakken sammen og tager nemt afsted med sine egendele.


VELKOMSTPAKKEN

Asylum Project  

How can we improve the everyday life of asylum applicants?

Asylum Project  

How can we improve the everyday life of asylum applicants?