Page 51

Tamara Koopmans:

‘We helpen de TU Delft en het platform ‘Robots in de klas’ met het ontwikkelen van lesmateriaal’ Tamara Koopmans is ICT-coördinator op basisschool Sint Wulfram. Zet in: de robot Tobor. ‘De kleuters geven robot Tobor opdrachten met symbolen voor bijvoorbeeld ‘naar links’ en ‘naar rechts’. In de hogere groepen speelt hij voor quizmaster. Hij stelt de vragen en de leerlingen geven antwoord met ‘ja’ of ‘nee’ in de microfoon. De robot is een verrijking! Een enorme motivator voor leerlingen. Hij kan eindeloos herhalen en oefeningen op verschillende niveaus aanbieden.’ Experts: ‘Twee leerlingen per leerjaar programmeren de robot en maken rekenopdrachten die hij straks één op één met alle leerlingen gaat doen. De robot geeft dan een opdracht en een kind geeft antwoord met een kaartje of door een aanraking. Ook leren de experts de andere kinderen én de leerkrachten wat de robot kan.’ Skills: ‘De kinderen leren hoe de robot werkt, welke lessen ze kunnen maken, wat programmeren inhoudt. Ze leren opdelen in stapjes. Ze moeten kritisch nadenken, samenwerken en analyseren: als er iets fout gaat, hoe lossen we dat op? Dat zijn belangrijke skills.’ Platform: ‘Wij willen als school bijdragen aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van innovatief onderwijs. We testen Tobor in de klas en helpen hiermee de TU Delft en het platform ‘Robots in de klas’ met het ontwikkelen van lesmateriaal. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je lessen kanten-klaar uit de cloud kunt plukken.’ Drempel: ‘Sommige leerkrachten durven de robot nauwelijks uit zijn doos te halen. “Wat als hij valt, wat als hij niet doet wat ik wil?” Ik hoop dat de leerlingen hen laten zien hoe leuk het is!’

Natascha Verhagen:

‘De ontwikkelingen staan nooit stil’ Natascha Verhagen is leerkracht Techniek RSG Slingerbos. Zet in: Arduino, een opensource elektronicaplatform. De basis van elk project is een board waar een aantal standaard componenten op is vast gesoldeerd om elektronica mee aan te sturen, zoals een microcontroller. De boards communiceren met een computer. ‘Programmeren is steeds belangrijker. Je komt verschillende ICT-

vaardigheden in veel (toekomstige) banen tegen. Het is een manier van denken waarop wij de leerlingen willen voorbereiden.’ Arduino: ‘In mijn lessen werk ik met Arduino. Leerlingen programmeren een klein stoplicht en sturen LED’s aan met knoppen en sensoren. Daarnaast leren ze over 3D-printers die ook op deze manier worden aangestuurd. Ze zien direct resultaat door bijvoorbeeld een 1 te vervangen met een 5. Deze manier van werken is voor leerlingen en leerkrachten goed te begrijpen. Bij het vak Informatiekunde leren ze meer theorie en werken ze met de programmeertaal Python.’ Skills: ‘Leerlingen leren wat een code betekent en hoe het werkt. Ze leren oplossingsgericht werken en doorzetten. Ze leren de basis om voor Informatica te kiezen of voor het Technasium waar leerlingen zoeken naar oplossingen voor échte problemen van échte opdrachtgevers. Zo hebben Technasium-leerlingen een voedselapp ontworpen voor een bank en een machine waarmee onbemand gewassen geteeld kunnen worden in de toekomst. De ontwikkelingen staan nooit stil.’

Diana Molenschot:

‘Onderzoekend en ontwerpend leren zou veel meer verweven moeten zijn in het huidige onderwijssysteem’ Diana Molenschot beheert het SkillsLab van basisschool De Rozenhorst. Zet in: ‘De Bee-Bot, robot Dash, de programmeerbare robot Ozobot, micro:bit, een 3D-printer, Lego WeDo 2.0, Mindstorms: het is allemaal te vinden in ons SkillsLab. Met behulp van deze moderne media leren we alle leerlingen 21st century skills. Ze leren computer basisvaardigheden, kritisch nadenken, samenwerken, zelfregulering, communiceren en probleemoplossend denken. En ze kunnen hun creativiteit hier kwijt.’ Ontdekken: ‘We starten de les met een PowerPoint-presentatie waarin alleen de plaatjes van de onderdelen staan. De kinderen mogen zelf kiezen waarmee ze aan de slag gaan. Ze leren door zelf te ontdekken, testen en vooral door te doen. Ze kunnen laten zien waar ze goed in zijn.’ Virtual Reality-bril: ‘Onderzoekend en ontwerpend leren zou veel meer verweven moeten zijn in het huidige onderwijssysteem. Nu leren we kinderen vanaf groep 3 om hun boek te pakken en vooral te luisteren naar de leerkracht. Maar als je bijvoorbeeld een Virtual Realitybril gebruikt in je les of kinderen zelf de vragen laat stellen over een les, bereik je meer. Ik pleit hiervoor: elke school een eigen SkillsLab.’

PrimaOnderwijs 51

Profile for EDG Media

PrimaOnderwijs maart/april 2019  

PrimaOnderwiijs is het printmagazine voor alle onderwijsprofessionals in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het magazine wordt...

PrimaOnderwijs maart/april 2019  

PrimaOnderwiijs is het printmagazine voor alle onderwijsprofessionals in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het magazine wordt...

Profile for tkmst
Advertisement