Page 40

Wetgeving

HET VERBOD OP DE TERUGWERKENDE KRACHT VAN DE WETTEN IN HET SPAANSE RECHT EN DE UITZONDERINGEN

Volgens de Spaanse wet, zoals in de overgrote meerderheid van het gemeenschapsrecht, heerst het principe van het verbod van de terugwerkende kracht van de wetten, principe vervat in zowel de spaanse grondwet (art. 9.3), als in diverse bepalingen van de burgerlijke wetten, handelswetten, administratieve wetten en in het algemeen. Dit betekent dat de nieuwe wetten niet van toepassing moeten zijn op concepten of gebeurtenissen van vóór de goedkeuring en de bekendmaking hiervan. Maar het bovenstaande heeft zijn uitzonderingen en het kan wel worden toegepast wanneer het de burgers ten goede komt. Dat wil zeggen, wanneer de nieuwe wet bevorderlijke omstandigheden toelaat, zoals bij fiscale kwesties, of zoals van bestraffende natuur in het algemeen, dan zal de nieuwe wet van toepassing zijn. In dit geval wordt het algemene beginsel van nietterugwerkende kracht van de wet verbroken door het speciale beginsel van de toepassing van de meest gunstige regels. Wanneer een nieuwe wet wordt goedgekeurd, wordt aan het einde van de tekst vermeld wat men noemt de “overgangsbepalingen”, en hierin wordt bepaald hoe en op welk moment de nieuwe artikels zullen toegepast worden in vervanging van de oude wet. Helaas zijn er veel gevallen waarin de wetgever “zich vergist”, en probeert het principe dat de nieuwe wet niet van toepassing kan zijn op de bovenstaande feiten te verbreken, wanneer deze de burger benadeelt, en het is in die gevallen waarin de burger zich hiertegen moet verzetten, omdat de jurisprudentie van het Hof van Cassatie zowel als van het Grondwettelijk Hof, en dit na de nodige beroepen, steeds die artikelen van de nieuwe wet zonder wettelijk effect laat, voor de toepassing op het voorafgaande. Kortom, bij wijze van samenvatting, moet het heel duidelijk zijn dat het rechtssysteem de verworven rechten beschermt, en dat gelijk welke wettelijke verandering van de normen de situatie van de onderdanen kan benadelen, maar dit pas na de bekendmaking ervan, en het kan alleen van toepassing zijn op feiten van vóór de goedkeuring ervan, in die gevallen waarin het de burger ten goede komt, maar nooit wanneer het ten schade is. Hilde Vandeputte

Nederlandstalig advocatenkantoor Egea-Molina & Partners Gespecialiseerd in Vennootschapsrecht, Burgerlijk, Administratief en Erf- en Strafrecht, Urbanisatie- en Immobiliënrecht. Meer dan 25 jaar ervaring.

Hilde Vandeputte - Tel. 922 38 60 39 - GSM 679 799 513 Email : hilde@egea-molina.com • Begeleiding bij aankoop van onroerend goed en eventueel verbouwingen of bouwen. • Gespecialiseerd in erfenissen/nalatenschappen. Wij werken samen met uw Belgische notaris. • Claimen van uitkeringen van verkeersongevallen. KANTOOR LOS CRISTIANOS C/ Lugano 4 - Residencial Vista Hermosa II, woning nr. 11 Los Cristianos - Tel: 922-79.95.48 abogados@egea-molina.com

KANTOOR PUERTO DE LA CRUZ Avenida Familia Betancourt y Molina 10 Edf. Condal, entreplanta - 38400 Puerto de la Cruz Tel: 922.386.039 - Fax: 922.371.158

40 |

TNT MAGAZINE Nr. 209 - Mei 2017

IN DE LOOP VAN DE MAAND MEI OPENEN FREDDY EN NANCY

BAR - CAFE BOATHOUSE

GELEGEN IN PUERTO COLÓN, Calle Colón 1 (naast apotheker) MET BELGISCHE BIEREN EN TAPAS. Allen welkom!

Profile for TNT magazine

Tnt209 mayo2017 lr  

Tnt209 mayo2017 lr  

Advertisement