Page 1

Tel: 971 360475

Fax: 971 354007

HORARI D'ESTIU 2010

comercial@tmsa.es

HORARIO DE VERANO 2010

De l' 1 de Maig al 31 d'Octubre

/

Del 1 de Mayo al 31 de Octubre

MAÓ (01) MAÓ-ALAIOR- ES MERCADAL-FERRERIES-CIUTADELLA De DILLUNS a DIVENDRES / De LUNES a VIERNES / MONDAY to FRIDAY

Maó>: 06.45 - 08.15 - 09.15 - 10.15 - 11.15 - 12.15 - 13.15 - 14.15 - 15.15 - 16.15 - 17.15 18.15 - 19.15 - 20.15 - 21.15 - 22.15 - 23.15 - 00.15 (■)(▲) Ciutadella>: 06.40 - 07.40 - 08.40 - 09.40 - 10.40 - 11.40 - 12.40 - 13.40 - 14.40 - 15.40 16.40 - 17.40 - 18.40 - 19.40 - 20.40 - 21.40 - 22.40 (■)(▲) - 23.40 (■) De Dillus a Divendres De Lunes a Viernes From Monday to Friday Només de l'1 de Juliol al 31 d'Agost Només els Divendres De l'1 de Maig al 31 d'Octubre

/

(▲)

/

Solo del 1de Julio al 31 de Agosto Solo los Viernes Del 1de Mayo al 31 de Octubre

/

/

Only from July 1st until August 31 th Only on Friday From May 1st until October 31 th

/ (92)

Origen-Destí / Orígen-Destino / Origin-Destination

Estació d'Autobusos / Estación de Autobuses / Bus Station J.A. Clavé - (junt a Plaça Explanada / junto a Plaza Explanada / near "Explanada" square)

SUMMER TIMETABLE 2010 May 1st until October 31 th

MAÓ - PUNTA PRIMA

(1) Excepte Diumenges i Festius / Excepto Domingos y Festivos / Except Sundays and Public Holidays

DISSABTES / SABADOS / SATURDAYS

Maó>: 08.00 - 10.00 - 11.30 - 13.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00 - 21.30 Ciutadella>: 8.00 - 10.00 - 11.30 - 14.30 - 16.00 - 18.00 - 20.00 - 21.30

DIUMENGES (i Festius) / DOMINGOS (y Festivos) / SUNDAYS (and Public Holidays)

Maó>: 08.00 - 10.00 - 11.30 - 13.00 - 16.30 - 19.00 Ciutadella>: 08.00 - 10.00 - 11.30 - 14.30 - 16.30 - 19.00

(SUR MENORCA - INSOTEL - XALOC)

De DILLUNS a DIUMENGE / De LUNES a DOMINGO / MONDAY to SUNDAY

Maó>: 07.00(1) - 08.00(1) - 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00(1) - 15:00(1) 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.00 - 20.00(1) - 21.00(1) - 22:00 (1) - 23:00(1) H.Sur Menorca>: 07.15(1) - 08.15(1) - 09.15 - 10.15 - 11.15 - 12.15 - 13.15 - 14.15(1) 15.15 (1) - 16.15 - 17.15 - 18.15 - 19.15 - 20.15(1) - 21.15(1) - 22.15(1) 23.15 (1) Insotel>: 07.20(1) - 08.20(1) - 09.20 - 10.20 - 11.20 - 12.20 - 13.20 - 14.20(1) - 15.20(1) 16.20 -17.20 - 18.20 - 19.20 - 20.20(1) - 21.20(1) - 22.20(1) - 23.20(1) H.Xaloc>: 07.25(1) - 08.25(1) - 09.25 - 10.25 - 11.25 - 12.25 - 13.25 - 14.25(1) - 15:25 16.25 - 17.25 - 18.25 - 19.25 - 20.25(1) - 21.25(1) - 22.25(1) - 23.25 (1) P.Prima>: 07.30(1) - 08.30(1) - 09.30 - 10.30 - 11.30 - 12.30 - 13.30 - 14.30(1) - 15.30(1) 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30 - 20.30(1) - 21.30(1) - 22:30(1) - 23:30(1) (93)

MAÓ - BINIBÈQUER

De DILLUNS a DIUMENGE / De LUNES a DOMINGO / MONDAY to SUNDAY

Maó>: 10.30 - 14.00 - 17.30 Binibeca - 1>: 10.50 - 14.15 - 17.50 Binibeca - 2>: 11.00 - 14.15 - 18.00

BUS EXPRES

directe / directo / direct

CIUTADELLA

DE DILLUNS A DIVENDRES / De LUNES a VIERNES / MONDAY to FRIDAY MAÓ-CIUTADELLA

Origen-Destí / Orígen-Destino / Origin-Destination

Maó>: 07.00 - 08.00 - 09.45 - 10.45 - 12.45 - 14.15 - 15.15 - 16.45 - 17.45 - 19.45 - 22.15

Plaça "Es Pins" / Plaza Los Pinos / "Pinos" Square

CIUTADELLA-MAÓ

Ciutadella>: 07.00 - 08.00 - 09.10 - 11.15 - 12.10 - 14.15 - 15.15 - 16.15 - 18.10 - 19.10 - 21.15 (01) CIUTADELLA-FERRERIES-ES MERCADAL-ALAIOR-MAÓ (02)

MAÓ - ES CASTELL

De DILLUNS a DIUMENGE / De LUNES a DOMINGO / MONDAY to SUNDAY

Maó>: 07.20(1) - 07.45(1) - 08.15(1) - 08.45(1) - 09.15 - 09.45 - 10.15 - 10.45 - 11.45 12.15 - 12.45 - 13.15 - 13.45 - 14.15(1) - 14.45(1) - 15.15(1) - 15.45 - 16.15 16.45 - 17.45 - 18.15 - 18.45 - 19.15 - 19.45 - 20.15 - 20.45 Es Castell>: 07.30(1) - 08.00(1) - 08.30(1) - 09.00(1) - 09.30 - 10.00 - 10.30 - 11.00 12.00 - 12.30 - 13.00 - 13.30 -14.00 - 14.30(1) - 15.00(1) - 15.30(1) - 16.00 16.30 - 17.00 - 18.00 - 18.30 - 19.00 - 19.30 - 20.00 - 20.30 - 21.00

(1) Excepte Diumenges i Festius / Excepto Domingos y Festivos / Except Sundays and Public Holidays

(03)

MAÓ - SANT LLUÍS

De DILLUNS a DIUMENGE / De LUNES a DOMINGO / MONDAY to SUNDAY

Maó>: 07.00(1) - 08.00(1) - 08.10(1) - 08.30 - 09.00 - 09.30 - 10.00 - 10.30 - 11.00 - 12.00 12.30 - 13.00 - 13.30 - 14.00 - 15.00(1) - 15.30 - 16.00 - 17.00 - 17.30 - 18.00 18.30 - 19.00 - 19.30 - 20.00(1) - 20.15 - 21.00(1) - 22.00(1) - 23.00(1) S.Lluís>: 07.30(1) - 07.40(1) - 08.20 - 08.40(1) - 09.10 - 09.40 - 10.10 - 10.40 - 11.10 11.40 - 12.40 - 13.10 - 13.40 - 14.10 - 14.20 - 14.40(1) - 15.10(2) - 15.40(1) - 16.10 - 16.40 17.40 - 18.10 - 18.40 - 19.10 - 19.40 - 20.00 - 20.40(1) - 21.40(1) - 22.40(1) - 23.40(1)

(1) Excepte Diumenges i Festius / Excepto Domingos y Festivos / Except on Sundays and Public Holidays (2) Només Diumenges i Festius / Solo Domingos y Festivos / Only on Sundays and Public Holidays

De DILLUNS a DIVENDRES / De LUNES a VIERNES / MONDAY to FRIDAY

Ciutadella>: 06.40 - 07.40 - 08.40 - 09.40 - 10.40 - 11.40 - 12.40 - 13.40 - 14.40 - 15.40 16.40 - 17.40 - 18.40 - 19.40 - 20.40 - 21.40 - 22.40 (▲)(■) - 23.40 Maó>: 06.45 - 08.15 - 09.15 - 10.15 - 11.15 - 12.15 - 13.15 - 14.15 - 15.15 - 16.15 17.15 - 18.15 - 19.15 - 20.15 - 21.15 - 22.15 - 23.15 - 00.15 (▲)(■) (■)

De Dillus a Divendres Només de l'1 de Juliol al 31 d'Agost Només els Divendres De l'1 de Maig al 31 d'Octubre

De Lunes a Viernes Solo del 1de Julio al 31 de Agosto Solo los Viernes Del 1de Mayo al 31 de Octubre

/

(▲)

/

/

From Monday to Friday Only from July 1st until August 31 th Only on Friday / From May 1st until October 31 th

DISSABTES / SABADOS / SATURDAYS

Ciutadella>: 08.00 - 10.00 - 11.30 - 14.30 - 16.00 - 18.00 - 20.00 - 21.30 Maó>: 08.00 - 10.00 - 11.30 - 13.00 - 16.00 - 18.00 - 20.00 - 21.30

DIUMENGES (i Festius) / DOMINGOS (y Festivos) / SUNDAYS (and Public Holidays)

Ciutadella>: 08.00 - 10.00 - 11.30 - 14.30 - 16.30 - 19.00 Maó>: 08.00 - 10.00 - 11.30 - 13.00 - 16.30 - 19.00

BUS EXPRES

directe / directo / direct DE DILLUNS A DIVENDRES / De LUNES a VIERNES / MONDAY to FRIDAY CIUTADELLA-MAÓ

Ciutadella>: 07.00 - 08.00 - 09.10 - 11.15 - 12.10 - 14.15 - 15.15 - 16.15 - 18.10 - 19.10 - 21.15 MAÓ-CIUTADELLA

Maó>: 07.00 - 08.00 - 09.45 - 10.45 - 12.45 - 14.15 - 15.15 - 16.45 - 17.45 - 19.45 - 22.15 (21)

MAÓ - SANT CLIMENT

De DILLUNS a DISSABTE / De LUNES a SÁBADO / MONDAY to SATURDAY

(52)

CIUTADELLA - CALA GALDANA

Maó>: 07.45 - 08.45 - 09.30 - 10.30 - 11.45 - 12.45 - 13.30 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.00 19.40 Sant Climent>: 08.00 - 09.05 - 10.10 - 11.10 - 12.25 - 13.05 - 14.05 - 16.40 - 17.20 18.40 - 19.20 - 20.10

Ciutadella>: 10.40 - 13.50 - 16.50 Cala Galdana>: 10.00 - 13.20 - 16.20

Maó>: 09.15 - 12.15 - 15.15 - 18.15 Sant Climent>: 09.25 - 12.25 - 15.25 - 18.25

Ciutadella>: 09.50 - 13.50 - 16.45 Cala Galdana>: 10.20 - 13.20 - 17.20

DIUMENGES (i Festius) / DOMINGOS (y Festivos) / SUNDAYS (and Public Holidays)

(22)

MAÓ - SANT CLIMENT - CANUTELLS

De DILLUNS a DISSABTE / De LUNES a SÁBADO / MONDAY to SATURDAY

Maó>: 08.45 - 12.45 - 17.00 - 19.00 Canutells>: 09.00 - 13.00 - 17.15 - 19,15

DIUMENGES (i Festius) / DOMINGOS (y Festivos) / SUNDAYS (and Public Holidays)

Sense Servei / Sin Servicio / No Service

(31)

MAÓ - SANT CLIMENT - CALA'N PORTER

De DILLUNS a DISSABTE / De LUNES a SÁBADO / MONDAY to SATURDAY

Maó>: 09:30 - 10.30 - 11.45 - 13.30 - 16.00 - 18.00 - 19.40 Cala'n Porter>: 10.00 - 11.00 - 12.15 - 13.45 - 16.30 - 18.30 - 20.00

DIUMENGES (i Festius) / DOMINGOS (y Festivos) / SUNDAYS (and Public Holidays)

Sense Servei / Sin Servicio / No Service

(32)

De DILLUNS a DISSABTE / De LUNES a SÁBADO / MONDAY to SATURDAY

DIUMENGES (i Festius) / DOMINGOS (y Festivos) / SUNDAYS (and Public Holidays)

(72) CIUTADELLA - FERRERIES - ES MERCADAL - ES MIGJORN GRAN - CALA TOMÀS De DILLUNS a DISSABTE / De LUNES a SÁBADO / MONDAY to FRIDAY

Ciutadella>: 08.00 - 10.15 - 12.30 - 15.15 - 17.30 - 19.45 Ferreries> : 08.15 - 10.30 - 12.45 - 15.30 - 17.45 - 20.00 Es Mercadal> : 08.25 - 10.40 - 12.55 - 15.40 - 17.55 - 20.10 Es Migjorn Gran> : 8.45 - 11.00 - 13.15 - 16.00 - 18.15 -20.30 Cala Tomás>: 08.35 - 10.50 - 13.20 - 15.50 - 18.05 - 20.35

DIUMENGES (i Festius) / DOMINGOS (y Festivos) / SUNDAYS (and Public Holidays)

Ciutadella>: 08.10 - 11.40 - 14.40 - 18.30 Ferreries>: 08.25 - 11.55 - 14.55 - 18.45 Es Mercadal> : 08.30 - 12.00 - 15.00 - 18.50 Es Migjorn Gran> : 08.40 - 12.10 - 15.10 - 19.00 Cala Tomàs>: 08.45 - 12.15 - 15.15 - 19.05

MAÓ - ALAIOR - SON BOU (Torre Solí - Club San Jaime)

FERRERIES

De DILLUNS a DISSABTE / De LUNES a SÁBADO / MONDAY to SATURDAY

Maó>: 07.15 - 08.30 - 10.00 - 11.00 - 11.30 - 12.30 - 14.00 - 15.30 - 16.30 - 17.00 - 18.00 19.00 - 20.30 - 22.00 Alaior>: 07.25 - 08.40 - 10.10 - 11.10 - 11.40 - 12.40 - 14.10 - 15.40 - 16.40 - 17.10 18.10 - 19.10 - 20.40 - 22.10 Torre Solí>: 07.40 - 08.55 - 10.25 - 11.25 - 11.55 - 12.55 - 14.25 - 15.55 - 16.55 - 17.25 18.25 - 19.25 - 20.55 - 22.25 Club San Jaime>: 7.45 - 9.00 - 10.30 - 11.30 - 12.00 - 13.00 - 14.30 - 16.00 - 17.00 17.30 - 18.30 - 19.30 - 21.00 - 22.30 Son Bou>: 8.00 - 9.15 - 10.45 - 11.45 - 12.15 - 13.15 - 14.45 - 16.15 - 17.15 - 17.45 18.45 - 19.45 - 21.15 - 22.45 Alaior>: 8.15 - 9.30 - 11.00 - 12.00 - 12.30 - 13.30 - 15.00 - 16.30 - 17.30 - 18.00 19.00 - 20.00 - 21.30 - 23.00

Origen-Destí / Orígen-Destino / Origin-Destination

Plaça "Joan Carles I" / Plaza "Juan Carlos I" / "Juan Carlos I" Square

(53) FERRERIES - CALA GALDANA De DILLUNS a DIUMENGE / De LUNES a DOMINGO / MONDAY to SUNDAY

Ferreries>: 07.05(1) - 08.05(1) - 09.05 - 09.40(1) - 10.05 - 11.05 - 12.05 - 13.05 15.05(1) - 16.05 - 16.50(1) - 17.05 - 18.05 - 19.05 - 20.05 - 21.05(1) - 22.05(1) C.Galdana>: 07.20(1) - 08.20(1) - 09.20 - 10.20 - 11.20 - 12.20 - 13.20 - 14.20 - 15.20(1) 16.20 - 17.05(1) - 17.20 - 18.20 - 19.20 - 20.20 - 21.20(1) - 22.20(1)

(1) Excepte Diumenges i Festius /Excepto Domingos y Festivos / Except Sundays and Public Holidays

DIUMENGES (i Festius) / DOMINGOS (y Festivos) / SUNDAYS (and Public Holidays)

Maó>: 8.30 - 10.00 - 11.30 - 13.00 - 17.00 - 18.30 - 20.00 Alaior>: 8.40 - 10.10 - 11.40 - 13.10 - 17.10 - 18.40 - 20.10 Torre Solí>: 08.55 - 10.25 - 11.55 - 13.25 - 17.25 - 18.55 - 20.25 Club San Jaime>: 09.00 - 10.30 - 12.00 - 13.30 - 17.30 - 19.00 - 20.30 Son Bou>: 09.15 - 10.45 - 12.15 - 13.45 - 17.45 - 19.15 - 20.45 Alaior>: 09.30 - 11.00 - 12.30 - 14.00 - 18.00 - 19.30 - 21.00 (51)

MAÓ - ALAIOR - ES MERCADAL - FERRERIES - CALA GALDANA

De DILLUNS a DISSABTE / De LUNES a SÁBADO / MONDAY to SATURDAY

Maó>: 09.30 - 16.15 Cala Galdana>: 10.20 - 17.05

DIUMENGES (i Festius) / DOMINGOS (y Festivos) / SUNDAYS (and Public Holidays)

Maó>: 10.30 - 17.30 Cala Galdana>: 09.20 - 16.20 (71)

MAÓ - ALAIOR - ES MIGJORN GRAN - CALA TOMÁS

De DILLUNS a DISSABTE / De LUNES a SÁBADO / MONDAY to SATURDAY

Maó>: 08.00 - 10.15 - 12.30 - 15.15 - 17.30 - 19.45 Alaior>: 08.10 - 10.25 - 12.40 - 15.25 - 17.40 - 19.55 Es Migjorn Gran>: 08.25 - 10.40 - 12.55 - 15.40 - 17.55 - 20.10 Cala Tomás>: 08.50 - 11.05 - 13.05 - 16.05 - 18.20 - 20.20

DIUMENGES (i Festius) / DOMINGOS (y Festivos) / SUNDAYS (and Public Holidays)

Maó>: 08.15 - 11.15 - 14.15 - 18.30 Alaior>: 08.25 - 11.25 - 14.25 - 18.40 Es Migjorn Gran>: 08.40 - 11.40 - 14.40 - 19.00 Cala Tomás>: 08.50 - 11.50 - 14.50 - 19.05 (91)

MAÓ - SANT LLUÍS - ALCALFAR - SALGAR(Las Palmeras)

De DILLUNS a DIUMENGE / De LUNES a DOMINGO / MONDAY to SUNDAY

Maó>: 08.30 - 09.30 - 12.30 - 13.30 - 15.30 - 18.30 Alcaufar>: 08.45 - 09.45 - 12.45 - 13.45 - 15.45 - 18.45 Las Palmeras>: 08.55 - 09.55 - 12.55 - 13.55 - 15.55 - 18.55 Salgar>: 09.00 - 10.00 - 13.00 - 14.00 - 16.00 - 19.00

ES MIGJORN GRAN Origen-Destí / Orígen-Destino / Origin-Destination

Plaça "Menorca" / Plaza "Menorca" / "Menorca" Square

(71) (72) ES MIGJORN GRAN - ES MERCADAL De DILLUNS a DISSABTE / De LUNES a SÁBADO / MONDAY to SATURDAY

Es Migjorn Gran - Es Mercadal>: 08.55 - 11.10 - 13.40 - 16.10 - 18.25 - 20.55 Es Mercadal - Es Migjorn Gran>: 08.25 - 10.40 - 12.55 - 15.40 - 17.55 - 20.10

DIUMENGES (i Festius) / DOMINGOS (y Festivos) / SUNDAYS (and Public Holidays)

Es Migjorn Gran- Es Mercadal>: 09.05 - 12.35 - 15.35 - 19.25 Es Mercadal - Es Migjorn Gran>: 08.30 - 12.00 - 15.00 - 18.50

(71) (72) ES MIGJORN GRAN - CALA TOMÀS De DILLUNS a DISSABTE / De LUNES a SÁBADO / MONDAY to SATURDAY

Es Migjorn Gran>: 08.25 - 08.45 - 10.40 - 11.00 - 12.55 - 13.15 - 15.40 - 16.00 - 17.55 18.15 - 20.10 - 20.30 Cala Tomàs>: 08.45 - 09.00 - 11.00 - 11.15 - 13.15 - 13.30 - 16.00 - 16.15 - 18.15 18.30 - 20.30 - 20.45 DIUMENGES (i Festius) / DOMINGOS (y Festivos) / SUNDAYS (and Public Holidays)

Es Migjorn Gran>: 08.40 - 11.40 - 12.10 - 14.40 - 15.10 - 19.00 Cala Tomàs>: 08.55 - 09:00 - 12.00 - 12.25 - 15.00 - 15.25 - 19.15

Les condicions de tràfic i del temps poden afectar la duració dels trajectes La condiciones de tráfico y del tiempo pueden afectar la duración de los trayectos Traffic conditions and weather can affect running times Línies de bus adaptades. Líneas de bus adaptadas. Easy Access Bus Services.

Targetes utilitzables en aquesta línia. Tarjetas Utilizables en esta línea Usable tickets in this service.

Horarios Transportes Menorca  

Horarios de Servico Regular de Transporte Público de Viajeros de la Isla de Menorca (Empresa TMSA Transporte Regular SL)