Page 1

Frit slag for konkurrencer og rabatkuponer på vej 5 Selv om et enigt Folketing

ønsker at holde på den stramme danske markedsføringslovgivning, ser det ud til, at forbrugerne skal 10 vænne sig til et marked med en langt mere liberal lovgivning. Det kan blive konsekvensen af ”glemt” EU-direktiv.

Forbrugerne taber I dette store spil frygter Forbrugerrådet, at det er den enkelte forbruger, der risikerer 55 at stå tilbage som den store taber, da det simpelthen risikerer at blive for uigennemsigtigt, hvad man egentlig køber: ”Rabatkuponerne er et lokkemiddel, hvor folk kan blive lokket til at købe hvad 60 som helst,” siger Benedicte Federspiel, der er chefkonsulent i Forbrugerrådet og har fulgt udviklingen tæt. Læs mere om konsekvenserne på næste

65 side.

15 Af Tobias Eichner Larsen

20

”Køb en børnemenu og få en billet til Legoland med i købet.”

Sådan kan en reklame se ud, efter det i 2007 blev lovligt at benytte købsbetingede gaver. De såkaldte tilkøb. Indførelsen af tilkøb var første – og 25 eneste - skridt mod en opblødning af den strikse danske lovgivning på markedsføringsområdet. Eller det var i hvert fald, hvad alle troede. For selv om et enigt Folketing har 30 vedtaget, at den danske lovgivning skulle opretholdes, ser det nu ud til, at nye EU-regler spænder ben for den danske lovgivning. Markedsføringsloven forbyder blandt 35 andet købsbetingede konkurrencer samt forbyder udstedelsen af rabatkuponer. Ingen kender reglerne Men efter EU-direktivet er blevet kendt, 40 er der tilsyneladende ingen der ved, på hvilken måde loven skal tolkes og administreres. Derfor gribes der i øjeblikket ikke ind overfor virksomheder, som overtræder 45 lovgivningen. Selv om der er stor forvirring omkring den nuværende lovgivning, er der dog bred enighed om, at det virker omsonst at tro, at Danmark kan beholde sin 50 strikse lovgivning på området.

Køb en pakke Coco Pops så får du samtidig to biografbilletter for en 70 enkelts pris. Siden loven om tilgift blev vedtaget i 2007 er sådanne tilbud blevet en del af hverdagen.

75

80


Total forvirring om konkurrencelovgivning 85

Mange virksomheder balancerer på kanten af Markedsføringsloven når de udskriver konkurrencer. Men 90 der bliver ikke skredet ind fra myndighedernes side, da det er et åbent spørgsmål, hvordan lovens bogstav skal fortolkes. 95 Tekst og foto: Tobias Eichner Larsen ”Konkurrencen er ikke købsbetinget.” Ovenstående sætning er ofte at finde på

100 forskellige æsker, i kataloger og blade,

105

110

115

120

125

130

når der udbydes konkurrencer. Og med god grund. For i Danmark er købsbetingede konkurrencer, altså konkurrencer, hvor deltagelse forudsætter køb af et bestemt produkt, forbudt. Men selv om lovgivningen på dette område ved første øjekast er klar, så hersker der alligevel stor forvirring omkring, hvordan loven skal tolkes. Forvirringen skyldes en EU-forordning fra 2004, der sætter de strikse danske regler under pres. ”Med EU-direktivet ser det ikke ud til, at vi kan beholde de forbud vi har, og det vil skabe en helt ny situation i fremtiden,” siger chefkonsulent i Forbrugerrådet Benedicte Federspiel. Hidtil har Danmark haft en forholdsvis restriktiv lovgivning på markedsføringsområdet, men med EUdirektivet ser det nu ud til, at der bliver blødt op. Det er ikke just noget, der vækker begejstring hos Benedicte Federspiel. Hun mener, at en liberalisering af reglerne blot vil mudre billedet af, hvilke varer forbrugerne skal vælge: ”Det er altså pris og kvalitet, der skal være det afgørende ved et køb. Ikke en

eller anden dum konkurrence,” siger chefkonsulenten. Som en tyv om natten

135 Heller ikke politikernes håndtering af sagen vækker begejstring hos Benedicte Federspiel. Tværtimod. ”Det var et enigt Folketing, der sagde at vi ikke ønskede disse konkurrencer og 140 rabatkuponer. Men alligevel er man med til at vedtage EU-direktivet. Det er kommet listende som en tyv om natten fordi politikerne tilsyneladende ikke vidste, hvad de sagde ja til,” siger 145 Benedicte Federspiel. Ifølge chefkonsulenten betyder forvirringen, at der i øjeblikket ikke er nogen egentlig kontrol med konkurrencerne i Danmark: 150 ”Ombudsmanden piller ikke ved konkurrencerne, da ingen ved, hvordan reglerne skal tolkes. Det hele ligger meget åbent,” siger Benedicte Federspiel.

155 Ombudsmanden afventer

160

165

170

175

180

185

Hos Forbrugerombudsmanden medgiver advokat i marketingsafdelingen Susanne Richter, at sagerne om overtrædelse af loven om købsbetingede konkurrencer samt rabatkuponer, står på stand by for tiden: ”Vi afventer, hvad de når frem til i Erhvervs- og Økonomiministeriet,” siger Susanne Richter og henviser dermed til den arbejdsgruppe som ministeriet har nedsat. En arbejdsgruppe som i første omgang sigtede efter at komme med en udmelding samt et udkast til et lovforslag i løbet af foråret. Men det har vist sig at være en mere speget sag end som så, og derfor kommer der tidligst en udmelding i løbet af efteråret. ”På nuværende tidspunkt kan vi ikke komme med en klar udmelding. Der er en løbende dialog med EU-kommisionen, så vi kan finde en afklaring, ligesom der er et spørgsmål fra Erhvervsudvalget vi skal have svaret på” siger fuldmægtig i Erhvervs- og Økonomiministeriet Laura Meyer Harrison. Hun forventer, at et lovforslag vil være klar til fremlæggelse i løbet af efteråret. Spørgsmålet Laura Meyer Harrison hentyder til, er et spørgsmål stillet af Erhvervsudvalget på vegne af


socialdemokraternes Benny Engelbrecht den 13. april, hvori Økonomi- og Erhvervsminister Brian Mikkelsen bedes tage stilling til problematikken 190 omkring rabatkuponerne og de købsbetingede aftaler. Ligeledes har SFs Pia Olsen Dyhr stillet ministeren spørgsmålet, om han agter at fortsætte sin forgængers (Lene 195 Espersens) linje på området uagtet EFdomstolens afgørelser. Lene Espersen har ved en tidligere lejlighed udtalt, at hun vil arbejde for at beholde de danske regler.

200

Goddag til rabatkuponer Lovforslaget, som Laura Meyer Harrison forventer ser dagens lys til efteråret, vil efter alt at dømme betyde 205 et goddag til rabatkuponer og rabatmærker Det vil højst sandsynligt også betyde en opblødning af de restriktive regler med hensyn til købsbetingede konkurrencer. 210 I dag er det eksempelvis forbudt for et pizzeria at uddele stempler, så den sjette pizza er gratis – medmindre pizzeriaet også tilbyder kontant udbetaling.

215 Coca Cola i bunken? En af de sager, som muligvis er strandet i ”stand by-bunken” hos Forbrugerombudsmanden, er Coca Colas konkurrence. 220 Konkurrencen, som stadig kører, drejer sig om at samle point ved at samle små mærker fra skruelågene, som så kan indsættes på en konto på Coca Colas hjemmeside. Her kan så købes 225 eksempelvis download af musik for de opsparede point. Som alternativ til at købe flaskerne med Coca Cola, og på denne måde samle point til konkurrencen, kan forbrugeren 230 ringe til en konkurrencetelefon, hvor vedkommende bliver bedt om at svare på et musikspørgsmål, som så udløser point.

235

Coca Cola er tidligere blevet kritiseret for sin konkurrence. Men selv om virksomheden ikke mener man gør noget forkert, er etiketten alligevel 240 blevet ændret. Det helt grundlæggende princip omkring en sådan konkurrence er, at der skal være lige adgang til konkurrencen. Hvad enten 245 en forbruger vælger at købe produktet eller ej. Og på dette punkt var såvel Forbrugerombudsmanden som Forbrugerrådet ude med kritik i forsommeren i fjor. 250 En kritik som man dog ikke umiddelbart er enige i hos Coca Cola: ”Helt grundlæggende mener vi jo, at vi handler i overensstemmelse med lovgivningen.” siger Mikael Bonde255 Nielsen, der er Public Affairs og Communications Director hos Coca Cola. Mikael Bonde-Nielsen er dog klar til at

260 rette ind til højre, hvis det viser sig, at

konkurrencen ikke overholder lovgivningen: ”Vi har ikke noget ønske om at være stivnakkede og vil selvfølgelig ikke stille 265 os mod lovgivningen. Men vi mener, vi overholder lovgivningen, og så længe der ikke bliver gjort indsigelser, så fortsætter vi,” siger Mikael Bonde-Nielsen. Et andet kritikpunkt gik på, at Coca Cola 270 ikke, på ordentlig vis, har gjort opmærksom på muligheden for at deltage i


konkurrencen via telefonen. Dette kunne ske via etiketterne på flaskerne. Men heller ikke her er der ifølge Mikael 275 Bonde-Nielsen noget at komme efter: ”Alternativet skal fremgå der, hvor konkurrencen foregår. Og da man skal taste koderne ind på vores hjemmeside er det også her, vi gør opmærksom på 280 muligheden for at deltage via telefonen. Desuden er det altså begrænset, hvad der kan stå på etiketterne,” siger Mikael Bonde-Nielsen.

285 Faktaboks: Det siger Markedsføringsloven: Da §9 trådte i kraft 1.Januar 2007 blev

290 det tilladt at give købsbetingede gaver, den såkaldte tilgift. Eksempelvis som ”Køb en pakke Coco Pops og så to biografbilletter for én biografbillets pris”. Eller gratis bilforsikring de første 295 tre år ved køb af ny bil. Ifølge §10 er brugen af rabatkuponer

og -mærker, hvor man skal købe et bestemt produkt for at opnå en rabat forbudt. Dette gælder eksempelvis ved

300 indrykning af en annonce i en avis, som giver 50 procents rabat på en given vare ved fremvisning af annoncen. Ifølge §11 er det forbudt at stille krav om, at man skal købe en vare eller 305 tjenesteydelse for at deltage i en lodtrækning eller præmiekonkurrence. Hvis man kan deltage i en konkurrence uden at købe produktet, er konkurrencen dog som udgangspunkt tilladt. Men 310 forbrugerne skal være klart orienteret om den alternative mulighed, og der skal være lige gode muligheder for at deltage såvel med som uden køb af produktet.

Konkurrenceregler  
Konkurrenceregler  

Konkurrencelovgivningen sejler