Page 1

LUXUSNÉ PAPIEROVÉ TAŠKY · · ·

luxusné p a pierov é tašky s textilnými držadla mi o d je dnof arebný ch až po tašky s plnof arebnou potla č ou zosilnené dno a okraje p a pierových tašiek sú samozrejmosťou p ovrchov á úprav a: lesklé aleb o ma tn é lamino p arciálny UV lak i reliéfna ražba

Predstavenie spoločnosti Tlačiareň Bardejov Spolo čnosť Tlačiareň Bardejov, spol. s r.o. vznikla v roku 1997.Od začiatku sa naša činnosť sústreďuje na plnofare bnú hárkovú ofsetovú tla č, výrobu o b alov z hladkej lep enky a kartónov z vlnitej lepenky pre kon c ov ého klienta i rekla mné a g entúry.


Papierove tasky  

Luxusne papierove tasky

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you