Page 37

gedrag zijn. Het gedrag heeft vaak een functie en het levert iets op. Om te achterhalen wat zich aan het probleemgedrag voordoet, observeer je wat er gebeurt. Pas wanneer je deze factoren in beeld hebt gebracht, kan je een plan maken om het probleemgedrag aan te pakken. Wellicht zijn de factoren die voorafgaan aan (of juiste het gevolg zijn van) het probleemgedrag veranderbaar.

TIPS

TIP 1 Wil je meer kennis over de ontwikkeling van SEL? Volg de cursus Sociaal Emotioneel Leren (SEL) dinsdag 16 april 2019 van dr. Kees van Overveld. TIP 2 Behoefte aan meer inzicht hoe om te gaan met gedragsproblemen? Volg de cursus Begrijp Gedragsproblemen op zaterdag 16 maart 2019 van dr. Annematt Collot D’Escury-Koenings.

Rekenonderwijs Hoe kan ik het hoofdrekenen extra stimuleren? Jeroen, groep 6 uit Hengelo Onderwijsdesk: Hoofdrekenen vergt vaardigheden zoals uit je hoofd kúnnen rekenen en handig rekenen. Hoe je handig kunt rekenen, hangt af van de getallen in de uit te rekenen som. Leer leerlingen naar getallen te kijken en daarna te beslissen hoe ze eenvoudig de opgave kunnen uitrekenen. Door met elkaar de manier van oplossen te bespreken, worden leerlingen vaardiger in het oplossen van sommen uit hun hoofd. Ze leren flexibel diverse oplosstrategieën in te zetten.

TIPS

TIP 1 Geef leerlingen een kassabon en haal het totaalbedrag weg zodat de leerlingen uitgedaagd worden om het antwoord op een handige manier uit te rekenen. Laat ze hun berekening in het groepje bespreken en onderling vergelijken.

CURSUSAGENDA Begrijp ADHD (VO) Donderdag 28 maart 2019 Door dr. Sebastiaan Dovis, ontwikkelingspsycholoog en docent aan de UvA Begrijp Gedragsproblemen (PO & VO) Zaterdag 16 maart 2019 Door dr.Annematt Collot D’Escury-Koenigs Hoogsensitieve kinderen (PO & VO) Dinsdag 26 maart 2019 Door drs. Esther Bergsma, registercounsellor, expert hoogsensitiviteit (licensed by Elaine Aron) TOS (PO & VO) Woensdag 27 maart 2019 Leerlingen met een Taal Ontwikkelings Stoornis herkennen en begeleiden. Door Kentalis Onderpresteren (PO & VO) Zaterdag 6 april 2019 Voor alle onderpresterende (en dus niet alleen de hoogbegaafde) leerlingen. Door René Lous, (mede-)eigenaar van Het TalentenLab, expert op onderpresteren Expliciete Directe Instructie I (Kleutereditie) Donderdag 11 april 2019 Lesdoelen & instructie. Door Eveline Bogers, gecertificeerd EDI-trainster Expliciete Directe Instructie II (Kleutereditie) Donderdag 16 mei 2019 Klassenmanagement & spelbegeleiding. Door Eveline Bogers, gecertificeerd EDI-trainster Kijk voor meer cursussen op onderwijsdesk.nl

TIP 2 Leer leerlingen maten/afstand inschatten en vergelijken met de berekening. Laat ze voorwerpen in de klas opmeten. Geef vervolgens bijvoorbeeld de opdracht: Reken uit hoeveel tafels er in dit klaslokaal passen? TIP 3 Doe mee aan de Week van het geld (25 t/m 29 maart). Voor het PO, VO en het MBO en thuis vind je veel informatie via deze link: weekvanhetgeld.nl TIP 4 Kijk op onderwijsdesk.nl, daar vind je twee topcursussen van gerenommeerde experts. Zo is er de cursus Effectief Rekenonderwijs woensdag 20 maart van Marcel Schmeier en de zesdaagse cursus Rekenspecialist startend op vrijdag 6 september gegeven door Marije van Oostendorp.

PrimaOnderwijs 37

Profile for EDG Media

PrimaOnderwijs maart/april 2019  

PrimaOnderwiijs is het printmagazine voor alle onderwijsprofessionals in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het magazine wordt...

PrimaOnderwijs maart/april 2019  

PrimaOnderwiijs is het printmagazine voor alle onderwijsprofessionals in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het magazine wordt...

Profile for tkmst
Advertisement