__MAIN_TEXT__

Page 1


miSSiOOn

ViSiOOn

Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti ühiskonna ja inseneeria arengu eestvedaja rakenduskõrghariduse ja teadmussiirde valdkondades.

Tallinna Tehnikakõrgkool on tunnustatud, huvigruppide poolt hinnatud ja innovaatiline rakenduskõrgkool.

põHiVÄÄRtuSed innOVAtiiVSuS

etteVõtliKKuS

eFeKtiiVSuS

loovus, avatus, paindlikkus;

algatuslikkus, sihiteadlikkus, rakenduslikkus;

säästlikkus, tulemuslikkus, vastutustundlikkus.


Austatud lugeja! allinna Tehnikakõrgkooli (edaspidi ka TTK või kõrgkool) tegevused on oma ajaloo ja liikmeskonna nägu. 2017. aastal täitus veerandsada aastat rakenduskõrgkoolide loomisest Eestis. Kui 1992. aasta sügisel alustas arhitektuuri, hoonete ehituse ja masinaehituse õppekaval õppetööd 75 üliõpilast, siis 2017. aastal toimus õppetöö 15 õppekaval ja kokku õppis 2234 üliõpilast. Arvnäitajad on olulised, kuid veelgi määravam on see, milliseks on kujunenud tehnikakõrgkooli õpikeskkond, liikmeskond ja koht kõrgharidusruumis tervikuna. Hinnangud on subjektiivsed, kuid veerandsaja aasta jooksul oleme päris kindlasti liikunud EL riikide viimaste hulgast tunduvalt ettepoole. 1990ndate eeskujud Soome, Saksamaa, Holland ja muude riikide analoogilised kõrgkoolid ei eristugi enam oluliselt. 2017. aastal jõustus TTK organisatsiooni struktuuri muudatus, mille vajalikkust analüüsisime ligi kaks aastat. Pärast institutsionaalse

akrediteerimise edukat läbimist ja samuti õppekavagruppide välishindajate väisamist vaatasime tehtud ettepanekud veel kord üle ning kavandasime organisatsiooni hierarhia madalamaks ja loodetavasti efektiivsemalt toimivaks. Õigupoolest oli kõrgkooli struktuur suures osas sama alates 1992. aastast ja muutused olid möödapääsmatud. On ju kõrgkooli väliskeskkond, tegevused ja nende ulatus, organisatsiooni liikmeskonna (üliõpilased, akadeemiline- ja tugipersonal) profiil ja organisatsioonikäitumine ajas muutunud. Uues akadeemilises struktuuris on kaks keskust ja kuus instituuti, mis toimivad vastutusüksustena tasemeõppe, elukestva õppe ning teadus-, arendus- ja loometöö läbiviimisel. Lõpetuseks tänan kõiki, kes andnud oma panuse TTK põhitegevuste läbiviimisel ja olnud aktiivseks kaasamõtlejaks muudatuste juhtimisel.

Enno Lend

rektor


Sündmused 2017. Aastal ERMi arhitekti Tsuyoshi Tane avalik loeng 10. veebruaril esines TTK-s avaliku loenguga Jaapani arhitekt Tsuyoshi Tane, kes on õppinud arhitektuuri Hokkaido Tokai Ülikoolis ning Taani Kuninglikus Kunstiakadeemias. Aastal 2006 võitis ta koos itaallase Dan Dorelli ja Liibanonist pärit Lina Ghotmehiga arhitektuuribürooga DGT konkursitöö Eesti Rahva Muusemi projekteerimiseks Tartusse. Tane enda loomingulise põhimõtte kohaselt on arhitekt eelkõige globaalse tuleviku looja, kes tegeleb moodsa kaasaja maailma ees seisvate probleemide lahendamisega.

FLEET - Mis saab veokitest tulevikus? Kuidas mõjutavad pakirobotid kullerteenuseid? Mida annab telemaatikasüsteem logistikaettevõttele?; SHELF Millist kasu annab ettevõttele automatiseeritud ladu? Kuidas jõudis Omniva koostööni AliExpressiga?; ning INFRA - Mis saab Tallinna Lennujaamast ning Ülemiste Cityst lähiaastatel? Seminar toimus mitmete sponsorite ja partnerettevõtete toel Ülemiste Citys SpaceX sündmuskeskuses.

Logistikaseminar Logistikaseminar on Tallinna Tehnikakõrgkooli 3. kursuse transpordi ja logistika eriala tudengite poolt korraldatav üritus, mis toimus juba 18. korda. Päevakavas oli kolm teemablokki: Raudteeautomaatika labor


Elektrivormel FEST 17

Raudteelabori avamine

Kiireim elektrivormel

Aprillis avati Tallinna Tehnikakõrgkoolis Baltimaade moodsaim, 860 000 eurot maksma läinud raudteeautomaatika labor koos Stadler FLIRT rongi vedurijuhi simulaatoriga, et pakkuda väljaõpet valdkonna tippspetsialistidele. Korraldatud hangete tulemusena tarnis ja paigaldas automaatikalaborisse seadmed Eesti ettevõte Autsec OÜ. Stadler FLIRT vedurijuhisimulatsiooni tarniti ja paigaldati Stadler Bussnang AG ja Berni Tehnikakõrgkooli koostöös.

2017. aasta kevadel möödus kümme aastat ajast, kui Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Tallinna Tehnikaülikooli koostööprojektina valmis Eestis esimene tudengite poolt ehitatud vormelauto. Meeskonnaajaloo suurima liikmete arvuga (50!) hooaega alustanud FS Team Tallinn võttis selle aasta eesmärgiks ehitada kõige kergem ja töökindlam tudengivormel. FEST 17 on kiireim elektrivormel, mis Tallinnas kunagi ehitatud – selle tõestuseks 2. koht kiirenduses Ungarist ning esikoht kiirendusrajal Tšehhi võistlustelt.


TTK masinaehituse üliõpilaste võistkond

BRICO sillamudelite võistlus Mai keskel Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud rahvusvahelisel terassildade ehitamise võistlusel BRICO 2017 pälvis teise koha TTK masinaehituse üliõpilaste võistkond - Stewen Naano, Steven Strandberg, Mikk Võhni ja Joosep Jesmin. Konkursil võisteldi oma projekteeritud 5-meetriste terassilla mudelitega, mille eesmärk oli olla üheaegselt võimalikult kerge, tugev (sild peab taluma 1000-kilogrammist koormust), lihtsasti kokku monteeritav ning ka ilusa ja originaalse välimusega. Lexus RX 450h õppevahend


Visiooniseminar kinnisvarakorraldusest Oktoobris leidis aset traditsiooniks saanud visiooniseminar, seekord teemal „Kinnisvarahalduse tulevikust“, mis omakorda oli ka teavitussündmus kõrgkooli uuele, kinnisvara korrashoiu õppekavale. Goldbergi masina võistlus

Lexuse hübriidauto õppevahendiks Õppeaasta avaaktusel andis Toyota Baltic AS koolile üle uue õppevahendi – uusima hübriidtehnoloogiaga Lexus RX 450h, mille jõuallikateks on nii bensiini- kui elektrimootor. Toyota Baltic AS turunduse divisjoni juhi Marek Maide sõnul iseloomustavad tänapäeva autotööstust murrangulised ajad. „Toyota soovib anda oma panuse selle nimel, et autoerialasid õppivad noored saaksid koolis tipptasemel ettevalmistuse. RX 450h annab õppuritele võimaluse omandada süvendatult tänapäevase hübriidtehnoloogia teadmisi ja praktilisi oskusi,“ lausus Maide.

Inseneeria karjääripäev ja 2. Goldbergi masina võistlus 3. novembril toimus TTK-s projekti „100 sammu inseneerias” raames Inseneeria karjääripäev ja 2. Goldbergi masina ehitamise võistlus. Võistlusel osales 8 kooli, võitjaks krooniti Võru Kreutzwaldi Kooli võistkond, kes sõidab preemiareisile Koenigseggi luksusautotehasesse Rootsis. Lisaks toimusid orienteerimismäng, õpitoad ja vestlusringid, noortele tutvustati inseneri põnevat elukutset, TTK laboreid, õppekavu, partnerkoole välismaal ning karjäärivõimalusi ettevõtetes. Karjääripäeval osales 450 noort.


Ehitustegevus 2017. aastal rekonstrueeriti TTK vestibüül ning kaasajastati peahoone 1. korruse töö- ja õpperuumid. Uut keskkonda iseloomustab avatus ja valgusküllasus. 1. korrus on uueks koduks ka üliõpilasesindusele, mille esine avatud ala leiab üliõpilaste poolt tihedat kasutust õppimiseks ja lihtsalt olemiseks.

100 sammu inseneerias – kingitus Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaks Projekti eesmärgiks oli tutvustada gümnaasiumi-, põhikooli- ning algkooli lastele inseneri elukutset ning julgustada neid tulevikus tegema teadlikke erialavalikuid. Alates 2016. aasta sügisest kuni 24. veebruarini 2018 külastas TTKd 3000 kooliõpilast, kes said läbi töötubade, laborikülastuste, rühmatööde ning loengute võimaluse avastada inseneeria põnevat maailma. Räätsamatk Kakerdaja rabas


Rahvusvaheline nädal Novembri esimesel nädalal toimus IV ühine rahvusvaheline nädal koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga, seekord oli teemaks E-õppe lahendused. Nädala raames külastas TTK-d 9 välisõppejõudu, 22 tugitöötajat ning sõlmiti kolm uut koostöölepingut. Kultuuriprogrammi raames toimus Savijalakeste tantsuetendus ning nädala viimasel päeval võeti ette matk Kakerdaja rabasse.


Üliõpilased Seisuga 10.11.2017 õppis TTK-s 2234 üliõpilast, neist päevaõppes 1434 ning kaugõppes 800 üliõpilast, millele lisandub 28 väliskülalisüliõpilast ja 23 eksternõppes õppijat.

Üliõpilasesindus

rhitektuuriinstituudis õppis 145, ehitusinstituudis 603, logistikainstituudis 308, ringmajanduse ja tehnoloogia instituudis 276, rõiva ja tekstiili instituudis 272 ja tehnikainstituudis 630 üliõpilast. 460 üliõpilast olid vanuses 30 aastat ja enam.

Vastuvõtt TTK nõukogu kinnitas vastuvõtuarvuks 2017/2018. õa-l 640 üliõpilast. Sisseastujad said valida 15 õppekava vahel, kaheksale toimus vastuvõtt lisaks päevaõppele ka kaugõppesse. Avaldusi esitati 2356, õppima asus 651 üliõpilast, neist 411 päeva- ja 240 kaugõppes. Suurima konkursiga õppekavad olid tootmine ja tootmiskorraldus, transport ja logistika nii päeva- kui kaugõppes ning hoonete ehitus kaugõppes.


Üliõpilased instituuditi

28%

Tehnikainstituut

12%

Rõiva ja tekstiili instituut

27%

Ehitusinstituut

12%

Ringmajanduse ja tehnoloogia instituut

14%

Logistikainstituut

7%

Arhitektuuriinstituut

Vastuvõtu konkurss

Õppetöö tulemuslikkus 2017. a lõpetas TTK 301 õppekava täies mahus läbinud üliõpilast. Seisuga 10.11.2017 oli TTK-s 100% edasijõudmisega üliõpilasi  910, edasijõudmine  90–99% oli 357 üliõpilasel. Ajavahemikus 01.10.2016– 30.09.2017 katkestas õpingud TTK-s 386 üliõpilast (vrd. 2016 a. 579), neist esmakursuslasi 137.

635

651 592

Vastuvõtt Kutsekeskharidus Keskharidus 146 489

132 460

145 506

8 /1 17 20

7 /1 16 20

6 /1 15 20


Heategevuslik jõulu-hommik Kallikaru projekti toetuseks 2017. aastal kogus traditsiooniline TTK tudengite poolt korraldatav heategevuslik jõuluhommik raha Kallikaru projektile. Kaks TTK tudengit, Kaur Vahtrik ja Mari Umbjär v otsustasid algatada Hooandjas Kallikaru kampaania, et koguda raha politseiautodesse pehmete mõmmikute ostmiseks. Eestis juhtub igal aastal lastega rohkem kui 1000 õnnetust, mis vajavad politsei sekkumist. Vabatahtlikest tudengiteks koosneva meeskonna missioon on tagada õnnetuse läbi elanud lastele heaolu ja turvalisuse tunne varustades iga politseisõiduk pehme mängukaruga. Sel aastal koguti Jõuluhommikul tänu headele toetajatele 1541€.

TTK tudengid XVIII üliõpilaste suvemängudel

Üliõpilaste suvemängud Üliõpilaste XVIII Suvemängud toimusid 23. juunil Käärikul. Seekord saavutas TTK kõikide koolide arvestuses tubli kuuenda koha. Kooli kõige väärtuslikum osaleja oli Silver Kask, kes saavutas koguni kaks alavõitu - kiikingus ja kergejõustiku non-stop -is. Lisaks saavutas TTK palju häid kohti mitmetel teistelgi võistlusaladel - üheks neist oli köievedu, kus olime kolmandad!


Tudengi koolituspäev

TTK Kammerkoor

15. novembril toimus kooli aulas esimene Tudengi koolituspäev, kus esines koolitaja Harald Lepisk teemal „Laetud akud – kuidas suuta enamat, kui keskmine tudeng?“ Inspireeriv koolitus aitas osalenutel mõtestada oma tegevusi ning pani mõtlema, kuidas realiseerida oma andeid. Muuhulgas arutleti teemadel, kuidas ärgata hommikuti värskemana ning startida entusiastlikult; kuidas viia end ladusamalt loovale lainele ja keskenduda olulistele tegevustele ning kuidas suuta end õhtul välja lülitada ja puhata.

Noorte laulu- ja tantsupidu „Mina jään“ 2017. aasta suursündmuseks TTK Kammerkoorile ja tantsuansambel Savijalakestele oli XII noorte laulu-ja tantsupidu „Mina jään“. Tantsijad lõid kaasa ka #tantsimekoos spontaansel etendusel Vabaduse Väljakul. Kallikaru kampaania


TEADUS-, ARENDUSJA LOOMETEGEVUS 2017. aastal moodustati teadus-, arendus- ja loometegevuse (TAL) paremaks koordineerimiseks seitse uurimistööde rühma järgmistes valdkondades: Pinded ja materjalide rakendusuuringud, rühma juht Toomas Pihl, PhD Ehitiste seisukorra hindamine ja rakendusuuringud, rühma juht Martti Kiisa, PhD BIM-rakenduste arendamine, rühma juht Aivars Alt, MSc Logistika ja veonduse uuringud, rühma juht Jelizaveta Janno, MSc Rõiva- ja tekstiiliala tehnoloogia arendus ja rakendusuuringud, rühma juht Ada Traumann, PhD Nutikad elektritehnilised insenerilahendused, rühma juht René Nukki, PhD Innovaatilised lahendused masinaehituses, rühma juht Tavo Kangru, MSc

Ameerikas rajatud Gene Haas Foundation eraldas Tallinna Tehnikakõrgkooli Tehnikainstituudile 10 000 dollarit arendustegevusteks, mis otsustati investeerida võistlussõiduki prototüübi ehitamiseks. Tehnikainstituudi üliõpilased plaanivad projekteerida ja valmis ehitada võimalikult energiasäästliku sõiduki, millega tulevikus osaleda ülemaailmsel tudengivõistlusel „Shell Eco Marathon“.

2017. aastal käivitati ettevõtluskeskkonna platvorm ADAPTER, mis koondab kõiki Eesti kõrgkoole ja teadusasutusi.


Gene Haas Foundationi arendustoetus

Aasta jooksul sõlmitud mahukamad lepingud:

Madala liiklussagedusega teedele katendiprojekteerimisjuhendi loomine lähtuvalt tee kandevõimest (tee tegelikust olukorrast) II osa (metoodika testimine reaalsete objektide peal). Tellija: Maanteeamet. Teostajad: ehitusinstituut Sven Sillamäe ja Margus Vaino; Optimaalse tee konstruktsiooni koostamise metoodika väljatöötamine, II etapp. Tellija: Maanteeamet. Teostajad: ehitusinstituut Sven Sillamäe, Margus Vaino, Martti Kiisa, Julija Šommet, Sten-Kristjan Saarik; Sõidukite massi ja teljekoormuste monitooring Eesti sildadel 2017–2018. Tellija: AS Viacon Eesti. Teostajad: ehitusinstituut Karin Lellep, Martti Kiisa, Ando Pärtel; Kaubaveoga seotud kasvuhoonegaaside vähendusvõimalused (maantee- ja raudteetransport ning laevandus). Tellija: Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee MTÜ. Teostajad: logistikainstituut Jelizaveta Janno ja Kati Nõuakas.

Optimaalse sillakonstruktsiooni metoodika väljatöötamine

Aruandeperioodil pikendati ühe patendi ja kolme kasuliku mudeli tunnistus. Uusi kontakte sõlmiti nii suuremate kui ka väiksemate ettevõtetega, kokku 134 võlaõiguslikku lepingut, sh. kolm innovatsiooniosakut. Lepinguliste tööde käive oli 236 989 eurot. Koostati TTK üliõpilaste toimetised (seitse artiklit).


AUHINNAD JA TUNNUSTUSED Iga-aastasel Heureka uurimistööde seminaril valiti parimateks: Tanel Uibokandi ja Kaur Vahtriku töö „Töödeldud taimse biomassi tehnoloogilised omadused ning rakendusvõimalused“ (projekt „Põhunõu“), õppekava tehnomaterjalid ja turundus; pälvis ka Teaduste Akadeemia tänukirja üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil. Riivo Kiljaku „Kliimastendi kasutajaliidese v äljatöötamine ja r akendamine“, õppekava autotehnika; Erik Punase ja Thomas Tammuse „Ülemiste City transpordisüsteemi ideekavand“, õppekava transport ja logistika.

Palju õnne, tiim Strawy: TTK vilistlaste Kaur Vahtriku, Marilin Ait’i, Merilin Šaitori ja Tanel Uibokandi projekt „Põhunõu“ oli võidukas ka üle-Eestilisel ideekonkursil ClimateLaunchpad.


TTK elektritehnika dotsendi Heljut Kalda e-kursus „Elektrotehnika ja elektriseadmed“ võitis Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) kvaliteedihindamise 2017. aasta e-kursuse tiitli. Kokku pälvisid TTK õppejõud 13 kvaliteedimärki e-kursustele.

TTK üliõpilaste uurimistööde seminaril esitleti ka rakenduslikke uurimistöid ettevõtetele, parimateks osutusid: Metsateedel asuvate terastruupide projekteerimise, ehitamise ja hooldamise juhendmaterjali koostamine. Tellija: RMK. Teostajad: ehitusinstituut Martti Kiisa, Karin Lellep, Sven Sillamäe ja Artjom Melnikov (üliõpilane). Parim lõputöö. Hübriidveoki teostatavuse uuring. Tellija: Titans OÜ. Teostaja: tehnikainstituut René Nukki. Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti uue välivormi arendus (11 toodet). Tellija: Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet. Teostaja: rõiva ja tekstiili instituut Margit Kuusk.


RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ 017. a jätkas TTK osalemist Erasmus+ mobiilsusprogrammis. Aastalõpu seisuga oli koostööleping 75 kõrgkooliga 26 riigis. Populaarseimad partnerkoolid väljaminevate üliõpilaste hulgas olid Ruse University Bulgaarias, Frederick University Küprosel, Brno University of Technology Tšehhis ning Centria University of Applied Sciences Soomes. Välisüliõpilasi saabus enim Türgist Eskisehir Osmangazi University’st ja Leedust Šiauliai State College´ist. TTK üliõpilased osalesid pikaajalises mobiilsuses (2 - 12 kuud) 56 korral ning ekspressmobiilsuses (kuni 2 nädalat) 56 korral. TTK-s õppis 2017. aastal 51 väliskülalisüliõpilast. Esimeste mobiilisusteni jõudis Erasmus+ üleilmse õpirände programm koostöös Iisraeli partnerkooliga Technion – Israel Institute of Technology. Kahel rõiva- ja tekstiiliinstituuti üliõpilasel oli võimalus veeta üks semester Tais, Bangkokis, partnerkoolis Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Jätkus osalemine rahvusvahelises kõrgharidusorganisatsioonis EURASHE ja UASneti võrgustikus. Erasmus + õpirände projekt Tais


Erasmus + õpirände projekt Iisraelis

Olulisemad projektid: 2017. aastaga lõppenud „Build PHE“ (2015–2017), mille raames valmis 67 juhtumiuuringut; „INSMER“ (2016–2019), kus töötatakse välja robootika õppekavad tasemetel 4, 5, 6; ning projek t „EIN“ (2015–2018), mille tulem on elektriautode õppekava. Jätkusid tegevused Kesk-Läänemere programmi projektides „EDU-RAIL“ (2015–2018) ja „EDU SME“ (2015–2017) ning Läänemere piirkonna programmi projektis „SWW“ (Smart and Safe Workwear Clothing, 2016–2019). Projekti „EDU-SME“ lõpptulemusi esitleti ka Brüsselis Euroopa väike ja keskmise suurusega ettevõtete katusorganisatsiooni UEAPME seminaril.

ELUKESTEV ÕPE

Välisõppejõudude kaasamiseks ja TTK arendustegevusteks hakati rakendama ASTRA programmi projekti „TTK Lean“. Fookuses on pikemaajaliselt õpetavate (kuni üks semester) välisõppejõudude kaasamine. Elukestva õppe koolitusi pakuti kõikides õppeKokku võõrustas TTK erinevate progkavagruppides, lisaks korraldati insenerialade ning rammide kaudu 29 välisõppejõudu ja keeleõppe tellimuskoolitusi ettevõtetele vastavalt -koolitajat. tellija soovile. Septembris käivitus koostöös HiiuT TK jätkas osalemist Erasmus+ maa Ametikooliga üheaastane plastitöötleja eriala programmi mobiilsus- ja strateegitöökohapõhine õpe, õpetamisse on kaasatud listes projektides, kõrgharidusortehnika- ning ringmajanduse ja tehnoloogia instiganisatsioonis EURASHE ning tuudi lektorid. Koostöös instituutidega korraldati UASneti ja ENAS võrgustikes. seminare, eriala teabepäevi ja sisekoolitusi.


RENOVEERIMIS-, EHITUS- JA PROJEKTEERIMISTÖÖD Projekti „TTK Lean“ ja kõrgkooli tegevustoetuse vahenditest renoveeriti ja valmistati ette ruumid Tööstus 4.0 digitaliseeritud ja robotiseeritud automaatikalabori väljatöötamiseks.

õppenud aastal viis kõrgkool lõpule vestibüüli renoveerimise. Vestibüülist ja liftidest algava uue sisearhitektuuri loomuliku jätkuna kaasajastati peahoone 1. korruse töö- ja õpperuumid. 1. korrus on uueks koduks ka üliõpilasesindusele, mille esine avatud ala leiab üliõpilaste poolt tihedat kasutust õppimiseks ja lihtsalt olemiseks. Uut keskkonda iseloomustab avatus ja valgusküllasus, erilist tähelepanu on pööratud funktsionaalsusele ja koostöö soodustamisele ning olemismugavusele. Ehitus ja projekteerimistöid teostati kokku ca 800 000 euro väärtuses.


LABORISEADMETE, INVENTARI JA ERIALATARKVARA SOETAMINE Uusi laboriseadmeid ja olulisemat õppeinventari soetati ligikaudu 334 000 euro eest:

laboriseadmed ehitusinstituudi teede-ehitusmaterjalide laborisse ja mehaaniliste katsetuste laborisse; töötati välja Tööstus 4.0 labori kontseptsioon ning viidi läbi riigihanked laborimööbli ja seadmete soetamiseks; HITSA meetme „Kõrgemate IKT oskuste arendamine kõrghariduses“ vahenditest keevituslaua ja tarkvara ostmine ja tootmisprotsesside planeerimise, haldamise ja juhtimise tarkvara ostmine; CNC painutuspingi ostmine; hõõrdeseadme ostmine tekstiilmaterjalide testimise laborisse.


mAJAnduSteGeVuS Kõrgkooli eelarve moodustumine

81,7%

Kulud tegevustoetuse vahenditest 7 365 361 ¤

7,3%

Kulud majandustegevusest laekuvatest vahenditest 659 445 ¤

11%

Projektid ja toetused 1 015 743 ¤ Kogueelarve > 9 040 549 ¤

TK 2017. aasta kogueelarve koos õppetoetuste maksmise ja õppelaenude kustutamisega oli 9 040 549 eurot, sellest majandustegevusest laekuvast tulust sõltuvad kulud 7,3% ning toetuste-projektide vahendid 11%.

Töötasudeks (sh töötasumaksud ja erisoodustus) maksti tegevustoetuse vahenditest 4 733 279 eurot. Majandustegevusest laekunud vahenditest maksti töötasudeks 215 859 eurot ja projektidetoetuste vahenditest 278 632 eurot.


Ke tu ur ik es

us

re

di

ku s

us

d

ld

ak on

l it

us

ta

ku l

l it

ha

IT -t a

us

os kt or

Rektoraat

ld

nt s

ha

al

i tu ne te

ai

st

ns

ii ut

iil

ti t

lo t

no uu

te h

ut

Hu ke m sk m an us aj i t a a ke n a d r sk u u s s a ja in et e

Re a

st

ja

t

i tu

uu se

ti t du te k in

ja ka

ni

va Te h

Rõ i

ns

ai

an

ik

aj

st

st

t

iin

d

to r

uu

ur

ti t

tu

ns

si

m

gi

ng

Ri

Lo

i tu

ek

ak on

or

os

te k

pe

hi

Eh

Ar

Õp

pr

Üliõpilasesindus

Ha

na

a

pe

og

ia

m

st

i tu

u

io

pe at s ko g

ut

kt or

on

ja

tu

ku s i-

ke s

ku s

re

õp ik

a un

tv

at u

m am

in

Ra

Ko

ro

sk es

sp

uk es

El

du

võ t lu

en

Et te

Ar

ru

us

d

l it

ht it a

iju

ak on

al

al

os

on

on

us

rs

rs

nd

Pe

Pe

Juhtkond

Fi

Nõukogu

-j

Õp

Rektor

nt s

Professorite kogu

na

Nõunike kogu

Fi

Ju

t

ju

bi di

ia l it ee

to r

r is

Kv a

Re k

ht

StRuKtuuR


www.tktk.ee

Profile for tktk8

TTK aastaraamat 2017  

TTK aastaraamat 2017  

Profile for tktk8
Advertisement