Page 27

Vorig jaar zat Andrej Josic ook in het LAKS-bestuur. ‘Ik wist toen al dat ik dit jaar voorzitter wilde worden en heb er nu dan ook ontzettend veel zin in. Je bent met een jonge groep bezig met iets belangrijks en er wordt echt goed naar je geluisterd.’ Als voorzitter gaat hij zich ‘vooral bezighouden met het vertegenwoordigen van scholieren in de media en in de politiek’, staat te lezen op de site van het LAKS. Andrej: ‘Het is mooi als je bepaalde zaken onder de aandacht kunt krijgen in de Tweede Kamer en de media.’ Dat is het LAKS afgelopen jaar al goed gelukt met LED (Leerlingen Evalueren Docenten). ‘We hebben een LEDhandboek ontwikkeld en dit heeft veel aandacht gekregen in de media en is ook ter sprake gekomen in de Tweede Kamer, waar de coalitie ons initiatief steunt.’ Het idee bij LED is dat leerlingen docenten niet alleen beoordelen, maar structureel evalueren. ‘Het oordeel van leerlingen is geen wegingsfactor in de aanname van een docent maar bedoeld als feedback waar een docent wat mee kan. We vinden het belangrijk dat mensen er wat aan hebben en dat scholen dit op een officiële manier regelen.’

Meer waardering voor vmbo Het LAKS vertegenwoordigt alle scholieren, van praktijkonderwijs tot vwo. ‘Het vmbo is vaak een ondergeschoven kindje, merken we. We vinden het belangrijk dat het vmbo weer de waardering van vroeger krijgt, als goede beroepsopleiding waar je wordt opgeleid voor de arbeidsmarkt. Dat betekent meer maatwerk, meer excellentie en meer vakkeuze.’ Maatwerk is ook het thema van de LAKS-scholierencongressen dit jaar, naar aanleiding van het verhaal van de VO-raad over maatwerk. Het LAKS wil scholieren vragen of maatwerk wenselijk is en hoe dat er volgens hen uit moet zien. Om een spreekbuis te kunnen zijn voor alle scholieren in Nederland heeft het LAKS immers input nodig van scholieren. ‘Voorheen vroegen we scholieren naar het LAKS te komen, nu gaan wij naar de scholieren toe’, vertelt Andrej. ‘Vorig jaar zijn we gestart met de eerste negen scholierencongressen, met als thema motivatie. Opvallend resultaat van deze bijeenkomsten was dat beleidsmakers digitalisering ontzettend belangrijk vinden, maar dat scholieren het helemaal niet zo tof vinden. Digitale werkvormen moeten vooral een verdieping geven op de lesstof, vinden zij. Dat verbaasde veel beleidsmakers. We hebben de rapportage met de resultaten gepresenteerd op het ministerie.’

Medezeggenschap Andrej wil zich ook hard maken voor een wettelijk draagvlak voor leerlingenraden. ‘Dat is iets waar we naar mijn mening op achter lopen en eigenlijk veel te

laat mee zijn. Medezeggenschap kan ook beter. Leerlingen willen dolgraag meedoen aan medezeggenschap maar weten niet altijd goed wat ze bijvoorbeeld met de feedback van de achterban moeten doen, hoe ze die feedback het beste aan de directie kunnen doorgeven. Dat is een kwestie van lobbyen voor je leerlingen en dat kan vaak beter.’ Het LAKS wil leerlingenraden daarom meer training gaan geven. Dat kan niet allemaal op de scholen zelf, daarom komt er een online training met een speciale leertool.

Leenstelsel Het LAKS heeft ook een belangrijke voorlichtingsfunctie om leerlingen te informeren over veranderingen in de onderwijswereld. Zo maken ze een informatiefolder over onderwijstijd en werken ze samen met het Interstedelijk Studenten Overleg aan een boekje over het nieuwe leenstelsel. Andrej: ‘Bij het leenstelsel krijg je met veel partijen te maken en dat maakt het erg onoverzichtelijk en onduidelijk. Wat is er precies veranderd en hoe werkt het leenstelsel? Leerlingen kunnen deze informatie vaak moeilijk vinden. Met een fysiek boekje willen we hen voorlichten over het nieuwe stelsel. Natuurlijk zetten we de informatie ook op onze website.’

Rekentoets van tafel Wat betreft één heikel punt kan het LAKS in ieder geval voor nu even rustig ademhalen: de rekentoets. ‘Daarover zijn we zeker opgelucht, voor nu. Dit bespaart ons waarschijnlijk vele scholieren die anders hun diploma niet halen. Wel vinden we het jammer dat dit niet geldt voor het hele voortgezet onderwijs, want het vwo moet wel de toets halen om een diploma te kunnen krijgen. Via social media vragen zij zich af waarom dit voor hun niet geldt. Daarbij is deze ontwikkeling (waarschijnlijk) van tijdelijke aard. Daarom zijn we gematigd enthousiast, volgend jaar zou de rekentoets zo maar wel mee kunnen tellen. We vinden rekenonderwijs belangrijk, maar de toets is niet toereikend en komt te laat. Rekenproblemen moet je niet pas op middelbare scholen aanpakken. Begin daarmee op de basisschool!’

Blijf op de hoogte!

Het LAKS wil dat er niet alleen óver maar ook mét de scholier wordt gepraat over onderwijszaken. Kijk voor meer informatie over het LAKS en de activiteiten voor dit schooljaar op laks.nl. Ook de diverse data voor de twaalf provinciale scholierencongressen zijn op de website te vinden. Deze congressen zijn toegankelijk voor alle scholieren. Contact met Andrej Josic kan via mail op andrej@laks.nl.

PrimaOnderwijs 27

26-27_EDG_PO_Nov15_Laks.indd 27

14-10-15

16:22

PrimaOnderwijs November 2015  
PrimaOnderwijs November 2015  

PrimaOnderwijs is het magazine voor alle onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs. Het magazine wordt 6 keer per jaar in...

Advertisement