Page 1

MT -D | Niêì m Vui V

Stephanie Flores Photography


2 6 7 9 10 14

TABLE OF CONTENTS

CHÚC MỪNG PHỤC SINH Cha Gioan Hoàng Thanh Sơn

LETTER FROM THE PRESIDENT Tr. Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập

NIỀM VUI V

Tr. Gioankim Cao Văn Học

TĨNH TÂM MIỀN

ĐOÀN ANRÊ DŨNG LẠC

ENTS

16 18 20 22 24

ĐOÀN ANRÊ TRONG

ĐOÀN CHÚA BA NGÔI

ĐOÀN DON BOSCO

ĐOÀN FATIMA

ĐOÀN LÊ BẢO TỊNH


26 28 30 31

ĐOÀN TÊRÊSA HÀI ĐỒNG

ĐOÀN THÁNH TÂM

SAVE THE DATE

CONT

BE HEALTHY

NIỀM VUI | 3


who died, so that‌ we can live

1 T hessalonians 5:10

4 | BECAUSE HE LIVES


Now that is what we call

L VE NIỀM VUI | 5


CHÚC MỪNG PHỤC SINH VÀ THÔNG BÁO QUÝ CHA TUYÊN UÝ, QUÝ THẦY/SƠ TRỢ UÝ, QUÝ TRỢ TÁ, TOÀN ĐOÀN SINH MIỀN TRUNG ĐÔNG RẤT THÂN MẾN,

QUÝ

HUYNH TRƯỞNG

Trung Niềm hân hoan của Chúa Kitô Phục Sinh, xin chân thành gởi lời cầu chúc “bình an cho anh em (peace be with you)” mà chúng ta nghe trong Tin Mừng Gioan Chúa Nhật II Phục Sinh. Chúa Giêsu không chỉ nói “bình an cho anh” một lần duy nhất, mà là ba lần khi Ngài hiện ra với các môn đệ. Hơn thế nữa Chúa Giêsu nói những lời này đang lúc môn đệ lo sợ “vì các ông sợ người Dothái” (20:19). Ý muốn nói sự cần thiết của lời chúc bình an. Bình an mà Chúa Giêsu ban tặng không giống như kiểu thế gian, “Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng” (Gioan 14:27). Sự bình an Chúa ban cho chúng ta đó là sự bình an từ đáy thẳm tâm hồn, từ trái tim con người, một sự bình an nội tâm. Một sự bình an cho phép đáy lòng ta vẫn không ngừng yên tĩnh cho dầu bề mặt của cuốc sống vẫn phải đối diện với những khổ đau và thử thách. Sự bình an đó là hoa trái của một cuộc chiến đấu nội tâm: cuộc chiến chống lại tính ích kỷ, ý muốn thống trị và áp bức người khác, chống lại cái ý muốn dành quyền lợi cho riêng mình, chà đạp quyền lợi của tha nhân v.v. Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận cuộc chiến đó trong tâm hồn thì sự bình an nội tâm đích thực của Đấng Phục Sinh mới có mặt trong cuộc đời chúng ta. Tiện đây, xin được thông báo 2 biến cố quan trọng của Miền Trung Đông: 1. Chúa Nhật ngày 8 tháng 5 năm 2016, Miền sẽ tổ chức Tiệc Gây Quỹ tại nhà hàng Harvest Moon tại 7260 Arlington Blvd, Falls Church VA 22042. 2. Đại Hội Miền và Tuyên Thệ Ban Thường Vụ Miền từ ngày 10-12 tháng 6 năm 2016 tại Georgetown Preparatory School: 10900 Rockville Pike, North Bethesda, MD 20852. Rất mong sự ủng hộ và hiện diện của quý cha Tuyên Úy, quý Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng và Đoàn Sinh trong Miền Trung Đông. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh luôn chúc phúc cho mọi sinh hoạt và ban bình an của Ngài cho tất cả chúng ta. Tu sĩ. Gioan Hoàng Thanh Sơn OP

Tuyên Uý PT/TNTT Miền Trung Đông Hoa Kỳ 6 | BECAUSE HE LIVES


LETTER
 FROM THE PRESIDENT

JESUS LIVES! LET US LIVE IN HIS MERCY!

Greeting Chaplains, Chaplain Assistants (clergy and layperson), Youth-Leaders and all Youth Member of the Mid-Atlantic Region, Hallelujah! Jesus is alive! As we celebrate the Easter season, let us take a moment to remember all that our Lord, Jesus Christ has done for us. When Jesus died on the cross, blood and water poured out from His side; by His wounds, we are healed and by His life we are saved. Hence, this season is a momentous time for us to rediscover His sacrifice, embrace His teachings, and share His love. At the empty tomb, the angel of the Lord told Mary Magdalene, Mary, the mother of James, and Salome, “Do not be afraid! I know that you are seeking Jesus the crucified. He is not here, for he has been raised” (Matthew 28:5-6). With this message, we can affirm that Jesus Christ has triumphed and conquered death. He has risen!!! Jesus lives! With a firm faith, we believe that Christ continues to live in us and through us and among us. Saint Paul wrote, “I have been crucified with Christ; yet I live, no longer I, but Christ lives in me.” (Galatians 2:20). Jesus lives, He should be living in me and in you; however, have we truly allowed Him to dwell in our lives yet? As a VEYM member, we are taught to stay connected to the Eucharistic Christ, “Live God’s Word and be united with Christ through Prayer, Communion, Sacrifice and Apostolic Works”. Therefore, don’t let Christ merely be just an outsider to us, like a good Helper only in times of trouble and need. We must practice to allow Him to dwell in us, living in and with us at all time. We’re constantly reminded to develop a deeper relationship with Christ and to live the Eucharistic Day daily, this is the best method to encounter and allow Christ to dwell in our lives. He is present in the Eucharist and continues to be with us forever. Is He alive and present in you? Trust in Him! Allow Him to touch and transform you to be an instrument of peace. I assure you that you will feel an amazing release of peace and joy from deep within. Particularly in this Jubilee Year of Mercy, Pope Francis invites us, “This [Holy Year] is the opportune moment to change our lives!” This is the time to allow our hearts to be touched by the merciful Father. We have received an abundant blessing from God…His mercy, His love, His life and His graces. Let us do something to give back. Let us open our hearts and be a witness to the world that Jesus Christ lives. This Holy Year will be a great opportunity for us to reflect on the corporal and spiritual works of mercy. Let us share our faith, hope, and love of Christ to everyone. Show the people around you the Mercy of Christ. Let’s live mercifully! With the joy of Easter, I would like to wish you a peaceful Easter season, filled with many blessings and a new spirit full of mercy from our Risen Jesus Christ. Happy Easter! Hallelujah!!! Your servant,

Tr. Francis Xavier Vũ Cao Lập

NIỀM VUI | 7


 

8 | BECAUSE HE LIVES

Source | hecallsmelovely


KÍNH

CHA TU, TRỢ UÝ, TRỢ TÁ, HUYNH TRƯỞNG VÀ TẤT CẢ THÀNH VIÊN TRONG MTĐ: CHÀO QUÝ

Trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục Sinh khải hoàn. Miền Trung Đông xin kính chúc quý Cha, Trợ Uý, Trợ Tá, Huynh Trưởng và toàn thể các em được nhiều ơn thánh, bình an cho thể xác, bình an trong tâm hồn. Một mùa Phục Sinh Đức Mến được lan rộng, Đức Tin luôn vững chắc, và Đức Cậy luôn vững bền.

NIỀM VUI #1 | Dec 2014

Nhân ngày Đại Lễ Phục Sinh, Miền Trung Đông xin gửi đến qúy vị Newslettler “Niềm Vui 5” như một món quà nho nhỏ. Tuy bé nhỏ nhưng để nói lên sự nỗ lực vẫn đang hy sinh của Ban Chấp Hành chúng con. Đó cũng là cách để Miền giữa được sợi dây liên đới và sự đoàn kết của các Đoàn trong Miền. Niềm Vui 5 lần này được chia sẻ của các Đoàn và Miền những sinh hoạt đầu năm đến nay. Cũng như những sinh hoạt và chương trình sắp đến. Một niềm vui đặc biệt đã đến trong Miền, đó là sự phục hồi của Đoàn Anrê Trông, Chantilly, Virginia. Đoàn đang trong quá trình trở lại sinh hoạt sau một thời gian ngưng hoạt động. Đó là một ơn lành mà Miền tin tưởng rằng Chúa Giêsu Thánh Thể vẫn đang âm thầm làm việc và đồng hành với Miền chúng con.

NIỀM VUI #2 | April 2015

Nhân dịp “Niềm Vui” lần này, chúng con xin được phổ biến những chương trình rất đặc sắc và không thiếu phần quan trọng. Đầu tiên là Tiệc Gây Quỹ Mother’s Day May 8th sắp đến. Nhằm guy quỹ cho những sinh hoạt của Miền trong vài năm tới và đặc biệt Đại Hội Miền trong tháng 6 sắp kề. Người Việt Nam mình có câu: “Có thực mới vực được đạo”. Vì tương lai của Miền Trung Đông, và để giúp Miền có khả năng và điều kiện tiếp tục hy sinh vì các em. Miền chúng con xin quý vị tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ Miền chúng con bằng cách tham dự buổi Tiệc Gây Quỹ. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể trả ơn bội hậu đến quý Cha, Trợ Uý, Trợ Tá, Phụ Huynh và Huynh Trưởng. Xin Anh Cả Giêsu tiếp tục gìn giữ Miền Trung Đông trong những tháng ngày sắp tới. Thân Mến, Tr. Gioankim Cao Văn Học Phó Quản Trị, Miền Trung Đông

NIỀM VUI #3 | Sept 2015

NIỀM VUI #4 | Dec 2015

NIỀM VUI | 9


EPHA

MTĐ LENTE

PORTRAIT

10 | BECAUSE HE LIVES

Rockville, March 4-


TA 1

N RETREAT

OF MERCY

Maryland 6, 2016

NIỀM VUI | 11


FR. GIOAN KIM KHÂU PHAM . TRUNG was a blessing as MTĐ’s Spiritual Director for Ephata 1. An artist, athlete, and deep-thinker, Cha Trung brought creativity and emotion to help us to reflect & deepen our relationship with God, especially in this Year of Mercy. 


LIVE MERCY

Empty ourselves of all our sins, into the bonfire of Consuming Love. Yet fears of emptiness and loneliness brings us to, “Why don’t you trust me? Jesus.” Seeing ourselves as inadequate and flawed hold us back, but remember, “God doesn’t always call the equipped, He equips the called.”

.

VIA CRUCIS WAY OF THE CROSS Shout out to Đoàn ADL and Đoàn Don Bosco in leading the Stations of the Cross. As we meditated on all Jesus went through carrying the Cross, can you imagine the pain Jesus endured? What Mary felt as she watched her child suffering at the hands of others, that would lead to His death, so that we may have life?


A NIGHT TO REMEMBER

St. Pope John Paul II

How talented are MTĐ’s HT & TT! Tr. Viêt’s dancing, Tr. Trung’s rapping bc Mercy is “Phê”, or the life-sized puppets? All teaching us how to LIVE MERCY. Let us not forgot the many Priests and Pope’s who made an appearance! Maybe MTĐ HTs will be called ;)

St. Gemma

St. John Vianney

ACTS OF SERVICE

St. Theresa of Lisieux

We serve the kids at TNTT and build the next generation. Yet we also serve each other. As Jesus washed the feet of the Apostles nearly 2000 years ago, we carry on that Spirit of Service. Thank ỉyou to the members of Ban Âm Thuc. Usually we .ỉ attend TNTT events and lose weight… not in MTĐ!

St. Paul the Apostle

PRAISE & WORSHIP

St. Faustina

SAINTS OF MERCY

John Paul II - Gemma - John Vianney - Theresa of Lisieux Paul the Apostle - Faustina Nhân Hâu! . Let us live more like the saints did, asking God for mercy, and giving mercy to others.

We sing, we dance, we rock it! It’s never a dull moment at MTĐ events because Jesus is in the house! We come together in prayer, praise, and worship, proud to be Catholic, and blessed to call you Brothers and Sisters in Christ. Keep the flame burning bright for Christ, setting our world on FIRE! Hãy Thắp Sáng Lên Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên Thắp sáng lên con tim nồng nàn Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên Ngọn lửa yêu thương


ANRÊ

MERCIFUL LIKE THE FATHER | LENTEN RETREAT LEARN TOGETHER

14 | BECAUSE HE LIVES

PLAY TOGETHER

PRAY TOG


T

DŨNG LẠC Chào Cờ Đoàn

Dạy Khoá

GETHER

Sinh Hoạt

TÔNG ĐỒ ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI PHÓ


ANRÊ TRÔN


NG

UP & RUNNING After a brief hiatus, Đoàn Anrê Trông is back to TNTT with many new faces! Prayer, Communion, Sacrifice, a n d A p o s t o l i c Wo r k s continue to be the motto at this 35 member strong Đoàn. Please continue to pray for our Brother in Christ, as they journey on this new path to bring the kids closer to God.

GIUSE TRẦN HỮU TÀI LOUIS Đoàn Trưởng MTĐ welcomes Tr. Louis to the East Coast! Hailing from Đoàn Kitô Vua, Miền Tây Nam, Tr. Louis arrived in MTĐ in September 2015. What brought him here? “I had just graduated with my Structural Engineering degree and Bechtel Corporation (the company behind the Hoover Dam and the Metro’s Silver Line) offered me a job in Virginia and I took it!” “I didn’t know if I made the right decision to come here, but since coming here, I know this was God’s plan for me. When i went to Mass at St. Veronica’s, Cha Sơn had announced that he wanted to restart Đoàn Anrê Trông and was looking for help. As a Huynh Trưởng for many years, I knew I could do my part to help this Đoàn grow again. “ What a blessing it is for MTĐ to have such a dedicated HT, who was willing to take on the role as Đoàn Trưởng in his first year here! When you see Tr. Louis at the next MTĐ event, make sure to give him a true MTĐ welcome! NIỀM VUI | 17


18 | BECAUSE HE LIVES


CHÚA BA NGÔI


ON BOSCO

H

 N

H

O A

K Ỷ N I Ê. M 1 7 N Ă


A N

ĂM

C

H Ú C

M

Ù? N G

T H À N H L Â. P Đ O À N

NIỀM VUI | 21


FATIMA MỪNG XUÂN BÍNH THÂN 2016 HUẤN LUYỆN BỔ TÚC HUYNH TRƯỞNG

22 | BECAUSE HE LIVES


TĨNH TÂM MÙA CHAY

NIỀM VUI | 23


Tĩnh Tâm Mùa Chay “Mầu Nhiệm Đau Khổ”

Chúa Nhật Lễ Lá - Mùa Chay

24 | BECAUSE HE LIVES

LÊ Sinh Hoạt Thường Xuyên


Ê BẢO TỊNH Mừng Xuân Bính Thân

NIỀM VUI | 25


Mừng Xuân Bính Thân

Văn Nghệ Tết


Cám ơn Cha Khải và Sơ Ngọc đã đến với Đoàn Têrêsa Hài Đồng!

Thăng Cấp Trợ Tá và Huynh Trưởng

Tĩnh Tâm Mùa Chay

NIỀM VUI | 27


THÁNH TÂM

LỄ TRAO KHĂN

Chúc mừng các thành viên Đoàn Thánh Tâm! HTC1 Tr. Gia Kỳ Trợ Tá: TT Vinh và TT Nguyệt

TĨNH TÂM MÙA CHAY NGHĨA SĨ & HIỆP SĨ “Hãy có lòng thương xót như Chúa Cha” với Cha Tùng.


SINH HOẠT TẾT - MỪNG XUÂN BÍNH THÂN

HỘI CHỢ TẾT


ARE YOU RE

MT 20 Announcement and Registration Form: ĐHTN - MTĐ

BỔN MẠNG

ĐOÀN LÊ BẢO TỊNH SAVE THE DATE!!! 30 | BECAUSE HE LIVES May 22, 2016


EADY?

TĐ 016 Announcement and Registration Form: Ánh Lửa 22 & 23

SIGN-UP NOW!


BE HEALTHY

body. mind. soul. LET’s MOVE!

Yes, we’re talking to you! Being active is important to a healthy lifestyle, reducing the chances of heart disease, cancer, and stroke. If you’re under 17 years old, you need 60 minutes (5 days a week) of physical activity. If you’re 18 and older, you need 30 minutes (5 days a week. Don’t know where to start? Try this! • Morning: Refit Revolution "Good Morning" • Afternoon: The 3 Minute Workout, No Matter Where You Are! • Evening: Take a stroll, explore new places, see new sites. Don’t forget to grab a partner to join you on this journey!

LET’s THINK!

Read a good book recently? Or maybe it’s been a long time since you’ve done some trivia? Get those brain juices flowing! • Book List: • “The Name of God is Mercy” by Pope Francis • “THE MASS: A Biblical Walk Through” by Edward Sri • Trivia: • Sporcle: Free online trivia quizzes • Heads Up: Try the Bible Deck (Costs $0.99)

LET’s PRAY!

How can we be spiritually healthy if we neglect our relationship with God, the almighty? Try this spiritual workout and alter to make it your own! • Morning: Morning Offering Prayer & attend Mass! Don’t know what time Mass is? Mass Times is our go to place! • Afternoon: We love these 3 Minute Spiritual Retreats that help us reflect on our day. • Evening: Have you read the entire Bible? Challenge yourself to do so, reading one Chapter before concluding your day with the Evening Offering Prayer.

Washington DC | Cherry Blossoms

Niềm Vui #5 - Bản Tin MTĐ  

Because He Lives

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you