Page 62

De zeven krachten van Begeleid Uitdagend Onderwijs

Een baanbrekend model voor leerkrachten in het basisonderwijs! Althans, dat menen de ontwerpers van het BUO-model, voor Begeleid Uitdagend Onderwijs, Tjerk de Boer en Bert van Velthooven. ‘Het model gaat uit van zeven krachten, afkomstig vanuit de wetenschappelijke literatuur. Wanneer alle krachten van het model succesvol zijn ingevoerd, gaan en blijven leerlingen gemotiveerd aan het werk en stijgen de leeropbrengsten. Met BUO vindt de leerkracht zijn eigen speelruimte terug en oefent hij zijn professie met nog meer passie en geestdrift uit.’ door vanessa pelle foto human touch photography

Drs. Tjerk de Boer is als opleider, trainer en adviseur verbonden aan Centrum Theo Thijssen, nascholingscentrum van HUpabo van Hogeschool Utrecht. Drs. Bert van Velthooven is onderwijsadviseur, docent en onderzoeker bij Marnix Onderwijscentrum van de Marnix Academie Utrecht. Samen ontwikkelden zij het BUO-model. Baanbrekend, zegt Tjerk, maar: ‘Verandering heeft alleen kans van slagen als leerkrachten en leerlingen bereid zijn uit hun comfortzone te komen. Op veel scholen wordt de groep aan de hand van leeropbrengsten in drie homogene niveaugroepen verdeeld. Hier wordt vervolgens de didactiek op afgestemd. Vaak is dit het uiteindelijke resultaat van handelingsgericht of opbrengstgericht werken. Het Nederlandse onderwijs is niet slecht, maar een deel van de kinderen verveelt zich. Reden genoeg om de betrokkenheid en leergierigheid bij alle leerlingen te vergroten door middel van uitdagend onderwijs. Niet de methode, maar de leerling moet centraal staan!’

Leren door interactie ‘Onderwijs dat uitdaagt, gaat niet vanzelf’, vult collega Bert van Velthooven aan. ‘De leerkracht speelt een cruciale rol. Leren is een actief, constructief en zelfregulerend proces. Maar adequate sturing van buitenaf is en blijft nodig bij het verwerven van kennis. Daarnaast is de sociale context waarin geleerd wordt van wezenlijk belang. Leerlingen leren door interactie met elkaar. Op die manier combineren ze hun kennis door het uitvoeren van een taak en toetsen ze hun eigen denkprocessen en inzichten aan die van anderen. Dat geeft vaak meer zelfvertrouwen en inzicht.’ Vanuit de literatuur zijn verschillende theorieën gevonden die het begeleiden van uitdagend onderwijs ondersteunen. Deze theorieën kunnen volgens de twee onderwijsdeskundigen worden samengevat in zeven krachten. Tjerk: ‘Per kracht worden drie fundamentele vragen op een rij gezet. De krachten staan in willekeurige

62

EDG_SEP_062-063_BUO_v05.indd 62

21-08-17

20:11

PrimaOnderwijs september 2017  

PrimaOnderwijs is het magazine voor professionals in het basis en voortgezet onderwijs in Nederland en wordt verspreid in een oplage van 160...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you