Page 1

…značka kvality od vyhlášeného německého výrobce …the brand for best quality from reliable German manufacturers.

Urologie Urology

Medical Equipment, s.r.o. www.medical-equipment.cz


CONCISION -Line ® Endoskope endoscopes

alle Abbildungen ähnlich all images similar

S našemi endoskopy uvidíte každý detail...

with our endoscopes you´ll see every detail…

Proximální pohled proximal inview

Ø mm nebo Ch. Ø mm or Fr.

Směr pohledu Blickrichtung

direction of view

užitná délka Nutzlänge

zorný úhel autoklávovatelný Blickwinkel autoklavierbar pixel Pixel working length field of view autoclavable Pixel

Endoskopy pro: gynekologii, hysteroskopii, resektoskopii, cystoskopii Endoscopes for: Gynaecology, Hysteroscopy, Resectoscopy, Cystoscopy

0˚ 0˚ 0˚ 0˚ 0˚ 0˚ 0˚

CYST-027-00-3020 CYST-027-30-3020 CYST-027-70-3020 CYST-040-00-3020 CYST-040-15-3020 CYST-040-30-3020 CYST-040-70-3020

2,7 mm 4.0 mm

0˚ 30 ˚ 70 ˚ 0˚ 15 ˚ 30 ˚ 70 ˚

302,0 mm 302,0 mm 302,0 mm 302,0 mm 302,0 mm 302,0 mm 302,0 mm

75° 75° 75° 80° 80° 80° 80°

Endoskopy pro: nephroskopii; všechny s 2 proplach. kanálky o Ø 2,5 mm a 1 pracovním kanálkem o Ø 4,7 mm Endoscopes for: Nephroscopy; all with 2 flow channels with diameter 2,5 mm and 1 instrument channel with diameter 4,7 mm

45 ˚ 90 ˚ 45 ˚ 90 ˚

NEPH-745-00-2000 NEPH-745-00-2001 NEPH-745-00-2500 NEPH-745-00-2501

7,45 mm 7,45 mm 7,45 mm 7,45 mm

0˚ 0˚ 0˚ 0˚

200,0 mm 200,0 mm 250,0 mm 250,0 mm

85° 85° 85° 85°

polotuhý Urethero-Renoskop s pracovním kanálkem; 30.000 Pixelů 1 x 1,5 Ch. & 2 x 3 Ch./ 17.000 Pixel 1 x 4 Ch. & 2 X 2,4 Ch. semi-rigid Urthero renoscopes with instrument channels; 30.000 Pixel 1 x 1,5 Fr.. & 2 x 3 Fr../ 17.000 Pixel 1 x 4 Fr.. & 2 X 2,4 Fr..

45 ˚ 45 ˚ 45 ˚ 45 ˚

URET-010-08-4250 URET-010-08-3100 URET-085-08-4250 URET-085-08-3100

9/10 9/10 7,5/8,5 7,5/8,5

8˚ 8˚ 8˚ 8˚

425,0 mm 310,0 mm 425,0 mm 310,0 mm

85° 85° 85° 85°

Pokud jste nenašli svůj hledaný endoskop, zavolejte na 0042 355 335 381-4! If you cannot find the scope that you are looking for, just call us: 0049-7424-504756!

1

30.000 30.000 17.000 17.000


CONCISION -Line ® Cystoskopy Cystoscopy alle Abbildungen ähnlich all images similar

velikost (Ch.) Size (Fr.)

barevný kód Colorcode

cystoskopický-Schaft s 2 tuhými kohouty & obturátorem cystoscopy sheat with 2 fixed stopcocks & obturator

PUR-26-17-00 PUR-26-19-00 PUR-26-21-00 PUR-26-23-00 PUR-26-25-00

17 19 21 23 25

žlutý yellow zelený green červený red modrý blue bílý white

PUR-25-17-00 PUR-25-19-00 PUR-25-21-00 PUR-25-23-00 PUR-25-25-00

17 19 21 23 25

žlutý yellow zelený green červený red modrý blue bílý white

PUR-25-19-01 PUR-25-21-01 PUR-25-23-01 PUR-25-25-01

19 21 23 25

zelený green červený red modrý blue bílý white

cystoskopický-Schaft s centrálním kohoutem & obturátorem cystoscopy sheat with central valve & obturator

pohledový-obturátor k použití s oběmi schafty od 19 Ch. visual obturator for use with upper sheats from 19 Fr.

cysto-adaptér pro ženskou ureteroskopii cysto adaptor for female urethroscopy PUR-27-02-33

2


CONCISION -Line ® Cystoskopie Cystoscopy alle Abbildungen ähnlich all images similar

teleskopické můstky s Albarran-řídící pákou -1 pracovní kanál telescope bridges with Albarran deflector - 1 instrument channel PUR-24-01-01

teleskopické můstky s Albarran-řídící pákou -2 pracovní kanál telescope bridges with Albarran deflector - 2 instrument channels

PUR-24-02-01

teleskopické můstky telescope bridges PUR-01-01-01

PUR-01-02-01

PUR-01-00-01

3


CONCISION -Line ® Cystoskopie Cystoscopy alle Abbildungen ähnlich all images similar

PUR-29-21-70

monopolární knoflíková elektroda, flexibilní, délka 530 mm, 5 Ch. monopolar button electrode, flexible, length 530 mm, 5 Fr.

PUR-29-22-70

monopolární knoflíková elektroda, flexibilní, délka 530 mm, 7 Ch. monopolar button electrode, flexible, length 530 mm, 7 Fr.

PUR-29-21-80

monopolární jehlová elektroda, flexibilní, délka 530 mm, 5 Ch. monopolar button electrode, flexible, length 530 mm, 5 Fr.

PUR-29-22-80

monopolární jehlová elektroda, flexibilní, délka 530 mm, 7 Ch. monopolar button electrode, flexible, length 530 mm, 7 Fr.

PUR-29-21-90

monopolární smyčková elektroda, flexibilní, délka 530 mm, 5 Ch. monopolar loop electrode, flexible, length 530 mm, 5 Fr.

PUR-29-22-90

monopolární smyčková elektroda, flexibilní, délka 530 mm, 7 Ch. monopolar loop electrode, flexible, length 530 mm, 7 Fr.

4


CONCISION -Line ® Cystoskopie Cystoscopy alle Abbildungen ähnlich all images similar

keine Abbildung no image

PUR-25-01-00

Bioptické kleště, dvojitě pohyblivé Biopsy punch, double action

PUR-25-02-00

Úchopové kleště, dvojitě pohyblivé Grasping forceps, double action

PUR-25-03-00

prořezávací Bioptické kleště, dvojitě pohyblivé Biopsy punch, cutting thru, double action

PUR-25-04-00

HOOK -nůžky, dvojitě pohyblivé HOOK scissors, double action

PUR-25-05-00

Bioptické kleště, dvojitě pohyblivé Biopsy punch, double action

PUR-25-00-00

Nástroj - adaptér pro resektoskopické schafty Instrument adaptor for Resectoscopy sheats

5


CONCISION -Line ® Cystoskopie Cystoscopy alle Abbildungen ähnlich all images similar

pracovní délka 400 mm working length 400 mm

PUR--29-30-01

Bioptické kleště, 10 Ch., dvojitě pohyblivé Biopsy-Punch, 10 Fr., double action

PUR--29-30-02

Bioptické kleště, 10 Ch., dvojitě pohyblivé, polopevné Biopsy-Punch, 10 Fr., double action, semi-rigid

PUR--29-23-01

Bioptické kleště, 7 Ch., dvojitě pohyblivé Biopsy-Punch, 7 Fr., double action

PUR--29-23-02

Bioptické kleště, 7 Ch., dvojitě pohyblivé, polopevné Biopsy-Punch, 7 Fr., double action, semi-rigid

PUR--29-16-01

Bioptické kleště, 5 Ch., dvojitě pohyblivé Biopsy-Punch, 5 Fr., double action

PUR--29-16-02

Bioptické kleště, 5 Ch., dvojitě pohyblivé, polopevné Biopsy-Punch, 5 Fr., double action, semi-rigid

PUR--29-10-01

Bioptické kleště, 3 Ch., dvojitě pohyblivé Biopsy-Punch, 3 Fr., double action

PUR--29-10-02

Bioptické kleště, 3 Ch., dvojitě pohyblivé, polopevné Biopsy-Punch, 3 Fr., double action, semi-rigid

6


CONCISION -Line ® Cystoskopie Cystoscopy alle Abbildungen ähnlich all images similar

PUR--29-32-21

Nůžky, 10 Ch., jedno-pohyblivé Scissors, 10 Fr., single action

PUR--29-32-22

Nůžky, 10 Ch., jedno-pohyblivé, polopevné Scissors, 10 Fr., single action, semi-rigid

PUR--29-23-21

Nůžky, 7 Ch., jedno-pohyblivé Scissors, 7 Fr., single action

PUR--29-23-22

Nůžky, 7 Ch., jedno-pohyblivé, polopevné Scissors, 7 Fr., single action, semi-rigid

PUR--29-16-21

Nůžky, 5 Ch., jedno-pohyblivé Scissors, 5 Fr., single action

PUR--29-16-22

Nůžky, 5 Ch., jedno-pohyblivé, polopevné Scissors, 5 Fr., single action, semi-rigid

PUR--29-30-31

HOOK- nůžky, 10 Ch., jedno-pohyblivé HOOK scissors, 10 Fr., single action

PUR--29-30-32

HOOK- nůžky, 10 Ch., jedno-pohyblivé, polopevné HOOK scissors, 10 Fr., single action, semi-rigid

PUR--29-23-31

HOOK- nůžky, 7 Ch., jedno-pohyblivé HOOK scissors, 7 Fr., single action

PUR--29-23-32

HOOK- nůžky, 7 Ch., jedno-pohyblivé, polopevné HOOK scissors, 7 Fr., single action, semi-rigid

PUR--29-23-41

Nůžky, 7 Ch., dvojitě pohyblivé Scissors, 7 Fr., double action

7


CONCISION -Line ® Cystoskopie Cystoscopy alle Abbildungen ähnlich all images similar

PUR--29-23-11

Úchopové kleště, 7 Ch., dvou-hybné Grasping forceps, 7 Fr., double action

PUR--29-23-12

Úchopové kleště, 7 Ch., dvou-hybné, polopevné Grasping forceps, 7 Fr., double action, semi-rigid

PUR--29-16-11

Úchopové kleště, 5 Ch., dvou-hybné Grasping forceps, 5 Fr., double action

PUR--29-16-12

Úchopové kleště, 5 Ch., dvou-hybné, polopevné Grasping forceps, 5 Fr., double action, semi-rigid

PUR--29-30-51

Úchopové kleště, prohloubené, 10 Ch., dvou-hybné Grasping forceps, Cup-form, 10 Fr., double action

PUR--29-30-52

Úchopové kleště, prohloubené, 10 Ch., dvou-hybné, polopevné Grasping forceps, Cup-form, 10 Fr., double action, semi-rigid

PUR--29-23-51

Úchopové kleště, prohloubené, 7 Ch., dvou-hybné Grasping forceps, Cup-form, 7 Fr., double action

PUR--29-23-52

Úchopové kleště, prohloubené, 7 Ch., dvou-hybné, polopevné Grasping forceps, Cup-form, 7 Fr., double action, semi-rigid

PUR--29-16-51

Úchopové kleště, prohloubené, 5 Ch., dvou-hybné Grasping forceps, Cup-form, 5 Fr., double action

PUR--29-16-52

Úchopové kleště, prohloubené, 5 Ch., dvou-hybné, polopevné Grasping forceps, Cup-form, 5 Fr., double action, semi-rigid

PUR--29-23-61

Úchopové kleště, prohloubené, 7 Ch., dvou-hybné Grasping forceps, Cup-form, 7 Fr., double action

8


CONCISION -Line ® Resektoskopie Resectoscopy alle Abbildungen ähnlich all images similar

pracovní nástroj jedno kanálový working element single stem, passive Hliníková verze Aluminium version Ušlechtilá ocel verze stainless steel version Titanová verze Titanium version

PUR-27-00-11

Hliníková verze Aluminium version Ušlechtilá ocel verze stainless steel version Titanová verze Titanium version

PUR-27-00-21

Hliníková verze Aluminium version Ušlechtilá ocel verze stainless steel version Titanová verze Titanium version

PUR-22-00-21

Hliníková verze Aluminium version Ušlechtilá ocel verze stainless steel version Titanová verze Titanium version

PUR-22-00-11

PUR-27-00-12 PUR-27-00-13

pracovní nástroj jedno kanálový, aktivní working element single stem, active

PUR-27-00-22 PUR-27-00-23

pracovní nástroj dvou kanálový, aktivní working element double stem, active

PUR-22-00-22 PUR-22-00-23

pracovní nástroj dvou kanálový, pasivní working element double stem, passive

9

PUR-22-00-12 PUR-22-00-13


CONCISION -Line ® Resektoskopie Resectoscopy alle Abbildungen ähnlich all images similar

Resektoskopický schaft 30 ˚ kompletní pro stálé vyplachování, otočný se standardním obturátorem Resectoscope sheat 30 ˚ complete for continous flow, rotatable, with standard obturator

kompletní 28 Ch., 27 Ch., 27 Ch.,

PUR-28-02-99

complete 28 Fr., 27 Fr., 27 Fr., kompletní 26 Ch., 24 Ch., 24 Ch.,

PUR-26-02-99

complete 26 Fr., 24 Fr., 24 Fr.,

Vnější schaft

outer sheat Vnější schaft 28 Ch.

PUR-28-02-01

outer sheat 28 Fr. Vnější schaft 26 Ch.

PUR-27-02-01

outer sheat 26 Fr.

vnitřní schaft inner sheat

vnitřní schaft 27 Ch.

PUR-28-02-02

inner sheat 27 Fr.

vnitřní schaft 24 Ch.

PUR-27-02-02

inner sheat 24 Fr.

standardní obturátor standard obturator

obturátor 27 Ch.

PUR-28-02-03

obturator 27 Fr. obturátor 24 Ch.

PUR-27-02-03

obturator 24 Fr.

obturátor s řídící pákou deflecting obturator obturátor 24 Ch. LH

PUR-27-02-04

obturator 24 Fr. LH

pohledový obturátor visual obturator

obturátor 27 Ch. SO

PUR-28-02-05

obturator 27 Fr. SO obturátor 24 Ch. SO obturator 24 Fr. SO

10

PUR-27-02-05


CONCISION -Line ® alle Abbildungen ähnlich all images similar

VF- resektoskopické-elektrody STO HF- Resectoscopy-Electrodes STO jednoduchá verze single stem version

zobrazení P ic .

popis Pic. des c r iption

Ch. Fr .

nesterilní non-s ter ile

kulová hlava, ø 3 mm roller ball ø 3 mm

24

PUR-SS--2302

kulová hlava, ø 3 mm roller ball ø 3 mm

27

PUR-SS--2202

kulová hlava, ø 5 mm roller ball ø 5 mm

24

PUR-SS--2308

kulová hlava, ø 5 mm roller ball ø 5 mm

27

PUR-SS--2208

nožová elektroda, zahnutá knife electrode angled

24

PUR-SS--2303

nožová elektroda, zahnutá knife electrode angled

27

PUR-SS--2203

klička 30 ° loop 30 °

24

PUR-SS--2305

klička 30 ° loop 30 °

27

PUR-SS--2205

klička 90 ° loop 90 °

24

PUR-SS--2311

klička 90 ° loop 90 °

27

PUR-SS--2211

váleček, ø 3 mm, hladký roller, ø 3 mm,smooth

24

PUR-SS--2312

váleček, ø 3 mm, hladký roller, ø 3 mm,smooth

27

PUR-SS--2212

váleček, ø 5 mm, hladký roller, ø 5 mm,smooth

24

PUR-SS--2313

váleček, ø 5 mm, hladký roller, ø 5 mm,smooth

27

PUR-SS--2413

11


CONCISION -Line ® alle Abbildungen ähnlich all images similar

zobrazení P ic .

VF- resektoskopické-elektrody OLY HF- Resectoscopy-Electrodes OLY popis Pic. des c r iption

Ch. Fr .

nesterilní non-s ter ile

kulová hlava, ø 3 mm roller ball ø 3 mm

24

PUR-SO--2302

kulová hlava, ø 3 mm roller ball ø 3 mm

27

PUR-SO--2202

kulová hlava, ø 5 mm roller ball ø 5 mm

24

PUR-SO--2308

kulová hlava, ø 5 mm roller ball ø 5 mm

27

PUR-SO--2208

nožová elektroda, zahnutá knife electrode angled

24

PUR-SO--2303

nožová elektroda, zahnutá knife electrode angled

27

PUR-SO--2203

klička 30 ° loop 30 °

24

PUR-SO--2305

klička 30 ° loop 30 °

27

PUR-SO--2205

klička 12 ° loop 12 °

24

PUR-SO--2311

klička 12 ° loop 12 °

27

PUR-SO--2211

váleček, ø 3 mm, hladký roller, ø 3 mm,smooth

24

PUR-SO--2312

váleček, ø 3 mm, hladký roller, ø 3 mm,smooth

27

PUR-SO--2212

váleček, ø 5 mm, hladký roller, ø 5 mm,smooth

24

PUR-SO--2313

váleček, ø 5 mm, hladký roller, ø 5 mm,smooth

27

PUR-SO--2413

13


CONCISION -Line ® alle Abbildungen ähnlich all images similar

zobrazení P ic .

VF- resektoskopické-elektrody WOL HF- Resectoscopy-Electrodes WOL popis des c r iption

Ch. Fr .

nesterilní non-s ter ile

kulová hlava, ø 3 mm roller ball ø 3 mm

24

PUR-SW--2302

kulová hlava, ø 3 mm roller ball ø 3 mm

27

PUR-SW--2202

kulová hlava, ø 5 mm roller ball ø 5 mm

24

PUR-SW--2308

kulová hlava, ø 5 mm roller ball ø 5 mm

27

PUR-SW--2208

nožová elektroda, zahnutá knife electrode angled

24

PUR-SW--2303

nožová elektroda, zahnutá knife electrode angled

27

PUR-SW--2203

klička 30 ° loop 30 °

24

PUR-SW--2305

klička 30 ° loop 30 °

27

PUR-SW--2205

klička 90 ° loop 90 °

24

PUR-SW--2311

klička 90 ° loop 90 °

27

PUR-SW--2211

váleček, ø 3 mm, hladký roller, ø 3 mm,smooth

24

PUR-SW--2312

váleček, ø 3 mm, hladký roller, ø 3 mm,smooth

27

PUR-SW--2212

váleček, ø 5 mm, hladký roller, ø 5 mm,smooth

24

PUR-SW--2313

váleček, ø 5 mm, hladký roller, ø 5 mm,smooth

27

PUR-SW--2413

14


CONCISION -Line ® Uretrotomie Urethrotomy alle Abbildungen ähnlich all images similar

uretrotomický-Schaft 21 Ch. s 1 pracovním kanálem 5 Ch. Urethrotome sheat 21 Fr. with 1 instrument channel 5 Fr.

PUR-24-00-01

obturátor obturator

PUR-24-00-02

naváděcí rourka k vložení katétrů guide tube for inserting of catheters PUR-24-00-03

OTIS Uretrotom s 3 vyměnitelnými noži (zasíláno v dřevěném pouzdře) OTIS Urethrotome with 3 exchangeable knives (delivery in wooden box)

PUR-24-60-00

náhradní nůž spare knives

PUR-24-61-00

grovný er a de s tr aight

PUR-24-62-00

zahnutý gebogen c ur ved

15

PUR-24-63-00

vypuklý b a llig s pher ic al


CONCISION -Line ® Uretrotomie Urethrotomy alle Abbildungen ähnlich all images similar

strikturní nůž s použitím pasivní pracovního nástroje série 27… oder 22… cold knives fou use with passive working elements series 27…or 22…

PUR-24-10-00 PUR-24-10-20

PUR-24-00-04

PUR-23-90-00

PUR-24-02-00

rovný gerade straight rovný gerade straight

(27…)

PUR-24-20-00

(22…)

PUR-24-20-20

teleskopický můstek s 1 pracovním kanálkem 7 Ch. telescope bridge with 1 instrument channel 7 Fr.

ELLIK -odsávač, komplet ELLIK evacuator, complete

kulatý round round kulatý round round

(27…) (22…)

PUR-25-50-00

stříkačka 75 ml syringe 75 ml

PUR-25-50-01

stříkačka100 ml syringe 100 ml

PUR-25-50-02

stříkačka150 ml syringe 150 ml

náhradní díly pro ELLIK-odsávač spare parts for ELLIK evacuator

Luer-Lock-nástavec s uzavíracím kohoutkem Luer-Lock connector with stopcock

16

PUR-23-91-00

skleněná koule glass bowl

PUR-23-92-00

přípojka connector

PUR-23-93-00

gumový balónek rubber ball

PUR-24-01-00

Luer-Lock-přípojka Luer-Lock connector


CONCISION -Line ® Ureterorenoskopie Ureterorenoscopy alle Abbildungen ähnlich all images similar

polopevný Uretero-Renoskop, autklávovatelný, semi-rigid urethero-renoscope, autoclavable, excelentní zobrazení až 30.000 PIXELŮ!

URET-010-08-3100 pracovní délka 310 mm effective length 310 mm

excellent resolution up to 30.000 PIXEL!

URET-010-08-4250 pracovní délka 425 mm effective length 425 mm autoklávovatelný, polopevný Urethero-Renoskope s pracovním kanálem; s 30.000 Pixely 1 x 1,5 Ch. & 2 x 3 Ch./ s17.000 Pixely 1 x 4 Ch. & 2 X 2,4 Ch. autoclavable, semi-rigid Urthero renoscopes with instrument channels; 30.000 Pixel 1 x 1,5 Fr.. & 2 x 3 Fr../ 17.000 Pixel 1 x 4 Fr.. & 2 X 2,4 Fr..

45˚ 45˚ 45˚ 45˚

URET-010-08-4250 URET-010-08-3100 URET-085-08-4250 URET-085-08-3100

9/10 9/10 7,5/8,5 7,5/8,5

425,0 mm 310,0 mm 425,0 mm 310,0 mm

85° 85° 85° 85

30.000 Pixelů 30.000 Pixelů 17.000 Pixelů 17.000 Pixelů

DORMIA lapač kamenů s držákem DORMIA stone basket with handle PUR-23-50-50 4 drátový, 2,5 Ch., délka 75 mm 4 wires, 2,5 Fr., length 75 mm PUR-21-22-50 4 drátový, 2,5 Ch., délka 120 mm 4 wires, 2,5 Fr., length 120 mm PUR-23-52-50 4 drátový, 3 Ch., délka 75 mm 4 wires, 3 Fr., length 75 mm PUR-21-20-50 4 drátový, 3 Ch., délka 120 mm 4 wires, 3 Fr., length 120 mm PUR-23-50-30 6 drátový, 5 Ch., délka 75 mm 6 wires, 5 Fr., length 75 mm

17


CONCISION -Line ® Ureterorenoskopie Ureterorenoscopy alle Abbildungen ähnlich all images similar

5 Ch.- nástroje s 600 mm pracovní délkou 5 Fr.- instruments with working length of 600 mm

PUR-26-60-11 úchopové kleště, dvou-hybné, s pružinkou grasping forceps, double action, 5 Fr., with spring

PUR-29-60-21 bioptické kleště, dvou-hybné, s pružinkou biopsy forceps, double action, with spring

PUR-29-60-31 úchopové kleště dlouhé (8 mm), dvou-hybné, s pružinkou grasping forceps long (8 mm), double action, with spring

PUR-29-60-41 úchopové kleště krátké (4 mm), dvou-hybné, s pružinkou grasping forceps short (4 mm), double action, with spring

18


CONCISION -Line ® Litotripsie Lithotripsy alle Abbildungen ähnlich all images similar

PUR-25-15-00 optické kleště na kameny pro 0˚ a 30˚ - optiky optical stone punch for 0˚ and 30˚ scopes

PUR-25-16-00 Schaft pro PUR-25-15-00, s centrálním kohoutkem a obturátorem 24 Ch. sheat for PUR-25-15-00, with central valve and obturator 24 Fr. PUR-25-14-00 Pohledový obturátor s pracovním kanálkem pro PUR-25-16-00 visual obturator with instrument channel for sheat PUR-25-16-00

PUR-25-13-00 optické kleště na kameny s výplachovou a sací připojkou optical stone punch with suction- & irrigation connection

PUR-2506-00 optické kleště na kameny , dole otevřené optical stone punch, opened downside

PUR-26-25-00 cysto-uretrotomický-Schaft, 25 Ch., s 2 kohoutky a obturátorem cysto-urethrotome sheat, 25 Fr., with 2 stopcocks and obturator

PUR-25-27-00 adaptér pro užití s PUR-25--06-00 s resektoskopickým-vnějším Schaftem adaptor to use of PUR-25-06-00 with resectoscopy outer sheats

19


CONCISION -Line ® perkutánní nephroskopie percutaneous nephroscopy alle Abbildungen ähnlich all images similar

autoklávovatelný nephorskop; všechny se 2 proplach. kanály Ø 2,5 mm a 1 pracovním kanálem o Ø 4,7 mm autoclavable Nephroscopes; all with 2 flow channels with diameter 2,5 mm and 1 instrument channel with diameter 4,7 mm 45 ˚ NEPH-745-00-2000 90 ˚ NEPH-745-00-2001 45 ˚ NEPH-745-00-2500 90 ˚ NEPH-745-00-2001

7,45 mm 0 ˚ 200,0 mm 85° 7,45 mm 0 ˚ 200,0 mm 85° 7,45 mm 0 ˚ 250,0 mm 85° 7,45 mm 0 ˚ 250,0 mm 85°

PUR-2802-00 Set pro dlouhodobé proplachování pro víše zobrazené nephroskopy s obturátorem continous flow sheat for upper nephroscopes with obturator PUR-28-02-01 PUR-28-02-02 vnější schft obturátor outer sheat Obturator

PUR-25-18-00 teleskopický dilatátor, 8-stupňový telescopic-dilatator, 8 ary

PUR-34-10-00 punkční kanyla puncture cannula

20


CONCISION -Line ® perkutánní nephroskopie percutaneous nephroscopy alle Abbildungen ähnlich all images similar

PUR-34-11-00 dilatační kanyla dilatation cannula

PUR-34-12-00 naváděcí sonda guiding probe

PUR-35-20-00 úchopové kleště pro velké kamenné fragmenty s fixační špičkou grasper for large stone fragments with fixation spikes

PUR-35-14-00 B iops ieza n ge, einjedno-hybné, fa c h beweglic9hCh. , 9 C h. Bioptické kleště, biops y for c eps , s ingle ac tion, 9 Fr .

PUR-35-16-00 Fúchopové a s s za nge kleště für S tpro einfrkamenné a gment efragmenty, , doppelt bedvou-hybné weglic h, 9 C9h.Ch. gr as ping for c eps for s tone fr agments , double ac tion, 9 Fr .

PUR-35-15-00 Fasszange für Steinfragmente, beweglich, 9 Ch.9 Ch. úchopové kleště pro kamenné doppelt fragmenty, dvou-hybné, grasping forceps for stone fragments, double action, 9 Fr.

21

PUR-35-17-00 gerade einfach beweglich, rovnéMikro-Schere, mikro-nůžky, jedno-hybné 9 Ch. 9 Ch. straight mirco-scissors, single action, 9 Fr.

Katalog Urologie  

Katalog produktů pro urologii

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you