Page 1

Credits:

Composed by Trieu Thong Design by Vinh Phuc “Chem gio” by Thien Phu + Thanh Tin Nếu có j` thắc mắc hoặc bạn tìm ra lỗi sai nào, xin pm nick madfgame@yahoo.com để mình kịp thời sửa chữa:D

Một số TRƯỜNG HỢP TỔNG QUÁT TRONG VẬT LÝ Dao Động Điều Hòa xva

2 T t  0  t  ; s max  A 2 4 T Wd  Wt sau 4 a   w2 x Con lắc lò xo: m tăng a%  T  100  a  1%  w t

m1  m2  T  T12  T22 m1  m2  T  T12  T22 l1  l2  T  T12  T22 l1  l2  T  T12  T22 k / /  k1  k2  T 

T1.T2 T12  T22

k1.k2  T  T12  T22 k1  k2 Lực hồi phục: F  kx ; Fmax  kA knt 

Lực đàn hồi: Fdh  k (l  x) Vật ở vị trí cao nhất: Fdh  k (l  A) Với A  l thì Fđh min tại A-  l Biên độ giảm a% thì năng lượng giảm 1  (1  a %) 2 T T Con lắc đóng đinh T  1 2 2 ' T g Thang máy:  T g' Đi xuống : Chậm dần đều: g’=a + g Nhanh dần đều: g’=|a – g| Đi lên: Chậm dần đều: g’=|a – g| Nhanh dần đều: g’=a + g T' g  Con lắc đơn trong xe: 2 T a  g2


Con lắc đưa lên cao (thấp)  dao động chậm: t  t 1  Trái đất – mặt trăng:

Tt R  t Td Rd

R Rh

Md Mt

1 3g Con lắc vật lý có I  ml 2    3 2l  h Khi đưa con lắc đơn lên độ cao h, để chu kì không đổi thì chiều dài con lắc phải giảm: 1   1    R

h   Khi đưa xuống giảm 1  1    2R 

2

Con lắc trong điện trường ngang có g '   g '  g 1  tan 2   T=2

p2  F 2 ; F=P.tan m

l g 1  tan 2 

T' 1  T 1  tan 2  Con lắc vật lý có dạng thước quay quanh lỗ nhỏ 1 i  ml 2  mx 2 (x là khoảng cách từ trục  khối tâm) 12 

l 2  12 x 2 l ; Tmin  x  12 gx 2 3 Con lắc vật lý gồm quả cầu đặc + thanh kl nhẹ: 1 I  mr 2  ma 2 (r : bk quả cầu; a : trục  khối tâm) 2  T  2

r 2  2a 2 r ; Tmin  a  2 ga 2 Con lắc trong điện trường dọc: T' g  T g'  T  2

q  0  g'  g  q  0  g'  g 

qE m qE m

2


Vật Rắn: Wd 

p 2 L2  2 2I

P 1 m  mR 2 2 Plon '  Pnho *2 vật: a  1 mlon '  mnho  mR 2 2 Vật chuyển động 2 giai đoạn: giai đoạn 1 nhanh dần đều, giai đoạn 2 chậm dần đều;  M  I .( 1   2 ) Xác định khối tâm:  mi xi xG   mi Cuốn đầu 1 sợi dây vào ròng rọc, đầu kia vào vật có P. Vật cách đất h. Thả vật rơi, khi chạm đất 2 p.h ròng rọc sẽ có   I  mR 2

Máy A-tút:

*1 vật: a 

2Fs I Bánh đà đang quay đều thì tại điểm cao nhất có 1 mảnh thép bị bắn ra. Vận tốc mảnh thép khi chạm

Đầu 1 sợi dây nối ròng rọc, đầu kia bị kéo ngang được s(m). Ta có   đất là: v  v02  2 g (h  R ) Con lắc:  

 g .sin  l Enjoy!!!^^

tong hop vat ly  

1 so cong thuc vat ly

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you