Page 1


Targa Maja Lahendused Tutvustus OÜ Targa Maja Lahendused (TML) on 2008. aastal Eesti kapitalil loodud ettevõte. Teostame hoonete eritöid ning ühendame eritööde lahendusi läbi hooneautomaatika, luues võimalikult efektiivse ja targa hoone.

Kogemus Tänaseks oleme Eestis ja Soomes edukalt teostanud üle 30 objekti. Suurimaks tunnustuseks peame klientide rahulolu, kes on sageli ka uute objektide soovitajateks.

Pakume hoonete automaatika, nõrkvoolu, elektritööde, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutussüsteemidega seotud teenuseid. Toetume teenuste pakkumisel projekteerimise ja nüüdisaegse tehnoloogia tundmise kogemustele, omades pakutavate eritööde teostamisel oma ala kogenud spetsialiste. Peame oluliseks kvaliteeti ning tähtaegadest kinnipidamist.

1


Hoonete automaatika Targa Maja Lahendused toetuvad peamiselt rahvusvahelisele avatud platvormiga KNXstandardile. Lahendused annavad võimaluse kontrollida elamute, äri- ja tootmishoonete igat energiakasutuslõiku, olgu see küte, valgustus, ventilatsioon või välistingimustega arvestamine. Nii on võimalik saavutada oluline energia kokkuhoid ning tekib kontroll maja ja kulude üle. Tehnoloogia võimaldab peale ökonoomsuse ka aja kokkuhoidu ja annab selge ülevaate hoonest ning selle kuludest kas kohapeal ekraanil või eemalt interneti vahendusel.

2

Kujutage näiteks ette maja, mis suudab välistingimusi arvestades valida teie eelistatud temperatuuri, valgustust ja muusikat, kontrollida kütet ja energiatarvet ning pakkuda ka teie eemalolekul ülevaadet maja turvalisusest, kuludest ja töötavatest seadmetest.


3


Meie teenused

Automaatika - projekteerimine - programmeerimine - paigaldus ja seadmete tarne - hooldus

Elektri- ja nõrkvoolutööd - projekteerimine - paigaldus ja seadmete tarne - hooldus

Kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuslahendused - projekteerimine - paigaldus ja seadmete tarne - hooldus

Valguslahendused - projekteerimine - valguslahenduste visualiseerimine - valgustugevuse arvutused

Seadmete tarne - automaatikaseadmed ja kontrollerid - tugev- ja nõrkvooluseadmed - sise- ja välisvalgustid - ventilatsiooniseadmed, soojuspumbad

Energiaaudit, arvutused ja tasuvusarvutused

5


Säästlik energiakasutus Optimeerimine ja säästlikkus Oleme veendunud, et energiaallikate pideva kallinemise tõttu tuleb leida alternatiivseid viise hoonete energiakulu säästmiseks ja optimeerimiseks.

Energiasääst Esmased energiasäästu kohad on valgustuse, ventilatsiooni ja kütte seadistamine ning automatiseerimine varem tehtud energiaauditi ja arvutuste põhjal.

Selleks teeme aktiivselt koostööd Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi ning teiste oma eriala tunnustatud partneritega.

Olemasolevad ja uued ehitised Pakume konsultatsioone ja teenuseid alates vanade hoonete energiasäästlikuks renoveerimisest kuni uusehitiste projekteerimise konsultatsioonideni.

Eesmärk Meie peamine eesmärk on eri energialõikude automatiseerimise ja seadistamisega saavutada energiatarbimise sääst mõistlike kuludega.

6


Foto.


Seadmed Tarnime kõik seadmed ja tarvikud, mida eritööde teostamiseks ning targa süsteemi loomiseks vajame. Elektriinstallatsiooni materjalid Kinnitid, kaablid, elektrikilbid ja -tarvikud, lülitid, pistikupesad, valgustid jms. Süsteemiseadmed Puutepaneelid, ruumikontrollerid, andurid, arvestid, ilmajaamad, audio-videoseadmed jms. Kütte-, jahutus- ja ventilatsiooniseadmed Soojuspumbad, kliimaseadmed jms.

8


Kontaktid

Targa Maja Lahendused OĂœ E-post: info@tml.ee Internet: www.tml.ee

Targa Maja Lahendused  
Targa Maja Lahendused  

Hoonete automaatika.