Page 64

OSO: van papieren map naar veilig digitaal overstapdossier Jaarlijks stappen zo’n 175.000 leerlingen over van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. Een belangrijke en grote stap in hun schoolloopbaan. Om te zorgen voor een goede aansluiting tussen beide onderwijsvormen, is een zorgvuldige overdracht van leer- en begeleidingsgegevens essentieel. Met Overstapservice Onderwijs (OSO) kunnen scholen eenvoudig en veilig de overstapdossiers uitwisselen. door tefke van dijk

Berend Cornel werkt als stafmedewerker bij ­Stichting ­Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei en is aanspreekpunt voor de po-scholen in zijn regio. ‘We gebruiken OSO nu voor het tweede jaar. Via OSO regelen we de overstap van het po naar het vo. Ik zet eenvoudig alle standaardgegevens van de leerlingen klaar. Daarna kan ik handmatig documenten toevoegen, zoals relevante verslagen van externe partijen. De ouders krijgen vervolgens een PDF ter inzage en de nieuwe school kan met de gegevens op het inschrijfformulier het dossier opvragen. Voor havo en vwo is de infor­ matie heel volledig, voor vmbo-leerlingen zijn er vaak meer gegevens nodig om een goede start te kunnen

maken. Daar wordt nog aan gewerkt. Heel belangrijk is dat de gegevens veilig zijn. Vroeger ging alles via de post of gewone mail, veel minder veilig. Na de discussie rondom het patiëntendossier is er extra goed gekeken naar de veiligheid en privacy en zijn enkele verbeteringen doorgevoerd. Ik ben OSO actief gaan promoten in onze regio. Het levert een fikse tijdsbesparing op voor de leraar van groep 8, die niet alles meer handmatig hoeft te verzamelen. Dat geldt uiteraard ook voor de andere kant. In het verleden gingen alle gegevens uit het systeem geprint naar de nieuwe school, die ze opnieuw moest invoeren. Nu kunnen er geen overtikfouten worden gemaakt.’

64

64-65_EDG_PO_Sept15_Kennisnet.indd 64

26-08-15 19:15

PrimaOnderwijs september 2015  

PrimaOnderwijs is het magazine voor alle onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs. Het magazine wordt 6 keer per jaar in...

PrimaOnderwijs september 2015  

PrimaOnderwijs is het magazine voor alle onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs. Het magazine wordt 6 keer per jaar in...

Advertisement