Page 4

COLOFON KOMTIE nr. 320 - Clubblad van de Schager Tennis Club (opgericht 23 april 1931) TENNISPARK Wilgenlaan 1c 1741 ZP Schagen T 0224-296187 POSTADRES Postbus 241 1740 AE Schagen

BANK Rabobank 1090.28.120 Postbank 3547.674 WEBSITE www.stcschagen.nl EMAIL secretaris@stcschagen.nl

BESTUUR (per 1 januari 2013) VOORZITTER Hans Bouterse

E voorzitter@stcschagen.nl T 0224-212635

VICE-VOORZITTER Nanno Mein

E n.mein@ziggo.nl T 0224-291962

LEDENADMINISTRATIE Laan 16

Marja Kramer 1741 EB Schagen E ledenadministratie@stcschagen.nl T 0224-216168

BAANCOMMISSARISSEN

E secretaris@stcschagen.nl T 0224-217158

Jan Huiberts Cees den Adel

E penningmeester@stcschagen.nl T 0224-573319

Kor Leegstra Manon van Amstel Aron Schipper

T 0224-297108 / 06-22236962 T 0226-390600 / 06-21208021 T 0224-298748 / 06-23406405

VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE

Algemeen e-mail

E tennisleraar@stcschagen.nl

VOORZITTER TECHNISCHE COMMISSIE

Gerard Baars

SECRETARIS

Esther Veldboer

PENNINGMEESTER

Sander Kliphuis

Maureen Bakker

Nanno Mein

E voorzitterjc@stcschagen.nl T 06-14519299

E voorzittertc@stcschagen.nl T 0224-291962

VOORZITTER WEDSTRIJD- EN TOERNOOI COMMISSIE Fenna Herrema

E voorzitterwtc@stcschagen.nl T 06-10265521

VOORZITTER KANTINE COMMISSIE Nel Mud

4 NOTULIST Hans Udink

E nel.mud@hotmail.com T 0224-215949 G 06-83184986 T 0224-296633

KOMTIE 5 / 2013

TRAINERS

E jp.huiberts@quicknet.nl T 0224-213411 E cees.anny@quicknet.nl T 0224-213251

SPONSORCOMMISSIE

REDACTIE KOMTIE Jelle de Visser

WEBMASTER

Cor-Jan Molenaar

E gerardbrs@hotmail.com T 06-31497905

E redactiekomtie@stcschagen.nl T 0224-218300 / 06-20942489

E webmaster@stcschagen.nl T 0224-298004

DIGITALE COMMISSIE

Huib Voorbraak

E h.voorbraak@xs4all.nl T 0224-215511

Komtie 5 2013 - STC Schagen  

Clubblad van de Schager Tennis Club

Komtie 5 2013 - STC Schagen  

Clubblad van de Schager Tennis Club

Advertisement