Page 1

droga

ziemia

droga /ˈdrɔɡa/ (noun) szosa road: Ta droga jest w bardzo złym stanie. This road is in very bad condition.; trasa way, route: Możesz mi wskazać drogę na lotnisko? Could you show me the way to the airport?; ścieżka path: Oni szli wzdłuż ścieżki, aż dotarli do gór. They followed the path until they got to the

mountains. język /ˈjɛ zɨk/ (noun) używany do komunikacji między ludźmi language: Ona ma naturalną zdolność do uczenia się języków. She has a natural ability for learning languages.; w ustach tongue: Miałem to na końcu

języka. The word was on the tip of my tongue. komórka /kɔˈmurka/ (noun) w biologii cell: Komórki to maleńkie elementy, z których zbudowane są istoty żyjące. Cells are tiny building blocks that make up all living things.; telefon mobile phone: Proszę, wyłącz

komórkę. Please, turn off your mobile phone. niebo /ˈɲɛbɔ/ (noun) przestrzeń nad ziemią sky: Niebo było zupełnie czyste. The sky was completely clear.; raj (w religii) heaven: Po śmierci poszła do nieba. She went to heaven after death. oko /ˈɔkɔ/ (noun) narząd eye: On ma zielone oczy. He has green eyes.; oczko w rajstopach ladder: Miała oczko w rajstopach. She had a ladder in her tights.; oczko w pierścionku stone: Jej pierścionek miał piękne

zielone oczko. Her ring had a beautiful green stone. palec /ˈpal / (noun) u ręki finger: Zaciąłem się w palec. I've cut my finger.; u nogi toe: Ustałeś mi na palcu! You stepped on my toe! pilot /pʹilot/ (noun) osoba sterująca samolotem pilot: Pilot jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich pasażerów. The pilot is responsible for the safety of his passengers.; od telewizora remote control: świeca /ˈɕfʲj a/ (noun) woskowa candle: W jego pokoju paliła się świeca. A candle was burning in his room.; zapłonowa spark plug: Jedna ze świec zapłonowych w jego samochodzie się zepsuła. One of the spark plugs in his vehicle went down. zamek /ˈzãmɛk/ (noun) budowla castle: Księżniczka mieszkała w zamku. Princess lived in a castle.; błyskawiczny zipper: Bawiła się zamkiem przy kurtce. She played with the zipper on her jacket.; u drzwi lock: Zainstalowali drzwi z podwójnym zamkiem. They've installed a double-lock door. ziemia /ˈʑɛmʲja/ (noun) planeta Earth: Ilu ludzi żyje na Ziemii? How many people live on Earth?; grunt ground: Ziemia była pokryta śniegiem. The ground was coverd with snow.

Słownik polsko angielski mlingua polish  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you