Page 11

VERSCHUIVING

ALGEMENE LEDENVERGADERING

NAAR 7 FEBRUARI 2014 Wij hebben de Algemene Ledenvergadering (ALV) verplaatst van vrijdag 13 december 2013 naar vrijdag 7 februari 2014 om 20.30 uur in de kantine van STC. Als bestuur hebben we hiervoor gekozen omdat we merkten dat veel van onze leden in december een drukke agenda hebben waardoor de opkomst vaak laag was. Door de vergadering te verplaatsen, hopen we dat meer leden de vergadering kunnen bijwonen. Voor ons is dit een experiment. We hebben van meerdere clubs vernomen dat zij, met succes, de ALV in februari /maart houden. We zullen na afloop evalueren en een besluit nemen voor de volgende ALV.

De financiële cijfers en verslagen van diversen commissies zullen zodoende in de Komtie van januari 2014 te lezen zijn. Normaliter worden nieuwe bestuursleden tijdens de ALV voorgesteld aan de leden, die hun goedkeuring moeten geven. In de Komtie van januari zullen we de aftredende bestuursleden en eventuele opvolgers opnoemen. Mocht je hierop bezwaar hebben, dan kun je schriftelijk reageren. Tijdens de ALV van februari 2014 zullen de nieuwe bestuurders officieel benoemd worden. Zij starten wel per januari 2014 met hun functie als interim. Zet vrijdag 7 februari 2014 alvast in je agenda! Het Bestuur.

SPONSORS ZIJN ONMISBAAR! SPONSORCOMMISSIE ONDERBEZET

De Sponsorcommissie is flink onderbezet en is daarom op zoek naar leden die willen helpen met het binnenhalen van sponsors.

STC

RECLAME M OGELIJKHE DEN

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met mij op. Dan gaan we met elkaar op pad om met bedrijven te praten over sponsoring. Elke sponsor is er één en we hebben ze echt hard nodig! Gerard Baars Sponsorcommissie Email: gerardbrs@hotmail.com KOMTIE 5 / 2013

11

Komtie 5 2013 - STC Schagen  

Clubblad van de Schager Tennis Club

Komtie 5 2013 - STC Schagen  

Clubblad van de Schager Tennis Club

Advertisement