Page 1

www.tobull.no

utgave 2-2008

I denne utgaven: Nytt bygg i Moss side 4 Bull ÂŤtokÂť diamanten side 12 Portrettet side 16


Fotokonkurransen

Vinner bildet: Foto: T. P. Skjønsberg Vindmølle på Bessaker

Ditt bidrag sendes til: bulletin@tobull.no. Sammen med bildene ønskes en beskrivelse av motivet, navn på eventuelle personer/merke og modell på eventuelle maskiner samt telefonnummer slik at vi kan ta kontakt for nærmere informasjon dersom det skulle være behov for det. 1. plassen premieres med en vinflaske, de andre innsendte bidragene er med i trekningen om flakslodd. Alle innsendte bilder vil kunne benyttes i bladet, men ikke nødvendigvis bli premiert.

Det var ingen korrekte svar sist, men Thore Bråthen på Dal tippet 35 kraner. Riktig svar var 41 kraner. Vinflaske klar for avlevering.

2

BULLetin - DESEMBER 2008


www.tobull.no

Et informasjons blad for T.O. BULL AS Redaktør: Kittil Asmyhr Opplag: 2.500 Distribusjon: Kunder og ansatte Hovedkontor OSLO Ringnesveien 2 0978 OSLO Tlf.: 22 78 77 00 • Fax: 22 78 77 01 Avd. Leder Kent Bull e-post: office@tobull.no Avdeling Betong: H. M. Vei 29 0978 OSLO Tlf.: 22 07 00 05 • Fax: 22 78 71 01 Avd.leder Per Ivar Ottesen e-post: perivar@tobull.no Avdeling Dal: Industriveien, ØRN 2072 DAL Tlf.: 63 92 20 00 • Fax: 63 92 20 01 Avd. Leder Thore Bråthen e-post: thore@tobull.no Avdeling Drammen: Kobbervikdalen 170, 3036 DRAMMEN Tlf.: 32 20 96 80 • Fax: 32 20 96 81 Avd. Leder Vidar Eriksen e-post: vidar@tobull.no Avdeling Hønefoss: Hensmoen Industriområde 3516 HØNEFOSS Tlf.: 32 11 36 30 • Fax: 32 13 17 20 Avd. Leder Tore Weum e-post: tore@tobull.no Avdeling Moss: Årvollskogen 55, 1529 MOSS Tlf.: 40 00 33 18 • Fax: 69 23 45 07 Avd. Leder Arne Petter Holmen e-post: arnep@tobull.no Avdeling Prosjekt: Industriveien, ØRN, 2072 DAL Tlf.: 98 25 44 84 • Fax: 63 92 20 01 Prosj.leder Thor Ørebekk e-post: thor@tobull.no Lilleh.: Svein Johannessen AS: Industrigata 56B, 2619 Lillehammer Tlf.: 61 25 23 36 • Fax: 61 25 21 36 Daglig leder Stig Johannessen e-post: stig.johannessen@ventelo.net T.O. Bull Montasje AS: Ringnesveien 2, 0978 OSLO Tlf.: 22 78 77 00 • Fax: 22 78 77 15 Daglig leder Steinar Fossen e-post: steinar@tobull.no Spesialtransport AS: Østre Akervei 91, 0596 Oslo Tlf.: 22 78 77 00 • Fax: 22 78 77 01 e-post: order@spesialtransport.as

Tom Ola har ordet Kjære leser! Vi nærmer oss nå julen, og med det slutten på et begivenhetsrikt år. De første seks månedene var det beste halvåret i selskapets snart førtiårige historie, men så i høst fikk også vi merke virkningene av den verdensomspennende finanskrisen. Vi må dessverre regne med at vår bransje er blant de som rammes hardest, og vi blir stilt overfor store utfordringer i tiden som kommer. Uansett hvor alvorlig denne krisen er, må vi legge et løp mot den andre siden av krisen, mot bedre tider. Jeg mener det er tre strategiske punkter som er avgjørende for å komme dit: • Vi skal planlegge som om nedturen blir lengre og tøffere enn vi tror. • Vi skal føre en god og ærlig kommunikasjon med våre medarbeidere. • Etter nedturen kommer oppturen. For å nå det første punktet

må vi som bedrift stålsette oss, vi må kanskje kutte mer kostnader enn det vi er komfortable med, konsentrere kreftene om driften og skrelle vekk alt overflødig. Hele tiden må vi passe på at kostnadene er i tråd med inntektene. Vi skal være blant de som er godt forberedt på nedturen, og vi ønsker å være i posisjon når oppturen kommer. Dårlige tider krever at ledelsen har en god og ærlig kommunikasjon med alle medarbeidere. En åpen kommunikasjon vil ta vekk unødig frykt og fjerne spekulasjoner som skaper angst. Vi skal ikke komme med rosenrøde og urealistiske løfter. Vi må stå sammen og jobbe mot det felles målet som er : Å komme oss igjennom krisen, og komme oss fornyet ut av den. Som alle andre bedrifter er også T. O. Bull AS avhengig av å tjene penger,

vår lønn er avhengig av dette. Nedturer har alltid alvorlige konsekvenser, for å redusere disse må vi utvikle og annonsere reviderte arbeidsforhold som belønner innsatsen også i slike tider. Det er viktig å signalisere at våre medarbeideres innsats, ikke bare det økonomiske resultatet vil bli belønnet. Hvis vi kutter kostnader aggressivt, holder våre medarbeidere motiverte og sørger for gode muligheter også i nedgangstider, vil selskapets ryggrad gi oss mulighet til utnytte de fordeler som nedgangstider gir, i en meget konkurranseutsatt næring. Vår bedrift skal ikke bare overleve, vi skal komme styrket ut av denne krisen! Med dette vil jeg ønske dere alle en riktig God Jul og et begivenhetsrikt Godt Nytt År! Tom Ola

En BULLETIN (fransk, avledet av latin bulla, norsk uttale: bulleteng) er en kunngjøring eller melding om et spørsmål av almen interesse som sendes ut i et visst tidsrom. Det kan f.eks. dreie seg om legers meddelelse om en høytstående pasients tilstand eller en krigsberetning. Innen nyhetsjournalistikken er en bulletin et sammendrag av de siste nyhetene, typisk på noen få minutter, som sendes i radio med jevne mellomrom. Et norsk eksempel er NRK Dagsnytts bulletiner, som sendes hver hele time

BULLetin - DESEMBER 2008

3


4

BULLetin BULL etin - DES DESEMBE EMBERR 200 0088


Avdelingsleder i Moss, Arne Petter Holmen mottar nybygget fra Tom Ola Bull (Foto: Glenn Lund, Bjørgu AS)

BULLetin - DESEMBER 2008

5


Betongpumpene sto på rekke og rad underåpningen i Moss.

Lørdag 30. august kunne Arne Petter Holmen, avdelingsleder ved vår avdeling i Østfold, ønske velkommen til åpning av det splitter nye anlegget på Årvoll industrifelt i Rygge kommune. TEKST: Glenn Lund Moderne lokaler

Gjennom lokalpressen ble publikum invitert til en åpen dag på det nye anlegget. Her ble det meste av avdelingens utstyr utstilt, også firmaets nyeste utstyr både når det gjelder mobilkraner og betongpumper. Over 200 besøkende tok turen innom denne lørdagsformiddagen. Alle som én fikk sin egen gratis T. O. Bull tskjorte, og avdelingsleder Holmen fikk vist sine kunster som grillkokk.

Barneleker I tillegg til utstillingen var det også lagt opp til ulike aktiviteter for de yngste. Av de mest populære aktivitetene var nok å kjøre betongpumpe og mobilkran på ”orn’tli”. Stabling av tomme bruskasser var også veldig populært. Det skal litt til, både av mot og ballanse, for å stable mer enn 20 kasser oppå hverandre, spesielt når man sjøl skal sitte på toppen av stabelen!

Historisk mobilkran Av det utstilte utstyret var det stort

6

BULLetin - DESEMBER 2008

sprang fra T. O. Bulls første mobilkran, en Tadano på 15 tonn, via en splitter ny 100 tonns Terex Demag med Iver Jeppedal som fører, til den nye 130 tonns beltekranen fra Liebherr. Betongpumpene hadde også fått sin ”plass i solen” denne dagen, med presentasjon av enkle mixere og avanserte betongpumper med den aller nyeste teknologien installert. Det er unektelig fascinerende med ”follow me”teknikken, der man styrer pumpen med den minste bevegelse på munningen av slangen. Så enkelt at selv bestemor på 80 år eller minstemann på 4 år kan klare det!

Moderne lokaler Bygget i Rygge er reist på samme lest som T. O. Bull-avdelingens nybygg i Drammen i fjor. Bygget inneholder service- og vaskehall og administrasjonslokaler. Av de totalt ca. 250 ansatte i T. O. Bull, vil nybygget huse de 28 ansatte som sogner til avdelingen i Rygge. - Østfold er et spennende område med mye aktivitet både for kraner og

betongpumper, uttalte avdelingsleder Arne Petter Holmen i forbindelse med åpningen. - Dette blir en stor overgang fra den brakketilværelsen vi har levd i frem til nå. Her er jo alt topp-moderne, og alt ligger til rette for de ansatte både med tanke på service, vedlikehold og vask, fastslo han.

Verdsatte medarbeiderne Tom Ola Bull benyttet også anledningen til å samle 200 T. O. Bull-ansatte til egen grillfest på kvelden. To busser fraktet de ansatte inn til arrangementet i Rygge fra de andre fem avdelingene. Og Tom Ola Bull satte pris på å kunne gjøre stas på sine ansatte. - En bra maskinpark er viktig, men ingenting kan måle seg med dyktige medarbeidere. Det er de ansatte som er "clouet", man får ikke utrettet noe uten dem, mener han.


Vinneren i bruskasseklatringen

Bra at sikkerhetslinen er på plass.

Iver Jeppedal

Prøvekjøring av mobilkran sto også på programmet

BULLetin - DESEMBER 2008 7


Satser på samar samarbe beidid Mestakurs urs

I dagens byggeindustri stilles det strengere og strengere sikkerhetskrav og alle berørte parter i et moderne byggeprosjekt må skoleres før de kan delta, slik er det også hos oss i T. O. Bull AS. En av våre største kunder, Mesta, avholder sine egne kurser og

sertifiserer alle som skal delta i deres prosjekter. I høst har de kjørt sine egne kurser for våre ansatte på Rommen i Oslo. Kursleder var Bjørn Bårdsen fra Mesta, som underviste denne gruppen av ansatte hos T. O. Bull.

I september ble Tore Weum ansatt som avdelingsleder hos T.O.Bull AS Hønefoss etter å ha arbeidet i Drammensavdelingen fra 7. juli 2006. Han har tidligere drevet transportforretning med egne biler i 18 år, og det er en erfaring han nå kan dra full nytte av. – Tette bånd til Ola Walderstuen som har vært hos T.O.Bull og kjørt kran i årevis, gjør at vi samlet sitter på solid erfaring på to områder. Det trengs når man skal operere kranbiler og mobilkraner i et stort distrikt, sier Weum. Totalt arbeider det 21 mann i avdelingen som har kranbiler fra 100 tonnmeter ned til 38 tonnmeter, to semitrekkere og mobilkraner fra

140 tonnmeter ned til 25tonnere. Hovedkontoret ligger i Hønefoss, og nylig ble også den nye servicebrakken med kontor tatt i bruk i Hallingdal. Ordretilgangen for bilene i Hallingdal er god mens det er noe stillere for kranene. Det er også satt inn en kranbil i Valdres og det arbeides for å øke kundemassen. - Vi har merket noe uro i Hønefoss-markedet, men vi ser at en del prosjekt snart skal startes opp. Derfor ser vi ganske positivt på den nære fremtiden, sier Tore Weum.

Tom Ola Bull i regionfinalen av Entrepreneur Of The Year Ernst & Young arrangerer hvert år en kåring av de beste vekstskaperne i verden. I den internasjonale finalen i Monaco konkurerer deltakere fra hele verden om tittelen Entrepreneur Of The Year. Ernst & Young sier at Entrepreneur Of The Year er et vitnesbyrd om at det yrer av vekst i Norge, og kåringen er en hyllest til dem som gjør en spesiell innsats i forbindelse med etablering og drift av egen virksomhet. Det kåres regionale vinnere i seks regioner. I år var Tom Ola Bull nominert som deltaker i finalen for region øst i denne kåringen. Av 700 utvalgte vekstselskaper er det 100 selskaper som blir dybdeintervjuet, og 18 av disse når fram til regionale finaler. Vinneren i region øst dette året ble Ola

8

BULLetin - DESEMBER 2008

Tronrud fra Tronrud Engineering AS på Hønefoss, vi gratulerer! Kriteriene for deltakelse i denne kåringen er som følger: Alle ledere av egen bedrift som kan defineres som et vekstselskap og som tilfredsstiller følgende kriterier: - Kandidaten har en vesentlig eierinteresse i bedriften - Kandidaten har et overordnet lederansvar i bedriften - Bedriften må ha hatt en vesentlig vekst de siste to år - Bedriften må ha hatt et positivt resultat siste år - Bedriften må ha hatt positiv egenkapital ved utgangen av siste år - Bedriften må ha hatt en vekst i antall ansatte de siste to år og hatt minst 10 ansatte per utgangen av siste år

Deltagere i Ernst & Young Entrepreneur Of The Year blir invitert til å delta gjennom en særskilt prekvalifiseringsprosess, eller blir anbefalt av forretningsforbindelser, nominert av andre som kjenner bedriften godt eller melder seg på selv. Alle aktuelle kandidater gjennomgår en lengre intervjuprosess før de er kvalifisert til å konkurrere lokalt og nasjonalt. Når vi spør Tom Ola om han er fornøyd med resultatet av denne kåringen, sier han at det i alle fall er en bekreftelse på at det gjøres mye riktig i bedriften. Det virker inspirerende å nå opp i en slik anerkjent kåring, i konkurranse med landets mest fremgangsrike bedrifter. Han understreker at det hadde ikke vært mulig å nå så langt uten mange gode medarbeidere.


B ulleti ulletin’n’en en fenger ulike alder aldersgr sgrupp upper er

BULLetin’en fenger tydeligvis i ulike aldersgrupper, Steinar på 67 år leser gjerne om seg selv, mens Jakob på et og et halvt år liker best bildet av toget som løftes av ei stor mobilkran.

F est estning ningstu stunn nnele elenn Her ser vi Roger Husan i gang med flytte betongelementer fra forskallingsformene ned i Festningstunnelen i Oslo. Roger, som er ansatt i avdeling 02 på Dal, kjører en 110 tonnmeter Fassikran montert på en Volvo 480. Disse elementne er bærekonstruksjoner for tunnelen og skal monteres stående i Festnnele el på

Senk etunnee lelenn Senketunn i Bjør Bjørvik vikaa

I forbindelse med arbeidene med senketunnelen i Bjørvika har vi fått disse bildene fra John Falck, hvor han med sin 50 tonn Demag, holder slanger som fyller vann i betongkonstruksjonene som danner senketunnelen. De grønne slangene kommer fra pumpene nedenfor kaikanten og fører vannet videre via tilbakeslagsventiler og inn i disse blå slangene hvor det går 7 kubikkmeter vann i minuttet.

Rakett Rak ett på h en enger ger'n'n F lytti lytting ng av ststabbu abburr

Det er ikke bare motvekter og takstoler som transporteres av T. O. Bull AS. På bildet her ser vi en rakett som vi dessverre ikke kan gi noen detaljer om. Det eneste vi kan si om denne, er at den ble transportert til et museum, så her er vi interessert i at våre lesere kan gi oss flere opplysninger om den raketten som ser både stor og farlig ut!

Flytting av hus og stabbur er en type jobb som gjentas ofte hos T. O. Bull AS. I dette nummeret er det stabburet til Erik Ruud på Nybakk i Akershus som vies oppmerksomhet. Som så ofte ellers er det det gamle fundamentet som blir for dårlig, og man får setninger i det ellers så staselige bygget. I begynnelsen av november fikk Ruud besøk av Iver Jeppedal med sin 100 tonns Liebherr, og det gamle, laftede bygget kunne løftes fra sin opprinnelige plass til nytt fundament. 14 tonn veide stabburet, og løftet gikk uten problemer av noen art.

BULLetin - DESEMBER 2008

9


Limtre bru over E6 på Tangen 25. september var tidspunktet kommet for å montere den nye Skogsrud bru for fylkesveg 224, over E6 på Tangen i Hedmark. Kraftløftet ble foretatt med T. O. Bull-konsernets største kran, 500 tonnmeterkranen Demag AC500-1. TEKST: Glenn Lund Voksent løft

Brua, som er produsert av Moelven Limtre AS, har et spenn på 49 meter, en bredde på ni meter og en totalvekt på ca. 100 tonn. I produksjonen av brua, som har en kjørebane på 400 m2, gikk det forøvrig med 340 m3 tømmer (hvorav 150 m3 som var kreosotbehandlet for at brua skal stå imot vær og vind). Brua er beregnet for å tåle akseltrykk på 12 tonn. Det var med andre ord et voksent løft som ble gjennomført under ledelse av prosjektleder Thor Ørebekk. - Ja, 100 tonn på kroken må kunne betegnes som et voksent løft. Men alt gikk som planlagt, innleder Ørebekk, som har 16 års erfaring fra kranbransjen. Han kunne også fortelle at værgudene spilte på lag med folkene våre denne onsdagskvelden. - Vindforholdene byr ofte på problemer, men på denne jobben hadde vi ikke problemer. Vi tar våre forhåndsregler, og ved dette løftet hadde vi innstilt arbeidet hvis vindstyrken hadde vært sterkere enn 8 m/s, forklarer han. Det er Hæhre Entreprenør som har entreprisen på den nye veistrekningen Kolomoen-Vensvangen. Mens arbeidet pågikk ble trafikken dirigert via en provisorisk veg rundt anleggsområdet. Selve løftet var unnagjort på 20 minut-

10 BULLetin - DESEMBER 2008

Til å løfte en limtrebru på 100 tonn trenger man en stor kran. Demag AC500-1 på 500 tonn fikset ”biffen”. ter, men det legges ned mange arbeidstimer i forkant. - T. O. Bull AS ble dratt inn i prosessen 2-3 måneder i forveien. Og da går vi gjennom operasjonen, punkt for punkt. Hva slags kran må vi bruke? Hvordan er løftebanen? Hva slags stropper trenger man? Hvordan er forholdene på stedet, både i forhold til vær og vind og i forhold til underlag? Det er mye å tenke på. Det er ikke et løft som er likt. Det er nye utfordringer hele tiden, og det er jo også det som gjør denne jobben så moro, sier Ørebekk.

Han kan videre fortelle at prosjekter av denne art byr på logistiske utfordringer. - Vi måtte bruke åtte lastebiler for å transportere krana, hvorav 180 tonn motvekter. De 3-4 siste ukene før løftet bisto T. O. Bull AS Moelven Limtre AS med å sette sammen de ulike komponentene til brua. Her var det hovedsakelig vår kvinnelige kranfører, Tone Hagenborg, som fikk vist sine ferdigheter med sin 40 tonns Tadano Faun mobilkran.

Tone Hagenborg har kjørt kran i T. O. Bull AS i halvannet år. Her hjelper hun Moelven Limtre AS med å sette sammen komponentene til brua som ble lagt over E6 på Tangen.


Oslo Domkirke I forbindelse med restaureringen av Oslo Domkirke skulle spiret heises på plass etter at det var blitt restaurert av erfarne smeder i Tyskland. Selve løftet var ikke så tungt, men det var høyt og luftig og jobben måtte skje med millimeterpresisjon. Per Bjartle Larsen kjører Bulls 200 tonns Liebherrkran. Han har fått god erfaring med millimeterjobber, og er også blitt vant med oppdrag for den norske kirken. Tidligere i år hadde han jobben med å sette hele spiret på plass på Fetsund kirke, en jobb som ble TVsendt. Oslo Domkirkes spir ble sikkert heist på plass, 69 meter over bakken. På grunn av at hele tårnet var pakket inn med stillaser og plast var

det ikke mulig for Bjartle å se hvor spiret skulle plasseres. Han fikk sine instrukser via radio, spiret ble dirigert i riktig posisjon og skrudd fast på sitt opprinnelige sted. – I slike jobber er vi helt avhengig av å jobbe i team, en ved spakene og en som gir instrukser, sier rutinerte Bjartle. Han startet som kranfører i 1986, og det betyr at dagens 45-åring har tilbrakt nesten halve livet bak spakene. På toppen av Domkirkespiret ble det også montert den tidligere blanke messingkulen. Også den hadde vært i Tyskland for restaurering. Messingkulen var emballert etter alle kunstens regler, og skulle tres ned på spiret. Men før kulen ble festet, ble det lagt inn to

Kranfører Per Bjartle Larsen kunne heise det restaurerte spiret til Oslo Domkirke trygt på plass. kolber, en med historisk inn i beholderne, og felles innhold fra byggetidspunkfor begge beholderne var at tet, den andre med innhold de ble velsignet. Det skjedde fra dagens samfunn. før den endelige monterinEn mobiltelefon var gen. blant tingene som ble lagt

Viltpa Vil tpass ssas asjeje ove overr E6 på Mogr Mogreina eina i Ullensaker Over E6 ved Mogreina i Ullensaker kommune bygges det en viltpassasje, eller faunapassasje som det også kalles. Den går over den nye firefelts motorveien, og for bilistene blir passasjen opplevd som en drøyt 100 meter lang tunnel i betong. Vi skal ikke kommentere de ulike meningsytringene som er kommet i pressen i forbindelse med denne saken, men holde oss til det faktum at dekket på viltpassasjen ble støpt i oktober. Det gikk med ca. 1000 m3 betong

i denne store pumpejobben hvor to av våre største pumper var i aksjon. Tom Larsen og Espen Wollum var på plass med hver sin Putzmeister med bomlengde på 52 meter. For en stakkar som kun har erfaring fra dugnad på diverse grunnmurer med blandemaskin og trillebår, er det ganske imponerende å se disse maskinene spre ut et lass fra en fullastet betongbil på noen få minutter.

To store betongpumper var i aksjon når den nye viltpassasjen skulle støpes.

BULLetin - DESEMBER 2008 11


Bull «tok» diama Det ble et voldsomt mediestyr da rivingen i Holmenkollen var kommet til det punktet at toppen av tilløpet, det som betegnes som diamanten, skulle fjernes. Radio og TV var på plass, sammen med et utall øvrige journalister, for å forevige det historiske øyeblikket. Det er nemlig ikke hver dag man fjerner et av Oslos og Norges mest profilerte landemerker, det er heller ikke hvem som helst som kan utføre et slikt prestisjefylt oppdrag. TEKST: Bjørn E. Eriksen Holmenkollen

T. O. Bull AS tok på seg løftejobben for den danske hovedentreprenøren NKR AS som har ansvaret for det totale rivningsprosjektet. Bulls 500tonns Demag var idéell for denne ”sjarmøretappen”, og jobben ble utført til alles tilfredshet. Diamanten ble senket sikkert uten andre problemer enn at noen av de siste festene hang igjen. Kappingen av disse gikk greit og førte kun til en liten forsinkelse. Hver gang vår Demag-kran reiser ut på jobb må et stort apparat settes i sving. For å få med seg det nødvendige som 150 tonn motvekter, bom og annet utstyr, trengs det 10 fullastede trailere, sier Kittil. Til jobben i Holmenkollen ble alt

12 BULLetin - DESEMBER 2008

Det er mye planlegging som skal til, selv om dette løftet ikke var blant de tyngste vi har utført. fraktet helt opp under tilløpet. Deretter måtte omlasting til, og det meste ble fraktet videre opp med hjullaster. Krana trekker selv på fire aksler og tar seg frem på de utroligste steder såfremt underlaget bærer vekten av den 100 tonn tunge doningen. Ved slike jobber, hvor objektet befinner seg høyt over bakken, må man ha med seg en anhuker og dirigent som tåler høyde godt. Jørgen Kristiansen er en slik mann. Uten høydeskrekk kontrollerte han at lasten var sikret forsvarlig, og dirigerte deretter løftet på en sikker måte. Det gjorde at kranfører Sveen kunne plassere diamanten trygt på bakken.

Etter at jobben ble utført har det vært mye snakk om hva som skal gjøres med diamanten. Den tilhører hovedentreprenør NKR AS som har lagt den ut på auksjon på nettet. Siste før trykking er at Shariff vant budkrigen og donerte den til Kultur- og kirkedepartementet - som igjen forærte det historiske tårnet til Skimuseet. Auksjonen har også engasjert den pensjonerte Holmenkoll-generalen, Rolf Nyhus: - Jeg håper diamanten blir solgt til en norsk skientusiast slik at vi fortsatt beholder den her i landet. Det siste er sikkert vår egen Kittil enig i, for han har selv hoppet i Kollen og blitt kjent med diamanten.


Kent og Arild er fornøyde med at diamanten er trygt plassert på bakken.

BULLetin - DE DESEM SEMBER BER 2008 13


HMS, hva er det?

Bedriftssykepleier Hanne Svele sammen med HMS-leder Terje Iversen.

HMS er en forkortelse for Helse, Miljø og Sikkerhet. TEKST: Kittil Asmyhr Bedriftshelsetjenesten

Arbeidsmiljøet er summen av de faktorene som påvirker arbeidstakerne fysisk, psykisk og sosialt. Myndighetene har i en rekke ulike lover gitt kjøreregler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre det ytre miljøet og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for alt dette er HMS. Når det gjelder bedriftshelsetjeneste i vårt firma, er de fleste ansatte knyttet opp mot Rommen felles bedriftshelset-

14 BULLetin - DESEMBER 2008

Hanne Svele fra St. Joseph Medisinske Senter AS

jeneste, som betjener avdeling Rommen, samt hovedkontoret. De fleste avdelingskontorene derimot er knyttet til St. Joseph Medisinske Senter AS i Drammen, representert ved Bedriftsrådgiver Hanne Svele. Med sitt engasjement har hun blitt en verdifull samarbeidspartner for vår HMS-leder, Terje Iversen. Vi møtte henne ved et besøk på Drammensavdelingen og fikk bekreftet inntrykket av at hun er en person som virkelig brenner for sine oppgaver. Hun representerer St. Joseph’s avdeling for bedriftshelsetjenester som består av ni personer; lege, fysioterapeuter, yrkeshygienikere og sykepleiere. I tillegg har bedriften avdeling for almenlege, laboratorium og vaksinasjonskontor med Gul feber godkjenning. De har 300 medlemsbedrifter med ca. 3000


ansatte og har kontor i Drammen. Hanne Svele er utdannet sykepleier med tilleggsutdanning i pedagogikk og bedriftshelse. Hennes viktigste oppgave mener hun er å bistå ledelsen med få system på HMS-arbeidet med fokus på sykefravær, rusproblematikk og konflikter. Hun kan bidra med kompetanse på de psykososiale utfordringer våre ledere møter i hverdagen. Og kanskje det viktigste, bidra med bevisstgjøring av hvor viktig det er at våre ansatte tar vare på egen helse!

Egen helse og kosthold Nettopp dette med å ta vare på egen helse mener Hanne er spesielt viktig i et firma som T. O. Bull AS, hvor arbeidet preges av stillesitting, mye ventetid og lange arbeidsdager. Mange unnskylder seg med at de er så slitne etter jobb, at de ikke orker noe annet enn godstolen foran TV’n, men det er akkurat da trening er viktig! Det behøver ikke være mer enn en halv times spasertur som skal til for å gjøre underverker med egen helse. I tillegg er det viktig at våre ansatte tar sitt kosthold på alvor, her kan hun også bidra med veiledning. På spørsmål om hvordan hun opplever HMS situasjonen i vårt firma, svarer hun at hun har vært her for kort tid til å si noe om andre avdelinger enn Drammen, hvor hun nå har vært i seks år. Men hun berømmer Drammensavdelingen og Vidar Eriksen for deres arbeid. Vidar har virkelig blitt flink, sier hun, og viser til en positiv utvikling av fraværet i denne avdelingen. Hanne som også holder førstehjelpskurs rundt om på avdelingene, bistår med alle typer arbeidsrelaterte problemer. Det kan være så banalt som vondt i armen, dårlig inneklima eller samarbeidsproblemer, uansett jeg er alltid tilgjengelig avslutter hun.

Sikkerheten i «førersetet» Et år er snart gått, og vi går inn i et år med stor usikkerhet. Blant annet kan mange arbeidsplasser stå i fare, ikke bare i Bull, men faktisk i hele verden. Den økonomiske situasjonen er alvorlig. Det er få som med sikkerhet kan spå hvor hardt finanskrisen vil ramme oss, eller hvor lenge den vil vare. En ting er imidlertid sikkert, de gylne tider har tatt en pause. Derfor ser jeg det som viktigere enn noen gang, å være best i klassen. Det gjelder på alle områder, blant annet blir det viktig å holde kostnadene nede, og her kan mange bidra. TEKST: Terje Iversen HMS ansvarlig i T.O Bull

Det kan være store besparelser å hente ved å unngå skader. Likeså vil redusert tomgangskjøring bety lavere drivstoffkostnader, samt at det sparer miljøet. En maskin forbruker ca. 5 liter i timen på tomgang. Med ca. 200 enheter i vår maskinpark sier det seg selv at det er penger å spare på å bli miljøbevist. Å være HMS-ansvarlig innebærer at man av og til kan bli litt ”paranoid”. Man ser farer overalt. Det er viktig at man følger de krav myndighetene og ikke minst våre kunder setter til oss. De forlanger at vi er i stand til å ivareta sikkerheten for ansatte, og at skade på mennesker, miljø, bygninger og gjenstander ikke inntreffer. Når det er sagt, må jeg få berømme dere for et lavt skadenivå, spesielt på kransiden. På transportsiden er det en liten økning; det gjelder særlig påkjøring av forankjørende. Hold derfor større avstand og vær mer observant. La oss alle bidra til at 2009 blir det beste året når det gjelder skader og

uhell. Tenk dere om, se dere om, planlegg, ta nødvendige tiltak, informér andre, spør andre. De som kjører pumpebiler bør ta en grundig jobbanalyse av oppdraget. Se etter hva som i verste fall kan gå galt og iverksett tiltak slik at skader og uhell unngås. Det er ingen andre enn dere som kan mest om hva som kan gå galt. 2009 kan bli et spennende år; det er noe på gang, så følg med. Tilslutt vil jeg få ønske alle i T.O.Bull AS en riktig god jul, og et godt nyttår.

BULLetin - DESEMBER 2008 15


Glenn – sjefens høyre hånd Midtsommers i 1980 ble Glenn Trandum ansatt i Tom Ola Bull Transport og Kranservice. Siden har han blitt ved Bulls side – i motgang og medgang – som sjefens høyre hånd.

i snart 30 år. Vi er nok ganske forskjellige som typer, men gode kompiser har vi alltid vært. Tom Ola er nok mer den direkte typen, jeg kanskje mer diplomatisk. Ting tyder vel på at vi utfyller hverandre godt. Vi har dessuten det felles at vi ikke har særlig skolebakgrunn. Vi har høstet erfaringer og lært på den måten. Og ingen av oss stiller i slips på jobben.

bodde på jobben, men fikk gode beviser for hvor nært og godt forhold vi hadde. - Du har spilt mange roller i firmaet? - Etter hvert som jeg fikk erfaring, ble jeg satt til det meste. Innimellom har jeg spilt rollen som ryddegutt også. Uansett har det vært morsomt å være med på utviklingen. Mye har fungert godt – og konsernet har hatt enorm utvikling.

Glenn Trandum

Personalansvar

Fra 8-9 til 250

- Jeg hadde fått meg fagbrev som snekker, men det var egentlig lastebilsjåfør jeg ville bli. En kamerat på Minnesund rådet meg til å stikke ned til Bull’ern. Tom Ola ansatte meg, og jeg begynte å kjøre kranbil. Det ble transport av mange ferdighus for Mathiesen, Eidsvoll Verk. Snart satt jeg som sjåfør i mobilkran. Den første jobben husker jeg var hos Harald Wenger i Åsleia, sier Glenn Trandum. Det er 28 år siden han ble ansatt, og 49-åringen har ingen tanker om å se seg om etter annen jobb. - Den lange fartstiden min viser vel ganske tydelig at jeg liker meg. Jeg har hatt en god arbeidsplass i alle år. Mange vil nok hevde at den lange fartstiden også viser at sjefens høyre hånd gjør en skikkelig jobb.

Glenn Trandum er opptatt av samspillet i et stort konsern. Det var nok derfor sjefen i perioder har gitt ham personalansvar. - Den gangen det var jeg som ansatte folk, høstet jeg gode erfaringer med mennesker som hadde lang fartstid i arbeidslivet. Ei stund ansatte jeg vel ikke noen under 40 år. I en slik jobb blir du menneskekjenner. Du blir etter hvert flink til å lese signaler. Jeg ga vel også i noen tilfeller mennesker sjansen som mange andre ikke ville satset på. I ettertid vet jeg at jeg veldig ofte gjorde riktige valg, sier Glenn. I dag er betongpumper hans område. Han kjøpte den første betongpumpen i 1983. - På dette området er vi store i dag. Akkurat som vi er stor aktør i mobilkraner, kraner og lastebiler.

Det startet med 8-9 ansatte. I dag er det snakk om 250 årsverk og en årlig omsetning på 320 millioner kroner. - Byggebransjen har opplevd fantastiske tider ei stund nå. Tidligere gikk det både opp og ned. Nå er jeg spent på markedet. Det er ingen tvil om at det er i ferd med å flate ut. Mindre trøkk i bransjen krever at vi skjerper oss på alle fronter. Vi er som sagt en stor aktør, og alle de store bruker oss. Vi konkurrerer på leveringstrygghet, pris og service. En viktig år i konsernets liv var år 2000. Da kjøpte vi opp Roar Mortensen, Fredriksen Kran i Drammen og Piltingsrud på Hønefoss og økte konsernet med over 100 ansatte. Vi diskuterte mye før oppkjøpet, men ingen angrer på at vi gjorde som vi gjorde, sier Glenn Trandum – gift tobarnspappa og bosatt på Råholt.

Fikk hele ansvaret

-Musikk er terapi

Høsten 1992 ble Trandum plutselig helt aleine om det meste i firmaet. - Tom Ola ble hardt skadet i en bilulykke. Jeg var den første utenom den nærmeste familien som fikk lov til å besøke han. Et fryktelig sjokk for oss alle. De første dagene etter ulykken lå han og hørte på at jeg fortalte om hvordan det gikk i firmaet. Heldigvis kom han seg ganske raskt på beina igjen. Jeg

Også som utøvende musiker har Glenn en allsidig bakgrunn. Folk flest kjenner han som bassisten som har spilt dansemusikk i 32 år. - Men trombone er det eneste instrumentet jeg har gått og lært. Tiden med trombonen i Kampen Janitsjar har jeg mange gode minner fra. Der traff jeg Reidar Myhre, Wenches bror. Nå i det siste har jeg faktisk fått være med

TEKST: Trond Nordahl

Godt forhold til sjefen Det gikk ikke lenge før Trandum ble kalt innendørs til kontortjeneste. - Tom Ola var en del ute og reiste. Han ville ha meg inne, men jeg ville være ute. Det ble litt overlapping før jeg ble kontormann på heltid midt på 80tallet. I dag har jeg vel ingen tittel. Ei tid het jeg daglig leder. Nå liker jeg godt at folk kaller meg sjefens høyre hånd. - Du og sjefen kommer godt overens? - Ja, vi har levd tett innpå hverandre

16 BULLetin - DESEMBER 2008


og akkompagnere Wenche også. Barndomsidealet mitt var akkurat like sprudlende og hyggelig i virkeligheten som på TV. Når Glenn Trandum spiller, glemmer han jobben.

- Det er bare da jeg kutter jobben helt ut. Slik er musikken terapi. - Du kunne vært profesjonell musiker? - Lysten har nok vært der, men som heltids musiker ville kanskje gleden bli

borte. Jeg er ikke sikker på at det hadde vært lurt å la hobbyen bli jobb, sier Glenn Trandum. …som slo an tonen for 28 år siden i den jobben han ikke har noen tanker om å slutte i.

BULLetin - DESEMBER 2008 17


Innkjøp av utstyr 2008 Nyee Volv Ny Volvoo FM 480 tre trekkvog kkvogner ner sin FASSI 66 tonn/meter kran påmontert jibb. Dette var de to siste av i alt syv Volvo lastebiler med FASSIkraner vi har fått levert i år, og de er stasjonert hos avdelingen på Dal. Der disponerer avdelingsleder Tore Bråthen åtte kranbiler, åtte mobilkraner og fem semitrekkere og har et mannskap på 28 mann inkludert fire på verkstedet. – Hittil har vi stort sett hatt i bruk det utstyret vi disponerer, sier Bråthen på Dal som han ynder å kalle seg. De nye Volvo-kranbilene har miljøvennlige motorer og har gode og førervennlige hytter. Sovekabinen ikr før et komfortabelt opphold

Fire av de nye Volvo F480 lastebilene med Fassikran under langturer. Volvos automatiske girsystem, Ishift, gjør kjøringen mindre anstrengt og det loves bedre drivstofføkonomi. FASSI-kranene er likt utstyrt med jibber for maksimal rekkevidde, og de har selvfølgelig fjernbetjening av krana. Kranene er utstyrt med moderne og ilj nnlig hurtigkopling hy

draulikkslanger for å sikre seg mot oljesøl, og for å gi raskere skift. Kranene er de nest minste av FASSIs kraner T.O. Bull har kjøpt i år. Størrelsene er på henholdsvis 45-, 66-, 80- og 110tonn/meter. Alle syv lastebilene er bygd etter våre spesifikasjoner hos Nord-kran AS i Oslo.

FøFørrste San Sanyy bet betongpu ongpumpee i Nor Norge ge siske betongpumpen som er importert til Norge. Den har typebetegnelsen Sany SY 5255 THB 37 og er montert på Volvo FM 400 treakslet bil. Betongpumpen har en rekkevidde på 37meter og en pumpekapasitet på 160 m3 i timen. Den kinesiske fabrikken er verdens største produsent av betongpumper av alle typer. Ved fabrikken bygges pumpene på alle vestlige lastebilchassis, blant annet Volvo, Mercedes-Benz og amerikanske Mack og på japanske Mitsubishi og andre asiatiske merker. Medregnet påhengsbetongpumper bygger fabrikken 2800 maskiner i året. - Det som er spesielt med Sany, er at praktisk talt alle betongpumpene

18 BULLetin - DESEMBER 2008

Fra v. Tom Ola Bull, Glenn Trandum, Steinar Kjedsen og Espen Vågstøl foran den nye Sany betongpumpen montert på Volvo. bygges etter kundens spesifikasjoner og ønsker. Den vi har levert til T.O. Bull er modifisert etter deres ønsker, sier salgskonsulent Espen Vågstøl hos importøren Brdr. Jørgensen AS i Bergen.

Sany er i gang med å bygge fabrikk i Tyskland, er etablert i India og har også fotfeste i USA. Selskapet er den største privateide maskinprodusenten i Kina.


Disse fyller runde tall 1. halvår 2009 60 år Watterud Thor Olav Nybråten Reidar Gulbrandsen Trond Bjerke Bull Tom Ola Bull Åse Jr.

45 år 15.5 5.1 22.1 25.2 17.6

55 år Hansen Eivind Harald

4.3

50 år Randin Jan Husan Roger Esaiassen Margareth Weum Lofsberg Magnus Bergheim Arne Trandum Glenn Owe

31.3 13.5 8.3 17.5 25.3 10.3

Thollefsen Tor Erik Vestli Jan Ørebekk Thor Skagen Ørjan T. Rintalan Douglas Lyngmo Per Ivar

35 år 15.5 23.1 28.2 17.4 6.4 24.1

Kinderås Helge Karsten Aurheim24.2 Lundemo Thomas 1.3 Størseth Roy-Henning 26.4 Neraas Benny Mikal 5.4 Johnsen Espen 30.4 Hansen Jess 25.5 Egge Anders 1.6

5.4 9.6 19.6 7.5 31.1 7.5 7.2

30 år

40 år Rynning Raymond Kent Hallangen Morten Bekken Geir Aakrann Ingar B Skeide Olav Johannes Larsen Tom Ryen Thomas

Ploot Erik Viste Kim Axel Bråten Steffan Møtteberg Arnt Robert

7.6 18.2 11.2 26.6

25 år Pettersen Borgar K.

26.3

Jubileumsmiddag

Fredag 7. November ble det arrangert jubileumsmiddag på Clarion Airport Hotel, Gardermoen. Fire ansatte med 10 og 20 års fartstid i T. O. Bull AS fikk sine utmerkelser ved et høytidlig arrangement. Aase og Tom Ola Bull delte ut jubileumsgaver og takk til Erik Åslien som har vært ansatt i 20 år ved betongpumpeavdelingen. Tre kranførere med 10 års ansettelse fikk også sin honnør, dette var Espen Johnsen, Jan Erik Stefan Eriksson og Jan Åke Granquist. På bildet ser vi til venstre en stolt Erik Åslien med sitt 20 års jubileumsur. De øvrige er Espen, Aase, Tom Ola og Jan Åke.

BULLetin - DESEMBER 2008 19


B-ØKONOMI Returadresse: T.O. Bull AS Ringnesveien 2 0978 OSLO

Vi løf løftter altt – overalt!

Mobilkraner: Fagverkskraner: Kranbiler: Betongpumper:

Liftutleie: 0 - 20 m. høyde Teletrucker: 0 - 4 tonn Montasje: Stål/betong/tre Transport/Spesialtransport - inn-/utland

3 - 500 tonn 60 - 200 tonn 18 - 100 TxM 0 - 52 m. mast

24 timers serv service:

Hovedkontor: Avdeling: Avdeling: Avdeling: Avdeling: Avdeling:

Oslo Betongpumper Dal i Eidsvoll Drammen Hønefoss Østfold

815 11 511

Tlf.: 22 78 77 00 Tlf.: 22 07 00 05 Tlf.: 63 92 20 00 Tlf.: 32 20 96 80 Tlf.: 32 11 36 30 Tlf.: 69 26 09 70

www.tobull.no

BULLetin nr-2-2008  

Internavis for T.O. Bull as. Vi løfter alt - overalt!

BULLetin nr-2-2008  

Internavis for T.O. Bull as. Vi løfter alt - overalt!

Advertisement