Page 1

prometni propisi Digitalni tahografi

Koja vozila moraju imati digitalni tahograf? iako izgleda da bi odgovor na ovo pitanje trebao biti dobro poznat, u stvarnosti nije tako. Čak štoviše, nisu rijetke situacije da u cestovnim kontrolama u EU, naši prijevoznici bivaju sankcionirani zbog toga što su izvadili digitalni i ugradili analogni tahograf, premda je to po našim nacionalnim propisima potpuno legalno i moguće /// Piše: Zoran Kalauz

P

a gdje je onda problem? U našem ZaMeđutim, obzirom da smo od početka 90tih država supotpisnica AETR sporazuma, konu o radnom vremenu, obveznim a od 01. srpnja 2013. godine i punopravna odmorima mobilnih radnika i uređajima članica EU-a, na nas se odnose i međunaza bilježenje u cestovnom prometu ili kako se isti skraćeno voli nazivati “zakon o morodni propisi koji imaju veću pravnu snagu od naših nacionalnih propisa. To konkretbilnim radnicima”, piše da digitalnim tahografima moraju biti opremljena NOVA no znači da prema AETR sporazumu sva VOZILA koja se PRVI PUT REGISTRIRAvozila koja se prvi put registriraju nakon 16. lipnja 2010. godine moraju biti opreJU u Republici Hrvatskoj nakon 01. siječnja 2009. godine. To konkretno znači da mljena digitalnim tahografom. Pazite, ovaj ako sada netko uvepropis ne zahtjeva ze rabljeno vozilo s Prema AETR propisima postojanje digitaldigitalnim tahogranog tahografa samo sva vozila koja su u na novim vozilima fom iz bilo koje EU prometu od 16. 06. 2010. koja se prvi put redržave i neka je to vozilo proizvedeno gistriraju (kako to moraju imati digitalne npr. 2011. godine, traži hrvatski protahografe bez obzira na pis), nego doslovno temeljem našeg zana svim vozilima kona o mobilnim naše zakone koja su u prometu. radnicima on može To konkretno znači da na svim hrvatskim izvaditi digitalni tahograf i postaviti analovozilima koja su u prometu od 16. lipnja gni tahograf. Premda je tehnički apsurdno 2010. godine mora postojati digitalni tanova i jeftinija tehnološka rješenja (digitalni tahograf) mijenjati sa starijim i skupljim hograf. Strane kontrole ne zanima i ne trerješenjima (analogni tahograf), a ne ulazeći ba ih zanimati da li je takvo vozilo došlo u prave razloge takve zamjene, sve je lekao novo ili kao rabljeno u Republiku Hrgalno i ispravno prema hrvatskom zakonu. vatsku kako to traži naš zakon. 36 kamion&bus prosinac/siječanj 2013./14.

Na nas se od 1. srpnja primjenjuju EU zakoni koji su iznad hrvatskih, a po njima zamjena tahografa na vozilima proizvedenim nakon 1. svibnja 2006. nije dozvoljena

Koja vozila moraju imati digitalni tahograf?  

Koja vozila moraju imati digitalni tahograf?

Koja vozila moraju imati digitalni tahograf?  

Koja vozila moraju imati digitalni tahograf?

Advertisement