Page 25

Reisorganisatie

Daarnaast is de reis ook goed voor het groepsgevoel. Sommige kinderen gaan voor het eerst zonder hun ouders weg.’ Hij lacht: ‘Uiteindelijk willen ze meestal langer blijven.’ Collin heeft zelfs meegemaakt dat hij leerlingen later op een Italiaanse camping tegenkwam omdat ze hun ouders Italië wilden laten zien.

Helemaal stil van

Het Goois Lyceum heeft een rijke traditie aan schoolreizen. Bijna alle reizen worden nu deels georganiseerd door Excalibur Tours. ‘Wij hebben een idee van de route en Excalibur zorgt voor het busvervoer en plekken om te slapen, denk aan hostels of hotels. Zo slapen we in Verona in een villa uit de zestiende eeuw met prachtige fresco’s op de plafonds. Die villa is nu ingericht als jeugdherberg. Buiten het hoogseizoen zijn de hotels in Venetië vaak heel leeg, daar overnachten wij in een driesterrenhotel. Heel bijzonder.’ Het plezierige van uitbesteden vindt Collin dat de organisatie een stuk verantwoordelijkheid op zich neemt. ‘Als je alles zelf organiseert, ben je ook zelf verantwoordelijk. De eerste keer in Barcelona hadden we problemen met de bus. De eigenaar van Excalibur heeft toen meteen actie ondernomen en een andere bus geregeld.’ Inmiddels weet de reisorganisatie goed wat de school uit Bussum wil. Inhoudelijk kunnen ze ook van alles regelen maar dat past vaak niet in het reisprogramma van Collin, dus dat regelen ze liever zelf. ‘In het begin hebben we ons programma wel voorgelegd aan Excalibur. Ze verkennen veel gebieden vooraf en kunnen tips geven om van de gebaande paden te gaan. Ze werken altijd op maat en denken goed mee in de prijs-reisvergoeding.’

Een onderdeel van het Italiaanse weekprogramma is ook een bezoek aan de universiteit in Padua. ‘Ik wil vwo-leerlingen laten zien waar ze kunnen studeren. Ze maken daar kennis met traditionele gebruiken van universiteiten, zoals afstuderen. En we bezoeken een van de oudste anatomische snijzalen.’ Voor hun preprofielwerkstuk, waarin de leerlingen kennismaken met academische vaardigheden, moeten ze een onderwerp kiezen van de reis die ze gaan maken. Tijdens de reis moeten ze een dagboek bijhouden, niet zozeer over wat ze hebben gedaan maar vooral over hoe ze het hebben beleefd. In Italië gaat de groep ook naar Solferino. De Bruin: ‘Niet iets wat leerlingen snel doen op Op zoek naar een schoolreis op maa t? Een onvergetelijke trip vakantie met hun ouders en dat maakt het die naar eigen inzicht is in te vull en, zonder zorgen van speciaal, ze hebben het alleen meegemaakt vervoer en verblijf? Excalibur Tou rs is al meer dan 25 jaar op schoolreis.’ Bij Solferino is een belangrijke specialist in het organiseren van scho olreizen en groepsslag geweest in de Tweede Italiaanse Onafreizen voo r ond er mee r mid delb are sch olen , mbo’s, hankelijkheidsoorlog. Deze slag was buitenhogescholen en universiteiten. Mee rdaags e reizen naar gewoon gruwelijk: in een dag tijd verloren bes temmin gen als Boedapest, Berlijn of Barcelona zijn duizenden jongens het leven. In een kapelletje mogelijk voor besloten groepen vanaf vijftien per son en. op de heuvel liggen alle gevonden schedels Meer weten? Kijk op ww w.excalibu rtours.nl of stuur een en botten opgestapeld. ‘Als de leerlingen dat mai l naa r sch ool reis @e xca libu rtou rs.n l Bell en kan zien, realiseren ze zich wat oorlog betekent. natuurlijk ook: 020 – 696 7585 Het doet ze meer dan foto’s in kranten. Ze worden er helemaal stil van.’

Maak jullie schoolreis onvergetelijk!

PrimaOnderwijs 25

24-25_EDG_PO_Nov15_Excalibur.indd 25

14-10-15

16:20

PrimaOnderwijs November 2015  
PrimaOnderwijs November 2015  

PrimaOnderwijs is het magazine voor alle onderwijsprofessionals in het basis- en voortgezet onderwijs. Het magazine wordt 6 keer per jaar in...

Advertisement