Page 28

Avontuurlijk leren in de

21e eeuw

Vanuit verwondering de wereld ontdekken met Faqta Kennis is belangrijk, dat spreekt voor zich. Maar wat doe je ermee? Kun je het je eigen maken, er verbanden mee leggen en er zelfs iets nieuws mee creëren? Dat is immers waar het om gaat in de 21e eeuw. Faqta wil met haar online leeromgeving leerlingen de wereld laten ontdekken en vaardigheden ontwikkelen om daar een toekomst mee vorm te geven. door erik ouwerkerk foto’s faqta, shutterstock

Kan het leren leuker en avontuurlijker voor jonge kinderen die opgroeien in een digitale tijd? Deze vraag was voor Anouk Binkhuysen en haar medeoprichters leidend bij het ontwikkelen van Faqta. Ze laat een foto zien van een leraar die voor een schoolbord staat. De leerlingen zitten in keurige rijtjes achter hun tafeltje en kijken hem aan. ‘Onderwijs anno 1900’ staat er boven de foto. De tweede prent stelt een klas anno nu voor. Het krijtbord is vervangen door een digibord, maar verder lijkt er niet veel veranderd. ‘Ons hedendaags onderwijs is vooral georganiseerd rondom klassikale instructie en verwerking’, aldus Anouk. ‘Kinderen bruisen van de vragen maar vaak gaan veel vragen verloren als kinderen klassikaal en passief instructies krijgen.’

28

Samenhang Faqta pleit voor een setting waarbij meer ruimte is voor onderzoek. ‘In een stimulerende leeromgeving doen kinderen zelfstandig kennis en vaardigheden op. We volgen de leerlijnen en kerndoelen maar we gaan nog een stap verder. Kennis krijgt betekenis bij Faqta en is de basis voor het aanleren van 21ste eeuwse vaardigheden. Niet vertellen over een plaatje, maar echte verhalen verteld door echte mensen in filmpjes en interviews. We bieden vakken in een logische samenhang. Neem bijvoorbeeld een thema als de Gouden Eeuw, waarbij wij vakken in een logische samenhang aanbieden. In de eerste les leren de leerlingen over het leven in de Gouden Eeuw. In de tweede les wordt aandacht besteed aan de rijkdom. Van de rijke kooplieden en notabelen die zich graag lieten schilderen, maken we een bruggetje naar de Hollandse Meesters en de VOC, waar we de scheepsbouw verder uitdiepen. Zo gaan leerlingen verbanden zien.’

Profile for EDG Media

PrimaOnderwijs maart/april 2019  

PrimaOnderwiijs is het printmagazine voor alle onderwijsprofessionals in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het magazine wordt...

PrimaOnderwijs maart/april 2019  

PrimaOnderwiijs is het printmagazine voor alle onderwijsprofessionals in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het magazine wordt...

Profile for tkmst
Advertisement