Issuu on Google+

O kt o be r 2 016

NIEUWSBREKER

Beelen Sloopwerken oktober 2016


CASE SLOOPWEEKEND 5 KUNSTWERKEN

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt IXAS aan de

Zaterdagochtend werd een centrale toolbox

uitbreiding van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen: de Gaasperdammerweg. De werkzaamheden aan de A9 maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).

gehouden. Tussen 6 en 7 uur in de ochtend ging het sloopteam van start. De deadline was 17.00 uur. De eerste twee kunstwerken werden, een paar uur voor de deadline, opgeleverd. De andere drie werden op de deadline opgeleverd. De A9 Gaasperdammerweg werd maandagochtend voor 5 uur weer opengesteld voor verkeer

Beelen heeft voor IXAS in één dag vijf kunstwerken over de A9 Gaasperdammerweg gesloopt. IXAS sloot hiervoor de A9 één weekend af. Er werden eerst voorbereidingen getroffen voor de sloop. Op zaterdag heeft Beelen met in totaal 27 sloopkranen, 2 shovels, 7 containersauto’s, 14 kiepers en 10 handslopers de klus in één dag geklaard. Totaal is 5.000 ton puin in depot gezet. Dit puin werd ter plaatse gebroken tot gecertificeerde bouwstof en zal in het project volledig hergebruikt worden. Voordat er op zaterdag gestart kon worden transporteerde Beelen vrijdag al het materieel naar het project

Beelen Sloopwerken oktober 2016

VIDEO Sloopweekend IXAS


SLOOP FRANKEMAHEERD AMSTERDAM IN VOLLE GANG

De sloop van de 3 imposante gebouwen aan de Frankemaheerd in Amsterdam is begonnen. Een klus met veel bekijks en een prachtig uitzicht op de Arena. Eerst is uit de gebouwen al het asbest deskundig gesaneerd. Direct daarna is Beelen gestart met de uitsloop. Doel van deze actie is alle niet steenachtige afvalstoffen gescheiden te verwijderen zodat deze opnieuw kunnen worden toegepast als grondstoffen. Nu de gebouwen klaar zijn voor de sloop, kon Beelen 3 krachtige groen-witte machines sturen om de gebouwen te slopen.

Geen makkelijke klus. De gebouwen staan strak op omliggende kantoorpanden en de toegang tot het bouwterrein is lastig. De gebouwen liggen lager dan de omliggende wegen en een constructieve hellingbaan was nodig om de machines op maaiveld te krijgen. Hierbij moesten we ook een parkeerdek oversteken. Dit dek is onderstempeld en beschermd met houten schotten.

Beelen Sloopwerken oktober 2016


JAPANS SLOPEN KOSTVERLORENFLAT WEESP

De voormalige Kostverlorenflat in Weesp hebben we op twee verschillende manieren gesloopt. Het deel boven het winkelcentrum sloopten we volgens de “Japanse sloopmethodiek”. Twee kleine sloopkranen stonden op de verdieping en sloopten van boven naar beneden, verdieping voor verdieping. Japans slopen is in dergelijke situaties een veilige en beheerste sloopmethodiek. Om te voorkomen dat het puin buiten het werkgebied valt, zijn aanvullende beschermende maatregelen getroffen. Tot genoegen van de winkeliers, bleven de winkels gedurende de sloop open.

Nadat het deel boven het winkelcentrum was verwijderd, volgde de machinale sloop van het overige deel. Hier zette Beelen een sloopkraan met lange giek in. Stramien voor stramien knabbelde de kraan het gebouw weg. Vooraf zijn alle niet steenachtige afvalstoffen, zoals hout en kunststof, handmatig uit gesloopt. Er bleef daarna alleen nog maar puin en metselwerk over, totaal zo’n 18.000 ton. Dit puin werd op locatie gebroken tot gecertificeerde bouwstof. De granulaten zullen worden hergebruikt in wegenbouwprojecten in de regio.

VIDEO SLOOP KOSTVERLORENFLAT

Beelen Sloopwerken oktober 2016


CASE SLOOP ONDER MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

Het ENCI terrein in Rotterdam werd door Beelen volledig ontdaan van alle opstallen, terreinverhardingen en spoorrails. Beelen bracht het terrein in oorspronkelijk staat terug. Alle onderbouwen sloopten we, vanwege verontreinigingen in de bodem, onder milieukundige begeleiding. In het slooptraject hielden we rekening met aanwezige flora en fauna. Onder begeleiding van een ecoloog, zijn voorzieningen getroffen om de aanwezige flora en fauna niet te verstoren. We voerden de werkzaamheden deels buiten het broedseizoen uit. Voorafgaand aan de sloop is eerst het asbest gesaneerd. De gebouwen waren zwaar geconstrueerd. Beelen had zwaar sloopmaterieel ingezet om de gebouwen te slopen. Met de kraan met lange giek werden de silo’s zorgvuldig naar beneden geknipt. Het puin afkomstig van de silo’s, opstallen en terreinverharding werd op het terrein gebroken en gekeurd tot herbruikbare bouwstof. Dit puin werd in de regio hergebruikt. Onderdeel van de sloop was ook het slopen van de aanlegsteiger. Deze werd vanaf het water gesloopt.

Beelen Sloopwerken oktober 2016


VERBOD OP ASBESTDAKEN 2024

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest.

Particulieren, bedrijven en (overheids-)instellingen mogen in 2024 GÉÉN asbestdaken meer bezitten. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. In 2024 is het 30 jaar geleden dat bouwbedrijven geen asbest meer mochten gebruiken.

Ook de verzekeringsmaatschappijen springen hierop in en hebben te kennen gegeven dat schade aan- of door asbestdaken na 2023 NIET meer verzekerd zijn. Ook eventuele gevolgschade zal niet meer worden gedekt. Dit betekent dat wanneer er na 2023 een brand uitbreekt en er schade ontstaat waarbij asbest vrijkomt, de eigenaar van het pand met asbest dak aansprakelijk zal worden gesteld voor ALLE schade. Deze kan in de tienduizenden euro’s lopen!

Om asbest te verwijderen is ook professioneel materieel nodig. Denk hierbij aan volgelaatsmaskers met omgevingsonafhankelijk adembescherming, speciale beschermende asbestsaneringspakken en al het materieel dat nodig is om een werkgebied in te richten en asbest te demonteren. Wilt u meer info over het verwijderen van asbest, neem dan contact op met Beelen Sloopwerken of Beelen Asbestverwijdering.

Deskundig asbest verwijderen Beelen Sloopwerken oktober 2016


CONTACT BEELEN SLOOPWERKEN

Jeroen van Nieuwland Sales Manager Provincies: - Noord-Holland - Utrecht, - Gelderland - Overijssel - Friesland - Groningen - Drenthe - Flevoland

Robin Clement Sales manager Provincies: - Zuid-Holland - Brabant - Zeeland - Limburg

Mobiel +31 (0)6 25 68 88 91 Email rclement@beelen.nl Mobiel +31 (0)6 52 84 45 58 Email jvannieuwland@beelen.nl

Volg Beelen

Beelen in actie Het Beelen jaarmagazine 2016 Certificaten Beelen Groen heeft de toekomst Nieuws Beelen b.v

Beelen Sloopwerken oktober 2016

Projecten/video Beelen Rokin Amsterdam Sloopweekend Beelen IXAS

Beelen Sloopwerken


WIST U?... DAT BEELEN MEER DOET DAN SLOPEN ALLEEN!

De Beelen minipers

Rol-/perscontainers Richard Fennis 06- 11790448 rfennis@beelen.nl Nederland

Bestelhulp

Afvalcontainers Patrick v/d Dop 06- 13519614 patrick@beelen.nl Regio Rotterdam

Mark Rijnberk 06- 10901370 mrijnberk@beelen.nl Regio Utrecht

Vincent van Meerlant 06- 12971542 vvanmeerlant@beelen.nl Regio Amsterdam

Jerry Stam 06- 50223200 jstam@beelen.nl Regio Heerhugowaard

Uw afval is onderweg naar een nieuw product. Niets wordt gestort, alles in de kringloop.


INNAME PUIN EN LEVEREN GRANULAAT

Wist u dat Beelen Recycling B.V. meerdere vestigingen door heel Nederland heeft waar u met uw asfalt en puinstromen bij terecht kan en tevens wij u menggranulaat, betongranulaat of asfaltgranulaat kunnen leveren. Uiteraard zijn alle granulaten gecertificeerd en kunnen deze afgehaald worden bij onze vestigingen of geleverd worden op uw werklocatie per schip of per vrachtwagen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ĂŠĂŠn van onze accountmanagers

Dennis van de Ven 06-15904435 dvandeven@beelen.nl Amsterdam

Mark Rijnberk 06 -10901370 mrijnberk@beelen.nl Houten

Jovo Sucur 06-27741040 jsucur@beelen.nl Vlaardingen


Nieuwsbreker beelen tobias heberle