Page 1

prometni propisi Digitalni tahografi

Koja vozila moraju imati digitalni tahograf? iako izgleda da bi odgovor na ovo pitanje trebao biti dobro poznat, u stvarnosti nije tako. Čak štoviše, nisu rijetke situacije da u cestovnim kontrolama u EU, naši prijevoznici bivaju sankcionirani zbog toga što su izvadili digitalni i ugradili analogni tahograf, premda je to po našim nacionalnim propisima potpuno legalno i moguće /// Piše: Zoran Kalauz

P

a gdje je onda problem? U našem ZaMeđutim, obzirom da smo od početka 90tih država supotpisnica AETR sporazuma, konu o radnom vremenu, obveznim a od 01. srpnja 2013. godine i punopravna odmorima mobilnih radnika i uređajima članica EU-a, na nas se odnose i međunaza bilježenje u cestovnom prometu ili kako se isti skraćeno voli nazivati “zakon o morodni propisi koji imaju veću pravnu snagu od naših nacionalnih propisa. To konkretbilnim radnicima”, piše da digitalnim tahografima moraju biti opremljena NOVA no znači da prema AETR sporazumu sva VOZILA koja se PRVI PUT REGISTRIRAvozila koja se prvi put registriraju nakon 16. lipnja 2010. godine moraju biti opreJU u Republici Hrvatskoj nakon 01. siječnja 2009. godine. To konkretno znači da mljena digitalnim tahografom. Pazite, ovaj ako sada netko uvepropis ne zahtjeva ze rabljeno vozilo s Prema AETR propisima postojanje digitaldigitalnim tahogranog tahografa samo sva vozila koja su u na novim vozilima fom iz bilo koje EU prometu od 16. 06. 2010. koja se prvi put redržave i neka je to vozilo proizvedeno gistriraju (kako to moraju imati digitalne npr. 2011. godine, traži hrvatski protahografe bez obzira na pis), nego doslovno temeljem našeg zana svim vozilima kona o mobilnim naše zakone koja su u prometu. radnicima on može To konkretno znači da na svim hrvatskim izvaditi digitalni tahograf i postaviti analovozilima koja su u prometu od 16. lipnja gni tahograf. Premda je tehnički apsurdno 2010. godine mora postojati digitalni tanova i jeftinija tehnološka rješenja (digitalni tahograf) mijenjati sa starijim i skupljim hograf. Strane kontrole ne zanima i ne trerješenjima (analogni tahograf), a ne ulazeći ba ih zanimati da li je takvo vozilo došlo u prave razloge takve zamjene, sve je lekao novo ili kao rabljeno u Republiku Hrgalno i ispravno prema hrvatskom zakonu. vatsku kako to traži naš zakon. 36 kamion&bus prosinac/siječanj 2013./14.

Na nas se od 1. srpnja primjenjuju EU zakoni koji su iznad hrvatskih, a po njima zamjena tahografa na vozilima proizvedenim nakon 1. svibnja 2006. nije dozvoljena


Svježe na stolu! Svježe na stolu!

kazna u njemačkoj je 1.200 eura + troškovi ugradnje digitalnog tahografa

Sve je lako sa Kögel Cool - Pur-Ferro kvalitetom. Troškovi Sve je lako saodržavanja Kögel Cool - Pur-Ferro kvalitetom. Manji operativni troškovi Troškovi održavanja Sigurnija ulaganja te manji operativni Manji operativni troškovi troškovi održavanja Sigurnija ulaganja te manji operativni = Visokaodržavanja korisnost uporabe troškovi = Visoka korisnost uporabe Zašto Kögel Cool – PurFerro quality održava obečanje saznajte na www.koegel.com. Zašto Kögel Cool – PurFerro quality održava obečanje saznajte na www.koegel.com.

Financiranje putem Nutzfahrzeuge Leasinga

Vaš Kögel partner u Hrvatskoj HOCHSTAFFL TERETNA VOZILA d.o.o. Vaš Kögel partner u Hrvatskoj Karlovačka 88 HOCHSTAFFL TERETNA VOZILA d.o.o. HR-10250 Zagreb - Lučko Karlovačka 88 Tel.: + 385-1-6543-222 HR-10250 Zagreb - Lučko r mobil: + 385 98 200 109 fl.h f Tel.: + 385-1-6543-222 a t mario@hochstaffl.hr hs mobil: + 385 98.hr 200 109 oc hr tina@hochstaffl h . ffl. w a t mario@hochstaffl.hr w s w ch tina@hochstaffl.hr .ho

w

ww


prometni propisi Digitalni tahografi

Posljedice ulaska u EU Međutim, niti to nije cijeli problem. Problem je znatno dublji i ozbiljniji jer smo od 01. srpnja ove godine postali EU članica i na nas se odnose sve Uredbe Europske unije kao da smo oduvijek punopravna članica EU. To opet konkretno znači da naša vozila moraju biti opremljena digitalnim tahografima kao i sva ostala vozila u EU. Postojanje digitalnih tahografa u EU se zahtjeva na svim vozilima koja su u prometu od 01. svibnja 2006. godine. Niti jednu kontrolu van naših granica ne zanima naš nacionalni propis već zahtijevaju da sva vozila koja su u prometu od navedenog datuma budu opremljena digitalnim tahografom. Naša država je mogla pregovarati da se ovaj datum za novu državu članicu ne primjenjuje ,ali to u pregovorima s EU-om nije napravljeno i prema nama se ponašaju kao da smo punopravna država članica oduvijek, a ne samo unazad nekoliko mjeseci. Kako to u praksi, prema riječima naših prijevoznika, izgleda! Prilikom uobičajenih cestovnih kontrola, od vozača se traži i uvid u tahografsku evidenciju. Međutim, kada strane specijalizirane kontrole shvate da je riječ o “novijem vozilu” u kome je ugrađen analogni tahograf, prema VIN oznaci vozila (broju šasije) u svojim bazama provjeravaju da li je takvo vozilo izišlo iz tvornice s analognim ili digitalnim tahografom. Ako je tvornica takvo vozilo proizvela s analognim tahografom, onda nema problema, ali ako je tvornica takvo vozilo napravila s digitalnim tahografom (za tržište EU-a od 01. svibnja 2006. godine, a za tržište AETR-a od 16. lipnja 2010. godine), onda se zahtjeva da na takvom vozilu mora postojati originalno ugrađeni digitalni tahograf. Tada se vozač upućuje do najbliže radionice koja mu ugradi digitalni tahograf, a cestovne

Ako je tvornica vozilo napravila s digitalnim tahografom (za tržište EU-a od 01. svibnja 2006. godine, a za tržište AETR-a od 16. lipnja 2010. godine), onda se zahtjeva da na takvom vozilu mora postojati originalno ugrađeni digitalni tahograf

SKUPA ŠTEDNJA!

Dok naša država ne uskladi zakon s odredbama EU-a jedan savjet za sve prijevoznike - ne mijenjajte digitalne u analogne tahografe. Bez obzira što vjerujete da je manipulacija s njima lakša, u konačnici vas to može koštati znatno više.

Kod digitalnog tahografa (gore) mogućnosti manipulacije su znatno manje nego kod analognog (dolje)

38 kamion&bus prosinac/siječanj 2013./14.

inspekcije naplate uobičajenu kaznu za preinaku vozila. Pri tome su cestovne inspekcije potpuno u pravu jer se prema EU propisima u niti jednom slučaju ne smije vaditi originalno postavljeni digitalni i postavljati analogni tahograf. Čak štoviše, prema EU propisima prilikom zamjene postojećeg pokvarenog digitalnog tahografa ili naknade ugradnje novog digitalnog tahografa, mora se ugraditi digitalni tahograf posljednje generacije. To konkretno znači da ako se digitalni tahograf mijenja ili naknadno ugrađuje nakon 01. listopada 2011. godine, onda takav tahograf među ostalim u sebi mora imati jednominutno pravilo (ovo je vrlo poželjna opcija za mnoge prijevoznike, a posebno za one koje imaju vrlo veliki broj stani-kreni aktivnosti), a ako se digitalni tahograf mijenja ili naknadno ugrađuje nakon 01. listopada 2012. godine, onda takav tahograf među ostalim mora imati dva senzora kretanja vozila, a senzor postavljen na mjenjaču vozila mora biti magnetno otporan.

Koja vozila moraju imati digitalni tahograf?  

Koja vozila moraju imati digitalni tahograf?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you