Page 1

CHP’YE OY VERMEYİ DÜŞÜNENLER SÖZÜMÜZ SİZE! (AKP’YE OY VERMEYİ DÜŞÜNENLER LÜTFEN SAYFAYI ÇEVİRİNİZ) - Oy vermeyi düşündüğünüz parti, solu temsil iddiasındadır. Ancak CHP’nin solla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. CHP’yi soldaki tek seçenek olarak görüp ona oy veriyorsanız, üzülerek söylemek zorundayız ki, CHP sağcı bir partidir. - Oy vermeyi düşündüğünüz parti, solun doğal tabanı olan emekçileri değil, zengin sınıfları temsil etmektedir. Bu açıdan bakıldığında CHP sosyal demokrat bir parti dahi değildir. CHP bu düzenden hoşnut olanların çıkarlarını temsil etmektedir. - Oy vermeyi düşündüğünüz parti, MHP ile koalisyona hazırlanmaktadır. Böyle bir koalisyonun Türkiye’yi nereye götüreceğini iyi düşünmek ve ona göre karar vermek gerekir. CHP MHP’lileşmektedir. - Oy vermeyi düşündüğünüz parti, sağın önemli kadrolarını içine almaya başlamıştır. Eski MHP’li Yaşar Okuyan, Demirel ailesinin deneyimli ismi İlhan Kesici yalnızca birer örnektir. Yıllardır bu ülkeye her türlü kötülüğü dokunan Süleyman Demirel de CHP’yi desteklemektedir. - Oy vermeyi düşündüğünüz parti, ekonomide farklı bir politika izlemeyeceği konusunda patron örgütlerine ve emperyalistlere söz vermiştir. Ekonomide farklı bir politika izlemeyecekse CHP neyi değiştirecektir? CHP, AKP gibi piyasacı, liberal bir partidir. - Oy vermeyi düşündüğünüz parti, dış politikada ABD ile yakın işbirliğine önem vermekte, Avrupa Birliği ile ilişkileri düzelteceğini iddia etmekte ve NATO’yu Kürt sorununda göreve çağırmaktadır. AKP de bunları yapmaktadır. O halde CHP’nin özelliği nedir? CHP, tıpkı AKP gibi işbirlikçi bir partidir. - Oy vermeyi düşündüğünüz parti, “laiklik elden gidiyor” demektedir. AKP Türkiye için bir tehlikedir, AKP din tüccarı bir partidir. Ancak CHP bu tehlikeyi önleyecek parti değildir. CHP, gericiliğin köklerine inmek yerine laik-şeriatçı kamplaşmasından fayda uman bir partidir.

- Oy vermeyi düşündüğünüz parti, silahlı kuvvetler üzerinden siyaset yapmaya başlamıştır. Türkiye askeri darbelerin anlamını en iyi bilen ülkelerden birisidir. CHP, “AKP gitsin de ne olursa olsun” deme noktasındadır. CHP, umut veren değil, umutsuzluk yayan bir partidir. - Oy vermeyi düşündüğünüz parti, “oyları bölmeyin CHP’yi destekleyin” demektedir. CHP’nin oy istedikleri solculardır. Ama CHP solcu bir parti değildir. CHP yıllardır solun oylarını çalmaktadır. CHP oy hırsızı bir partidir. Üzgünüz… Oy vermeyi düşündüğünüz parti hakkında ağır sözler sarf ettik. Ancak yalnızca doğruları, aslında sizin de bildiğiniz doğruları buraya aktardık. Zorunluluktan oy vermeyi düşündüğünüz CHP’ye verilecek oylar boşa gidecek. CHP’nin bu gidişata dur deme, bazı şeyleri değiştirme iddiası yok. Tam tersine, CHP bugünkü düzenin korunması için oy istiyor, toplumdaki değişim arayışını din tüccarı AKP’ye terk ediyor. Cumhuriyetin kazanımlarının korunması elbette çok önemli. Ama artık yolun sonuna gelindi. Türkiye bugünkü düzen içerisinde hiçbir değerini koruyamaz, geriye gider. Eğer “böyle kalsın, ben bugünkü düzenden hoşnutum” diyorsanız, sizden özür dileriz, zamanınızı çaldık. Yok, “böyle gelmiş böyle gitmez” düşüncesindeyseniz, CHP’ye oy vermeyin. Çünkü CHP’nin gittiği yol bellidir. 22 Temmuz seçimlerinde CHP’yi bırakın kendi yolundan gitsin, siz bağımsızlık ve özgürlük yoluna, sosyalizm yoluna yönelin. Çağrımız budur… AMERİKAN İŞBİRLİKÇİSİ, PATRON DOSTU CHP’YE OY VERME

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ


AKP’YE OY VERMEYİ DÜŞÜNENLER SÖZÜMÜZ SİZE! (CHP’YE OY VERMEYİ DÜŞÜNENLER LÜTFEN SAYFAYI ÇEVİRİNİZ) - Oy vermeyi düşündüğünüz partinin inanç özgürlüğüyle bir ilgisi yoktur. AKP din tüccarlığı yapmaktadır. - Oy vermeyi düşündüğünüz parti, yoksulların, halkın partisi olduğunu ileri sürmektedir. Bir bakın bakalım AKP’nin yöneticilerine, milletvekili adaylarına. Aralarında hiç yoksul, halktan, yani sizden birisi var mı? - Oy vermeyi düşündüğünüz partinin hükümet olduğu beş yılda enflasyon oranının düştüğü doğrudur. Ancak işçilerin, emekçilerin, yani emekleriyle geçinenlerin de ücretleri düşmüştür. AKP için ekonomi patronların mutlu olmasından ibarettir. - Oy vermeyi düşündüğünüz parti, Türkiye’nin en değerli işletmelerini yerli ve yabancı patronlara satıvermiştir. Söz konusu işletmeler, tüccar zihniyeti ile övünen Unakıtan’a değil, halkımıza yani sizlere aitti. Telekom, Tüpraş, POAŞ, Pektim, Erdemir ve daha nice kuruluş elden çıkarıldı. AKP memleketi gerçekten satan bir partidir. - Oy vermeyi düşündüğünüz parti, kendi kendini besleyen az sayıdaki ülkeden birisi olan Türkiye’yi tarımsal ürünlerde dışarıya mahkum etti. Köylü perişan, kentlerde açlık tehlikesi var. Tohumu yabancılardan alıyoruz, onlar ne dediyse onu ekiyoruz. AKP üreticiye, köylüye fenalık eden bir partidir. - Oy vermeyi düşündüğünüz partinin politikaları sonucunda milyonlarca kişi işsiz kaldı. İşsizlik oranının yüzde 20’yi geçtiği bir ülkeyiz. İş sahibi olanların önemli bir bölümü asgari ücretin altında çalışıyor ve her an işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya. AKP halka karşı acımasız bir partidir.

- Oy vermeyi düşündüğünüz parti “Müslümanlığı” dilinden düşürmez. Bu partinin güçlü bir seçmen desteğine sahip olduğu kentlerden birisi Konya’dır. Bu kentimizdeki hava üssünde İsrailli pilotlar eğitilmektedir. Eğitilen pilotlar Lübnan ve Filistin’deki Müslümanları bombalamaktadır. AKP İsrail işbirlikçisi bir partidir. - Oy vermeyi düşündüğünüz parti Türkiye’yi daha da bağımlı hale getirmiş, Amerikan emperyalizmine ve Avrupa Birliği’ne karşı teslimiyetçi politikalar uygulamıştır. Oysa AKP, “mazlum” edebiyatı yaparak iktidara gelmiştir. AKP ezilenlerin değil, ezenlerin partisidir. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün… AKP'ye oy vermek sizin çıkarınıza mı, yoksa Amerika’nın, İsrail’in, Avrupalı patronların ve Türkiye’deki küçük ve zengin bir azınlığın çıkarına mı? Düşünün ve karar verin. Vicdanınız rahatsa, oyunuzu AKP için kullanın. Yok, AKP’ye oy vermekte tereddüt ediyorsanız, sözümüze biraz daha kulak verin. Ezilenler, yoksullar, emekçiler güçlerini birleştiriyor. Gerçekten adil bir düzen için, kimsenin kimseyi sömürmediği, aç ve açıkta kimsenin kalmadığı, emperyalistlere karşı kafası dik bir Türkiye için siz de TKP’yi destekleyin. Size yıllarca yalan söylediler. Amerikan masallarını anlatıp durdular. Komünistler ne istiyormuş, nasıl insanlarmış bir de onlardan dinleyin. AMERİKAN İŞBİRLİKÇİSİ, PATRON DOSTU AKP’YE OY VERME

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

AKP_CHP  

AMERİKAN İŞBİRLİKÇİSİ, PATRON DOSTU CHP’YE OY VERME Eğer “böyle kalsın, ben bugünkü düzenden hoşnutum” diyorsanız, sizden özür dileriz, zama...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you