__MAIN_TEXT__

Page 12

Beleggen

05

”Crowdfunding is gebaat bij meer transparantie” Crowdfunding, ook wel peer-to-peer-lending genoemd, is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2015 werd via crowdfunding 128 miljoen euro opgehaald. De groei komt vooral door bedrijven die veel geld ophalen. De rendementen zijn aantrekkelijk, maar hoe zit het met de risico’s?

V

ooralsnog gaat het meeste geld naar crowdfundingacties met een maatschappelijk of cultureel doel. Maar ook het traditionele mkb weet deze nieuwe weg naar de financiering van investeringen of groeiplannen steeds beter te vinden. In 2015 zijn zo’n 1.200 bedrijfsplannen door middel van crowdfunding gefinancierd. Investeerders wordt bij leningen rentes van rond de 7 procent voorgespiegeld.

Professionalisering Ronald Kleverlaan, oprichter van CrowdfundingHub en medeoprichter van het European Crowdfunding Netwerk, ziet het als een bewijs van de toenemende professionalisering van de sector. “Zowel het gemiddelde bedrag als de maximale investering zie je stijgen.” Evengoed is er nog een lange weg te gaan voordat crowdfunding een volwaardig onderdeel is van de financieringsmix, meent hij. “In het Verenigd

Koninkrijk wordt zo’n tien procent van de mkb-leningen opgehaald door middel van crowdfunding.” Op dit moment is er nog geen specifieke wet- en regelgeving gericht op crowdfunding. Wel geldt voor loan based en equity based crowdfunding vergunnings- of ontheffingsplicht van de AFM. In een wetgevingsbrief aan de minister van Financiën bepleit de toezichthouder een wettelijk kader en meer transparantie richting de geldgevers. Kleverlaan sluit zich aan bij de aanbevelingen. “Investeerders hebben recht op transparantie over de risico’s.” Voor potentiële investeerders is het nu vaak nog ondoorzichtig wat er met hun investering gebeurt en wat de risico’s zijn. “Welk percentage van de leningen wordt niet terugbetaald?” Kleverlaan zou graag zien dat je als platform gedwongen wordt om inzicht te geven in de default rate. “Investeerders hebben er recht op om te weten hoeveel projecten mislukken nadat het

benodigde startkapitaal is binnengehaald of wat het gemiddeld behaalde rendement van een platform is.”

Zelfregulering Een risicokwalificatie is er nog niet, aldus Kleverlaan. “Er is wel een branchevereniging, maar dat is nog geen onafhankelijk keurmerk, wel een vorm van zelfregulering. Het zou mooi zijn als een onafhankelijke organisatie een onderzoek begint om de rendementen van de platforms tegen elkaar af te zetten,” mijmert hij. Investeerders die geld in een bedrijf willen steken, moeten dus niet alleen het project maar ook de betrouwbaarheid van het platform dat als intermediair optreedt onderzoeken, adviseert Kleverlaan. “Dat moet in het AFM-register zijn opgenomen.” Een tweede advies: “Als je investeert in een lening via crowdfunding, loop je risico. Dus moet je zo goed mogelijk spreiden over meerdere leningen, voor het geval dat een van de initiatieven het niet redt.”

Beleggen in megatrends

Megatrends als beleggingskompas op de beurs De wereld ziet er vandaag bijna hetzelfde uit als gisteren. Echter, voor wie verder terugblikt in de tijd, springen de echt grote veranderingen al snel in het oog. Bevolkingsgroei, economische

van beleggen op basis van een specifiek thema, zoals robotisering of veiligheid, heel mooi naar voren.”

Schetsen van de lange termijn

Bij het analyseren van de megatrends maakt het fondshuis gebruik van de kennis van het onafhankelijke Copenhagen Institute for Future studies. Hoe een ontwikkeling zich op korte termijn ontvouwt is lastiger te voorspellen dan trends op de langere termijn. De groei van de wereldbevolking leidt bijvoorbeeld tot een schaarste aan grondstoffen. Een deel van de problemen kan worden aangepakt met technologische innovatie. De keerzijde is dat we ook steeds beter moeten opletten hoeveel we van onszelf prijsgeven in de digitale wereld.

Vier voorbeelden van fondsen van Pictet Asset Management

machtsverschuivingen, technologie en digitale innovaties - de megatrends die hieraan ten grondslag liggen vormen het beleggingskompas van Pictet Asset Management. MEGATRENDS helpen beleggers bij het kiezen en vasthouden van een duidelijke richting voor de lange termijn. Dat is geen overbodige luxe in het huidige beursklimaat. De stemming op financiële markten kan al binnen een dag enkele keren omslaan. Om niet in de verleiding te komen mee te gaan met de waan van de dag, koos Pictet Asset Management er ruim twintig jaar geleden voor om grote megatrends als beleggingskompas te gebruiken. Pictet Asset Management is de fondsentak van Pictet – een gerenommeerde Zwitserse bank waarvan de geschiedenis terugvoert tot 1805. In de twee eeuwen daarna is het bedrijf steevast gegroeid. In Nederland houdt Pictet Asset Management kantoor sinds 2012 en zet het beleggingsfondsen in de markt, waarvan het succes voor een groot deel ook te danken is aan de thema-aanpak.

Wind in de rug

Megatrends zijn de belangrijkste ontwikkelingen wereldwijd, welke onder te verdelen zijn in parameters zoals

Robotics

“De verandering gaat het snelst waar megatrends elkaar overlappen”

Water

-BARBARA KOS-

Security demografie, technologie, economie, industrie, bedrijfsleven en samenleving. Deze megatrends zullen de nabije toekomst op hervormende of disruptieve wijze beïnvloeden. “De verandering gaat het snelst op punten waar megatrends elkaar overlappen”, vertelt Barbara Kos, senior sales manager Nederland van Pictet Asset Management. “Daar zijn de thema’s te vinden die het uitgangspunt vormen voor onze fondsen. Een belangrijk kenmerk van de themafondsen van Pictet Asset Management is dat er nauwelijks overlap is met traditionele beursindices. In de huidige periode waarin de economische groei bijna overal ter wereld erg laag ligt en de onzekerheid op financiële markten toeneemt is dat een groot voordeel. De omzet van bedrijven waarin we beleggen, heeft namelijk altijd de wind in de rug van megatrends. Maar over een langere periode komen de voordelen

Global Megatrend Selection

Robotica, een thema in volle opmars. Deel in de potentiële groei van de wereldwijde watersector. Beleggen in oplossingen die de wereld veiliger maken. Beleggen in diverse fundamentele trends die onze toekomst bepalen.

Meer informatie: www.pictetfunds.nl. Een actuele kijk op megatrends vindt u op mega.online.

www.pictetfunds.nl |

PictetAM_NL

Profile for TMG Natives

Special bij De Telegraaf  

Flipcover 2nd home/beleggen

Special bij De Telegraaf  

Flipcover 2nd home/beleggen

Advertisement