Page 9

ENQUÊTE

AFGEMELDE LEDEN

Het doel van de enquête is het verzamelen van informatie over het ‘waarom’ van uw vertrek.

* VOOR- & ACHTERNAAM : ...................................................................................................................... * BENT U HELEMAAL GESTOPT MET TENNIS? (vul s.v.p. de kolom NEE of JA in)

NEE

JA

* WAAR TENNIST U MOMENTEEL?

* BENT U OVERGESTAPT NAAR EEN ANDERE SPORT?

O Bij een andere vereniging, nl.:

O Nee O Ja, nl. ...........................................................................................................

............................................................................................................................

O Ik huur een baan op vast tijdstippen bij .. .......................................................................................................................... O Ik huur af en toe een baan bij ............................................................................................................................ O Anders, nl.:

............................................................................................................................

* WAT WAS VOOR U REDEN OP TE STOPPEN BIJ SCHAGER TENNIS CLUB (STC)?

O Speelmogelijkheden O Trainingsmogelijkheden O Gezelligheid O Te weinig tijd om te spelen O Kosten te hoog O Verhuizing O Studie O ............................................................................................................................ O ............................................................................................................................

* WAT WAS VOOR U REDEN OP TE STOPPEN MET TENNIS?

O Blessure O Liever een andere sport O Gezelligheid O Te weinig tijd om te spelen O Kosten te hoog O Verhuizing O Studie O Meer tijd aan gezin besteden O ............................................................................................................................ O ............................................................................................................................ * BENT U VAN PLAN OM IN DE TOEKOMST HET TENNIS WEER OP TE PAKKEN?

O Nee O Ja

O ............................................................................................................................

* ZO JA, DAN OOK WEER BIJ DE SCHAGER TENNIS CLUB (STC)?

* WAT ZOU STC VOLGENS U KUNNEN VERBETEREN?

O Ja O Nee, omdat ...........................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

KOMTIE 5 / 2013

9

Komtie 5 2013 - STC Schagen  

Clubblad van de Schager Tennis Club

Komtie 5 2013 - STC Schagen  

Clubblad van de Schager Tennis Club

Advertisement